2018. május 20., vasárnap

A közösségi életbe új lendületet hozott a Nőszervezet

Éveken keresztül az Erdélyi Polgár mindegyre sürgette a polgáriak körében a nöiszervezetek kialakitását. Végül is a volt polgári tanácsosnő kezdeményezésére megalakult a Kézdiváasárhelyi Nők Egyesülete, ahova nem csak polgáriakat, hanem más politikai szférából származó asszonyokat sikerült beszerveznie. Aztán egy másik kellemes meglepetés volt amikor a szövetségiek megelőzték a polgáriakat és elinditották majd országossá növelték a nőszervezetüket. Csak dicséret illeti az ezekben a civil szervezetkben tevékenykedő hölgyeket. A pécskaiakat is dicséret illeti. Zöld Sára 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_kozossegi_eletbe_uj_lenduletet_hozott_a_noszervezet.php
Balta János 2018. május 19., 
Bölöni György megyei tanácsos, pécskai RMDSZ-elnök a közösségépítésben sok segítséget kap a Nőszervezettől

Bölöni György megyei tanácsossal, az RMDSZ Pécskai Szervezetének elnökével visszatekintünk Arad megye legnépesebb vidéki magyar közösségének a hétköznapjaira, tavalyi tevékenységére.
– Hogyan jellemezné a pécskai magyarság tavalyi életét?
– Az akkor pezsgőbb, ha választási kampányban vagyunk. Tavaly nem volt semmiféle választás, de attól a közösségi élet jól működött, mert a kisebbségi létünknek a „szentháromsága”, az egyház, az iskola és a civilszervezeteink életképesek, tevékenyek.
– Milyen a kapcsolatuk a városvezetéssel?
– Jó néhány éve zökkenőmentes. Vagyis annak idején velük megbeszéltük, mi az, amire a pécskai városalkotó közösség szerves részének, a magyarságnak szüksége van. Mi az, amihez jussa van? Úgy érzem, amióta mindezt megbeszéltünk, mindkét fél tartja magát az egyezséghez.
– Kik most az RMDSZ-es városi tanácsosok?
– A legutóbbi választások eredményeként először ifj.  Aztán Zágoni Szabó András, Bartok András és jómagam voltuk, de időközben egyik megyei tanácsosunk, Faragó Péter parlamenti képviselői mandátumot nyert, ezért én a helyébe léptem a megyei tanácsba, miközben Pécska Város Tanácsában a helyembe Süli Julianna lépett, mivel ő volt az RMDSZ pécskai névsorán a következő. Más pártoknál nem egyszer megesik, hogy egy-egy megüresedett helyet teszem azt, a 20. helyről előrelépve tölti be valaki. Nálunk azonban a tisztesség úgy kívánja, hogy csakis a listán következő tölthessen be egy-egy megüresedett helyet.
– A városi infrastruktúra felújítása terén mi a helyzet a régóta felújításra váró 2-es Számú Általános Iskola épületével?
– Kezdjük onnan, hogy évekkel ezelőtt az RMDSZ Önkormányzati Tanácsával sikerült elfogadtatni a határozatot, miszerint az Arad Megyei Tanács költségvetéséből elkülönítsenek 70 ezer lejt a pécskai magyar iskola épületének a felújítására. Lévén a városban az egyetlen olyan oktatási intézmény, amelyiknek az épülete még nem volt felújítva. A Pécskához tartozó összes iskola- és óvodaépület, beleértve a tornyait és a szederhátit is, átesett a felújításon. A jelzett összegből elkészülhetett az iskola teljes felújítási terve, a pincétől a padlásig. Az illető terven sok dolog szerepelt, a sportpálya mellett egy külső felvonó megépítése is a mozgássérült gyermekek számára. Végül is, az eredeti tervet a városi tanács 14 szavazattal 3 ellenében elutasította.
– Talán túlságosan költségesnek tartották?
– Magam sem értem, pontosan miért. Igaz, a felújítási költségvetés 1,8 millió euróra emelkedett. Az érv, miszerint túl drága, eleve elveszítette az értelmét, hiszen fel sem merült, hogy a városi költségvetésből történne a felújítás. Természetesen, pályázati pénzeket céloztunk meg. A pályázatokat adott pillanatban a piacra dobják. Ha van rájuk jelentkező, a pénzt el lehet vinni. Mi csak annyit akartunk: ha adódik a megfelelő pillanat, akkorára a tervek készüljenek el, ne akkor kezdjünk szaladgálni az elkészítésük után. Vagyis, rajtra készen akartunk állni. Ezzel együtt olyan vélemények is elhangzottak, hogy az öreg épületre kár olyan sok pénzt költeni. Különben is, ott az új iskola a város határában, ezért teljesen értelmetlen erre az épületre pénzt költeni…
– Készült-e új felújítási terv?
– Nagyjából fél évig tartott a kötélhúzás, miközben a tervező átdolgozta a felújítási tervet, amelyben egy sor kiadást lefaragott, ezért az új költségvetés is 1 millió euróra zsugorodott. A végösszeg azonban akkor fog kiderülni, miután lezajlik a kivitelezési versenytárgyalás közbeszerzési procedúrája, minek következtében a végösszeg remélhetően még csökkenni fog. Fél évig tartott, amíg tanácsostól tanácsosig, embertől emberig mindenkit meg tudtunk győzni, hogy a városi tanács elfogadja a módosított felújítási tervet és költségvetést. Elkezdhettük a pályázási lehetőségek keresését, amit a Fejlesztési Minisztérium kiírásában találtunk meg. Végül is 4,3 millió lej támogatást hagyott jóvá a Vidékfejlesztési Minisztérium. Ehhez nagyjából 1 millió lejt kell biztosítani a városi költségvetésből. Pécska Város Tanácsa jóváhagyta, de a Minisztériummal is aláírták a finanszírozási szerződést. Szerintem az érdemi munka jövő évben indul be.
– A pécskai magyarságra kiható más munkában vett-e még részt az RMDSZ?
– Állandó jellegű munkának számít a magyar állampolgárság megszerzésében nyújtott segítség. A parlamenti képviselőirodában hetente három alkalommal, hétfőn és pénteken 15.30–17.30 óra között, míg szombaton 9–11 óra között tart ügyfélfogadást Bölöni Péter tanár. A honosítás mellett ott zajlott az aláírásgyűjtés is az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogainak a rendezése érdekében. Ugyanott zajlott az anyaországi választásokra való regisztráció is.
– Hogyan támogatja az RMDSZ a pécskai magyar civilszervezeteket?
– Sok programot együtt szervezünk, segítünk nekik a pályázatok elkészítésében. Legfiatalabb a Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület, míg legrégebbi a Búzavirág Egyesület, de a paletta ennél sokkal szélesebb, hiszen az M-KIDSZ ifjúsági, a Kolping egyházi, a Humanitas szociális, a Kálmány Lajos közművelődési egyesület, de a Pécskai Kisvállalkozók Egyesülete, az Ipartestület jogutódja is saját programokat szervez. Ugyancsak partnerünk a tornyai Pro-Pir-Kult Egyesület. A civilszervezeteinkkel nemcsak közös programokat szervezünk, hanem közösen is fellépünk bizonyos programok, illetve magyar érdekek érvényesítése ügyében. Az RMDSZ minden magyar civilszervezettel jó kapcsolatokat ápol, odafigyelünk az anyanyelvű oktatásra, a saját rendezvényeinken nagyon sokat segít a Nőszervezet, amely Tóth Brigitta vezetésével az elmúlt években Pécska egyik legaktívabb tényezőjévé vált. Versdélutánokat szerveznek, lebonyolították a Nyári Játszóházat, ahol 90 gyermeket, illetve 12 pedagógust mozgattak meg. Úgy érzem, az RMDSZ Pécskai Nőszervezetének a munkája sikertörténet, amiért nemcsak a vezetőknek, hanem az aktív tagjainak is köszönet jár.
– Köszönöm a beszélgetést, további, hasonló sikertörténeteket kívánok!
– Én köszönöm a lehetőséget.