2011. január 31., hétfő

Erdősítésre lehet pályázni

DACZÓ DÉNES2011. január 30.,
15 évig támogatják a jövedelemkiesést

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium tájékoztatása szerint idén négy alkalommal lehet mezőgazdasági területek erdősítésére pályázni. Első alkalommal február 1–28. között fogadják a kéréseket.

fenyo_1_b

Hektáronként 1560 euróval támogatják a hegyvidéki erdőtelepítést

A februári kiírás mellett május 2–31., szeptember 1–30., valamint december 2–30. között lehet még erdősítésre pályázatokat benyújtani. Kiírásonként 50 millió euró áll a pályázók rendelkezésére.

„A kérésleadási periódusok számának növelésére elsősorban azért van szükség, hogy ezáltal is felgyorsítsuk az uniós pénzek lehívását, illetve amennyiben a kiírás és az ebben meghatározott feltételek nem felelnek meg a gazdáknak, a kiírási periódusok között legyen lehetőségünk módosításokra” – nyilatkozta Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár.

A támogatás mértéke a földrajzi elhelyezés függvényében változik: síkságon 1900, dombvidéken 1660, hegyvidéken pedig 1560 euró jár a hektáronkénti telepítésre. Emellett a támogatás a területápolási költséget is fedezi öt éves időtartamra, melynek összértéke síkságon 1336, dombvidéken 1155, míg hegyvidéken 826 euró hektáronként. Nyertes pályázat esetén a támogatás a mezőgazdasági terület erdősítésével járó jövedelemkiesést is pótolja. Eszerint a mezőgazdasági termelők évente 215, míg a nem mezőgazdasági termelők évi 110 eurót kapnak, 15 éven át. A kiírás szerint az a pályázó számít mezőgazdasági termelőnek, aki jövedelmének 25 százalékát mezőgazdasági tevékenység révén szerzi.

A támogatásra mind magán-, mind jogi személyek, szervezetek, illetve földterületekkel rendelkező önkormányzatok is jogosultak. Terület bérlőjeként csak akkor lehet pályázni, ha a földterület eredeti tulajdonosa az erdősítést és annak az öt évig való fenntartását jóváhagyja.

A 221-es intézkedésről és a pályázati feltételekről részletesebb tájékoztatás a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség www.apdrp.ro honlapján található.

A cégek február 7–25. között nyújthatják be az adónyilatkozatot

SZŐCS LÓRÁNT2011. január 31., hétfő 17:48

A cégek február 7-től 25-ig nyújthatják be a januári társadalombiztosítási járulékok és a jövedelemadó kifizetéséről szóló egységes nyilatkozatot – jelentette be hétfőn az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF).

penzugy 006_b

„Az Adó- és Pénzügyi Hivatal tájékoztat, hogy a társadalombiztosítási járulékok, a jövedelemadó kifizetéséről és a biztosítással rendelkezők névsoráról (D112-es típusnyomtatvány) szóló egységes nyilatkozatot február 7-én 9.00 órától lehet benyújtani, a 2011 januárjára szóló nyilatkozatok leadási határideje február 25.” – áll az ANAF közleményében. Az ANAF vezetősége úgy döntött, a cégek kipróbálhatják a D112-es nyomtatvány benyújtását január 31. (8.00 órától) és február 4. között (14.00 óráig), a nyilatkozatot úgy kezelik, mintha valós lenne, hogy ellenőrizhessék az elektronikus procedúra minden elemét. Az ANAF szerint minden február 7-e előtti műveletet érvénytelennek minősítenek. A próbaidő lejártával az informatikai rendszert újraindítják, és törlik az adatokat, amelyek ez alatt kerültek az adatbázisba. Az ANAF emlékeztet, a januári adók és járulékok befizetéséről szóló nyilatkozatok benyújtásának határideje február 25., és a munkáltatóknak egyetlen űrlapot (D112) kell kitölteniük, amely tartalmazza a társadalombiztosítási járulékokról, a jövedelemadóról és a biztosítottak névsoráról szóló nyilatkozatot. Ezt az űrlapot csak az illetékes adóügyi hivatalnak kell elküldeni. 2011. július 1-jéig a befizetők az új űrlapot interneten keresztül vagy személyesen nyújthatják be, csatolva egy pecséttel és aláírással ellátott függeléket, a többi adatot elektronikus tárhelyen kell benyújtani. „Július 1. után az internetes benyújtás kötelezővé válik” – áll még a közleményben. Az egységes nyilatkozatok benyújtásának folyamata 2011. január 1-jétől lépett hatályba.

LEADER – újabb lehetőség vidékfejlesztésre

DACZÓ DÉNES2011. január 31., hétfő 19:04
Napokon belül befejeződik a helyi stratégiák értékelése

Az Európai Unió legnépszerűbb vidékfejlesztési programja a LEADER. Az 1991 óta működő és folyamatosan bővülő támogatási forma lényege, hogy a helyi közösségek maguk dönthetnek arról, melyek azok a területek, amelyek fejlesztését fontosnak tartják és ezt támogatni is tudják. Romániában várhatóan az idéntől indul ez a támogatási rendszer. A helyi akciócsoportok által kidolgozott stratégiák értékelése február 9-én fejeződik be.

csik leader2_b

Ausztriai látkép – a helyi értékekre alapozzák a turizmust

A LEADER program előkészítése már az elmúlt években elkezdődött. Ennek eredményeként Romániában 151 helyi akciócsoport készítette el saját, helyi stratégiáját. Hargita megyében négy LEADER térség alakult meg:

logo_csik_leadera gyergyói, udvarhelyi és a sóvidéki mellett a Csík Leader Egyesület. Az egyesület létrehozását az alcsíki, felcsíki, valamint a Pogány-havas Kistérségek kezdeményezték. Az egyesületnek harminchárom alapító tagja van, köztük önkormányzatok, civil szervezetek, jogi bejegyzésére múlt évben került sor. A Csík Leader átöleli a Csíki-medencét Csíkszentdomokostól Tusnádfürdőig, valamint a Gyimesek és a Kászonok vidékét. Az egyesület elnöke András Zoltán, alelnöke Szentes Csaba, titkára Mátéffy Mária. Látva, hogy az országban hány akciócsoport készítette el stratégiáját, jó döntésnek tartom, hogy Csík egy közös stratégiát tudott kidolgozni. Abban az esetben, ha külön-külön pályáztunk volna, kisebbek lennének az esélyeink – vélekedett Szentes Csaba, az egyesület alelnöke. Startra készen állunk – mondja András Zoltán elnök, aki szerint a Csík Leader Egyesület által kidolgozott a legjobb stratégiák között van. Az egyesület azonban egyelőre még nem több egy bejegyzett civil szervezetnél. Amíg a kidolgozott stratégiák kapcsán nem születik döntés, addig nem tudunk tovább lépni. A Leader program indulása kapcsán is felvetődik a kérdés, hogy van-e politikai akarat a program indítására – fogalmazott Gergely András. Az Alcsík Kistérség elnöke szerint gondok vannak az uniós keretek felosztásával. Minőség-biztosítási rendszerek bevezetésére jelentős források vannak, míg meghatározó infrastrukturális beruházásokra nincs elég pénz – jegyzi meg a polgármester. Gergely András szerint egy-egy hatástanulmány, terv elkészítése, amely szükséges egy pályázat benyújtásához, jelentős alapokat emészt fel. Így egy pályázati kudarc esetén csak a fióknak készültek az előtanulmányok. Ott vagyunk, ahol a part szakad – jegyzi meg Gergely András. „Az igaz, hogy kicsit későn indítottuk el a programot, de a lemaradás behozható, s 2015-ig biztosan el tudjuk költeni a rendelkezésünkre álló alapokat” – fogalmazott Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. A minisztérium sajtóirodájától kapott válaszokból kiderült, hogy várhatóan az év második felére az első pályázati felhívásaikat is közzétehetik a helyi akciócsoportok.

csik leader1_b

Helyi termékek boltja Ausztriában. Itt már érződik a LEADER hatása

„Határozottan az a véleményem, hogy a székelyföldi akciócsoportok a legfelkészültebbek országos szinten, a legjobban összeállított dokumentációk Székelyföldről érkeztek be a szaktárcához. Remélem, hogy a kiírás procedurális feltételeit, illetve a pontozás kritériumait betartották, így az elbírálások során, melyek jelenleg is zajlanak, a nyertes pályázatok közé kerülnek. A térségekkel jelenleg is egyeztetünk, pontosítunk, elemezzük pénzügyi terveiket, ahogyan azt is, hogy betartották-e a kiírás feltételeit, s napokon belül a pontozás is elkezdődik” – fogalmazott érdeklősünkre Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.
A helyi akciócsoportok által készített stratégiák értékelése február 9-én fejeződik be, ezt követően a helyi, illetve a központi szakértők pontszámai alapján egy sorrendet állítanak fel. A 151 stratégia közül nyolcvan finanszírozására van keret.

Leader pénzalapok Európában 1994-1999 1,7 milliárd euró 2000-2006 2,5 milliárd euró 2007-2013 13,78 milliárd euró

Megjegyzés

Sajnos a LEADER kistérségeket koordinálók éppen két évet késtek, hiszen még 2009 elején meg kellett volna kezdjék a HACS (románul GAL) minősítését. Amint a cikkből is kiderül csak 80 Leader kistérség támogatására kötelezte el magát a volt liberális kormány és abból a 151 megalakult akciócsoportból szinte a fele hoppon marad.

Most hogy végre eljutottak, hogy értékeljék a benyújtott helyi fejlesztési tervek alapján megalakított stratégiákat már nagyon kérdéses, hogy sikeres lesz majd vidékiek munkája. (Erdélyi Polgár)

Közlemény-Hargita megyei MPP

Minekutána más megyék már rég elfogadták a költségvetésüket s leosztották az állami pénzeket az egyes településeknek, Hargita megye elnöke csak mára hívta össze a képviselőtestület ülését, ráadásul a költségvetésre vonatkozó határozat-tervezetek teljes anyagát a törvényben előírt 5 napos határidőt semmibe véve csak tegnap délután küldték ki a polgári frakció tagjainak, majd ma reggelre még azokat is megváltoztatták. Ezek után nem tehettünk mást, mint hogy az ülés elején kérjük, hogy ezeket a tervezeteket vegyük le napirendről, s halasszuk egy következő ülésre, minekutána a költségvetésről lefolytattunk egy érdemi, politikától mentes vitát, hogy az elosztás méltányos legyen. Legnagyobb meglepetésünkre Borboly Csaba nem bocsátotta szavazásra a javaslatunkat, hanem kurtán-furcsán berekesztette az ülést. A kialakult helyzetben pár dolgot fontosnak tartunk leszögezni:
- A költségvetés előkészítése s a testület összehívása az elnök jogköre. Kizárólag rajta múlott, hogy mikorra s milyen tervezetet készít.
- A törvények betartása mindenki számára kötelező. Ha valaki tudatosan vagy véletlenül vét valamely törvény ellen, akkor ne keressen kifogásokat, vállalja a tettének következményeit.
- Ellentétben azzal, amit az elnök az ülésen is, s utána a sajtónak is állított, a tegnapi egyeztetésen senki nem ígérte meg neki azt, hogy a polgári frakció cinkosságot vállal vele egy törvénytelenségben. Ott mindössze annyi történt, hogy felhívtuk a figyelmét arra, hogy az ülés anyagát még nem kaptuk kézhez, holott az 5 napos határidőből már rég kicsúsztunk.
- Az elnök szintén törvénytelenül és szabálytalanul módosította a napirend tervezetét. Ezt a jövőre nézve is elfogadhatatlannak tartjuk, és felszólítjuk, hogy a következő ülés napirendjére tegyen fel minden olyan határozat-tervezetet, amit a frakciónk tagjai még a tavalyi év folyamán kezdeményeztek.
- Törvény- és szabályellenes volt az is, hogy a napirend módosítására vonatkozó javaslatunkat az elnök nem bocsátotta szavazásra, s az is, hogy önhatalmúlag, a testület megkérdezése nélkül berekesztette az ülést.
Végezetül ezúton is felkérjük Borboly Csabát, hogy a jövő hét elejére hívjon össze rendkívüli ülést, amin meg lehet tárgyalni a mai ülés napirendjén szereplő határozat-tervezeteke.
Csíkszereda - Gyergyószentmiklós - Székelyudvarhely, 2011.I.27.
A polgári frakció nevében Kovács Árpád András

Eső után köpönyeg...

A napokban egy gazdasági rendezvényen hallottuk, hogy az idén számottevő kormányzati alapokat fordítanak mikrovállalkozásokat beindító fiatal vállalkozók támogatására. Első hallásra jól hangzik, és nem csak annak fényében, hogy a tavalyi államháztartási hiánycél IMF-ukáz szerinti sikeres teljesítéséről szóló hír mögötti adatok szerint a reálgazdaság továbbra sem érzi jól magát, hiába optimisták a politikusok.
Vállalkozó kedvű fiatalokat támogatni bármilyen megfontolás szerint nemes dolog, azonban ha erre a célra az idén több pénzt szán a kormány, azzal egyben némán beismeri saját korábbi adópolitikájának egyik kudarcát is. Pontosabban, hogy a hírhedt átalányadózás 2009-es bevezetésekor a cégszektor legsérülékenyebb része, a legtöbb kilenc embert foglalkoztató mikrovállalatok gyakorlati ellehetetlenítése finoman fogalmazva amatőr hiba volt. Akkor a legkisebb cégekre vonatkozó adószabályokat úgy változtatták meg, hogy húszszázalékos profitráta alatt legálisan nem maradhattak életben ezek a kisvállalkozások, így aki tehette, átvedlett kisiparosnak, aki meg nem, az bezárta a boltot. És szürkén vagy feketén dolgozott tovább, mert amiért megfelelő felkészültség nélkül lehet minisztert ültetni a főfinánci bársonyszékbe, az még nem jelenti azt, hogy a választó hazaszeretetből éhen is köteles halni. Ez is visszaköszön abból, hogy a hivatalosságok sirámai szerint egyre nagyobb gond az adócsalás e szép hazában.
Részben tehát ezt a korábbi hibát is igyekeznek helyrehozni a kisvállalkozói ágazatnak jutó nagyobb támogatással. Hogy milyen eredményre vezet, később látjuk meg, mert azt nem lehet vitatni, hogy a reálgazdaságot segítő intézkedésekre óriási szükség van. Jól látszik ez abból is, hogy a minapi bejelentés szerint az államháztartási hiány tavaly ugyan kisebb volt az IMF-egyezmény szerint megengedhetőnél, mert a fogyasztási adók emeléséből származó több állami bevétel pótolta a személyi jövedelemadó és a társasági adó bevételeinek visszaesését. Ez magyarul annyit tesz, hogy mivel a minimális szükségleteknek megfelelő szint alá a fogyasztás nem szorítható vissza, ennek a megadóztatásából szerezhet az államkassza többletet, csakhogy a személyi jövedelmek és a társaságok adótételeinek esése csökkenő bértömegre és zsugorodó tevékenységre utal. Ha a cégek kevesebbet dolgoznak, és az alkalmazottak kevesebbet keresnek, egy idő után a fogyasztási adók emelése sem menti meg az államkasszát a csődtől, legfeljebb olyan állapotokhoz vezethet, amilyenek az utóbbi időben az észak-afrikai államokban láthatók.
Szerző: Benedek István

Az online adófizetés többe kerül

Az online fizető magánszemélyeknek kell teljesen vagy részlegesen fedezniük az online adófizetésért kirótt banki kezelési költséget, ha a www.ghiseul.ro rendszert választják. A hatóságok postán küldik el az azonosító adatokat.
A tranzakciókért a polgármesteri hivatal legtöbb 2 százalékos kezelési költséget fizet, ez azonban nem lehet több 30 lejnél, derül ki az Informatikai és Távközlési Minisztérium rendelettervezetéből. A dokumentumot a Közigazgatási és Belügyminisztériummal illetve a Pénzügyminisztériummal közösen dolgozták ki.
A tervezetben azt is szerepel, hogy az azonosító adatok átvehetők az adott intézménynél, biztonsági, védett elektronikus úton, közös megegyezés alapján

Drágulnak az alapélelmiszerek

Az alapélelmiszerek drágulására kell számítani február elsejétől. Első körben az étolaj és a kenyér ára emelkedik 15 százalékkal. A szakszervezetek szerint ez a többi élelmiszer 5 százalékos drágulását eredményezi. Az év elején már volt egy árhullám: akkor 20 százalékkal nőtt a tejtermékek ára, 15 százalékkal lett drágább a hústermék, és 30 százalékkal emelkedett a konzervek ára.
Marosvásárhelyi Rádió

Támogatja az öko-gazdálkodókat a mezőgazdasági minisztérium

Hazalátogatott Temesvárra az elmúlt hét végén Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter, aki a megyeházán a mezőgazdasági termelőkkel, valamint a bankok és a pályázatíró cégek képviselőivel együtt tekintette át a vidékfejlesztési terv és az európai források felhasználásának helyzetét.
A miniszter Temesváron bejelentette: az előző évekhez képest tavaly javult a mezőgazdasági termékek kereskedelmi deficitjének helyzete, egyetlen termék importja sem haladta meg a piacra került mennyiség 42-44%-át. Tabără azt is elmondta: erőfeszítéseket tesz Brüsszelben annak érdekében, hogy a romániai sertéshús export-tilalmát feloldja az Európai Unió.
A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a külhoni piacokon nő az igény az öko-mezőgazdasági termékek iránt és a román gazdák számára ez jó esélyt jelent, hiszen a minisztérium 3 millió eurós alapból tudja támogatni a hátrányos helyzetű vidékek öko-gazdálkodóit. A mezőgazdasági öko-termékek előállítása szempontjából Románia a világ első 20 országa között van – állítja a miniszter.
Valeriu Tabără bírálta a pályázatíró cégeket, amelyek közül szerinte sokan szakmai szempontból felkészületlenek, indokolatlanul sok pénzt kérnek a pályázatok megírásáért és nincsenek tekintettel a megrendelők anyagi lehetőségeire. A miniszter a pályázatíró cégek akkreditáltatásával gyomlálná ki a munkájukat rosszul és drágán végző pályázatírókat.
Pataki Zoltán, www.nyugatijelen.com

Jó kézben lesz így a csúzli?

Az egyiptomi események az ország stratégiai fekvése mellett azért rendkívüli jelentőségűek, mert Egyiptom a közel-keleti térség második legerősebb katonai hatalma. Ezt az Izraellel kötött békének köszönheti, illetve az ezután beszerzett amerikai fegyverzetnek. Ha Egyiptom most szembefordul a nyugati világgal, akkor az Egyesült Államok a saját akasztásához szállította a kötelet.
Egyiptom 1979-ben kötött békét Izraellel. Bár az 1973-as jom kippuri háború sikereket hozott – elsősorban a Sínai-félsziget későbbi visszaszerzését –, ekkorra már az Anvar Szadat vezette országnak elege lett a szovjet befolyásból. A katonák pedig rendkívül elégedetlenek voltak a szovjet fegyverzettel, amely rendre alulmaradt Izrael amerikai és francia eszközeivel szemben. Szadat maga is nyíltan ócsárolta az orosz technikát. A békekötés végre megnyitotta az utat Egyiptom nyugati újrafegyverzése előtt. Ennek nemcsak Izraellel szemben volt jelentősége, hiszen a zsidó állammal kötött béke az arab államok ellenszenvét váltotta ki, és ez nyílt háborúhoz is vezettett Líbiával 1977-ben
1. Repülőeszközök
Egyiptom légierejének gerincét 220 darab F-16-os vadászbombázó alkotja, ezek különböző felszereltségűek, részben Törökországban készültek. 550 kilométeres hatótávolságukkal elérik Tel-Avivot, Líbia keleti harmadát, a szaúdi Dzsedda városát. A néhány rendszerben maradt F-4 Phantomnak ennél nagyobb az akciórádiusza, de ezek kevés eséllyel érnék el a célpontjaikat. Hosszabb távú bevetésekre alkalmasabbak a francia Mirage-változatok, amelyekből száz darab van.
Az F-16-osokon kívül Egyiptom Amerikának köszönheti az AH-64 Apache harci helikoptereket, ebből körülbelül negyven lehet bevethető. Ezek háborúban elsősorban harckocsik ellen alkalmazhatók, illetve a csapatok közvetlen támogatására. Francia eredetű a 70-80 Gazelle helikopter, amelyek szintén páncélelhárításra valók.
Ezeken kívül az egyiptomi fegyveres erők számos különféle, kisebb példányszámban rendszeresített szállítógépekkel, tengerészeti járőrgépekkel és helikopterekkel rendelkeznek.
A felsoroltak papíron a legerősebb légierők közé emelik az egyiptomit. Izrael előnye részben az F-15-ös harci gépekben, részben az összes eszköz számbeli fölényében, részben pedig a hatékonyabb kiképzésben van. F-15-ösök védik Szaúd-Arábia légterét is.
2. Szárazföldi csapatok
Az egyiptomi hadsereg a tizedik legerősebb a világon, 460 ezer katonát tart fegyverben, és ugyanennyi tartalékost mozgósíthat.
A szárazföldi csapatok büszkesége az amerikai tervezésű M1 Abrams harckocsi. Ezt a tankot annyira fontosnak ítélték, hogy saját Abrams-gyárat építettek. 1000 darab készült el a tervezett 1500-ból. Ezek az amerikai hadseregnél rendszeresítettől elsősorban abban térnek el, hogy páncélzatuk nem tartalmaz uránréteget. Kaptak viszont uránmagvas páncéltörő lövedékeket az M1-esekhez.
Izrael Merkava tankjai (azoknak kisebb számban készült újabb változatai) ugyan versenyképesek ezekkel, de Egyiptom az Abramseken kívül további legalább kétezer bevethető harckocsival rendelkezik. Ezek régebbi amerikai M60-asok, részben szovjet T-55-ös és T-62-es modellek, részben felújítva és modernizálva.
A hadseregnek ezenfelül körülbelül hatezer páncélozott lövészszállítója is van, bár ezek között sok az elavult amerikai vagy szovjet, sőt csehszlovák típus. Jelentős erőt képvisel a tüzérség, köztük több száz rakétavető, ebből a legnagyobb hatótávolságúak 30-35 kilométerig használhatók.
A légvédelem az Izrael elleni háborúk óta kiemelt fontosságú. A nagyszámú csöves fegyver mellett vállról indítható és mobil rakéták tömege oltalmazza a csapatokat, a telepített légvédelmi rakéták közül a leghatékonyabb a szintén amerikai Patriot rendszer.
3. Tengeri erők
Egyiptom részben kiterjedt tengerpartja, részben a Szuezi-csatorna védelme miatt viszonylag erős haditengerészetet tart fenn. Legmodernebb felszíni eszközei az amerikai eredetű Oliver Hazard Perry osztályú fregattok, amelyek elsődleges feladata a tengeralattjáró-elhárítás, de rakétáikkal felvehetik a harcot hajókkal is. Ezek mellett két szintén amerikai, két régebbi kínai és három orosz fregatt vethető be. Tengeralattjárókkal elég gyengén állnak, mindössze négy, régiségnek számító szovjet Romeo osztályú hajójuk van. Igaz, ezeket részben felújították, és elvileg képesek a nagy hatótávolságú Harpoon rakéták indítására.
A kisebb hajók közül említést érdemelnek az Osza osztályú rakétás gyorsnaszádok. Ezek a szovjet hajók négy Styx rakétát hordoznak, amelyek hatalmas robbanófejükkel a nagyobb egységekre is veszélyt jelenthetnek. Tény ugyanakkor, hogy ezek zavarása nem okoz gondot a fejlettebb haditengerészeteknek.
4. Ballisztikus rakéták, tömegpusztító fegyverek
Mivel ez a terület természetesen a legszigorúbb titkok közé tartozik, az ezekről szóló információk nem megbízhatók. Az amerikai és az izraeli hírszerzés gyanítja, hogy Egyiptom együttműködött Észak-Koreával, sőt egyes rakétákat a KNDK-ból szereztek be. Gyanítható az is, hogy az együttműködés kétoldalú volt: Egyiptom a számára hozzáférhető nyugati technológiát továbbadta a kommunista diktatúrának.
A legpotensebb – feltételezett – eszköz az észak-koreai gyártmányú Rodong-1 rakéta, 1500 kilométeres hatótávolsággal. Ez akár Bukarestet is elérheti, ha valamiért pont Bukarestet akarnák megtámadni. Az viszont kétséges, hogy Egyiptom rendelkezik-e ilyenekkel, és ha igen, bevethetők-e. Ismert, hogy együtt dolgoztak Argentínával a Condor ballisztikus rakétán, de ez végül nem készült el. Annyi biztos, hogy Egyiptom rendszeresítette a Scud-C rakétákat, és ezeket helyben gyártották. Valószínűleg ők is igyekeztek növelni ezek hatótávolságát, mint sok más ország. A Scud-C hatótávolsága 550 kilométer.
Számottevő nukleáris programja Egyiptomnak nincs. Két kísérleti reaktort működtetnek. Az atomsorompó-egyezményt 1981-ben ratifikálták.
Biológiai fegyvereikről szintén keveset tudunk. Mivel ezek előállítása (az atomfegyverhez képest) viszonylag egyszerű, az egyiptomi ipar minden bizonnyal képes a gyártásukra. Szadat elnök 1970-ben úgy nyilatkozott, hogy országa rendelkezik biológiai harcanyaggal, és szükség esetén bevetheti azokat Izrael ellen. Ez a bejelentés valószínűleg az izraeli atomcsapás elleni elrettentő lépés volt.
Vegyi harcanyagokat viszont bizonyítottan tartanak, használtak és gyártottak. Egyiptom a jemeni polgárháborúban mustárgázt vetett be a királypártiak ellen, az arab-izraeli konfliktusban azonban tartózkodott ettől. A vegyi arzenálban valószínűleg mustárgáz, foszgén és VX ideggáz található. Ezek bevethetők rakétákban is, de nem ismert, hogy készítettek-e ilyen fejeket a Scudokhoz.
Inkább beszéljük meg
Bár a NATO, illetve az Egyesült Államok a közelmúltban Afganisztán mellett a szintén erősnek tartott iraki reguláris erőket is sikeresen szétverte – a győzelem utáni konszolidáció más kérdés –, illetve tönkrebombázta Jugoszláviát, a fentiekből látható, hogy Egyiptom ezeknél sokkal keményebb ellenfél lenne, elsősorban éppen az amerikai fegyverzet miatt. Ezenfelül a NATO-erőket leköti Irak és Afganisztán. Noha Észak-Afrika az EU legfontosabb érdekszférája, katonailag az unió jelentéktelen játékos, az azonnal bevethető ereje papíron is csupán két 1500 fős harccsoportra korlátozódik. Érthető tehát a nyugati hatalmak óvatossága az egyiptomi forradalommal szemben: egy iszlamista vagy akár nasszerista, arab nacionalista fordulat szinte leküzdhetetlen ellenséget teremtene a világ egyik legingatagabb pontján. index.hu

Fűszerkertészet

Néhány évtizede a magyar parasztember számára még természetes volt, hogy találkozott mezőgazdasági termékeinek fogyasztóival. Bemutathatta a gazdaságát a vevőinek, és személyesen tájékozódhatott a vásárlók igényeiről.

Bemutatkozik az Magyarország legnagyobb fűszerkertészete:

Orbán: ne állítsák szembe a versenyképességet a szolidaritással az EU-ban

http://profitline.hu/hircentrum/hir/215398/Orban:-ne-allitsak-szembe-a-versenykepesseget-a-szolidaritassal-az-EU-ban
2011.01.31. 13:19
Az Európai Uniónak el kell kerülnie, hogy belső vitáiban szembeállítsák a versenyképességet és a szolidaritást, mert akkor az utóbbi veszíteni fog - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Brüsszelben, az Európai Bizottságnak az unió felzárkóztatási (kohéziós) politikájáról rendezett konferenciáján.
A tanácskozás kiemelt előadói között felszólaló kormányfő hangoztatta: azt is ki kell mondani, hogy a kohéziós politika nem egyszerűen redisztribúciós, a forrásokat újraelosztó politika, hanem egyúttal versenyképesség-javító rendszer is.

Az ebből eddig részesedő régiók jelentős eredményeket tudtak felmutatni - tette hozzá. Orbán Viktor szerint a kohéziós politikáról szóló vitának nem szabad megelőlegeznie a 2013 utáni többéves uniós költségvetésről nyáron kezdődő vitát, és mindkettő kereteit úgy kell kialakítani, hogy azok az EU egészének erősödését szolgálják. (MTI)

A helyi pénz "gazdaságélénkítő orvosság" lehet?

http://www.magyarhirlap.hu/a_videk_magyarorszag/gazdasagelenkito_orvossag.html
Országhatáron átívelve bizonyítja a Sopronban sikerrel bevezetett kékfrank, hogy összetartozunk
Többéves előkészítő munka után tavaly nyár eleje óta lehet Sopronban és környékén a helyi pénznek nevezett utalvánnyal, a kékfrankkal fizetni. Az ötletgazda, Perkovátz Tamás étterem-tulajdonos szerint több példa bizonyítja, hogy a lokális kezdeményezések ösztönzően hatnak egy-egy térség gazdaságára – s ezt a fellendítést várja az egyre sikeresebb kékfranktól is.
perkovátz tamás: Ahol elterjedt a helyi pénz, ott a gazdaság fellendült
– Mikor fogant meg az ötlet, hogy helyi pénzt hozzanak forgalomba? – Mintegy négy éve, hogy étkezési utalványt bocsátottunk ki, lényegében azért, hogy függetlenedjünk a cafeteriarendszertől. A külföldi és más magántulajdonban lévő utalványrendszeren keresztül ugyanis legalább negyvenmilliárd forint áramlik ki a magyar gazdaságból. Az igazi lökést a kékfrankhoz a Varga István közgazdásszal készült egyik interjú adta, amelyben a helyi pénzekről beszélt. Felvettem a kapcsolatot vele és más szakemberekkel, akikkel most a jelenlegi sémán kívánunk változtatni. – Többféle lehetőséget látunk világszerte, hogyan működhet az úgynevezett helyi pénz. Önök melyik megoldással éltek? – Határokon átnyúló európai szövetkezetet hoztunk létre, amelyben minden tagnak egyetlen voksa van, függetlenül tulajdonrészének nagyságától. A cél az volt, hogy a csereeszköz, amely összeköti a gazdaság szereplőit, ne csak a globális hatásoknak kitett forint vagy euró legyen, hanem olyan is, amely részben független a külső hatásoktól. – Hogyan lehet a kékfrankot használni? – Száz euróval már tulajdonos, azaz tag lehet bárki a közgyűlés egyetértésével, de lehet csupán partneri szerződést kötni. Magát az utalványt a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet csak a tagjainak vagy a partnereinek adja ki. Ők viszont azt minden további nélkül továbbadhatják harmadik személynek. Pontosan úgy, ahogy a soproni szülő az étkezési utalványt odaadja Budapesten tanuló gyermekének, aki a fővárosban abból ebédel. – Végső soron miről beszélünk: pénzről vagy utalványról? – Jogi értelemben a kékfrank utalvány. Hasonló a cafeteriához, azzal a különbséggel, hogy a kékfrank újból felhasználható. Az étkezési csekkekkel csak egyszer lehet fizetni, majd ki kell vonni őket a forgalomból. Az utalvány és a pénz között viszont van egy lényeges különbség. A pénz olyan csereeszköz, amelynek elfogadását az állam törvényileg előírja. Az utalvány ezzel szemben nem kötelező érvényű. Forintteljesítést nem utasíthatok vissza a Magyar Köztársaság területén, de bármiféle utalványra, akár a kékfrankra is, azt mondhatom, nem kérek belőle. – Miért jó egy ilyen lokális pénz? – Ahol elterjedt, a helyi gazdaság fellendült. A világon mintegy száztízmillióan használnak különböző helyi utalványokat. Abban viszont egyedüliek vagyunk, hogy a kékfrankot nem csak egy, hanem két ország, szülőföldünk Ausztriához tartozó területén is elfogadják. A kékfrank erősíti az összetartozás-érzést, hisz közösek a gyökereink és közös lesz a jövőnk is. – Szembemennek a globális tren­dekkel? – Ez az úgynevezett pénzügyi-gazdasági válság nem más, mint hogy a gazdasági forgalomban a szükségesnél némileg kevesebb csereeszközt hagytak. Ami maradt, indokolatlanul megdrágult. A forintot és az összes használatban lévő pénznek nevezett csereeszközt ugyanis érdemes kivonni a gazdaságból. Mivel kamatot kapunk érte, megéri alapokba fektetni, részvényeket vásárolni belőle. A kékfrank semmi másra nem jó, csak arra, hogy a partnerünknél egy másik árut vagy szolgáltatást vegyünk érte. Így a kevesebb is többnek hat, mert gyorsabb a körforgás. Magyarországon ezermilliárdokban mérhető az az összeg, amelyet kivontak. A helyi pénz e hiányon kíván változtatni. Egyikünk sem állítja, hogy mindent meg tud oldani, és segítségével eljön a Kánaán. Mégis olyan orvosságot kínál, amely javítja a beteg állapotát. – Milyen más előnyei vannak? – Mivel a kékfrank százszázalékos forintfedezettel rendelkezik, amikor használjuk, a mögötte lévő forint kamatozik. Segítségével nagyobb lehet a hitelkínálat, olcsóbbá válik a hitel. Ha egymilliárd kékfrank kerül forgalomba, ott lesz mögötte egymilliárd forint, amellyel a pénzintézetünk hitelezési potenciálját növeljük. – Mekkora részt képes kihasítani a körforgásból a kékfrank? – Tegyük fel, hogy Sopronban és környékén négy-öt százaléknyi csereeszköz hiányzik, és mi ennek a negyedrészét ki tudjuk váltani. Már ennek rendkívül üdvözítő hatása lenne. Máshonnan vett tapasztalatok azt mutatják, hogy a forgalom tizenöt-húsz százalékát érheti el legfeljebb a helyi pénz. Ez a szint már igazi sikertörténete lenne a kékfranknak. – Ehhez vonzóvá kell tenniük az alternatív fizetőeszközt. – Nem az a döntő, hogy pár százalékos kedvezményt adjunk. De legyünk őszinték, ilyen a világ, úgy szocializálódunk, hogy örülünk a különböző akcióknak, leárazásoknak. A tagvállalkozásaink közül valóban sokan adnak öt-tizenöt százalékkal olcsóbban valamit, ha kékfrankkal, és nem forinttal fizetnek érte. Ez jó reklám a kékfranknak, mert szimpatikussá válhat olyanok számára, akik esetleg nem hallottak még róla. Mivel, úgymond, felértékeljük a forintjukat, jól járnak vele. De a vállalkozó is, mert a kékfrankkal vásárlók hozzá mennek majd, és így növekszik a forgalma. – Tervezik, hogy idővel a kékfrankot ne csak áruk cseréjére, hanem közszolgáltatások igénybevételére is fel lehessen használni? – Az állami kötelezettségek teljesítése minden bizonnyal a jövőben is a törvényes fizetőeszközzel, azaz a forinttal történnek. De fontos, hogy a helyi és a környékbeli önkormányzatokat bevonjuk a rendszerbe. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy település a helyi lakosoktól, vállalkozásoktól származó bevételét helyi valutában kapja meg, sőt ugyanez a település bizonyos kiadásait is ebben teljesítse. – Jelenthetnek-e alternatívát szélesebb körben a helyi pénzek? – Nem érzem tragédiának, hogy nem léptünk be az eurózónába, és még magunk bocsátjuk ki a pénzünket. Kétséges az euró sorsa, sokak szerint szét fog esni az eurózóna. A nemzeti valuták mellett a helyi pénzeknek is nagyobb szerepük lesz a jövőben. A kormányváltással jó irányba indultunk, ez azonban nem azt jelenti, hogy holnaptól minden rendeződik. Édesapám mondta, fiam, ha azt veszed észre, hogy minden zökkenőmentesen megy, akkor valami nem stimmel, mert nekünk, magyaroknak mindenért meg kellett küzdeni, semmi sem hullott csak úgy az ölünkbe. Az elmúlt éveknek nem is az volt a legnagyobb baja, hogy vitték, amit tudtak. A lelkeket mérgezték meg, és kiveszett sokakból az az érzés, hogy sokszor áldozatot is kell hozni.
Pintér Balázs

Álláspont - Új idő, új hang.

http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/uj_ido_uj_hang.html
Ezt is megéltük! Megéltük, hogy ma már Daniel Cohn-Benditet és néhány hiperliberális alakot leszámítva a határon túl senkit nem érdekel a kivénhedt magyar hazaárulók hörgése. A múlt heti, strasbourgi Orbán-beszéd nemzetközi visszhangja és a friss hazai közvélemény-kutatások is azt igazolták, hogy nem jött be a Nagy Lejárató Akció. Európának éppúgy tele a hócipője az uszító ingyenélőkkel, mint a magyarok nagy többségének. Örülnünk kell, pezsgőt bontani, hátradőlni a díványon, és a megigazulás kárörömmel vegyített kéjhullámaiban fürödve nézni a gyűlölethadak kivérzését. A legjobb dolog, ami ebben az országban az elmúlt húsz évben történt, hogy ez a kétszáz decibellel ordító, totálisan illegitim társaság, az állandóan rettegő, látszólag borzasztóan píszí, valójában a hitleri-sztálini propagandagépezeteket megszégyenítő erővel és összjátékkal konspiráló egylet végre látványosan és visszavonhatatlanul megsemmisült. Most úgy viselkednek, mint az ötéves Sanyika, aki dührohamot kap, ha nem sikerül felhívnia magára a többi kölyök figyelmét. Elgurult a gyógyszerük, ország-világ láthatja foguk sárgáját és szánalmas tombolásukat. Annyi igényesség sem maradt bennük, hogy az objektivitás vagy az igazmondás leghalványabb látszatára ügyeljenek.
Itt van például a Figyelőnetről Ranschburg Jenő. Az ott olvasható méltatás szerint az ország „talán legnevesebb pszichológusa”, aki azt tapasztalja, hogy „a szemét ül a parlamentben”, és 2014-ben Orbán Viktor miatt elmarad a választás. „Amíg ő az ország vezetője, úgy hiszem, nem lesznek az eddigi értelemben vett szabad és demokratikus választások. Hogy milyen politikai trükköt fog ehhez alkalmazni, nem tudom” – fejtegeti a legnevesebb. Kapaszkodjanak meg, hiszen megtudhatjuk azt is, hogy mi, magyarok mindannyian pelenkás csecsemők vagyunk, és egyenesen élvezzük a gyerekszerepet, amibe a Vezér belekényszerít bennünket. „A kialakulóban lévő hatalmi szerkezet kifejezetten a poroszos szülő–gyerek kapcsolattal rokonítható, ráadásul azzal a fajtájával, amelyben minimálisra zsugorítják a gyerek alkudozási pozícióját. Mint a Kádár-rendszerben: légy engedelmes, imádd apádat. És te engedelmes vagy, és imádod apádat” – hát ilyenné lettünk Ranschburg szerint. Első blikkre az ember ápolóért kiáltana. Vagy rendőrért, ha már itt van ez a rémesen elhibázott médiaalkotmány, amelybe csonkítatlanul beemelték a liberálisok által évek óta hőn áhított gyűlölettörvényt: „A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére, nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére”. Ha a kormány komolyan gondolta volna, hogy a feladatai közé tartozik a nonstop cenzorkodás, csupán e szerény figyelőnetes termésért is röpködhetnének a milliók. Mert lehet-e ennél durvábban megsérteni a magyar nemzetet vagy a kormánypárti magyarok közösségét? Ám nagyon jól teszik a Fidesz környékén, hogy elnyomták lelkükben a habsburgos (ranschburgos) hévet. Semmi szükség itt rendőrre. Legfeljebb ápolóra, de arra is csak akkor, ha a páciens kifejezetten kéri. Felőlem akár az árokparton is maradhatnak, rákvörös fejjel tajtékozva, gyűlölettől öklendezve, és senki által meg nem értve. Mondom, a legszebb az egészben, hogy már senkit nem érdekelnek. A tisztelt választópolgár immár magasról tesz a hisztériájukra. Elmúlt a veszély, ezek a véleményterroristák már nem tartják sakkban Magyarországot. Nehéz elhinni, de megtört a varázs, a nyúl nem viszi többé a vadászpuskát. Viselkedjünk mi is ennek megfelelően. Az antikommunista oldal végre leteheti a fegyvert. Már nem az ország túlélése a tét, mint volt mondjuk 2006 kilátástalan, nyomorúságos őszén, amikor a hibbant Néró és gazemberekből verbuvált hátországa, meg a nómenklatúra rohadtabb szárnya még ereje teljében fáradozhatott azon, hogy letérítse Magyarországot az európai útról, és a szovjet utódállamok vagy Dél-Amerika szánalmas látszatdemokráciáinak klubjába lökje. A szabadságért, az országért minden eszköz és mindenféle hangnem megengedett volt, mint ahogyan Petőfin sem szokás számon kérni az Akasszátok föl a királyokat!, vagy Pongrátz Gergelynek felróni a fegyverhasználatot. Éppen az elmúlt napok bizonyították, hogy a veszély elmúlt. Jöjjön hát a normális közéleti-politikai viták ideje. Talán ezt kívánja a többség, fideszestől az elempésig, a szombathelyi polgári kör hangadójától a vásárhelyi ügyvédig. A veszett farkasok meg csak magukra csodálkoznak majd. Ha mégis lesznek, akik nem bírják abbahagyni, legalább lesz kin röhögnünk. Jó politikai kabaréra minden korban szükség van. Huth Gergely

"Ismeretlen" volt a 33.000. olvasónk

Ismeretlen volt, mert nem adta meg a helységet és az IP-ja le volt tiltva. Ennek ellenére örvendünk, hogy alig egy hónap alatt 3.000-en olvastak bennünket. Aktív jelenlétükkel az olvasóink "megajándékoznak" hiszen az "érdeklődés" nem csökkent, hanem nőtt. Köszönjük mindenkinek, aki meglátogatta lapunkat.
Ez alkalomból sikerült szóra bírni a Keizer Róbert urat, kolozsvári MPP elnökét:
- Mi a véleménye a lap tevékenységével kapcsolatosan?
- Nagyon meg vagyok elégedve. A lap kis közössége elérni látszik azt a célt, hogy "halljanak és lássanak" bennünket is. Bízom az olvasókban.
- Mennyire fontos ez Önöknek?
- Érezhető, hogy a választási kampány már elindult! Ebben a hatalmon levő illetve a hatalomra törő politikai "faktoroknak" egyik fő feladata volt a polgáriaknak az elszigetelése, olyan mértékben, hogy a párt szinte ne is létezzen a politikai porondon. De a józan gondolkodásúak látják mi is történik valójában: akik a hatalom bábjaiként csak saját maguk javára tesznek láthatóan zavarva érezhetik magukat, hogy a polgáriak mellett megjelent egy hatalmi ambicióval töltetett másik alakulat is, amely nemcsak "gyengítheti" a pozicióját. A cél pedig a választási küszöb elérése.
Ennek ellenére továbbra is ellenfélként kezelik a polgári pártot és különféle főleg elterelő tevékenységekkel, - pld. belső választással, stb. - vagy pénzleosztásokkal próbálják a polgáriak pozicióit gyengíteni.
- A párt elnök leváltása is bekövetkezett, mi erről a véleménye?
- Látható, hogy az utóbbi időben ez a taktika még jobban kiéleződött, ami a Szász Jenő pártelnök elleni támadásban csúcsosodott ki. A "leváltás" is e politikai megsemmisítés eszközeként értékelhető, pedig akik erre vetemednek, nem számolnak azzal, hogy a polgári párt nem egyszemélyes párt. A tagok eddig is kiálltak a vezető mellett!
- Megyei szinteken történtek olyan lépések, amelyek szétesésre utalnának, van ennek foganatja?
- Voltak mozgolódások, de ezeket nem nevezném "szétesésre" utalónak, hiszen éppen a megyei elnökökből és alelnökökből olyan fórum alakult meg, amelyre szükség volt ahhoz, hogy a pártélet dinamikusabb legyen, ugyanakkor egy fajta konzultatív szerepet is kapott, mert sok esetben ellentétes információk kerültek a terítékre. A párt elnöke elleni támadások mellett a tisztségviselőket is megpróbáltatásoknak tették-teszik ki, pedig a "Választás lehetősége" mindenki számára adott. Eddig is vallottuk, hogy aki menni akar, az mehet! Le kell tisztuljanak a vizek!
- Ezt hogy érti?
- A polgári párt nem ellenfélként viselkedik, hanem ellenzéki pozicióban leledzik, akinek nem csak célja, hanem kötelessége is a hatalmon levők számonkérése, hiszen a szavazók egyharmada másként gondolkodik. Ezeket is be kellene vonni a döntési mechanizmusba, hogy népközösségi szinten valós értékek mellett határozzanak az éppen kormányközelbe levők.
- Mivel magyarázza ezt?
- Az utóbbi időben a polgári párt feladatai is sokrétűvé váltak! Az eddigi székelyföldi központúság, kibővülni látszik a Szórvány vagy úgy tetszik a vármegyei problémákkal is, hiszen a jelenleg hatalmon levők nem igen tettek eleget a választási ígérgetéseknek. Ugyanakkor a politikai jelenléte "kétfrontos" küzdelemmé kezdett alakulni, amelyet egyesek azért indítottak, hogy a további építkezést tegyék lehetetlenné. Idővel a vezetőség rá kellett döbbenjen, hogy a "kesztyűdobálás" helyett a mindennapi munka elvégzését várja el a választók tömege. Nem a mindenféle és sok esetben hamis problémákra kell választ adni, hanem az elkezdett építkezést folytatni.
- Mi a megoldás?
- Nagyon nehéz erre válaszolni, hiszen a húszéves félelempolitika nagyon elfásulttá tette a választókat. Nélkülük pedig nehéz alkotni, építkezni. Ugyanakkor a fejekben is nagy a "kavarodás"! Erről a falumeghallgatások alkalmával lehetett a legjobban meggyőződni. A falu előjárói éppen azzal tesznek rosszat az őket megválasztókkal, hogy nem a fejlődésre buzdítanak, hanem a túlélésre rosszabb esetben a vagyonunk felélésére.
- A magyar választókról eddig az a hír volt elterjedve, hogy egységes szavazóbázist alkot, mostanság viszont egyfajta megosztottságnak lehetünk a tanúi, miközben az anyaországiak arra buzdítanának, hogy fogjunk össze. Ehhez Önök is hozzájárulnak vagy sem?
- Ebbe sikerült összefoglalja mindazt, ami a mostanság szemtanúi lehetünk. Ez egy sokrétű dolog és nem igen lehet erre egyszerűen válaszolni. Az anyaországban elég sok esetben félretájékoztatás folyik. Ezért aztán a megtett intézkedések sem éppen a legmegfelelőbbek. Erdélyi szinten pedig a megosztottság okozói akarnák a választókkal elhitetni, hogy össze kell fogjunk, csak... Csak úgy nem igen helyes, hogy "Gyertek fogjuk és vigyétek!"
- Mi itt a probléma?
- Észrevehető, hogy az "újra" fogékonyabbak elfogadnák a nemzeti mozgalom elveit is, de nem igen mondanának le a polgári érzelmeikről! Ennek okán aztán nem tudják mikor kell nemzeti és mikor a polgári vonalat követniük. Sok esetben ezt nem merik felvállalni, pedig a dolgok összekuszálói éppen erre akarnak építeni.
- Vagyis a "zavarosban" halásznak?
- Nem így tenném fel a kérdést, hanem abból kellene kiindulni, hogy hova akarunk eljutni! A választók nagy része nem az elvekért járul az urnához, hanem mert "a jelöltekre" szavaz. Ezért aztán a kampányban jó megjelenésű és esetleg sokat ígérőnek adja voksát. Sok esetben egyfajta szemfényvesztésnek vagyunk tanúi. A választási stábok is erre koncentrálnak. Pedig ez meg kellene változzon és választó polgár annak kéne adja voksát, akik tettekkel igazolta, hogy megérdemli hogy képviselje választóit.
- Így lesz ezután?
- Sajnos nem! Nagyon durva választási harcra kell felkészülnünk, ahol a megmérettetés helyett, a "lejáratás" és a "hazugság" lesz nemcsak elsődleges, hanem szinte mindennapos téma!
Mi eddig, ebben nem akartunk részt venni és amennyiben lehetséges nem is szeretnénk odajutni. Számunkra az ellenzéki státus fontosabb, mint a hatalomra kerülés! Ezt figyelmébe ajánlom úgy a jelenlegi hatolom közelieknek, mint a hatalomra törekedőknek is.
- Mit üzen a polgári választóknak?
- Mi eddig sem loptuk az időt, hanem a terepen járva mértük a lakosság pulzusát. A helyhatósági választásokon való megmérettetés fontos mozzanat a párt életében. Ezért nem is nagyon akarunk addig összefogásra gondolni, míg nem tudjuk mennyi a párt támogattatása.
Eddigi tapasztalatunk az, hogy a polgári választók is megértették, hogy az építés mindennél fontosabb kell legyen. Ez kötelez bennünket is! (lejegyezte GBI,Erdélyi Polgár)

Hőből és fényből gyűjt áramot az új eszköz

http://www.technet.hu/hir/20110130/hobol_es_fenybol_gyujt_aramot_az_uj_eszkoz/ Radics Boglárka - 2011. január 30. 09:45

A Fujitsu bemutatta új hibrid energiagyűjtő eszközét, amely árammá alakítja a hőt és a fényt. Az eszközzel kétféle forrásból is villamos energiához lehet jutni, ami korábban csak több rendszer használatával volt lehetséges.

Az új technológia nagyszerű lehetőségeket kínál az energiagyűjtés terén, amelynek lényege, hogy az eszköz a közvetlen környezetéből nyert energiát alakítja árammá. Mivel nem igényel elektromos vezetékeket vagy akkumulátorcserét, új földrajzi térségekben és alkalmazási területeken is lehetővé teszi az érzékelők használatát.
Az elmúlt években egyre vonzóbbá vált az a lehetőség, hogy a fény, rezgés, hő, rádióhullámok stb. formájában jelen lévő környezeti energiát használják fel erre a célra, és többféle módszert is kidolgoztak a különböző forrásokból történő áramtermelésre. Az energiagyűjtés (energy harvesting) az a folyamat, amelynek során a közvetlen környezetből gyűjtött energiát alakítják árammá. Az energiagyűjtés technológiája feleslegessé teszi az akkumulátorcserét és az elektromos vezetékek használatát.
A környezeti fényből, rezgésből, hőből, rádióhullámokból stb. gyűjtött energia felhasználásával termelhető áram mennyisége elenyésző az erőművekből és az akkumulátorokból kinyerhető volumenhez képest. A Fujitsu új hibrid energiagyűjtő eszköze a fény- vagy hőenergiát alakítja árammá. Ez a két legjellemzőbb, széles körben rendelkezésre álló környezeti energiaforrás. Egyetlen eszközzel gyűjti a fény- vagy hőenergiát anélkül, hogy ehhez két külön megoldást kellene kombinálnia. Ráadásul olcsó szerves anyagokból készül, így előállítási költsége alacsony.
A Fujitsu olyan szerves anyagot dolgozott ki, ami fotovoltaikus és termoelektromos módban is alkalmas az áramtermelésre. A szerves anyag nagyobb hatásfokkal működik a korábban megszokottnál, így fotovoltaikus módban beltéri fényből is képes áramot generálni. Termoelektromos módban a környezeti hőből termel energiát. Mivel a szerves anyag és gyártási folyamata is olcsó, jelentősen csökken az előállítási költség.
Ezidáig a fényenergiát árammá alakító fotovoltaikus cellák és a hőmérsékletkülönbségből áramot termelő termoelektromos megoldások csak külön eszközökben voltak elérhetők. A Fujitsu új rendszere dupla áramtermelési potenciált kínál, mivel egy eszközben képes hasznosítani a környezeti hőt és a fényt.
Egészségügyi célú alkalmazás esetén a technológia felhasználható például a fontos változók (pl. testhőmérséklet, vérnyomás, pulzus) alakulását figyelő érzékelőkben - akkumulátorok és elektromos vezetékek nélkül. Ha a környezeti fény vagy hő önmagában nem elegendő az érzékelő táplálására, a technológia mindkét forrást igénybe veszi az áramtermelésre. A megoldás az időjárás-előrejelzések készítését támogató környezeti érzékelőkben is felhasználható olyan távoli helyszíneken, ahol nehéz akkumulátort cserélni vagy elektromos vezetéket fektetni.
A technológia részleteit a december 6. és 8. között San Franciscó-ban tartott IEEE International Electron Devices Meeting 2010 (IEDM 2010) szakkonferencián mutatták be. A cég a megoldás kereskedelmi bevezetését 2015 körül tervezi.

A Mercedes bemutatott egy grafikát új F1-es autójáról

http://www.f1hirek.hu/hir/A_Mercedes_bemutatott_egy_grafikat_uj_F1-es_autojarol_201101302200

A Mercedes GP majd csak február elsején mutatja be 2011-es Forma-1-es versenyautóját, ám a csapat már vasárnap megjelentetett róla egy számítógépes grafikát.

Több istálló - köztük a Mercedes GP is - kedden, az idei első tesztnapon Valenciában mutatja be idei autóját. Talán azért, hogy jobban felcsigázza rajongóit, a német autógyár F1-es csapata már vasárnap bemutatott egy számítógépes képet az MGP W02-es kódjelű autóról.

Az új Mercedes orra a pénteken bemutatott új Ferrariéhoz hasonlóan magasabbra került a tavalyihoz képest. Festésén a 2010-esnél jobban dominál majd a főszponzor Petronas zöld színe.

Az új autóval Nico Rosberg kedden teszi meg az első köröket, az istálló másik versenyzője, Michael Schumacher még aznap délután váltja kollégáját.
Fotó: , Mercedes Az új Ferrari, az F150-es mutatkozott be elsőként
Pénteken Maranellóban megkezdődött a 2011-es Forma-1-es bemutatók sora, a Ferrari leleplezte vadonatúj F1-es versenyautóját, amely az olasz függetlenség 150. évfordulójának tiszteletére az F150-es kódjelet kapta. Az olasz istálló 62. F1-es idényére készül.
A maranellói központban tartott ceremóniára több illusztris vendég is meghívást kapott, így jelen volt a Fiat (a Ferrari is az olasz konszernhez tartozik) elnöke, John Elkann és menedzser-igazgatója, Sergio Marchionne, valamint az istálló egyik legnagyobb szponzora, a spanyol Santander Bank elnöke, Emilio Botin is. Rajtuk kívül például a fékeket gyártó Brembo elnöke, Alberto Bombassei is a helyszínen tekinthette meg a leleplezést.

A Ferrari iránt mindig nagy a médiaérdeklődés is, az eseményre tizenhárom ország több mint száz újságírója nyert bebocsátást. Stefano Domenicali csapatfőnök rövid felvezetése után az istálló két versenyzője, Fernando Alonso és Felipe Massa lerántotta a vörös leplet az új Ferrari-modellről, az F150-esről.

Az új autó motorborításán a korábban már bemutatott új logó díszeleg, és ahogyan azt ígérték, az olasz történelmi évforduló miatt az olasz zászló is hangsúlyosabb lett: a hátsó légterelő hátsó lapjára festették fel a piros, fehér zöld színeket.

Ami a karosszériát illeti, a szabályváltozások miatt értelemszerűen több alapvető változtatást is el kell végeznie a Ferrari mérnökeinek az új autó tervezése során. Lényegében a teljes autót áttervezték, az autó eleje, a pilótafülke és a hátsó rész is új tervezés. Az orr-rész magasabbra került, és a pilóták is a tavalyinál magasabb pozícióban ülnek majd, mindez azért, hogy minél több levegő jusson az autó alá, ami a szívóerőt növelheti. Az autóról eltűnt az elmúlt években alkalmazott cápauszony-szerű motorborítás, amit tavaly továbbfejlesztettek F-csatornává. A hátsó szárny az idei évtől kezdve állítható, annak kialakítása is elüt a tavaly látottól. Az autóban 2009 után ismét helyet kapott a KERS, a kinetikus energia-visszanyerő rendszer. Az autó hátuljáról eltűnt a duplafedeles diffúzor is, amit betiltottak az idei évtől, az így elvesző leszorítóerőt más aerodinamikai megoldásokkal igyekeztek pótolni a tervezők.

A most bemutatott modelltől biztosan jelentősen eltér majd az, amivel az olasz csapat rajthoz áll az első versenyen, március közepén Bahreinben, addig ugyanis még 15 tesztnap hátra van, így rengeteget fejleszthetik a jelenlegi aerodinamikai elemeket.

Az időjárás függvényében a csapat már ma délután pályára viszi az új autót Fioranóban, egy film-forgatás keretében Alonso tehet meg néhány kört. Az igazi debütálásra február elsején kedden Valenciában kerül sor, ahol az idei első hivatalos teszten már a Ferrari is részt vesz. Az első két napon Alonso vezet majd, Massa pedig csütörtökön kezdheti meg az ismerkedést az F150-essel. A csapat vezetősége és versenyzői azt már az elmúlt hetekben is többször megfogalmazták, feltett szándékuk, hogy idén mindkét bajnoki címet megszerzik - elmondásuk szerint mivel ők a Ferrari, más céljaik nem is lehetnek.

Fotó: Ferrari S.p.A.

A hazai földrengések oka: Afrika és Eurázsia lassan közelít egymáshoz

http://nol.hu/lap/mo/20110131-a_hazai_foldrengesek_oka__afrika_es_eurazsia_lassan_kozelit_egymashoz

Magyarország területén a földrengés-aktivitás mérsékelt, ennek ellenére erősebb földmozgások kis számban, de előfordulnak, meglehetősen rendszertelen területi eloszlásban. Az átlagnál egyértelműen aktívabbnak nevezhető területek között kell említeni Komáromot, a Móri-árkot, a Kapos-vonalat, Egert, a Jászságot és Zala megye északi részét.

A hazai földmozgások fő oka, hogy Afrika és Eurázsia lassan közelít egymáshoz. Emiatt délnyugat–északkeleti irányú törésvonalak szabdalják át az országot, amelyek mentén apró elmozdulások történnek. Évente átlagosan 100-120 kisebb – maximum 2,5-es erősségű – földmozgást regisztrálnak, amelynek nagy része nem éri el az érzékelhetőség határát. Évente azonban négy-öt 2,5-3-as erősségű rengés is kipattan.

Az epicentrumban az ilyen földmozgás már jól érzékelhető, ám ezek jelentősebb károkat nem okoznak. Az ennél erősebb mozgások – amelyek már nagyobb károkkal járnak – 15–20 évente fordulnak elő, a nagyon nagy károkat előidéző, 5,5–6-os földmozgások pedig Magyarország területén 40–50 évente történnek. A súlyos rengések közül a legutóbbi a berhidai volt 1985. augusztus 15-én, amely a Richter-skála alapján 4,9 magnitúdót ért el, és épületkárokat okozott a térségben – ahogy ez most is előfordult.

Az első, hazánkban is érzékelt rengés, amiről tudomásunk van, 456-ban keletkezett a mai Szombathely közelében. Napjainkig egyébként több mint húszezer földrengést sikerült főleg korabeli feljegyzések, leírások alapján azonosítani és katalogizálni. Ismereteink szerint a legnagyobb, a mai Magyarország területén valaha kipattant földrengés Komáromban keletkezett 1763. június 28-án, magnitúdója 6,3-es értékre becsülhető. E rengésnek néhány halálos áldozata volt, az épületkárok pedig számottevőek voltak.

A földrengés hosszú éveken át tartó feszültségfelhalmozódási folyamat következménye. Azt tudjuk, hogy egy adott térségben előbb-utóbb földrengéshez vezet ez a felhalmozódás, de azt nem, hogy az energia mikor pattan ki. A földrengés-előrejelzésben a vi lágon legjobban kutatott terület a kaliforniai Szent András-törésvonal. Itt bármikor lehet földrengés, de mégsem tudjuk, mikor jön a következő. Tóth László szeizmológus lapunknak korábban azt mondta, hogy amerikai kollégái ma is csak azt merik kijelenteni, hogy ott éveken belül várható egy nagyobb rengés, de azt nem, hogy mikor, mekkora.

Hogy hazánkban mi várható, azt még ennyi bizonytalansággal sem tudjuk megmondani.

2011. január 30., vasárnap

A terepmunka gyümölcse

Az elmúlt időszakban újra terítékre került, hogy mit is vár az MPP tisztségviselőitől a tagság.
A MÁÉRT újraélesztői most egy gesztust tettek a polgáriak felé, amely következtében a Kolozs megyei MPP ügyvezető elnökét, Simon Csaba urat - akinek személyében az MPP egyik országos alelnökét is tiszteljük - beválasztották az egyik szakosztályba. Itt a közösségépítés és a felekezetekkel való kapcsolattartás módszereinek a kidolgozási stratégiájában lenne partnere a többi szakosztályi tagnak. Ebből az alkalomból kérdeztük Simon Csabát: - Tisztelt alelnök úr, a MÁÉRT- szakosztályába való beválasztása mit jelent Ön és az MPP számára? - Első sorban szeretném megköszönni a bizalmat az országos elnökségnek! Másodsorban e szakosztályba való bekerülésemet nagy megtiszteltetésnek veszem, mert az új magyar kormány kezdeményezései számomra fontosak voltak eddig is. Ugyanakkor e szakosztályi tagságom kötelességet is ró rám. - A MÁÉRT szakosztályaiba nagyjából szinte mindegyik politikai vagy civil szerveződés küldött tagokat, mennyiben lesz jobb ha most egy nagy csoport dolgozik a közös terveken? - Hiszem, hogy a többi szakosztályi tag is hasonlóan érez, mert nekik sem lehet érdemtelen, hogy a népközösségünk számára olyan fontos stratégiát közösen sikerül-e majd a MÁÉRT vezetőségének az asztalára tegyünk. - A polgári pártban Önnek a feladatai közé tartozik a Szórvány felekezeti és közösségi szinten való kapcsolattartása is. A MÁÉRT szakosztályában is lehetősége lesz az eddigi tapasztalatából a többi tagnak is átadni? - Szakosztályi szinten ez a terület kesztyűként megegyezik az eddigi feladataimmal. A hétfői tanácskozás (jan 31. szerk megjegyz.) lényegében inkább az ismerkedés és az alapelvek leszögezése lesz. AZ MPP-nek már az indulásnál hasonló tervei voltak és két éve a terepen végzett munkám eredményei pedig szintén fontos kiindulási pontok lehetnek mindenki számára. - A Kolozs megyei szakosztályok eddigi munkája, eredményei mennyiben segíthetik a MÁÉRT munkáját? - Azt ajánlom ne fussunk annyira előre, mert a MÁÉRT-ban sokrétű és sokszintű a probléma felvetése. Nekem az egyik al-szakosztályba lesz lehetőségem, hogy bemutassam mindazt, amiben közös pontokat, érdekeket lehetne kialakítani. - Ezzel azt akarja mondani, hogy nem bízik az al-szakosztályi csoportban? - A probléma nem így tevődik fel! Eddigi munkánkat sokan nem ismerik, részben azért mert a sajtó nem az "építőmunkára" figyel, hanem csak a "hírekre", részben pedig azért mert egyfajta öncenzurát alkalmaznak, amiért ha a polgáriakról még lenne is hírük, nem igazán teszik ki a lapjukba, nehogy más politikai csoport vezetőit megsértsék. Ezért előbb arra kell időt fordítani hogy bemutassuk egymásnak az eddigi tevékenységünket, pozitív példákon keresztül. - Ha a többiek nem igénylik ezt a fajta közelítést? - Nem valószínű! Mi is figyelünk másokra, és az eddig eltelt időszakban pedig sok esetben mások is "átvettek" olyan dolgokat, amit mi már bemutattunk. - Ez azt jelentené, hogy feltétel nélkül megosztaná az eddigi tapasztalatait? - Megint elmegyünk a probléma mellett. A MÁÉRT által kihírdetettek értelmében az anyaországnak fontos, hogy a népközösségen belül konszenzus legyen! Ez viszont nem azt jelenti, hogy feladjuk a pártnak a programját. Egyedüli magyar párt lévén a többségiek felé is üzennünk kell, hiszen mi itt élünk és ezután is itt akarunk élni, az erdélyi tájakon. A mi akaratunk is fontos kell legyen mindazok számára, akik a konszenzusra törekednek. Nem érdekünk a tömeges népközösségi "mozgás". Erről kell meggyőződjön az, aki velünk leül egy asztalhoz. Nem a megmaradás a fontos, hanem a népközösségi fejlődés! - Ez új szeleket hozna a köreinkbe, részletezné? - Eddigi tevékenységeink ebbe az irányba mutatnak, lásd Csép Sándor Kolozs megyei MPP elnök komoly tevékenységét, amely az Áldás Népesség projektben csúcsosodik, vagy Keizer Róbert kolozsvári MPP elnök által vezetett szakember csoportok gazdasági, turisztikai, stb. tevékenységeit, vagy Csüdöm Ferencz megyei MPP elnökségi tagja által vezetett Kalotaszeg futbal bajnokságot, vagy a Pávai Mária által vezetett Egyenlő Esély szakosztály hathatós tevékenységét és nem utolsó sorban az Ifjú Polgár szervezett munkálkodását. Mindezek a népközösség fejlődésért ezidáig sok ezer munkaórát tudnak maguk mögött. - Ezek szerint mások nem dolgoznak? - Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy az erőinket ne forgácsoljuk fel az által, hogy egymásban ne egyenlő partnert lássunk, hogy az eddigi munkánk ne vesszen kárba. Mi eddig semmilyen támogatást sem kaptunk és mégis elvégeztük mindazt, amit vállaltunk! - Térjünk vissza a MÁÉRT-ba elvégezendő feladatokra, miben látja a jövőbeni munkát? - Számunkra a jövő nemzedék egészséges körülmények között való fejlődése a legfontosabb és a párt programba is az első helyen áll. A fiatalokkal a közösségi szellem elfogadtatása komoly befektetést igényel. Ez pedig nemcsak szellemi, hanem anyagi befektetést igényel. Erre a mostani körülmények között nem igen van lehetőség, így komolyan kellene venni az alapok tartalékolási feltételeit és a helyes elosztása helyett inkább a hasznos befektetésre kellene koncentrálni! Ezt fontosnak tartom az al-szakosztályon belüli munkánkban. - Miután visszatér hol fogja folytatni? - Mi eddig is mentünk a magunk útján! Ha az al-szakosztály keretében hasznos, alkalmazható változásokat észlelünk igyekszünk majd az ott elhatározottak szellemében korrekciókat, javításokat eszközölni a mi munkánkba is, de arra nem leszünk hajlandóak, hogy felvegyük a bólogatójánosok pozicióját. Ha mi is pozitívan állunk a dolgokhoz, elvárjuk, hogy a csoport többi tagjai is hasonlóan cselekedjenek. (lejegyezte GBI, Erdélyi Polgár)

Kárpát-medencei diákírók és diákköltők tábora

http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=35206

Az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata április 19-22-ig Sárváron megrendezi a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 34. irodalmi pályázatának táborát. A pályázatot vers, próza és tanulmány kategóriában hirdetik meg, és várják minden 14 -18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. A pályázatok maximális terjedelme 15, írógéppel, számítógéppel (14 pontos betűnagysággal), vagy kézzel írt kéziratoldal. A legjobb ötven pályázat szerzője meghívást kap az április 19-22-ig megrendezésre kerülő sárvári irodalmi táborba, ahol kiértékelik a pályamunkákat és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A neves költőkből, írókból álló zsűri által kiválasztott legjobb 50 pályázónak április 5-ig meghívót küldenek. A táborban csak a meghívottak részvételét biztosítják, számukra a rendezvény díjmentes. (Szükség esetén a pályázó útiköltségét is megtérítik.) A szervezők kérik, hogy a pályázók postán, egyetlen, jól olvasható példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra kívül írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: „verspályázat”, „prózapályázat” vagy „tanulmány-pályázat”). Aki két kategóriában is pályázik, két borítékban küldje írásait. A pályázat nem jeligés, ezért mindenki tüntesse fel pályázata belső címoldalán a saját nevét és címét, iskolája nevét és címét, továbbá a saját (vagy az iskolája) e-mail címét, telefonszámát. A pályázatokat a következő címre várják: Írók Szakszervezete, Budapest, Városligeti fasor 38., 1068. A pályázatok beérkezésének határideje: március 4.

Színvonalas konferencia kezdődött

http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=35231

Közel harminc neves előadó és sok érdeklődő vett részt tegnap délután fél háromtól a Szatmárnémetiben első ízben megrendezett Matematika és Informatika Didaktikai Konferencián (MIDK 2011). A megnyitónak, ahogyan az előadásoknak is, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem szatmári kihelyezett tagozatának székhelye ad otthont. A konferenciát dr. Kiss Sándor matematikatanár, a rendezvény egyik főszervezője nyitotta meg, majd dr. Végh Béla, az egyetem adjunktusa köszöntötte a résztvevőket. „Szatmárnémeti nem vált egyetemi központtá az évek során, a fiatalok közül nagyon sokan Kolozsvár, Temesvár vagy éppen Marosvásárhely felsőoktatási intézményeit választották. Most azonban azon dolgozunk, hogy ezeknek az egyetemeknek a kihelyezett tagozatai itt megerősödjenek. Nagyon örülök annak, hogy ilyen szakmai konferenciát a városunkban rendeznek meg, hiszen ez Szatmár szakmai és kulturális életére is jó hatással lesz” – magyarázta a megnyitón Ilyés Gyula, Szatmárnémeti polgármestere. Dr. Páles Zsolt, a debreceni matematikai intézet tanára elmondta, hogy a mostani együttlét kitűnő lehetőség a szakmai tapasztalatcserére. „A konferencián évről évre nagyon sok határon túli matematikus és informatikus vett részt, ezért is külön öröm, hogy most itt rendezik meg. Szatmárnémetiben három napig a szakmának szentelhetjük a figyelmünket, új dolgokat tanulhatunk egymástól” – mondta dr. Páles Zsolt. A megnyitót követően a konferencia előadásai is elrajtoltak: vasárnap délig huszonöt előadót hallgathatnak meg a résztvevők, és tíz tudományos poszter is bemutatásra kerül. Négy fél napból áll össze a konferencia programja, mind a négy alkalommal egy főelőadó nyitja meg az előadás-sorozatot. Szombaton az előadások ugyanakkor külön matematika és informatika szekcióban zajlanak. A konferencia ideje alatt könyvvásárlásra is lehetőség van: megvásárolhatók lesznek a BBTE kihelyezett tagozatán oktatók kiadványai, valamint a Hírlap-kötetek is. (krisztina)

Több száz bejelentés az epicentrum környékéről - Utórengéseket is észleltek

http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=360565 2011-01-30 17:10

Komárom-Esztergom megyében okozta a legtöbb kárt a szombat esti földrengés. Oroszlányban több száz bejelentést kapott az önkormányzat. Budapesten keddre végezhetnek az utak, hidak, aluljárók átvizsgálásával. Hasonló erejű földmozgás 25 éve volt Magyarországon.

Oroszlányban, Kecskéden, Vértessomlón és Várgesztesen okozta a legtöbb kárt a tegnap esti, a Richter-skálán 4,7-es erősségű földrengés. Várgesztesen statikus vizsgálja a nemrégiben felújított templom falait. Kecskéden szinte minden épületen találtak hajszálrepedést, míg Vértessomlón 21, főként régi építésű ingatlan károsodott. A húszezer lakosú Oroszlányban több száz bejelentés érkezett az önkormányzathoz, a károk mértéke még nem ismert.

A földrengés központja Környe és Oroszlány között volt, a földmozgást azonban érezték Fejér és Pest megyében, valamint a fővárosban is.

A 10-15 másodpercig tartó földmozgás után sokan az utcára futottak Oroszlányban, tartva az esetleges utórengésektől. A Rákóczi utcai társasházi lakásokban hajszálrepedések keletkeztek. A lépcsőházakat sorra járták a tűzoltók, hogy ellenőrizzék a károk mértékét.
Hasonlóan jártak a panelházakban élők is, volt ahol 3-4 centire csúsztak egymástól a panelek. A lakók arról számoltak be, hogy a rengések következtében kilengett az egész épület. Oroszlányban az előzetes becslések szerint 30 épületben keletkezett kisebb-nagyobb kár.

Az egyik vértessomlói házban minden szobában végigrepedt a mennyezet. Vakolatdarabok borították a szőnyegpadlót, az idős szülőket a rokonokhoz költöztették. Az érintett Komárom-Esztergom megyei településeken személyi sérülés nem történt. Repedéseket keresnek a hidakon

A fővárosi hidak, felüljárók vizsgálatát már az éjjel megkezdték a közterület-fenntartó szakemberei, károsodást eddig sehol sem találtak. Az összes építmény ellenőrzésével várhatóan hétfőre végeznek. A közterület-fenntartó 293 hidat és felüljárót üzemeltet. Vasárnap délutánig a Duna-hidakat és a legforgalmasabb csomópontoknál lévő felüljárókat.

A szakemberek szemrevételezéssel vizsgálják át a fővárosi hidakat - repedéseket keresnek, illetve átnézik a tartószerkezetet, valamint azt, hogy a támaszok környékén van-e talajtörés, gyűrődés. Egy híd ellenőrzése órákig tart. Statikai vizsgálatra ilyen erősségű földrengésnél nincs szükség a szakember szerint. Számíthatnak kártérítésre

Fizet a biztosító a földrengés okozta károk után. A Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivője a Hír Televíziónak elmondta: eddig még nem érkezett hozzájuk bejelentés, de akinek van lakásbiztosítása, az számíthat kártérítésre.

Utórengéseket észleltek

Kisebb utórengéseket észleltek a szakemberek éjszaka és vasárnap délelőtt is. Magyarországon évente száznál több földmozgást regisztrálnak, tavaly a legerősebb 3,5-es erősségű volt a Richter-skálán. A Tudományos Akadémia Kutató Intézetének munkatársa elmondta, a földrengést előre jelezni nem lehet, a katasztrófavédelmet csak akkor tudják riasztatni, ha a műszerek elküldték az első jelet a központi szerverre. Magyarországon egyébként utoljára 1985 augusztusában, Berhidán mértek hasonló erősségű földrengést. (rá)

hírTV

Rengett a föld Magyarországon, sokan pánikba estek Kisebb károkkal megúsztuk a földrengést

http://nol.hu/belfold/rengett_a_fold_budapesten

A 4,7-es rengés epicentruma Komárom-Esztergom megyében volt, de fél Magyarországon érezhető volt. Oroszlányban és Budapesten is megsérültek panelházak. Frissítve

NOL| 2011. január 30.

Ezt mutatta a szeizmográf Székesfehérváron

Forrás: köpönyeg.hu A Magyar Tudományos Akadémia Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint a szombat kora esti földrengés a Richter-skála szerint 4,7 erősségű volt. Várhatóan lesznek utórengések, de jóval kisebbek - közölte Tóth László szeizmológus az MTI-vel szombaton este.

Tóth László ismertetése szerint a rengés 18 óra 41 perckor kezdődött, epicentruma Oroszlánytől pár kilométerre észekra volt.

A svájci SED szeizmológiai központ adatai szerint a Richter-skála szerint 4,5-es erősségű földmozgást történt 20 kilométer mélyen 18:41-kor. A GFZ Potsdam Global Seismic Monitor rendszer 4,8-es rengést mért öt kilométer mélyen.

Az Amerikai Egyesült Államok földtani szolgálatának weboldala szerint a szombaton kora este történt földrengés centruma 8,3 kilométerrel volt a föld alatt. A műszerek szerint a rengés kiterjedése észak-nyugati irányba 113, nyugatra 54, észak-keletre pedig 53 kilométeres volt.
Sérült házak

Takács Károly, Oroszlány polgármestere - aki egyben a város védelmi bizottságának vezetője - az MTV Híradójában elmondta, komoly morajlást, különös, erős robajt hallottak, az edények kiestek a szekrényből. Komoly károkról ő sem tud, de egy tízemeltes panelházon példál repedések keletkeztek, amit már vizsgálnak a szakértők.

Az MTI közölte: Budapesten, a III. kerületben is megsérült két, a XI. kerületben pedig egy panelház, és Komárom-Esztergom megye több településéről jelentettek kisebb falrepedéseket.

A rengést egész Budapesten és környékén érezni lehett. A város összes kerületéből érkeztek beszámolók arról, hogy megmozdult alattuk az ágy vagy a pohárban a víz. A magas épületek magasabban lévő lakásaiban természetesen jobban lehett érezni. Legtöbben arról számoltak be, hogy megmozdult alattuk a szék vagy a kanapé, összecsörrentek a poharak a szekrényben vagy elmozdultak a bútorok. Budakeszin is a poharak koccantak össze és egy állólámpa is majdnem feldőlt.

Sokkal erősebb volt a rengés például Székesfehérváron. Munkatársunk jelentette, hogy határozottan lehetett érezni, a belváros emeletes házaiban kifejezetten ijesztő volt az érzés. Többen pánikba is estek, sokan kiszaladtak a házakból és az utcán tárgyalták a történteket.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Petróczi Tímea az MTI-vel közölte: komolyabb károkról egyelőre nem kaptak jelentés, de mint a szóvivő elmondta, folyamatosan csengenek a katasztrófavédelm telefonjai. Elsősorban a földrengés tényéről kapnak bejelentéseket, mások arról érdekldőnek, hogy várható-e utórengés.

Szlovákiában is

A földrengést Szlovákiában is érezni lehetett. Markíza televízió jelentése szerint háromnegyed hét előtt néhány perccel 3-4 másodpercig földmozgást észleltek Délnyugat-Szlovákiában, többek között Révkomáromban, Dunaszerdahelyen, Nagyszombatban és néhány más városban is. Komoly károkról onnan sem érkezett jelentés.

http://nol.hu/belfold/kisebb_karokkal_megusztuk_a_foldrengest

MTI| 2011. január 30.

A szombat esti, 4,7 erősségű magyarországi földrengést több kisebb utórengés is követte éjszaka, ám ezek annyira gyengék voltak, hogy károkat nem okozhattak.
A szombati földrengésben senki nem sérült meg, kilakoltatni sem kellett senkit, az Oroszlánytól pár kilométerre lévő epicentrumhoz közeli településeken néhány házon repedések keletkeztek

és pár kémény is megdőlt; Budapesten átvizsgálják a felüljárókat és a hidakat, vasárnap estig károsodást nem találtak.

Oroszlányban a védelmi bizottság ülésén elhangzott, hogy a város mellett Kecskéden, Vértessomlón és Várgesztesen keletkezett a legtöbb kár, elsősorban repedések és kéménydőlések.

A Komárom-Esztergom megyei veszélyes ipari üzemekben, iszap- és zagytározókban sem okozott kárt a földrengés

A Fővárosi Közterület-fenntartó ZRt. szakemberei hétfőn végeznek a fővárosi hidak és felüljárók vizsgálatával, eddig sehol nem találtak károsodást és Almássy Kornél közútfenntartási ágazati igazgató szerint valószínűleg nem is fognak. Szemrevételezéssel vizsgálják, keletkezett-e repedés a hidakon, felüljárókon, hétfőn 12 hídlétesítmény-felelős és 17 útellenőr fejezi be a vizsgálatot.

Magyarországon 1985 óta nem történt ilyen erejű földrengés.