2011. november 17., csütörtök

Ökológiai gazdálkodás - luxuságazat vagy út a fenntarthatóság felé?

http://www.biokutatas.hu/de/bk-news/meldung/article/oekologiai-gazdalkodas-luxusagazat-vagy-ut-a-fenntarthatosag-fele.html
(13.11.2011)

Ezzel a címmel tartott előadást dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője november 8-án, Marosvásárhelyen, a neves Kemény Zsigmond Társaság találkozóján. Az előadás november 9-én, Hármasfalun, a gazdakör érdeklődő tagjai számára is elhangzott.

Mit is jelent az ökológiai gazdálkodás, mikor és hogyan alakult ki, milyen irányzatai vannak és hol tart ma a fejlődése a világban, Európában, Magyarországon és Romániában? Luxuságazat a biogazdálkodás, vagy valóban út a fenntarthatóság felé? Ezekről a kérdésekről szólt dr. Drexler Dóra előadása, melyet a Kemény Zsigmond Társaság (KZST) meghívására tartott november 8-án, Marosvásárhelyen. Az előadást a KZST elnökségi tagja, Fülöp Géza vezette be.
November 9-én Csomós Attila, a Maros megyei Magyar Mezőgazdászok Egyesületének elnöke meghívására az előadás Hármasfalun, a helyi gazdakör tagjai részére is elhangzott. Az érdeklődés apropója, hogy a községben sokan megkezdték az átállást az ökológiai, vagy ahogy Romániában mondják, eco-gazdálkodásra.
Az ÖMKi a határon túli ökogazdák tevékenységét is segíteni kívánja munkájával.


Az ökogazdálkodás térhódítása
(kilyén)
hA KZST kedd esti találkozójának meghívott vendége, dr. Drexler Dóra, a gödöllôi Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője tartott elôadást Ökológiai gazdálkodás – luxuságazat vagy út a fenntarthatóság felé? címmel.
Dr. Drexler Dóra Budapesten született, a Corvinus egyetemen végzett tájépítészeti szakot, majd a müncheni mezőgazdasági egyetem ökológiai tanszékén doktorált. Félévi svájci továbbképzés után tért vissza Magyarországra és ez év augusztusában megalapította Gödöllőn az Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézetet, amelynek ügyvezetője. Az elôadás tematikája nagyon széles körû volt, az összegyûjtött adatok tették érdekfeszítővé. Miután kitekintett a világ földrészeinek ökogazdálkodására, részletesen ismertette az ökogazdálkodás jelenlegi helyzetét Magyarországon és Romániában. Végül válaszolt arra a kérdésre is, hogy az ökogazdálkodás végül is luxuságazat vagy a fenntarthatósághoz vezető út.
– Naponta nagyon sokan beszélnek az ökogazdálkodásról, de kevesen vannak, akik tudják is, hogy miről beszélnek. Íme: Az ökogazdálkodás a talajok és az élővilág épségének valamint az emberek egészségének megőrzését célzó rendszer, ötvözi a hagyományt, a tudományos kutatást és az innovációt, így törekszik a környezet megóvására. Ennek a rendszernek a világméretű kialakulása a XX. század elsô felében kezdôdött azzal a mozgalommal, amely a nitrogén műtrágyák környezetrombolására hívta fel a figyelmet. Az ökológiai mezőgazdaság kezdeteikor különbözô (európai, amerikai, japán) irányzatok alakulnak ki. A múlt század elején az irányvonalakat képviselők elkezdik használni a preparátumokat, összeállítják a termesztésre vonatkozó holdnaptárat. Ezek a különböző irányzatok 1972-ben összefognak és megalakul az IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) nemzetközi szervezet, amely ökotermelési irányvonalakat dolgoz ki és hozzájárul az ökomezőgazdaság jogi és piaci kereteinek kialakításához. 1991-ben megjelennek az ökogazdálkodásra vonatkozó EU-s szabályozások. 2001-ben az Amerikai Egyesült Államokban hivatalosan is beindul az ökogazdálkodási nemzeti program. 2004-ben az Európa Tanács kidolgozta az ökogazdálkodás akciótervét.
A század eleji mozgalomból az ökogazdálkodás világméretű rendszerré fejlôdött. Ma már szinte mindenik földrészen mind több az ökotermesztésbe vont mezôgazdsági terület, annak érdekében, hogy minél kevesebb vegyszer terhelte kenyér, hús, zöldség kerüljön asztalainkra.
Az előadó jól megalapozott érvekkel, részletes magyarázatokkal válaszolt a címbeli kérdésre is. Az adatokkal alátámasztott érvek arra engedtek következtetni, hogy az ökotermesztés út lehet a fenntarthatóság felé.
Az előadás végén az elôadó röviden bemutatta a gödöllôi Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézetet, tevékenységét, majd a jelenlévők kérdéseire válaszolt.