2014. július 31., csütörtök

Orbán Viktor miniszterelnök teljes beszéde a 25. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén.

Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Mikor egy éve utoljára itt láttuk egymást, akkor azzal kezdtem a mondandómat, hogy a Magyarországon esedékes választások előtti utolsó tusnádfürdői találkozón vagyunk. Most azt mondhatom, hogy a Magyarországon megtörtént választások utáni első tusnádfürdői találkozón vagyunk, és azt a jó hírt jelenthetem mindannyiuknak, hogy a választást megnyertük. Sőt, megnyertük kétszer is! Hiszen nemcsak parlamenti választások voltak, hanem európai parlamenti választások is. Az itt lévők talán teljes körben tudják, október 12-én a harmadik választás is megtörténik ebben az évben; ez a magyar önkormányzati választás lesz, amelynek a magyar államélet szempontjából súlya és jelentősége van.
Engedjék meg, hogy a mostani mondandómat a legutóbbi parlamenti választás egy méltatlanul kevés figyelmet kapott mozzanatának fölidézésével kezdjem. Ennek a választásnak az eredményeképpen Magyarországon a kormányzó polgári, keresztény és nemzeti erő, tehát a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt a parlamenti helyek kétharmadát szerezte meg – éppen hogy, egy mandátummal. Én emlékszem, évekkel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy az milyen szép lenne, a bosszúnak milyen nemes formája volna, ha az történne, hogy a 2004 decemberében a mai magyar államhatárokon kívül élő magyarok visszafogadása ellen szavazó politikai erők úgy nyernék el megérdemelt büntetésüket, hogyha egy parlamenti választáson éppen a határon túli magyarok voksaival jönne létre a többség vagy a kétharmad. Jelentem, hogy az a gyanú áll itt fönn, hogy a politikában mégiscsak létezik egy morális egyensúly. Efelől gyakran van kétségünk jó okkal, de időnként megerősítést is kapunk. Most például az történt, hogy a határon túli magyarok szavazata és az abból fakadó mandátum kellett ahhoz, hogy kétharmados többsége legyen a nemzeti erőknek a magyar parlamentben. Köszönjük mindenkinek, akit illet, a Gondviselésnek, a szavazóknak, a magyar törvényalkotóknak és végső soron ilyenkor azoknak is meg kell köszönnünk, akik ellenünk fordultak, és lehetőséget adtak arra, hogy a jó mégiscsak fölülkerekedjék, mert ha nincs a rossz, akkor mégis hogyan tudna fölülkerekedni a jó?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mai mondandóm azonban nem a választásokhoz kötődik. Levezető elnökünk is úgy mutatott be bennünket, mint rendszerváltókat, és úgy tette ezt, hogy megidézte a rendszerváltást. Ez jól mutatja, hogy a mi nemzedékünk számára a rendszerváltás az a nemzedéki élmény, amihez mindent mérünk, amiből kiindulva mindent értelmezünk, ami körülöttünk zajlik. Ez természetesnek tűnik. Ugyanakkor ma már inkább hátrányunkra van, mint segítségünkre. A rendszerváltás természetesen, mint tapasztalat rendkívül értékes, mert a politika – szemben azzal, amit időnként az ember gondol – nem spekulatív műfaj, hanem tapasztalati tényekből, tapasztalatokból kell fölépíteni. És ma már a helyzet úgy áll, hogy persze ez a tapasztalat értékes, de időközben egy ugyanolyan jelentőségű változás történik a világban, mint amilyen a rendszerváltás élménye volt. Ezért a feladat intellektuálisan, ami előttünk áll, az, hogy a jövő megértése és a jövőbe vezető utak kijelöléséről szóló viták kapcsán a rendszerváltást csak mint tapasztalatot, de többé ne mint referenciapontot használjuk. Sokkal inkább a 2008-ban nyilvánvalóvá vált nagy pénzügyi, világgazdasági, világkereskedelmi, világhatalmi, világkatonai erőátrendeződést tekintsük kiindulópontunknak. Ez a feladat, amit el kellene végeznünk. Ebben segítségünkre van, hogy vannak olyanok, akik később születtek, mint mi. És az ő számukra már hosszú évek óta nehézséget okoz, hogy a rendszerváltást tekintsék referenciapontnak, mert aki, mondjuk, 1985-ben született, a rendszerváltás 1990-es évében éppen ötéves volt, neki ez nem az az élmény, mint a mi számunkra, és ezért a politikai diskurzusokból gyakran azért marad ki, mert nem is érti, hogy mik azok az utalások, amelyeket a jelen és a jövő értelmezésénél a náluk idősebbek megtesznek. Azt hiszem, hogy több haszna is lenne annak, ha most már a rendszerváltást egy lezárt történelmi folyamatnak tekintenénk, tapasztalatok tárházának és nem pedig a jövőről való gondolkodás kiindulópontjának.
A jövőről való gondolkodás kiindulópontjának, mert – ha jól értem – minden évben az a feladatunk, hogy megpróbáljuk közösen valahogyan megérteni, hogy mi történik körülöttünk, annak a lényegi mozzanatait megragadjuk, és talán megláthassuk ebből, hogy mi fog történni velünk a jövőben. Szóval, ha ez a feladatunk, akkor azt javaslom, hogy röviden emlékeztessük magunkat arra, hogy a XX. században volt három nagy világrendszerváltás. Az I. világháború végén, a II. világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az a közös tulajdonsága volt – erről talán egyszer már itt beszélhettem Önök előtt –, hogy amikor ezek a változások bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenki számára világos volt, hogy egy más világban fogunk élni, mint amilyen világban addig éltünk. Mondjuk, Trianon után itt ez egész nyilvánvaló volt, de Budapesten is. De a II. világháború is. Ha az ember körülnézett, és mindenhol szovjet megszálló csapatokat látott, akkor tudta, hogy innentől most egy másik világ kezdődik. És ’90-ben is, amikor sikerült a kommunistákat megtörnünk és kiszorítanunk, világos volt az első parlamenti választások után, hogy egy új világban fogunk élni: a berlini fal leomlott, választások vannak, ez már egy másik jövő.
Az én mai előadásom kiindulópontjául szánt állításom az, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik ma a világban. Ennek manifesztté válását, tehát nyilvánvalóvá válását 2008-as pénzügyi világválságként, de inkább nyugati pénzügyi válságként azonosíthatjuk. És ennek a változásnak azért nem annyira nyilvánvaló a jelentősége, mert az előző háromtól eltérő módon érzékelik az emberek. Nem volt világos a 2008-as nagy nyugati pénzügyi összeomláskor, hogy mostantól egy másik világban fogunk élni. Nem olyan éles a váltás, mint ahogy az első három nagy világrendszerváltáskor történt, hanem valahogy lassan bomlik ki a képzeletünkben, és mint ahogy a köd szokta megülni a tájat, lassan ereszkedik ránk az a tudás, hogyha jól körülnézünk, ha alaposan elemezzük mindazt, ami körülöttünk zajlik, ez egy másik világ, mint amiben hat évvel ezelőtt éltünk, és a folyamatokat kivetítjük a jövőre nézve, amelynek persze mindig van valamennyi kockázata, de azért alapvetően indokolt szellemi munka, jól látjuk, hogy a változások még erőteljesebbek lesznek.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Csak annak érdekében, hogy ennek a változásnak a mélységét illusztráljam, mindenfajta rendszerezettség nélkül összegyűjtöttem néhány mondatot, gondolatot a nyugati világból – egyet-kettőt a keletiből is –, amelyek meghökkentőek. Ha az ember a 2008 előtti – maradjunk abban, hogy – liberális világszemléletből nézi vagy hallgatja ezeket a mondatokat, akkor megdöbben. Ha azonban nem onnan nézi, hanem a mondatokból azt olvassa ki, hogy mekkora utat tettünk meg hat esztendő alatt a közbeszédben, a témákban, a megfogalmazásokban, akkor ezek a mondatok, amelyeket idézni fogok, segítik annak megértését, hogy micsoda változás zajlik ma a világban. Röviden csak. Amerikában az amerikai elnök többször és visszatérően beszél arról, hogy Amerikát átitatta a cinizmus, és a feladat, hogy az egész amerikai társadalom – élén az amerikai kormánnyal – harcot indítson a pénzügyi rendszerből származó cinizmussal szemben. 2008 előtt ilyet mondani az úriemberek közötti nemzetközi diskurzusból való kirekesztést vonta volna maga után. Ráadásul a pénzügyi rendszer sajátosságai miatt még valami stichje is lett volna, ami különösen veszélyessé tette volna ilyen mondatok kimondását. Ehhez képest ezek rendszeresen jelennek meg a mai amerikai sajtóban. Vagy azt mondja az amerikai elnök, hogyha egy keményen dolgozó amerikainak rendszeresen választania kell család és karrier között, akkor Amerika le fog maradni a világgazdaságról. Vagy az amerikai elnök nyíltan beszél gazdasági patriotizmusról. Olyan mondatokat mond, amiért a provinciális magyar nyilvánosságban ma még botozás és kövezés jár. Például nyíltan beszél arról, hogy a külföldieket foglalkoztató nagyvállalatok fizessék meg méltányos részüket az adóból. Vagy nyíltan beszél arról, hogy elsősorban azokat a cégeket kell támogatni, amelyek amerikaiakat alkalmaznak. Ezek mind olyan hangok, gondolatok és mondatok, amelyek hat, nyolc évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. Vagy, hogy továbbmenjek: egy nagy elismertségnek örvendő elemző szerint az amerikai puha hatalom ereje hanyatlik, mert a liberális értékek ma a korrupciót, a szexet és az erőszakot testesítik meg, és ezzel lejáratják Amerikát és az amerikai modernizációt. Aztán a Nyílt Társadalom Alapítvány kiad egy tanulmányt – ez nem olyan régen történt –, ahol Nyugat-Európát elemzi, és olyan mondatot ír le, amely úgy hangzik, hogy Nyugat-Európát annyira lefoglalta a bevándorlók helyzetének megoldása, hogy megfeledkezett a fehér munkásosztályról. Vagy azt mondja a brit miniszterelnök, hogy az Európában bekövetkezett változások eredményeképpen sokan ingyenélők lettek a jóléti rendszerek hátán. Vagy az egyik leggazdagabb amerikai, aki az Amazon nevű cégnek az egyik első befektetője, azt állítja, hogy egyre kevésbé kapitalista és sokkal inkább feudális társadalomban élünk, és ha nem változik meg a világgazdasági rendszer, akkor a középosztály el fog tűnni, és ahogy ő mondja, a gazdagoknak vasvillákkal fognak nekiesni. Ezért a fentről lefelé építkező gazdasági modell helyett egy középről növekvő gazdasági modellre lenne szükség. Nem magyarázni akarom ezeket a gondolatokat, csak ide akarom idézni azoknak a gondolatoknak az újszerűségét, amelyről szinte elképzelhetetlen volt néhány évvel ezelőtt, hogy akárcsak nyíltan beszélni lehessen. Vagy hasonlóképpen Amerikából: a fiatal munkanélküliek száma drasztikusan megemelkedett, és ezért a jó anyagi helyzettel kecsegtető pályák esetében a jó anyagi helyzettel rendelkező családok gyerekei behozhatatlan előnnyel rendelkeznek. Ezt a mobilizáció hazájában mondják. Vagy mondjak még mást: azt mondja egy másik nagy tekintélyű elemző, hogy az internetet – amit hosszú évek óta a szabadság szimbólumának fog föl a liberális világ – gyarmatosították a nagyvállalatok, és nem kevesebbet állít, mint hogy a legnagyobb kérdés jelenleg, hogy a kapitalizmus erőinek, vagyis a nagy nemzetközi cégeknek sikerül-e fölszámolniuk az internet semlegességét. Továbbmegyek: mondok egy szívünkhöz közel álló, kedves, váratlan fejleményt. Az angol miniszterelnök, aki kínosan kerüli mindig, hogy a saját politikai mozgalmát valaha is kereszténydemokratának minősítsék, kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy a brit értékrendszer kiemelt része a kereszténység, és a multikulturalizmus ellenére Nagy-Britannia szívében keresztény ország, amire büszkének kell lenni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kérdés az, hogy az a rengeteg változás, ami körülöttünk zajlik, összerendezhető-e a megértés érdekében egy leírással, megragadható-e mindannak, ami körülöttünk zajlik, egy, két, három lényegi mozzanata. Nyilván megragadható, és erről ma nagyon sokan gondolkoznak, és még többen írnak. Számos könyv jelent meg ezzel kapcsolatban. Én egyetlen ilyen világhelyzet-magyarázó gondolatot szeretnék most az Önök figyelmébe ajánlani. Szerintem a legprovokatívabb és legizgalmasabb kérdés, ami az elmúlt egy évben a nyugati társadalmi gondolkodásban felszínre került, a következőképpen összegezhető, szükségképpen leegyszerűsítve. A világban létező nemzetek közötti verseny, a világban létező erőcsoportok, szövetségek közötti verseny egy új elemmel egészül ki. Mert a világgazdasági versenyről eddig mindenki beszélt, a globalizálódás, a gazdaság nemzetközivé válása szükségszerűvé tette, hogy erről sokat beszéljenek, írjanak, elemezzenek, ezért a világgazdasági versenynek szinte minden részletkérdését ismerjük. Nagyjából meg tudjuk mondani, hogy egy nemzet vagy egy gazdasági érdekcsoport, akár egy több nemzetet magába foglaló közösség, mint az Európai Unió, mitől versenyképes a nemzetközi gazdaságban, vagy mitől veszíti el a versenyképességét. Azonban sokak szerint – és én ehhez a csoporthoz tartozom – ma nem ez a fő kérdés. Ez fontos kérdés marad. Amíg az ember pénzből és gazdaságból él, ami a belátható időn belül nem fog megváltozni, addig ez mindig fontos kérdés marad. De van egy még fontosabb versenyfutás. Úgy fogalmaznám meg, hogy versenyfutás annak az államnak a kitalálásáért, ami a leginkább képes egy nemzetet sikeressé tenni.
Miután az állam nem más, mint a közösség megszervezésének módja, ami a mi esetünkben hol egybeesik az országhatárokkal, hol nem – erre majd vissza fogok térni –, talán a meghatározó mozzanat a mai világban úgy fogalmazható meg, hogy versenyfutás zajlik annak a közösségszervezési módnak, annak az államnak a megtalálásáért, amely a leginkább képes egy nemzetet, egy közösséget nemzetközileg versenyképessé tenni. Ezzel magyarázható, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ma a slágertéma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demokráciák, talán még demokráciák sem, és mégis sikeressé tesznek nemzeteket. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország. És azt hiszem, hogy a mi politikai közösségünk évekkel ezelőtt jól érezte meg, jól tapintott rá, talán föl is dolgozta intellektuálisan ezt a kihívást, és ha visszagondolunk arra, hogy mit csináltunk az elmúlt négy évben, és mit fogunk tenni a következő négy évben, akkor valójában ez értelmezhető innen is. Vagyis megkeressük, megpróbáljuk megtalálni a Nyugat-Európában elfogadott dogmáktól és ideológiáktól elszakadva, tőlük magunkat függetlenítve azt a közösségszervezési formát, azt az új magyar államot, amely képes arra, hogy a mi közösségünket évtizedes távlatban versenyképessé tegye a nagy világversenyfutásban.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, 2010-ben és különösen mostanában bátran ki kellett mondanunk egy olyan mondatot, amely egy szintén az előbb itt megidézett mondatokhoz hasonlóan a szentségtörés kategóriájába tartozott a liberális világrendben. Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Az, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. Sőt, ki kellett, ki lehetett mondani azt is, hogy valószínűleg a liberális demokrácia államszervezési elvére épülő társadalmak a következő évtizedekben nem tudják fenntartani a világ-versenyképességüket, sokkal inkább egy visszaszorulást szenvednek el, hacsak nem lesznek képesek magukat jelentősen megváltoztatni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A dolog úgy fest, hogyha innen tekintünk a körülöttünk zajló eseményekre, akkor kiindulópontként azt szoktuk választani, hogy az államszerveződéseknek eddig ismertük három formáját: a nemzetállamot, a liberális államot és aztán a jóléti államot. És a kérdés az, hogy most mi következik? A magyar válasz az, hogy egy munkaalapú állam korszaka következhet el, mi egy munkaalapú társadalmat akarunk szervezni, amely – mint az előbb említettem – vállalja annak ódiumát, hogy kimondja, karakterét tekintve nem liberális természetű. Mit is jelent mindez?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ez azt jelenti, hogy a liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel és egyáltalán a társadalom liberális megértésével szakítanunk kell. Ezt most csak két dimenzióban fogom érinteni, nem akarok belemenni egy hosszabb előadásba, csak érinteni akarom, hogy a dolog súlya érezhető legyen. A liberális társadalomszervezés kiindulópontja a két ember közötti viszony tekintetében arra a gondolatra épül, hogy mindent szabad megcselekednünk, ami a másik szabadságát nem sérti. Erre a gondolati, eszmei kiindulópontra épült föl a 2010-et megelőző húszévnyi magyar világ – elfogadva egyébként a Nyugat-Európában általános elvet. Azonban húsz év kellett ahhoz, hogy Magyarországon meg tudjuk fogalmazni azt a problémát, hogy ez egy intellektuálisan ugyan rendkívül vonzó gondolat, de nem világos, hogy ki fogja megmondani, hogy mikortól sérti valami az én szabadságomat. És miután ez nem magától adódik, ezért ezt valakinek meg kell határoznia, el kell döntenie. És miután senkit nem jelöltünk ki arra, hogy ezt eldöntse, ezért folyamatosan, a mindennapi életben azt tapasztaltuk, hogy az erősebb döntötte el. Folyamatosan azt éreztük, hogy aki gyengébb, azt letapossák. Nem valami elvont igazságosság elve szerint dőlnek el az egymás kölcsönös szabadságának elismeréséből fakadó konfliktusok, hanem az történik, hogy mindig az erősebbnek van igaza. Mindig az erősebb szomszéd mondja meg, hogy hol a kocsibejáró, mindig az erősebb, a bank mondja meg, hogy mennyi a hitel kamata, ha kell, menet közben változtatja, és sorolhatnám azokat a példákat, amelyek egyébként a kiszolgáltatott, gyenge, másoknál kisebb gazdasági véderővel rendelkező személyeket és családokat folyamatosan életélményként érte az elmúlt húsz esztendőben. Erre javasoljuk mi azt, és megpróbáljuk a magyar államéletet arra a gondolatra építeni, hogy ne ez legyen a szervezőelv, a társadalom szervezőelve. Ezt nem lehet törvénybe foglalni, itt most szellemi kiindulópontokról beszélünk. Ne az legyen a magyar társadalom szervezőelve, hogy mindent szabad, ami más szabadságát nem sérti, hanem legyen az, hogy amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd azt másokkal. És megpróbáljuk a magyar közgondolkodásban, az oktatási rendszerben, a saját magunk viselkedésében a személyes példáinkkal erre az eszmei alapra helyezni azt a világot, amit magyar társadalomnak nevezhetünk. Ha ugyanezt a gondolatot megnézzük az egyén és közösség kapcsolatában – mert most egyén és egyén kapcsolatáról beszéltem –, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt húsz évben a fölépült magyar liberális demokrácia jó néhány dolgot nem tudott végrehajtani. Erről csináltam egy rövid listát, hogy mire nem volt képes.
A liberális demokrácia nem volt képes arra, hogy nyíltan kimondja és kötelezze – akár alkotmányos erővel – a mindenkori kormányokat arra, hogy munkájukkal a nemzeti érdekeket szolgálja. Egyáltalán: vitatta a nemzeti érdek létezésének gondolatát. Nem kötelezte a mindenkori kormányokat arra, hogy ismerjék el a világban élő magyarok nemzetünkhöz, magyar nemzethez való tartozását, és próbálja munkája révén erősíteni ezt az összetartozást. Nem védte meg a liberális demokrácia, a liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont. Most ugyan az ellenkezőjét halljuk, mint hogyha egyes vásárlások esetén – erre majd visszatérek, mert legutóbb éppen bankot is vásárolt a magyar állam – az a kép rajzolódnék ki az értelmezésekből, a magyar állam egyre inkább olyan vagyontárgyakat is magához vonzana, és közvagyonnak minősítene, amivel túlhalad az Európában elfogadott magatartáson. Holott ha megnézzük – nemrégen közölt a Financial Times egy ilyen nagy listát –, hogy az európai uniós államokon belül melyik országban mekkora a közvagyon aránya, akkor Magyarország a lista leges-legeslegvégén található. Minden országban – talán kettőt leszámítva – magasabb a közösségi tulajdonban tartott vagyon aránya, mint Magyarországon. Tehát nyugodtan vallhatjuk azt az állítást, hogy a liberális demokrácia a többi európai államhoz képest is, velük összehasonlítva is képtelennek bizonyult arra, hogy megvédje a nemzet önfenntartásához szükséges közösségi vagyont. Aztán a liberális magyar állam nem védte meg az országot az eladósodástól. És végül nem védte meg a családokat, itt a devizahitel rendszerre lehet gondolni. Nem védte meg a családokat az adósrabszolgaságtól sem. Következésképpen a 2010-es választás értelmezése – különösen a 2014-es választási siker fényében – vállalhatóan hangozhat úgy, hogy a nagy világversenyben, amely a legversenyképesebb állam megteremtésének érdekében zajlik, azt várják el a magyar polgárok a magyar vezetőktől, hogy találják meg, dolgozzák ki, kovácsolják ki azt az új magyar államszerveződést, amely a liberális állam és a liberális demokrácia korszaka után – persze a kereszténység, a szabadság, az emberi jogok értékeit tiszteletben tartva – ismét versenyképessé teszi a magyar közösséget, és azokat az el nem végzett munkákat, be nem tartott kötelezettségeket, amelyeket fölsoroltam, elvégzi és tiszteletben tartja.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Vagyis ami Magyarországon ma történik, értelmezhető úgy, hogy a mindenkori politikai vezetés ma arra tett kísérletet, hogy az emberek személyes munkája és érdeke, amelyet el kell ismerni, a közösség, a nemzet életével szoros összefüggésben álljon, a kapcsolat megmaradjon, és ez a kapcsolat erősödjön. Vagyis a magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, erősíteni, sőt építeni kell. Ilyen értelemben tehát az az új állam, amit Magyarországon építünk, illiberális állam, nem liberális állam. Nem tagadja a liberalizmus alapvető értékeit, mint a szabadság, és hozhatnék még néhányat, de nem teszi ezt az ideológiát az államszerveződés központi elemévé, hanem egy attól eltérő sajátos, nemzeti megközelítést tartalmaz.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezek után arról kell beszélnem, milyen akadályokat kell legyőzni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Könnyen lehet, amit mondok, evidensnek tűnik ebben a körben, azonban amikor mindezt politikai programmá és munkává kell emelni, akkor egyáltalán nincsen így. Én nem sorolom föl az összes akadályt, néhányat fogok csak megemlíteni, még pontosabban kettőt ezek közül, nem is a legfontosabbakat feltétlenül, de a legérdekesebbeket. Hivatásos politikusok versus civilek viszonya. Vagyis az államot nyilvánvalóan valakiknek, az erre fölhatalmazott és megválasztott vezetőknek kell megszervezni és irányítani. Azonban mindig megjelennek az államélet peremén civil szervezetek. Most a magyarországi civil világ egy nagyon sajátos képet mutat. Ugyanis a civil – ellentétben a hivatásos politikussal – egy olyan személy, illetve olyan közösség, amely alulról szerveződik, saját pénzügyi lábán áll, és önkéntes természetesen. Most ehhez képest, ha megnézem a magyarországi civil világot, azt, amelyik a nyilvánosságban rendszeresen szerepel – most a norvég alap körüli viták ezt felszínre is hozták –, akkor azt látom, hogy itt fizetett politikai aktivistákkal van dolgunk. És ezek a fizetett politikai aktivisták ráadásul külföldiek által fizetett politikai aktivisták. Meghatározható külföldi érdekkörök által fizetett aktivisták, akikről nehéz elképzelni, hogy ezt szociális beruházásnak tekintsék, sokkal inkább indokolt az a fölfogás, hogy ezen az eszközrendszeren keresztül befolyást kívánnak adott pillanatban és adott kérdésekben gyakorolni a magyar államéletre. Nagyon fontos tehát, ha újjá akarjuk szervezni a liberális állam helyett a nemzeti államunkat, akkor világossá kell tenni, hogy itt nem civilekkel állunk szemben, nem civilek jönnek velünk szemben, hanem fizetett politikai aktivisták, akik külföldi érdekeket próbálnak Magyarországon érvényesíteni. Ezért nagyon helyes, hogy föl is állt a magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a külföldi befolyásszerzésnek a folyamatos figyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozik, hogy mindannyian, Önök is pontosan tudhassák, hogy az álarcok mögött kik a valódi karakterek.
Említek egy másik példát, ami az állam újjászervezésének másik akadálya. Amikor az Európai Uniót szóba hozom, nem azért teszem meg, mert azt gondolnám, hogy az Európai Unión belül ne lehetne egy illiberális, nemzeti alapokon álló új államot fölépíteni. Szerintem ez lehetséges. Az európai uniós tagságunk ezt nem zárja ki. Igaz, hogy rengeteg kérdés merül föl, rengeteg konfliktus alakul ki, ezt Önök követhették az elmúlt években, rengeteg csatát kell megvívni, de most nem erre gondolok, hanem egy másik jelenségre, amit valószínűleg Önök még ebben a formában nem ismerhetnek. Amikor lejárt az Európai Unió és Magyarország közötti szerződés, amely hét évre rögzítette a pénzügyi kapcsolatot az unió és Magyarország között, ez idén járt le, és a következő hét évre szóló új szerződés megkötése került napirendre, ami éppen most zajlik, akkor kirobbant egy vita. És akkor magam elé kellett húznom jó néhány tényt, adatot, hogy megértsem ennek a vitának a természetét. És mit láttam? Azt láttam, hogy azok az emberek – itt most több száz emberről beszélünk –, akik azzal foglalkoznak, hogy az Európai Unióból Magyarországnak járó – nem adományozott, hanem nekünk járó, egy szerződés alapján nekünk járó – gazdaságfejlesztési vagy társadalomépítési források fölött rendelkeznek, a fizetésüket közvetlenül az Európai Unióból kapják. Vagyis Magyarországon egy területenkívüliség jött létre. Aztán kiderült a számokból, hogy a magyar kormányzati szektor juttatásaival összevetve ezek négy-ötszörös, esetenként nyolcszoros juttatásokat jelentenek. Vagyis Magyarország úgy élt hét éven keresztül, hogy a gazdaság és a társadalom fejlesztésére leginkább rendelkezésre álló, legnagyobb összegben rendelkezésre álló források fölött olyan emberek rendelkeztek vagy hoztak döntéseket, akiket mások fizettek, és a magyar államigazgatásban dolgozók többszörösét kapták ezért a munkáért. Hasonlóképpen: száz forintból, ami innen kiment a magyar gazdaság és társadalmi életbe, harmincöt százalékát el lehetett számolni puhaköltségre. Tehát ami nem a megcélzott feladattal állt szoros összefüggésben, hanem ahhoz kapcsolódott: előkészítés, elemzés, tervezés, mindenféle dolog, tanácsadás, és így tovább.
Most azért alakult ki egy vita az unió és Magyarország között, mert ezt a rendszert megváltoztattuk, és a kormány döntést hozott, miszerint aki az európai uniós pénzek fölött rendelkezik, ebben az új államkoncepcióban, az illiberális állam koncepciójában magyar állami alkalmazásban kell állnia, és azért a munkáért, amit végez, nem kaphat többet, mint az azonos besorolású magyar közigazgatásban dolgozó ember. És nem lehet harmincöt százalékot elkölteni, harmincöt forintot száz forintból ruhaköltségekre, mert ez nem haladhatja meg a tizenöt forintot a következő hét esztendőben. Százból legfeljebb tizenötöt! Ezek mind olyan döntések, amelyek persze önmagában politikai kérdésként tűnnek föl, de valójában itt most nem egy-egy politikai döntésről van szó, hanem arról, hogy a magyar állam újjászervezése zajlik – szemben a korábbi húsz év illiberális államszervezési logikájával, egy nemzeti érdekekből kiinduló állami újjászervezés történik. A konfliktusok, amik elénk kerülnek, nem véletlenszerűek, nem butaságból fakadnak – bár időnként ilyen is lehet közöttük –, hanem alapvetően egy állam újraépítésének, öndefiníciójának folyamatával szükségszerűen együtt járó viták.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Végezetül azt szeretném mondani Önöknek, hogyha a jövőt tapogatjuk, akkor azt a mondatot kell mondanom Önöknek, ami talán kevésnek tűnik majd egy magas hivatalt betöltő embertől, hogy a jövő lényege, hogy bármi megtörténhet. És a bármit elég nehéz definiálni. Megtörténhet az, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy egy Magyarországgal szomszédos állam légterében lelőnek egy utasszállító repülőgépet. Megtörténhet, hogy érthetetlen okból több százan meghalnak, mondjuk ki, egy lényegében terrorakció következtében. Megtörténhet az, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az Egyesült Államokban – tegnapi hírt láttam – az Egyesült Államoknak talán a szenátusa, az is lehet, hogy a szenátus és a képviselőház együtt úgy döntött, hogy beperli az amerikai elnököt folyamatos hatáskörtúllépés miatt. És amikor ezek mögé nézek, kiderül, hogy nemhogy beperlik, többször elítélték már az amerikai elnököt hatáskör túllépése miatt… Képzeljék el Magyarországon, amikor a parlament beperelné a magyar miniszterelnököt hatáskörtúllépés miatt, és akkor a bíróság el is ítélne. Meddig tudnék én hivatalban maradni, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Ezeket a példákat csak azért hozom ide, mert olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet. Még az is megtörténhet például, hogyha a bírósági eljárások végigfutnak, akkor magyarok több százmilliárd forint értékben kapnak vissza olyan pénzeket a bankoktól, amiket nem tudtak volna tőlük elvenni. Még ez is megtörténhet, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy az események pontos vagy megközelítőleg pontos előrejelzése szinte lehetetlen. Megtörténhet az, hogy zárásként mondjak egy szintén üdítő példát, hogy a választásokat megnyerő magyar kormány előre meghirdeti, hogy a magyar pénzügyi rendszernek legalább ötven százalékban magyar kézben kell lennie. Nem államiban, hanem magyar kézben kell lennie. Eltelik három hónap a választások után, és úgy lesz. Mert most legutóbb éppen így lett. Tekintettel arra, hogy egy olyan bankot, amit sosem kellett volna egyébként külföldieknek eladni, a magyar állam visszavásárolja, és ezzel a magyar nemzeti tulajdon aránya a bankrendszeren belül meghaladja az ötven százalékot.
Most már csak az a kérdés, tisztelt Hölgyeim és Uraim, de itt a válasz nem engem illet, hogy egy ilyen helyzettől, amikor bármi megtörténhet, félnünk kell-e, vagy inkább ez bizakodással kell, hogy eltöltsön bennünket? Miután a világ mostani rendje nem éppen a mi szájunk íze szerint való, ezért én azt gondolom, hogy inkább gondoljuk azt, hogy a bármi megtörténhet korszaka, ami most előttünk áll, bár sokak szerint bizonytalanságot hordoz, baj is lehet belőle, de legalább ennyi lehetőséget és esélyt is tartogat a magyar nemzet számára. Tehát félelem, begubózás és visszahúzódás helyett bátorságot, előretekintő gondolkodást, ésszerű, de bátor cselekvést javaslok a Kárpát-medencei magyar közösségnek, sőt a világban szétszóródott teljes magyar nemzeti közösségnek. Könnyen lehet, miután bármi megtörténhet, hogy eljön a mi időnk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

2014. július 28., hétfő

Román történész: Románia tanulhatna a magyar nemzetpolitikából

2014.07.28.
Forrás: adevarul.ro

Romániának tanulnia kell abból, ahogyan Magyarország védi külhoni nemzettársait – állapította meg Marius Diaconescu történész az Adevarul.ro portálon hétfőn közölt véleménycikkében.
A bukaresti tudományegyetem oktatója, aki rendszeresen közöl aktuálpolitikai témájú írásokat a liberális kötődésű Adevarul blogrovatában, azt veti a román hatóságok szemére, hogy nem emelik fel szavukat az ukrajnai románok védelmében, amikor azok útlezárással tiltakoznak fiataljaik mozgósítása és a kelet-ukrajnai konfliktusövezetbe vezénylése ellen. A szerző szerint Románia távolról sem tesz annyit a külhoni románokért, mint Magyarország a külhoni magyarokért. Az Ukrajnában élő román, illetve magyar kisebbség helyzetét összehasonlítva úgy vélekedett: a magyar állampolgárság sokkal könnyebben megszerezhető, mint a román, Budapest pedig támogatja a magyar kulturális programokat és azokat a családokat, amelyek magyar iskolákba járatják gyerekeiket.
A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a románok hazafisága magyarellenes, de megfeledkezik a Románia körül élő románokról. Ezt a megállapítást az Adevarul honlapján megjelent írások népszerűségi adataival támasztotta alá: a hétvégén a magyarellenességéről elhíresült Bogdan Diaconu szociáldemokrata képviselő Elegünk van Magyarországból című, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényeivel kapcsolatos írása tízszer annyi hozzászólást és 70-szer annyi tetszésnyilvánítást gyűjtött be, mint a mozgósításuk ellen tüntető ukrajnai románokról szóló írás.
Az Adevarul internetes kiadása szombat este arról tudósított, hogy az ukrajnai Csernyivci megye román többségű településein a lakosok útlezárással tiltakoztak az ellen, hogy a térségben csaknem ötszáz román nemzetiségű ukrán állampolgár kapott mozgósítási parancsot. A román külügyminisztérium adatai szerint (a románnal azonosnak tekintett moldovai nyelvűeket is beleértve) Ukrajnának 400 ezer román anyanyelvű lakosa van. A legnagyobb közösség az ország délnyugati térségében, a Romániával határos Csernyivci megyében (Bukovina északi részén) lakik, ahol mintegy 180 ezer lakos anyanyelve a román.
Marius Diaconescu a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen történelem szakán szerzett oklevelet 1995-ben, és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) doktorált 2004-ben.
mandiner.hu

Munkaalapú, nem liberális: tovább az eddig úton

2014 júl 28 Írta: dobray
Munkaalapú társadalom és nem liberális demokrácia, a jóléti államok vége – olyan kijelentések Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében, amelyek kiverték a biztosítékot. Fodor Gábor és egyszemélyes pártja szerint az ilyen demokrácia nem is demokrácia, az MSZPszerint Orbán újfennt kiíratkozott az európai demokráciák sorából, az Együtt-PM szerint a kormányfő Putyint majmolja, a DK szerint Orbán fasiszta, elmeháborodott hazaáruló.
Sokan máris egy autoriter korporatív állam bevezetésétől tartanak. Sokak nyugalmas hétvégéjét tette zaklatottá a magyar miniszterelnök tusnádfürdői eszmefuttatása. Felmerült az a kérdés is, mi fenét jelenthet a munkaalapú, meg a nem liberális.
Nem látok Orbán Viktor fejébe, de a közéletet nyomon követőknek nagy eséllyel be kellene tudniuk szerintem lőni, nagyjából mit lehet érteni a Fidesz elnökének kijelentésein. Nos, azt sejthetően első, majd második felháborodása után senki nem gondolja komolyan, hogy akkor most tényleg egy két világháború közti, horthysta, esetleg egy francoista vagy Mussolini-típusú diktatúrát fog bevezetni Orbán Viktor, 2014-ben, az Európai Unió tagországában, az Európai Néppárt egyik legerősebb tagszervezetének élén. Nem lesznek betiltva pártok, nem lesz a parlament hivatásrendek szerint átszervezve, nem maradnak el a 2018-as választások.
Mi lehet a nem liberális demokrácia? Hát, kérem, például többségi. A demokrácia szó előtt ugyanis a liberális jelző nem több, hanem kevesebb demokráciát jelent, amennyiben azt takarja, hogy vannak dolgok, amiről nincs vita, nincs szavazás, amiről nem a többség dönt, hanem annak is el kell fogadnia. Az elidegeníthetetlen jogok, amelyek a liberális demokrácia biztosít, például nem demokratikusak, amennyiben nem lehet róluk szavazni. Egy jakobinus demokrácia nem volna liberális, ahogy a részvételi demokrácia sem az. Azaz: például a radikálbalos mozgalmak Európa szerte több demokráciát szeretnének, mint ami egy liberális demokráciában van. Egyébiránt konzervatív szempontból nem probléma, ha nincs abszolút demokrácia, sőt. Szóval a liberális demokrácia konzervatív szemszögből még szimpatikus is lehet, minthogy nem bíz mindent a népre. A 18-19. század nagy liberálisai és konzervatívjai egyként idegenkedtek például az általános választójogtól – nem vagyok benne biztos, hogy nem volt igazuk. Ugyanakkor a tömegdemokráciák korában szerintem felesleges azon sopánkodni, hogy egy politikus populista. Miért, mi lenne más? Ha a tömegeket kell megnyerni a politikai hatalomhoz, akkor a demokráciában a legadekvátabb politikusi magatartás bizony a populizmus. Ez van, bocs, itt a konzervatívok csak alkalmazkodnak, nem ők akarták.
Mindazonáltal felesleges politikaelméleti és történeti fejtegetésekbe bocsátkozni, ha meg akarjuk érteni, mit is akart mondani a költő Tusványoson. Orbán Viktor ugyanis nem a politikai filozófiában jártas keveseknek beszél, hanem a gyakorlati józan ésszel gondolkodó embereknek. Ami annyit tesz, hogy semmi ezoterikus, gnosztikus, titkos háttérjelentést nem kell kihámozni abból, hogy „munkaalapú” meg „nem liberális”. Nem kell történeti párhuzamokat keresni, meg magas filozófiai jelentéseket. Nem kettős beszéddel van dolgunk, ahol a műveltek kihámozhatják a háttérjelentést. Persze ezzel Orbán megfosztja őket az „aha!”-élménytől, ugyanis amikor azt hiszik, hogy „rájöttem, mit akart mondani Orbán, korporatív államot!”, akkor éppenséggel tévednek. Orbán semmi olyat nem mondott ugyanis, amit józan paraszti ésszel nem lehet kihámozni, az autoriter korporatív fasiszta akármilyen bigyula pedig nem ilyen.
Az a tippem, hogy Orbán az egészet a lehető legegyszerűbben értette, pont úgy, ahogy az előző négy évben is, amikor bankadót vezetett be a kormány, amikor a „spekuláció” és az„extraprofit” ellen lépett fel, amikor „közösségi tulajdonba” vett dolgokat (magyarán államosított és centralizált), amikor a „neoliberális gazdasági rend” végéről beszélt, amikor visszanyeste a segélyeket, amikor a szakiskolákat becsatornázta a cégekhez, amikor iparosítani akart, amikor 16 százalékos szja-t vezetett be, amikor felülvizsgálta a rokkantnyugdíjakat. Amikor arról beszélt, hogy egy tízmilliós országban nem normális, ha csak 3,8 millióan dolgoznak (ez pedig ez érthető törekvés).

A kijelentései tehát nem úgy értendők, hogy vége a parlamentáris demokráciának, eltörlik a pártokat a föld színéről, stb. Hanem a lehető legegyszerűbben. Orbán viszont szereti a konfliktust, és szeret odafüstölni az ellenfelei orra alá. Azaz szokásához híven, akárcsak évértékelő beszédében, csipkelődött ellenfeleivel, fricskákat szórt nekik, had szarjanak be kicsit a szellemvasúton.

Szóval igazából semmi látnivaló nincs itt, kérem, csak egy kis nyárközepi tematizálás és koncvetés, hogy legyen min rágódni. Orbán beszéde annyit jelentett, hogy azt csinálja, amit az előző években is, megy minden így tovább.

Ami elkerülte a sajtósok figyelmét...

kép forrása: MPP PRESS

Toró T. Tibor elismerte, hogy együtt tévedtek Orbán Viktorral, amikor 2011-ben létrehozták az EMNP-t
A Tusványosi Bíró-Toró vita egyetlen figyelemre méltó pontja az a felismerés TTT részéről (illetve kijelentés, hiszen a felismerés valószínűleg a legtöbb emnp-s fejében már régen végbement) miszerint lehetséges az, hogy a Néppárt létrehozása téves politikai döntés volt.
Annyira kényszeredett helyzetbe keverte magát és annyira vajasnak érezte a fejét, hogy a hibát rögtön hárította is. Orbán Viktort is részesévé tette az esetleges politikai bakinak, elmondva, hogy a néppárt létrehozásának döntését négyen hozták meg, Tőkés, Szilágyi, Toró és Orbán.
Amikor igazi politikai blamát akarunk, akkor szívesen használjuk a "dâmbovița parti" jelzőt, pedig vannak követendő példái is ennek az általunk oly primitívnek, oly balkáninak tartott politizálásnak is.
Mint például a jelenleg Vasile Blaga által vezetett Demokrata-Liberális Párt igencsak megfontolt, felelős és példaértékű döntése, amellyel beismerték, hogy a Liberális pártból szakított PDL egy politikai holtvágány volt és túllépve a saját kicsinyes politikai érdekeiken, egy erős román jobboldal megteremtése érdekében - azonosságukat, személyes ambícióikat feladva visszaálltak azon párt zászlaja alá, ahonnan valamikor elszakadtak - a Liberális PNL jel alá.
Ezzel a hasonlattal élve tette meg Sebestyén Csaba, az MPP megyei tanácsosa, a Tusványosi Szabadegyetem EMNP sátorban jelenlevő néppártosoknak és főleg vezérüknek Toró T. Tibornak -nak a javaslatát, mely szerint itt a legfőbb ideje beismerni, hogy az EMNP egy politikai kaland volt és példát véve az oly sokat blamált és lenézett "dâmbovița parti"politikától, az erdélyi magyar polgári és jobboldali értékek megtartása és érvényre juttatása érdekében fel kell hagyni ezzel a politikai kalanddal és amint Blagaék tették, visszaállni oda ahonnan kiszakították magukat, az MPP zászlaja alá.

2014. július 26., szombat

Tusványos 25 – Orbán: az új magyar állam nem liberális állam

2014.07.26. 
Forrás: MTI

Az új magyar államszerveződés alapja egy munkaalapú állam, amely nem liberális természetű – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn, a 25. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén tartott előadásában.
Az erdélyi szabadegyetem visszatérő előadójaként Orbán Viktor a szabadtéri színpad előtt összegyűlt többezres hallgatóságnak beszámolt arról, hogy legutóbbi tusványosi beszéde óta a kormányzó polgári keresztény és nemzeti erők megnyerték a választásokat. Hozzátette, a morális egyensúly megnyilvánulásának tekinti a kétharmados győzelmet, hiszen 2004 decemberében az államhatárokon kívül élő magyarok visszafogadása ellen szavazó erők „úgy nyerték el méltó büntetésüket”, hogy a határon túli magyarok voksaival jött össze a Fidesz–KDNP kétharmada.
2008. az új kiindulópont
Orbán Viktor elmondta: a 25. kiadásához érkezett, az elmúlt negyedszázadot értékelő szabadegyetemre 1989-es rendszerváltóként kapott felkérést. Erre reagálva rámutatott, hogy 1989 óta felnőtt egy olyan nemzedék, amely személyes élmények híján már nem tud referenciapontként tekinteni a rendszerváltásra. Ma már – ezt az értékes történelmi tapasztalatot hasznosítva – bölcsebb a világban most zajló változásról gondolkodni, a 2008-ban nyilvánvalóvá vált világgazdasági, világhatalmi átrendeződést tekintve kiindulópontnak, magyarázta.
Szerinte a 2008-as nyugati pénzügyi válság ugyanolyan jelentőségű változást indított el, mint amely az első és a második világháború után, illetve 1990-ben zajlott le, csak nem annyira volt egyértelmű az emberek számára, hogy másnaptól gyökeresen megváltozott világban fognak élni. A miniszterelnök kijelentette: a világban versenyfutás van annak az államnak a kitalálásáért, amely leginkább képes egy nemzetet sikeressé tenni. Ma a világ azokat a rendszereket próbálja megérteni, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, talán nem is demokráciák, és mégis sikeresek, az elemzések sztárjai pedig Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország – mondta. „Megpróbáljuk megtalálni a Nyugat-Európában elfogadott dogmáktól és ideológiáktól elszakadva azt a közösségszervezési formát, azt az új magyar államot, amely képes arra, hogy a mi közösségünket évtizedes távlatban versenyképessé tegye a nagy világ-versenyfutásban” – fogalmazott.
A liberális módszerekkel szakítani kell
A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell – foglalt állást a kormányfő. Szerinte a korábbi, liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, nem védte meg az országot az eladósodottságtól, a családokat pedig az adósrabszolgaságtól. „A magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell – fogalmazott Orbán Viktor. – Ilyen értelemben a Magyarországon épített új állam egy nem liberális állam.”
„Fizetett aktivistákkal van dolgunk”
A magyarországi civil világot is bírálta beszédében a miniszterelnök. Orbán szerint a Norvég Alappal kapcsolatos ügy is felszínre hozta azt, hogy egyes, a nyilvánosságban rendszeresen szereplő magyarországi civilek esetében „külföldiek által fizetett politikai aktivistákkal van dolgunk”, akik külföldi érdekeket próbálnak érvényesíteni Magyarországon. Ezt világossá kell tenni a magyar állam újjászervezése során – hangsúlyozta a kormányfő. „Ezért nagyon helyes, hogy fel is állt a magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a külföldi befolyásszerzés folyamatos figyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozik.”
Soha nem kellett volna eladni
Az MKB Bank megvásárlásával a bankrendszeren belüli nemzeti tulajdon aránya meghaladta az 50 százalékot – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, s megjegyezte: a pénzintézetet egyébként soha nem kellett volna külföldieknek eladni. Kifejtette azt is – utalva a devizahitelesekre –, hogy „olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet: még az is megtörténhet például, hogy ha bírósági eljárások végigfutnak, akkor magyarok több száz milliárd forint értékben visszakapnak olyan pénzeket a bankoktól, amelyeket nem szabadott volna tőlük elvenni”.
Ez megöl minket
Orbán Viktor szerint a jóléti állam és társadalmi rendszer kimerítette tartalékait, ebben a pillanatban sikertelenségre van ítélve, amin változtatni kell. Kérdésre válaszolva azt mondta: provincializmus a Nyugat másolása, amelyen túl kell lépni, ugyanis „megöl bennünket”. Magyarországnak azt a célt kell kitűznie, hogy a világ minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy sikeresek legyünk – hangoztatta, hozzáfűzve: ezt tekinti nemzeti külpolitikának.
Mint mondta, határozottan ellenzi azt az európai politikát, amely elfogadja és támogatja a bevándorlást. Ezt határozottan, világosan és szelíden ki kell mondani – mondta, hozzátéve: ezt még nem tudta európai állásponttá tenni, mert mindig leszavazzák. A bevándorlás támogatása helyett szerinte az okos politika az lenne, ha a munkaképes, de jelenleg megfelelő képzettséggel nem rendelkező népcsoportokat segítenék. El fog jönni az az idő, hogy kérdésessé válik a nemzetállamok etnikai alapja. Ezt akarjuk? – tette fel a kérdést,hozzátéve: „nem akarunk Amerikai Egyesült Államokat csinálni Európából”..
Arról is szólt: önriogatás volna azt mondani, hogy „besodródunk az orosz medve ölébe”. Magyarország a NATO és az unió tagja, és az „a legnagyobb bajunk”, hogy a külkereskedelmi mérleg több mint kétharmada az unió felé irányul, ami egészségtelen arány. Az lenne az egészséges, ha ez 50 százalék lenne, a másik fele pedig a világ más pontjaira irányulna, hogy „több lábon álljunk” – fűzte hozzá. Ami most történik Oroszország és a nyugati világ viszonyában, az nagyon rossz Magyarország számára, „az volna az érdekünk”, hogy ne szakadjanak le a nyugati társadalmi fejlődéstől – mondta.
Nem az emberi jogok terjesztése a feladat
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nem osztja az amerikai külpolitika irányvonalát, miszerint az emberi jogok terjesztése a feladat. Úgy látja: Magyarországnak azt a célt kell kitűznie, hogy a világ minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy „sikeresek legyünk”, ő ezt tekinti nemzeti külpolitikának. Mint mondta, emberi jogi tételek felmondása helyett konkrét, gyakorlati, relációközpontú együttműködéseket kell kialakítani. A Déli Áramlatról szólva kiemelte: szolidárisak az ukrán néppel, egyetértés van, hogy egy ország területéből nem lehet területeket elvenni, és látják a borzalmas gazdasági állapotokat, amik ott uralkodnak. Úgy vélte: hamarosan Oroszország nem fog gázt szállítani Ukrajnának, mert az nem tud fizetni, előbb-utóbb blokkolódni fog az Európába érkező gázszállítás. Az a magyar érdek, hogy legyen olyan gázszállítási mód, ami egy ilyen helyzetben is biztosítja az ellátást. A saját érdekeinket nem szabad odadobni egy ilyen konfliktusban – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Kitért arra is: ha az erdélyi közösség abba a helyzetbe kerülne, hogy a neki járó forrásokat a román költségvetésből nem kapja meg, számíthat Magyarország támogatására; az így elveszített forrásokat azonban a magyar gazdaság jelenleg teljes egészében nem tudja pótolni. Az itteni politika fontos része kell legyen, hogy meg kell tudni szerezni az Erdélyt illető költségvetési forrásokat azon intézmények fenntartására, amelyek állampolgári jogon járnak – mondta Orbán Viktor.
A román-magyar viszonyról szólva kiemelte: az elmúlt másfél-két évben nem volt olyan magyar kormányfői nyilatkozat, amely ne adta volna meg a tiszteletet a román népnek és vezetőinek. De román oldalról hosszú az ilyen nyilatkozatok listája. Szerinte a tisztelet és a nyitottság a kulcskérdés, és azt ígérte, továbbra is megadja a tiszteletet, ami kijár a román népnek és a vezetőinek, és mindig nyitott lesz azon kérdésekre, amelyek megtárgyalása indokolt. Ennyit tudnak tenni, de ennyit meg is fognak tenni – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ésszerű, de bátor cselekvés
Előadása végén Orbán Viktor rámutatott: mivel bármi megtörténhet, a bizonytalan jövőtől félni is lehet, ez sok esélyt és lehetőséget is tartogat a magyar nemzet számára. „Félelem, begubózás és visszahúzódás helyett bátorságot, előretekintő gondolkodást, ésszerű, de bátor cselekvést javaslok a Kárpát-medencei magyar közösségnek, sőt a világon szétszóródott teljes magyar nemzeti közösségnek. Könnyen lehet, mivel bármi megtörténhet, hogy eljön a mi időnk” – zárta tusnádfürdői előadását a miniszterelnök, a szabadegyetem tavalyi jelmondatára – A mi időnk – utalva.
mno.hu

Székely termék, mint hungarikum Békéscsabán

A Békés Megyei Önkormányzat által nemrégiben megszervezett, a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé részeként megtartott, a Kárpát–medence nemzeti értékei és hungarikumai című konferencián Kovászna megye testvérmegyéjében Székelyföld is képviseltette magát Orbán Miklós, az AGROSIC Közösségek Közti Társulás igazgatója személyében, aki a székely termékekről tartott előadást.
A konferencia kiemelt célja volt bemutatni Békés megye és az azt körülvevő gazdasági-földrajzi egység, a Kárpát-medence feltárt és kiválasztott nemzeti értékeit, valamint a hungarikumok, a megyei és a helyi értékek gondozását célzó partneri háló megerősítését. Az eseményen a kiállítók mellett szakemberek mutatták be mindazon értékeket, amelyek magukban hordozzák a nemzeti értékké válás lehetőségét, és határon túli előadók nyújtottak betekintést Székelyföld és Vajdaság Autonóm Tartomány értékgyűjtő munkájába. 
Orbán Miklós, az AGROSIC Közösségek Közti Társulás igazgatója a konferencián Székely Termék: Tradíció, minőség és egészség címmel tartott előadást, aki szerint a székelyföldi termelők és a fogyasztók figyelmét vissza kell terelni saját termékeink felé. A háromszéki szakember elmondta: „Azonosítanunk kell, hogy mi értékesíthető a közvetlen környezetünkben, mint például az erdei és kerti gyümölcsök, a házikolbász vagy sajtok. A Székely Termék márkanév az elmúlt időszakban lényeges szerepet kapott Hargita és Kovászna megyében egyaránt, amelynek lényege, hogy segítse a helyi kistermelőket a piacra jutásban, valamint ösztönözze a fogyasztókat, hogy vásároljanak helyi, egészséges árut.”
A háromszéki szakember kifejtette:„Lényeges a határokon átívelő rendezvényeken való részvétel, hiszen a közös értékeink ápolása ugyanolyan fontos feladat határon innen és túl. Amellett, hogy a termékvásárokon a kiállítók bemutatják a helyi értékeket, a jó példákat is eltanulhatjuk egymástól. Számos olyan hasznos tapasztalattal tértem haza erről az útról, amit a Székely Termék kapcsán felhasználhatunk.”

KOLOZSVÁR: KÖZÉP-ERDÉLYI FEJLESZTÉSI FÓRUM

2014. MÁRCIUS 20.


Kárpát - Haza Fejlesztési Hálózat

Az előttünk álló 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban a strukturális és beruházási alapok felhasználásának központi, brüsszeli szabályozása lehetőséget kínál arra, hogy a magyarságnak a Kárpát-medencében rendelkezésre álló erőforrásait nagy, közös fejlesztési célok érdekében összekapcsoljuk, egyesítsük.
A kedvező szabályok csupán a lehetőséget teremtik meg, a gyakorlati megvalósítás ugyanakkor komoly kihívást jelent, melynek csak közös akarattal és összehangolt cselekvéssel tehetünk eleget. Valamennyi magyarlakta régió részvételével úttörő munkával kell Kárpát-medencei kiterjedésű fejlesztési rendszert létrehoznunk és működtetnünk úgy, hogy ennek érdekében egyidejűleg kell tervezési, együttműködési és finanszírozási modellváltást megvalósítanunk.
Első lépésben regionális partnereinkkel Kárpát-medencei fejlesztési fórumsorozatot szervezünk, és létrehozunk egy fejlesztési szakértői és szervezeti adatbázist. Reményeink szerint ez folyamatosan bővülő lesz és lehetővé teszi a közös célok meghatározását, az ehhez szükséges erőforrások felmérését és biztosítja a tervezőmunka szakmai hátterét, valamint a fejlesztési programok megvalósításának partnerségi feltételeit.
Összefogásra, közös munkára hívjuk a Kárpát-haza Fejlesztési Rendszerért elkötelezetten tenni akarókat. Bízom benne, hogy ez az informatikai keretrendszer jól használható eszköz lesz az együttműködésünkhöz.
Molnár György
igazgató
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóság

A munkaalapú állam korszaka következik

2014. július 26.
Az új magyar államszerveződés alapja egy munkaalapú állam, amely nem liberális természetű. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn, a 25. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén tartott előadásában.
Az erdélyi szabadegyetem visszatérő előadójaként Orbán Viktor a szabadtéri színpad előtt összegyűlt több ezres hallgatóságnak beszámolt arról, hogy legutóbbi tusványosi beszéde óta a kormányzó polgári keresztény és nemzeti erők megnyerték a választásokat. Hozzátette, a "morális egyensúly" megnyilvánulásának tekinti a kétharmados győzelmet, hiszen 2004 decemberében az államhatárokon kívül élő magyarok visszafogadása ellen szavazó erők "úgy nyerték el méltó büntetésüket", hogy a határon túli magyarok voksaival jött össze a Fidesz-KDNP kétharmada.
Orbán Viktor elmondta: a 25. kiadásához érkezett, az elmúlt negyedszázadot kiértékelő szabadegyetemre 1989-es rendszerváltóként kapott felkérést. Erre reagálva rámutatott: 1989 óta felnőtt egy olyan nemzedék, amely - személyes élmények híján - már nem tud referenciapontként tekinteni a rendszerváltásra. Ma már - ezt az értékes történelmi tapasztalatot hasznosítva - hasznosabb a világban most zajló változásról gondolkodni, a 2008-ban nyilvánvalóvá vált világgazdasági, világhatalmi átrendeződést tekintve kiindulópontnak - magyarázta.
Szerinte a 2008-as nyugati pénzügyi válság ugyanolyan jelentőségű változást indított el, mint ami az első és második világháború után, illetve 1990-ben zajlott le, csak nem annyira volt egyértelmű az emberek számára, hogy másnaptól gyökeresen megváltozott világban fognak élni.
A miniszterelnök kijelentette: a világban versenyfutás van annak az államnak a kitalálásáért, amely leginkább képes egy nemzetet sikeressé tenni. Ma a világ azokat a rendszereket próbálja megérteni, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, talán nem is demokráciák, és mégis sikeresek, az elemzések "sztárjai" pedig Szingapúr, Kína, India, Oroszország, Törökország - mondta.
"Megpróbáljuk megtalálni a Nyugat-Európában elfogadott dogmáktól és ideológiáktól elszakadva azt a közösségszervezési formát, azt az új magyar államot, amely képes arra, hogy a mi közösségünket évtizedes távlatban versenyképessé tegye a nagy világ-versenyfutásban" - fogalmazott Orbán Viktor.

A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell - foglalt állást a kormányfő, aki szerint a korábbi liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, nem kötelezte a mindenkori kormányt, hogy ismerje el a világban élő magyaroknak a magyar nemzethez való tartozását, nem védte meg az országot az eladósodottságtól, a családokat pedig az "adósrabszolgaságtól".
Arra a kérdésre, hogy a nemzetállam, liberális állam, és jóléti állam után mi következhet, Orbán Viktor szerint a magyar válasz az, hogy egy munkaalapú állam korszaka következhet el.
Mint mondta, azt várják el a polgárok a magyar vezetőktől, hogy dolgozzák ki azt az új államszerveződést, amely a liberális államszerveződés korszaka után - a kereszténységet, szabadságot, az emberi jogokat tiszteletben tartva - ismét versenyképessé teszi a magyar közösséget.
A magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell - fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve, hogy ilyen értelemben a Magyarországon épített új állam egy nem liberális állam.
A miniszterelnök kitért arra, hogy ezt a fajta építkezést egy sajátos magyar civil szféra próbálja akadályozni.
A kormányfő szerint a norvég alappal kapcsolatos ügy is felszínre hozta azt, hogy egyes, a nyilvánosságban rendszeresen szereplő magyarországi civilek esetében "külföldiek által fizetett politikai aktivistákkal van dolgunk", akik külföldi érdekeket próbálnak érvényesíteni Magyarországon. Ezt világossá kell tenni a magyar állam újjászervezése során - hangsúlyozta a miniszterelnök a bálványosi szabadegyetemen.
Hozzátette: "ezért nagyon helyes, hogy megalakult a magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a külföldi befolyásszerzésnek a folyamatos figyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozik".
Az MKB Bank megvásárlásával a bankrendszeren belüli magyar nemzeti tulajdon aránya meghaladta az 50 százalékot - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Az MKB-t egyébként soha nem kellett volna külföldieknek eladni - tette hozzá.
A devizahitelesekre utalva megjegyezte: "olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet, még az is megtörténhet például, hogy ha a bírósági eljárások végigfutnak, akkor magyarok több száz milliárd forint értékben visszakapnak olyan pénzeket a bankoktól, amelyeket nem szabadott volna tőlük elvenni".
Előadása végén Orbán Viktor rámutatott: mivel bármi megtörténhet, a bizonytalan jövőtől félni is lehet, de ez sok esélyt és lehetőséget is tartogat a magyar nemzet számára.
"Félelem, begubózás és visszahúzódás helyett bátorságot, előretekintő gondolkodást, ésszerű, de bátor cselekvést javaslok a Kárpát-medencei magyar közösségnek, sőt a világon szétszóródott teljes magyar nemzeti közösségnek. Könnyen lehet, mivel bármi megtörténhet, hogy eljön a mi időnk" - zárta tusnádfürdői előadását Orbán Viktor miniszterelnök, a szabadegyetem tavalyi jelmondatára (A mi időnk) utalva.
A jóléti államok ideje lejárt
A miniszterelnök kérdésre válaszolva kijelentette: a liberalizmus olyan eszmerendszer, amely tényleges társadalomszervezési erővel bír. Ha meg akarják változtatni azt, ami nem tetszik a világban, akkor hasonlóan kiérlelt eszmerendszert kell felvonultatni - tette hozzá.
A jóléti állam és társadalmi rendszer kimerítette tartalékait. Mára önmagát emészti fel hatalmas eladósodással, és ez nem fenntartható létezési formája a nyugat-európai társadalmaknak. Nem érdemes ezt a nem fenntarthatóvá vált modellt követni - mondta a kormányfő, aki szerint "kötelességünk" szabadon válaszolni arra, hogy mi lesz a jó a következő 20-30 évben. Szerinte provincializmus a Nyugat másolása, amin túl kell lépni, ez ugyanis "megöl bennünket".
Arról is szólt: önriogatás volna azt mondani, hogy "besodródunk az orosz medve ölébe". Magyarország a NATO és az unió tagja, és az "a legnagyobb bajunk", hogy a külkereskedelmi mérleg több mint kétharmada az unió felé irányul, ami egészségtelen arány. Az lenne az egészséges, ha ez 50 százalék lenne, a másik fele pedig a világ más pontjaira irányulna, hogy "több lábon álljunk" - fűzte hozzá.
Ami most történik Oroszország és a nyugati világ viszonyában, az nagyon rossz Magyarország számára, "az volna az érdekünk", hogy ne szakadjanak le a nyugati társadalmi fejlődéstől - mondta.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nem osztja az amerikai külpolitika irányvonalát, miszerint az emberi jogok terjesztése a feladat. Úgy látja: Magyarországnak azt a célt kell kitűznie, hogy a világ minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy "sikeresek legyünk", ő ezt tekinti nemzeti külpolitikának. Mint mondta, emberi jogi tételek felmondása helyett konkrét, gyakorlati, relációközpontú együttműködéseket kell kialakítani.
A Déli Áramlatról szólva kiemelte: szolidárisak az ukrán néppel, egyetértés van, hogy egy ország területéből nem lehet területeket elvenni, és látják a borzalmas gazdasági állapotokat, amik ott uralkodnak. Úgy vélte: hamarosan Oroszország nem fog gázt szállítani Ukrajnának, mert az nem tud fizetni, előbb-utóbb blokkolódni fog az Európába érkező gázszállítás. Az a magyar érdek, hogy legyen olyan gázszállítási mód, ami egy ilyen helyzetben is biztosítja az ellátást. A saját érdekeinket nem szabad odadobni egy ilyen konfliktusban - hangsúlyozta Orbán Viktor.
Kijelentette: határozottan ellenzi azt az európai politikát, amely elfogadja és támogatja a bevándorlást. Ezt határozottan, világosan és szelíden ki kell mondani - mondta, hozzátéve: ezt még nem tudta európai állásponttá tenni, mert mindig leszavazzák. A bevándorlás támogatása helyett szerinte az okos politika az lenne, ha a munkaképes, de jelenleg megfelelő képzettséggel nem rendelkező népcsoportokat segítenék.
El fog jönni az az idő, hogy kérdésessé válik a nemzetállamok etnikai alapja. Ezt akarjuk? - tette fel a kérdést, hozzátéve: "nem akarunk Amerikai Egyesült Államokat csinálni Európából".
Az autonómiatörekvésekről azt mondta: ha az erdélyi közösség abba a helyzetbe kerülne, hogy a neki járó forrásokat a román költségvetésből nem kapja meg, számíthat Magyarország támogatására. Az így elveszített forrásokat a magyar gazdaság azonban jelenleg nem tudja pótolni. Az itteni politika fontos része kell legyen, hogy meg tudja szerezni az Erdélyt illető költségvetési forrásokat azon intézmények fenntartására, amelyek állampolgári jogon járnak.
Úgy fogalmazott: "óvatos", hogy az erdélyi szervezetek közötti diskurzusban állást foglaljon, szerinte az, hogy egyik-másik oldal vitájában felvonuljon, a magyar nemzetnek és az itt élőknek sem érdeke. Az autonómiakérdés a nyugati autonómiavitákban gyakran pénzügyi kérdés is - jegyezte meg.
A rakétapajzsot felvető kérdésre azt mondta: olyan Vaskupolát tudnak vonni, amelyre ha valaki ránéz, azt látja, ezt nem érdemes lyuggatni, és vastagsága az anyaország gazdasági helyzetének javulásával nőhet.
A román-magyar viszonyról szólva kiemelte: az elmúlt másfél-két évben nem volt olyan magyar kormányfői nyilatkozat, amely ne adta volna meg a tiszteletet a román népnek és vezetőinek. De román oldalról hosszú az ilyen nyilatkozatok listája. Szerinte a tisztelet és a nyitottság a kulcskérdés, és azt ígérte, továbbra is megadja a tiszteletet, ami kijár a román népnek és a vezetőinek, és mindig nyitott lesz azon kérdésekre, amelyek megtárgyalása indokolt. Ennyit tudnak tenni, de ennyit meg is fognak tenni - hangsúlyozta Orbán Viktor.
Szöveg: MTI; Fotó: MTI/Beliczay László

Orbán Tusványoson: Jön a munkaalapú állam

MTI 2014. 07. 26. 
Az új magyar államszerveződés alapja egy munkaalapú állam, amely nem liberális természetű. Orbán szerint egyes, a nyilvánosságban rendszeresen szereplő magyarországi civilek "külföldiek által fizetett politikai aktivisták. A kormányfő Tusványoson tartott előadást.
A liberalizmusnak annyi
A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell - foglalt állást a kormányfő, aki szerint a korábbi liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, nem védte meg az országot az eladósodottságtól, a családokat pedig az "adósrabszolgaságtól".
A magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell - fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve, hogy ilyen értelemben a Magyarországon épített új állam egy nem liberális állam.
Norvég ügynökök
A kormányfő szerint a norvég alappal kapcsolatos ügy is felszínre hozta azt, hogy egyes, a nyilvánosságban rendszeresen szereplő magyarországi civilek esetében "külföldiek által fizetett politikai aktivistákkal van dolgunk", akik külföldi érdekeket próbálnak érvényesíteni Magyarországon. Ezt világossá kell tenni a magyar állam újjászervezése során - hangsúlyozta a miniszterelnök a bálványosi szabadegyetemen.
Hozzátette: "ezért nagyon helyes, hogy fel is állt a magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a külföldi befolyásszerzésnek a folyamatos figyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozik".
Orbán Viktor miniszterelnök (j) beszél a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Mellette Németh Zsolt.Forrás: MTI/Beliczay László
Hiba volt eladni az MKB-t
Az MKB Bank megvásárlásával a bankrendszeren belüli magyar nemzeti tulajdon aránya meghaladta az 50 százalékot. Az MKB-t egyébként soha nem kellett volna külföldieknek eladni - jegyezte meg a kormányfő a bálványosi szabadegyetemen tartott előadásában.
„Oly” világban élünk…”
Kifejtette azt is - utalva a devizahitelesekre -, hogy "olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet: még az is megtörténhet például, hogy ha bírósági eljárások végigfutnak, akkor magyarok több száz milliárd forint értékben visszakapnak olyan pénzeket a bankoktól, amiket nem szabadott volna tőlük elvenni".
Lejárt a jóléti államok ideje
Orbán Viktor szerint a jóléti állam és társadalmi rendszer kimerítette tartalékait, ebben a pillanatban sikertelenségre van ítélve, amin változtatni kell. A miniszterelnök kérdésre válaszolva azt mondta: provincializmus a Nyugat másolása, amin túl kell lépni, ez ugyanis "megöl bennünket".
Magyarországnak azt a célt kell kitűznie, hogy a világ minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy sikeresek legyünk - hangoztatta, hozzáfűzve: ezt tekinti nemzeti külpolitikának.
Nem a bevándorlásra
Mint mondta, határozottan ellenzi azt az európai politikát, amely elfogadja és támogatja a bevándorlást. El fog jönni az az idő, hogy kérdésessé válik a nemzetállamok etnikai alapja. Ezt akarjuk? - tette fel a kérdést a miniszterelnök.
Pénz Erdélynek, de miből?
Kitért arra is: ha az erdélyi közösség abba a helyzetbe kerülne, hogy a neki járó forrásokat a román költségvetésből nem kapja meg, számíthat Magyarország támogatására; az így elveszített forrásokat azonban a magyar gazdaság jelenleg teljes egészében nem tudja pótolni.
Az itteni politika fontos része kell legyen, hogy meg kell tudni szerezni az Erdélyt illető költségvetési forrásokat azon intézmények fenntartására, amelyek állampolgári jogon járnak - mondta Orbán Viktor.

A közmédia MTI hírben közölte mennyire rajta vannak Tusványoson

http://propeller.hu/itthon/2960533-kozmedia-mti-hirben-kozolte-mennyire
2014. JÚLIUS 23. 
A július 22-től 27-ig tartó rendezvényről a Kossuth Rádió több műsora naponta jelentkezik. Így a 180 perc keddtől péntekig 8.30 és 9.00 között, az Ütköző szerdán és csütörtökön 12.30-tól 13.00-ig, a Közelről keddtől csütörtökig 16.30-17.00 között, pénteken pedig 15.30-tól 17.30-ig élő bejelentkezésekkel várja hallgatóit.
Kiemelt figyelemmel kíséri a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjait a közszolgálati média - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) kedden közleményben az MTI-vel.
Az MTVA a helyszíni jelenlét és a rendszeres élő tudósítások mellett összefoglalókat is közöl rádió- és televízió-műsoraiban, továbbá az eseménysorozat fontos történéseivel a közmédia hírműsorai is részletesen foglalkoznak.
A szabadegyetem és diáktábor idei programjaihoz a közmédia kihelyezett stúdióval és közmédiasátorral is hozzájárul.
A Petőfi Rádió Talpra magyar, Egész úton hazafelé és Ej, mi a cool műsorai is élőben foglalkoznak a programokkal.
A Kárpát Expressz naponta közöl összefoglalókat, emellett a Duna tv-csatorna további négy műsorában is beszámol Tusványosról és annak 25 évéről. A zárónapon a Duna és a Kossuth Rádió is 9.30-kor élőben közvetíti Orbán Viktor miniszterelnök beszédét.
A rendezvény legfontosabb momentumait az M1 is műsorára tűzi augusztus 2-án.
A műsoros bejelentkezések mellett helyszíni előadásokkal, közönségtalálkozókkal és Fölszállott a páva gálaműsorral is képviselteti magát a közszolgálati média, valamint filmvetítések is várják a programokra kilátogatókat.
Tusnádfürdőn kedd este koncertprogrammal indul el a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor vasárnapig tartó rendezvénysorozata. 
Forrás: MTI

Orbán Tusványoson: Jön a munkaalapú állam, mennek a gonosz civilek

propeller.hu,
Idén is megosztotta gondolatait és látomásait Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 25. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén. Szó volt a közösségi vagyon elherdálásáról, a politikai igényeket teljesítő civilekről és arról is, hogy olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet. Nem, ezekről nem önvallomásként beszélt.
Az új magyar államszerveződés alapja egy munkaalapú állam, amely nem liberális természetű – mondta. A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell – foglalt állást a kormányfő, aki szerint a korábbi liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, nem védte meg az országot az eladósodottságtól, a családokat pedig az "adósrabszolgaságtól".
A magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell – fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve, hogy ilyen értelemben a Magyarországon épített új állam egy nem liberális állam.
Külföldi befolyásszerzés a civileken keresztül
A magyarországi civil világot is bírálta Orbán. Szerint a norvég alappal kapcsolatos ügy is felszínre hozta azt, hogy egyes, a nyilvánosságban rendszeresen szereplő magyarországi civilek esetében "külföldiek által fizetett politikai aktivistákkal van dolgunk", akik külföldi érdekeket próbálnak érvényesíteni Magyarországon. Ezt világossá kell tenni a magyar állam újjászervezése során – hangsúlyozta a miniszterelnök a bálványosi szabadegyetemen.
Hozzátette: "ezért nagyon helyes, hogy fel is állt a magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a külföldi befolyásszerzésnek a folyamatos figyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozik".
Bármi megtörténhet
Az MKB Bank megvásárlásáról azt mondta: ezzel a bankrendszeren belüli magyar nemzeti tulajdon aránya meghaladja az 50 százalékot.
Az MKB-t egyébként soha nem kellett volna külföldieknek eladni – jegyezte meg a kormányfő a bálványosi szabadegyetemen tartott előadásában.
Kifejtette azt is – utalva a devizahitelesekre –, hogy "olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet: még az is megtörténhet például, hogy ha bírósági eljárások végigfutnak, akkor magyarok több száz milliárd forint értékben visszakapnak olyan pénzeket a bankoktól, amiket nem szabadott volna tőlük elvenni".

Tusványos 25 – Román kutató segíti az RMDSZ autonómiatervezetének népszerűsítését

2014.07.25. 
Fotó: Kovács Csaba P.

Segítséget ígért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) készülő autonómiatervezetének a székelyföldi román közegben való népszerűsítéséhez Sergiu Constantin, a Bozeni Európai Akadémia (EURAC) romániai származású kutatója.
A kutató arról az élményéről beszélt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik pénteki pódiumbeszélgetésén, hogy egy korábbi Sepsiszentgyörgyön végzett kutatásának a román alanyai az autonómia pártolóivá váltak, miután elmagyarázta nekik, hogy az számukra is szavatolná az arányos jelenlétet a közhivatalokban.
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester felkérésére Sergiu Constantin vállalta, hogy részt vesz a hamarosan közvitára bocsátandó autonómiastatútum román nyelvű magyarázásában. Az olaszországi Dél-Tirolban élő és dolgozó román autonómiakutató ugyanakkor bírálta a székelyföldi területi autonómia szorgalmazóit, amiért nem próbáltak bevonni a román szakértőket is a statútum kidolgozásába. Emlékeztetett arra, hogy Dél-Tirol autonómiáját egy olyan szakértőkből álló bizottság dolgozta ki 1972-ben, amelyben egyaránt jelen voltak a német, olasz és rétoromán közösség szakértői.
Sergiu Constantin szerint a székelyföldi román-magyar viszonynak az a jellemzője, hogy mindkét közösség veszélyeztetve érzi magát amiatt, hogy a magyar közösség képviselői a kormánynak alárendelt intézményekből szorulnak ki, a román közösség képviselői pedig az önkormányzatokból.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere szerint azért nem jöhetett létre érdemi párbeszéd a székelyföldi román közösség képviselőivel, hiszen ezek meghatározó csoportjait éppen az etnikai arányok megváltoztatásának a feladatával telepítették a térségbe a kommunista diktatúra idején, másik részük pedig „abból él, hogy Székelyföldi román". Utóbbi magyarázataként elmondta, pár évvel ezelőtt fény derült rá, hogy a Székelyföldön szolgáló karhatalmiaknak 20 százalékos fizetéspótlék járt a magyar közegben végzett munkáért.
Antal Árpád úgy vélte, a székelységet a jelenlegi geopolitikai helyzet segítheti hozzá az áhított autonómiához. Az ukrajnai válság miatt ugyanis az Egyesült Államoknak – amely a rakétavédelmi programjában támaszkodik Romániára – az az érdeke, hogy az országban stabilitás legyen. „Meg kell értetni Amerikával hogy akkor lesz stabil az ország, ha a székelyek megkapják, ami jár nekik" – jelentette ki az RMDSZ politikusa.
Kalmár Ferenc, az Európa Tanács idén elfogadott autonómiapárti ajánlásának a jelentéstevője szerint a nemzetállam fogalmát kellene modernizálni, hogy az ne kirekesztő, hanem befogadó fogalom legyen. Úgy vélte, az egység a sokszínűségben jelszó nemcsak az Európai Unió országai közötti viszonyt, hanem az országokon belüli viszonyokat is kell hogy jellemezze. 
MTI

2014. július 25., péntek

Böjte Csabának adományozták a keresdi várkastélyt

2014. július 25.
Böjte Csabának adományozták a Bethlen család leszármazottai a keresdi kastélyt; erről Böjte írt saját Facebook-oldalán. A várkastélyban a Szent Ferenc Alapítvány képzési, nevelési központját szeretnék berendezni. 
A keresdi várkastély legkorábbi épületeit a XV. században, a település földesura, Bethlen Márk építette, ami a további évszázadokban – ritka kivételként – végig ezen erdélyi főnemesi família birtokközpontjaként szolgált. 2007 júniusában a kastély és a park is visszakerült a Bethlen család birtokába - olvasható róla a Kastély Erdélyben honlapján. (hírszerk.)
A keresdi Bethlen várkastély
http://www.kastelyerdelyben.ro/?lang=hu&page=castle&spage=show&idcastle=25
Kastély bemutatása
A kastély története
A keresdi várkastély legkorábbi épületeit a XV. században, a település földesura, Bethlen Márk építette, ami a további évszázadokban – ritka kivételként – végig ezen erdélyi főnemesi família birtokközpontjaként szolgált.
Közel lévén a szászok egyik középkorban jelentős városához, Segesvárhoz, általában annak sorsában osztozott, de szerencsés módon elkerülték a nagyobb katonai események, ostromok és hadjáratok vérzivataros viharai és pusztításai. Olyan csendes és biztonságos helynek számított, hogy a Bethlen családban szokássá vált, hogy ide utaztak el a házasságot kötött családtagok a mézeshetekre.
A korabeli források is inkább a jelentősebb építkezésekről adnak számot, mint hadi eseményekről. Így 1559-ben Bethlen György és felesége Nagykárolyi Klára egy új épületrészt kezdett építeni, amit a fiuk, Mihály 1598-ban folytatott. A napjainkra fennmaradt képét Bethlen Elek idején, 1675 – 1683 között kapta meg a főnemesi épület. Ő alapított nyomdát is az évszázados falak között, ahol a családbéli gróf Bethlen Farkas erdélyi kancellár történeti művét nyomtatták. Amikor azonban 1690-ben török és tatár segélyhadakkal a Kárpátokon át betört Erdélybe Thököly Imre, a nyomdát sietve a biztonságosabb helynek ítélt Segesvárraköltöztették, az elkészült példányok egy részét pedig befalazták.
A keresdi várkastély szerencsésen elkerülte az 1701-ben, a Habsburg haditanács által a magyar erősségekre kimondott felrobbantási parancsot is, mert a főúri lakot a kastélyok közé számították. 1945-ig a Bethlen család tagjai lakták, majd ezt is államosította a román állam.
A kastély leírása
Keresd várkastélyának legkorábbi része, az eddig végzett régészeti kutatások szerint, a XV. században emelt négyemeletes, vastag falú, kör alaprajzú öregtorony, melynek az első szintjén nyílt a bejárat.
Egy évszázad múlva, amikor a főnemesi szállások kialakításában tért nyert a reneszánsz ízlésvilág, készítették a legfelső szintre az alabárdos vitézeket ábrázoló domborműveket. A magas toronyhoz kapcsolódik a tornácos, egyemeletes palotaszárny, a Bethlen családegyik lakóhelye, az ifjú párok mézesheteinek színtere.
A reneszánsz épületekkel szemben hosszú lakószárny nyúlik el, ami a középkorban eredetileg raktárul és gazdasági helyiségekként szolgált. Mindezen részeket fogta körbe egy szabályosnégyzet alakú várfal, aminek sarkaira 1675 – 1683 között Bethlen Elek földesúr utasítására egy-egy ó-olaszbástyát emeltek.
A háborús évszázadok elmúltával már nem számítottak védelmi szerepére, ekkor emelték az ÉK-i bástya belsejébe a nyolcszög alaprajzú barokk stílusú tornyot. Mivel mindvégig lakták a keresdi várkastélyt, karbantartották az évszázados falakat és épületeket. Csak a XX. században kezdett romlani az állaga, ezért az 1970-es években helyreállítást végeztekrajta.
2007 júniusában a kastély és a park is visszakerült a Bethlen család birtokába, jelenleg felújítás alatt áll.
2010 június - szeptember időszakban a Pro Castrum Bethlen Egyesület és PONT Csoportszervezésében Keresden zajlott le az öt részből álló táborsorozat, melynek célja a keresdi Bethlenkastély rehabilitációjának megkezdése és a kastély köztudatba való bevezetése.