2011. december 31., szombat

Ott is - Vagyonnyilatkozatra készülnek a magyarországi képviselők

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/vagyonnyilatkozatra_keszulnek_a_kepviselok.506366.html
2011. december 31.(NAPI)
Ismét vagyonnyilatkozatot kell tenniük a képviselőknek, 2012 január végéig.
Jövő év január 31-ig kell nyilatkozniuk az országgyűlési képviselőknek a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő vagyoni, jövedelmi és gazdasági érdekeltségi helyzetükről. A honatya a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a nyilatkozatát.
Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény értelmében a képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá - ha nem választották újra - megbízatásának a megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél vagyonnyilatkozatot tenni. Ennek elmulasztása esetén - a benyújtásig - javadalmazásban nem részesülhet, képviselői jogait nem gyakorolhatja.
A nyilatkozatokat a parlament honlapján teszik közzé 2012. február 1-jétől az MTI szerint.
Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a tisztségviselők közül mások mellett az Állami Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács tagja, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke, a legfőbb ügyész, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, az országgyűlési biztos és a Közbeszerzési Tanács elnöke is.