2010. december 31., péntek

Böjte Csaba : Gondolatok egy új év hajnalán

[ 2010. december 30., 21:20 ]
Csodálom Jézus Krisztust ahogyan a földre jön és saját kezébe veszi a dolgokat. Nem mást küld, hogy Ö fáradt cinizmussal, a mennyei trónusán ülve, szemlélje és kommentálja az emberiség vergődését. Ö közénk jött és szembemegy az akkori világ sodrásával, az erőszakos, kapzsi, lusta, élvhajhász semmittevéssel. Utat keres, építkezik, társakat gyűjt, megtanítja őket csendben lenni, befelé fordulva imádkozni, felfedezni a mennyei Atya, vágyaink által szívünkbe irt álmait. Naponta útra kel, bejárja a szülőföldjét, bátran nyíltan szóba áll az emberekkel, meghallgatja őket, vigasztal, bátorít, segít. Egyetlen kérdés, egyetlen gond sem jelent számára akadályt, lendületesen felvállalja azokat és megoldja. Keresztelő Szent János lefejezése, egy – egy kudarc, nem bénítja le, duzzogva nem ül félre, hanem kitartó szívóssággal megy a szeretet útján előre. Nem gyűjt kincseket, vagyont, nem áll be egyetlen politikai irányzatba sem, szabadon szál, hiszi, hogy jósága, szeretete az egész világot megmozgatja. Egyszóval Jézus él, alkot és szeret, megy előre! Már önmagában ezért a tevékeny, lendületes életéért, én Jézus Krisztus mellé állok.
Olyan döbbenetes látni, hogy sok sok ember csak a saját pitiáner szórakozásáért mozdul meg. Csak korlátolt létének a fenntartását vállalja, önmagáért él, és nagyon sokan még azt is csak immel ámmal teszik... Annyira szeretném ezeket az embereket felrázni, rádöbbenteni arra, hogy drága egyetlen életüket pocsékolják el. Hogy lehetne az embereket a félénk, helybe tipegő, önzés burkában besavanyodott életükből kimozdítani? Felszabadítani a szeretet, az alkotás, a valós létezés csodálatos szép világára? Hogy tudnám elmondani érthetően, megmutatni azt a tiszta örömet, mely melyet a szeretet útján, botladozva is, de elinduló ember meg tapasztalhat? Lehet, hogy izgalmas egy számítógép előtt ülve vezetni egy autót, szimulált hajtű kanyarokat bevenni, de mennyivel izgalmasabb , becsületes munkád gyümölcseként megvásárolt autódat vezetve családodnak megmutatni gyermekkorod szép, mesés tájait. Lehet bekeseredve, szárny szegetten reménytelenségbe ostorozni, ezt a világot, de mennyivel jobb leülni és megfogalmazni egy verset, egy gondolatot, mely mind egy langyos szellő belekapaszkodik embertársad, csüggedten logó vitorlájába, és elindítja öt a reális létezés hatalmas óceánján. Jó dolog megérezni a kis magban feszülő élni akarást és azt szelíden jó földbe tenni, a szerető szolgálat alázatával öntözgetni. Jó dolog meghallani egy kis gyermek, ki sem mondott panaszát és egy otthon, intézményecske létrehozásával, óvodával, gyermekvédelmi központtal válaszolni, a kibontakozás utáni néma vágyra. Jó dolog mind egy láthatatlan angyal e világon keresztül suhanni, itt ott csendesen megállva, az életet szolgálni, szeretni az alkotás Istenét.
Nagyon jó dolog élni és alkotni! Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog jónak lenni, alkotni, a létezés örömét megosztani embertársaiddal. Jó dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen szeretetéről.
Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed, magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás, nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem te magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében kiégő tégláidból nemcsak kint a világban épül ház, otthon a családodnak, hanem belülről építkezve megszületik benned, a családjáért felelős felnőtt, az apa, ki életet ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt becsülettel, türelemmel az öntudatra ébredésig felnevelni, majd imádságos szeretettel az ö útját mindvégig egyengetni, és öreg fejjel az általad ásott kútból felbuggyanó tiszta vízben megmosakodni. Te ástad a kutat, de annak, életet adó tiszta vizét nem te teremtetted, általad születik valami, ami nem te vagy, mely életet ad sokaknak, s melynek tükrében megláthatod végre te is az igazi szép arcodat. Persze, hogy megéri a teremtő Istennek társává válva magadat e világban kiteljesíteni. Semmiből, a végtelen létbe felnőni, úgy lenni hatalmas fává, hogy forró nyarakban érett magvaid ezreiben, erdővé válsz.
Minden egyes perc, óra mit Isten jóságosan neked adott, s melyet te jószándékú munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet a semmittevés, az önsajnálat, a meddő poénkodás, a helyben topogás céltalan kocsonyájában töltesz, elvesztett, soha vissza nem térő lehetőség. Tiszta szívemből sajnállak téged, ki évekig célozgatsz, de nem mered meghúzni a ravaszt. Igen sajnállak téged ki olyan szellemi, lelki, anyagi erőket gyűjtesz, melyekből nem épül, vers, szerelem, ház, haza, melyek csak poros raktárrá teszik életed, s téged értelmetlen lím – lomjaid őrzőjévé, egy karikás szemű, betörőktől rettegő éjjeli őré. Mi vagy te? Egy szárnyatlan sas, a porban kapirgáló tyúkok között? Nem haragszom rád, csak szánlak, mind azt a vándort, ki balgán megáll és tikkadtan szomjazik az életadó kút mellett. Izgalmas, érdekes az élet, és ne azért buggyanjon ki szívedből a dal, mert általa unatkozó emberek sztárja lehetsz, hanem csak azért mert jó énekelni, társa lenni a korán kelő pacsirtának, ki dalával ébreszti a hajnalt, és a vándort. Jó alkotni, a vásznon megragadni egy mozdulatot, egy csak általad megsejtett hajlatát a tájnak, és azt amit csak te egyedül látsz, alkotó munkáddal alázatosan láthatóvá tenni az egész világnak.
A mozgásban lévő Istennek szolgája vagyok. És mint a gyermekkorod játékában, a szaladó gyermek, szeretnélek életadó simogatással megérinteni, hogy életed legyen, és te is mozgásba lendülj, hogy merj magadba fordulva álmokat látni, és azokat társakat keresve bátran megvalósítani. Megtapasztalni azt, hogy milyen csodálatos társa lenni a világot, tiszta, szép vágyaid által beléd irt irányban tovább teremtő Istennek. Krisztus, Isten reális válasza volt az emberiség évezredes adventjére. Jézus léte örök válasz, nem csak a megannyi miértre, hogyanra, hanem a te alapvető örök kérdéseire is. Az élő hit, az erőt adó remény válságban van, és persze ez újabb és újabb politikai, gazdasági kríziseket szül. Hogyan tovább? Hiszem, hogy a világ megannyi kérdésére a válasz benned van, te magad vagy a válasz, melyeket a benned feszülő tiszta vágyakban, álmokban találhatsz meg. A kérdés az, hogy mersz-e magadba nézni, mered kimondani, megfogalmazni a végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered félrelökni, a kufár, csak a vagyonukat halmozni akaró kereskedők csillogó reklámjait, és kimondani mindazt miért érdemes élned, dolgoznod, meghalnod? Mered alázatos partnerségben Istennel tovább teremteni ezt a szép világot? Mersz a gondolkodó, kereső embertársaid sorába állni, hogy te is akár egyetlen dallammal gazdagabbá tedd magadat, és társaidat? Mersz a holnapban nézni, és talán milliók által, a csendes adventi imában kértekre, Isten símogató válasza lenni?
Egyetlen dolgot kívánok az új esztendőre: merj ezekre a kérdésekre bátran IGENT mondani! Böjte Csaba
Szerk.megj.
A Mindenki Csaba testvére szavaival búcsúztatjuk, mi is az az Ó évet és köszöntjük a gyorsan közeledő Újat! Reménység teli gondolatai messzire eljutnak az angyalok szárnyain!
A Magyar Polgári Párt Kolozs megyei és a kolozsvári vezetősége nevében kíván az Erdélyi Polgár szerkesztőségi gárdája sikerekben gazdag, békés és Boldog Új Esztendőt népközösségünk összes tagjainak!
Adjon az Isten minden jót, bort, búzát, békességet!
Boldog új évet
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd aprádonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. -
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe.'
(Kányádi Sándor)

Egyelőre nem lesz elektronikus személyazonossági kártyánk

[ 2010. december 31., 10:06 ]
Meghatározatlan ideig elhalasztotta a kormány az elektronikus személyazonossági kártya bevezetését.
A halasztásról műszaki, valamint anyagi okok miatt döntöttek. Az új kártyákat jövő évtől adták volna ki. Eredetileg 2003. január elsejére tervezték az elektronikus személyazonossági kártya bevezetését, aztán 2006, azt követően 2009, majd 2011. január elsejére, most pedig meghatározatlan időre halasztották azt. A bevezetés elnapolását minden alkalommal azzal indokolták, hogy a folyamat feltételezi az Országos Informatizált Népességnyilvántartási Rendszer korszerűsítését.
Kolozsvári Rádió

FONTOS - A lakásbiztosítás határideje július 15-ig lett meghosszabbítva!

[ 2010. december 31., 09:09 ]
A kötelező lakásbiztosítási rendszer ez év július 15-én lépett életbe. Az előzetes tervek szerint a kötelező kötvényt minden lakástulajdonosnak január közepéig kellett volna aláírnia.
Szakvélemények szerint a törvényt, a benne foglaltatott ellentmondásokból kifolyólag szinte képtelenség alkalmazni. Egy azonban biztos, azon tulajdonosoktól, akik már rendelkeznek valamilyen lakásbiztosítással, nem kérhetnek egy újabb kötelező lakásbiztosítás megkötését. A kötvény lejárta után azonban a biztosítással rendelkező lakástulajdonosoknak mindössze öt nap áll a rendelkezésükre, hogy az új rendszerbe is beiktassák őket, ellelkező esetben bírságra számíthatnak. A lakásbiztosításokat kizárólag a Katasztrófa Ellenes Biztosítási Szövetséghez (PAID) tartozó biztosítók köthetik.
A belügyminisztérium (MAI) szerdai közleménye szerint, 2011 július 15. a határidő, amíg a tulajdonosok biztosítást köthetnek lakásaikra. A fémből, téglából és betonból épített ingatlanok esetén évente 20 eurót kell fizetni, míg a vályogból vagy fából készült házak éves díja 10 euró. A biztosítás kizárólag fölrengésre, földcsuszamlásra és árvízre érvényes. Természeti katasztrófa esetén a károsult legkevesebb 10 ezer-, legtöbb 20 ezer euró kártérítést kaphat.
A törvény előírja, hogy a biztosítást évente kell megújítani. Mivel 2010 július 15-től lehet ilyen szerződést kötni, a határidő értelemszerűen 2011 július 15. lesz. A szociális segélyben részesülő személyek lakásainak biztosítása a helyi önkormányzat feladatköre. Azokat a lakástulajdonosokat, akik a kijelölt időpontig nem kötnek biztosítást, valamint azok, akik olyan ingatlant vásárolnak, amelyik nincs biztosítva, öt napon belül meg kell kötniük a szerződést, ellenkező esetben a helyi önkormányzat 100-500 RON közötti bírságban részesíti.szatmar.ro

Adrian Nastase: Tisztázza a Szövetség a viszonyát Basescuval

Adrian Năstase, a Szociáldemokrata Párt Országos Választ­mányának elnöke úgy véli, az RMDSZ-nek tisztáznia kellene viszonyát Traian Băsescu államfővel, aki többször is csapdát állított a szövetségnek. A szociáldemokrata politikus ezt Markó Béla ama kijelentése kapcsán mondta, miszerint az RMDSZ viszonyát az ellenzéki pártokkal feszültté teszi a szociáldemokraták és liberálisok oktatási törvénnyel kapcsolatos állásfoglalása. A volt miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy a közelgő RMDSZ-kongresszus áttörést hoz a szövetség és az ellenzék közötti kapcsolatban, de főként a magyar szervezet Traian Băsescuhoz fűződő viszonyában. Az államfő ugyanis több ízben is lépre csalta Markó Béláékat, támogatva előbb a Magyar Polgári Pártot, most pedig Tőkés Lászlót, aki szerinte sokkal keményebb ellenfele az RMDSZ-nek, mint a Szociáldemokrata Párt. Vajon az RMDSZ vezetőiben nem merül fel az a kérdés, hogy kormányzati pozíciójuk célja nem más, mint hogy a szövetséget hiteltelenné tegyék a magyar közösség előtt, más magyar szervezeteket juttatva előnyös helyzetbe? — fejtegette blogján Adrian Năstase. Háromszék
Megjegyzés
Natase úr számára az a fontos, hogy a népközösségünk képviselői ne jussanak be a parlamentbe, de ahogyan felveti a dolgokat több apró hibát követ el, hiszen semmiképpen sem a Szövetségieket "védni" azzal, hogy előbb az MPP -t majd Tőkés úr elnöki támogatását úgy állítja be, hogy azzal a még kormányon levőket szembe helyezi és elnökbaráttá lépteti elő őket.
A népközösségünk választópolgárai előtt az ernyőszervezet már rég hiteltelenedett el, még abban az időben, amikor is Szociáldemokrata Párt a szövetségiekkel közösen volt a kormánykerék mellett. (Erdélyi Polgár)

Japánok ismerkedtek Kalotaszeggel

http://www.polgaripart.ro/belfoldi-hirek/japanok-ismerkedtek-kalotaszeggel.html
2010 december 30., csütörtök
Az inaktelki kultúrotthonban december 27-én Kalotaszegi Japán Kulturális Estet tartottak. Ezen tucatnyi japán turista élvezte azt az előadást, amelyet a Magyarkapusi Hagyományőrző Tánccsoport, a türei Gyöngyvirág néptáncegyüttes, az inaktelki néptáncegyüttes és a mákófalvi színjátszó csoport szolgáltatott. A jelenlévők között volt Yasuyuki Takagi, a bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara elnöke, és Otsuka Nami, a Japán-Magyar Baráti Társaság igazgatója.
A rendezvényt az MPP Kolozs megyei szervezete készítette elő, amelynek elnöke, Keizer Róbert szerint a vidéki turizmus újra felértékelődik, amiért a kalotaszegi tájakon a kulturális turizmussal kell a hagyományosat kiegészíteni. „Az inaktelki kultúrotthonban ez az est a Japán-Erdélyi Kulturális Találkozó folytatása volt, amit egy hónapja a Szent Kamill otthonban tartottunk meg. Ott japán barátaink mutatták be kultúrájukat” – mondta az elnök.
Az eseményen részt vett az újonnan alakult Kalotaszegi Agro-Turisztikai Hivatal vezetősége, valamint testvérfalu kapcsolat keretében a Szilágy megyei Sarmaság képviselői is.

Kövér László kapja az SZNT kitüntetését

http://www.e-nepujsag.ro/hir.php?m=50275
Aláírásgyűjtés Székelyföld autonómiájáért
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) évente kitüntetést adományoz azoknak, akik a legtöbbet tették a székely autonómiatörekvésekért, Székelyföldért, a székelységért. A Gábor Áron-díj a szervezet szabályzata szerint egy székelyföldi magánszemélyt, egy Kárpát-medencén belül élő személyt, egy Kárpát-medencén kívüli személyt, valamint egy intézményt vagy egy jogi személyt illet meg. Az SZNT döntése idén az volt, hogy egyetlen díjat ítélnek oda, ennek kedvezményezettje pedig Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. Az SZNT elnöke, Izsák Balázs a Népújságnak elmondta, az Országgyűlés elnöke kifejezte, hogy megtisztelőnek tartja és elfogadja a díjat és eleget tesz a meghívásnak, hogy egy székelyföldi út során vegye át ezt a kitüntetést 2011 tavaszán, Marosvásárhelyen. „Indoklásként el kell mondani azt, hogy a kitüntetést a házelnök úrnak a politikai, a törvényhozói tevékenysége, az állampolgári törvényt módosító indítványa, a trianoni trauma feloldására tett erőfeszítései elismeréseként adományoztuk, mindazon szeretetteljes baráti gesztusokért, amelyeket Székelyföld felé, a székelyek irányába tett a hosszú évek során Kövér László. Ennek csak betetőzése volt az a történelmi gesztus, hogy az Országházban az országgyűlés elnökeként elfogadta, hogy az SZNT a magyar parlamentben adjon hangot a székely autonómiatörekvéseknek” – mondta a Székely Nemzeti Tanács elnöke. A keddi sajtótájékoztatón Izsák Balázs hozzátette: a 2008-ban a sepsiszentgyörgyi gyűlésen hozott határozat értelmében kezdeményezni fogják, hogy fogadjanak el egy európai szintű szabályozást az európai őshonos nemzeti kisebbségek védelmére. A Lisszaboni Szerződés 11 pontjára támaszkodnak, amely lehetővé teszi, hogy 1 millió európai uniós állampolgár szorgalmazására az EU valamilyen törvényi szabályozást napirendre tűzzön. Az SZNT aláírások gyűjtését kezdeményezi, legkevesebb hét uniós tagállamot szólítva meg ez ügyben: Szlovákiát, Magyarországot, Olaszországot, Ausztriát, Spanyolországot, Nagy-Britanniát, de terveik szerint a franciaországi baszkokat, korzikaiakat is felkérik. (antalfi)

Pórázon

http://www.erdely.ma/publicisztika.php?id=81404&cim=porazon
[ 2010. december 30., 07:34 ]
Úgy játszanak az RMDSZ-szel társai a hatalomgyakorlásban, mint kisegérrel a macska, kutyával a kurta lánc: szédítik, kábítják. Ha nem lenne oly nagy szükség rájuk, rég bekapták volna. De egyelőre nélkülük nem megy, s emiatt néha engednek, máskor meg úgy tesznek, mintha kedvét töltenék. Mint most a tanügyi törvénytervezet ügyében. Tudják, Markóék kormányjelenlétüket már csak azzal tudják választóik előtt igazolni: vérrel és verítékkel sikerült a kisebbségek számára bizonyos többletjogokat biztosító tanügyi törvényt elfogadtatniuk. S közben e jogszabály amolyan pórázzá vált, mely az RMDSZ-t Emil Bocékhoz és Traian Băsescuhoz kapcsolja. És természetes, hogy a balkáni politizálás nagymesterei ki is használják a helyzetet: különféle ürügyek örvén tolják, halogatják az oktatási törvény elfogadását. Markukban tartják az RMDSZ-t, néha muszájból cirógatják, máskor orrára koppintanak, el ne bízza magát, s zsarolgatják is, ha a szükség úgy diktálja, de módjával, mert jelenlétük a kormányban kulcsfontosságú. Míg velük maradnak, ők a hatalom urai. Az erőfitogtatás eszköze most épp az alkotmánybíróság, mely 2011. január 4-re halasztotta a tanügyi törvényre vonatkozó döntést. Morognak, elégedetlenkednek az RMDSZ nagyjai, Markó azt dörmögi, fogytán türelmük, de a karácsonyra, illetve szilveszterre beígért szakítást — kompromisszumkész politizálásuk szellemében — jövő év elejére halasztották. Miközben minden szavuk, megnyilatkozásuk azt sugallja, hiszik, rendeződnek dolgaik, s eme ócska nász eltarthat még egy ideig. És bíznak — nem is oktalanul — a mindenható kilenc­tagú testületben, mely egy ideje csakis Băsescu szája íze szerinti döntéseket hoz. Emiatt nemcsak az ellenzék, de jeles jogászok magának az alkotmánybíróságnak a létjogosultságát vonják kétségbe, mondván, akkor lenne értelme ennek az intézménynek, ha nem kiérdemesült politikusok, pártjaikból nyugdíjba készülő harmadrangú jogászok, hanem magisztrátusi bölcsességgel és tudással rendelkező személyiségek alkotnák. Jelenleg négyen úgy táncolnak, ahogy a szocdemek és a liberálisok fújják, öten pedig úgy, ahogyan az államfő, a nagyobbik kormánypárt és függeléke, az RMDSZ diktálja. Így valóban fölöslegesek. És mi történik januárban? Természetesen, folytatódik a macska-egér harc. Új tanügyi törvénnyel vagy régivel. Simó Erzsébet, Háromszék

2010. december 30., csütörtök

Semjén szerint az MPP nem sorolható az etnikai alapon bejegyzettek közzé

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=81497&cim=semjen_magyar_partok_kellenek_es_osszefogas_kell [ 2010. december 30., 21:52 ]
Az alakuló magyar párttal kapcsolatban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn személyes véleményének adott hangot: „Fundamentális a nemzetpolitikánkban az, hogy etnikai, nemzeti identitás alapú pártok és szervezetek kellenek. Románia vonatkozásában – és erre mondtam, hogy személyes véleményem -, látni kell azt, hogy ha a magyar politika nem tud bekerülni a bukaresti parlamentbe, nagyon nagy a veszélye annak, hogy a magyar értelmiség ideológiai alapon beintegrálódik a román pártokba, és ezzel vége a magyar etnikai alapú politizálás lehetőségnek, vagy legalábbis nagyon megnehezedik.”
Kiemelte: „A reménységem az, hogy egy nemzedékváltás utáni RMDSZ olyan megállapodásra juthat a Tőkés László vezette erővel, amelyik eljuthat oda, olyan összmagyar összefogáshoz, beleértve civil szervezeteket, egyesületeket, ami lehetővé teszi majd a biztos öt százalékot. Ehhez mi minden támogatást megadunk az anyaországból, de alapvetően ezt az egységet Erdélyben kell megteremteni!” – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Régió Rádió Megjegyzés A magyar kormány miniszterelnök helyettese újra elragadtatta magát amikor arról szól, hogy Erdélyben kell egy etnikai alapú párt, ezzel mintegy a tájékozatlanságára híva fel a figyelmet, hiszen ezzel elhallgatja, hogy már van egy ilyen párt az MPP személyében! Az is meglehet, hogy nagyon haragudhat a Magyar Polgári Párt tagjaira, vezetőire, ha ilyen fellengős minden alapot nélkülöző interjúkat ad közre. Máskor is megtörtént, hogy bakizott, amikor a magyar ajkúak politikai alakulatai közül kifelejtette az MPP-t! Nem hívta meg legalább azokat a megyei MPP vezetőket, amely megyékbe ellátogatott. Igaz azt is mondta, hogy ez a saját maga véleménye, de arra már nem terjedt ki a figyelme, hogy ha csak mondja. akkor is úgy fest, hogy beleszól a mások dolgába,! Akármilyen is legyen az a politikai szerveződés senkinek nincs joga, hogy belső ügyeibe beleszóljanak! Meglehet, hogy a Semjént idéző cikket a Régió Rádió szerkesztője, azért vágta kettőbe, hogy minden napra legyen egy hír de, ami azokban áll sokkalta több mint furcsa és inkább csak figyelem lekötésre - eltérítésre - szolgál. Abba való beleszólás, hogy valaki ezután kivel házasodjunk vagy kivel nem, már a jó érzés kérdése is lehet. Az is feltehető, hogy egyesek újra félrevezették a miniszterelnök helyettes urat, de az is meglehet, hogy miután a szövetségieket "markótalanították" most, már a vénasszonyból ifi lett és "eladósorba" állítható és így a násznép férfiainak is a "kedvese" lehet... Az, aki arra fog ösztönözni, hogy a szövetségiekkel való "frigyet" a választókkal elfogadtassa, akkor nagyon téved, mert annyira lejáratott ez az út, hogy az is el fog bukni, aki társulna... Ami az 5 %-os parlamenti küszöböt illeti, el kell mondani, hogy a riport alany nem tudja, hogy ha több politikai szervezet lép "választási frigyre", akkor a küszöb is megnövekedik.(Erdélyi Polgár)

Állampolgárság hazai szemmel

http://www.3szek.ro/load/cikk/35428/allampolgarsag_hazai_szemmel
2010. december 30., csütörtök:
Az utóbbi hetek történéseit a hazai székelységre nézve tudomásul vehettük írott és audiovizuális híradások révén.
Többek között kitűnik, hogy a magyar jogrendszerben már az 1886-os évtől kezdődően volt törvényhatározat a határon túli magyarok, csángók számára az egyszerűsített honosítási eljárásról. Nos, ha már volt rá törvény bő százhúsz éve, hogyan létezik az, hogy a magyar állam nem vette elő legalább 1989 után, a 90-es évek elején? Akkor üdvösebb lett volna, ha az a sok szeretet, ami eladdig köztünk volt, nem cserélődik fel szitkozódással, gyűlölködéssel a nemzet részei között. Sőt, még ráadást is kaptunk 2004 decemberében, ezt nem lehet oly könnyen kitörölni lelkünkből. Emlékszem, tavaly június 2-án az elesett szabadsághősök ojtozi emlékművénél róttuk le kegyeletünket a megyei művelődési igazgatóság jóvoltából. Ott és azon a napon magas rangú magyarországi vendégek is koszorúztak, mindenütt végigkísértek állomásainkon. Elénekeltük közösen a székely himnuszt, közülünk egy nő megemlítette, hogy énekeljük el a magyar himnuszt is, és csodák csodája: senkinek többé nem jött ki énekhang a lelkéből. Némán álltunk mi, székelyek és magyar vendégeink egymással szemben, lenyeltük újra — mint már annyiszor — a közénk szorult keserűséget. Az összetartozás érzését és a szeretetet nem lehet pótolni semmiféle állampolgársággal, ugyanis az nem papíron lakozik. A november 19-ei Háromszékben olvasom a honosítási eljárásról közölt kis kalauzt. Te jó Isten, mennyi-mennyi feltételnek meg kell felelnünk ahhoz, hogy elődeink révén visszahonosítsanak magyar állampolgárokká! Vajon a Trianon óta elszakadt nemzetrészektől, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, felvidéki, őrségi testvéreinktől kért-e az új haza ennyi mindent? Aztán a kérelmek elbírálásának folyamatai következnek, többek között a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés, miszerint nem lakoznak bennünk kártevő indulatok a magyar állam iránt — gondolom én. Utolsó procedúraként következik az eskütétel, avagy fogadalom. Azonban sehol sem leltem fel az aprólékos tájékoztatásban, hogy a leegyszerűsített állampolgárságon kívül mit kapunk mi, újdonsült állampolgárok a magyar államtól. Remélhetjük-e, hogy nem csak arra leszünk jók, hogy megnöveljük a magyar állampolgárok számarányát? Tudomást vehettünk arról is, hogy az SZNT számos tagja felment Budapestre az Ország­házba. Óhajaikat — miszerint minden rendelkezésére álló eszközzel támogassa a székely nép autonómiatörekvéseit — előadták a magyar kormánynak. Jómagam igen kíváncsi vagyok az elkövetkező idők történéseire, merthogy korábban e tekintetben nem tett eleget a magyar állam a határon túli nemzetrészek jogainak érvényesítéséért, kiterjesztéséért, lásd Románia EU-s csatlakozási feltételeinél. Na persze, a politikai sakktáblán más szabályok szerint játszanak. Szerény meglátásom szerint hol az egyik, hol a másik személy vezeti meg ellenfelét a világpolitikában. Vajon a közeljövőben mily módon tesz eleget az anyaország hivatalból az SZNT felkérésének? Igen elgondolkodtató, hogy 2009-ben Tus­ványoson, amikor régi-új államelnökünk odalátogatásakor magasba lendültek az Auto­nómia feliratozású táblácskák, a színpadra szólított vendég hölgy nem tudta elmondani, hogy mit ért autonómia alatt, sem az állam nyelvén, sem angolul! Jó lenne, ha ilyen alkalmakkor olyan személyeket állítanának a karaván élére, akik nem csak kihívóan viselkednek, hanem meg is tudnak felelni a kihívásoknak — illetve eltanácsolnák azt, aki nem állja a sarat. Ez a hölgy akkor lejáratta a székelységet, merthogy lám, ez a népcsoport még azt sem tudja, mit kér. Igen ám, csakhogy államelnökünk társaságában ott volt több magas rangú úr is — és azok sem vették a bátorságot, hogy a nyilvánosság előtt is elmagyarázzák, mit értenek az autonómia fogalma alatt. Már eddig is meg kellett volna találni a módját az autonómia megmagyarázásának, elsősorban itthon. Vannak közöttünk, akik azon albán közmondás szerint élnek, hogy nem tanácsos kezet adni a másik félnek, merthogy az mind az öt ujjunkat ellopja. Lásd 2009. augusztus 1-je, Nyergestető. Pedig most, a XXI. században, két világháború után igenis ajánlatos kezet nyújtani a velünk együtt élő, más ajkú polgártársainknak is. Hiszen bármi is történjék a közeli vagy távoli jövőben, továbbra is egymás mellett kell élnünk, vállvetve dolgozva ugyanazért a szelet kenyérért. Ezeket senki kívülálló nem tudja diktálni nekünk, magunknak kell eldöntenünk, hogy képesek leszünk-e rá. Veres Ibolya, Uzon Megjegyzés A cikkíró megvilágításai helyes irányba viszik az olvasót, hiszen a felvetett problémák újabbakat szülnek és ezek közül mindegyik megérne egy egész oldalas cikket. A cikkírónak igaza van, abban, hogy ha már olyan régtől létezett a honosítás fogalma-lehetősége miért várt a magyar-honi vezetés mostanáig. Kiegészítésként azt is el lehet mondani, hogy a honosítás mint európai "gyakorlat" még az ötvenes években megjelent kommunista törvényekben is meg volt fogalmazva, de sok helyen nem tudták és találkozhattunk olyan jelenséggel is, hogy az anyaországi hivatalnok nem akarta tudni, még akkor sem, ha meg lett mondva a törvény és az abba levő cikkely száma is. Az új magyar vezetés, és a parlament megpróbálta a dec.5-ben ejtett csorba kiküszöbölését. de azzal, hogy kormány csak egy kevés taglétszámú egyesület vezetőségét kérte fel az "útbaigazitás"-ra vagy a konzuli hivatalok "kisegítésére" már ezen szervek tévedésének tudható be. Ezért érthető, hogy a felkérés nem volt éppen súrlódásmentes, hiszen, annak a kevés taglétszámú civil szervezetnek, sem egész Erdélyre kiterjedő infrastruktúrája sem a feladat elvégzésére kiképzett személyzete sem volt. Ennek a feladatnak az elvégzésére úgy anyagi mint technikai feltételek kialakítására pénzalap(sok forint kellett). A takarékoskodó kormánynak viszont ez nem tűnt helytelennek, pedig az anyaországban is az adófizetők által befizetett alapokból lett elkülönítve a szükséges pénz. (Erdélyi Polgár)

Szervezetbővítésben gondolkodik az MPP

http://www.polgaripart.ro/belfoldi-hirek/szervezetbovitesben-gondolkodik-az-mpp.html
2010 december 28., kedd
Szervezetbővítésben gondolkodik az MPP A szórványra is ki akarja terjeszteni jelenlétét a Magyar Polgári Párt 2011-ben. Erről Bálint József, az alakulat sepsiszentgyörgyi elnöke számolt be, kijelentve, hogy négy megyét vettek célba, ezek Fehér, Hunyad és Szeben, illetve Temes megye. Bálint elmondása szerint a jelezett helyeken már meglennének a megfelelő emberek, és vélhetőleg a szervezetek létrehozása nem jelent majd gondot, viszont komolyabb kihívás, hogy esetleg az önkormányzati jelenlét lehetőségét is megteremtsék a következő választásokig.

2010. december 29., szerda

Az egységet Erdélyben kell megteremteni

http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=81381&cim=az_egyseget_erdelyben_kell_megteremteni
[ 2010. december 29., 16:35 ]
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hétfőn, a január 1-jén induló állampolgárság-igénylési eljárásról szóló parlamenti sajtótájékoztatója után elmondta: ha az Európai Néppártban vagyunk, nem lehet azt mondani, hogy egyforma távolságban vagyunk a szocialistáktól és a néppártban lévő Fidesz-KDNP-től. Ez lehetetlen dolog, mert akkor nem kell az Európai Néppártban lenni. De ha ott van az RMDSZ, nyilván természetes szövetségesének a Fidesz-KDNP-t kell, hogy tekintse.
Kifejtette: mi azzal tudunk együttműködni, és reménységünk szerint ilyen irányba fejlődnek a dolgok, hogyha olyan RMDSZ politika van, ami Magyarországon, már csak az európai néppárti tagságából következően is, a Fidesz-KDNP-t tekinti természetes szövetségesének. Régió Rádió
Hozzászóló: fidel (2010-12-29 21:24:48) Nem lebecsüli, most ismeri meg őket. Béla úr mondta, hogy egyenlő távolságot tartanak az MSZP-től és a FIDESZ-től is. Akárcsak itthon. Künd ku Geoana, künd ku Basescu. Ez rövid távon biztos nyerő.
Hozzászóló: na ez az... (2010-12-29 20:51:35) Kedves Semjén Zsolt! Így jár az aki lebecsüli az udemerájt!
Hozzászóló: Csíki (2010-12-29 19:56:15) Attól, hogy az RMDSZ bekérezkedett a néppárti EP frakcióba, még nem lesz sem jobboldali, sem népi, sem nemzeti!
Hozzászóló: Antal M. (2010-12-29 18:31:54) A fenti cim erdekes,- elismerem igy van es lesz is. Eppen ezert a partoskodas ideje szuk kell, hogy legyen,- ha osszetartast tartjuk erdemnek, haladasnak.
Szerk. megjegyzés
Nem igen lehet megérteni, hogy most mit is akar mondani a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, mert ha a kormánya rábízza az erdélyi politikusokra a dolgokat biztos lehet, hogy az győz, akinek több pénze marad a választások idejére! Az eddigi cselekedetei alapján jól kivehető-látható, hogy a kormány jócskán "beleszólt" a Kárpát-medencei magyarok politikájába és a politikai csoportok belügyeibe, olyannyira, hogy nagyon komoly átrendeződést illetve változásokat idézett elő. Tévedés volt viszont azt hinni, hogy az általuk támogatott csekély számú csoportok eredményesek lehetnek, ezért a Szövetségiek szerepének az újraértékelését próbálják most elérni. Ehhez kellett a miniszterelnök-helyettest - újra - frontemberré tenni. Ez azért is mert a "markótalanítást" már elérték és a két fontosnak vélt szervezet között megkötött egyezség nem volt soha sem felbontva, tehát használható. Azt is fontos megjegyezni, hogy a szövetségiek leendő új vezetője már eleve kijelentette, hogy a Fidesz felé más - inkább kiegyező, partneri - kapcsolatok kiépítését tűzte ki fő céljának. Attól, hogy valamelyik politikai alakulat a Néppárti csoportba tartozik , minden lehetőség meg van arra, hogy egymás mellett ellegyenek - közös tevékenység nélkül is... Nem lehet feltétele, hanem csak következménye az, hogy ugyanabba a csoportba léptek be. (Keizer Róbert, Erdélyi Polgár)

Magyarhonban a talajvíz szintje megdöntötte az 1936-os rekordot is

http://www.mno.hu/portal/756364 2010. december 28. 18:01
MNO - BL
Jelentősen, 149 négyzetkilométerrel növekedett a belvízzel elöntött területek nagysága Magyarországon, eddig több mint száz embert kellett kitelepíteni.
Galéria megtekintése Nézze meg képgalériánkat!
(Fotó: Máté Péter) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) keddi közlése szerint a belvízzel elöntött területek nagysága jelenleg 3514 négyzetkilométer, amelyből 1900 vetés, szántó. Két nappal korábban még 149 négyzetkilométerrel kevesebb, 3365 négyzetkilométer területet borított belvíz. December 27-ig összesen 104 embert kellett kitelepíteni a belvíz miatt, de a lakosság ellátása minden településen biztosított, közlekedési fennakadás, közüzemi kimaradás nem történt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyírségben a legsúlyosabb a helyzet, ahol a talajvíz szintje meghaladja az 1936-ban regisztrált eddigi rekordértéket is – mondta Kató Sándor, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság illetékese. A talaj víztelítettsége már novemberben 74,4 százalékos volt, a sokéves átlagot 56 százalékkal haladta meg. A decemberi adat – ez szilveszter után lesz végleges – sem ígér sok jót, hiszen eddig az átlagosnál több volt az eső és a hó. Szabolcsban jelenleg öt belvízvédelmi szakaszon harmadfokú, öt öblözetben másodfokú, míg két körzetben elsőfokú belvízvédelmi készültséget tart fenn a térségi vízügyi igazgatóság.
A Tiszántúlon mintegy 20 négyzetkilométerrel nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága, így már több mint 420 négyzetkilométer áll víz alatt – közölte Bara Sándor, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság védelemvezetője. Az igazgatóság területén mind a 12 belvízvédelmi szakaszon készültséget tartanak fenn. A legmagasabb, harmadfokú készültség van érvényben a Berettyó-alsó, a Kálló és az Alsó-Nyírvíz-Nagy-éri védelmi szakaszokon. Az elmúlt 24 órában 188-an vettek részt a védekezésben, 25 szivattyútelep 4,8 millió köbméter belvizet emelt át a befogadókba.(MTI)

2011. január 4-én részleges napfogyatkozás!

http://www.erdely.ma/mozaik.php?id=81386&cim=2011_januar_4_en_reszleges_napfogyatkozas
[ 2010. december 29., 17:42 ]
2011. január 4-én, kedden, hazai idő szerint 8 és 12 óra között nagyfokú, közel 80%-os részleges napfogyatkozás látványában gyönyörködhetünk.
Európa mellett Észak-Afrika, a Közel-Kelet és Közép-Ázsia lakosai láthatnak kisebb-nagyobb fokú részleges napfogyatkozást. A fogyatkozás maximumában a holdárnyék széle a Föld felszíne felett halad el. Remélhetőleg az időjárás kegyes lesz, hiszen elég régen láthattunk felhőktől háborítatlanul napfogyatkozást.
Bármilyen, akárcsak egy pillanatig tartó megfigyelés esetén is be kell tartani a következő aranyszabályt: biztonságos szűrő használata nélkül TILOS a Napba tekinteni! Azonnali vakság lehet a következménye! A legmegfelelőbb a napszűrő fólia.
FIGYELEM! Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozásra vett védőszemüvegek csak akkor használhatók ma is, ha a szűrője fém bevonattal van ellátva – azaz a felületük fémes kinézetű, fémesen csillog! A nem fém bevonatú fóliás szemüvegekben a szűrő vegyi anyaga mára lebomlott, így NEM NYÚJT MEGFELELŐ VÉDELMET!
Szintén jó védelmet ad a hegesztőüveg, sötét napszemüveggel együtt használva már nem lesz olyan vakító a Nap fénye. A fogyatkozás itthon reggel 8.45 után kezdődik és 12 után ér véget.A következő, tőlünk is látható részleges fogyatkozásra elég sokáig, 2015. március 20-ig kell várni; ez a fogyatkozás, sajnos, csak az Északi-tengerről nézve lesz teljes. Boldog új évet, valamint a részleges napfogyatkozás idejére tiszta eget kíván Sajcz András, amatőr csillagász www.nyugatijelen.com

Meglepő dolog: Könnyedén lehallgatható a GSM hálózat

http://www.erdely.ma/mozaik.php?id=81344&cim=konnyeden_lehallgathato_a_gsm_halozat
[ 2010. december 29., 12:12 ]
Néhány olcsó mobillal és nyílt forráskódú szoftverekkel bárki lehallgathatja beszélgetéseink és szöveges üzeneteinket.
A Chaos Computer Club kongresszusán néhány kutató bemutatta az első lépéstől az utolsóig, hogy hogyan kell az állítólag titkosított GSM csatornákat könnyűszerrel megfigyelni. Nem használtak mást, csak négy mobiltelefont a legolcsóbb fajtából és egy laptopot, rajta ingyenesen letölthető nyílt forráskódú szoftverekkel.
S míg ezzel a képességgel a korábbiakban is bárki rendelkezett, aki hajlandó volt tízmillió forintot kiadni egy erős hálózati letapogatóért, a bemutatón összeollózott hackek elsősorban a GSM hálózat gyengeségeit és rövidítéseit aknázták ki.
A mobiltelefonok biztonságával kapcsolatos helyzetet a '90-es évek eleji, internethez csatlakoztatott számítógépekéhez hasonlították, mikor a felhasználók igazából még azzal sem voltak tisztában, hogy szükség van bárminemű biztonsági intézkedésre. hir24.hu, Gizmodo

Látványos csillagködök lencsevégen

http://www.hirado.hu/Hirek/2010/12/28/08/Latvanyos_csillagkodok_lencsevegen.aspx

2010. december 28. 09:16

A NASA infravörös WISE teleszkópja – mely nemrégiben ünnepelte felbocsátásának egyéves évfordulóját – néhány lenyűgöző fotót küldött haza

A 2009. december 14-én elindult WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) gáz és por csillagközi felhőinek színes felvételeit szolgáltatja.

Az első fotó az úgynevezett Lángoló Csillagködöt ábrázolja, mely mintegy 1500 fényévnyire található az Auriga (szekeres) csillagképben. A csillagköd szívében az AE Aurigae csillag terpeszkedik, mely lángolni látszik, innen ered a nebula neve. Az AE Aurigae a kutatók szerint úgynevezett szökevény csillag. Valószínűleg az Orion konstelláció Trapézim-halmazában született, ám 2,5 millió évvel ezelőtt, egy bináris csillagrendszerrel történő ütközés kilökte helyéről.

Lángoló Csillagköd

(Fotó: NASA/JPL-Caltech/WISE Team)

A fotó felerősített színei az infravörös fény speciális hullámhosszait reprezentálják, melyeket egyébiránt az emberi szem nem látna. A nebulában szétszóródó, forró csillagok kék és cián színben jelennek meg. Az izzó gáz zölden mutatkozik, míg a felhevült por elsősorban vörös.

A második WISE fotó a Medúza-nebulát – IC 443-at – mutatja, mely mintegy 5 ezer fényévre van a Földtől, az Ikrek konstellációban. A kutatók szerint a medúza alak egy 5000-10 ezer évvel ezelőtt felrobbant, hatalmas csillag maradványait körbevevő héj. Ez a hatalmas szupernóva robbanás lökéshullámokat generált, melyek felhevítették a burkot alkotó gázt és port. A különböző színek – ismét a változatos infravörös hullámhosszok reprezentánsai – a lökéshullán energia intenzitásában bekövetkező különbségek, és az eltérő anyagok fénykibocsátásának eredményei.

Medúza-csillagköd

(Fotó: NASA/JPL-Caltech/UCLA)

A mozaikfelvétel három csillagködöt mutat, melyek a hatalmas Orion Molekulafelhő részét képezik. A képződmény mintegy 1500 fényévre van a Földtől. A Lángoló Csillagköd óriási, világos struktúra a felvétel közepén. Ilyen fényesen világítóvá az Alnitak teszi. Ez a kék csillag a központi felhő jobb oldalán látszik. A Lófej-köd szintén látható, halovány csomóként jelenik meg a függőleges porgerinc jobb alsó oldalán - írják a kutatók. A harmadik nebula, az NGC 2023 fényes körnek látszik a kép alsó felén.

Mozaikkép

(Fotó: NASA/JPL-Caltech/WISE Team)

A felvételen a kék a 3,4 mikron hullámhosszon kibocsátott fényt reprezentálja, mely főleg forró csillagoktól ered. A relatíve hűvösebb objektumok, mint a csillagködök pora zölden és vörösen jelenik meg. A zöld a 4,6 mikronú, míg a vörös a 12 mikron hullámhosszú fény.

Az utolsó fotó az IC 2944 nebulát – más néven Lambda Centauri – ábrázolja, mely mintegy 5800 fényévre van a Földtől, a Kentaur csillagképben. A köd csillagóvoda, a felhőben mintegy 8 millió évvel ezelőtt megszületett csillagok új halmazának otthona. A felvételen a kék és cián reprezentálja az infravörös fényt, 3,4 és 4,6 mikronnal, melyek főleg a csillagokból származnak. A zöld és a vörös a 12 és 22 mikron hullámhossz, mely fény főleg a meleg porból ered. A nagy, zöld, gyűrűszerű struktúra a felvétel közepe közepében mintegy 77 fényév átmérőjű. Úgy formálódik, hogy a fiatal csillagokból származó együttes szél visszafújja azon anyagot, melyből az objektumok megszülettek.

Lambda Centauri

(Fotó: NASA/JPL-Caltech/WISE Team)

Felbocsátása óta a WISE több százmillió aszteroidát, csillagot és galaxist katalogizált. Szeptember végén, miután másfélszer lefedte az eget, kifogyott az infravörös detektorainak hűtéséhez szükséges hűtőanyagból. A szonda azonban továbbra is pásztázza az égboltot két érzékelőjével, a meghosszabbított NEOWISE misszió égisze alatt. Ez a küldetés elsősorban az üstökösökre és aszteroidákra – többek között Föld-közeli objektumokra is – fókuszál.

Forrás: hirado.hu/Space.com

Elkészült a világ növényeinek eddigi legrészletesebb listája

http://www.hirado.hu/Hirek/2010/12/29/20/Elkeszult_a_vilag_novenyeinek_eddigi_legreszletesebb_listaja.aspx

2010. december 29. 20:40

A növények most elkészült jegyzéke azt célozza meg, hogy a korábbi, elnevezések körüli zavar tisztázódjék: minden nevet összegyűjt és összekapcsolja azokat a megfelelő növénnyel. Brit és amerikai kutatók bejelentése szerint az eddigi legrészletesebb, körülbelül 300 ezer fajtát tartalmazó listát állították össze a szárazföldi növényekről és elnevezésükről.

Cseresznyevirágzás

A londoni Kew-i Királyi Botanikus Kertek és a St. Louis-i Missouri Botanikus Kert kutatóinak összesítése a növénytan egyik alapvető kérdését kívánja megoldani: megállapítja, hogy melyik növényhez milyen név tartozik.

Egyes növényeket ugyanis a különböző országokban tevékenykedő kutatók eltérő névvel illettek az elmúlt században, míg más esetekben ugyanazon növény különböző változatait más fajként azonosítottak.

Az is előfordul, hogy az elnevezésnél egyszerűen hibát vétettek, vagy nyelvtanilag hibásan írták le a nevet. Bár egy rózsának ugyanolyan az illata, akármi is a neve, a tudósok úgy vélik, fontos, hogy az információk pontosak legyenek.

Ahhoz ugyanis, hogy egy növényfajról minden korábban közzétett információt össze tudjanak gyűjteni, szükség van arra, hogy tudják, milyen - esetleg eltérő - tudományos nevek alatt keressék.

A növények most elkészült jegyzéke éppen azt célozza meg, hogy a korábbi, elnevezések körüli zavar tisztázódjék: minden nevet összegyűjt és összekapcsolja azokat a megfelelő növénnyel.

A kutatók munkájukhoz felhasználták a GrassBase és az iPlants adatbázisokat, és összevetették azokat más, elérhető listákkal is. A végső listában több mint 1 millió tudományos elnevezés van, amelyekből 300 ezer hivatalosan is elfogadott növényfaj neve, 480 ezer pedig ezek szinonimája.

A fennmaradó nevek hovatartozása még megoldatlan, ezen még dolgoznak a botanikusok. A növények listája a http://www.theplantlist.org/ internetes címen nyilvánosan is elérhető.

KALOTASZEGI-JAPÁN KULTURÁLIS EST

A vidéki turizmus újra felértékelődik, amiért itt a kalotaszegi tájakon a kultúrális turizmussal kell a hagyományost kiegészíteni - mondta Keizer Róbert, a kolozsvári MPP elnöke.

Itt az inaktelki kultúrotthonban, tartottuk meg a Szórvány Programunk újabb fejezetét, - folytatta a Keizer úr. “A Vidékfejlesztési, a Kulturális és a Turisztikai szakosztályaink szervezésében magyar néptáncok és hagyományok kerültek színpadra, japán vendégeink számára. Ez az est a Japán - Erdélyi Kultúrális Találkozó folytatása volt, amit egy hónapja a Szent Kamill otthonban tartottunk meg. Ott a japán barátaink mutatták be kultúrájukat. A mostani rendezvényen felléptek: a magyarkapusi Hagyományőrző tánccsoport, a türei Gyöngyvirág néptáncegyüttes, az inaktelki néptáncegyüttes. Láthattuk még a mákófalvi színjátszó csoport Betlehemes játékát és három verset szavalt a Kalotaszeg író-, költője, a műfordító László György. Kellemes meglepetés volt, hogy a japán vendégek közül is voltak olyanok, akik bemutatták az erre az alaklomra betanult kalotaszegi táncokat. A japán fellépők között találtuk az Otsuka Nami, a Japán - Magyar Baráti Társaság igazgatónőjét valamint az Emi Kamba Masatoshi és Iwasaki Yuka, magyar szakos egyetemistákat is. Ez a második találkozó jelentős előrelépés a kulturális turizmus fellendítésében úgy a kalotaszegi tájakon ,mint az egész Erdély területén. Úgy gondoljuk, hogy jó kapcsolatot sikerült kialakítani japán vendégeinkkel, mely egy ígéretes kollaboráció kezdete. A népes fellépők serege, a teltházas kultúrotthon mind érzékeltette, hogy a rendezvényünk sikeres volt, hiszen mindenki jól érezte magát, a hangulat tele volt élettel, jókedvvel, mindenki kedves és barátságos volt. A kultúrotthon már az elején megtelt közönséggel, s a színpadon szebbnél szebb ruhákban ropták a táncot a fiatalok. Fontosnak tartom, hogy jelen volt az újonnan alakult Kalotaszegi Agro-Turisztikai Hivatal vezetősége valamint testvérfalu kapcsolat keretében a Szilágy megyei Sarmaság polgári tanácsos csoportja is, Köszönettel tartozunk a Simon Csaba országos alelnök úrnak, valamint a helybélieknek, hogy önzetlen munkájukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.” fejezte be Keizer úr

Az előadás után a jelenlevők töltött káposztát fogyaszthattak, beszélgethettek, és a táncház megnyiltával mindenki rophatta a táncot. GBI.

A falusi turizmus vonzereje

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/51774 2010 dec.28
Talán joggal mondhatjuk, hogy a turizmus a világ egyik legnagyobb társadalmi-gazdasági szektora, mivel manapság ez a tevékenységi kör rohamos fejlődésnek indult, és helyt áll még olyan gazdasági helyzetekben is, mint a jelenlegi gazdasági válság.
A turizmus világméretűvé válá­sát nem csak az egyre növekvő szabadidő iránti igény és az anyagi javak felhalmozása segítette elő, hanem a motorizáció előretörése is. Az egyre gyorsuló közlekedés hatalmas távolságok áthidalására adott esélyt, és lehetővé tette az utazások, kirándulások olyan rövid idő alatti lebonyolítását, ami néhány száz évvel ezelőtt csak elérhetetlen álomként, képzeletként élt az emberekben.

Mivel nagyot változott a világ, ezzel együtt a turisták motivációi is változtak. Megnőtt például a kevésbé egzotikus országok, térségek népszerűsége, mivel olyan élményt tudnak nyújtani, amit a civilizációs ártalmakban szenvedő, városlakó ember nélkülöz. Ma már a tömegturizmus mellett egyre nagyobb a kereslet az ún. szelíd turizmus iránt, amely környezetbarát és szociális – vagyis a falusi üdülésnek, vendéglátásnak fokozatosan nagyobb lehetőségei vannak. Az értékek megőrzését a jövőben fenntartható turizmus, vagyis a környezet biztosítja, ez szavatolja a települések védelmét a túlterheléstől, az ártalmaktól, a gazdasági és a környezeti hatásoktól. Tehát a fenntartható turisztikai fejlődés turizmus megtervezését, kivitelezését, fejlesztését jelenti, úgy, hogy ennek eredményeképpen a turisztikai célterület hosszú távon is megtartja vonzerejét.

Egyre jellemzőbb tendencia, hogy az emberek a zsúfolt üdülőterületek helyett a kisebb vidéki településeket, a falusi turizmust részesítik előnyben, ahol a káros hatások kevésbé vannak jelen. Így a falusi turizmus hozzájárulhat a zsúfolt üdülőhelyek tehermentesítéséhez is.

Hatalmas vonzerővel rendelkezik az a falu, ahol úgynevezett falumúzeum működik, amelyben bemutatásra kerülnek a népi mesterségek, szokások és kézművesség. Előnye lehet a panziónak, hogy ha vendégszobái, vendégházai – és az egész panzió – úgy lett kialakítva, hogy tükrözi azt a falusi életet, amit az ember csak a múzeumban tud megtekinteni. Viszont itt ki is tudja próbálni, ezért egy kicsit úgy tűnik, mintha visszautazna az időben.

Egy vendég a falusi turizmustól nem kívánhat mást, mint egészséges környezetet, szép tájat, minőségi szállást, vendégszerető fogadtatást a helyiek részéről, ápolt faluké­pet, nyugalmat, kiegyensúlyozott, jó ár/szolgáltatás arányt, minőséget az étkeztetésben, szabadidős és sport felszereléseket. A legfontosabb cél, hogy a turisták pozitív turisztikai élmény részesei legyenek.

Magától értetődik, hogy a vendég bizonyos elvárásokkal érkezik, hisz mindannyian voltunk már turisták, vagy találkoztunk turistákkal, így ezekre a tapasztalatokra alapozva mindenki kialakít egy képet a turizmusról, vagyis arról, hogy mit szeretne a meglátogatott területen tapasztalni, milyen elvárásai vannak azon a településen. A vendéglátó feladata, hogy a kommunikáció, a megfigyelés útján információt gyűjtsön a turisták elvárásairól, az orientáltságukról, érdeklődési körükről, és ha lehetséges, akkor felülmúlja ezeket az elvárásokat úgy, hogy maximálisan kielégítse a turisták igényeit. Sipos Emőke. Közmag

Nőtt megyénkben az idegenforgalom

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/categ_id/15 2010.dec.28
Sokan keresték fel a felújított Szabók bástyáját
Sokan keresték fel a felújított Szabók bástyáját
Az év első tíz hónapjában, az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint, Kolozs megyében 188 653 turistát láttak vendégül, akik közül 46 613 (24,7%-uk) volt külföldi. Ez a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest 9%-os növekedést jelent. A legtöbben a következő országokból jöttek: Magyarország (10 172 ), Olaszország (6 410), Németország (5 830), Franciaország (3 390), Egyesült Királyság (2 062), Amerikai Egyesült Államok (1 965). A szállodák és más idegenforgalmi szállóhelyek kihasználtsági mutatója októberben 19%-os volt, 1,9%-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor.
Kolozs megye legnagyobb vonzereje a kincses város, de egyre népszerűbb a bonchidai kastély és a tordai sóbánya, valamint a kalotaszegi falvak és a sok természeti látványos

Marosújvár – Sós tó alakult ki a szupermarket helyén

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/51787 2010.dec.28
Sós tó alakult ki abban a kráterben, amely a múlt szerdán keletkezett Marosújváron, a régi sóbánya egyik tárnájának beomlásával. A kráterben összegyűlt víz elnyelte a bevásárló központot, amelynek egyes árucikkei a sóstó felszínén lebegnek.
Az újonnan keletkezett tó sótartalma 280 gramm/liter, a mélysége 9–16 méter, és több mint egy hektárnyi területen (10 500 négyzetméter) fekszik. A tó vize jelenleg is alakítja a partját, a partvonal a tapasztalatok szerint nagyjából egy év múlva nyeri el végleges formáját.

A károk felbecsülése megtörtént: mint az a megyei katasztrófavédelmi bizottság tegnapi ülésén elhangzott, a katasztrófa okozta károk elérik a 6,6 millió lejt, amiből több mint 3 millió az összeomlott szupermarketet terheli. A Fehér megyei hatóságok emiatt sürgősségi segélyt kérnek a kormánytól – az igény már akár a kormány mai ülésén is napirendre kerülhet.

Kiderült, hogy a sóbánya tulajdonában levő szondából származó, nyomás alatt levő, felszínre kerülő víz okozta a tárna beomlását. A katasztrófa során több épület megrongálódott, egy áruház pedig teljesen összedőlt – költöznie kellett a marosújvári pénzügyi hivatalnak is, amelynek fala megrepedt: tegnaptól ideiglenesen a város könyvtárának épületében fogadja az ügyfeleket az intézmény.

A földmozgás csütörtök estére már megszűnt, szakemberek szerint a veszély elmúlt. A lakosság jelentős része ennek ellenére nyugtalan, akik tehették, rokonaikhoz költöztek. „A só nyújtotta Marosújvárnak a megélhetést, és most a só vette el ugyanezt” – mondta egy lakos. A marosújváriak arra panaszkodnak, hogy ezek után senki sem akar majd házat vásárolni a városban, így azok, akik el szeretnének költözni, más anyagi forrásra – nem pedig korábbi ingatlanuk ellenértékére – kell, hogy támaszkodjanak. A környező házakat már csütörtök estig sikerült újra közművesíteni.

A megyei katasztrófavédelmi bizottság javaslatára a helyi hatóságok 12,7 millió lejes támogatást kérnek a kormánytól, az összegnek több mint a fele – 6,5 millió lej – a kráter kaviccsal való megtöltéséhez, vagyis betöméséhez szükséges. A megrongálódott utak megjavítása 2,4 millió lejt emésztene fel, de egy kisebb terelőutat is építenének, míg a nehézgépjármű-forgalmat 2,1 millió lejes befektetéssel teljesen kivezetnék a városból, Marosnagylak felé. Az érintett magántulajdonok kárpótlására 335 ezer lejt szánnának a kormánysegélyből, egy millió lej pedig a környező dombokról lefolyó vizek gyűjtő-, illetve elvezető rendszerére lenne szükséges.

Ösztönzött kollektív ösztön

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/51772 2010.dec. 28
Néhány napja már megírtuk, de manapság a jó hírt megismételni igazán nem számít véteknek: Kolozsvár magyarsága pozitív demográfiai változások elé néz. Polgármester-helyettesünk szerint jelenleg az állami iskolákban tizenhárom magyar nyelvű első osztály működik, de jövőre várhatóan tizennégy, két-három év múlva tizennyolc, 2014-re már huszonkét osztályra elegendő iskolakezdő korú gyermeke lesz közösségünknek. És akkorra igazolódik majd be, hogy érdemes volt harcolni a külvárosi magyar tagozatok életben tartásáért, mert egy ilyen méretű számbeli fejlődést belvárosi nagy iskoláink fizikailag sem lennének képesek „megemészteni”. Ami arra jogosít fel, hogy reméljük: Kolozsvár ismét Erdély legnagyobb magyar népességű városává nőheti ki magát, miután évtizedeken keresztül tartotta ezt a megtisztelő és példás, kollektív magatartási elvárásokkal járó címet.

Jól tudjuk, hogy mikor és miért indult süllyedésnek létszámbeli ittlétünk: a Ceauşescu „aranyérában” az erőszakos iparosítás hátsó, és a valóságban tökéletesen bevált célja az etnikai arányok megváltoztatása volt. Erre ráadásként a nyugatra irányult illegális elvándorlási hullám is nagyobb részt harapott ki – arányait tekintve – a kolozsvári magyarság „testéből”, mint a többségiekéből. Utána pedig, a Funar-korszak tizenkét esztendeje kifejezetten az etnikai tisztogatást viselte zászlaja hegyén. Talán éppen az utóbbi hadviselésnek tulajdonítható, hogy működésbe lépett a tudat alatti közösségi ösztönünk (bárhogyan is szeretnék egyesek, ez még nem veszett ki belőlünk), és mostanra érte el az iskolás kort a „mentőövnek” született magyar gyermekek nemzedéke.

Természetesen jóval többen lennének, ha a „megszámláltak” közé azokat is bevehetnék, akiket szüleik román tannyelvű iskolába terelnek, amiből törvényszerűen következik az önazonosság elvesztése, felcserélése. A mindennapi keserű tapasztalatok szerint, az ilyen janicsárságból csak nagyon ritkán van visszatérés a saját táborba.

2011 küszöbén próbáljunk meg újból hatni ezekre a szülőkre, megmagyarázni nekik, hogy milyen gazdagságtól fosztják meg csemetéiket, amikor – éppen az anyagiak elérhetőségére hivatkozva, tévesen – a beolvadás útjára viszik őket. Egy ilyen szervezett (meggyőzési) akció is része lehetne annak a bizonyos kollektív ösztönnek, amely fennmaradásunkat szavatolhatja. Ördög I.Béla

Miniszteri biztos: egységessé válik a határon túli magyarság támogatása

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/categ_id/1 2010.dec.28
Bethlen Gábor Alap
Bethlen Gábor Alap
A közigazgatási tárcánál található 13 milliárd forintos keret felett rendelkezik a most létrejövő Bethlen Gábor Alap, amelynek létrehozásával egységes rendszer szerint lehet majd a határon túli magyar szervezeteknek a támogatásokat nyújtani – mondta el Ulicsák Szilárd magyarországi miniszteri biztos az MTI-nek.
Kiemelte: ebből az összegből mintegy 1,2 milliárd, amit nyílt pályázaton hirdetnek meg, 8,5 milliárd, ami normatív támogatás, a fennmaradó keret pedig programfinanszírozásra osztanák szét.

A Bethlen Gábor Alap jogelődjének, a Szülőföld Alapnak és az azzal párhuzamosan több tárcánál működő célelőirányzatoknak a korábbi támogatási struktúrája nem teremtett lehetőséget arra, hogy egységesen átlássák a határon túli támogatásokat. A Szülőföld Alap kizárólag nyílt pályázati forráskeretet biztosított, s tulajdonképpen a 2004. december 5-ei sikertelen népszavazás után, egyfajta kárpótlásként nyújtotta az MSZP–SZDSZ kormány a határon túliaknak ezt a kétmilliárdos támogatást.

Egységes döntéshozatali és nyilvántartási rendszerben nyújtják az összes támogatást, nemcsak azokat, amelyeket nyílt pályázaton lehet elnyerni, hanem a normatív kereteket is – emelte ki a miniszteri biztos. Így átláthatóbbá válik a rendszer, és ki tudják szűrni a párhuzamosságokat is a továbbiakban – hangsúlyozta.

Kifejtette: a KIM jogelődjénél és az oktatási, valamint a kulturális és a gazdasági tárcánál eddig számtalan esetben párhuzamosan biztosítottak ugyanazon szervezetek számára támogatást. Létezett ugyan egy támogatást nyilvántartó rendszer, de ezt nem töltötték fel rendszeresen, és így nem lehetett kiszűrni a párhuzamosságokat.

Az egyik cél a Bethlen Gábor Alapon keresztül az, hogy ezt a nyilvántartó rendszert korszerűsítsék, valamint az, hogy a többi tárcánál lévő források is szerepeljenek benne. Egyeztetni kívánnak a tárcák képviselőivel arról, hogy a jövőben ne legyenek párhuzamos kifizetések – tette hozzá.

A kiszámíthatóság érdekében év elején rögzítik a nyílt pályázatokra jutó összegeket, s ezenkívül leginkább normatív támogatásokat kapnak majd a nagyobb, főleg ernyőszervezetek, egyházi hátterű intézmények, illetve felsőoktatási intézmények. Külön keretet kívánnak majd elkülöníteni programfinanszírozásra is.

Elmondta: nem egyszemélyi döntések születnek majd a támogatásokról, mint az elmúlt nyolc évben, hiszen a Szülőföld Alappal kizárólag a miniszter rendelkezett. Közölte: a jövőben minden évben lesz egy Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), amely kimondottan a támogatáspolitika fő irányait szabja meg, ennek alapján a szakbizottságok az egyes szakterületekre vonatkozóan egyértelmű útmutatásokat rögzítenek, s ennek alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő megfogalmaz egy költségvetési javaslatot.

Erről a javaslatról fog dönteni egy háromtagú bizottság, amelynek tagja lesz Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Répás Zsuzsanna területért felelős helyettes államtitkár és Gál András Levente, a KIM közigazgatási államtitkára. Ezzel minőségi változás valósulhat meg, mert döntést a bizottság csak egyhangúlag hozhatja meg – mutatott rá Ulicsák Szilárd.

Kitért arra is, hogy a nevelési-oktatási keret éves, tanulónkénti 20 ezer forintos összegét kiterjesztik az óvodásokra is. Ez várhatóan 5–5,5 milliárd forint lesz. Megjegyezte: komolyabb, helyszíni ellenőrzések várhatók, mert eddig előfordult, hogy egy nem magyar ajkú gyermek egy hétvégére elment valamilyen magyar képzésre, és ennek alapján megigényelhette, és meg is kapta a támogatást.

Az a cél, hogy olyan magyar családokhoz jussanak ezek a támogatások, amelyek folyamatosan magyar nyelvű nevelési és oktatási intézménybe járatják gyermekeiket.

Kétezer árva atyja

http://www.erdely.ma/hitvilag.php?id=81152&cim=ketezer_arva_atyja
[ 2010. december 28., 08:21 ]
Fáradhatatlanul úton van, akár az árvák utazó nagykövetének is nevezhetnénk. Erdély 62 településén már csaknem kétezer-kétszáz gyermek gyarapítja az általa létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány népes családját. Előadásaiból, beszélgetőkönyveiből egyre többen merítenek erőt. Böjte Csaba ferences szerzetest a minap Ezüstfenyő Díjjal jutalmazták. Olyan a remény az ember számára, mint járműnek az üzemanyag, mint puskának a puskapor. Merjünk csak beletaposni a gázpedálba! Mit sem érünk vele, ha csak duzzogunk tehetetlenül és sértetten a sarokban, csordultig telve az önsajnálattal – ezekkel a hasonlatokkal biztatja a má­riabesnyői lelkigyakorlat résztvevőit Böjte Csaba atya az ő magával ragadó stílusában, mikor megérkezem. Pedig ha valakinek, neki aztán oka lett volna orrolnia a sorsra, hiszen az édesapját – akit nem másért, mint egy politikai célzatú verséért börtönöztek be – már ötesztendős korában elvesztette, emléket is alig őriz róla. Korán megtapasztalta viszont a kemény mezei munkát, igaz, utána fürdéssel kárpótolta magát a hűvös patakban. Panaszkodásra ma sem fecsérli az időt Csaba testvér, ahogy Erdély-szerte nevezik. Olyan iramban járja az útját és teszi a jót, hogy bízvást hihetjük, a rossz előbb-utóbb lemarad mögüle. – Miért éppen arra tette fel az életét, hogy a gyerekeken segítsen? – faggatom egy csendes sarokban a lelkigyakorlat szünetében az atyát, aki idén kiérdemelte az egyik legrangosabb állami kitüntetést. – Szívfacsaró dolog, hogy megszületik egy ép, egészséges gyermek, s mivel nem foglalkoznak vele, értelmi, lelki fogyatékos lesz. Ám őt még lehet menteni, ha szépen felneveljük, bármi válhat belőle. Mi lehetne nagyobb érték a gyermeknél, amikor a társadalmunk öregszik, és a népünk legnagyobb csatáját a demográfiai síkon vívja?! – Manapság egyre nehezebben házasodnak és alapítanak családot a fiatalok. Mi lehet ennek az oka? – A régi idők embere tudta, hogy sokat kell bajlódni addig, amíg egy kapirgáló kis-csirkéből kifejlődik a húslevesbe való tyúk. Ma viszont megszoktuk, hogy az ételt is készen kapjuk, csupán a celofánt kell letépni róla. Sok fiú csak óvatosan kerülgeti a lányokat, tétovázik, húzza az időt. Pedig annak a férfinak úgy kéne jönnie, mint a sas, amelyik lecsap, és már viszi is. Némelyik legény azt se tudja, hogy abból a pattanásos csitriből hogyan szeresse ki az asszonyt, aki aztán boldogan gyereket szül neki, hiszen titokban minden nő erre vágyik. Volt egy fiatalember, aki hosszú évek óta udvarolgatott, de mégsem tudta elszánni magát. Mondtam neki, először is igyon néhány korty bort bátorításul, aztán lépjen a tettek mezejére. A fiú elment, az egész havi fizetéséből rózsákat vett, és végre megkérte a lányt. Ma öt gyerekük van, és gyönyörű szép családjuk. – Aki ilyen remek, életrevaló tanácsokat tud adni, csoda, hogy maga nem nősült meg. – Ha magam családot alapítottam volna, akkor most volna hat-hét gyerekem. Így viszont van kétezernél is több. – Mekkora nyomorúságból jönnek, és mivé válnak azok az árvák, akik Dévára és más otthonaikba kerülnek, majd később kiröppennek onnan? – Akadt olyan lánykánk, akinek az apja meghalt, az édesanyja pedig a sok családi cirkusz miatt öngyilkos lett. Egy állami árvaházból hoztuk ki, ahol slaggal mosták le, az volt számára a tisztálkodás. Elfelejtett magyarul, újra kellett tanulnia az anyanyelvét, mikor hozzánk került. Aztán olyan szorgalmasan behozta a lemaradását, hogy szépen leérettségizett, majd történelem–levéltár szakon elvégezte az egyetemet, és most azzal bíztuk meg, hogy a már elhunyt ferences atyák hagyatékát gondozza. Istennek legyen hála, most már mintegy húsz esztendeje dolgozunk az alapítvánnyal. Legalább húszan vannak olyanok, akik óvodától az iskoláig nálunk jártak, majd egyetemet vagy főiskolát végeztek, és mára munkatársaink lettek. – Szomorú történeteket hallunk a volt állami gondozottakról, akiknek kisiklik az életük. Mi a titka, hogy ne így legyen? – Megesett, hogy egy hat-nyolc éves fiú úgy járkált az erdő szélén, mint Maugli, senki sem törődött vele, míg hozzánk nem került. Volt, hogy az anya a kutyáknak kitett ételből szerzett a kicsiknek, és még ágyuk se volt, úgy húzták meg magukat, mint a kóbor állatok. S lám, szeretettel, jósággal, némi gondoskodással milyen szépen fel tudnak nőni ők is. Amikor odajönnek hozzám ezek a kölykök, először koldulnak, és azt nézik sunyin, hogy mit csenhetnének el. Amikor hazaviszem őket, talán még kicsit büdösek is. Aztán elmennek mosdani, és mikor kijönnek tisztán, megfésülve, már egészen máshogy néznek ki. Ám ami a legfontosabb: a szeretetre szeretettel válaszolnak. – Kétféle gyermekvédelmi tevékenységbe fogott az alapítványuk, a gyerekotthonok mellett napköziket is nyitottak. Nemrég például Tekerőpatakon nyílt egy. Ez a helység arról hírhedt, hogy innen jött az a fiú, aki egyszer Pesten megszurkált valakit. – Ha a szülő beteg vagy más okból nem képes leülni a gyerekkel tanulni, az ő lelki, szellemi nevelését vállalni, akkor ezt részben átvállaljuk tőle. A diákok általában déltől este hatig-hétig vannak nálunk, és nemcsak a leckét írják meg, de megtanítjuk őket a háztartási teendőkre is, főzni, tisztán tartani a ruhát. Ezt a napközit nem úgy kell elképzelni, mint egy intézményt, hanem mint egy rendes falusi házat, ahol van konyha, ebédlő, kis kert. Az esetek nyolcvan százalékában ezzel sikerül megtámogatni a családot, és megelőzhetjük, hogy állami gondozásba kerüljön a gyermek. Mivel sokan kértek és biztattak, ezt a napközis rendszert Magyarországon is tervezzük elterjeszteni. – Azon erdélyi falvak és városok közt, ahol gyermekvédelmi központokat alapítottak, vannak szimbolikus értékű helyek. Szovátán például épp nagypéntekre virradóra égett le néhány éve a csaknem elkészült ház. Hogy tette túl magát az efféle kudarcokon? – Emlékszem, ott álltam a lobogó épület előtt, és éreztem, hogy milyen kicsi vagyok, milyen gyarló. Vádoltam magam, hogy hiába bíztak rám egy ilyen értéket, mégsem tudtam megvédeni. Óhatatlanul is az merült fel bennem, hogy nem vagyok sem képes, sem méltó arra, hogy egy ekkora feladatot megoldjak. Ám hirtelen belém nyilallt, hogy a gonosz lélek pont azt szeretné, hogy dobjam be a törülközőt. Lenyúltam, és egy marék parazsat a tenyerembe szorítottam. Mondtam magamban egy cifrát, és megfogadtam, hogy azért sem adom fel a harcot, hanem megpróbálom újraépíteni ezt a magtárból lett gyermekotthont. Néha nem könnyű újrakezdeni, de a kudarcainkból erőt kell merítsünk. Aki nem hiszi, hogy az emberek jók, álljon neki valami jót csinálni, és meglátja, mennyien köré sereglenek. – Csaba testvér bölcs beszélgetőkönyveit egymás kezéből kapkodják ki az olvasók. Meglepő ez egy kiábrándult világban! – Egyre többen éheznek a lelki értékekre, lassan megcsömörlenek a limlomok utáni hajhászástól. Sajnos a mai lomtalanító világban egymást is lomnak nézve könnyen kidobjuk a másikat életünk ajtaján. Pedig tanulhatnánk az okos szerkentyűktől. A kocsink műholdas készüléke, a GPS sose zsémbel velünk, ha véletlenül rossz irányba fordulunk. A gép azt ismételgeti csak, hogy újratervezés. Egy feleség is többre menne vele, ha nem veszekedne, nem zsörtölődne, amikor a párja elvéti az utat az életben. Hanem újra bizalmat adna neki, és csendesen annyit mondana: Kicsi szívem, újratervezés… – Hogyan készül a közelgő ünnepre? – Hiszem azt, hogy nem csak én rakok Déván a gyermekeim karácsonyfája alá ajándékokat. Az idei év elhozta a határon túli magyaroknak, hogy kérhetik a kettős állampolgárságot. Bízom abban, hogy 2011-re a Jóisten újabb ajándékokat készít népünk, nemzetünk számára is, és én alig várom, hogy kibontsam ezeket a csomagokat. Az ünnepnek nem a vásárlási lázról kellene szólnia, hiszen Jézus Krisztus is üres kézzel jött közénk. Nem hozott semmiféle mennyei kütyüt. Önmaga volt az ajándék. Az volna jó, ha mi magunk tudnánk egymás számára áldás, ajándék, simogatás lenni. Palágyi Edit szabadfold.hu

Az Iskoláinkért Gyermekeinkért Egyesület 2010-ben

http://www.nagybanya.ro/reszletes-cikkid-9168.htm 2010 dec.23

Az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület közel két éve hivatalosan is bejegyzett civilszervezetként tevékenykedik, nem tévesztve szem elől azt a néhány célt, amelyeket még 2005-ben fogalmazott meg Programként az öt alapító. Kezdetektől szándékunk volt a Máramaros megyei magyar anyanyelvű oktatásra jogosult gyerekek, s rajtuk keresztül a családok megszólítása, az anyanyelvi oktatás fontosságának hangsúlyozása, a szülők kéréseinek tolmácsolása a tanügyi és az érdekvédelmi szervezetek felé

Alakulásunkkor meghirdetett céljainkkal a megye érintett civil- és érdekvédelmi szervezetei, továbbá a tanfelügyelőség magyar képviselői maximálisan egyetértettek, támogatásukról biztosítottak. Ezt a támogatást - a mindig felmerülő kérdések súlyosságától függően - mindmáig élvezzük. A következőkben érzékeltetni szeretnénk, hogy egyetlen év alatt mennyi kérdés, és megoldásra váró probléma merülhet fel. Ezek megoldása nem tőlünk függ, de a mi szerepünk a problémák feltérképezése, azok tolmácsolása felső fórumok felé, lehetséges megoldások kidolgozása, a lehetetlennek tűnő ügyek mögötti kiállás. Mindez azért, hogy reményt adjunk a tanügyben bízó szülőknek és gyerekeknek, de reményt adjunk a felső körökben dolgozó kollégáinknak is azzal, hogy kellő kitartással, nem félve a többségiek minket figyelő tekintetétől, merjük kinyitni azokat a zártnak vélt kapukat is, amelyeket a civil szféra közakarattal ki akar nyitni.

Tevékenységünk egyik alapját képezi a magyar anyanyelvű óvodacsoportok népszerűsítése, az óvodaérett gyerekek szószerinti toborzása. Ennek eszközeként felhasználjuk a média adta lehetőségeket, a helyi sajtóban és az interneten folyamatosan közöljük az óvodák, óvónők telefonos elérhetőségeit, szülői értekezletekre jelentkezünk be, a beiratkozások folyamatáról állandóan egyeztetünk óvónők, szülők és tanfelügyelőség között, a szülők számára győzködő leveleket küldünk. Szeptember óta reflektorfénybe került a 20-as számú óvoda magyar csoportja, mivel ott a nagyszámú beiratkozások miatt a gyerekek kinőtték a termüket. A szülők tágasabb termet kértek az óvoda igazgatóságától, s mivel a megoldásra szándék nem mutatkozott, a szülők kérvénnyel fordultak a tanfelügyelőséghez. Egyesületünk ettől a ponttól vállalta, hogy ügyüket tolmácsoljuk a kérvényben megszólítottak irányába, s bár igencsak elhúzódott az ügy orvoslása, ígéret van a megoldásra.

Kiemelt helyen kezeljük a felsőbányai óvoda-napközi ügyét, amelyre régóta szándék van a kisváros szülői körében, csupán a kellő egyeztetés és a cselekvésre jogosult személyek összehangolása maradt el. Ebben próbálunk közvetítő szerepet vállalni. Januártól szeptemberig tart az a kampányoló tevékenységünk, melynek fő célja a Nicolae Iorga és a Petre Dulfu általános iskolák első osztályos magyar tagozatainak minél nagyobb létszámban való elindítása. Sajnos ma már nem az a kérdés, hogy a Iorgaban kettő vagy egy osztály, hogy a Dulfuban 25 vagy 35 fős osztály indul évente, hanem, hogy meglesz-e a két iskola egy-egy magyar tagozatos csoportja. Vagy gyerekhiány miatt, újfent kivonulunk az egyik iskolából? És tapasztalatból mondhatjuk, hogy ahonnan egyszer kivonultunk, oda vissza nem engednek. A cél érdekében, folyamatosan egyeztetünk óvónőkkel, tanítónőkkel, tanfelügyelőséggel, végzős óvodások szülői értekezletein kampányolunk a magyar nyelven való továbbtanulás mellett, személyes párbeszédet folytatunk az ingadozó szülőkkel. Még a román médiában is ismertetjük az anyanyelvi oktatás lehetőségeit. Ennek eredménye, hogy a veszélyeztetett Petre Dulfu-s első osztály beindulhatott, továbbá Felsőbányán is indulhatott első osztály, amelyhez kiemelten fontos segítséget nyújtott Vicsai János főtanfelügyelő-helyettes úr. Amikor felmerült Felsőbányán az 1-es számú általános iskola V-VIII. osztályosok épületének, a régi zárdaépületnek bezárása, - veszélyeztetettségre hivatkozva - , Egyesületünk azonnal a megoldást keresők sorába állt, és a felsőbányai érdekeltek óhaját tolmácsolva, levél íródott Schönberger Jenő, szatmári püspök úrnak, mint érintett félnek, azonban a zárda ügye olyan fordulatot vett, amiért a levél nem lett elküldve. Mi nem tettünk le a zárdáról, mert meggyőződésünk, hogy abban az épületben magyar nyelvű oktatás kell folyjék. Ennek érdekében beszélgetésre került sor a Főtér Fesztivál 2010 keretén belül Bőjte Csabával is. Ezen a beszélgetésen jelen volt Egyesületünk képviseletén kívül Lieb József kanonok úr, Ludescher István polgármester úr, dr. Váradi Izabella tanfelügyelő asszony és Hitter Ferenc úr is. A Zárda ügye nyitott kérdés maradt, ami megoldásra vár.

2010. március 22-én Egyesületünk összehívta Nagybánya és környéke iskoláinak magyar nyelvű képviselőit. A tanácskozásra a Nagybánya Központú Területi RMDSZ elnökségi gyűlése keretén belül került sor. Célunk volt ismertetni érdekvédelmi képviseletünk megyei vezetőivel azokat a felmerülő problémákat, amelyeket közös összefogással orvosolni tudnánk. Fontos elhatározás született, miszerint nemcsak az Iskoláinkért Gyermekeinkért Egyesület és a tanítónők feladata a gyerekek toborzása, hanem jól szervezetten, a tanárok is vegyenek részt ebben az akcióban, hiszen az ő érdekük is az osztályok, tagozatok megmaradása. Ezen a tanácskozáson vetette fel Bak László tiszteletes úr a visszaszerzett református iskola épületének ügyét, felajánlva azt a nagybányai magyar oktatás jobbítására. Az épület sorsa felőli tárgyalásokat azonnal kezdeményeztük, de minél előrébb haladtunk az időben, annál távolabbinak tűnt a megoldás. Egyesületünk folytatni kívánja a megkezdett munkát, párbeszédet tartva fenn minden érintett féllel. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy első ízben az épület leginkább a Németh László Elméleti Líceum bentlakásaként és egy új napköziként válna a magyar oktatás javára.

De nem csak a nagybányai magyar nyelvű oktatás sorsát követjük, hanem próbálunk segíteni azokon a vidékeken, ahol gondok merülnek fel, vagy ahol a továbbtanulás kérdése bizonytalan, hiszen hiányoznak a magyar nyelvű középiskolák, V-VIII. osztályos magyar tagozatok. Egyesületünk képviselője a Németh László Elméleti Líceum aligazgatójával, Czumbil Csaba úrral a szinérváraljai nyolcadikosok szülőértekezletén vett részt, hogy népszerűsítsék a Németh László Líceum nyújtotta előnyöket, kihangsúlyozva az anyanyelven való továbbtanulás fontosságát. Magyarláposon Egyesületünk, előzetes egyeztetés folytán a helyi RMDSZ és az egyház képviselőivel, szülőkkel kereste a párbeszédet, érvelve a magyar nyelvű első osztály beindítása mellett. Gyerekeket könyvadományban, a rászoruló családokat pénzadományban részesítettünk. Domokoson arra bíztattuk a szülőket, hogy nyolcadikos gyerekeiket kilencedik osztálytól a Németh László Líceumba írassák. Misztótfalu és Láposbánya egyházi képviselőivel is egyeztettünk, keresve annak lehetőségét, hogy miként lehetne a helyi magyar anyanyelvű diákokat bekapcsolni a magyar nyelvű oktatás áramlatába. A VIII. osztályos diáksággal állandó kapcsolatot tartunk fenn, bíztatva őket, hogy tanulmányaikat a Németh László Elméleti Líceumban folytassák. A bentlakásban lakó Németh Lászlósokat pedig 600 lejes adományban részesítettük.

Öt évvel ezelőtt e sorok írója vészharangokat kongatott minden lehetséges fórumon, mivel az akkori demográfiai mutatók és a máramarosi magyar lakosság közönye a magyar nyelvű oktatás irányában, soha nem tapasztalt krízishez vezettek volna. Az akkor birtokunkban lévő kimutatások szerint hét évnek kellett volna eltelnie ahhoz, hogy Nagybányán ne induljon magyar nyelvű első osztály. Ennek a krízisnek első jelét idén szeptemberben a Petre Dulfuban megélték. Szerencsénkre, az első osztály beindulhatott, köszönhetően a tanítónő állhatatos munkájának, és Egyesületünk összehangoló és összehangolt munkájának. Öt évvel ezelőtt megkezdődött az a munka, ami az óvodáink feltöltésén fáradozik, hogy legyen Nagybányán magyar oktatás.

Végezetül két adat, amiért és ami ellen közös erővel kell küzdenünk, nekünk szülőknek, tanároknak, politikusoknak és felnövekvő gyerekeknek egyaránt. Ami ellen küzdeni kell: 2006-ban 665 gyerek tanult a nagybányai iskolák magyar tagozatain, 2010-ben már csak 626 diák. Amiért küzdeni kell: 2006 szeptemberében 135 óvodást írattak magyar tagozatra Nagybányán, 2010 szeptemberében már 185 gyereket. Ez a pozitív mutató, ami ellent fog mondani nekem, és reményt adhat a jövő Nagybánya magyar nemzedékének.

A pozitív adatok erősítése érdekében, várunk minden segítőkész szülőt és pedagógust, hogy munkával, lelkesedéssel, összefogással még hatékonyabban támogathassuk a magyar nyelven tanulni szándékozó gyermekeinket. Nagy-Jenei Zoltán