2018. június 26., kedd

Tartalmas időtöltés Kisbábonyban

2018-06-26 
„Igazi” gyermeki kíváncsiságtól csillogó tekintetek fogadták a kisbábonyi gyülekezeti ház termébe lépőt, ahol a vakációs bibliahét utolsó napjának foglalkozása zajlott. A Túrterebesen szolgáló Kala Noémi és Gáti Tibor lelkészházaspár első alkalommal szervezett ilyen vakációs programot a vidék legrégebbi településének maréknyi közösségében, s a tíz túrterebesi, valamint a 21 kisbábonyi gyerkőc öröménél talán csak lelkiismeretességük volt nagyobb, amellyel hallgatták a bibliai történeteket, oldották a különféle játékos feladatokat, és készültek a vasárnap délelőtti istentiszteletre, melynek keretében bemutatták szüleiknek s az egész gyülekezetnek mindazt, amit a hét során tanultak. Vasárnap délután pedig egy másik izgalmas esemény résztvevői voltak — látogatóba érkezett a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági szervezete, a SZIKE. Az egyedi, kazettás mennyezetű templomban elsőként Gáti Tibor helyi lelkipásztor, valamint Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Lanka Duo (Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter) tolmácsolta és vezette az ifjúsági énekeket. A kisbábonyi ifjak — Apai Kinga és Vitlinger Alexandra — liturgikus szolgálata, azaz bibliaolvasása és imádsága után Bélbász-Szűcs Andrea csengersimai lelkipásztor hirdette Isten szavát: „Az igaz ember pedig hitből él.” Take it easy! Csak lazán, hit által, hiszen a vetést Isten növeszti, nekünk pedig ezt nem görcsösen, hanem hittel kell elfogadni — szólt biztatása.
Kürti Tamás szatmárgörbedi lelkipásztor „Segíts, ó életem Ura” című előadásában az értelmes élet forrásairól szólt, azaz értelemkeresésről, belső és külső (erő)forrásaink újra-felfedezéséről a hit által, a V. E. Frankl által elindított, majd Elisabeth Lukas által folytatott logoterápiás lelki gondozói módszer alapján — s üzenetként is hangzott: a szeretet kiűzi a félelmet.