2012. február 11., szombat

Bakk Endre Kanonok Alapítvány ima-lánc felhívása!

Az alább olvasható könyörgéssel fordultak hozzánk:
Kérjük, adják tovább határon túli testvéreinknek is, ima-lánc járja körbe a Kárpát-medencét.
"Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől"-mondta Mindszenty bíboros "
Esztergomi Boldog Özséb az ősi Pálosrend alapítója + 1270. január 20.

Új magyar szent születőben: Imádkozzunk Boldog Özséb szentté avatásáért minden este 19-órakor a szentté avatás napjáig! P. Árva Vince †:


IMÁDKOZZUNK BOLDOG ÖZSÉB SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT!

Könyörögjünk:
Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergomi Boldog Özséb közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az irántad való szeretet a pilisi remeteségbe vezetett, hogy ott áldozatos, vezeklő életével népéért engeszteljen.
Add meg, hogy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse össze szeretetben a világban szétszóródott magyar népet. Példájára valósuljon meg az egyházak közötti egység. Szent Fiad akarat szerint.
Boldog Özséb remete lángja világítson be az elhagyott otthonokba és vezesse vissza a szülőket és a gyermekeket a családi tűzhely melegéhez. Fénye világítson a mindig kereső-kutató fiataloknak, hogy
 a Hozzád vezető úton találják meg életük értelmét és boldogító célját! Az öregeknek, a betegeknek add meg a fényt, hogy felismerjék, a szeretetből vállalt szenvedéssel milyen sokat segíthetnek embertársaikon. Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány, és akik önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig hűségesek legyenek az Egyházhoz, engedelmességben, tisztaságban és az egységben. Boldog Özséb egy borzasztó háború után vonult a remeteségbe, hogy áldozatos életével kieszközölje az áldott békét. Add meg ma is a világnak, de főképpen hazánknak a békét és hárítsd el, Özséb érdemeiért a háború veszedelmét.
Végül saját kérésemet terjesztem eléd...
Boldog Özséb közbenjárására add meg, hogy elnyerjem megvalósulását lelkem és az Egyház javára.
 Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
P. Árva Vince atya † (Márianosztra)
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics