2018. május 11., péntek

Örömöt szerezni Egyeken is a legnagyobb öröm Megpróbálják összekötni az elszakított szálakat

Balta János 2018. május 11., 
Kovács Imre kisperegi (balról) és dr. Miluczky Attila egyeki polgármester

Amikor az anyaországi Egyek Nagyközségtől Nagyperegnek adományozott tűzoltóautó átadásáról írtunk, megígértük, hogy a két önkormányzat, illetve a vezetői között kialakult kapcsolatokra visszatérünk. Amint az átadáskor dr. Miluczky Attila egyeki polgármester kifejtette, a kisperegieknek Egyekről történt kiűzetése, illetve a Mária Teréziától kapott kisperegi pusztán történt letelepedés a jelenlegi egyekiekben is igen kellemetlen érzéseket szül. Nagyon sajnálatos, hogy az 1770-es években az emberek arra fókuszáltak, mi választja el a római katolikusoktól a reformátusokat. Mi a különbség a munkavégzésben, a szokásokban? Mindez olyan feszültségekhez vezetett, hogy a templomuknak a főajtaját fejszével verték szét, hogy az emberek eldönthessék: bemehetnek-e, avagy nem. Ezek viszont nem egészséges dolgok. A mostani egyekieknek inkább azokra a dolgokra kell odafigyelniük, amelyek összekötik a katolikusokat a reformátusokkal. A világban ugyanis nagyon sok olyan veszélyforrás van, amelyekre odafigyelve, logikusan gondolkodva rá kell döbbennünk: nagyon közel állunk egymáshoz. Mert Egyeket és Kispereget több évszázados kötelék fűzi össze, amelyeket a történelem, a szokások, a másképp gondolkodás is próbálták ugyan széttépni, de ez nem sikerült. Amint a mostani példa is mutatja, ha egymás segítségére tudunk sietni, azt örömmel tesszük. Ez az egészséges viszony, és nekünk, magyar embereknek elsősorban a magyarságunk és a keresztény értékekre kell alapozni.
Az ünnepi beszéd, illetve a tűzoltóautó átadása után külön beszélgettünk a két polgármesterrel.
Előbb dr. Miluczky Attilát kérdeztük:
– Az egyeki képviselőtestület első szóra az ügy mellé állt-e?
– Első szóra!
– Az adományozott tűzoltóautó nem hiányzik otthon?
– A mi tűzoltóságunknak 3 autója, azaz fecskendője van, közülük az egyiket ajándékoztunk Nagypereg Községnek. Nálunk ugyanis az önkormányzati tűzoltóság egy köztes állapot az önkéntes és a hivatásos tűzoltóság között. A tűzoltók feladatainkat két autóval is el tudjuk látni, illetve a biztonság kedvéért esetleg beszerzünk egy harmadikat is. Egyelőre úgy látom, kettővel is boldogulunk. A tényt viszont, hogy a kisperegiek számára jót tudtunk tenni, az egyeki lakosság, az önkormányzat, de az ottani tűzoltóság is örömmel fogadta. Nálunk ugyanis a harmadik gépjármű szinte évek óta kihasználatlanul állt. Ezt a polgármester kollégám és barátom, Kovács Imre is látta, ezért merte szorgalmazni az adományozást, amit mi azonnal felkaroltunk. Talán szebben hangzott volna, ha mi találtuk volna ki az adományozást, hiszen a három autóval amúgy is szinte túl voltunk biztosítva. Tulajdonképpen a harmadik gépjármű már a tartalék tartalékjának számított, ezért Nagy- és Kisperegen bizonyára sokkal nagyobb hasznát vehetik. Arról nem is szólva, hogy örömöt szerezni a legnagyobb öröm! Ezt nem csak a magam, hanem a képviselő testület tagjainak a nevében is mondhatom.
***
A tűzoltóautóval kapcsolatban Kovács Imrepolgármestertől is véleményt kértünk, aki elmondta: azt egyelőre a kisperegi garázsban próbálják elhelyezni. Ha az nem sikerül, akkor Nagyperegen, a polgármesteri hivatal mellett lévő jókora autóbuszgarázsban fogják tárolni. Leggyorsabb feladat lesz megtanítani a gépkocsi vezetőjét a tűzoltóautó kezelésére, hogy szükség esetén használni tudják.
– Személyesen önnek mit jelent a tűzoltóautó megszerzése?
– Nem kis büszkeséggel tölt el, hiszen a községnek eddig még soha nem volt saját tűzoltóautója. Éppen ezért, amikor megszületett az ötletem felvetni az adományozás lehetőségét, előbb alaposan meggondoltam, mert nem szerettem volna kellemetlen helyzetbe hozni a barátainkat. Nem tudtam, hogyan fognak reagálni. Nagy örömömre, igen pozitívan álltak a dologhoz és a polgármester úr közbejárásával hamarosan megszületett az Egyeki Képviselőtestületben is a kedvező határozat. Miközben megpróbáljuk újra összekötni a mintegy 240 éve elszakított szálakat, az esetünk is azt bizonyítja: pozitívan kell gondolkozni, optimistán kell élni, és merni kell kérni!