2018. május 10., csütörtök

Tisztújítás volt a Kolozs megyei MPP-ben

Érdekesnek ígérkezett a mai tisztújító választás, amit a polgáriak tartottak. Sajnos az országos elnök más - külföldi - elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de levélben üdvözölte a megyei küldöttgyűlésen részvevő polgáriakat.
Keizer Róbert a Kolozs megyei MPP elnök üdvözölte az egybegyült küldötteket illetve Simon Csabát az országos alelnököt is. 
Keizer megyei elnök elmondta, hogy a mostani választások, azért is szükségesek, mert új helyzetben új emberekre van szükség. Örömmel jelezte, hogy vannak új alapszervezetei a megyei polgári alakulatnak, amelyek gazdagítják a tagságot. Az országos elnökség felkérésének is eleget tett a Kolozs megyei MPP vezetősége, amikor a szomszédos (Beszterce, Szilágy és Fehér) megyékben élő polgáriaknak nyújtott logisztikai segitséget.
A küldöttgyűlés az alapszervezeti elnökök beszámolójával folytatódott.
A megyei elnök ezután átadta az gyülésvezetőnek a szót, aki megszavaztatta a számláló bizottságot  majd megejtették a választásokat.
A megyei elnökségbe - titkos szavazással - egyöntetűen a Keizer Róbert urat választották meg elnöknek. Ezután Búzás István urat alelnöknek és Tasnádi István urat ügyvezető alelnöknek választották meg. Megyei küldöttek Fodor Alpár, Pávai Mária, Búzás István, Kocsis Ferenc, Csorba Márton, Kelemen Zoltán, Tasnádi Zsolt
A megyei küldöttek megválasztása után, Keizer Róbert úr mondott köszönetet a bizalomért és bemutatta, a megyei MPP alakulat jövőbeni terveit.
Megalakult - a régi szakosztályi(sajtó és vidékfejlesztési) bizottságok mellé - a Gazdasági, a közbiztonsági és az egészségügyi szakosztály is. A gazdaságiba Csorba Márton és Kelemen Zoltán urakat választották meg. A közbiztonságiba Búzás István urat mig az egészségügyibe a Pávai Mária lett beválasztva.
A szakosztályokat ezentúl is Horváth Zoltán úr fogja - elnökként - koordinálni.
A küldöttgyűlés résztvevői nagyon bizakodóan távoztak. GBI