2009. december 31., csütörtök

Egy meleg és egy hideg fuvallat

Sajnos a mostani időkben a hideg-meleg , fekete-fehér, stb játék már szinte mindennapossá kezd válni. Alig jelentették be az új kormány összetételét máris két olyan hir jelen meg, amely a szövetségi kormánytagokat közvetlenül érinti: az egyik a verespataki ciántehnológiás aranykitermelés a másik az újonnan felépitendő atomerőmű, amely valahol Erdélyben lesz megépitve.
Mindkét ügy sok éves hozavona után sem dőlt el, mert egyrészt nem a kellő időben lett kitudódva, másik pedig az, hogy sokaknak van hozzá keze-köze...
Az erőmű esetében mind a négy hely lényegében sűrűn lakott terület. Ennek pedig fontos döntéshozatali  nyomása van, de vajon meddig?
A ciántehnológiás aranykitermelés pedig csak tetézi azokat a súlyos problémákat amely az új - a szövetség által odaküldött - környezetvédelmi miniszter elmondott székfoglaló beszédében, amikor is arról tudósitott, hogy "Románia nagyon sok fejezetben lemaradt a vállalásoktól a környezetvédelmi szinten"...
Ilyen formában fontos lenne egyrészt tisztázni mi az, ami fontosabb és csak azután kellene  újabb létesitmények telepitéséről beszélni.(HZ)

Erdélyben épitik meg a második nukleáris erőművet

Sajtóhir
Megépül a második atomerőmű[ 2009. december 29., 19:22 ] [253]


Románia 2030-ig megépíti második atomerőművét – a jövő évi költségvetési törvényben foglaltak szerint. A dokumentum az új létesítmény helyét továbbra sem jelöli ki.

A tervezet szerint a román nukleáris ágazat fejlesztése új atomerőművi kapacitások kiépítését teszi szükségessé: így a cernavodai atomerőműben két új, egyenként legalább 700 megawattos reaktor megépítését 2015-ig, és legalább még egy, ezer megawattos atomerőmű létesítését 2030-ig.

A cernavodai atomerőmű jelenleg két 700-700 megawattos reaktorral üzemel, Románia áramfogyasztásának mintegy 18 százalékát állítja elő.

Korábbi hírek szerint négy erdélyi város közül választják ki a helyszínt. A listán már csak négy város, Brassó, Nagyszeben, Arad és Kolozsvár neve szerepel. (Duna Televízió)

.

Meglepődve vettük tudomásul, hogy a régi-új kormányfő már 2015-ig előrehozta egy újabb nukleáris energetikai egység felépitését. Szakmai körökben már rég elesett a dévai hőerőműnek az atomerőművé való átalakitása, pedig ott a Maros bővizű és megnyugtatóan tudná ellátni a másodlagos hűtési folyamatot.


A hirben szereplő Brassó, Nagyszeben de még Kolozsvár sem rendelkezik olyan bővizű folyóvizzel, ami eleget tudna tenni az emlitett hűtőrendszer vizmennyiségének az ellátására.


Annak ellenére, hogy Arad mellett a Maros ugyan bővizű az államhatár közelsége miatt a lakossági meghallgatás esetén biztosan leszavazásra kerülne egy ilyen nukleáris egységnek a megépitése.


Igy feltehető, hogy Kolozsvárt előnybe részesitené a Kolozs megyében született kormányfő. Ez esetben viszont el kell komolyan gondolkozniuk majd azoknak, akik ismerik egy ilyen nukleáris egységgel járó veszélyeket, hogy idejében megépités ellen szólhassanak. Első sorban a civil társadalom, az egyesületek is az MPP mellé kell majd áljanak, hogy egy ilyen nulkleáris szörny meg ne épülhessen a Szamosmentén. (HZ)

A kolozsvári MPP vezetőségének a felhivása

A kolozsvári MPP vezetősége várja a más megyéből vagy városból számazó fiatalokat, akik számára a párt jobboldali- kereszténydemokrata platformja megfelel, az alternativ politizálás lehetőségét látják benne. Hasonlóan várjuk, azok jelentkezését, akiknek szülei már az MPP-nek tagjai.
A szakosztályaink keretében olyan munkalehetőségek is biztositva lehetnek, amelyek által a diákévek munkaévnek is elszámolhatók majd.
Eddigi gyakorlatnak megfelelően a már kialakult szakosztályok mellé más téren is újak indithatóak be amennyiben erre a fiatal szimpatizánsaink ezt igényelnék.
Kapcsolatfelvétel a CP 2023 Ag 1 Cluj postafióknál lehet. A jelentkezni, csak a sajátkezűleg megirt, A4-es oldalon megfogalmazott szándéknyilatkozattal lehet. Várunk! (G-BI) 

2009. december 27., vasárnap

Băsescu seprűjében bízik a Kolozs megyei MPP ?


A http://www.manna.ro/ weblapon megjelent, hogy a MPP Kolozs megyei vezetői Băsescu seprű-jébe hisznek-biznak. Hasonló irományok voltak már a román sajtó orgánumokban is.
A román sajtóban ugyan elég primitiv módon szólnak a Băsescu-ra szavazó állampolgárokról. Sok esetben még a sértő kifejezésekkel is illették azokat, akik nem vették be az "agymosás"-ra specializálódott sajtótermékek szlogénjeit, pedig azok csak a "kissebbik roszra" adták le voksukat. Senkinek sem tünt fel, hogy teljesen mindegy ki lesz majd az államelnök. A szimpla ember számára ugyanolyan helyzet alakul majd ki, hiszen a jelenlegi kritikus gazdasági helyzetben egy államelnök nem tud sokat tenni. Megoldást csak a kormánytól remélhetnének, attól a kormánytól, amelyet ugyazok szavazták le, akik "a nép érdekében" az elnöki poszt megszerzési harcuk hevében éppen a "nép"-ről felejtkeztek el.

A Kolozs megyei MPP vezetők nem a "seprű"-ben, hanem a nehéz időkre való megoldásokban biznak!
A választástól eltelt rövid idő már igazolta, hogy az eddig hangos - sok esetben hazug - szocdem és liberális politikusok ma már meghunyászkodnak, hiszen nem nagyon húznának ujat az amúgy a sajtó által bosszúállónak feltüntetett államelnökkel. Bebizonyosodott, hogy sokan közülük igenis nagyon féltik a bársonyszékük melegét!
Azon az kivül észrevehető volt, hogy a magyarajkú választók zöme nem "hallgatott" az őt "reprezentáló" szövetségi elnökre, hanem a "kissebik rossz"-ra pecsételt. Ez pedig azt is jelentheti, hogy az őket vezető elnök úr a lemondását beadja, hiszen nem jóra intett, nem jót javasolt. Mindegyre a parlamenti többségre hivatkozott illetve a liberálisoknak tett igéretekre, de attól sem riadt vissza, hogy össze-vissza beszélve végül újra a Kormány-ba eröltette be magát - egyfajta "seprű" szerepet vállalva.
Egy ilyen seprűben pedig nem nagyon bizhat az MPP vezetősége. (HZ-Erdélyi Polgár)

MPP alternativa

Érdekes ahogyan a szövetségi elnök első nyilatkozatában arról szól, hogy a kormány fel kell adja majd "a mindenható és mindenütt ottlevő szerepét" Talán ezután majd Ö is felhagy azzal, hogy lépten-nyomon a másik fél(ember) ellen tegyen. Tudva levő, hogy a magyarajkú nemzetközösségben megközelitőleg 1,1 milliós a szavazattal rendelkezők száma. Ebből viszont eddig csak max. 520 ezren mentek el szavazni - azaz feltehetően csak ennyien értenek egyet a Szövetség programjával-politikájával. A fennmaradó ugyancsak 500 ezer magyarajkú inkább jobboldali beállitottságú lehet, akik számára a polgári pártban található programok inkább elfogadhatóak. Az MPP egy alternativát nyújt, ezért a Szövetség nem ellene, hanem vele együtt kellene haladnia, hogy a parlamenti jelenlét akkor is biztositva legyen, ha már nem csak annyian mennek majd el a többségiek közül amennyien eddig. Az idei szoros küzdelem megmutatta, hogy a többségiek mind nagyobb felelőséget éreznek, hogy szavazatukkal eldönthessék, hogy kik legyenek a vezetőik. Kár mindegyre azzal érvelni, hogy egy másik politikai alakulat megléte bomlaszthatja a magyarajkúak parlamenti jelenlétét.

Eddig jól érezhetően az MPP működéséről - jelenlétéről csak nagyon keveset engedett a nyilvánosság elé a szövetségi vezetés, oly annyira, hogy még a sajtó is egyfajta öncenzurát alkalmazott.
Sőt egyes magukat nyiltan közéletinek kiirt sajtóorgánumok vezetői elengedve a deontológiai normákat, az "egyforma távolság elvét" , stb. igyekeztek az MPP-t nem létezőnek tekinteni vagy csak egyszerűen elfeledni. Ha meg irtak is valamit az MPP-t egyszemélyesnek igyekeztek feltüntetni. Meg kéne érteni az MPP nem egyszemélyes-, hanem a másképp gondolkodók pártja! Ezért érdemes meghallgatni vele szövetkezni. Aki hegemóniára törekszik az nem ismeri el a "másik embert", ezáltal pedig még a demokráciát is veszélyeztetheti.
A helyhatósági választások bizonyitják, hogy az MPP szineiben nyert választottak, nem a Szövetségtől tüntek el, hanem inkább a szabadúszók közül kerültek ki.
Végezetűl az, hogyha a polgári párthoz csatolódik az eddig távolmaradó szavazók tömege a Szövetséget is erősitheti, azzal, hogy egy igazi, a magyar népközösségen belüli, szövetségesre találhat. (HZ-Edélyi Polgár)

Mit is akarunk?

A lap beinditásakor már előre jelezték, hogy olyan fába vágtuk a fejszénket(pennánkat), amelyből nem tudjuk majd kihúzni!
Mert, mit is jelent az MPP megyei lapjának lenni? Egyrészt hivatást, másfelől pedig kihivást!
MPP- tudjuk sokan elriadnak már csupán ennek a három betűnek az elhangzásakor,de ...
De, ki meri azt állitani, hogy ismeri azokat a célokat, célkitűzéseket, amelyek az MPP programjában vannak? Talán csak kevesen, de az is lehet, hogy sokan, hiszen a székelylakta vidékeken jócskán előre törtek az MPP szineiben megválasztottak. Itt meg kellene állni, hiszen már ezzel az "előretörés"-sel is számolni pontosabban elszámolni kell: sokaknak véste bele az agyába a Szövetség, hogy ha valamilyen okból kifolyólag egy "másik" politikai alakulat is életre kell akkor vége a parlamenti képviseletnek! Csak, hogy ez nem igy van!
A Szövetségre eddig legtöbben 520.000-en adták le szavazatukat! Igen ám de a magyarajkúak közül több mint egy milliónak van szavazati joga! Feltehető tehát, hogy azok akik eddig nem mentek el szavazni, eltérően-másképpen gondolkodnak.
A Szövetség eddig több alkalommal is bebizonyitotta, hogy inkább szocdem - hogy ne mondjuk baloldali - beállitottságúak. Az a pár ezer tag(részben a volt Független Pártból), akik a liberális-szabadelvűek igazán nem mérvadó szerepet töltenek be.
A Szövetségen belüli Platformok lassan fényvesztetteké váltak, sőt már a vidéken élők sem igazán vannak igazán "reprezentálva" hiszen a Kisgazda Párt maradékait sem lehet fellelni - miután annak volt vezetőjét feldobta egy ló.
Igy a MPP bejegyzése után már komoly taglétszámra számithatott. A bejegyzést kiharcoló Elnök, a Szász Jenő pedig komoly ellenfélnek látszott - látszik, pedig inkább szövetségest kellene benne látni!
Az MPP programja a másként gondolkodó azaz a másik ember számára biztositható megoldást. Egy fajta alternativa a másik fél millió szavazó számára. HZ.

Kedves Olvasó!

Van újra kormány
A parlament tegnap megszavazta az Emil Boc vezette új kormányt. Az országot majdnem két és fél hónapig ügyvezető kormány irányította.
A szerdai parlamenti ülésen 276 képviselő és szenátor voksolt a kabinet mellett, 135-en ellene szavaztak. A Demokrata Liberális Párt (PD-L) és az RMDSZ alkotta kormány beiktatásához minimum 236 honatya támogató szavazatára volt szükség. A kabinet a nemzeti kisebbségek – nem magyar – képviselőit és a független törvényhozókat tömörítő frakciónak a támogatását is élvezi. A szerdai szavazás előtt a nemzeti kisebbségek vezérszónoka bejelentette: nem fogják támogatni a Boc-kormány ellen benyújtandó esetleges bizalmatlansági indítványokat, a függetlenek csoportja – amely megkapta a védelmi tárcát – pedig feltétel nélküli támogatásáról biztosította a kabinetet.
Megjegyzés: Amint látható az új kormányra 239 honatya helyett 276-on szavaztak, ezzel is igazolva, hogy egyesek nagyon féltik a parlamenti széküket. Crin Antonescu, pedig nem azért kért bocsánatot, hogy rosszul politizált, hanem csak azért, hogy három liberális honatya "mellé" azaz a kormányra szavazott. Meglepetésnek viszont nem számitható az Orban L. kijelentés sorozata. Orban elfelejtette, hogy az adósághalmaz, amiről olyan hőn beszél éppen a liberális-szocdem kormányzás alatt is nagy volt és akkor már elkezdődött az a bizonyos "gazdasági tönkretétel". Az viszont meglepő, hogy a liberális vezető előre vetitette azt, hogy a nekik sem az állampolgárok jobb sorsa fontos. (Erdélyi Polgár)