2017. december 10., vasárnap

A kéz ujjainak jelentése

A kéz a kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze, az emberi test egyik legérzékenyebb és legbeszédesebb része. Összetett és sokoldalú mozgásképessége révén megannyi dolog elvégzésére, sokrétű információ kifejezésére képes. Nemcsak szerkezetében nagyszerű, az emberi munka koordinálásában nélkülözhetetlen, hanem eszközkészítésre is alkalmas emellett az összes minket körülvevő, számunkra fontos energiáink meglapulnak bennük.
Ha aktiválni akarod az egyes ujjaidban rejlő energiákat, csupán meg kell szorítani azt a másik kezeddel
A kéz tanulmányozása során már az is bebizonyosodott, hogy a kéz állapota, milyensége a bőr textúrája, az ujjak alakja, izületei, a hüvelykujj fejlettsége, a körmök állaga, a dombok fejlettsége, a tenyérvonalak futása, minősége, a szimbólumok jelenléte is jelzi a különböző betegségre utaló kóros változásokat. Természetesen a kéz vizsgálata, ezen belül a kézvonalak azonosítása, és megfigyelésük alapján egy-egy betegség megállapítása egyáltalán nem könnyű és egyszerű feladat. A kézvonalak orvosi szempontból való vizsgálata még nagyon fiatal tudományág, azonban ígéretes jövő áll előtte. A napjainkban világszerte ismert kínai kézelemzés, fokozatosan és egyre jobban megszabadult szubjektív feltételezéseken alapuló elemeitől és babonás színezetétől, s mára tudománnyá vált. Elképzelhető, hogy a kézvonalak és a betegségek között még sok olyan rejtélyes kapcsolat létezik, amelyeket nem ismerünk. Egy napon remélhetően az orvostudomány a tenyérvonalak tanulmányozása révén nemcsak a betegségek felfedezését teszi lehetővé, hanem a különböző betegségek gyógyítása érdekében, közvetlen a kéz kezelésére, és a patologikus kézvonalak eltávolítására is képes lesz.
Mi most azonban csupán az alapvető ujjakhoz tartozó energiaállapotokról nyerünk kicsiny betekintést.
Hüvelykujj
A személyiség képe, a család, a szülők energia rendszerének jelképe. Ha a jobb oldalon lévő hüvelykujjal van a probléma az apai energiák irányából kezdhetünk a probléma jellegére következtetni, ha a bal oldali akkor az anyai energiákkal. A hüvelykujj mindig a családszerep jelképe, nem hiába cumizza a piciny gyermek a nagyujját, így próbálja pótolni a szülői energiákat.
Ha a kéz többi ujjához képest nagy a hüvelykujj és erős felépítésű, gyakran intelligens személyiségre utal, erős családi háttérrel, biztos és magabiztos alapokkal.
A kis hüvelykujj pedig labilisabb, kevés kitartással bíró személyiségre, aki emellett legtöbbször ösztönösen cselekszik, de szülői alapenergiái kevesebbek.
A mutatóujj
A felemelt mutatóujjat, a mindent jobban tudó ember klasszikus, fenyegető, figyelmeztető gesztusát mindenki ismeri. Kevesebben tudják azonban, hogy a mutatóujj emellett az önbizalmunkat is jelképezi. Pedig voltaképpen magától az egészséges tudatképen alapuló önbizalomtól függ az egész életünk eredményessége. Aki elegendő energiával rendelkezik ezen a területen, nem fog kételkedni benne: a mutatóujj hosszával az önbizalom mértéke is fokozódik. A mutatóujj energiáit, mint minden más ujjét úgy lehet könnyen aktivizálni, ha a másik kézzel átfogja, megmarkolja az egyén. A mutatóujj nagyságával együtt egyébként a dominancia igénye is nő, éppen ezért ezt az ujjat a hagyomány az uralkodó ujjnak is nevezi. Emlékezz csak vissza, a magyar népmesék királyai és mesélői is mind a mutatóujjukat használták, ha csendet, rendet figyelmet szerettek volna fontos mondandójuknak. Azt tartják ha a mutatóujj nem egyenes akkor az illető kommunikációja, szándéka és önvalója sem teljesen egyenes.
Az átlagméretű mutatóujj kiterjesztett tenyér esetén körülbelül a középső ujj körmének az alsó pereméig ér vagy valamivel efölé nyúlik. Csak ritkán olyan hosszú, hogy elérne a középső ujj hegyéig. Ha emellett ez a mutatóujj nagyon erőteljes is, akkor különösen fejlett vezetői képességre és erőre következtethetünk.
Rövid mutatóujj: ha a mutatóujj rövidebb, mint a gyűrűsujj, akkor az érintett egyén rendszerint kisebbségi komplexussal küzd. Túlságosan figyelembe veszi mások véleményét, és szenved attól, hogy nem ismerik el eléggé, vagy nem kap elég pozitív megerősítést
A középső ujj
Az értelem mellett ez az ujj jelképezi a személyes megbízhatóságot, a komolyságot és mindenekelőtt a megvesztegethetetlen felelősségtudatot. A munkaenergia ujja, sajnálatosan manapság teljesen másra is használják emberek a középső ujjukat a kommunikáció során.
Pedig eredendően a megbízhatóság és az egyenesség jelképe, teremtő, materiális energiák tartoznak ehhez az ujjadhoz.
Ha a középső ujj erős és egyenes, ami azt jelenti, hogy legalább a köröm hosszúságának felével vagy háromnegyedével hosszabb, mint a többi ujj, akkor a fent említett erények megfelelően fejlettek a személyiségben. Ha olyan munkatárssal dolgozol együtt, akinek ilyen a középső ujja, akkor csak gratulálhatunk. Felelősség tekintetében bizonyára nem fog csalódást okozni, az emberi gyarlóságokat azonban nem tudja egykönnyen elfelejteni, és sokáig tart, amíg a számára negatív kimenetelű történtekkel megbékél. Emellett az erőteljes középső ujj jelentős kitartásról, belső stabilitásról tanúskodik.
Rövid középső ujj: ha a középső ujj egy magasságban végződik a mutatóujjal és a gyűrűsujjal, vagy még el sem éri ezek hosszát, akkor rövidnek tekintjük. Ilyen esetekben a hiszékenységre hajlamosaknak óvatosnak kell lenniük, főleg, ha az ujj kúp alakú. Itt hiányzik a belső egyensúly, az állhatatosság, valamint a kitartás. Ha a rövid mutatóujj egy magasságban ér véget a gyűrűsujjal, ez kockázatvállaló természetre utal, aki nem kedveli a rutinmunkát, viszont az átlagosnál nagyobb kreatív kézügyességgel áldotta meg a természet
A gyűrűsujj
Ez az ujj különösen fontos szerepet játszik a párkapcsolattal kapcsolatos témakörök elemzésénél, hiszen a kapcsolatokat, az érzelmi létet, a szerelmi energiákat jellemzi. Össze szokták hasonlítani a mutatóujjal, a mutatóujj jelképezi ugyanis az Ént, és a gyűrűsujj a párkapcsolat másik szereplőjének a szimbóluma. Megfigyelheted a saját kezeden is, melyik ujjad a jelentősebb, nagyobb. Az ént jellemző mutatóujj vagy a kapcsolatot és az érzelmeket jellemző gyűrűsujjad. Ez jellemezhet téged az érzelmi kapcsolataidban is. A házasságkötéskor is a szerelem energiáinak hosszantartó megpecsételésére húznak egymás ujjára pontosítva gyűrűsujjára gyűrűt a felek. Így fokozza az érzelmi energiákat, az odaadást a másik iránti érzéseket, figyelmet. Ha jellemzően kisebb a gyűrűs ujjad, mint a mutató akkor kevésbé vagy elkötelezett és érzékletes a párodhoz mint önmagadhoz.
Emellett a gyűrűsujj azt is megmutatja, hogy mennyire képes beleélni magát valaki mások helyzetébe. A hosszúsága és a formája sokat elárul tulajdonosa személyes empátiájáról, harmóniaérzékéről és szépérzékéről. A gyűrűsujj problémái általában párkapcsolati síkra vezethetőek vissza.
A kisujj
A kisujj az energiáink középpontja. Ha azon kapod magad, hogy nagyobb tárgyalás vagy vizsga előtt a kisujjadat szorongatod, nagyon helyesen teszed, épp aktiválod léted energiatöbbleteit. A jelentésköre középpontjában az erő átvitel mellett a kommunikációs képesség áll, ami egyet jelent a más emberekkel való kapcsolatfelvétellel. A szellem síkján idetartozik az írásbeli és szóbeli gondolatcsere. A testi síkon a szexualitás éppúgy bele tartozik, mint az egyszerű kézfogás egy ismeretlennel vagy egy baráti ölelés. Az anyag síkján idetartozik az árucsere, amely legtöbbször pénz felhasználásával zajlik. És minden síkhoz az erő társul. A hosszú kisujjú emberek meglepő energiatartalékokkal rendelkeznek és bármikor robbanásszerűen elő tudják kapni ezeket a tartalékokat.
A furcsán hajlott vagy megtört kisujj, egészségügyi szempontból az urogenitális terület érzékenységére vagy betegségére mutat. Az enyhébb meghajlás gyakran hólyaggyengeséggel, veseproblémákkal függhet össze.