2018. július 3., kedd

Módosul a kataszteri törvény

  2018-07-02 
Amint arról beszámoltunk, múlt héten kedden a parlament alsóháza megszavazta azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében az első telekkönyvezésnél érvényesek lesznek a mezőgazdasági zsebszerződések, ami óriási segítséget jelent majd a gazdáknak a tulajdonviszonyok rendezéséhez. Ennek előnyeiről Balogh Sándor erdészmérnököt, a Szatmári Erdők Egyesülete elnökét kérdeztük.
Balogh Sándor elmondta, hogy a 18/1991-es és a későbbi kataszteri nyilvántartásba vételt szabályzó 7/1996-os törvény hiányosságai miatt vidéken több ezer olyan eset van, hogy a tulajdonos nem tudta telekkönyvezni a házához tartozó területet. Az esetek többségében a kollektivizálást követően házépítésre kapták a telket, az emberek felhúzták a házat, és egyszerűen nem rendezték az okiratokat. A 18-as törvény 23-as cikkelye kimondja, hogy azok a területek, amelyeket hajdanán a kollektív adott házépítésre, a használók tulajdonába kerülhetnek, akik az épületben laknak, telekkönyvezhetik az épület által elfoglalt és a hozzá tartozó telket, illetve a 27-es cikkely második bekezdése szerint azokon a területeken, amelyeket nem kollektivizáltak, és ház van rajtuk, a lakók kérhetik a helyi polgármesteri hivatalnál birtoklevél kibocsátását az adott területre. A törvény abszurduma, hogy naprakész telekkönyvet kértek és olyan bizonyító iratokat, amelyeket lehetetlen volt felmutatni. „Korábban több polgármesteri hivatallal a közigazgatási bírósághoz fordultunk, hogy könnyítsék meg az eljárást, de elutasítottak. Mivel a tulajdonosok évek óta használták a házak melletti területeket (kertek, udvarok), de nem volt erre tulajdonjogi bizonyítékuk, ezért azzal módosítottuk a törvény cikkelyét, hogy konkrétan megállapítottuk, milyen bizonyító iratokat kell elfogadjon a megyei földosztó bizottság. A módosító javaslat szerint, ha nincs más elfogadható bizonyíték, elég a négy szomszéd által közjegyző előtt tett nyilatkozat, amiben elismerik, hogy a házban lakónak mekkora földterülete van. Hogy ne a bíróságon dőljön el a tulajdonjog (például elbirtoklás), lehetővé tették az első telekeléskor, hogy amennyiben a használó úgynevezett zsebszerződéssel vásárolta a területet, bejegyezhesse a telekkönyvbe a birtoklási jogát. A bejegyzési kérést a területi kataszteri hivatalhoz kell benyújtani a következő okiratokkal: a kataszteri felmérés dokumentációja, az önkormányzat által kibocsátott igazolás, amiből kiderül, hogy a birtokló használja a területet, és adót fizet utána. A polgármesteri hivatalnak azt is igazolnia kell, hogy a terület nincsen helyi és/vagy állami köz- vagy magántulajdonban. Emellett szükséges négy szomszéd által közjegyző előtt tett nyilatkozat, amiben elismerik, hogy valóban a birtokos használja a szóban forgó területet. Ha az igénylő házas, el kell döntenie, hogy megosztja-e házastársával a tulajdonjogot. Igazolnia kell azt is, hogy nem adta el, és nincs kivéve a terület a polgárjogi forgalomból, továbbá nem áll bírósági eljárás alatt. Amennyiben többen tartanak igényt a tulajdonjogra, akkor meg kell jelölni, hogy ki mennyi részt birtokolna. Az említett akták mellé csatolni kell a zsebszerződés másolatát is. Amennyiben három éven belül senki sem támadta meg a telekkönyvbe jegyzett birtoklási jogot, a telekkönyvi hivatal automatikusan bejegyzi a tulajdonjogot. Ha valaki mégis ellenszegül, akkor viszont csak peres úton lehet majd tisztázni a helyzetet.”