2013. június 6., csütörtök

Tudomány és régiósítás

Május 31-én a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület megrendezésében sor került Benedek József: Aktuális kutatási irányzatok a regionális tudományokban című előadására, a Múzeum Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya és KAB Regionális tudományi szakbizottsága rendezésében.
Vincze Mária, a szakosztály elnöke, a BBTE közgazdasági karának nyugalmazott tanára, bevezetőjében a tudománynak a közéletben való minél nagyobb hasznosítására, főleg ilyen válság- és régiósítási időszakban a tudomány minél konkrétabb részvételét szorgalmazta épp erdélyi speciális helyzetünk megőrzéséhez és megszilárditásához.
Benedek József Benedek József az MTA külső tagja, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajztudományi Karának és a Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára „Aktuális kutatási irányzatok a regionális tudományokban” című előadásában először megnevezte a rendkivül kiterjedt fejlesztési témákat, amelyeket a RSA Regional Studies Association http://www.regionalstudies.org folytat, ahol kisebb és nagyobb méretű, szűkebb és tágabb kutatási témák állnak a kutatók rendelkezésére, ahol ő is mint Románia nagykövete tevékenykedik.
Az előadó megjegyezte, hogy mindezek ellenére, a tudományos mutatókat is figyelembe véve, nem mindig mutatkozik a szabályosan elvégzett tudományos kutatás várt eredménye, habár valós adatokra alapozott felmérések használatával végzettek a számítások, mert vannak olyan helyi érdekek, amelyeknek vagy nincs még meghatározott mutatójuk vagy elkerülték mindmáig a kutatók figyelmét.
Legérdekesebbnek a metropoliszok újraiparosítására vonatkozó szakkutatást emelném ki, amelyet egyáltalán nem emelt ki jobban az előadó a többi kutatási területnél, vagy a fenntartható feljesztés, illetőleg irányított fejlődés, inkább két segédelőadója révén, Varga Júlia és Nagy Ibolya segitségével, továbbá a teremben jelenlévő doktoranduszokat sarkallta egy téma kiválasztására és az RSA pályázatán való részvételre, ahol is kibontakoztathatják a tehetségüket és kutatócsoportokban vehetnek részt, valamint jelentős tudományos lapokban publikálhatnak, amire a doktorátus miatt szükségük van.
Szó volt a földrajz-karon jól működő, mig a közgazdasági karon leállt működésű regionális kutató-szakkörről. Megemlítették, hogy a Politika-tudományok karán is elindult a regionális kutatások szakköre, de további információval nem szolgált senki a szakkör jelenlegi tevékenységére vonatkozólag.
Vincze Mária beszámolt a Kárpátmedencei Magyar Regionális Kutatók Társaságáról, ennek az erdélyi térségben is jelentős képviseletéről, amelynek következő vándorgyűlése ez év novemberben Kaposváron lesz megtarva.
Benedek József bemutatta továbbá az újonnan, a napokban indult interdiszciplináris regionális tudományokat fejlesztő szakkört, melynek kezdeményezője Vallasek István fizikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyugalmazott tanára, aki az energia-termelés, felhasználás, az újrahasznosítható energiaforrások és egyéb tényezők tanulmányozását is a regionális tudományok és kutatások közé akarja emelni, mivel az energia-szektor egyik döntő eleme a fejlődésnek, a fenntartható fejlesztésnek, tudtuk meg a tanár úr rövid bemutatójából, ahol a jelenlevőket részvételre, adatok- és észrevételek, ötletek kommunikálására kérte fel a leendő csapat-munkához.
Vincze Mária záróbeszédében mégegyszer rámutatott a regionális döntések tudományos megalapozottságának szükségességére és sürgősségére, továbbá, hogy külön erdélyiekként továbbvigyék az erdélyi, a kolozsvári tudományegyetemek hírnevét, ezzel is bizonyitva aktiv ittlétünket.

Turean Rozália-Gyöngyi