2013. május 31., péntek

Európában jelenleg nincs nagyobb üzlet a magyar termőföld felvásárlásánál

2013.05.24.
Az ember életben maradása a föld által adott javaktól függ. Ezért bizton állíthatjuk, hogy az egyén boldogulása azon áll, miként hasznosítja a maga módján a föld hozzá tartozó részét. Ez azonban megköveteli, hogy minden egyénnek saját földje legyen, melyen tehetsége szerint megtermelheti az élethez szükséges javakat. (Wass Albert)
A fenti statisztikai adatok nem szorulnak különösebb magyarázatra
A termőföld, mint természeti erőforrás nem termelhető újra, ezért abszolút nem elhanyagolható, hogy az elkövetkezendő időszakban miképpen alakulnak a földtulajdon és földbirtokviszonyok. A birtokszerkezetnek meghatározó szerepe van a mezőgazdasági termelés alakulásában, hatékonyságában.
Magyarországon a szocializmusban nem volt természetes földforgalom, ezért nem alakulhatott ki földpiac. Ennek köszönhetően a földnek nem volt értéke, így ára sem. A rendszerváltás óta Nyugat-Európában a termőföld ára folyamatosan emelkedik, vagyis nemcsak termelési célra használják, hanem kiváló tőkebefektetésnek is bizonyul.
A föld hosszú távon a legjobb értéknövekedésű vagyontárgy, ez az oka annak, hogy a külföldi országokban alig mérhető vagy egyáltalán nincs földtulajdonos váltás. Az Agrárgazdasági Kutatói Intézet felmérése szerint hazánkban a legtöbben a birtokméret-növelés miatt vásárolnak földet, a földértékesítés okai között túlnyomórészt pedig a pénz hiánya okozta szükségletek kielégítésének igényét említik. A magyarországi földárakról nincs egységes adatbázis, a rendelkezésre álló adatok alapján viszont megállapítható, hogy a termőföld ára az elmúlt évtizedben növekvő tendenciát mutat. A föld becsült ára (minőség és helyrajzi elhelyezkedés függvényében) 150.000-900.000 forint között mozog hektáronként
A földbérleti díjak az Unió tagországaiban jellemzően növekvő irányzatúak. A bérleti díj a földár 0,3-6,8 %-a. Ausztriában 1 ha szántóföld piaci értékét 2 millió forint körül határozzák meg, de Burgenlandban ez az ár elérheti a 2,5 millió forintot is hektáronként. Németországban egy hektár jó minőségű termőföld ára átlagban 2,5-3 millió forint, míg Angliában 3-4 millió forintért vásárolhatunk termőföldet hektáronként. Hollandiában olyan megdöbbentő pénzügyi tranzakciót is számon tartanak, ahol egy ha termőföldért 14 millió forintot fizettek. Természetesen magyar állampolgárként az EU-s alapelvekkel ellentétben esélyünk sincs például Ausztriában földet vásárolni, valószínűleg kapával hajtanának el a gazdák bennünket takaros portájukról.
Feltételezhető, hogy a földpiacon hosszabb távon Magyarországon is az EU tagországaihoz hasonló árak alakulnak ki, ezért megjósolható, hogy a spekulánsok az elkövetkező időszakban hisztérikus rohamot kapnak akár egy hektár termőföld tulajdonjogának megszerzéséért is. -rk-