2014. október 7., kedd

Európában léteznek NUTS -2 kategóriás etnikai - autonom - régiók

Nemrég körbekérdeztük a szakembereket és arra a következtetésre jutottunk, hogy a mostani kormánynak már nem kell feltalálnia a "spanyol viaszt", mert létezik etnikai alapú NUTS régió! 
- Tisztelt Horváth úr, nemrég megígérte volt, hogy elmondja milyen lehetőségek lennének a három székely megyét egybefogó NUTS 2-es régió kialakitására. Most újra megkérdezzük miként látja Ön? 
- Látható, hogy többségi vezetők - de sajnos a mieink közül is többen - nem látják vagy csak nem akarják észrevenni, hogy a süketek beszélgetését inditották el, vagy folytatják és nem az eszükkel, hanem csak a szivükkel akarják, meggyőzni a másik oldalon űlőket. Olvastam, hogy közzétették a dr. Szabó Pál ELTE tanárának egy dokumentum értékű dolgozatát. Ebben található az a sok adu, amely bizonyítja, hogy azok, akik továbbra is elleneznék az autonom vagy etnikailag kialakitott NUTS régiót alaposan tévednek! Annak ellenére. hogy nem új keletű a cikk (2003) dr. Szabó bemutatja, hogyan és főleg milyen érvek alapján alakult ki a NUTS-norma. Azt is leirja, hogy már rég léteznek etnikai alapon kialakult NUTS régiók is! Pld. Olaszországban egy NUTS 2 egységként megjelenő Trentino-Alto Adige régió, etnikai alapon, két külön egységre oszlik éspedig a Provinzia autonoma Bolzano illetve a. Trento néven lett újrajegyezve a brüsszeli irodában.Itt figyelembe vették a Fenet szakdolgozatát is Ezt veszi górcső alá a Adevar egyik cikke, de nem pozitív a hozzáállása. Viszont jómagam is erre a formára gondoltam, amikor is megfogalmazódott bennem a NUTS-2-es Székelyföldi Régió kialakitása. Ennek a gazdasági vetületét ki lehet alakitani, úgy a nemzetiek Mikó Imre Terve, mint a polgáriak Bethlen Stratégiája alapján. Az már más tál tészta, hogy akarjuk-e a közös gondolkodást-
- Igen, de abban a cikkben szó van arról is hogy a NUTS 1-3 szinteket a LAU-val bővítették ki majd elhagyni kényszerültek mert a 2003-as formában már nem igen lehet minden országban felfedezni vagy tévednénk?
-  De az emlitett két autonom régió nem lett leminősitve és továbbra is NUTS-2-sek maradtak. Másképpen a LAU a "local administrative unit"-nak a röviditése, de nem ezért került le a porondról, hanem a fejlesztéspolitika és annak stratégiai megoldása került előtérbe, ahol a SWOT analizishez szükséges statisztikai adatok besorolása lett fontos, mert azokat a területeket kell fejleszteni, amelyekben a 3 éve GDP-átlag kissebb mint az EU-s átlag 75 %-a. 
- Ön a múltkor a NUTS-2-ben látott megvalósitási lehetőséget, még most is így látja?
- Amint a dr. Szabó cikkéből is kiderül a kötelező EU-s normák közzé tartozó NUTS beosztás szerint egy NUTS-2-ben csak minimálisan 800.000 lakossági számra van szükség és a három megye ezen a téren igencsak eleget tesz ennek a kitételnek. Ugyanakkor csak a Maros megye GDP-átlaga magasabb a másik kettő gyengébb, de lényegesen kevesebb az EU-s GDP-átlag 75%-nál, azaz fejlesztésre alkalmas. Ezzel szembe a moldvai vagy az olténiai megyéknek sok esetben nincs olyan szakember gárdája akik az EU-s alapokra sikeresen pályáznának, azaz lemaradnának s ezt nem akarja a kormány beismerni.
- A NUTS-4-es széki vagy járási felosztás erőltetése mennyire alkalmas a mostani felállásban?
- Nem arról van szó hogy erőltessük vagy sem, hanem csak arról lenne szó. hogy a pozitiv példa mindig hathatósabb. Igy a NUTS-2 járhatóbb út, mint a NUTS-4 mert csak a NUTS1-3 kötelező kategóriaszintek!  Azon kivül pedig a NUTS jegyzék kialakításakor - valamint az átalakításakor is - fontos szempont volt, hogy a NUTS egy többszintű, „hierarchikus” osztályozás legyen: három regionális (NUTS1-3), illetve két lokális szint (NUTS4-5) legyen. Ha az autómia mellett tesszük le a voksunkat, akkor azt mindenképpen  NUTS-2-es régiószintűre kell megalkotni, mert a lokális szint nem igen lehet életképes. Azt is figyelembe kell venni, hogy már az első beosztás után az EU 15 tagállama közül csak hatban fogadták el a NUTS-4-et. Azaz ha egy országvezetés nem akarja nem lehet őket erre kötelezni!!!
- De Ön szerint a hazai szinten is elfogadható lehetne az alsó "lokális" szint?
- Amint a különböző fórumokon is elhangzott a hazai vezetések nem igen értették mit és miért kell tiltani. A többi EU-s vezetés sem igen értette, hogy a francia kormány miért kötötte magát abban, hogy a régiók(a NUTS-2) határvonalai miért legyenek a megyehatárokkal(NUTS-3) azonosak. Pedig egyszerű a kérdés: ebben az esetben a NUTS-2 kialakitásával nem kell a már kialakult adminisztrativ beosztás felboritani. Nem kell az Alkotmányt sem megváltoztatni és még kormányhatározat sem kell kieszközölni, mert a NUTS-2-es régiók az érintett megyében lakókat képviselő megyevezetők megegyezése alapján is létrehozható(a megyében lakók megkérdezése után). Az sem szabad elfelejteni, hogy már a megnevezésben is ott van hogy azt csak statisztikai kérdésként kezelendő. Összeállnak vagy szétvállhatnak a megyei vezetések a gazdasági és a stratégiai megoldások alapján és ha a lakossági megbízást népszavazás alapján megkapják!
Ilyenformán a lokális szint az EU-ban nem olyan lényeges, ha a kötelező NUTS-1-3 régiószintek már kialakultak, mert a helyi szinten felmerülő kérdések körét, a helyi vezetések is meg tudják oldani. 
- Köszönöm a beszélgetést
- Én köszönöm a lehetőséget