2018. július 12., csütörtök

Új vezetők a Szatmár megyeI NDF élén

2018-07-12 
Tisztújító közgyűlést tartott a Német Demokrata Fórum (NDF) Szatmár megyei szervezete. Huszonhárom személyből álló megyei választmány, egy elnök és két alelnök vezeti a szervezetet.
A Német Demokrata Fórum új vezetősége beszámolt a nemrég megtartott közgyűlés határozatairól és a következő négy év terveiről. A közgyűlés megerősítette elnöki tisztségében Johann Leitnert, valamint Stefan Kaisert és Herbert Ludeschert választotta alelnöknek. Kaiser Szatmárnémetiért és környékéért, Ludescher Nagykárolyért és Tasnádért, valamint ezek környékéért felel. Kaiser kiemelte, hogy Szatmár megyében huszonhárom szervezete van az NDF-nek különböző sváb településeken, tizenhét vidéki szervezetnek a képviselője vesz részt a megyei választmányban, a kisebb települések egy-egy nagyobb település szervezetéhez kapcsolódnak. Azoknak a településeknek nincs képviselőjük a választmányban, ahol húsznál kevesebben vallják magukat német származásúnak. Amikor komolyabb döntéseket kell hozni, a megyei közgyűlésre meghívják azoknak a településeknek a képviselőit is, amelyeknek a vezetője nem vesz részt a választmányban.
Leitner elmondta, hogy a tisztújításon minden településnek legalább egy képviselője jelen volt. A tisztújítási közgyűlésen elkészítették a következő négy év stratégiáját. Fő célul tűzték ki a német kultúra ápolását, a sváb identitás megőrzését, s ebből kiindulva az egyik legfontosabb teendő a német oktatás megerősítése Szatmár megyében. A szatmárnémeti Johan Ettinger Német Elméleti Líceum a megye egyik legerősebb iskolája, s a fórum arra törekszik, hogy Nagykárolyban is működtessenek egy erős német iskolát. A Nagykárolyi Elméleti Líceumban működik V–VIII. osztályos német tagozat, de mielőbb szeretnének beindítani egy kilencedik osztályt is, amire megvannak az ígéretek abban az esetben, ha lesz megfelelő diáklétszám. A másik fontos feladat, amit célul tűztek ki, hogy minél több kulturális eseményt szervezzenek, és emeljék a sváb kulturális élet színvonalát. Vasárnap Tasnádon rendeznek kulturális napot, július 29-én lesz Csanáloson a strudlifesztivál, augusztus 15-én lesz a nagy svábtalálkozó Kálmándon. A fórum nagy hangsúlyt helyez arra, hogy közelebb hozza a fiatalságot a német közösséghez, ezért került ki az egyik alelnök a fiatalok közül. Az ő feladata lesz a fiatalok közösséggé formálása. Az NDF már 1990-ben fúvószenekarokat, néptáncegyütteseket és kórusokat alapított. Ezek rendszeresen felléptek különböző rendezvényeken. Az NDF évente negyven-ötven rendezvényt szervez. Amikor valaki kiöregszik a néptáncból, elkezd a kórusban tevékenykedni. Stefan Kaiser kiemelte, hogy a Német Demokrata Fórum elkezdett készülni a két év múlva esedékes helyhatósági választásokra. Két év alatt kiderül, hogy sikerül-e egy közösségbe formálni a sváb lakosságot, és közös jelölteket állítani. Két évig még érvényben van az RMDSZ-szel megkötött protokollum, ezt igyekeznek betartani.
Elek György