2018. június 13., szerda

Mezőgazdasági támogatás kis- és fiatal gazdáknak

2018-06-13 
A gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés) júliusban, a fiatal gazdák (6.1-es intézkedés) és a kisgazdaságok (6.3-as intézkedés) támogatásánál szeptemberben indul a pályázás.
A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) honlapján megtalálható pályázatkiírási tervezet szerint a gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés) júliusban, a fiatal gazdák (6.1-es intézkedés) és a kisgazdaságok (6.3-as intézkedés) támogatásánál szeptemberben indul a pályázás. A fiatal gazda (6.1-es intézkedés) a pályázat útján 40, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat a gazdaság SO-értékétől (euróban) függően, két részletben: a sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a termékeladás, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értéke 20 százalékának megfelelő termékértékesítést valósít meg legtöbb három év alatt, valamint az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések megvalósítását. A 20 százalékos termékértékesítés 6000–7000 euró értékű eladást jelent, amit természetesen bizonyítani kell a második részlet igénylésekor. Amennyiben három évnél hamarabb sikerül megvalósítani az eladást, a pályázó hamarabb is igényelheti a második részletet. A kisgazdaságok támogatásánál a pályázható összeg 15 ezer euró. A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg 75 százalékát kapja meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Itt is feltétel, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százalékának megfelelő (vagyis 2250 euró) értékben kell terményt vagy termést értékesítenie. Mindkét intézkedésre érvényes, hogy fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás pályázhat, illetve cégként kell bejegyeztetni a gazdálkodási formát. A másik alapvető pályázási feltétel a gazdaság mérete, értéke, az ún. SO-érték, euróban kifejezve. A fiatal gazdák esetében a minimális SO-érték a 12 000, a kisgazdaságok támogatásánál pedig a 4000 euró. Minden növénykultúrának hektáronként és minden állatfajnak, illetve állatkategóriának egyedenként megfelel egy bizonyos SO-érték. Az új SO-értékek szerint egy hektár búzának 614,09 euró az SO-értéke, az árpának 529,44, a kukoricának 641,8, a burgonyának 3167, a cukorrépának 1449, a szántóföldi zöldségnek 6196, a silókukoricának 1029 euró, a kaszáló és legelő hektáronként 295 euró, egy ló 1404, egy fejőstehén 1200 euró, a növendék, kategória és nem függvényében 216 és 875 euró közötti, egy anyajuh 54,9, egy koca 262, egy méhcsalád értéke pedig 59 euró. Itt csak a fontosabb, nálunk leginkább termesztett vagy nevelt kultúrák, illetve állatfajok SO-értékét soroljuk, a teljes táblázat megtalálható lesz minden egyes pályázati intézkedés eligazító füzetében. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága értékét, és megbizonyosodhat arról, hogy teljesíti-e a minimális méretbeli feltételt.