2018. július 25., szerda

Románellenesség címén küldenék börtönbe az erdélyi magyarokat

A magyargyűlölő PMP, a kirekesztő PNL, a börtönviselt PSD, illetve a méregzöld USR törvényhozói egy dologban egyetértenek: börtönnel kell büntetni az ún. románellenes megnyilvánulásokat és szervezkedést. Természetesen a magyarokra gondolnak, azt pedig, hogy ki a sovén, ők döntik el. 
A törvénytervezet szerint mindenki bűnöző, aki például egy székely zászlót lenget
A kezdeményezők szerint a tervezetet annak a törvénynek a mintájára dolgozták ki, amelyet az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében fogadott el nemrég a parlament.
A tervezet három hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná a románellenes megnyilvánulásokat és románellenes jelképek nyilvános terjesztését, illetve háromtól tíz évig terjedő börtönnel a románellenes szervezkedést vagy annak pénzelését. A románellenes szervezetek „leleplezőinek” a tervezet büntetlenséget ígér.
A törvénytervezet románellenesnek nevez minden olyan gesztust és kifejezést, amelyet a románokkal, a román közösségi intézményekkel vagy román templomokkal szembeni gyűlölet vezérel, vagyis elvben mindenre ráfogható a románellenesség. Természetesen a tervezet az erdélyi magyarság ellen irányul, hiszen az indoklás már rögtön fel is leli az eredendő bűn gyökerét.
Az előterjesztők szerint a románellenesség történelmi gyökerei a középkorra nyúlnak vissza, amikor Erdély „kiváltságos” nemzetei – a magyarok, szászok és székelyek – „megtűrt” népként tekintettek a románokra, de úgy vélik: a románokkal szembeni gyűlölet ma is tetten érhető az autonóm – saját jelképekkel, fővárossal, etnikai határokkal rendelkező – Székelyföld eszméjét hirdető, „államellenes”, „szakadár”, „sovén” erdélyi megemlékezéseken és egyéb rendezvényeken. Hogy a valóságban ennek pont a fordítottja igaz, jól példázza, hogy Románia célja továbbra is az erdélyi magyarság teljes felszámolása.
De közelebbről kik ellen is hozzák a törvényt? 
Románellenes szervezetnek tekintik azokat az ideiglenes vagy állandó jelleggel, legalább három ember által létrehozott csoportokat, amelyek románellenes eszméket, nézeteket és elméleteket népszerűsítenek. Románellenes jelképeknek azokat a zászlókat, jelvényeket, egyenruhákat, jelszavakat, köszönési formákat nevezik, amelyek a románellenességet terjesztik.
Példákat is felhoztak románellenes szervezetekre: a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat (HVIM) és a Magyar Gárdát is megnevezték, sőt, szerintük ezek „irredenta” akcióit a Hargita megyei tanács is támogatja.
Természetesen arra is vigyázni kell majd, hogy az ember mit mond: nem szabad majd használni a „vlah”, „oláh” megnevezést, a „buta”, „faragatlan” jelzőt, a román nép „cigányokként” történő, megbélyegző szándékú emlegetését sem.
A szenátusánál bejegyzett törvénytervezetet a PSD 9, illetve a PMP 14, a PNL 14, és az (USR) 2 törvényhozója írta alá kezdeményezőként.
[Forrás: MTI, HotNews]