2018. július 8., vasárnap

Felavatták a Vallásszabadság Házát Kolozsváron

2018. július 07.
Szombaton avatták fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát, amelyet a korábban püspöki rezidenciaként szolgáló, felújított középkori műemléképületben alakított ki a Magyar Unitárius Egyház (MUE). A Kolozsvár második legrégebbi polgári házának számító emeletes épület három évig tartó helyreállítási munkálatainak mintegy 1,3 millió eurós költségét közel 80 százalékban a magyar, és csaknem 15 százalékban a román kormány fedezte. Az épület a Magyar utcában áll, amely a Fő tér északkeleti sarkát köti össze a Bocskai térrel. A Vallásszabadság Házának avatása annak a jubileumi évnek a kiemelkedő eseménye, amelyet "Erdély nagy szellemi kincsének", a vallásszabadságot a világon elsőként törvényben rögzítő 1568-as tordai országgyűlési határozatnak szenteltek. 
Az újonnan átadott Vallásszabadság Háza. MTI Fotó: Biró István 

Az egyház azért döntött az épület rendeltetésének megváltoztatásáról, hogy az a "tordai örökség" megjelenítését, és megosztását, a lelkiismereti és vallásszabadság eszméjének erősítését szolgálja. A gyakorlati hasznosítás mellett a felújítás során a műemléképület eredeti állapotának helyreállítására is figyeltek és rengeteg elfelejtett, befalazott, levakolt régészeti értéket sikerült feltárni. A városban egyedülálló módon megmaradt reneszánsz, és gótikus elemek, a boltívek, ablakkeretek, kemence alakú ajtók, lépcsőházak valóságos építészeti ékszerré teszik az épületet, ahol együtt van az elmúlt fél évezred számos műemléki öröksége. A MUE egyrészt az erdélyi kultúra szolgálatára ajánlja fel volt püspöki házát, ahol helyszínt biztosít nemcsak rendezvények, kiállítások, koncertek, hanem ezek szervezésébe is aktívan részt kíván venni. Az ingatlanban egy valláskutató intézet is helyet kap, amely egyedülálló felekezetközi lehetőséget teremt a - az egyház, társadalom, nemzet, szabadságjogok témakörét vizsgáló - szabad, objektív, tudományos kutatómunka számára. 
A Vallásszabadság Házában ugyanakkor az unitáriusok egyházi múzeumot is be akarnak rendezni, ahol első lépésként az egyházuk tárgyi értékeit - kéziratokat, könyveket, textíliákat, klenódiumokat - bemutató kiállítást rendeznek. Az avató ünnepségen Victor Opaschi egyházügyi államtitkár, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára adta át az épületet. (mti)