2018. július 12., csütörtök

Uniós támogatással szépülne Déva vára Napirenden a belső vár felújítása

Gáspár-Barra Réka 2018. július 12., 
Napirenden a belső vár felújítása

Csütörtök délben rendkívüli tanácsülésen hagyták jóvá a dévai vár belső udvarának felújítását célzó tervet, melyet július 16-i határidővel készülnek benyújtani a Nyugati Fejlesztési Régió Ügynökségéhez, uniós finanszírozás elnyerése végett. Az egyetlen napirendi pontot mind a 15 jelen lévő tanácsos megszavazta. – Igyekeznünk kell, hiszen július 16-án délben zárul a leadási határidő. Ez egy nagyon fontos projekt, ami a városnak további gazdasági fellendülést hoz és a turistáknak is jelentős többletet nyújt majd, hiszen a belső várban találhatók a legjelentősebb épületrészek, melyek a most benyújtásra váró terv szerint mind-mind felújításra kerülnek – nyilatkozta lapunknak a tanácsülést követően Pogocsán Ferdinánd alpolgármester. A várudvarban található Dávid Ferenc-emlékmű kapcsán elmondta: tudomása szerint nem fogják elmozdítani a helyéről. – A korábbi években végzett ásatások során kiderült, hogy pontosan az emlékcella alatt helyezkedik el a középkori víztároló, melyet a műépítészek szerettek volna turisztikai látványosságként értékesíteni. De az Erdélyi Unitárius egyházzal történt tárgyalások során elvetették az ötletet, mivel a püspök úr ragaszkodott az emlékcella helyének a megőrzéséhez. Tudtommal ezt az óhaját tiszteletben tartják, hiszen egy emlékmű elmozdításához az érintett fél beleegyezése szükséges. Úgy gondolom, az egyházalapító püspök emléke, mely évente több ezer turistát vonz Déva várába mindannyiunk számára büszkeséget jelent, és egyben kötelességet is, hogy megőrizzük a műemléket ott ahol eredetileg felállították – fogalmazott az alpolgármester. Állítását megerősítette Koppándi Zoltán dévai unitárius lelkipásztor is, aki elmondta, legutóbb két évvel ezelőtt keresték fel az egyházat a város képviselői, akik akkor az egyházi vezetőkkel egyeztettek. – Eredetileg valóban felmerült az emlékcella elköltöztetésének ötlete. Felajánlottak két szomszédos helyiséget, ahova áthelyeznék az emlékoszlopot, illetve egy múzeum jellegű termet alakíthatnánk ki. Tekintettel azonban az emlékcella bő százéves fennállására, az ehhez fűződő hagyományokra, emlékzarándoklatokra, egyházunk vezetősége úgy döntött, hogy nem adja beleegyezését az elköltöztetéshez – fogalmazott az unitárius lelkész.
A dévai vár belső udvarának felújításához közel 5 millió eurós támogatást pályázik meg a dévai önkormányzat. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a kivitelezést négy év alatt kell megvalósítani. Jó esetben tehát 2023-ban a dévai vár teljes hajdani pompájában várja a látogatókat.