2012. július 29., vasárnap

Papi áthelyezések és kinevezések a szatmári egyházmegyében 2012-ben

http://www.vasarnap.katolikhos.ro/legfrissebb-szamcurrent-issue/714-panorama/1576-papi-athelyezesek-es-kinevezesek-a-szatmari-egyhazmegyeben-2012-ben.html
2012 nyarán a következő személyi változások történtek a papok szolgálati helye vonatkozásában a szatmári egyházmegyében: Teffenhart István aknasugatagi plébánost Schönberger Jenő püspök áthelyezte a józsefházi Szent István király plébániára plébánosnak. Helyére az akna­sugatagi plébániára Covaci Istvánt, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista plébánia segédlelkészét helyezte ideiglenes helyettes lelkésznek.
Lapka Józsefet, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia segédlelkészét,meghagyva ifjúsági és ministráns lelkészi beosztását, a püspök áthelyezte a szatmári székesegyház plébániájára segédlelkésznek. A székesegyház plébániájáról a szatmárnémeti Szent Család plébániára helyezte ugyanakkor Oláh Zsoltot a segédlelkészi feladatok ellátására. Ő Czumbil Wilhelmet váltja, aki a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly plébánia segédlelkésze lesz.
Schönberger Jenő püspök Vass Lorándot, a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkészét áthelyezte a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébániára segédlelkésznek. Az ő helyét és szerepkörét Istvánfi Szilárd újmisés tölti majd be. Molnár Eduárd újmisés a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista plébánia segédlelkésze lesz.
Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Fr. Ka­kucs Szilveszter kaplonyi segédlelkészt áthelyezte Csíksomlyóra kisegítőlelkésznek, Fr. Fő­cze Bonaventura újmisést Kaplonyba segédlelkésznek, Fr. Fábián Sebestyén testvért pedig Kap­lonyból Csíksomlyóra helyezte.
Isten áldása kísérje munkájukat!