2015. október 17., szombat

Orbán Balázs díjat adtak át székelyföldön

Soskáig azt hittük, hogy a magyar sajtóorgánumok között nincs olyan, amely félretájékoztat, de amint az alőbb közreadott cikkből is kiderül igencsak vannak olanak akik csak egy szó "véletlen" elhagyásával-elfelejtésével egyészen másképpen hangzik, hogy Orbán Balázs djat osztanak az erdélyieknek vagy "simán" csak orbándijat... De legyen ez az illető sajtóorgánum problémája... (EP) 
MTI|2015. okt 17. 
Átadták a székelyföldi megyei önkormányzatok által alapított Orbán Balázs-díjat, amelyet az idén Lányi Szabolcs professzor, Bakó Béla ferences szerzetes és a LAM Alapítvány kapta - közölte szombaton a Hargita megyei önkormányzat.
A VI. Székelyföld Napok keretében Csíkszeredában átadott díjat Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa alapította 2011-ben. Azoknak a magán- és jogi személyeknek adományozzák, akik sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért, valamint elévülhetetlen érdemeket szereznek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában. 
Hargita megyéből Lányi Szabolcs professzort, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási helyszínének első vezetőjét, Kovászna megyéből a LAM Alapítványt, Maros megyéből Bakó Béla (Pál atya) ferences szerzetest díjazták.
Miklóssy Ildikó, a Sapientia adjunktusa laudációjában Lányi Szabolcsról úgy fogalmazott, a professzornak nagy érdeme van a székelyföldi egyetemi központ megteremtésében, ami hozzájárult a térség oktatási hálózatának megerősödéséhez.
Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója méltatásában Pál atyáról kijelentette: Székelyföld nehéz helyzetbe kerülő társadalmi rétegeit, csoportjait segíti folyamatosan a méltó emberi élethez. A társadalmi integráció részeként vállalt börtönpasztoráció és cigánypasztoráció mellett az általa megálmodott és működtetett Szent Erzsébet Társulat keretében a családi biztonságot nélkülöző árva és félárva gyerekeknek nyújt lehetőséget a szeretet megtapasztalására.
A Kovászna megyei LAM Alapítványt B. Kovács András újságíró méltatta. Az alapítvány történelmi jelentőségű regionális modernizációs kísérletet kezdeményezett Székelyföldön, ugyanis az ezredfordulón gazdasági és társadalomfejlesztési mozgalmat indított, (...) amely alaposan kivette részét a vidékfejlesztésből, és mára Kolozsvárig terjedő hálózattal segít az övezeti felzárkóztatásban - olvasható a laudációban.