2012. augusztus 31., péntek

Let's Do It, Romania! Szeptember 29-én újabb nagytakarítás!

Szakálháza környékén gyűjtik a szemetet az önkéntesek

Pataki Zoltán 2012. augusztus 31.
Az idén második alkalommal szervezik meg a Let's Do It, Romania! önkéntes hulladékgyűjtési akciót Temes megyében. A szeptember 29-i hulladékgyűjtés során a tervek szerint már nem csak a településeken kívüli területekről, hanem Temesvár egyes körzeteiből is összegyűjtenék a hulladékot a fiatal önkéntesek. 
Szeptember folyamán elkezdődik a hulladéktól szennyezett területek feltérképezése. Aki részt szeretne venni a feltérképezési, illetve a szeptember 29-i hulladékgyűjtési akcióban, jelezze szándékát a timis@letsdoitromania.ro e-mail címen. 
A május 12-i Temes megyei hulladékgyűjtési akcióban 42 polgármesteri hivatal, 3858 önkéntes vett részt, közöttük 62 iskolából 2013 diák. Az önkéntesek 6921 zsák hulladékot (430 köbméter) gyűjtöttek össze, ebből 1944 zsák újrahasznosítható hulladékot tartalmazott. Egy önkéntes átlagosan 1,82 zsák hulladékot szedett össze az előző évi 2,3 zsák hulladékhoz képest, ami azt jelenti, hogy kevesebb volt a szemét a megye területén.

40 000 hektárnyi területet sújtott az aszály

A napraforgót is megviselte a szárazság
Pataki Zoltán 2012. augusztus 31.
A Mezőgazdasági Igazgatóság statisztikái szerint Temes megyében közel 40 000 hektárnyi területen (a mezőgazdasági terület 7,31%-a) károsodott a termés a szárazság miatt. 
Az aszály sújtotta területből 26 000 hektáron kukoricát, 11 600 hektáron napraforgót, 870 hektáron szóját vetettek a gazdák. A termés 30-90%-os arányban semmisült meg, de 350 hektárnyi kukoricával és 243 hektárnyi napraforgóval bevetett területen semmi sem termett! Becslések szerint a kukoricatermés 11,63%-kal, a napraforgótermés 9,8%-kal csökkent a szárazság miatt. A fenti statisztikák a gazdák által bejelentett aszálykárok összesítését tartalmazzák. A szárazság következményeit öntözéssel és szárazságtűrő kukorica- és napraforgófajták honosításával enyhíthették volna a gazdák.

Megindult az uniós jogi eljárás Magyarország ellen

2012. augusztus 31.
Az Európai Bizottság pénteken megerősítette, hogy jogi eljárást indított Magyarország ellen a hulladékgazdálkodás új rendszerének bevezetése miatt.
Az erről szóló hivatalos figyelmeztetést az uniós javaslattevő-végrehajtó testület sajtószolgálatának közlése szerint június 21-én elküldték Magyarországnak. A figyelmeztetést az unió működéséről szóló alapszerződés 258. cikkében említett kötelezettségszegési eljárás keretében intézték Budapesthez - derül ki a bizottsági tájékoztatásból.
"Jelenleg a magyar hatóságok válaszára várunk" - közölte a brüsszeli bizottság.
Az MTI tudósítója nem kapott választ arra a kérdésére, hogy konkrétan milyen kifogásokat támasztott az uniós testület a magyar jogszabállyal szemben.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pénteken az MTI kérdésére úgy foglalt állást, hogy a hulladékgazdálkodás új magyar törvényi szabályozása mindenben megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek. A felmerült kérdésekre a kormány szakszerű, megalapozott válaszokat készít elő a bizottság számára, amelyek részletesen alátámasztják, hogy a hulladékról szóló törvénytervezet semmilyen uniós jogszabályt, előírást, alapszabadságot nem sért - közölte a tárca. MTI

Fukusima tanulságai

2012. augusztus 31. 
A fukusimai atomerőmű-baleset tanulságaival foglalkoztak a Nukleáris Biztonsági Egyezmény (CNS) résztvevő országai, és megvizsgálják, hogyan lehetne javítani az egyezmény hatékonyságán - közölték pénteken Bécsben a tanácskozást követő sajtótájékoztatón.
Az egyezmény pénteken véget ért rendkívüli felülvizsgálati konferenciáján áttekintették, hogy milyen intézkedéseket tettek eddig az aláíró államok a tavaly márciusi fukusimai természeti katasztrófa és atomerőmű-baleset tanulságainak elemzése és hasznosítása terén. Elfogadták a rendszeres nemzeti beszámolók irányelveinek módosítását. William Borchardt, a konferencia alelnöke elmondta: a módosítások többek között a nemzetközi párbeszéd javítását és az átláthatóságot érintik.
Az 1996-ban hatályba lépett CNS-nek az atomerőművel rendelkező országok túlnyomó többsége - köztük Magyarország is - részese. Létrehozásának szándéka az 1986-os csernobili katasztrófa után merült fel. Jelenleg 75 ország a résztvevője.
A konferencián Oroszország és Svájc javaslatokat nyújtott be a szerződés módosítására is. Ezeket a következő, 2014 márciusi felülvizsgálati konferencián vitatják meg. Az indítványok többek között a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ajánlásainak fokozottabb figyelembe vételét, külföldi szakértők aktívabb bevonását, illetve az átláthatóság javítását célozzák.
A résztvevők hangsúlyozták, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságoknak függetlennek kell lenniük az atomenergia előállítóitól, és megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük feladataik ellátásához.
A konferencia nem értékelte és nem hasonlította össze külön-külön az egyes országokat, de megállapítható - akárcsak az Európai Unió stressztesztjét követően -, hogy a paksi atomerőmű állapota nem igényel azonnali hatósági beavatkozást, a tervezett javító intézkedések összhangban vannak a nemzetközi gyakorlattal - hangsúlyozta az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az értekezlet kapcsán kiadott közleményében.
Rónaky József, az OAH főigazgatója Bécsben az MTI-nek nyilatkozva felidézte, hogy 2008-ban az erőmű egy tízévenként esedékes felülvizsgálaton esett át, és egyúttal meghatározták a súlyos balesetek kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Ezek végrehajtása előrehaladott állapotban van - mondta. 2003-ban teljes földrengésbiztonsági felülvizsgálat történt, és ennek alapján alaposan megerősítették az erőművet.
Kitért arra is, hogy az OAH felkérésére az erőmű javaslatot készített a biztonság további növelésének lehetőségeire, és az intézkedések egy részét már végre is hajtották. A javaslat elemzése folyamatban van, ennek lezárulta után a hatóság hamarosan határozatban fogja kötelezni az erőművet esetleges kiegészítések végrehajtására. Az elemzés során szeretnék hasznosítani a konferencia tapasztalatait is.
A fukusimai baleset egyik tanulsága, hogy lehetnek olyan külső hatások, amelyek következtében egy telephelyen egyszerre több blokk is sérül. Ennek fényében újra fel kellett mérni az erőforrásokat, és fejleszteni kell a baleset felméréséhez szükséges eszközöket - mondta el Rónaky József. Pakson ilyen intézkedések lehetnek például segédépületek földrengés-biztonsági ellenőrzése, a külső-belső energiaellátás teljes megszűnése esetére további megoldások, valamint a hűtővízellátás biztosításának egyéb módjai. MTI

“Megnyílt a határ” Pelbárthidán

2012.08.30
Bihar megye – Július 25. és augusztus 12. között több nemzet képviselői is egyházi szolgálatot végeztek a pelbárthidai református egyházközségben, ami igencsak megmozgatta az egyházközség tagjait, a falucska, meg persze a község lakosságát.
Július 25-én Pekka Simojoki vezetésével aNagyváradon már nagy sikerrel koncertezett EtCetera finn gospel kórus látogatott Pelbárthidára, hogy a közel 800 éves református templomban a maga sajátos módján és eszközeivel hirdesse Isten igéjét. A nagy hőség ellenére is zsúfolásig megtelt templom fogadta őket. A zenés istentiszteleten részt vettek a község elöljárói, a környező falvak református gyülekezeteinek képviselői, a paptamási baptista közösség képviselői, valamint a Major Lóránt János által vezetett paptamási cserkészek kerékpáron érkezett csapata. Az egy órásra beharangozott koncert két órán keresztül lelkesítette az egybegyűlteket. Az afrikai nyelven, finnül és magyarul felcsendülő énekszámok alatt megtapasztalták az egybegyűltek a lassan közhellyé váló mondást: Bis orat, qui cantat (aki énekel, kétszeresen imádkozik). Az ezt követő hétvégén az évente rendszeresen több ízben is gyülekezetünkbe látogató holland vendégek voltak az egyházközség vendégei.
Vakációs bibliahét
Augusztus 6-12 között Észak-Írországban élő fiatalok közössége tette mozgalmasabbá a református gyülekezet életét. A 12 tagú csapat azért érkezett, hogy a helyi ifjakkal együttműködve vakációs bibliahetet tartsanak a falu aprajainak. Minden délelőtt énektanulás, egy-egy bibliai történet elsajátítása, számos játék, kézimunka, arcfestés és ebéd várta az átlagosan 72-es létszámú gyermeksereget. A vendégek a református egyházközség gyülekezeti házában voltak elszállásolva, a foglalkozásoknak a falu kultúrháza adott otthont. A csakis dicséretet érdemlő étel a most is hűséggel helytálló kedves szakácsasszonyoknak köszönhetően került mindennap asztalunkra. A Bibliahét vezérigéje János Evangéliuma 3. fejezetének 16. verse volt: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Londoni Olimpia kapcsán az egész hetet meghatározó üzenet: “Jézus Krisztus a győztes! Szeretnénk-e a Győztes csapatába tartozni? Ha igen, próbáljuk meg követni mindenben az Ő utasításait.”
Közös hang
A bibliahét délutánjain a vendég csoport egyik része családokat látogatott, másik része a helyi ifjakat játékosan az angol nyelvre tanította. Az észak-írországi és a pelbárthidai ifjak hasonló életkoruknak köszönhetően is hamar megtalálták a közös hangot. A hét végén, szombaton délután is közösen indultak lovaskocsikon bejárni a falut, hogy énekhangjukkal templomba, a vasárnapi istentiszteletre hívogassák a lakosokat. Az istentiszteleten a vendégek bemutatkozását néhány, a gyermekekkel közösen bemutatott ének követte, az Észak-Írországból érkezett csapat minden tagja átvehetett egy a pelbárthidai templomot ábrázoló plakettet, melyet Tóth Endre paptamási lakos készített.
Áldott nép
Az említett időszakban a gyülekezet tagjai és a falu lakosai közül sokan segítettek, sokan áldoztak idejükből, pénzükből, terményeikből, hogy a lelki táplálék mellett bőséges legyen a testi eledel is. Ez úton is köszönjük a pelbárthidai református egyházközség tagjainak, az ortodox egyház híveinek, a falu lakosainak, a nyüvedi egyházközségnek, paptamási község iskolájának és Polgármesteri Hivatalának a segítséget. “Megnyílt a határ” Pelbárthidán – megnyílt a határ ember és ember között; megnyílt a felekezetek közötti határ, az előítéletek határa, a nyelvi akadályok határa. Nem életkorral, szokásokkal, előítéletekkel egymástól elhatárolt emberek voltunk, hanem együttesen Istennek áldott népe. Reméljük, kegyelméből még sok hasonlóban lehet részünk a jövendőben. Ghitea-Szabó József-Levente lelkipásztor

A kritikus tömeg

2012. augusztus 31.,
Az Igazság napja előestéjén sokan azért aggódnak, hogy nem leszünk elegen. A szervezők húszezerrel számolnak, a kétkedők örülnének, ha tízezren lennénk a tüntetésen. A számokon túl azonban látni, tudni kell: egy megmozdulás, tüntetés, tiltakozás erejét nem csupán a mennyiség határozza meg. Lehet, hogy az egybegyűltek sokasága az egyik legfontosabb tényező, a hömpölygő tömeg látványa lehet lenyűgöző, netán félelmetes – mégis, csupán egy a siker tényezői között.
A szakemberek már rég ismerik a kritikus tömeg kifejezést, amely a számszerűség mellett egy sor egyéb szempontra is vonatkozik, amikor egy megmozdulás sikerét vagy sikertelenségét értékeli. Elég a legkézenfekvőbbre, a Sánta Imre kezdeményezte tiltakozó őrállásra utalnunk, ahol – fizikai és szellemi megpróbáltatások árán – végül is egy maroknyi ember kitartása, következetessége még az óhatatlan kétkedések közepette is óriási hatással volt az események alakulására.
Nos, a holnapi Igazság napjának előzményei arra utalnak, hogy a siker – ahogy mondani szokás – elkerülhetetlen. A felfokozott hangulat, legalábbis helyi szinten, de Székelyföld, Erdély különböző pontjairól érkező hírek a készülődésről, az idefigyelésről, a magyarországi szimpátiaszervezkedések, általában a készültségi állapot igazolja ezt a derűlátást. Még akkor is, ha – ez idáig legalábbis – a román sajtó meglehetősen óvatosan vagy éppen rosszindulatúan kezeli az ügyet.
A résztvevők száma mellett tehát legalább olyan fontos, hogy a tüntetők – a fizikailag távol maradók, de lélekben itt lévők is – milyen üzenetet fogalmaznak meg. Nem csupán verbálisan, hanem magatartásuk, vizuális megjelenésük, spontán reakcióik, utólagos értékeléseik révén. Az üzenet teljes tartalma pedig – a tiltakozás formai elemein túl – a megoldások kis- és nagykapuit nyitogató lényeg lesz, amely a Mikó-ügy szimbolikus voltát nemzeti sorskérdéseink homlokterébe helyezi. S néhány hét múlva akár már történelmi pillanatként lesz értékelhető az Igazság napja. Szerző: Ferencz Csaba

Bod Péter nyomában a dél-erdélyi szórványban

2012. augusztus 31.
Zsargó János vajdahunyadi református lelkipásztor a gyülekezet életéről beszél a kálnokiaknak

Kálnoki IKE-sek és presbiterek – a helybeli református egyházközség és a Dr. Bedő Albert Környezetvédelmi, Ifjúsági és Köz­művelődési Egyesület szervezésében – egy napon felkerekedtünk, és elindultunk, hogy utánanézzünk a Dél-Erdélyben élő magyarok sorsváltozásának, és annak, hogy a valamikori erős magyar közösségeket milyen történelmi-politikai forgószelek szórták szét, szívták ki az életnedvét, -kedvét.
Eddig csak hallottunk a szászvárosi református kollégium kényszerű eladásáról, a fogarasi magyarság zsugorodásáról, az őraljaboldogfalvi református templom kulcsát őrző román tanítóról, a magyarigeni magyarság Avram Iancu által vezetett lemészárlásáról. Közelről akartuk érezni a történelem szelét, amelyik Dél-Erdélyben átformálta, szétszórta vagy éppen elpusztította az ott élő magyarokat. Az a kíváncsiság is élt bennünk, hogy vajon milyen erő tartja meg a dél-erdélyi szórványban szolgáló lelkipásztorok, orvosok, értelmiségiek küzdeni akarását, szolgálatkészségét, hűségét? Az erősebb, nagyobb dél-erdélyi magyar közösségek öröméből-küzdelméből is szerettünk volna tanulni. Meg Bod Péter is hívott: „Gyertek, lássátok meg, milyen sorsra jutottunk itt, Hegyalján, tanuljatok ebből, és vigyázzatok a nyelvetekre, iskoláitokra. Becsüljétek meg az értetek küzdőket és úgy ragaszkodjatok Istenhez, mint a szőlővessző a tőkéhez.” Idős Szegedi László, Bod Péter XX. századi utóda Magyarigenben, a kövek és emlékek lelkipásztora is biztatott: „Gyertek, mert itt, a szórványban, a bánat és szomorúság között megerősödhettek az Úr Istenbe vetett reménységben, és abban a hitben is, hogy a borús idők után jó idők is jönnek, a nyomorúság után öröm is fog jönni.”
Engedtünk a hívásnak, és felkutattunk huszonöt dél-erdélyi települést: Lorántffy Zsu­zsanna, Árva Bethlen Kata és Babits Mihály Fogarasát, az 1848-as vízaknai csaták helyét, az egy utcában négy templomot építő (szász evangélikus, román, magyar, német nyelvű római katolikus, református, görögkeleti), Orth István képzőművész által színezett Szebent, az elrabolt református kollégiumú, gr. Kun Kocsárd és gr. Kuun Géza által dédelgetett Szászvárost, az elrejtőzött Hátszeget, az értéksugárzó magányába húzódó, valamikor a Kendeffyek erejéből élő Őraljaboldogfalvát, a pusztulással, letűnt dicsőséggel, élni akarással keveredő levegőjű Vajdahunyadot, ahol a várban Zsargó János református lelkipásztor kalauzolt hozzáértéssel, az ősi székely rend szerint élő Rákosdot, a dél-erdélyi magyar szórvány lüktetését-értelmét biztosító Dévát, Piskit, ahol az egyetlen református konfirmándus sem tud magyarul, a történelem viharai ellenére mindig újrakezdésre képes, de a természet csapásaiba belefáradt és elnéptelenedett Alvincet, Erdély legyengült szívét, a fejedelmi Gyulafehérvárt, az 1848-as szabadságharcban Avram Iancu seregei által feldúlt és lemészárolt Sárdot, Boroskrakkót, Ma­gyarigent, a Bod Péter szellemét ápoló zarándokhelyet, a felüdítő szórvány-oázist, az összetartó Vajasdot, az árván maradt, Jékely Zoltán által megsiratott Maros­szentimrét, a történelem során ötször elpusztított és ötször talpra állt református fellegvárat, Nagyenyedet, a majdnem teljesen magyarlakta, életerőt, hitet sugárzó Ma­gyarlapádot, a Bethlen grófok bölcsőjét, Bethlen­szent­mik­lóst, a vendégszerető, hangulatos óvárosú Med­gyest, a marasztaló, többnyelvű, ugyancsak élni akaró szász-székely határvárost, Segesvárt, a Pető­fi-zarándokhelyet, Fehéregy­házát, a szórvány diákokat átölelő, küzdelmes életű Kőhal­mot és Árva Bethlen Kata lelki tusáinak, értékteremtő szolgálatának színhelyét, Olthévizet.
Hullámzó érzéssel jártuk végig a tragédiák és újjászületések, a küzdelmek és reménységek színtereit, a dél-erdélyi magyar szórványokat. Szembesültünk az elvakult gyűlölet évszázadokra kiható pusztító erejével, a beolvadás egyre fenyegetőbb jelenlétével. Talál­koztunk elnémult, csak az üres templomában és sírköveiben élő gyülekezetekkel, még magyarul imádkozókkal, a magyar szóra felcsillanó könnyes tekintetekkel. Beszélgettünk aggódó idősekkel, reménykedő, tanulni, itthon maradni akaró fiatalokkal. A szálláshelyeinken, Szebenben, Déván, Gyulafehérváron és Segesváron úgy éreztük: egy család vagyunk. Egy nagy család, amelyikben egymásra vagyunk utalva. Erőt, reménységet merítettünk a lelkipásztorok, presbiterek, templomukat javító utolsó őrállók, kétkezi munkások küzdelmeiből, mosolyából, kitartásából.
Mi, tömbben élő székelyek, akik mindezt láttuk, megdöbbentünk, mert nem tudtuk elképzelni, hogy a szórvány magyar élet mennyivel jóval nehezebb, mint a miénk. Ott nem azon gondolkodnak a szülők, hogy milyen iskolát válasszanak a gyerekeiknek (az iskolaválasztás nagyon fontos!), hanem azon, hogy egyáltalán iskolát teremtsenek, vagy az egyetlen meglévőt miként tartsák fenn. Rádöbbentünk: még jobban kell ragaszkodnunk a mi Atyánkhoz, édes anyanyelvünkhöz, templomainkhoz, iskoláinkhoz, egymáshoz, minden lelki, nemzeti értékünkhöz.
Figyelmeztetést is kaptunk: ha nem vigyázunk, mi is elszórványosodhatunk. Ha nem lesznek önfeláldozó, a nemzetükért küzdő, éles látású, tiszta erkölcsű, családjukat szerető vezetőink, akkor majd Székelyföld is szórványemlékhellyé válhat. Székelyföld etnikai összetétele felborulásának veszélyére Bedő Albert, a magyar erdészet atyja is felfigyelt.
A XIX–XX. század fordulóján tömegek szegényedtek el és vándoroltak külföldre, főként Amerikába. A kivándorlás a székelyek körében is nagy méreteket öltött. 1899-ben Marosvásárhelyen megalakul a Székely Egye­sület, melynek a Kálnokon nyugvó államtitkár, főerdőmester, Bedő Albert volt az elnöke. Az egyesület a következő célkitűzésekkel indult útnak: 1. tárják fel a bajok társadalmi- gazdasági gyökereit, orvosolják a gondokat, 2. a székelyeket tartsák helyben, 3. az ősi székely szálláshely etnikai jellegét őrizzék meg.
Az ötnapos felmérő-tapasztalatszerző kirándulás mély nyomokat hagyott bennünk, kálnokiakban. Kívánjuk, minél több székelyföldi bátorkodjék bebarangolni ezeket a vidékeket.
GÖDRI MIKLÓS SZABOLCS kálnoki református lelkipásztor

Négyszáz új munkahely Kézdivásárhelyen

2012. augusztus 31.
A csavargyár volt csarnokában kezdenek újra dolgozni A szerző felvétele

Tegnap a kézdivásárhelyi csavargyár csarnokában tartott sajtótájékoztatón új munkahelyek létrehozásáról beszélt Fazakas Mihály, a sepsiszentgyörgyi Valkes Kft. vezérigazgatója, Szász Attila operatív igazgató, dr. Csendes Csaba, a Valid cégcsoport vezetője, társtulajdonos, Honesz Gyula fejlesztési igazgató és Kese László ügyvezető igazgató, társtulajdonos.
Az ismertetőn mások mellett jelen volt Bokor Tibor és Cseh József, kézdivásárhelyi, illetve gelencei polgármester és Erdély Ede, a csavargyár többségi tulajdonosa is. Ezt megelőzően a járműipari és elektronikai termékekbe beépülő alkatrészeket gyártó cég képviselői Gelencén, Kézdivá­sár­he­lyen, Kovásznán és Zabolán munkaerőt toboroztak, bemutatták a Valid Group ötéves romániai leányvállalatát, a termelés beindításának ütemtervét, a gyártásra kerülő termékeket, és válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.
Elsőként Bokor Tibor közölte a hírt: biztos, hogy a közeljövőben Kéz­di­vásárhelyen több száz új munkahelyet hoznak létre, egy halottnak tűnt gyár ismét benépesül, több száz felső-háromszéki családnak jobb megélhetést biztosítanak majd. Teljes támogatásáról biztosította a céget, sőt, a városházán saját irodáját is felajánlotta toborzásra. A cég képviselői elmondták: jelenleg a szigetelőgyárban hatvan személyt foglalkoztatnak, akik a napelemek piacára termelnek, és a céhes városból mintegy harmincan ingáznak a sepsiszentgyörgyi gyárukba, ahol közel ezren dolgoznak. Körülnéztek a megyében, így választották a csavargyár csarnokát, melyet Erdély Ede biztosít számukra, ahol hétezerszáz négyzetméter áll a rendelkezésükre. Az alkalmazást már szeptember elején elkezdik, majd hét- és nyolchetes magyarországi betanítás következik. Év végéig már négy-ötszáz embert alkalmaznak – hangsúlyozták –, s ez a szám bővül majd idővel nyolc-kilencszázra. Év végéig öt gyártósort telepítenek a csavargyári csarnokba, az elsőt októberre ígérik. Induláskor 1,6 és 2 literes motorokhoz gyártanak kábelkötegeket.
A sepsiszentgyörgyiek számára is közöltek egy jó hírt: ha beindul jövő hónapban a harmadik műszak, a Valkes Kft. újabb százötven személyt alkalmaz. A jövő év áprilisában már havonta 37 ezer köteget kell gyártaniuk, hogy eleget tudjanak tenni a megrendelők elvárásainak. A megrendelésektől függően két vagy három váltásban fognak dolgozni. Azt is elmondták, az eddigi tapasztalat az, hogy ezt a munkát a nők jobban el tudják végezni. Szerző: Iochom István

Pásztori üzenet a Kárpát-medencei Református Nőszövetségekhez

2012. augusztus 29.
Kedves Testvéreim!
Mindig örül a szívem, amikor a református nőszövetségek szolgálatának hírét hallom, nem is beszélve arról, amikor meghívottként részese is lehetek összejöveteleiknek. Boldogan látom a kicsi gyülekezetek lelket bátorító asszonyait, szeretettel vagyok az ezres lélekszámú egyházkerületi nőszövetségi találkozókon, vagy ritka élményben részesültem a közelmúltban a kettő ezer nőtestvért összegyűjtő kerületközi Debrecenben megtartott konferencián.
Megvallom, több magyarázatom is van arra nézve, hogy miért értékelem ennyire egyházunk nőtagjainak munkáját. Többek között, mert anyai gondoskodást sugároznak, mert soha nem éreztem, hogy sajnálnák a maguk „fele”-részét, mint a gyülekezetben is „feleségek”, akik mindig többet adnak, mint felét a hiányzórésznek, mert a szükségből a többletet vállalják. Számomra nagyra becsülhető az is, hogy törékenységükkel vállalt több-műszak után megújító erővel érkeznek a gyülekezetbe, hogy kezük nyomán otthon legyen az Isten háza minden kellékkel felszerelve. Elismeréssel nyugtázom asszonyaink imádságát, amint összekulcsolják kezüket, amint tésztát gyúrnak, amint ruhát vasalnak, avagy simogatnak, sepregetnek és segítségül sietnek.
Ők azok, akik sokszor háttérbe szorítottan csak jelzik a világnak, hogy jobban kellene Istenre hagyatkozni, többször kellene Őt hazahívni, sokkal több alkalommal kellene Urunkat meghallgatni feladataink előtt inkább, de később is. Állítom, a nők gondoskodása nélkül már elsorvadt volna az emberiség fejlődéstámogató hajlama, valamint az életfenntartó ösztön is. Megjegyzem, hogy a világ gondja-baja, gyógyíthatatlan betegségei, eluralkodni látszó bűnei, fertőző vétkei eladdig mind megoldhatatlanok is maradnak, ameddig nem kell Isten, kerülhető az egyház, semmibe vehető az imádkozók szolgálata. Véleményem szerint nincs messze az idő, amikor egyeseknek nagyon későn, másoknak talán még az utolsó pillanatban világossá lesz, hogy Isten, és a Hozzá közelben élők közössége a legvégső menedék. Hiszem, hogy az egyház a maga szolgálatának frontvonalán elsők között a nőszövetséggel ilyen oltalom, védelem és pajzs. Ma, amikor nemcsak mozgássérültek gondjait hordozzuk, hanem a társadalom is sok rendben sérült, amikor életfunkciók károsodásában szenvedők mellett a kárt vallott jónak teremtett világ fájdalmai felett kesergünk, ki kell jelentenünk az egyház Mártáinak és Máriáinak példáján van a kereshető megoldás.
A Kárpát-medencében tevékenykedő református nőszövetségek akkor találkoznak a Királyhágómelléki Egyházkerületben, amikor a Bibliaolvasó Kalauz a 116. Zsoltárt ajánlja a hét vezérigéjeként. Ebből a gyönyörű hálaénekből egyetlen üzenetet emelek ki: ”…szolgád vagyok én, a Te szolgáló leányodnak fia, Te oldoztad ki az én kötelékeimet.” (16.vers) A hálás szív, amely megszabadult kötelékeitől nem rejti véka alá az igazságot. Szolgáló leányod fia vagyok! Minden bilincseitől szabadult személy mögött ott van Isten szolgáló leánya. A hívő édesanyák, az imádkozó nagymamák, a gyülekezetben tevékenykedő nőszövetségek ilyen fiakat és leányokat adhatnak a világnak, vagy adnak vissza a közösségeknek, ahonnan korábban elszakadtak, vagy éppen kiszakította őket a leselkedő kísértés valamely gonosz csábítása. A szolgáló leány gyermeke már „otthon” születik. Íme, miért kell asszonyainknak Isten közelében lenniük, és miért döntöttek helyesen a gyülekezetépítő nőszövetségi tagok, mert tudatosan felvállalják, hogy „gyermekeiket” Isten hajlékában hozzák világra. Ezek a gyermekek már nem „otthontalanok”, nem „elidegeníthetőek” és semmi esetre sem „istentelenek”. Az ilyen fiak, az örökbefogadottak is, Isten szeretetének karjai között vannak. Minél több nőszövetség él és éltet, minél több anya vállalkozik életadásra Isten közelében, annál több egészséges gyermek, hívő utód származik és nevelkedik, akik kötelékek nélkül élhetnek. Jobbá lehet tenni a világot, ha Isten otthonában szolgáló szülők lesznek a nevelők!
Különös öröm számomra, hogy a Kárpát-medencei magyar református nőszövetségek itt, a Partiumban készítik elő a december másodikára tervezett imanapot. Kívánom, hogy tudatos imádkozók legyenek, akik érzékelik a saját női felelősségüket a társadalom minden rétegéért, akik méhük gyümölcséért és minden más anya, más gyermekéért lélekben térdre tudnak ereszkedni, hogy egyre kevesebb legyen a letörendő lánc, a leverendő bilincs. Legyen Isten hajlékában otthonos élete minden magyar asszonynak, hogy már utódaikat, mint tősgyökeres Krisztus követőként hozhassák világra, akik már nem lehetnek áldozatai a kísértés álnok csábításának.
Legyen áldott minden vendégünk élete, áldott a közöttünk eltöltött ideje, áldott a szolgálata maga és övéinek javára. Nagyvárad, 2012. augusztus 28. A békesség kötelékében, Csűry István, püspök

A termelők megsegítésére több intézkedést hozott a magyar kormány

2012. augusztus 31. 
Bár az aszály okozta károkat csak a betakarítás után lehet pontosítani, a kormány több kárenyhítő intézkedésről is döntött már, a kárenyhítési alapban jelenleg lévő 8,3 milliárd forintot pedig szükség esetén bővíteni lehet - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára pénteken, Martonvásáron.
Czerván György, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának Mezőgazdasági Intézetében tartott kukorica fajtabemutatón mintegy félezer agrárszakember előtt elmondta: augusztus második feléig 8100 termelő jelentett be 727 ezer hektárra aszálykárt, de a falugazdászoknál továbbra is van lehetőség a bejelentésre, s megfelelő feltételek esetén a kárenyhítő juttatás igénylésére.
A gazdálkodókat segítő intézkedések sorából az államtitkár egyebek között kiemelte: október 16-tól megkezdik a területalapú támogatások és a különleges tejtámogatások előlegének kifizetését. Erre a célra 157 millió forint áll rendelkezésre.
Az állattartók megsegítésére forrásokat csoportosított át a kormány a számukra nyújtható támogatások növelésére, idei kifizethetőségére, így a korábbinál 10 milliárd forint többlettámogatást fizethetnek ki különböző állatjóléti támogatásokra, illetve előrehozott kifizetésekre.
Az állattartásban tevékenykedőket segíti az is, hogy forgóeszköz finanszírozással kapcsolatos meglevő hitelkonstrukciók átalakításával azok kedvezőbbé és könnyebben elérhetővé válnak az érintettek számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lehetőséggel a baromfi és sertéstartókon kívül már a szarvasmarha - és nyúlágazatban tevékenykedők is élhetnek.
A kormány által elfogadott sertéságazati stratégiáról az államtitkár elmondta, célja, hogy hét év alatt a jelenlegi 3 millió darabról 6 millióra nőjön a hazai sertésállomány. A stratégia szerint átfogó, az ágazat valamennyi szereplőjét érintő intézkedéseket indítanak el. Azok egyebek között érintik majd a takarmány finanszírozási kérdések kezelését, a piaci lehetőségek felkutatását, a marketinggel kapcsolatos kérdéseket, azaz az ágazattal kapcsolatos minden olyan részletet, amely révén pozitív irányba lehet terelni a sertéságazat jövedelmezőségét és életképességét.
A kitűzött célok megvalósítása segíti majd a magasabb hozzáadott érték előállítását, a vidéki foglalkoztatottság növelését, s hozzájárul a mezőgazdaság jelenlegi torz szerkezetének kedvező átalakulásához - mondta. A stratégia beindítására a 2013-as költségvetésben - az elfogadott sarokszámok szerint - 2,6 milliárd forint áll majd rendelkezésre - közölte Czerván György.
Azt, hogy a kárenyhítésre nagy szükség van, az idei várható terméshozamok is bizonyítják: kukoricából hektáronként négy tonnás termés várható. A korábbi, mintegy nyolcmillió tonnával szemben az idén várhatóan betakarításra kerülő mintegy 4,7 tonnányi termésmennyiség elegendő lesz a hazai takarmány- és ipari szükséglet kielégítésére, de az elmúlt évekhez hasonló mértékű exportra messze nem lesz lehetősége az ágazatnak.
Bár a tavasszal 1 millió 267 ezer hektáron vetettek kukoricát a termelők, betakarítani 117 ezer hektárral kevesebbről fognak. 70 ezer hektárt ugyanis le kellett silózni, a többi pedig kipusztult.
A szárazság okozta károkat sikeresen enyhíteni lehet a jó általános alkalmazkodóképességgel rendelkező, a szélsőségesebb klimatikus viszonyokat, a gyakori hő-stresszt is tűrő fajták nemesítésével, illetve termesztésével - hangsúlyozta az MTI-nek Bedő Zoltán az Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója. 
Tájékoztatása szerint a martonvásári nemesítők által előállított fajták megfelelnek ezeknek a követelményeknek: korai-és középkorai vetésűek, s jól alkalmazkodnak a szárazabb termőhelyi viszonyokhoz.
A takarmánybázis, a megtermelt zöldtömeg növelése végett több új, úgynevezett többleveles, martonvásári nemesítésű silókukoricából is választhatnak a termelők. (MTI)

Az Old Traffordra megy a CFR


2012. augusztus 31.
Négy évvel a Chelsea és kettővel a Bayern után most a Manchester United látogat Kolozsvárra az európai sztárcsapatok közül. A Bajnokok Ligája csoportkörének csütörtök esti sorsolásán a második és harmadik kalap nagyágyúit elkerülte a CFR, a Galatasaray és a Braga került még a H jelű négyesbe.
A román bajnok szeptember 19-én Portugáliában kezdi meg a hatmeccses sorozatot, ahol többek közt a tavaly még a vasutasok kapuját védő Antonio Betóval is szembekerül.
Pászkány Árpád, a CFR tulajdonosa jobban örült volna a C csoportnak (Milan, Zenit, Anderlecht), de ebből is képesnek tartja csapatát a továbbjutásra.
„Egyik ellenféltünk se félünk, de valamennyit tiszteljük. Minden a játékosok pillanatnyi formájától függ majd, ha koncentráltak lesznek, még a Manchester United ellen is elérhetünk egy jó eredményt. A Basel is legyőzte őket tavaly, miért ne tehetnénk mi is?” – nyilatkozta a sorsolás után a kolozsvári üzletember, hozzátéve, hogy a CFR nem a tavasz Európa Liga-szereplést érő harmadik helyet, hanem az elsőt célozza meg a csoportban.
Pászkány azt is elmondta, hogy szeptember 3-ig még két-három játékossal meg kívánja erősíteni a sérülések által megtizedelt keretet.
A csoport: FC Porto, Dinamo Kijev, Paris Saint-Germain, Dinamo Zagreb.
B csoport: Arsenal, Schalke 04, Olympiakosz Pireusz, Montpellier.
C csoport: AC Milan, Zenit Szentpétervár, Anderlecht, Malága CF.
D csoport: Real Madrid, Manchester City, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund.
E csoport: Chelsea, Sahtar Doneck, Juventus, FC Nordsjaelland.
F csoport: Bayern München, FC Valencia, OSC Lille, BATE Boriszov.
G csoport: FC Barcelona, Benfica, Szpartak Moszkva, Celtic Glasgow.
H csoport: Manchester United, SC Braga, Galatasaray, Kolozsvári CFR. 
Szerző(k): Boros Miklós

PARS KRISZTIÁN DÍSZPOLGÁR LETT

2012. augusztus 31. 
Szentgotthárd díszpolgára lett Pars Krisztián, a londoni olimpia kalapácsvető bajnoka. Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapja - a vasnepe.hu és a masz.hu oldalakra hivatkozva -arról számolt be, hogy az iskola egykori sporttagozatos diákjának köszöntésére megtelt a Széchenyi Általános Iskola sportcsarnoka. Parsot a városi fúvószenekar fogadta, majd képek és videó segítségével felidézték a londoni olimpia legszebb pillanatait. A közönség vastapssal ismerte el Pars teljesítményét.
A díszpolgári címet igazoló okmányt Huszár Gábor polgármestertől vette át a Dobó SE versenyzője.

AZ ELSŐ PARALIMPIAI ÉREM: SORS TAMÁS ELSŐ LETT 100 MÉTER PILLANGÓN

2012. augusztus 30. 
A címvédő Sors Tamás aranyérmet nyert csütörtökön 100 méteres pillangóúszásban a londoni paralimpián.
A 20 éves pécsi úszó a legjobb idővel, vetélytársait messze megelőzve jutott be az S9-es sérültségi kategória döntőjébe a délelőtti selejtezőből, 59.94 mp-es eredménye közel két másodperccel volt jobb a második helyen fináléba jutott spanyol riválisáénál.
Az 59.23 másodperccel világcsúcstartó, többszörös világ- és Európa-bajnok sportoló - aki négy éve Pekingben a magyar küldöttség egyetlen aranyát szerezte - féltávnál fél testhossznyi előnnyel vezetett, végül ennél kisebb különbséggel előzte meg az Athénban aranyérmes ausztrál Matthew Cowdreyt, és 59.54-gyel győzött.
"Szerettem volna világcsúccsal nyerni, persze ezzel együtt örülök az első helynek" - nyilatkozta a döntő után Sors Tamás. "Láttam a végén, hogy jön az ausztrál, és imádkoztam egy jó benyúlásért, sikerült. Külön öröm számomra, hogy öt éve veretlen vagyok ebben a számban, és az, hogy nem lett világcsúcs, azt jelenti, hogy maradt még bennem. Jó formában érzem magam, két súly helyett már két rakéta van a lábamon, várom a holnapi 100 méter hátat. Az uszoda hangulata fantasztikus volt, annyira izgultam a hangzavarban, hogy csak a végén mertem felnézni a lelátóra. Köszönöm, hogy ennyi magyar szorított nekem!"
Anatolij Petrov tanítványa pénteken 100 háton, majd a későbbiekben (időrendben haladva) 400 gyorson, 50 gyorson, 200 vegyesen és 100 gyorson is elindul Londonban, utóbbi számban és 400 gyorson bronzéremmel zárt a 2008-as játékokon.

Sárga lap

Chirmiciu András 2012. augusztus 30.
Sárga lapot kapott a PSD az európai szocialistáktól: Bukarest helyett valószínűleg Brüsszelben tartják kongresszusukat.
A hír csütörtökön szivárgott ki, amikor európai szocialista forrásokra hivatkozva, az Euractiv hírportál megszellőztette, hogy több szocialista vezető vonakodik elfogadni Pontáékat házigazdaként, mivel jelenlétükkel utóbbiakat legitimálnák.
Aligha meglepő, hogy az európai szocialisták nagy része nem hajlandó most Bukarestbe jönni, miután júliusban az államfő felfüggesztése kapcsán figyelmeztetésben részesítették román kollégáikat. Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke még túlságosan is visszafogottnak nevezte a nyugati kancelláriák és az EU diplomáciában szokatlanul kemény hangú és direkt felszólítását, melyben a demokratikus szabályok haladéktalan betartását követelték a bukaresti PSD–PNL hatalomtól.
Pontáék csak sárga lapot kaptak, az európai szocialisták ugyanis megtették azt a szívességet, hogy döntésüket diplomatikus megfogalmazásban a román fél kezdeményezéseként mutatták be, hadd’ magyarázkodjon majd Ponta odahaza, miért savanyú a szőlő.
Európa egyértelműen jelezte, hogy ideológiai ellentéteken túl, nem nyelik le a demokratikus játékszabályok megszegését. Aki átlép egy bizonyos küszöböt, az már nem szalonképes.
A népszavazás utáni utólagos szavazószámolás, kvórum meghatározás tovább rombolta a PSD nemzetközi tekintélyét.
A végső számlát azonban nem kizárólag Pontáék fizetik, hanem részben Románia is, hiszen a diplomácia, üzleti szféra, pénzügyi világ stb. érzékenyen reagálnak az EU-s politikai jelzésekre.
Még nem tudni, mekkora lesz az USL közel két hónapos politikai kalandjának számlája, a számla létét azonban maguk a szocialisták jelzik sárga lapjukkal.

Felpörgött a magyar külkereskedelem

2012. augusztus 31., 
Júniusban ismét bővült a külkereskedelmi termékforgalom: a kivitel volumene 9,3, a behozatalé 4,0%-kal nőtt a bázisszinthez képest. Az első félévben a kivitel 2,9, a behozatal 1,4 százalékkal bővült a tavalyihoz képest. Felülvizsgálták a 2011-es adatokat is, az előzetesen közöltnél 49 milliárddal magasabb volt a tavalyi többlet.
A KSH egyszámjegyű növekedést mért a gépek és szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek mindkét irányú forgalmában, továbbá dinamikusan bővült az élelmiszerek és a nyersanyagok exportvolumene.
Forintban mérve tovább hízott a külkertöbblet
2012 első hat hónapjában a kivitel volumene 2,9, a behozatalé 1,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki szintet. A 2012. január–júniusi kivitel értéke 11 862 milliárd forint (40,1 milliárd euró), a behozatalé 10 785 milliárd forint (36,4 milliárd euró) volt. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1077 milliárd forintot (3,7 milliárd eurót) tett ki, 34 milliárd forinttal többet - az árfolyamváltozás következtében 220 millió euróval kevesebbet - , mint 2011 azonos időszakában.
A vizsgált időszakban a termékforgalom forintban mért árszínvonala exportban 7,2, importban 9,6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, a cserearány 2,2%-kal romlott. A forint a dollárhoz képest 18,6, az euróhoz mérten 9,7%-kal gyengült.
Mit vittek? Mit hoztunk?
A vártnál is magasabb a tavalyi külkertöbbletA felülvizsgált adatok szerint 2011-ben a kivitel értéke 22 343 milliárd forintot (80,0 milliárd eurót), a behozatalé 20 364 milliárd forintot (72,9 milliárd eurót) tett ki; a külkereskedelmi mérleg aktívuma 1979 milliárd forint (7,1 milliárd euró) volt.
Az aktívum 49 milliárd forinttal (175 millió euróval) több a 2012. március 2-án közzétett előzetes számokhoz képest.
A 2011. évi forgalom értékének változását a felülvizsgálat során a vállalkozások által javított adatok okozták.
A gépek és szállítóeszközök kivitelének volumene 1,3%-kal volt kevesebb, míg a behozatalé 0,4%-kal volt több, mint a 2011. első félévi szint, júniusban ugyanakkor mindkét forgalmi irányban 10%-ot megközelítő volumenbővülést regisztrált a KSH.
A feldolgozott termékek export- és importvolumene 8,2, illetve 5,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Az energiahordozók importvolumene – az árak 24%-os növekedése mellett – az év első hat hónapjában 2,7%-kal volt kevesebb, mint 2011 első félévében.
2012 első félévében az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 7,0%-kal növekedett, míg az importé 4,2%-kal csökkent.
Az EU-n kívüli országok javították a mérleget
2012 január–júniusában az Európai Unióba irányuló kivitel volumene 2,5, az onnan érkező behozatalé 4,3%-kal volt több, mint 2011 azonos időszakában. Külkereskedelmi egyenlegünk aktívuma az unió tagjaival szemben 99 milliárd forinttal romlott.
Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben az export volumene 4,0%-kal bővült, ugyanakkor az importé 5,2%-kal elmaradt az egy évvel ezelőttitől. A külkereskedelmi mérleg hiánya 306 milliárd forint volt, 133 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

Hatalmas üzlet az amerikai fegyverexport


Kárpátinfo.net | 08/31/2012 
Soha nem látott összegre, 66,3 milliárd dollárra nőtt az idei amerikai fegyverexport, s már többszörösen meghaladja a tavalyi, ugyancsak rekordnak számító kivitelt.
Az amerikai kongresszus illetékes hivatala közölte csütörtökön legfrissebb összegzésében, hogy a fegyverkiviteli program történelme során sohasem adtak el ilyen nagy összegben fegyvereket külföldön, mint az idei, szeptember 30-án véget érő pénzügyi évben. Az összeg majdnem a triplája a tavalyinak, amely ugyancsak rekordszám volt.
Nagyon jelentős tétel volt az ez évi amerikai exportban a Szaúd-Arábiával kötött 29,4 milliárd dolláros üzlet, amelynek keretében az Egyesült Államok nyolcvannégy Boeing F–15SA típusú vadászgépet ad el a közel-keleti királyságnak, és korszerűsíti a szaúdi légierő hetven F–15-ös vadászgépét. Ha azonban ezzel az összeggel nem számolnánk, az idei fegyverexport így is nagyságrenddel nagyobb lenne a 4,8 milliárdos orosz és a 4,4 milliárd dolláros francia exportnál.
Az amerikai a világ fegyverexportjának közel nyolcvan százalékát teszi ki. Szaúd-Arábián kívül az Egyesült Államok az Egyesült Arab Emírségekbe, Irakba, Ománba, Indiába és Thaiföldre szállít sok fegyvert. Forrás: MTI

AMERIKA - Nem vezetik be a fényképes választóigazolványt

NT Forrás: MTI 2012. augusztus 31.
Az Egyesült Államokban faji alapon diszkriminatívnak minősítette és elvetette egy szövetségi fellebbviteli bíróság csütörtökön azt a texasi törvényt, amely fényképes igazolvány felmutatásához kötötte a választásra való jogosultságot.
Egy másik szövetségi bíróság még kedden a texasi választási körzetek átrajzolását minősítette diszkriminatívnak. Texas azon államok közé tartozik, amelyeknek rasszista történelmi múltjuk miatt szövetségi jóváhagyást kell kérniük, ha meg kívánják változtatni választási törvényeiket.
A fényképes szavazóigazolványokról hozott határozat politikai győzelem az Obama-kormány és a demokrata pártiak számára, akik bírálták, hogy több, republikánusok vezette államban ilyen okmányok bemutatásához kívánják kötni a szavazást.
Rick Perry texasi kormányzó tavaly írta alá az igazolványos szavazást előíró jogszabályt, de az csak a szövetségi igazságügyi minisztérium jóváhagyásával emelkedhet törvényerőre, amely azonban ezt márciusban megtagadta. A tárca vezetője, Eric Holder szerint az állam nem bizonyította, hogy a törvény nem akadályozza faji alapon a szavazati jog érvényesítését. A három bíróból álló washingtoni fellebbviteli bíróság egyetértett ezzel az érveléssel.
A testület szerint a törvény szigorú korlátozásokat vet ki a szegényekre, akiknek többsége Texasban fekete és spanyol ajkú. A jogszabály csak abban az esetben engedélyezi a fényképes igazolvány nélküli, levélben való voksolást, ha az érintett szavazó elmúlt 65 éves, mozgásában korlátozott vagy távol van otthonától.
A bíróság ugyanakkor leszögezte, hogy az adott ítélet kizárólag a texasi választási törvényre vonatkozik. Az ítélet rámutatott, hogy az igazságügyi minisztérium jóváhagyta a Georgiában meghozott hasonló jogszabályt, amelynek értelmében az állam ingyen állítja ki az igénylőknek az igazolványt.
Egy másik washingtoni törvényszéken a héten Dél-Karolina vonatkozó törvényével kapcsolatban fogják lefolytatni a tárgyalást, Pennsylvaniában pedig augusztus folyamán egy helyi bíróság helybenhagyta a személyi igazolványos szavazásra vonatkozó előírást.
A republikánusok szerint az intézkedésre a választási csalások megakadályozása érdekében van szükség, a demokraták szerint viszont a számok azt mutatják, hogy ilyesmi csak elvétve fordul elő, és a személyi igazolványos szavazást előíró törvények igazi célja a szegény kisebbségeknek távol tartása a voksolástól.
A texasi választási rendszer azzal is kapott egy pofont, hogy egy szövetségi bíróság kedden megállapította: az állam új választási körzeteinek kialakításával diszkriminatív volt. A határok újrarajzolását elrendelő verdikt azonban a 2012-es választást a javában zajló kampány miatt már nem érinti.
Texas azon államok közé tartozik, amelyeknél a 2010-es népszavazás népességnövekedést rögzített, ezért a korábbinál néggyel több, összesen 36 képviselővel rendelkezhet majd a szövetségi törvényhozásban. Noha az egy évtized alatti, 4,3 milliós szaporulat 89 százalékát a latin, a fekete és az ázsiai eredetű lakosság körében mérték, a körzethatárokat úgy vonták meg, hogy a kisebbségi képviselők száma eggyel se nőjön majd.
Texasnak jelenleg 32 képviselője van, akik közül 10 kisebbségi. A feketék és a spanyol ajkúak az állam lakosságának 39 százalékát adják.
A bíróság állásfoglalása szerint ha csupán véletlenről van szó, akkor az nagyon kirívó. A testület rámutatott, hogy noha a kisebbségeknek nem jár arányos képviselet, tovább nyílik a létszámuk és képviseltségi arányuk közötti olló. Az új határok következtében emellett Houstonban és Dallasban fekete demokrata politikusok által képviselt körzetekből fehér honatyák területeire kerültek át gazdasági központok.

Hatalmas metántartalékokat rejthet az Antarktisz

Kárpátinfo.net | 08/31/2012 
greenfo.hu
Hatalmas metántartalékok rejtőzhetnek a déli-sarkvidék jégtakarói alatt - derült ki egy új tanulmányból.
A Nature című folyóiratban közölt tanulmány szerint a jégdzsungelek visszahúzódása nyomán ez a hatalmas mennyiségű metángáz a légkörbe kerülhet, tovább erősítve a globális felmelegedést. A nemzetközi kutatócsoport eredményei arra utalnak, hogy az ősi szerves anyag-készleteket valószínűleg a jég alatti mikrobák alakítják metánná - adta hírül a BBC brit közszolgálati tartalomszolgáltató internetes oldala. 
"Óriási mennyiségű szerves szénről van szó, több mint tízszer akkoráról, mint amennyit az állandóan fagyott talajú északi régiók rejtenek" - mutatott rá a tanulmányt vezető Jemima Wadham, a Bristoli Egyetem munkatársa. - A laboratóriumi vizsgálataink tanúsága szerint ezek a jég alatti környezetek biológiailag is aktívak, ami azt jelenti, hogy ezt a szerves szenet feltehetőleg szén-dioxiddá és metángázzá alakítják a mikrobák". 
A szakemberek becslései szerint több százmilliárd tonna szén rejtőzhet a jégtakarók alatt, és mivel ezen metánkészletek feltehetőleg alacsony mélységben húzódnak, a jégolvadás nyomán könnyen felszabadulhatnak és tovább erősíthetik a globális klímaváltozás folyamatát. 
"Egyáltalán nem meglepő, hogy jelentős mennyiségű metán-hidrátra bukkanunk a jégtakaró alatt" - húzta alá a tanulmány társ-szerzője, Sandra Arndt. - Ugyan úgy, mint a tengerfenék alatti üledékrétegek esetében, itt is hideg van és erős nyomás uralkodik, amelyek alapvető feltételei a metán-hidrát mezőknek". 
A szerzők szerint "az eredményeik azt sugallják, hogy az antarktiszi jégtakaró egy elhanyagolt, ám fontos alkotóeleme lehet a globális mentán készletnek". Forrás: MTI

Sikertelen volt az amerikai és a japán asztronauta űrsétája

2012. augusztus 31.Szerző: MTI
A tervezettnél jóval hosszabb ideig, több mint nyolc órán át tartózkodott a nyílt űrben a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, de űrsétájukat mégsem koronázta siker.
Sunita Williams amerikai űrhajósnő és Hoside Akihiko japán űrhajós azt a feladatot kapta, hogy cserélje le az ISS külső burkolatán az egyik elromlott, száz kilogrammos áramelosztó-szekrényt. Már a munkálatok legelején nehézségekbe ütköztek: kínkeservvel sikerült kicsavarniuk a két rögzítőcsavart, majd kiderült, hogy az egyik menetes nyílásban fémforgács van. A két asztronauta sűrített nitrogénnel tisztította meg a csavarhüvelyt, ennek ellenére nem sikerült a helyére tenniük az új áramelosztót, mert az egyik rögzítőcsavarja beszorult. Hoside azt javasolta, hogy erősebb szerszámmal próbálkozzanak, de az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ezt nem tartotta jó ötletnek.
Az időveszteség miatt nem sikerült elvégezniük a másik feladatot, kicserélniük egy tönkrement videokamerát az ISS kanadai gyártmányú robotkarján. Rá tudták viszont csatlakoztatni a hálózatra azokat a kábeleket, amelyek az ISS-re jövőre érkező új orosz modult fogják kiszolgálni.
Az űrséta a tervezettnél két órával tovább, több mint nyolc órán át tartott. Az amerikai űrhajósnőnek ez a volt az ötödik űrsétája, s egyben a NASA-űrhajósok harmadik leghosszabb űrbéli küldetése. A japán asztronauta eddig még sosem járt a nyílt kozmoszban

Sánta Imre hozzászólása a Facebook csoportban

"Sánta Imre vagyok és a feleségem neve alatt vagyok kénytelen hozzászólni. Ugyanis nem vagyok „fészbukkozó", valószínűleg soha nem is leszek, de miután Markó Attila hozzászólása a sajtóban is megjelent, fontosnak tartottam elolvasni az egész vitát, ami ezen az oldalon kibontakozott és megfogalmazni a magam véleményét is.
A Református Székely Mikó Kollégium előtti tiltakozásom első heteiben megfordultak körülöttem mind a három párt képviselői, a különböző ideológiai alapon álló ifjúsági szervezetek egyaránt. És büszke is voltam arra (nem a személyem miatt), hogy lám eltűnnek a különbségek és minden magyar magáénak érzi ezt az ügyet. Mélyen egyetértve Markó Attilával, hogy ne lobogjanak pártzászlók, minden erőmmel azon voltam, hogy a Mikó előtti napi két órában ne jelenjen meg a politikai nézetek kinyilvánítása. Úgy érzem, ezt sikerült megvalósítani. Ezért nem szónokolt senki, csak az Ige szólalt meg és az imádság halk szava. És nagyon jól megfért mindenki egymás mellett, függetlenül attól, hogy melyik párt szimpatizánsa vagy melyik szervezet tagja. De ahogy közeledett szeptember elseje, azt éreztem, hogy valami mégiscsak éket vágott a magyarságon belül, és ennek nyomán a kezdeti egységes fellépés megbomlani látszott.
No, nem a Mikó előtt, mert akik mellettem maradtak, azok hűek maradtak ahhoz az elvhez, amit megfogalmaztam. Vagyis, hogy ott semmi másról nem lehet szó, csak egyedül a Mikóról és az elítéltekkel történő szolidaritásvállalásról. Nem a Mikó előtti tüntetés, hanem sajnos szeptember elseje osztotta meg ismét a magyarságot akkor, amikor a politikum beleavatkozott. Ez tény, aligha lehetne megcáfolni. És ezért szomorúságot érzek. Ennek próbáltam elébe menni, de ehhez túl kevés vagyok. Hadd tegyem világossá azok számára, akik nem akarják megérteni a nyílt levelemben megfogalmazottakat: nem azt kértem a politikusoktól, hogy ne álljanak ki a Mikóért, hanem hogy ne álljanak a szónoki emelvényre!
Azt kellett volna megérteniük, hogy nem az ő hangjuk a fontos most, hanem hogy miképpen tudunk több tízezren egységesen szembemenni az igazságtalansággal, amely minket ért. Ez, ami a leginkább számít. Mert ahogy a székely mondja, hogy álljunk görbén és beszéljünk egyenesen, a megosztottság annak mentén alakult ki, hogy mond-e beszédet politikus vagy sem.
Pontosan ettől féltettem az Igazság Napját.
De ha már nem is úgy alakult, ahogy szerettem volna, nem az asztalt verem, hanem szeretettel arra kérek mindenkit, hogy ne engedjünk indulatainknak, tanúsítsunk kellő tiszteletet egymás és az ügy iránt. Szeretettel intek mindenkit türelemre, keresztényi alázatra vagy csak egyszerűen méltóságteljes emberi hozzáállásra szeptember elsején, de a különböző internetes fórumokon is. Mindenkire szükség van, nem engedhetjük meg magunknak, hogy szétforgácsolódjanak erőink most, amikor arra van szükségünk, hogy összezárjuk sorainkat. Igen, - Markó Attilát idézve - „mindenki ugyanolyan tárt karokkal fogadott magyar ember" szeptember elsején és addig is a Mikó előtti tiltakozáson. És nagyon kérek mindenkit, ne bántsuk Markó Attilát. Főleg őt ne, még akkor sem, ha itt-ott véleményével nem értünk egyet.
Nem tudok felelősséget vállalni azért, hogy különböző fórumokon ki hogyan nyilvánul meg, a magam részéről csak annyit tehetek, hogy felkérem elsősorban a Mikó előtti tüntetőket (de másokat is), hogy a véleménynyilvánításban is járjanak elől jó példával, legyünk a lehető legnagyobb tisztelettel egymás iránt. Még akkor is, ha nézetkülönbségek vannak közöttünk.
Kérem, tegyék meg ezt értem, vagy ha ez túl nagy kérés lenne, akkor tegyék meg magukért, az ötvenegynéhány napért. Azért az ügyért, amelyet képviseltünk és ezután is képviselünk.
Tisztelettel, Sánta Imre"
Márkó László adta közre (2012.08.29. 15:53:29)

Igy nézhetne ki a lefedett alsó rakpart

2012. augusztus 30., Szerző: hvg.hu
A Tarlós István főpolgármester által szerda reggel említett terv, vagyis a rakpartok befedése már korábban is felmerült: a Szeretem Budapestet Mozgalom látványterveket is készített még 2011-ben a lehetséges új városképről.
Tarlós István főpolgármester szerda reggel a Tv2 Mokka című reggeli műsorában elismerte, felmerült lehetőségként, hogy a felső rakpart vonalában lefedjék az alsó rakpartokat, ezzel átszervezve az autóforgalmat a Duna mentén. A városvezető azt mondta, bár neki tetszik ez az ötlet, egyelőre még nem született döntés.
A Szeretem Budapestet Mozgalom még 2011-ben készítette el Zöld Budapest városfejlesztási koncepcióját, melyben szerepel a rakpartok lefedése is, az ő verziójukban a Belgrád rakpartot egy alagút kiépítésével tisztítanák meg az autóforgalomtól és a villamosoktól, felette pedig parkot, vendéglátóhelyeket, a Dunán pedig kikötőket alakítanának ki.
Fotó: szeretembudapestet.hu
A közterület kialakítása a Szeretem Budapestet Mozgalom becslései szerint 3-4 milliárd forintot tenne ki.

Megkapta a területrendezési engedélyt a Marosvásárhely-Jászvásár autópálya

2012.08.30. 
Kibocsátotta a területrendezési engedélyt a Marosvásárhely-Jászvásár közötti autópálya megépítésére a Maros Megyei Tanács – jelentette be szerdán Ciprian Dobre. 
A megyei tanácselnök elmondta, közép- és hosszútávon a sztráda jelentősen megkönnyíti a nemzetközi tranzitforgalom haladását a IV-es és IX-es páneurópai folyosók között, ugyanakkor gyors és biztos kapcsolatot teremt az észak-erdélyi autópályával. 
A 289 kilométer hosszú autópálya Maros megyei szakasza egyebek mellett Nyárádszereda, Szováta, Ákosfalva, Nyárádmagyarós, Kibéd és Székelybere településeken fog áthaladni, a polgármesterek már aláírták a szükséges építkezési engedélyeket. 
A megye területén három csomópontot, két alagutat, 20 hidat, egy vasúti felüljárót és 10 viaduktot építenek. A teljes szakasz megépítése mintegy 9 milliárd euróba kerül, ez kilométerenként 30 millió eurót jelent. A magas költségeket az indokolja, hogy a sztráda legnagyobb része hegyvidéken fog áthaladni. A kivitelezésre vonatkozó versenytárgyalást 2014-ben hirdetik meg. Paprika Rádió

2012. augusztus 30., csütörtök

Kína letarolta az okostelefonok piacát

2012.08.30
Kínában az első félévben 146 millió okostelefont értékesítettek, több mint kétszer annyit, mint tavaly egész évben - közölte szerdán a kínai ipari minisztérium.
Ezzel az ázsiai ország a becslések szerint kiszorította az első helyről az Egyesült Államokat.
Az első fél évben összesen 281 millió mobil készüléket adtak el Kínában, ennek 52 százaléka volt okostelefon, szemben a tavalyi 26 százalékkal. A készülékek 85,3 százaléka Android operációs rendszert használ.
Iparági becslések szerint az idén világszerte 630 millió okostelefont értékesítenek.hirado.hu

Az MPP inkább hallgat

2012 augusztus 30.,
Nem lenne helyénvaló, ha bármelyik politikai párt kisajátítaná az Igazság Napját. Szeptember elsején hagyni kell az egyházat érvényesülni, és ha valakinek igazán joga van szólni, az Sánta Imre – hangoztatták a Magyar Polgári Párt szerdai sajtóértekezletén.
Az MPP tagjai hetek óta részt vesznek a bikfalvi Sánta Imre kezdeményezte tüntetésen, időnként az elnökség tagjai is megjelennek a Székely Mikó Kollégium előtt, de szeptember 1-jén nem kívánnak szót kérni.
– Arra biztatjuk tagjainkat, de minden magyart, hogy vegyen részt az Igazság Napján szervezett sepsiszentgyörgyi tüntetésen, de nem tartjuk helyénvalónak, hogy politikai pártok már kampányfelelősöket is kineveztek, és szónoki beszédeiket készítik elő – mondta Bálint József. – Ez nem pártoskodás kérdése, ez minden magyar ügye. A visszaszolgáltatás kérdése egyáltalán nem tekinthető lezártnak. Évek óta semmit sem kaptunk vissza, pedig magyar párt volt a kormány tagja – dohogott a MPP megyeszékhelyi elnöke.
Kulcsár-Terza József arra emlékeztetett, amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, vállalta, hogy minden, jogtalanul államosított ingatlant visszajuttat eredeti tulajdonosának, de ez nem történt meg.
– Úgy látjuk, hogy a szeptember 1-jei tüntetésnek többnek kell lennie, mint a Mikó államosítása elleni tiltakozás. Az Igazság Napján az autonómiáért kell tüntetni, mert az megoldaná többek között a tulajdonjog kérdését is – vélekedett az MPP megyei elnöke.
Az MPP arra számít, több tízezer ember követeli majd, hogy a Székely Mikó Kollégiumot ne vegyék el a református egyháztól, és hogy a visszaszolgáltatási bizottságban munkájukat végző személyek ellen szüntessék be a büntetőjogi eljárást.Erdély András — Hírmondó


Kiállnak az iskoláért

2012 augusztus 30., 
A Magyar Polgári Párt (MPP) tagjai közül néhányan folyamatosan részt vettek a Székely Mikó Kollégium előtt zajló tüntetésen, voltak, akik csak időnként jelentek meg, de többször megfordultak a tiltakozáson a párt megyei, városi vezetői is. Mindezt azért nem verték nagydobra, mert nem akarták, hogy politikai hangsúlyt kapjon a megmozdulás – fejtette ki Bálint József, a párt sepsiszentgyörgyi elnöke.
A pártelnök elmondta, többen kérdezték, hogy csatlakoznak-e a szeptember elsejei Igazság napjához, ezért tartotta fontosnak beszélni a kérdésről. A Mikó-ügy minden magyar ügye, ezért nem lenne jó, ha bármelyik magyar szervezet megpróbálná kisajátítani. Az MPP támogatja a tiltakozást, mert az egykor államosított ingatlanok visszaszolgáltatása még mindig nem fejeződött be, sőt, évek óta teljesen elakadt – hangsúlyozta Bálint.
Kulcsár-Terza József, az alakulat megyei elnöke kifejtette: Románia az EU-csatlakozáskor kötelezettséget vállalt, hogy minden ingatlant visszaszolgáltat, de nemcsak hogy nem tartja be ígéretét, lám, még azt is visszavenné, amit átadott. Felhívással fordul minden sepsiszentgyörgyihez, vegyenek részt a szeptember elsejei tüntetésen, amelynek többnek kell lennie a Mikó visszaállamosítása miatti tiltakozásnál, autonómiatüntetéssé kell kinőnie magát. Meglátása szerint az lenne a legjobb, ha csak az egyházak képviselői szólalnának fel, és lehetőséget adnának, hogy beszédet mondjon Sánta Imre református lelkész, aki több mint egy hónapja nap mint nap ébren tartja az ügyet. Kulcsár-Terza elmondta, az MPP is szervezkedik, buszokkal hozzák szimpatizánsaikat a sepsiszentgyörgyi tüntetésre.— 3szék

BOREGYETEM 2012.


BOREGYETEM 2012. PROGRAMJA
Időpont: 2012. szeptember 10-11. (16.00-19.00 óráig)
Helyszín: Magyarság Háza (I. kerület Szentháromság tér 6.)
Szeptember 10. hétfő, 16-19 óra
Hallatlan Boregyetem
Ingyenes Boregyetem siketeknek
Már hosszú évek óta gyarapítják tudásukat a borkedvelők, a Borfesztivált közvetlen megelőző Boregyetem. Az elmúlt évben a fogyatékkal élőket egy külön előadással várta Nagy Ákosné, a Corvinus Egyetem docense. Több mint 40 vak és gyengén látó tapasztalhatta meg többek között azt, hogy kell szakszerűen bort kóstolni, melyik bort milyen hőmérsékleten szokás fogyasztani, milyen ételhez melyik bort érdemes választani. Idén a siketeknek és nagyothallóknak szeretné a Boregyetem ugyanezt az élményt megadni. Egy jeltolmács segítségével az érdeklődők számos új információt szerezhetnek a borokkal, borkóstolással kapcsolatban szeptember 10-én és 11-én.

A részvétel előzetes regisztrációután, sorsolással történik!
Fiatalság, borosság 

Az idei Borfesztiválon kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalságra, ezen belül hazánk új borászgenerációjára. Ők fontosnak tartják a fogyasztókkal való kapcsolattartást és ezen keresztül saját generációjuk meggyőzését a minőségi borfogyasztás és a borkultúra mellett. Több részből álló érdekes előadásukból a Boregyetem első napján megtudhatjuk, hogy mire készül Magyarország ifjú borászserege és közben belekóstolhatunk boraikba.

1, A XXI. század Bikavére és Egri csillaga -előadók: 
Gál Tibor és Sebestyén Csaba
Borok:Bolyki Egri Csillag 2011
Gal Peti Egri Csillag 2011
Gal Tibor Csillag 2011
Sebestyén Bikavér 2009
Takler Bikavér 2007
Vesztergombi Bikavér 2009

2, Minden a szőlőben dől el... vagy a  Facebook-on?
előadók: 
Gere Andrea és Hernyák Tomi
Borok:
Hernyák Zöldveltelini 2011
Hernyák Báthori 2011 (Chardonnay, Sauvignon Blanc késői szüret)
Gere Portugieser 2011
Gere Kopár 2009

3, Tokaji: édes mostoha?
előadók: 
Árvay Angelika és Demeter Endre
Borok:
DemeterVin Élvezet 2011
Árvay "Édesem" 2011
Erzsébet Pince Kövérszőlő 2011
Pendits Késői Furmint 2003

Szeptember 11. kedd, 16-19 óra
Bemutatkozik Horvátország, a Borfesztivál díszvendége 


Horvátország borászati teljesítménye méltán egészíti ki fejlett turizmusát már évtizedek óta.
Ezekről a csodálatos horvát borokról kaphatnak átfogó bemutatást azok, akik ellátogatnak előadásunkra. Horvát termelők adnak elő a magukkal hozott számos, világszinten is elismert boruk segítségével, így mutatva be minden résztvevőnek a horvát borkultúrát. Ezáltal minden látogatónak lehetősége nyílik arra, hogy az elméleti rész megismerése közben a lehető legközelebb kerüljön a horvát borok világához.
1, Általános bevezetés Horvátország borvilágába. 
előadó Saša Špiranec

2, 
Isztria és Dalmácia borainak bemutatása, a területeikről származó borok kóstolása közben. 
előadó Saša Špiranec
A 6-8 bort az előadás közben szolgáljuk fel a vendégeknek.

3, 
Szlavónia, a horvátországi Duna-melléke, illetve a Horvát Felföld borainak bemutatása, a területeikről származó borok kóstolása közben. 
előadó Franjo Francem
A 6-8 bort az előadás közben szolgáljuk fel a vendégeknek.
Borok:
BorászatBor neveBorvidékÉvjárat
TOMŠIĆSAUVIGNONCROATIAN UPLANDS2010
DKDK CUVEE GROFOVOCROATIAN UPLANDS2011
KRAUTHAKERGRAŠEVINASLAVONIA & DANUBE2011
ZDJELAREVIĆCUVEE CMSSLAVONIA & DANUBE2011
RITOŠAMALVAZIJA ISTARSKAISTRIA2011
AGROLAGUNATERANISTRIA2011
DUBROVAČKI PODRUMIMALVASIJA DUBROVAČKADALMATIA2011
PZ POSTUPPOSTUPDALMATIA2007
DAMIJANIĆMALVAZIJAISTRIA2011
AGROLAGUNAMALVAZIJA FESTIGIAISTRIA2011
ZLATAN OTOKZLATAN POŠIPDALMATIA2010
KORTA KATARINAPOŠIPDALMATIA2010
VINA ZIGANTETERANISTRIA2010
VIVODAMERLOTISTRIA2011
AGROLAGUNACABERNET SAUVIGNON FESTIGIAISTRIA2009
STINAOPOLDALMATIA2010
PZ STOVIŠPLAVAC MILIDALMATIA2007
BURA-MRGUDICPOSTUP MAREDALMATIA2009
MILOŠSTAGNUMDALMATIA2005
GRACINBABIĆ GRACINDALMATIA2008

Részvételi díj: 4000 Ft/napAz előadások magyar nyelven hangzanak el!
A Boregyetemre jegyet váltók között 2 db két főre szóló vacsorameghívást sorsolunk ki a Borfesztivál éttermeibe. Aki mindkét napra eljön, duplán vesz részt a sorsolásban!
A nyertesek a helyszínen vehetik át nyereményüket!

ASUS Vivo Tab és Vivo Tab RT tabletek – Windows 8-as kötelező kűr

Írta: Kov1024 | 2012-08-30  Forrás: PROHARDVER!
Az x86-os és ARM-os táblák akkumulátorral megtámogatott billentyűzetes dokkolóval érkeznek.
A napokban zajló IFA 2012 egyik slágere biztosan a közelgő Windows 8 operációs rendszer köré épülő eszközök lesznek, a Samsung ez irányú kínálatát már többé-kevésbé kiveséztük, de természetesen a többi nagy gyártótól sem maradtak el a várt bejelentések. Többek között az ASUS is bemutatott két táblagépet, a Vivo Tab (x86) és Vivo Tab RT (ARM) tableteket.

ASUS Vivo Tab [+]

A masinák részben már ismerősek lehetnek, ugyanis néhány korai példány az idei Computexen is tiszteletét tette, igaz akkor még ASUS Tablet 600 és 810 néven futottak. A mindössze 8,7 mm vastag és 675 grammos ASUS Vivo Tab 11,6”-es Super IPS+ panellel rendelkezik, amelynek felbontása 1366x768 pixel. A Samsung ATIV Smart PC Pro-hoz hasonlóan a Clover Trail alapú Intel Atom processzor köré épül, mellette 2 GB memória és 64 GB eMMC adattároló található. Hátlapján egy autofókuszos, 8 MP-es kamera figyel, munkáját LED-es villanó segíti, az előlapon pedig egy 2 MP-es egység felel a videokommunikációért. Az NFC támogatás sem maradt ki a repertoárból. 
A precízebb bevitel érdekében egy 1024 nyomáspontot megkülönböztetni képes Wacom stylust is mellékelnek a mobil eszközhöz.

ASUS Vivo Tab RT [+]

Ezzel szemben a Vivo Tab RT csak 10,1 hüvelyk képátmérőjű kijelzőt kapott, amely szintén Super IPS+ és 1366x768 pixeles. Az alacsonyabb méretkategóriának köszönhetően vastagsága 8,3 mm-re, tömege pedig 520 grammra csökkent. Az ARM-os változatban NVIDIA Tegra 3 SoC, 2 GB RAM és 32 GB eMMC kapott helyet, a kamerák a Vivo Tab-nál látottakkal azonos, és az NFC támogatás is adott. A Transformer szerű billentyűzetes dokkoló természetsen mindkét Vivo mellé jár, amelyek nem csak két USB porttal, de beépített akkumulátorán keresztül extra üzemidővel is támogatja a csatlakoztatott tableteket. 
Sajnos az ASUS Vivo Tab és Vivo Tab RT tabletek áráról még mindig nem közöltek információt.

ASUS Vivo Tab RT [+]

Érdemes még megemlíteni, hogy az NVIDIA a napokban mutatta be, hogy az Epic Games Windows 8 RT alá sikeresen portolta az UE3-at (Unreal Engine), amit pont egy ASUS Vivo Tab RT segítségével prezentáltak. A demó a videó alapján folyamatos, 35 – 45 képkocka/másodperc sebességgel futott, ez mindenképpen figyelemre méltó és fontos mérföldkőnek számít az ARM-os játékok fejlődése terén.