2018. május 13., vasárnap

Kolozs megyében is csapatmunkára törekszik az új polgári vezetés

Május 10.-én tartotta meg tisztújító úlését a Kolozs megyei MPP. A küldöttgyűlésen kétharmados többséggel újraválasztott megyei MPP elnököt, a Keizer Róbert urat, kérdeztük a történtekről és az elkövetkező ciklus terveiről. 
- Tisztelt elnök úr, kétharmados többséggel, harmadszor is megválasztották a megyei polgáriak élére, amivel a Fidesz győzelméhez lehetne az őn sikerét is hasonlítani, ez nem jelent komoly terhet.
- Köszönöm az összehasonlítását, de azért a két dolog távol áll egymástól. Elsősorban azért is mert nem egyformák az adottságaink. Azt is meg kell emlitenem, hogy a Kolozs megyei polgáriak soraiban sokan vannak akik saját vállalkozásukban, szorgos és kemény munkával, dolgoznak és építkeznek. Igy csak kevés azoknak a száma, akikre rálehetne mondani, hogy "megélhetési" polikusok lennének.
- De, azért munkájukba sok energiát fektetnek.
- Igen, ebben talán hasonlitanánk a győztes anyaországiakra. Hosszú évek során kemény munkával sikerült eredményeket felmutatnunk és rengeteg érthetetleneséggel kellett megbirkóznunk, hogy a rosszindulatról és az ellenünk való cselekvésekről ne is szóljak. Az új csapat, amelyet a küldöttgyűlés megválasztott reménységgel tölt el mindenkit., hiszen a tenni akarás jelen van mindenkiben. Biztos vagyok, hogy továbbra is folytathatjuk a Kolozs megyei MPP-ben kialakult csapatmunkáját, hiszen a tíz éves tapasztalatunk ebben nagy segítséget ad.
- A küldöttgyűlésen panaszok is elhangzottak főleg, ami a szövetségiekkel való együttműködésre vonatkozik, hiszen közülük sokan nem értik, hogy most már ugyanazon az oldalon van a két alakulat, ehhez fűzne valamit?
- Azt tudni kell, hogy sorainkban már kevés azoknak a száma, akiknek valamilyen sértődöttsége lenne a szövetségiekkel szembe, amiért onnan kikerültek volna és átjelenkeztek a polgári alakulathoz. Akik voltak, azok már elmentek. Igy kevés azoknak is a száma, akik szövetség ellenesek lennének. Ezzel szembe a szövetségiek alapszervezteiben, elég sok helyen tapasztalható, hogy nem értették meg, hogy a két alakulat vezetőit, akik arra törekednek, hogy elfogadtassák "partner"-nek a másik alakulatban levőket. Emiatt aztán lehetséges, hogy az "ellenségkép" erősebb, mint a partnerség lehetősége. Ennek a megoldása időigényes. Továbbra is türelemmel kell hozzáállnunk.
- Önnek milyen tapasztalatai vannak, valóban ennyire nem értik meg a polgáriakat?
- Immár két éve, hogy tagja vagyok a megyei tanácsnak - igaz a szövetségi listán lettem megválasztva - de tiszta szivvel elmondhatom, hogy nem tapasztalok semmilyen értetlenséget sőt jó és hasznos csapatmunkával sikerült a többségi tanácsosokat meggyőznünk, hogy nagyobb összegeket adjanak a magyarlakta településeknek. Az ilyen csapatmunka jó, követendő példa lehet mindenkinek. Az RMDSZ-MPP összefogás nem egy szimpla szlogén. Az országos elnökünk előrelátásának köszönhetően mára már több olyan eredményt is tudunk a választóinknak felmutatni, amit az alakulásunk óta nem igen. De azt is megemliteném, hogy a választóink pozitivan értékelték, hogy az összefogást választottuk
- Úgy tudjuk a mostan felállt polgári csapatnak még sok tartaléka van, miben áll ez?
- A polgáriak sorában sok vállalkozó van, ezért mindig is fontosnak tartottuk, hogy a gazdasági vonalat erősitsük s ebbe magam sok energiát fektettem. Az újonnan választott elnöki gárda mellé egy újratervezett Gazdasági Szakosztályi Bizottságot választott a küldöttgyűlés Csorba Márton és Kelemen Zoltán vezetésével, amelynek az új munkahelyek teremtése, az új kapcsolatok kialakítása is feladata lesz. Ezenkivül a polgári alakulatban elsőnek itt Kolozs megyében alakult meg a Közbiztonsági Szakosztályi Bizottság Búzás István vezetésével. A polgáriak számára másik fontos szakterület az Egészségügyi Szakosztályi Bizottság, amelynek koordinálója továbbra is Pávai Mária lesz. A Szakosztályi Bizottságok koordináló elökének Horváth Zoltán urat választotta meg a küdöttgyűlés, aki a  Búzás István megyei alelnök úrral és a Tasnádi István ügyvezető alelnök úrral fog együttműködni.
- A küldöttgyűlésen jelezték, hogy sokan a magyarállampolgársággal rendelkezők közül nem kapták időben vagy egyáltalán soha sem kapták meg a levélszavazáshoz szükséges boritékokat. Ebben milyen lépéseket tesz majd, hogy ne legyen hasonló eset?
- Igen ez nagyon sajnálatos dolog és mindenképpen megoldást kell találjunk. Jelezni fogom a kolozsvári Főkonzul úrnak e hiányosságot. De egyelőre nem  tudok többet mondani ez ügyben.
- Úgy tudom, hogy ezután is lesznek polgáriaknak külföldi kapcsolatokat teremtő akciói, vajon még lehetséges újat mutatni?
- Köszönöm a kérdését. Ide s tova 10 éves múltra tekint vissza a külföldi kapcsolatteremtő tevékenységeink  s amit ezután is folytatni kivánunk, de erről majd akkor számolok be amikor már konkrétumokról tudok számot adni.
- A japán kereskedelmi iroda egyik vezetője rendszeres vendége Önöknek, terveznek valamit ezután is?
- Meg kell emlitenem, hogy ezután inkább a magyar-magyar lehetőségekben gondolkodunk, hiszen az új magyar kormány is ebben látja a jövőbeli előrehaladást.
- Köszönöm a beszélgetést!
-Én köszönöm a lehetőséget!
Lejegyzete Gurka Balla Ilona