2012. május 31., csütörtök

A magyar házak mágikus ereje

Wanatka Gabriella
2010. május 17. 
Miközben a keleti térrendezés - a kínai feng shui és az indiai vasati - divatja egyre szélesebb körben terjed, már-már a feledés homályába merül az ezeréves magyar házépítési szokásrend, mely nemcsak a földrajzi adottságainkra épült, hanem a magyar lélek mágikus erejét is keretbe foglalta.
Van egy álmom? Ebben az álomban Magyarországon olyan házak épülnek, amelyekből teljesen egyértelműen kiderül egy idegen számára, hogy csakis Magyarországon járhat. Ezek a házak őseink tudása alapján, természetes anyagokból, a magyar térrendezés jól bevált szabályai szerint készülnek, és jó bennük élni. Nekünk, magyaroknak olyan magas szintű építészeti, térrendezési hagyományunk és jelképrendszerünk van, amely minden utánzást fölöslegessé tesz, és amelyben az idegen elvek meghonosítása csupán zűrzavart okoz. - írja
A magyar ház mágikus titka című könyv ajánlójában Színia, a szerző. Ez a könyv jó két évvel ezelőtt került a könyvesboltok polcaira, s szinte észrevétlenül simult a sok-sok feng shuit és egyéb keleti térrendezést dicsőítő, tanító kiadványok közé.
Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amely a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek. Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok formája, osztása, nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, s nem véletlenek a különböző díszítések, ugyanis a magyar ház egy térbeli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerői számára pontosan olvasható.
Minden ház teremtés eredménye, egy-egy megvalósult gondolat. A gondolat nagyon finom erőforma, és megváltoztatni is csak gondolati úton lehet. Ezt az erőt még nem nagyon lehet mérni, a hatását viszont igen. A pozitív illetve negatív gondolatok megváltoztatják az izmok erejét, a bőr állapotát, amit a műszerek kimutatnak (lásd hazugságvizsgáló). A ház tehát egyéni gondolatok, illetve nagyon erős kollektív gondolatok együttes eredménye. A nagyon erős, régóta működő kollektív gondolat a HAGYOMÁNY. Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek. A magyar térrendezés csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot, amely évezredeken keresztül "bevált" a magyarság körében. Ha valaki más nép hagyományrendszerét kezdi alkalmazni, annak meg kell ismernie teljes mélységében ahhoz, hogy valóban működjön.
Az ősmagyarok legfontosabb, szent égtája a kelet volt, színe a fehér, állata a ló. A feng shuit hirdető kínaiaknál a kelet csak a második legfontosabb irány, színük a zöld, állatuk a sárkány. A fehér szín a kínaiaknál a nyugati irányt jelöli, a ló pedig a dél állata. Amennyiben tehát egy magyar térben a fehér színt a nyugati oldal erejének megerősítésére akarja használni valaki, azzal káoszt okoz, mert nálunk évezredek óta a fehér keleti erőt jelöl. Nem beszélve a sárkányról, mely negatív alakja a magyar népmeséknek.
Az égtájaknak minden népnél fontos szerepük, jelentőségük van. A magyar elnevezések sok mindent elárulnak:
KELET - az ébredést, a megújulást, a feltámadást, jelenti. Keletkezik igénk szintén valami új létrejöttét, megteremtődését mutatja.
DÉL - az éltető energia, feltöltő erő
NYUGAT - a megnyugvásra, pihenésre utal. Energiája összehúz, összetart, körülölel, biztonságot ad.
ÉSZAK - az éjszakával, a sötétséggel, mozdulatlansággal kapcsolatos.
A legtöbb régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt,amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak.
A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta. Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték, és a házat, amikor lehetett, keletre tájolták. (A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, kit a népmesék Tündér Ilonaként őriztek meg, így ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája. A házat hosszában mestergerenda osztja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi. A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő.
Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor "Napba öltözik".) Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.
A tető
A parasztházak teteje nagyon hosszú ideig kizárólag sátortető volt, amit kontyos tetőnek vagy süvegnek hívtak. Ezt később sokfelé felváltotta a nyeregetető, mert a ház alapterülete hosszában megnyúlt. Nemcsak azért ilyen a formája, mert a hó és a víz könnyen lecsúszik ezekről a tetőkről. A tetőt a ház hosszában minden esetben a mestergerenda tartja. Hogy mitől mester ez a gerenda? Mert fontos szerepe van a házban. Ha egy gyermek megszületett, arccal kelet felé, a mestergerenda alá fektették a bölcsőjébe. Ha valaki meghalt, ugyancsak a mestergerenda alatt ravatalozták fel, és éppen fordítva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a léleknek, hová érkezzen és merre távozzon. A "Mester" segítette az érkezőt és a távozót. A Mestergerendára csillagot, tejutat, szárnyas napot, illetve teremtés-szimbólumokat faragtak. Régen pontosan tudták azt is, hogy a gerenda melyik részére kell faragni azt a csillagot, vagyis pontosan ismerték a szimbólum jelentését.
Az apajogú nagycsaládok általában arccal kelet felé állnak be a világba, erre fordul a sátruk ajtaja is. Fő égitestük a Nap. Az észak-déli beállású rendszerek? még az anyajogú társadalmat képviselik, s a Hold tiszteletének nyomait találjuk körükben. (László Gyula.)
A csúcsjel
A tetőszerkezet tetején a legtöbb régi házon megtalálható valamilyen csúcsjel. Általában tulipánt, csillagot, keresztet, X-jelet, gömböket, kettős keresztet faragtak egymás fölé. (hogy miért épp ezeket a jeleket? Mert az ősi rovásírás első betűi egyben isteni jelképek. Az A betű az Anyaisten (4), a B betű az Atyaisten (X), a D betű pedig a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: "öregisten" - az ő jele az "Us+ (mint Ős).
A homlokzat 
Hasonló szimbólumokat faragtak rá, mint a csúcsdíszekre, a szerepük is azonos. Nagyon gyakori a homlokzaton a Nap!
A bejárat 

Magyarországon nagy hagyománya volt (és egyre inkább ismét van) a faragott vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk nagyon sok olyan ősi szimbólumot "felvonultattak", amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták. A kapuk boltíve természetesen itt is az égboltot jelképezte: a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként készült.
Annak idején a kapura festett, illetve faragott jelek pontosan úgy olvashatóak voltak, mint ma bármelyik betűvel írt szöveg.
Régen létezett a magyar kapukon egy "lélektükörnek" nevezett domború, fényes Nap-forma. Aki belépett, először mindenképpen szembetalálkozott saját képmásával, így megvizsgálhatta a lelkiismeretét, vajon jó szándékkal jött-e. A kapura feliratok is kerültek, amelyeknek természetesen szintén védő, áldó szerepük volt. Mint például: "A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség." Vagy: "Jószívű jóbarát kapumon béjöhetsz."
A sok kapun ma is látható körbefutó hullámvonal-faragás eredetileg olyan kétfejű kígyó volt, amely védte-őrizte a portát. Ez a kétfejű kígyó egy csillagkép az ég északi sarkkörén.
Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. Azokat feladni nincs értelme. A magyarok kövessék a a magyar szokásokat hibátlanul, és a többi nép is a sajátjait? (Láma Ngawang, tibeti tanító)

A ház bejárata

A régi házak ajtaja köztudottan nagyon alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette a kalapját. A ház másik neve egyébként a "hajlék", amelyben egyértelműen megmaradt a meghajlásra, tiszteletadásra való utalás.

A Tűzhely

A ház lelke. Ezért is került mindig a ház közepére. Őseink a tűznek különös jelentőséget tulajdonítottak, Bármilyen nagy ünnep volt, a családból valaki mindig otthon maradt, hogy vigyázzon a tűzre. Ugyanis a tűznek folyamatosan égnie kellett, az év egyetlen napját kivéve, amikor megszentelték és újragyújtották. A tüzet tilos volt piszkálni, nem volt szabad szemetet beledobni, nehogy megsértsék az Ős szellemét. A családi tűzhely azonos volt a családi múlttal, jövővel, jelennel, összetartozással, ezért óriási illetlenségnek számított, ha valaki például a szomszédba ment parazsat kérni, mert a saját tüze kialudt. (Még ma is él a mondás: háztűznézőbe mennek a lányok a fiús házhoz - ez is abból ered, hogy a tűzben a ház szelleme lakik, így a "háztűz" az egész családot, nemzetséget, vérvonalat jelképezte).
A magyar térrendezés a tűzhelytől indul. A tűzhely mögül kelet felé nézve látható a ház legértékesebb része. Ez után következik a jobb kéz felé eső rész, majd a bal kéz felé eső, és végül, a legkevésbé értékes az, ami a hátunk mögé kerül.
Ablakok

Ha a ház az ember testét, a kemence a lelkét szimbolizálja, akkor az ablak nem más, mint a ház szeme (azt is mondjuk: ablakszem).
Erőterek a magyar házban 
Amikor a két alaperő - a férfi és a női erő - éppen megfelelő arányban van, akkor harmónia uralkodik, kiegyensúlyozott a ház.
1. A szellem erejének gyűjtőpontja a házban a keletre, délkeletre és délre nyíló ajtók, ablakok, illetve a padlás. Erőformája a megtisztító, növekedést beindító, kelet típusú fa-energia és a déli feltöltő tűz-erő. Az ötletek, az ihlet, a tervek, az álmok mind a szellemi erő következményei. A teremtés első fázisa, a gondolatok keletkezése. A házban a szellemi erőt "katalizáló" helyek a keleti és a déli oldalak, illetve a tetőtér. Ezekre a részekre érdemes azokat a helyiségeket építeni, ahol alkotunk, szellemi munkát végzünk: dolgozószobát, műtermet, gyerekszobát.
2. A lélek erejének központi helye: a tetőgerendák által alkotott térbeli kereszt metszéspontja, ezen kívül a tűz helye, a délnyugatra és északkeletre néző ajtók-ablakok, valamint a ház közepe. Erőformája kiegyensúlyozott, stabil földerő. Ide érdemes tenni a konyhát, étkezőt, nappalit, minden olyan helyiséget, ahol a társasági élet zajlik.
3. A teremtő-megtermékenyítő erő: a házban nyugati, illetve az északnyugati és északi oldal - a pihenés, érlelődés, a befelé fordulás helye. A hálószobák, fürdőszoba és éléskamra legjobb helye.

Dr. Kövér László a MPP tiszteletbeli elnőke Erdővidéken

Vargyas - A zászlók választás előtt is beszélnek!

Egy szebb városért

Túllépte az áradási szintet a Feketeügy

2012 május 30
Túllépte az áradási szintet a Feketeügy a Kovászna megyei Lemhény és Szentkatolna térségében. A hidrológusok szerint az elmúlt napok heves esőzése miatt jelentősen megnőtt a folyó vízhozama, ezért kisebb áradásokra is számítani lehet. A hatóságok emiatt forgalomkorlátozást vezettek be a 11B jelzésű országút és a 121-es megyei út katrosai illetve szentkatolnai szakaszán.
Tegnap estétől tilos a nyergesvontatóknak és a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedni a Nyergesen át a Kászonok felé. Ezen a szakaszon helyenként az úton 10 cm-es víz van. Az utászok azt kérik, hogy csak azok közlekedjenek gépkocsikkal ezen az útszakaszon, akik a Kászonokban, illetve a Kászon és Kézdivásárhely közötti falvakban laknak.
A hatóságok holnapig meghosszabbították a narancssárga valamint sárga jelzésű árvízriadót Kovászna, Vrancea, Bákó és Hargita megyében. Dobos László (Kép forrása: uninaplo.unitarius-halo.net)

Él még a virágozás szokása Szabédon

Gligor Róbert László | 2012.05.30. 
Szabéd az egyike azon kevés mezőségi falvakank, ahol még él a pünkösdi virágozás szokása. A virágozásban a legények vesznek részt, a konfirmáltaktól a huszonkét, legtöbb huszonöt éves korig, ezen felül már nem illik a legények között számláltatni. A leányok, akik virágot kapnak, szintén ebbe a korosztályba tartoznak.

Nem maradt el a virágcsokor a lányok kapujáról

Jelenleg mintegy huszonöt-harminc legény van a faluban, akik általában a baráti kör szerint több kisebb csoportra oszolva indulnak el virágozni. Erre pünkösd szombatján éjféltájt kerül sor, amikor az emberek már első álmukat alusszák: ilyenkor indulnak el virágot lopni. Beugranak az udvarokra, kiskertekbe és leszedik a legszebb virágokat. Ezért a ház lakói közül valaki őrködni szokott, hogy a „tolvajokat” elkergesse, különben a virágoskert látja kárát. A leginkább a bazsarózsát, pünkösdi rózsát keresik ilyenkor a legények, de minden kinyílott virág kelendő. 
Szép koszorú vagy csihányos csokor
A „zsákmányt” megszerezve szép virágcsokrokat készítenek, ezzel pedig rögvest elindulnak kedveseik házához. Itt a lány szobájának ablakát megkopogtatva adnak jelt, a lány pedig kihajol, átveszi a virágot, míg a legény megkapja a fizetségül járó puszit. Ám az is megesett, hogy a virágozás előtt a fiatalok valamiért megharagudtak egymásra. A virág azért nem maradt el, de ilyenkor csihányt (csalán) lopott a legény a virágok közé, hogy emlékeztesse a lányt a kellemetlen percekre.
Ahol a fiatalok kapcsolata már komolyabb, ott a legény egy-két társa segítségével fenyőágból koszorút hajt a lányos ház kiskapujára, amelyet virágokkal díszít. Ám ezt őrizni kell, mert megesik, hogy más legény, akinek már nem jutott virág valamelyik kertben, lelopja és elviszi saját kedvesének.
Változnak az idők, technikák
Amint megtudtuk a faluban, idén az esős időjárás ráijesztett a legényekre, mert valamelyest kevesebben indultak el éjféltájt. A középkorúak és idősek azonabn nem hagyták ezt szó nélkül: az ő idejükben senki nem törődött az időjárással, hanem végig kitartottak éjszaka, hogy apáik örökségét fenntartsák. A fiatalok dolgát ma már a technika is segíti: a legény telefonon vagy sms-ben jelzi a lánynak, hogy érkezik a virágcsokorral az ablak alá.
Ősi jelkép, szerelmi ajándék
A zöld ág a természet újjászületésének, a termékenységnek ősi, egyetemes jelképe az európai népszokásokban. A “virágozás” a zöldágazásnak Erdélyben több helyen, így a Mezőségen is megmaradt régebbi, közösségi funkciója. A virágozás szokása egyéni és közösségi élmény, a csokrot, koszorút szerelmi ajándékul szolgál. A Mezőségen több településen is szokásban volt, de mára egyre kevesebb helyen találkozunk vele: idén Szabédon és Mezőpanitban is gyakorolták, de Csittszentiványon és Mezőkölpényben sem feledték el teljesen

Erdély jobb márkanév, mint Románia

2012.05.31.
Külföldön az emberek sokkal többet tudnak Erdélyről, mint az országról, amelyben található – nyilatkozta Shajjad Rizvi, a Little People Románia Egyesület elnöke, valamint az Erdélyben lévő brit üzletemberek egyesületének egyik alapítótagja.
A British Business Group of Transylvnia egyesületről van szó, amelyet tegnap avattal fel Kolozsváron, II. Erzsébet brit királynő uralkodásának 60. évfordulója alkalmából.
Shajjad Rizvi közel 17 éve él Kolozsváron, ahol az ország egyik legismertebb alapítványát hozta létre a rákbeteg gyerekek és tinédzserek számára. Legutóbb pedig még erősebbé tette Erdély és Nagy Britannia üzleti kapcsolatát, az újonnan létrehozott alapítvány által.
Rizvi úgy nyilatkozott, Erdély egyedi. Van benne valami különleges, amelyért a brit uralkodócsalád tagjai épp annyira rajonganak, mint maguk a helybéliek. Mi több, úgy véli, Erdély egy önálló márkanév, amelyet még senki sem használt.
Hozzátette, a külföldieknek ha azt mondod, Romániából való vagy, azt fogják kérdezni: „Az hol van?”. Viszont ha azt mondod, erdélyi vagy, tudni fogják honnan jössz és azonosulni is tudnak vele. Ennek értelmében, Erdély messzemenően jobb márkanév, mint maga Románia, amelyben található – vélekedetett Shajjad Rizvi.marosvasarhelyi.info

2012. május 30., szerda

Amit tudnod kell(ene) a Windows 8-ról


Szilágyi Szabolcs 2012. május 30., 
Jelszavak helyett képek, Windows pendrive-on, fejlett antivírus megoldás - jelentősen bővül az új redmondi OS. Részletek cikkünkben.
Ha valaki még emlékszik, miért „késett” annyit a Windows Vista, akkor pontosan tudja, hogy a 2000-es évek elején elindított Megbízható Számítástechnika Kezdeményezés (Trustworthy Computing Initiative) okolható a csúszásért. Akkoriban döbbent rá a Microsoft, hogy mennyire elengedhetetlenül fontos az operációs rendszer magas fokú biztonsága; az azóta debütált OS-ek mindegyike tovább gazdagodott e téren. Nincsen ez most, a Windows 8 megjelenésének küszöbén sem másként.
Nézzük meg, mire számíthatunk e téren, annak figyelembevételével, hogy noha az év végi debütálás már nincsen messze, az operációs rendszer nincsen kész állapotban, így a végleges termékben lehetnek eltérések a mostani állapothoz képest!

Alapvető biztonsági képességek
Az itt felsorolt funkciók minden Windows 8 részét képezik (az egyes változatokról bővebben itt).
UEFI Secure Boot támogatás
A BIOS-t leváltani hivatott megoldás fontos biztonsági eszköz az új operációs rendszer tárházában. Engedélyezett állapotban gyakorlatilag teljesen ellenállóvá teszi az adott gépet az alacsonyszintű malware-ek, mint például a rootkitek ellenében. Secure Boot során ugyanis az operációs rendszer minden egyes boot komponens digitális aláírását hitelesíti, így nem bújhat meg titkos kártevő (feltéve, ha abba nem tudnak beépíteni ideig-óráig elfogadottnak tartott hitelesítést). Ha a rendszerindítás során felbukkan egy nem hiteles driver, akkor a Windows Recovery Enviroment megkísérli megjavítani az inkriminált összetevőt, így még fertőzés esetén is nagyon nagy az esély arra, hogy a bejutott malware végül nem tudja kifejteni ártó hatását.
SmartScreen filter
Az Internet Explorerben megjelent technológiát terjesztette ki a Microsoft a teljes operációs rendszerre. Az NSS Labs tesztjei szerint a modern böngészők közül ez a képesség tudja legjobban észlelni és blokkolni a közösségi malware-eket. Az URL és file/alkalmazás reputációs rendszerekre alapuló funkció révén a jelszóhalász és közösségi környezetben terjedő fenyegetések illetve a letöltött állományok kerülnek ellenőrzésre és blokkolásra. Találat esetén figyelmeztetést kap a felhasználó, és akkor is figyelemfelkeltő üzenettel találkozik, ha olyan file-t szerzett be, aminek értékelése még nem szerepel a rendszerben.
Integrált antimalware / Windows Defender
A Windows-t jól ismerőknek nem újdonság utóbbi; a Windows Defender az új operációs rendszerben a Microsoft Security Essentials antivírus képességeivel gyarapodott. A teljesítmény tekintetében is továbbfejlődött funkció kevesebb erőforrásigény mellett végzi hatékonyabban feladatát.
Ha valaki még emlékszik, miért „késett” annyit a Windows Vista, akkor pontosan tudja, hogy a 2000-es évek elején elindított Megbízható Számítástechnika Kezdeményezés (Trustworthy Computing Initiative) okolható a csúszásért. Akkoriban döbbent rá a Microsoft, hogy mennyire elengedhetetlenül fontos az operációs rendszer magas fokú biztonsága; az azóta debütált OS-ek mindegyike tovább gazdagodott e téren. Nincsen ez most, a Windows 8 megjelenésének küszöbén sem másként.

Nézzük meg, mire számíthatunk e téren, annak figyelembevételével, hogy noha az év végi debütálás már nincsen messze, az operációs rendszer nincsen kész állapotban, így a végleges termékben lehetnek eltérések a mostani állapothoz képest!

Alapvető biztonsági képességek
Az itt felsorolt funkciók minden Windows 8 részét képezik (az egyes változatokról bővebben itt).
UEFI Secure Boot támogatás
A BIOS-t leváltani hivatott megoldás fontos biztonsági eszköz az új operációs rendszer tárházában. Engedélyezett állapotban gyakorlatilag teljesen ellenállóvá teszi az adott gépet az alacsonyszintű malware-ek, mint például a rootkitek ellenében. Secure Boot során ugyanis az operációs rendszer minden egyes boot komponens digitális aláírását hitelesíti, így nem bújhat meg titkos kártevő (feltéve, ha abba nem tudnak beépíteni ideig-óráig elfogadottnak tartott hitelesítést). Ha a rendszerindítás során felbukkan egy nem hiteles driver, akkor a Windows Recovery Enviroment megkísérli megjavítani az inkriminált összetevőt, így még fertőzés esetén is nagyon nagy az esély arra, hogy a bejutott malware végül nem tudja kifejteni ártó hatását.
SmartScreen filter
Az Internet Explorerben megjelent technológiát terjesztette ki a Microsoft a teljes operációs rendszerre. Az NSS Labs tesztjei szerint a modern böngészők közül ez a képesség tudja legjobban észlelni és blokkolni a közösségi malware-eket. Az URL és file/alkalmazás reputációs rendszerekre alapuló funkció révén a jelszóhalász és közösségi környezetben terjedő fenyegetések illetve a letöltött állományok kerülnek ellenőrzésre és blokkolásra. Találat esetén figyelmeztetést kap a felhasználó, és akkor is figyelemfelkeltő üzenettel találkozik, ha olyan file-t szerzett be, aminek értékelése még nem szerepel a rendszerben.
Integrált antimalware / Windows Defender
A Windows-t jól ismerőknek nem újdonság utóbbi; a Windows Defender az új operációs rendszerben a Microsoft Security Essentials antivírus képességeivel gyarapodott. A teljesítmény tekintetében is továbbfejlődött funkció kevesebb erőforrásigény mellett végzi hatékonyabban feladatát.
Képalapú jelszavas védelem
Az angol terminológiában Picture Password néven említett képesség elsősorban az érintőképernyős eszközök számára készült, ahol a felhasználó kiválasztja az általa korábban beállított képet, majd három, szintén általa meghatározott ujjmozdulattal azonosítja magát - ez hitelesíti a rendszerbe való bejelentkezését. Például a user kiválaszthat egy képet, amin két ember látszik, majd mosolyt rajzol rá ujjaival, végül szemeket „bök rá”.
Windows Reader
Érdekes és kissé rejtett funkcióval gyarapodik a Windows 8, mely az új, integrált dokumentumolvasóban, a Windows Readerben található. A PDF-et is támogató program nagy erénye, hogy nem külső fejlesztők kénye-kedve szerint frissül, hanem az OS havi rendszerességgel zajló patch-elési ciklusához igazodóan. Ezzel nem csak a külső szoftverektől függetlenítheti magát a felhasználó, és teheti gyorsabbá és védettebbé a dokumentumformátumokra utazó fenyegetésekkel szemben rendszerét, de az alkalmazás plug-inek szükségessége is mérsékelhetővé válik. Ez a terület meglehetősen ingoványosnak számít, különösen a böngészőkben alkalmazott kiterjesztések szerepelnek előszeretettel a malware-írók palettáján.
ASLR és kockázatcsökkentés
Még a Windows Vistában bukkant fel az Address Space Layout Randomization (ASLR), melyet a hírhedt puffertúlcsordulásos (buffer overrun) hibák kiküszöbölésére dolgozott ki a Microsoft. Ezek a sérülékenységek az adatok és programkódok memóriában való véletlenszerű mozgatására alapulva fejthetik ki áldatlan hatásukat; az ezt megelőzni hivatott ASLR továbbfejlesztésre került a Windows 8-ban. Hasonló célból eszközölt változásokat Redmond a kernelben is, amely például új integritás-ellenőrzővel gyarapodott. Az Internet Explorer 10 szintén profitál ezekből; az úgynevezett „Enhanced Protected Mode” homokozó (sandbox) mellett lesz egy ForceASLR opció is a browserben, mellyel a szoftver minden egyes modulja a memória véletlenszerűen választott részébe kerül betöltésre, gyakorlatilag ellehetetlenítve ezzel a puffertúlcsordulásos hibákat.
Fejlett biztonsági képességek
A következő funkciók az otthoni változatokban már nem jelennek meg, csupán az üzleti célú felhasználásra hivatott Pro és Enterprise kiadásokban. Lássuk, mivel gyarapszik a vállalati szféra!
Bitlocker és Bitlocker To Go
Teljes lemezterület-titkosítást kínál a lehetőség; a Windows Vistában debütált funkció és a Windows 7-ben külső meghajtókra is kiterjesztett Bitlocker To Go sokat nem változott. Említést érdemel, hogy a titkosítási kulcs backupja immár a szintén redmondi SkyDrive Accountba is történhet.
File-rendszer titkosítása
Az EFS (Encrypting File System) eredetileg húsz éve, a Windows NT termékcsalád megjelenésével mutatkozott be; és noha továbbra is használható, a Bitlocker és egyéb, külső megoldások már idejétmúlttá tették. A Microsoft azonban kompatibilitási okokból benne hagyta operációs rendszerében az EFS-t.
Domain membership és Group Policy Objects
Mint korábban, úgy ezúttal is ez a két lehetőség különbözteti meg leginkább az üzleti célú Windows-okat a többitől. Központosítottan felügyelt környezetben ugyanis kritikus fontosságú, hogy az adott gép Active Directory tagja lehessen. A Microsoft új szabályokkal gazdagította a funkciót a Windows 8 esetében.
Windows 8 Enterprise biztonsági képességek
Végül, az új OS csúcsverziójának védelmi funkcionalitása a következőket kínálja:
Applocker
Redmond alkalmazásfelügyeleti megoldása, mely a Windows 7-ben mutatkozott be; fekete- és fehérlistás alapon egyaránt használható. Applockerrel rendszergazdai szinten határozható meg, mely alkalmazásokat lehet vagy nem lehet futtatni adott gépen, így tiltható például nem kívánt üzenőprogram vagy file-letöltő kliensek telepítése. Természetesen a kontroll az új Metro appokra is kiterjed.
DirectAccess
VPN megoldás, mellyel céges hálózatokkal lehet számítógépeket biztonságosan összekötni. A DirectAccess szükségtelenné teszi külső alkalmazások használatát, és így segíthet a vállalatoknak a megfelelősség betartásában távoli vagy mobil gépek esetében is. A funkció lényegében nem változott a Windows 7 óta.
Windows To Go
A Bring Your Own Device (BYOD) jegyében fogant lehetőség voltaképp egy komplett, rendszergazda által összeállított Windows 8 képet (image) jelent, melyet akár külső, USB-s drive-ra másolva is vállalati környezetben lehet dolgozni. Bármilyen 64 bites x86-os közegben bootolni képes; olyan menedzsment funkciókat tartalmaz, mint a Windows Update szabályzat, céges anti-malware megoldások és Bitlocker. Jelenleg használatához legalább 32 GB-nyi tárterületre van szükség.

Ismeretlenek távolították el a választási hirdetéseket

http://mno.hu/hatarontul/ismeretlen-tavolitottal-el-a-valasztasi-hirdeteseket-1079921
TK Forrás: MTI 2012. május 30., 
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerdán sajtótájékoztatón tiltakozott az ellen, hogy ismeretlenek eltávolították a párt Kolozsvár határában aznap felszerelt választási hirdetését, egy román–magyar–cigány–német nyelvű táblát.
Gergely Balázs, az EMNP alelnöke, aki a párt kolozsvári polgármesterjelöltje a június 10-i romániai helyhatósági választásokon, délután rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek választási hirdetésük eltávolítása miatt. 
Szőcs Sándor Attila ügyvéd kijelentette: lopás, rongálás és hatósági visszaélés miatt tesznek feljelentést. Az ügyvéd elmondta, az EMNP valamennyi törvényes előírást tiszteletben tartott: privát felületet vett igénybe, szerződést kötött a hirdetőtáblát fenntartó céggel, fizetett a hirdetésért, és senkit sem sértő feliratot tett ki. 
A Kolozsvár nyugati bejáratától mintegy 500 méterre, Szászfenes területén felállíttatott óriáspannón Kolozsvár neve szerepelt románul, magyarul és németül, mellette a város történelmi címere és az Isten hozta felirat szintén négy nyelven, a pannó alsó felében pedig az EMNP jelvénye volt látható. 
A párt vezetői a sajtótájékoztató ideje alatt értesültek arról, hogy a négynyelvű feliratot a várossal szomszédos Szászfenes község polgármesteri hivatalának utasítására távolították el, a szászfenesi rendőrök pedig jegyzőkönyvet állítottak ki a történtekről. Szőcs Sándor Attila súlyosbító körülménynek tekintette ezt a vonatkozást. „Nem tudom minősíteni azt az államot, amelyben a rendőrség a tett helyszínén pártolja a bűnelkövetőt” – jelentette ki. 
Gergely Balázs a helyszín közelében tartott tájékoztatón elmondta: azt a többnyelvű táblát szerették volna ekképpen pótolni, amelynek kihelyezéséről 2002-ben döntött a városi tanács, s amely azóta sem került ki a város bejárataihoz.

Orbán Victor - Helyreállt a bizalom a gazdaságunk iránt

2012-05-30
Helyreállt a bizalom a magyar gazdaság iránt – így értékelte Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Bizottság szerdai döntését a Magyarországnak szánt kohéziós pénzek felfüggesztésének a feloldásáról.
A kormányfő az m1 Az Este című műsorának adott interjúban óriási sikernek nevezte a döntést, majd hozzátette, korábban szerinte méltánytalanul helyeztek kilátásba büntetést Magyarországgal szemben. "Mi azonban kitartottunk a saját igazunk mellett, a saját gazdaságpolitikánk mellett, és bebizonyítottuk, hogy az igenis jó, az európai érdekekkel egyező gazdaságpolitika, és ezt a kilátásba helyezett büntetést eltörölték" - fejtette ki.
A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és az Európai Unióval folytatandó hivatalos tárgyalásokról szólva Orbán Viktor azt mondta: "mi holnap reggel is szívesen megkezdünk egy korrekt tárgyalássorozatot, de egyelőre ennek a feltételei még nem jöttek létre; talán június elején létrejönnek, amikor a jegybanktörvényt a magyar parlament módosítja".
MTI

Az érem másik oldala - Megnőtt az érdeklődés Nyirő művei iránt

2012.05.30. 
Székelyudvarhelyen mind a könyvesboltokban, mind pedig a könyvtárban jelentősen megnőtt Nyirő József művei iránt a kereslet az utóbbi hetekben. 
„Akik eddig nem olvasták, azok is vásároltak, illetve kicsengetésre is vettek ajándékba – habár utóbbi már nem annyira jellemző, mint régebb” – mondta Miklós Levente, az Árnika könyvesbolt vezetője. Miklós hozzátette, hogy régebb index alatt voltak Nyirő művei, s akik nem ismerték, most kezdtek érdeklődni utána, amióta szó van az újratemetésről. A kereslet jelentősen megnőtt, a legjobban az Uz Bencét, a Jézusfaragó embert és az Isten igájában című könyvek iránt érdeklődtek a vásárlók.
A Bagolyvár könyvesboltban éppen Nyirőt kerestek, amikor Szilágyi Enikő üzletvezetőtől érdeklődtek az uh.ro munkatársai. Náluk annyira megnőtt a kereslet, hogy szerdán délelőtt egyetlen példányuk sem volt, éppen a rendeléssel vannak elfoglalva. „Hetek, hónapok is elteltek úgy, hogy senki sem kereste, most pedig mindennap van valaki, aki megkérdezi, hogy van-e Nyirő” – mondta Enikő. Az Uz Bence, A madéfalvi veszedelem, az Isten igájában, valamint Az én népem voltak a legkelendőbb kötetek.
A városi könyvtárba betérve egy diáklány éppen az Uz Bencét kölcsönzi ki – a polcokon most van néhány Nyirő-kötet, de pénteken délelőtt egy sem volt, tudták meg az uh.ro munkatársai az egyik könyvtárostól. Szabó Károly, a könyvtár igazgatója még a saját könyvtárából is behozta a Nyirő-könyveit, hogy tudjanak eleget tenni a kétségkívül megnövekedett érdeklődésnek. A könyvtárban minden Nyirő-mű megvan legalább egy példányban, összesen kb. harminc kötet van a székely írótól, az Uz Bencéből például 6-7 példány is, különböző kiadásokban. Általában az idősebbek kölcsönöztek több Nyirőt az utóbbi hetekben, az író műveit nem ismerőknek az Uz Bencét és a Jézusfaragó embert ajánlották a könyvtárosok, de volt olyan, aki a Havasok könyvéért jött.
A kölcsönző pultján egyébként egy kis szórólap is található az író életrajzi adataival és műveinek listájával. Szabó szerint most is indokolt lenne, hogy adjanak ki Nyirő-köteteket a könyvkiadók – a könyvtár igazgatója tizenöt évvel ezelőtt egy 16 perces, két részben megtekinthető dokumentumfilmet készített Nyirő Józsefről (ezt az elmúlt napokban többször is leadta a Duna Televízió, illetve a Duna World), azt megelőzően a kilencvenes évek elején készült egy hosszabb, félórás film is az íróról, szintén a Duna Televízióban. Katona Zoltán uh.ro

Kövér László beszéde a Székelykeresztúriakhoz

KÖZLEMÉNY


Mivel az újratemetés szervezői már több, mint egy éve elkezdték a szervezést, amikor még a helyhatósági választások időpontja 2012 őszére volt betervezve, nem lehet szó politikai célzatú tevékenységről. 
A gáncsoskodás az udvarhelyi polgármester részéről folyamatos volt. 
A temetés szervezői valószínűnek tartják, hogy Bunta Levente polgármester úr politikai megfontolásból állította ki hibásan a temetési engedélyt. 
Mindezeket figyelembe véve, nyomatékosan felkérjük Rafai Emil urat, hogy ítélje el Bunta Levente RMDSZ tag tevékenységét, kérje széki alelnöki tisztségéből való lemondását és az udvarhelyszéki RMDSZ vonja meg Bunta úrtól a bizalmat. 
Úgy érezzük, hogy Székelykeresztúr polgármestereként ezeket a lépéseket meg kell tennie és egy ilyen, magyarságunkban, székelységünkben megszégyenítő gaztett mellett közösségünk nem mehet el tétlenül.


Székelykeresztúr,                                                          MPP, Székelykeresztúr
2012-05-29.

10 ok, ami miatt megéri nekünk, fogyasztóknak a helyi termékek megvásárlása mellett voksolnunk


1. A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra. Tanulmányok szerint a helyben elköltött 100 Ft a helyi gazdaság szereplői számára 200 Ft bevételt jelent. Amikor az értékesítő vállalkozás nem helyi tulajdonú, a profit garantáltan elhagyja a helyi közösséget.
2. A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb. Míg a nagyáruházak polcain található zöldségeket, gyümölcsöket éretlenül szedték le, esetenként hetekig, hónapokig szállították, majd valahol hűtve tárolták, addig a helyi zöldségek a piacon nagy valószínűséggel az ez eladást megelőző 24 órában kerültek betakarításra. Ez nem csak a frissességére van hatással, hanem a beltartalmára is, hiszen az idő múlásával ezen élelmiszerek táplálkozási értéke csökken.
3. A helyi élelmiszernek jobb az íze. Kóstolj meg egy kerti paradicsomot, frissen a növényről letépve és egy importot a boltból. Érezhető a különbség!
4. A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek. Mivel ezek a termékek helyben kerülnek értékesítésre nem kell elviselniük a hosszú hajóutat, a szállítás gyötrelmeit és a hosszú hűtőházi tárolást. Ezért nem kell, hogy éretlenül szüreteljék be őket.
5. A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet. Annak köszönhetően, hogy a helyi termék lényegesen kevesebbet utazik (általában max. 60 km-t), a fogyasztásuk jelentősen csökkenti a környezet terhelését. Sajnos nagyon import biotermék szállítása során bekövetkező környezetszennyezés gyakran nagyobb mérvű, mint az az előny, amit az ökológiai termesztés során a gazda megtakarít…
6. A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni. Az évszakoknak megfelelő zöldségek és gyümölcsök fogyasztása hozzásegít minket ahhoz, hogy átélve ezt a harmóniát akkor fogyasszuk a ezeket, amikor a legjobb ízűek, legnagyobb mennyiségben kaphatóak és a legolcsóbbak.
7. Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is. A piaci árusok, a helyi zöldség és gyümölcstermesztők, állattartók és élelmiszer feldolgozók mind-mind rendelkeznek egy saját, családi (siker)történettel. Különösen igaz ez akkor, ha az előállítás során a hagyományos családi recepteket, módszereket alkalmazzák. Azzal hogy megvesszük ezeket a termékeket, a történet részeseivé válunk.
8. A helyi élelmiszer kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak. Azzal, hogy kevesebbet kell az élelmiszereket szállítani, nincs szükség jelentős tartósításra. A helyi termékkel kapcsolatos probléma esetén a helyi termelő gyorsabban, hatékonyabban felelősségre vonható. A termelőnek pedig érdeke a minőségi termék, hiszen gyakran a saját becsülete, az arca, az a brand, amit értékesít.
9. A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz. Azzal, hogy nem kell a termelőnek jól tárolható, jól szállítható, magas profittal kecsegtető nagyipari fajtákat termeszteni, megmaradhatnak olyan ősi hazai fajták, melyek termesztése egyre inkább a feledésbe merül.
10. Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk. Azzal hogy a helyi termékek mellett tesszük le a voksunkat hozzájárulunk ahhoz, hogy a településünk, a kistérségünk, vagy a régió gazdaságilag fejlődjön, életképes, élhető és sikeres maradjon.

2012 a Szövetkezetek Nemzetközi Éve

2012. május 30. 17:23
A mezőgazdasági és élelmiszeripari szövetkezetek fejlődése különösen fontos Magyarország számára, hiszen az ország jelentős méretű és kiváló minőségű termőterületekkel rendelkezik, ahol a termelés évezredes hagyományokra tekint vissza – fogalmazott beszédében Kardeván Endre a Szövetkezetek Nemzetközi Éve alkalmából szervezett rendezvényen a római FAO központban.
A Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára José Graziano da Silva, az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) főigazgatójának meghívására vett részt a nemzetközi találkozón. A rendezvényen a meghívottak a FAO és a szövetkezetek, valamint a termelő szervezetek kapcsolatáról, és a nemzetközi szervezet éhezés elleni küzdelemben vállalt szerepéről tárgyaltak. A FAO főigazgatója bejelentette, hogy a FAO szervezetén belül újraindítják a ’80-as években megszüntetett szövetkezeti osztályt.
Kardeván Endre államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány az Európai Unió által nyújtott támogatási lehetőségeket is kihasználva ösztönzi a termelői szerveződések megalakulását és megerősödését. Ezek a szövetkezetek a legsebezhetőbb kistermelőket fogják össze. Az Európai Unió az új Közös Agrárpolitika kidolgozásakor, valamint a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia támogatási rendszerén keresztül is szorgalmazza a termelői együttműködések és szövetkezetek megerősítését és további térnyerését. A segítséggel a szövetkezetek és a részvételükkel felépülő értékesítési rendszerek a hazai és nemzetközi piac meghatározó szereplőivé válhatnak és sikeresek lehetnek az egységes minőséget követelő, biztonságos élelmiszer- és alapanyag-kereskedelemben is. Ezzel lehetővé teszik, hogy a magas feldolgozottsági szintet, nagy mennyiséget és nemzetközi tapasztalatokat igénylő piacokat is meghódítsák termékeikkel azok a magyar kistermelők, akik egyedül nem tudnának helytállni a nemzetközi megmérettetésben.
A Szövetkezetek Nemzetközi Évéhez kapcsolódóan Fazekas Sándor miniszter meghívására a 27 tagállamot tömörítő, legjelentősebb európai gazdaszervezet, a COPA-COGECA, 2012. október 1-3. között Budapesten tartja éves kongresszusát.
Fotó: ©FAO/Alessandra Benedetti.
(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

65.000 euró az éves üzleti forgalom ÁFA-kötelességi küszöbe

2012.05.30. 
Jóváhagyták azt a kormányrendeletet, amely 65.000 euróra emeli azt az éves üzleti forgalom-küszöböt, amely felett a magánvállalkozók és a mikrovállalatok ÁFA-kötelessé válnak.
A jelenlegi küszöb 35.000 euró.
Az Adótörvénykönyv közvitára bocsáttatott módosítása felszámolná azt a korlátozást, miszerint a kizárólag üzleti tevékenység lebonyolítására beszerzett gépkocsi áruforgalmi adójának csupán fele írható le.

A MPP gazdasági fejlesztési modellje az Orbán Balázs Terv (OBT)

A héten megtartott polgári párt konferenciáján dr.Kövér lászló a MPP tiszteletbeli elnökének és  Szász Jenő MPP elnökének a jelenlétében bemutatkoztak a polgármester-, illetve a tanácsosjelöltek. Ez alkalomból bemutatásra került a MPP gazdasági fejlődésre elkészített javaslata is az Orbán Balázs Terv (OBT).
        Amint a címből is kiderül az Orbán Balázs Terv, ugyan a Székelyföld Régió kialakítását támogató „gazdaságfelesztési modell”, de könnyen kiterjeszthető az Erdély egész területére.
Lévén, hogy csak javaslat a megvalósítását többcélú Stratégiai modellekkel valamint a konkrét kivitelezési koordinátákat tartalmazó Tervvel akarják a Gazdasági és Vidékfejlesztési  Szakosztály szakemberei végrehajtani.
A Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakosztály már több éve elkészítette az Öko-szociális Modelljét, amelyhez jól sjmul az Orbán Balázs Terv modellje. Ezek nem versenytársak hanem kiegészítik egymást, hiszen a Szórvány , a Partium számára más fontosági és kitörési pontokra kell építeni a fejlesztési terveket éppen a helyi és régiószintű sajátságok miatt.
A kolozsvári polgári csapat vezetőjét a Keizer Róbert urat, a kolozsvári MPP elnököt kérdeztük ez alkalommal is:
- Elnök úr érezhető volt, hogy a küldöttség tagjai, minden fáradságot félretéve nagyon bizakodóan jöttek haza. Minek tudható ez?
-    Köztudott, hogy a polgári párt tiszteletbeli elnöke a dr. Kövér László mindig is szivesen látott és ittléte pedig mindig "feldobja" a tisztségviselőink hangulatát, de nem csak ez, hanem az ott kapott útravaló is fontos, hiszen a szövetségi manipulációk sok helyen igyekeztek elfelejtettni, hogy létezik a MPP.
-   Van-e konkrét megvalósítás, amivel jobbak mint a többi alakulat?
-  Mi nem versenyre készültünk, hanem a népközösségünk számára olyan dolgokat felfedni, amivel új munkahelyeket, lehetőségeket mutatunk meg és a mieink megélhetését tudjuk fejleszteni, mint ahogy azt az Orbán Balázs Tervben is olvasható.
-  Mi erről a tervről a véleménye?
-  Észre kell venni, hogy mi nem egy általános, „kaptafa”-terv mentén gondolkodtunk, amelyet mindenhol lehet alkalmazni, hanem a régiók szintjén konkrétan megvalósítható terveket akarjuk az erdélyiek asztalára letenni ahhoz, hogy mindenkinek élhető és munkahelyekkel biztosított mindennapja legyen!
-  Ezek szerint több tervük is van?
-  Igen, mert a hazai szinten nagy erőforrás különbségek léteznek, amelyek kistérségi vagy nagytérségi esetleg eurórégiós szinten más-más megoldást igényelnek. Ezért az Orbán Balázs Terv mellett léteznek más sokkal szélesebb alapokra fekvő vidékfejlesztési tervek és modellek, mint például a nemrég elindított Öko-szociális modell is, amelyet Kalotaszeg Kistérségre nagyon jó ráillik!
-    Miben áll ez?
-  Arról  most nem akarok szólni, hanem inkább azt mondanám el miért volt szükség rá. Kalotszeg mint kistérség is komoly lehetőségekkel rendelkezik, mégis a megélhetés minden napos gond. Az itteni képviselők között nem igen találni olyant aki kiállt volna azért, hogy Kalotaszeg már most elnyerje a kistérségi státust amivel belekerült volna abba a 80 Hely Akció Csoportba amelyek 2014-ig pályázhatnak EU-s alapokra - itt főleg a LEADER Alapokra gondolok.
-   E „lusta” képviselők közzé a szövetségi képviselőt is beleérti?
- Ne tegyen olyant a számba, amit nem mondtam. A képviselet nem csak anyiból áll, hogy naponta elmegyünk valahova és ott vagyunk valahol. Nem is olyan rég feldobtuk a Kalotaszeg név levédésének a hiányát. Erre mi történt? Ön tud valami újat erről? Ez azért is lehetne fontos, mert a „Kalotaszeg” mint „brand” komoly dolgokkal járhat és nem lenne olyan, hogy más országbeliek csecse-becse dolgait árulják a körösfői kirakó vásáron.
- Térjünk vissza s kistérségi dolgokra, úgy tudjuk, hogy Bánffyhunyadon elsőnek volt megalakulva egy területi csoportosulás, amelyet hanem is neveztek Leader kistérségnek mégis vidékfejlesztéssel foglalkozott volna vagy nem így van?
-   De igen az ADZ azaz az Asociatia Dezvoltarea Zonală már tízedik évét is betöltötte. Erre lehetett volna építeni a Kistérséget is, ami meg is történt, csak végül is nem került be abba a 80-as csoportba, akik 2014-ig pályázhatnak LEADER alapra.
-   Miként volt ez lehetséges?
-  Ezt a PDL-UDMR kormányba levőktől kellett megkérdezni, de annyit lehet látni, hogy az eredeti 63 pont számból nem sikerült 80-an felé emelkedni. Ez főleg azért mert a szövetségiek mindegyre erőltették az iskolaközpontosítást, amely azzal járt, hogy a kisebb településeken megszűntek az iskolák. Viszont az a helység, amelyben nem létezik iskola - a LEADER kritériumok szerint - nem pályázhat minden kategóriában, mert nem tudja a helyi munkaerőt tovább-, vagy átképezni. Magyarán szólva fejlődött a kalotaszentkirályi iskolaközpont, de alulmaradt maga a Kistérség éppen a kevés oktatási pontszám miatt. Igy már eleve nem tudta megnyerni azt a 20 pontot amennyit az oktatásra adtak volna.
-    Csak ennyi hiányosság miatt ?
-  Na, jó ez csak egyik tényező, de a helyi fejlesztési tervben sem tudtak újítani, sőt a szövetségi tanácstagok sem taposták eléggé az utat vagy a képviselőjüket.
-      Ezt hogy érti?
-   Egyszerű a zónában volt-van egy szövetségi képviselő a parlamentbe, akinek érdeke kellett volna legyen, hogy összedolgozzon a helyi tanácsban levő tisztségviselőkkel, ehelyett csak arra törekedett, hogy csak egyeseket támogasson, pld. templom átépítéseket. A LEADER kistérségi szinten viszont éppen azokat kell erősíteni, akik a munkahelyeket fenntartják és ha lehet új munkahelyek felállítását ösztönözze az a terv, amibe a helyi vállalkozókat föltétlen be kell vonni!Erre már nem volt akarat, idő vagy képesség...
-     Ön szerint ez nem történt meg?
-  Nem számít mit mondok én, hanem az amit a helyi vállalkozók mondanak. Ennek viszont nagyon lesújtó visszhangja van. Amikor elhoztuk a japán kerskedelmi kamara volt elnökét vagy amikor a kinai traktorképviseletet elindítottuk ott Bánffyhunyadon akkor sem, de azután sem ült le velünk szembe vagy mellénk az, aki állítólag minket képviselt. Sőt, amikor elvittünk egy csomó kalotaszegi vállalkozót még akkor is csak mellé beszélt, pedig szívesen vettük volna ha eljött volna velünk, hogy mint parlamenti képviselő erősítse a kalotaszegi csapatot! Olyan osztrák csaptattal találkoztak a kalotaszegiek amenynek tagjai között nemcsak osztrák hanem németországi vállalkozók százait is tömöríti. Sajnos nemigen tudatosult benne az, hogy az neki is jó lehetett volna. Az a kalotaszegi sajátosság, hogy ott a többségiek vannak többen nem elhanyagolandó, mert éppen azt kell felhasználni, hogy azért felnéznek azokra a népközösségi vállalkozóinkra, akik ott helyben már bizonyítottak.
-    Végezetül szeretne még valamit is üzenni az olvasóknak?
-   Igen nagyon szépen köszönöm azoknak, akik megérették azt, amire a Magyar Polgári Párt fekteti a hangsúlyt. Remélem, hogy még sokan csatlakoznak hozzánk és velünk együtt igyekeznek majd megvalósítani terveinket, hiszen az közös terv. Meg kell köszönjem a tagjainknak, hogy besegítettek és hogy besegítenek ezután is. A szlogént látva meg kell értsék, hogy a polgári párt tagajai továbbra is vallják a választás szabadságát és hogy ezután is az emberek pártján lesz a MPP.
-     Engedje meg hogy megkérdezzem, miért nem kérte, hogy Önökre szavazzanak?
-    Ön szerint nem elég tiszta az, amire vállalkoztunk? Vagy elvárnák a szavazók, hogy becsapjuk őket mindenféle igérgetésekkel? Vagy esetleg odaadjunk egy pár tisztségviselőnk becsületét, csak hogy beülhessünk a mindenki által utált bársonyszékbe? Szerintem ez nem a mi kenyerünk, nállunk mindekinek van egy becsületes munkája! Mi nem leszünk „megélhetési” politikusok! A választó maga kell eldöntse milyen életet akar az elkövetkező négy évben! Ha továbbra is hagyja magát megtéveszteni, csak arra ébred majd ezután is amit eddig 22 év alatt látott. A szavazata most sokkal értékesebb lesz, mert sokan fognak elmenni a román szavazók közül is és ezzel a magyaroknak az esélytelensége csak nőhet. Ezt akarjuk vajon? Gondolom nem! Mi azt tartjuk, hogy a népközösségünkhöz tartozók tudják milyen pártra fognak szavazni. A kérdés csak az, hogy vállalják-e az újabb megpróbáltatást? Mert a régiek nem fognak, nem tudnak megváltozni, ha kipróbálnak minket, akkor majd lesz összehasonlítási alapjuk és leválthatnak négy év múlva, ha jobbat találnak!
-   Köszönöm
-    Én köszönöm, a lehetőséget
-         Lejegyezte, GBI Erdélyi Polgár  

Eszmecsere az uniós pénzekről EU-s alapok Hunyad megye fejlesztésére

Az alábbi cikk azért érdemelte ki a figyelmünket, mert belőle olyan információkra derült fény, amit eddig eltitkoltak. A fórum lényegében a szövetségiek polgármesterjelöltjének a bemutatása miatt lett szervezve és a szövetségi EP-képvislő "segédletével". Ennek ellenére nem jól választottak, mert a Hunyad megyei tanács elnöke nem kimondottan pozitív képet festett az eltelt időkról amivel a szövetségiek mint pozitívummal apellálnak. Az a 4000 vállalkozás amelyik pályázhatna nem kapott eddig sem elég információt, holott a szövetségi EP-képviselő és nem is olyan rég még kormányon belül  kereskedelmi minisztérium vezetőségi tagja is volt, magyarán szólva minden információhoz hozzáférési lehetősége ellenére csak kevés összegre hívta fel a figyelmet. Ezért is van csak 7 % van megpályázva és elköltve, abból az összegből amire hazánk jogosult lett volna, mint vissza nem térítendő pénzalapra. Nemrég azt a cikket jelentettük meg amiben a kormányba került KP-s  mezőgazdasági miniszter a saját kormányát korholta. Most és itt az EP-képviselő siránkozik, hogy kevés pénzalapra számíthatunk mert a leváltott szövetségieket is tartamazó kormány nem volt elég, dolgos, pedig csak arról lenne szó, hogy a Dimboviţa-menti szokást miszerint az információkat megtartják maguknak és alakulatukhoz közel levőknek...
Aztán megdöbbentő az a felengős adathalmaz közvetítés amit úgy hintenek el mintha ahhoz semmi közük sem lenne. Arról a 30.000 munkahelyről lenne szó amit a megyei tanácselnök tett közre. Ennyi munkahelyért kellett volna harcolnia a szövetségie és a Demokrata liberális Kormánynak! Ha csak minden második megyében lehetne ennyi munkahelyet teremteni, akkor nem kéne annak a nagyszámú romániai polgárnak külföldön munkát keresnie, hiszen 600.000-től 1,2 millió munkahelye lenne az országnak!
A fórumon elhangzottak alapján el lehet mondani, hogy nem minden dolog állja meg a helyét: azt tudni kell, hogy Románia haladékot kapott a viz-és csatornahálózat "kiterjesztésére" de nem tovább mint 2015. Ez azért is fontos mert a felszíni vizeket azután a dátum után senki sem szennyezheti! 
A liberális EP-képviselő asszinyság eléggé mellé beszél amikor a fiatal gazdák támogatásáről ,mert az már szinte lejárt. 
És hogy az infrastruktura fejlesztésére utaljunk, az 2014-2020 között igencsak a kistérségi és a eurórégiós alapokból lehetséges, de erre a Hunyad megye sincs felkészítve, felkészülve, de lássuk a cikket:  
Winkler Gyula, Mircea Moloţ és dr. Bende Barna
Jóllehet a régióban első helyen áll az EU-s pénzek lehívása szempontjából, országosan pedig a másodikon, Hunyad megye még több uniós alapot vehetett volna igénybe, ha a vállalkozók aktívabbak és informáltabbak lettek volna, mondta Mircea Moloţ, a megyei tanács elnöke. 
A megyében 9320 bejegyzett vállalkozás létezik, amelyből olyan 8000 pályázhat EU-s alapokra. Ha csak fele tenné meg, könnyen lehetne 30 000 munkahelyet teremteni. Eddig Hunyad megye 540 millió lejt nyert el vissza nem térítendő jelleggel EU-s alapokból, míg Arad 311 milliót, Temes 256 milliót, Krassó-Szörény, pedig csak 148 milliót, büszkélkedett Moloţ megvalósításaival.
Brüsszelben kemény küzdelem folyik a következő, 2014–2020-as költségvetési ciklus kapcsán, s ebben Románia lehangolóan alacsony, 7% körüli lehívási aránya komoly hátrányt jelent, ismertette a helyzetet Winkler Gyula EP-képviselő. Az unió gazdasági fellendítésére komoly tőkeinjekció szükséges, ezért a nyugati országok inkább erre fordítanák a pénz egy részét, csökkentve ezáltal a szegényebb országok felzárkóztatását célzó EU-s pénzalapokat. Ha már úgy sem képesek lehívni, s milliárdok maradnak felhasználatlanul, legalább hasznos ügyekre fordítsák címen. A romániai – és általában a keleti országok – EU-s képviselők mindenképpen ennek megakadályozásán munkálkodnak. Ha az eddigieknél nagyobb összeg Románia számára nem is reális elvárás, a cél az, hogy a következő 7 éves pénzügyi ciklusban is körülbelül ugyanolyan méretű keret álljon rendelkezésre, hangsúlyozta Winkler. A 2014–2020-as többéves uniós költségvetést mostanság dolgozzák ki, Brüsszelben roppant kemény küzdelmek zajlanak, erősítette meg liberális kollégája, Norica Nicolai. Aki szerint valószínűleg két újabb finanszírozási program indul be Brüsszelben 2014-től: a fiatal földművelők támogatására, illetve egészségügyi létesítmények építésére, korszerűsítésére.
Az EU-s pénzalapok annál is fontosabbak, mivel számos romániai önkormányzat eladósodott, egyszerűen – Görögországhoz hasonlóan – összeomlana újabb hitelek terhe alatt. Fel kell készülni, hogy a 2014–2020-as időszakban a beruházások 30%-t uniós alapokból kell biztosítani, míg a kormány, a megye és az önkormányzat együttesen olyan 70%-t. Brüsszelben ugyanis ilyen számításokkal dolgoznak, fogalmazott Winkler Gyula.
Dr. Bende Barna, Vajdahunyad magyar polgármesterjelöltje szerint uniós pénzeket mindenekelőtt az infrastruktúra-fejlesztésre céloznak. A víz- és csatornahálózat kiterjesztése az életminőséget javítaná, míg a közlekedési infrastruktúra a gazdasági növekedést.
A dévai vármegyeházán tartott eszmecsere után dr. Bende meghívására az EP-képviselők délután Vajdahunyadon hasonló megbeszélést tartottak lakossági fórumon.

Erdélyi Perkő Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozója

E hír olvasásakor feltünt, hogy a szövetségiek bújtatott választási fogáshoz, még a gyermekek táncát is felhasználják, dehát nem igen kellen ezen csodálkoznunk, hiszen még egy újratemetés ellenzésével is kampányoltak, igaz a elhunyt nem más mint a Székely Apostol volt. Jól jött nekik egy kis önmutogatás még ha az negatív töltetű volt! Nem gondolkoztak el azon, hogy a szelecske amelyet akartak megfújni lényegében egy viharos orkénná fejlődött, meggondolkoztatva a saját választóikat is, hiszen kegyeletsértést követtek el, de lássuk a cikket:
2012.05.30. 
A találkozóra 21 csoport hivatalos, közel 700 gyermek és fiatal, Hargita, Maros és Kovászna megyékből, illetve egy békéscsabai csoport.
A találkozón fellépő néptáncegyüttesek: kézdiszentléleki Perkő és Borsika, a sepsiszentgyörgyi Százlábú és Százlábacskák, olaszteleki Hajnalcsillag, az erdőfülei Dobó, kézdiszentkereszti Tisztás, a gelencei Zernyealji, a kézdivásárhelyi Harmatfű, a székelyudvarhelyi Boróka, a kézdivásárhelyi Fergettyű, a marosvásárhelyi Napsugár, vargyasi néptánccsoport, balánbányai Ördögborda, csíkszeredai Borsika, a csernátoni Szakajtó, a zabolai Gyöngyharmat, a nagybaconi Pásztortűz, a sepsiszentgyörgyi Fenyőcske, a csíkszeredai Köpice, a békéscsabai Tabán. 
A szabadtéri előadások mellett a találkozó programját színesítik a Baranta jurtájának felállítása, kézműves vásár, a Perkő Néptáncegyüttes által vezetett népi játékok (zsákbafutás, kötélhúzás, „tojásfutás”), a Baranta csapat bemutatója, a Csiporkázó Játszóház által vezetett kézműves foglalkozások (szalmafonás, csuhé és kötélverés), valamint lehet majd nemezelni, rongybabát készíteni és gyöngyöt fűzni.
A találkozó hivatalos megnyitóját megelőzően, 11 órától fellép a Folker együttes, Kecsketánc című interaktív előadása. A FOLKER
EGYÜTTES, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Háromszéki Koncert Karaván pályázatának nyertese és a vasárnapi fellépésük a megnyert hét stációs turnénak az egyike lesz. 
Program:
11.00 – 11.50 FOLKER EGYÜTTES: Kecsketánc (interaktív gyerekműsor)
Az együttes tagjai: István Ildikó( ének, tánc), Fazakas Albert (brácsa,koboz), Melkuhn Róbert (furulya, gardony), Mihály Pál (hegedű), Lőrinczy Zsolt (nagybőgő).
12.00 – 12.10 A találkozó hivatalos megnyitója 
Beszédet mondanak: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere.
12.10 – 14.30 A résztvevő csoportok fellépése
14.30 – 16.00 Baranta bemutató, népi játékok, kézműves foglalkozások, ebéd
16.00 – 18.30 A résztvevő csoportok fellépése
18.30 – 20.30 Táncház – zenélnek a Folker Együttes és a Köpice zenészei
A rendezvényen való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!
A találkozó szervezői: Kovásza Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa,Kézdiszentlélek Község Tanácsa.
Partner: Perkő Néptánc Egyesület

XX. TÉBLÁB NEMZETKÖZI NÉPTÁNC FESTIVÁL

Jobbközép ernyőszervezetet alapít a volt miniszterelnök

2012.05.29. 
Jobbközép ernyőszervezetet alapít Mihai Razvan Ungureanu volt román miniszterelnök – közölte kedden a Mediafax hírügynökség a politikus egy televíziós nyilatkozatára hivatkozva.
„Szükség van arra, hogy újraélesszük a jobbközép szavazókban a bizalmat, és ősszel (a parlamenti választásokon) kimozdítsuk őket, hogy hallassák hangjukat" – mondta a B1 TV műsorában Ungureanu, hozzáfűzve, hogy kormányának leváltása parlamenti puccs eredménye volt.
„Egyelőre kezdeményezést indítok el, hogy megoldást tudjak ajánlani azoknak, akik a jobboldal összefogásában érdekeltek: egy jobboldali tömörülést, amelyben ez a fele a választóknak feldolgozhatja a látszólagos kudarcot és magára találhat" – magyarázta Ungureanu.
Mint mondta, a szervezetet valószínűleg Jobbközép Polgári Kezdeményezésnek fogják nevezni, és szorosan együttműködne a jobboldali pártokkal, közöttük elsősorban a Demokrata Liberális Párttal (PDL), amely az általa vezetett kormánynak a fő erejét alkotta.
Ungureanu kifejtette: azt nevezi jobboldali politikának, amely a gazdaságot bátorítja, s nem a lustaságot.
A román parlament április végén bizalmi szavazáson buktatta meg az Ungureanu által vezetett néppárti kormányt, miután a koalíciós pártok törvényhozói közül többen átálltak a parlamenti választások megnyerésére esélyesebbnek tartott szociálliberális szövetséghez (USL).
A PDL-hez és Traian Basescu államfőhöz közel álló Ungureanu februárban került a bukaresti kormány élére. A 2010-ben bevezetett költségvetési megszorítások után zuhanórepülésbe kezdő és ellenzékbe kényszerülő PDL egyes vezetői Ungureanuban látják az arculatváltás és a párt tiszta alapokon való
újjászervezésének reményét.
A külföldre szakosodott titkosszolgálat éléről a kormányfői székbe került Ungureanu neve a jobboldal lehetséges államfőjelöltjeként is felmerült. Romániában 2014-ben esedékes a következő elnökválasztás. A második mandátumát töltő Traian Basescu államelnök már nem pályázhatja meg a tisztséget. MTI

Csalódott a román külügy Kövérben

2012. máj. 28. 
A bukaresti külügyminisztérium sajtóközleményében fejezte ki csalódottságát amiatt, hogy a magyar Országgyűlés elnöke szerepet vállalt a Nyírő József emlékének szentelt, vasárnapi nyilvános szertartás megszervezésében.
A román diplomácia ugyanakkor "meglepődve értesült" Kövér László házelnöknek a román hatóságokat bíráló sajtónyilatkozatairól, és ezek tisztázását igényli. Ennek érdekében Románia budapesti nagykövete megbízást kapott arra, hogy felvegye a kapcsolatot a magyar külügyminisztériummal.
A külügyminisztérium nem ért egyet egyes budapesti politikusok nyilatkozataival, amelyek "mintha tudatosan járulnának hozzá a térség jószomszédi szabályainak megsértéséhez, és egy olyan személyiség dicsőítéséhez, akimindennemzetközi értékelés szerint szélsőjobboldali, antiszemita tevékenységet folytatott" - áll a közleményben. A külügyi tárca szerint ez mesterséges feszültséget szít a román-magyar kétoldalú kapcsolatokban, de a románok és magyarok közötti együttélésben is.
A külügyminisztérium úgy ítéli meg, hogy az etnikumközi kapcsolatok "román modellje" megfelel az európai szabványoknak, sőt túl is tesz rajtuk. A tárca a párbeszéd és bejáratott kommunikációs csatornák használatát szorgalmazza a kényes kérdés megoldására, emlékeztetve arra, hogy Románia és a Magyar Köztársaság tíz éve írta alá a 21. századi európai stratégiai partnerségről szóló dokumentumot.
A külügyminisztérium reméli, hogy a magyar hatóságok figyelembe veszik a Románia által jelzett aggályokat és a gazdag kétoldalú együttműködés, az európai uniós érdekek alapján hasonló megnyilvánulásokra a jövőben nem kerül sor - olvasható a sajtóközleményben. (mti)

Szőcs Géza: megemlékezés Nyirő Józsefről

Részletek
Mivel utolsó pillanatban derült ki, hogy hibás iktatószámú igazolást adott ki Székelyudvarhely polgármesteri hivatala, Nyírő József újratemetési szertartása helyett egy ökumenikus áhitatot tartottak a helybéli Papkertben.
Az alábbiakban Szőcs Géza beszédét közöljük:
Tisztelt gyászoló gyülekezet, kedves barátaim, drága székely honfitársaim!
Ezelőtt 14 évvel a következőket vetettem papírra: „A legnagyobbak, a székelység teremtő géniuszai, mint Orbán Balázs vagy Tamási Áron, vagy legjobb műveiben – ne féljünk leírni a nevét a legnagyobbak közt –: Nyírő József, képesek voltak magukkal vinni, megőrizni és újrafogalmazni székelységüket Konstantinápolyban éppúgy, mint Amerikában vagy Spanyolországban, vagy Budapesten. 
Ők, ha földrajzilag – ideig-óráig vagy végleg – távol is kerültek a Székelyföldtől, képesek voltak a székely pátriát magukkal vinni, mint egy lelki hazát, mint a csiga a házát”. (Székely föld és székely ember. Megtalálható: Szőcs Géza és Farkas Wellmann Endre közös kötetében: Amikor fordul az ezred. Ulpius, Budapest 2009.)
Maradjunk a félelemnél. Ki fél a halott író hamvaitól?
Abban, ahogy mindannyian itt vagyunk e meg sem ásott sírgödör közelében – mert a székely földnek e parcelláján az ásás tilosnak minősül ezen a napon, pünkösd vasárnapján, a Szentlélek ünnepén – nos, ebben nemcsak metafizika, nemcsak az emberi méltósághoz és végtisztességhez való jogtól való megfosztottság, jókora adag irónia, humor és keserűség van, hanem egyféle olyan kulturális kontextus is, amelyet eme újratemetés derekas munkát végző ellenzői minden bizonnyal aligha értenek.
Mert ugyan ki fél a halottaktól, ki reszket az Úristenhez szegődött halott író hamvaitól? – kérdezem még egyszer.
A kisgyermekek, a zavaros gondolkodású ezotéria-hívők, a horrorfilm-függő zombik, a hivatásos rémüldözők és persze a karhatalom, nyilván azért, mert a hamvakat nehéz gumibotozni vagy népbíróság elé állítani.
Oda jutottunk, hogy talán kicsit mi magunk is félünk tőle, mármint az alázatos, fejlehajtó és a dorgálást szemlesütve hallgató jelenkori magyarok: mert igen, sajnos vannak olyanok miközöttünk, akik azt mondják, és talán azt is gondolják, hogy helyes, ha ennek a székely írónak a hamvai nem kerülnek vissza a székely anyaföldbe. Maroknyinál nem többek ezek a hamvak, de hiszen maroknyi megmaradt székelyről tudósít a székelyek himnusza is. 
Túlontúl alázatos, fejüket lehajtó felebarátainknál tartottunk. Vajon miért ilyenek?
Pedig kultúrtörténeti szempontból jó helyen állunk.
Kultúrtörténeti szempontból azon az oldalon állunk, melynek az igazsága végül győzedelmesedik, a rossz pedig elveszi méltó büntetését.
Gondoljunk csak az Antigonéra, melyben Kreón, ez a magát nagynak tartó király nem engedi Polüneikészt eltemetni, és tekintélyét féltve egyre zavarosabban, kapkodóbban cselekszik, hibát hibára halmoz, és mivel a saját uralkodási tartományán kívül, a holtak felett is ítélkezni kívánt, az égiek ugyancsak alaposan megbüntetik. Mikor erre rájön, már minden hiába.
Gondoljunk Iszménére, erre az amúgy jó szándékú, de akaratgyenge jellemre, aki hiába ismeri az erkölcs és a hagyomány által világosan kijelölt igaz utat, nem mer szembeszegülni a hatalommal: gondoljunk rá, és csöndben vonjuk le a következtetéseinket.
Aztán gondoljunk Kádár Jánosra, aki nyilván nem Szophoklész-drámákkal kelt és feküdt uralkodása alatt, és ezért nem is tudhatta, amit pedig módjában állt volna tudni, ha eleget olvas: vissza is szállt rá a tisztességes eltemettetés egyetemes jogától megfosztott Nagy Imre szelleme, és a bukását okozta.
Számtalan példát hozhatnánk még, de minek: itt állunk most mi, és ugyanaz a dilemmánk, mint Antigonénak. A megoldásunk nem lehet ugyanaz, mert szemfüles határőrök minden csomagtartót átnéztek, hátha a leleményes magyar a pótkerekek közé vagy az izzókészletbe rejtve akarja hazacsempészni a hányatott sorsú Nyírő József hamvait (akinek azért egy akaratlan, de fontos szívességet tettek, reklámnak is mondhatjuk, mert mostanra aztán már mindenkit kíváncsivá tettek Nyírő iránt, azokat is, akik korábban a nevét se hallották).
Mi azonban itt állunk, és szégyent, keserűséget érzünk – még szerencse, hogy itt van közöttünk levett kalappal Uz Bence és Ábel is, és épp az imént faggatta Ábel Uz Bencét arról, hogy:
– Aztán mi bajuk van Surgyélánéknak, kicsi barátom?
– Tudja az öregisten – mondta neki Uz Bence. – Pedig ezeknek a bukaresti uraknak csak kéne tudniuk, hogy ezerszer szerencsésebb dolog, ha egy halott a sírban van, mint ha nem a sírban fekszik, hanem másfele tesz-vesz, szembejön az utcán, bezörget éjszaka az ablakon, miegyéb. Nem es értem, métt csinálják ezt a nagy ceremóniát – sóhajtotta, majd megpaskolta medvéje fejebúbját, és Ábellel együtt elindultak vissza a hegyekbe, ahonnan a legéberebb csendőr vagy hatóság sem tudja őket kitiltani, soha már.
Mi viszont itt maradtunk, e meg sem ásott sír előtt, és nem félünk. Akkor sem, ha volt elég részünk üldöztetésben, számkivettetésben, a szabad beszédet a torkunkra forrasztani akaró vasmarkok szorításából. Annyiszor próbáltak már megfélemlíteni, hogy ez túl soknak is bizonyult. A szívünkben eltemettük Nyírőt, és reméljük, lesz még olyan konstelláció, amelyik lehetővé teszi, hogy Nyírő József hamvai végre megpihenjenek a sokáig hiányolt szülőföld mélyében. A viszontlátásra, akkor.

Pomogáts Béla : Nyirő József és az erdélyi gondolat
karpatprPomogáts Béla: http://www.youtube.com/watch?v=9I2vqfXF_-Y

Székely Apostol Nyírő József emlékkonferencia - Magyar Írószövetség - 2012.május 23.
http://www.iroszovetseg.hu/nyiro/index.html
Published on May 23, 2012 by 
Székely Apostol Nyírő József emlékkonferencia - Magyar Írószövetség - 2012.május 23.
http://www.iroszovetseg.hu/nyiro/index.html