2013. december 31., kedd

Ipari telep az erdőrengetegben – Kutatófúrás a Manyicskában

Furcsa! Hogy ha a a szerző által készült felvételt nézi az olvasó láthatja hogy sokkal nagyobb területen lett az erdő kiírtva letarolva! 
Ha meg a dőlésszöget is hozzászámolnánk akkor a kitermelő és az azt jóváhagyó illetékesnek rosz szemmértéke lehet, mert azok a fenyőfák nem friss ültetésűek amiból az átlag 25 méteres magasságra visszavezetve jól kivehető, hogy ott nagyon"elszabták" a terület nagyságát- Ahhoz hogy az illetékesnek felhívjuk a figyelmét közreadjuk a Wiki által megadott mértékegységek közti egyenlőségeket: 
1 ha = 100 ár = 10 000 m²  Magyarul ott nem csak 100X100 méteres a kivágott fásterület mérete! 
Vajon Székelyföldön is felütötte a fejét az infantilizmus? Vagy csak bizonyos zsebeknek a mérete 24 éve megváltozott? Talán a városi tanácsból valakinek csak van egy régi 100 cm-es mérőkéje...
De tessék csak megfigyelni azt is, hogy a völgyben folydogáló patakvizhez mennyire közel lenne a fúrótorony. pedig a törvényes előirások 50 méteres meder-, illetve partvédelemre kötelezik a kitermelőt!!! Egy esetleges gázkitőrésnél vagy kőolaj feltőrésnél a tüzeset nem kizárt akkor a környező fenyvesnek annyi!!! Az erdőtűzet megállítani egy olyan kisfelületen szinte lehetetlen... hol volt a városi szakember? Milyen terepszemlét tartott a tűzrendészet? és még sok kérdést lehetne feltenni... és még van pofájuk "magánterületről" beszélni, amikor jól látható nem "kutató-fúrásra" készülnek, mert ott egy állandó kutnak a telephelyét láthatjuk, de lássuk a cikket:   (Erdélyi Polgár) 
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=155551&cim=ipari_telep_az_erdorengetegben_kutatofuras_a_manyicskaban
2013.12.30.
Kutatótelep a patak völgyében – nem tudni, mit rejt a föld mélye. A szerző felvétele

A Keleti-Kárpátok mélyén, a Kis-Bászka felső folyásában, egy szűk völgyben alakította ki a ploieşti-i Amromco Energy Kft. kutatótelepét. Hogy mi után kutatnak, ottjártunkkor sem derült ki, de a tájidegen ipari telep már önmagában elrettentő látvány: seb a hegy szívében.
Bármit is kérdeznek, csak hazugságot mondhatok – mondta a köszöntés, bemutatkozás után a telephely alkalmazottja. Így az egyébként joviális beszélgetés során csak annyit tudhattunk meg biztosan, hogy miattunk, a sajtó képviselői miatt húzódik el egy-egy ilyen kutatófúrás megkezdése (magas ellenérdekek lehetnek a háttérben – sejteti a „házigazda”). Pedig ők – a középkorú férfi elmondása szerint több ilyen kutatófúráson vett részt, még némi szakmai megközelítéssel is szolgál – a helyieknek mindenhol hasznot hoznak, nemcsak az altalaj kincseit tárják fel, hanem utat javítanak, terepet rendeznek.
Nos, a tereprendezés meglehetősen sajátos nyomai láthatók itt, a Kis-Bászka már szűkülő völgyében, Kommandótól mintegy húsz kilométerre. 
A közel egyhektáros, korábban tarvágással lecsupaszított oldal alsó felében, négy-öt méter magas dróthálós kőtámfal mögött, amelyet a patak mentén, mintegy félszáz méteren alakítottak ki, félhektárnyi vízszintes, autóval is jól járható, sima platformot képeztek ki. Közepében mély gödör tátong, bizonyára oda szerelik majd fel a fúrótornyot, amelyet – véltük felfedezni – speciális teherautókkal már a helyszínre szállítottak. A telepen egyébként – amelynek felső végében nehéz haszonjárműveket is elbíró csőhidat építettek – erőgépek, konténerek, fémállványok tucatjai és rengeteg betonlap, építőelem vár felhasználásra. A szükséges energiát duruzsoló villanygenerátor biztosítja.
Természetesen sem körülnézni, sem fényképezni nem engednek (hiszen magánterület), engedélyt, na meg információt – kőolaj, földgáz, netán palagáz után kutatnak majd? – esetleg a „holnap” (szombaton – szerk. megj.) érkező ploieşti-i főnököktől kaphatnánk, akik a munka beindítására jönnek – tudjuk meg a rövid, közvetlen beszélgetés során. Így a szemközti oldalt borító erdőbe kapaszkodunk fel felvételeket készíteni, ahonnan talán még szembetűnőbben kirajzolódik a tájban ejtett seb, na meg fennebb, az út mentén sorakozó rönkök sokasága.
Ferencz Csaba

Titokban székely Pungesti-et akarnak?

2013.12.31. 
Fotó: Valcu Silvian, forrás: itthon.ma

A multik által levezényelt környezetkárosító projektek elburjánzása halmozottan érinti Kovászna megyét. Az is bebizonyosodott, hogy a kommandói erdőirtást egy kutató fúrótorony érdekében hajtották végre.
A rétyi Holzindustrie Schweighofer mellett egy újabb környezetkárosító cég 'áldásos tevékenységének örvendhet' Kovászna megye. A Kovászna melletti Kommandó térségében, egy grandiózus erdőirtást követően immár akadálymentesen kutakodhat egy energetikai cég. Habár az engedélyek beszerzése minden fennakadás nélkül már régebb megtörtént, a tényleges berendezések az év végére kerültek telepítésre. A megye és országos hivatalok természetesen semmi kivetnivalót nem találtak a kutató fúrótorony felállításában, így a magát a legnagyobb és legöregebb független romániai energetikai cégnek tartó Amronco Energy tevékenységét semmi sem korlátozza.
Az erdő irtása már önmagában is felbecsülhetetlen kár, de a java csak ezután következik. Úgy tűnik, hogy Victor Ponta miniszterelnök és kabinetje tényleg komolyan gondolja Románia energetikai függetlenségének kivívását. De ha ez a cél vágyálomnak is bizonyulna, a harc egyéni szempontból sokaknak megéri, a helyi döntéshozóktól kezdve egészen a törvényhozókig.
Kérdéses, hogy a most letarolt erdőrész 'csak' egy árva kutatótoronynak ad majd helyet? Minden bizonnyal a jövőbeli biztos kitermelés jeleként kell értelmezni az előzetes lépéseket. Mint ahogy az is tényként kezelhető, hogy Kovászna megye közvagyonának és természeti kincseinek eddigi kiárusítása csak most vesz igazán lendületet. 
itthon.ma

Gondolatok egy új év hajnalán Böjte Csaba atyától

Csodálom Jézus Krisztust, ahogyan a földre jön, és saját kezébe veszi a dolgokat. Nem mást küld, hogy Ő fáradt cinizmussal a mennyei trónusán ülve szemlélje és kommentálja az emberiség vergődését. Ő közénk jött, és szembe ment az akkori világ sodrásával, az erőszakos, kapzsi, lusta, élvhajhász semmittevéssel.
Utat keres, építkezik, társakat gyűjt, megtanítja őket csendben lenni, befelé fordulva imádkozni, felfedezni a mennyei Atya vágyaink által szívünkbe írt álmait. Naponta útra kel, bejárja a szülőföldjét, bátran nyíltan szóba áll az emberekkel, meghallgatja őket, vigasztal, bátorít, segít. Egyetlen kérdés, egyetlen gond se jelent számára akadályt, lendületesen vállalja azokat és megoldja. Keresztelő Szent János lefejezése, egy-egy kudarc,nem bénítja le, nem ül félre duzzogva, hanem kitartó szívóssággal megy a szeretet útján előre. Nem gyűjt kincseket, vagyont, nem áll be egyetlen politikai irányzatba sem, szabadon száll, hiszi, hogy jósága, szeretete az egész világot megmozgatja. Egyszóval Jézus él, alkot és szeret, megy előre! Már önmagában ezért a tevékeny, lendületes életéért, én Jézus Krisztus mellé állok.
Olyan döbbenetes látni, hogy sok sok ember csak a saját pitiáner szórakozásáért mozdul meg. Csak korlátolt létének a fenntartását vállalja, önmagáért él, és nagyon sokan még azt is csak ímmel-ámmal teszik… Annyira szeretném ezeket az embereket felrázni, rádöbbenteni arra, hogy drága, egyetlen életüket pocsékolják el. Hogy lehetne az embereket a félénk, helyben tipegő, önzés burkában besavanyodott életükből kimozdítani? Felszabadítani a szeretet, az alkotás, a valós létezés csodálatos szép világára? Hogy tudnám elmondani érthetően, megmutatni azt a tiszta örömet, mely melyet a szeretet útján, botladozva is, de elinduló ember megtapasztalhat?
Lehet, hogy izgalmas egy számítógép előtt ülve vezetni egy autót, szimulált hajtűkanyarokat bevenni, de mennyivel izgalmasabb becsületes munkád gyümölcseként megvásárolt autódat vezetve családodnak megmutatni gyermekkorod szép, mesés tájait. Lehet bekeseredve, szárnyszegetten reménytelenségbe ostorozni ezt a világot, de mennyivel jobb leülni és megfogalmazni egy verset, egy gondolatot, mely mind egy langyos szellő belekapaszkodik embertársad csüggedten logó vitorlájába, és elindítja őt a reális létezés hatalmas óceánján.
Jó dolog megérezni a kis magban feszülő élni akarást és azt szelíden jó földbe tenni, a szerető szolgálat alázatával öntözgetni. Jó dolog meghallani egy kis gyermek ki sem mondott panaszát és egy otthon, intézményecske létrehozásával, óvodával, gyermekvédelmi központtal válaszolni a kibontakozás utáni néma vágyra. Jó dolog mint egy láthatatlan angyal e világon keresztül suhanni, itt ott csendesen megállva, az életet szolgálni, szeretni az alkotás Istenét. Nagyon jó dolog élni és alkotni! Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog a létezés örömét megosztani embertársaiddal. Jó dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen szeretetéről.
Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében kiégő tégláidból nemcsak kint a világban épül ház, otthon a családodnak, hanem belülről építkezve megszületik benned, a családjáért felelős felnőtt, az apa, ki életet ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt becsülettel, türelemmel az öntudatra ébredésig felnevelni, majd imádságos szeretettel az útját mindvégig egyengetni, és öreg fejjel az általad ásott kútból felbuggyanó tiszta vízben megmosakodni.
Te ástad a kutat, de annak életet adó tiszta vizét nem te teremtetted, általad születik valami, ami nem te vagy, mely életet ad sokaknak, s melynek tükrében megláthatod végre te is az igazi, szép arcodat. Persze, hogy megéri a teremtő Istennek társává válva magadat e világban kiteljesíteni. Semmiből a végtelen létbe felnőni, úgy lenni hatalmas fává, hogy forró nyarakban érett magvaid ezreiben, erdővé válsz.
Minden egyes perc, óra mit Isten jóságosan neked adott, s melyet te jó szándékú munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet a semmittevés, az önsajnálat, a meddő poénkodás, a helyben topogás céltalan kocsonyájában töltesz, elvesztett, soha vissza nem térő lehetőség. Tiszta szívemből sajnállak téged, ki évekig célozgatsz, de nem mered meghúzni a ravaszt. Igen sajnállak téged, ki olyan szellemi, lelki, anyagi erőket gyűjtesz, melyekből nem épül, vers, szerelem, ház, haza, melyek csak poros raktárrá teszik életed, s téged értelmetlen limlomjaid őrzőjévé, egy karikás szemű, betörőktől rettegő éjjeliőrré.
Mi vagy te?
Egy szárnyatlan sas, a porban kapirgáló tyúkok között? Nem haragszom rád, csak szánlak, mind azt a vándort, ki balgán megáll és tikkadtan szomjazik az életadó kút mellett. Izgalmas, érdekes az élet, és ne azért buggyanjon ki szívedből a dal, mert általa unatkozó emberek sztárja lehetsz, hanem csak azért mert jó énekelni, társa lenni a korán kelő pacsirtának, ki dalával ébreszti a hajnalt, és a vándort. Jó alkotni, a vásznon megragadni egy mozdulatot, egy csak általad megsejtett hajlatát a tájnak, és azt amit csak te egyedül látsz, alkotó munkáddal alázatosan láthatóvá tenni az egész világnak.
A mozgásban lévő Istennek szolgája vagyok. És mint a gyermekkorod játékában a szaladó gyermek, szeretnélek életadó simogatással megérinteni, hogy életed legyen, és te is mozgásba lendülj, hogy merj magadba fordulva álmokat látni, és azokat társakat keresve bátran megvalósítani. Megtapasztalni azt, hogy milyen csodálatos társa lenni a világot, tiszta, szép vágyaid által beléd irt irányban tovább teremtő Istennek.
Krisztus Isten reális válasza volt az emberiség évezredes adventjére. Jézus léte örök válasz, nem csak a megannyi miértre, hogyanra, hanem a te alapvető örök kérdéseire is. Az élő hit, az erőt adó remény válságban van, és persze ez újabb és újabb politikai, gazdasági kríziseket szül. Hogyan tovább? A kérdés az, hogy mersz-e magadba nézni, mered kimondani, megfogalmazni a végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered félrelökni a kufár, csak a vagyonukat halmozni akaró kereskedők csillogó reklámjait, és kimondani mindazt miért érdemes élned, dolgoznod, meghalnod? Mered alázatos partnerségben Istennel tovább teremteni ezt a szép világot? Mersz a gondolkodó, kereső embertársaid sorába állni, hogy te is akár egyetlen dallammal gazdagabbá tedd magadat, és társaidat? Mersz a holnapban nézni, és talán milliók által, a csendes adventi imában kértekre, Isten simogató válasza lenni?
Karácsony után mersz szeretetből mások számára megtestesülni? Újból útra kelni? Mosolyogva az emberek kérdéseire, kéréseire, megnyugtató válasz lenni?
Egyetlen dolgot kívánok az új esztendőbe: Merj ezekre a kérdésekre bátran IGENT mondani.
Szeretettel,
Csaba testvér
Forrás: magnificat.ro

Visszaszámlálás indul: 2014 köszöntésére készül a világ

2013.12.30. 
Forrás: www.hotdog.hu

A legjobb helyeket már 24 órával korábban elfoglalták a legelszántabb bulizók, a világ metropoliszaiban szabadtéri mulatozással búcsúztatják az óévet.
A Csendes-óceánban fekvő Kiribati sziget 8 ezer lakója ünnepelheti elsőként a világon az új évet, közép-európai idő szerint már kedd délelőtt 10 órakor.
Az ausztráliai Sydneyben, a világhírű operaházzal és a kikötői híddal a háttérben tartott pazar szilveszter éjféli tűzijátékot délután 14 órától élvezhetik a tévében a közép-európaiak. A kikötővárosban rendezik a földkerekség egyik legnagyobb szilveszteri mulatságát, amelyre 1,6 millió résztvevőt várnak.
A legjobb helyeket már 24 órával korábban elfoglalták a legelszántabb hálózsákos bulizók, akik a legjobb helyről akarják élvezni a páratlan látványosságot. A legszebb panorámát nyújtó helyek egy részére drága belépőjegyet kellett váltani elővételben, de a legjobb helyet akarók gyakran már ide is egy nappal korábban megérkeznek. A sydneyi tűzijátékra, amelyet akár egymilliárd ember is nézhet a tévében szerte a világon, hét tonna pirotechnikai eszközt szereztek be a szervezők.
Szabadtéri óriásbulival búcsúztatják az óévet, illetve ünneplik az újat egyebek közt Berlinben, Londonban, New Yorkban és Rio de Janeiróban.
A német fővárosban többek közt Heino énekel a brandenburgi kapunál összegyűlt szilveszterezőknek, Londonban a parlamenttel és a Temze-parti óriáskerékkel a háttérben rendezett tűzijátékra várják a résztvevőket.
Párizsban hagyományosan tilos szilveszterkor tűzijátékot gyújtani, viszont százezrek ünnepelnek önfeledten a tereken és a sugárutakon.
New York leghíresebb terén, a Times Square-en várhatóan idén is több mint egymilliónyian gyűlnek össze az ottani hagyományos szilveszter éjféli szertartásra, egy belülről kivilágított, a fényt 16 millió színáranyalatban megtörő hatalmas kristálygömbnek a magasból való leeresztésére.
Az amerikai nagyvárosban, ugyanezen a téren már szombat óta tart a „búcsúzkodás" az óévtől oly módon, hogy az emberek zúzdába, illetve kukába dobják az elmúlt év rossz emlékeit idéző iratokat és egyéb tárgyakat.
A riói Copacabana strandon rendezik meg idén is a világ egyik legnagyobb szilveszteri partiját 30 fokos hőségben, a zenés és tűzijátékos rendezvényre 2,3 millió embert várnak.
MTI

A választások éve

Balogh Levente | 2013.12.30. 
A választások évébe lépünk át szilveszter éjszakáján. 2014 a magyar nemzet – külső erők által erőszakkal meghúzott határok révén történt – szétszabdalásához vezető első világháború kitörésének századik évfordulója, és bár e határok ma is léteznek, ez az évforduló mégis különleges.
A könnyített honosítás nyomán a frissen magyar állampolgárrá vált határon túliak is szavazhatnak a magyarországi országgyűlési választáson. Az új állampolgárok eldönthetik: bele kívánnak szólni az anyaország – amúgy rájuk is hatással bíró - politikai életébe, vagy sem. Bárhogy is dönt a többség, annyi bizonyos: már önmagában az a tény, hogy a határon túliak szavazati joggal rendelkeznek, arra kényszeríti az összes magyarországi pártot, hogy jobban odafigyeljen rájuk.
Az uniós tagállamokban élő magyar közösségek emellett az európai parlamenti választásokra is készülnek. A romániai magyar közösség szempontjából a tét az, hogy sikerül-e megőrizni a három európai parlamenti mandátumot, vagy a magyar politikai erők versengése miatt csökken a képviselők száma, sőt esetleg egy sem marad.
Az EP-választások előtt tehát egy másik, komoly választási helyzettel is meg kell birkóznunk: azzal, hogy a romániai magyar politikai alakulatok egyesült erővel vágnak neki a megmérettetésnek, vagy a verseny mellett döntenek.
Persze a versengés önmagában nem ártalmas, hiszen fontos, hogy több álláspont, több stratégia ütközzön, és a polgárok ezek ismeretében dönthessenek, melyiket támogatják. Ebben a helyzetben viszont a legfőbb cél az, hogy a romániai magyarság minél több képviselő révén, minél szélesebb európai nyilvánosság előtt ismertethesse meg önrendelkezési törekvéseit. A jelenlegi helyzet – a legerősebb párt nem hajlandó összefogni, a hozzá közel álló sajtó pedig, egyértelműen karaktergyilkossági szándékkal, „véletlenül” épp a választások előtti időszakban vájkál a vetélytárs legismertebb politikusának nyilvánosságra nem tartozó magánéletében – nem túl biztató. De várjuk derűlátóan az újévet: egyelőre még adott a politikusok számára a lehetőség, hogy másképp válasszanak.

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Olvasóink kérésére újraközöljük:
http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2011/12/kanyadi-sandor-csendes-poharkoszonto.html

Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne, 
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből 
ezt kívánom. 
Szaporodjon ez az ország 
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha 
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 
vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként 
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom, 
legyen béke. – 
Gyönyörködjünk még sokáig 
a lehulló hópihékbe’!


 

Kelemen Hunor: a román kormány az etnikai arányok megváltoztatására törekszik

A fenti cikkcimet olvasva egy olyan érzés lepheti el az embert. amely a szélütésnél is nagyobb. Hogy a szövetségi vezető eddig erről nem tudott csak kétkedéssel lehet elfogadni, de az, hogy egy szimpla szálloda elajándékozásból arra következtessen valaki, hogy az etnika arány változásával egyenlő, már az emberi határokat is elhagyja. Kérem szépen erre nemcsak nincs mit mondani hanem kétkedéssel kell ezután mindent fogadni, mindent amit ez az egyéniség tesz vagy mond. Köztudott, hogy 90 éve a népközösségünk megszüntetése. felszámolása a mindekori kormánynak elsődleges és sokszor nem is titkolt szándéka volt és most is az! A népközösségünk konoksága, az életbemaradásnak sajátos ösztöne miatt nem voltak sikeresek ezek a viszonylag ismert dolgok. Az előbbi kormányba éppen azzal tettek negativ előjelet és megkérdőjelezetté tették a jelenlétüket az a pár ember aki nem csak aláirta hanem végre is hajtotta az ellenzékiek megsemmisitését. Sőt attól sem riadtak vissza, hogy pézforrások hiányára hivatkozó kormányba úlve az iskoláinkat is megszüntetni akarták, mondván iskolaközpontokat kell kialakitani... Még sorolhatnánk, de csak kárbaveszett szavak lennének, ehelyett inkább a cikkek kommentelőknek adjuk meg a szót, gartulálva az erdely.ma szerkesztőinek: (Erdélyi Polgár)    
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=155589&cim=kelemen_hunor_a_roman_kormany_az_etnikai_aranyok_megvaltoztatasara_torekszik
2013.12.30. 
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a román kormánynak az etnikai arányok megváltoztatására irányuló törekvéseként értelmezte azt a tényt, hogy a bukaresti kormány székelyföldi szállodával ajándékozta meg karácsony előtt a román ortodox egyházat.
Kelemen Hunor a Hargita Népe napilap hétfői számában közölt interjúban felháborodásának adott hangot a szálloda odaadományozása miatt. Úgy vélte, az adomány „arcátlan diszkrimináció", hiszen a történelmi magyar egyházak nem szoktak hasonló ajándékokat kapni.
Arra is utalt azonban, hogy a szálloda – amelyet a magyar többségű Hargita és Kovászna megye ortodox püspöksége kapott adományba – a kétharmad részben magyarok által lakott Kovászna városában áll. Egyértelműen úgy értelmezi, hogy az etnikai arányok megváltoztatására irányulnak az ilyen törekvések – jelentette ki az RMDSZ elnöke.
A román kormány december 18-án fogadott el sürgősségi kormányrendeletet arról, hogy az állami protokollalaptól „a Vallásügyi Államtitkárság kezelésébe, Hargita és Kovászna Ortodox Püspökségének" juttatja az ásványvizes kezelőközponttal és sportpályákkal is rendelkező 89 szobás, kétcsillagos szállodaépületet.
A kormányrendelet indoklásában a kormány „a román állam alapvető intézménye, a román nép nemzeti identitásának a megőrzésében lényegbevágó szerepet játszó" Román Ortodox Egyház támogatásának erkölcsi parancsára hivatkozik.
Kitér arra is, hogy a kabinet „halasztást nem tűrő rendkívüli helyzetet" rendez a sürgősségi kormányrendelettel. Ha ezt nem tenné meg, „a román állam egyes alapintézményei" lennének képtelenek ellátni feladataikat.
A Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény – amelyet Románia kormánya 1995-ben ratifikált – kimondja, hogy az aláíró felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek megváltoztatják az arányokat a nemzeti kisebbségekhez tartozók által lakott területeken.
MTI
Kommentek
hawk írta (2013.12.30. 22:10:30)
Nicsak ,ez a mini Markó Béla is felébredt egy pillanatra
Zoltan írta (2013.12.30. 22:03:02)
Ezzel azt akarja mondani az ezredes elvtárs,hogy amikor az udmr kormányon volt akkor nem fordult elő Romániában sehol olyan határozat,ami az etnikai arányokat megváltoztatta volna,mert ők ezt megakadályozták?Most muszáj volt már valamit mondjon,mert ez az ügyet mások hamarabb felvetették és elitélték(nem az udmr berkeiből).Valamint a külföldi sajtó is foglalkozik vele.
Syd írta (2013.12.30. 21:33:32)
Románia - Trianon óta - folytonosan diszkriminál, etnikai arányokat erőszakkal változtat. Humor, fölébredtél? Az előzmények visszanyúlnak a XVII - XVIII századi kereszttestvérekhez, valamint a történelemből ismert gyilkosokig.
tibor írta (2013.12.30. 20:56:05)
Kelemen Hunor és társainak politikája ide vezet. Aki Frundát jelöli polgármesternek, az maga is elősegíti az ilyen ügyeket.
Lali írta (2013.12.30. 20:07:43)
Én csak 68 éves vagyok de szépet nem tudok irni a szereplőkről. DE ez már az agónia, a hatalom az övék azt csinálnak amit akarnak. Hogy aztán magyarul beszélö , nem magyar eltárs-urak megjátszodják ,hogy támogatnak bennünket azon nem csodálkozom egyáltalan, hisz igy teszik 1916 óta. Ők ezért kapnak álomjuttatásokat.
alföldi írta (2013.12.30. 19:28:42)
Bár szomorú a tény, talán az esztendő utolsó rossz magyar híre, de csak tömény undoromat tudom kifejezni az RMDSZ és kelemenhunorjai iránt. És mélyen sajnálom a még mindig RMDSZ-t pátyolgató erdélyi magyarságot.Talán 1014-ben felébrednek.
Hunor írta (2013.12.30. 18:39:14)
Hunor ez a nyilatkozat arra enged következtetni,hogy hadat izen a régi Markó Béla-banda féle megalkuvó politikának.E nyilatkozatnak igazi magyar-székely szaga van!
Jancsi 11 írta (2013.12.30. 18:28:22)
Az beszel aki titkos paktumot irt ala ezzel a kormannyal? Az beszel aki Victor Ponta melle bedelegalta fotanacsadonak Frunda Gyorgyot?
Attila írta (2013.12.30. 18:26:06)
Humorka, a Republicot kell idéznem számotokra:
"Jó reggelt kívánok,
Ébredni kéne már"
....
"Nem várok holnapig, nem várok fél 6-ig!
Vártam már eleget!
Ne vacakolj annyit!
Elmúlik az életem!"
Dr. C írta (2013.12.30. 18:23:43)
Komolyan??? Ez hihetetlen. Ki gondolta volna?
raymondo írta (2013.12.30. 18:20:12)
Most ugrik a majom a vízbe, arra vagyok kíváncsi hogyan fog Asztalos Csaba az Egyenlő Bánásmód Hatóság bősz cigányvédője kiállni azon magyar alkalmazottak érdekében akiket az ortodox pópák hamarosan kirúgnak a Fenyő szállóból.
egy 7o éves bácsi írta (2013.12.30. 18:15:36)
Na végre 24 év után rájöttetek.Én ezt már 6o éve tudom,és látom.
béni írta (2013.12.30. 18:13:12)
Na, elnök úr felfedezte a spanyol viaszt. Avagy meglátta a nyilvánvalót. Elég későn.

2013. december 30., hétfő

A Kárpát-medence bronzkori ásatásait összegző könyv és konferencia

2013. december 09.,
Átmenetek a bronzkorba (Transitions to the Bronze Age) címmel hét ország tudósainak 13 tanulmányát tartalmazza az a kötet, amely a 2010-es hágai Európai Régészeti Konferencia bronzkori szekciójának előadásait foglalja össze és kedden mutatják be az MTA BTK Régészeti Intézetében konferencia keretében.
A könyvben - amelyet az Archaeolingua Kiadó gondozott - angol, magyar, lengyel, ukrán, német, román és cseh régészek előadásaikban különböző korszakok átmeneteivel foglalkoztak és azt vizsgálták, hogy mi változik két nagyobb korszak határán a Kr. e. 2500-1500 közötti időszakban a kapcsolatrendszerek anyagi kultúrájában és az emberek közti kapcsolatokban - mondta el Kulcsár Gabriella régész, az MTA BTK Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa az MTI-nek.
Beszélt arról is, hogy a konferencián szó lesz a Kaukázus és a Kárpát-medence között húzódott nagy kommunikációs zónáról, amelyre a lelőhelyek tárgyi anyagaiból és az emberi viszonyok geokémiai vizsgálatából derült fény.
"A Kr. e. 2500 és 1500 közötti periódusban, a kora és középső bronzkor időszakában jelentős társadalmi változások zajlottak a Kárpát-medencében - egy addig ismeretlen fémtípus, a bronz megjelenése innovációk sorát vonta maga után, de átalakult a településszerkezet, és megváltoztak a temetkezési szokások is" - mutatott rá az archeológus. 
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) segítségével 2014-től tovább vizsgálják a Kr.e. 2500-1500 közötti időszak vándorlásait, főként a temetkezéseket - 14 temető 700 temetkezését - mert kiderülhet, milyen nagy változások voltak az adott ezer év kultúrájában - magyarázta a régész.
A mai Magyarország területén a kora és középső bronzkorban élt népcsoportok ezeréves történetének a korábbinál sokkal alaposabb vizsgálatára vállalkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szakemberei, ugyanis vannak dunántúli, Budapest környéki, alföldi és dél-alföldi ásatások, amelyeket hagyományos és új módszerekkel együtt fognak vizsgálni.
Az ezeréves perióduson belül azok a korszakok élveznek elsőbbséget, amelyekben a kutatási adatok tanúsága szerint új népcsoportok érkeztek a Kárpát-medencébe. Közülük az egyik, a Kr. e. 2500-2400 körüli időszak, a harang alakú edények népességének megjelenése a térségben a bronzkor kezdetét jelenti a Kárpát-medencében, a másik fontos vizsgált periódus (Kr. e. 1600-1500 körül) pedig a halomsíros népesség vándorlásával kapcsolatos.
"Arra törekszünk, hogy a régészet és az antropológia módszerein túl a legkorszerűbb természettudományos eljárásokat, a radiokarbon- és stabilizotópos vizsgálat nyújtotta lehetőségeket, a későbbiekben pedig az archeogenetika eredményeit is igénybe vegyük kérdéseink megválaszolásához" - tette hozzá.
Ez a projekt európai szintű kutatásnak számít, több magyarországi és külföldi intézet vesz részt benne - összegezte Kulcsár Gabriella.
MTI


Földrengések Vrancea környékén

Több erősebb földrengést is jeleztek az elmúlt időszakban Vrancea környékén, a legutóbbit december 29-én este, ez 3,9-es erősségű volt a Richter skála szerint. Az epicentrumhoz legközelebb eső települések Kovászna, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy voltak.
December folyamán összesen 17 földrengést jelentettek Vrancea környékén, átlagosan 2,5 és 3,6-os erősségekkel.
A hétvégén, pénteken és szombaton is voltak rengések, de ezek a tegnapinál kisebbek voltak, 2,7 és és 3,4-es erősségűek. Október 6-án pedig 5,5-ös erősségű rengést jeleztek, ami az elmúlt négy év legnagyobb értéke volt.

Erkölcs, politika

Rostás Szabolcs | 2013.12.29.
Csíkszereda polgármesterének a Hargita megyei önkormányzat elnöke korrupciógyanús ügyével kapcsolatos markáns nyilatkozatát még betudhatnánk az RMDSZ-en belül dúló politikai harcoknak, a szövetség „politikai erkölcsösségéről” alkotott véleménye azonban már nyilvánvalóan súlyos diagnózisnak számít.
Ráduly Róbert ugyan elsősorban Borboly Csabának és másik két, választott önkormányzati tisztséget betöltő vádlottársának rója fel, hogy a vádemelés után nem mondott le önként posztjáról, kritikája azonban főleg az RMDSZ felső vezetőségét illeti amiatt, hogy nem kényszerítette ki helyi politikusai távozását. A megyeszékhely elöljárója szerint az alakulat elitje nem jól menedzseli a Borbolyéhoz hasonló bűnvádi eseteket, az ebből fakadó erkölcsi válság miatt pedig egyre inkább felmerül benne a kérdés: van-e még keresnivalója ebben a szervezetben.
Kötve hinnénk, hogy Ráduly egyedül lenne véleményével az RMDSZ-ben. Csak vele ellentétben az alakulat hozzá hasonlóan gondolkodó politikusai valószínűleg nem szívesen vállalkoznak a nyílt bírálatokra. Viszont ők is látják azoknak a mértékadó, sem RMDSZ-szel szembeni elfogultsággal, sem magyarellenességgel nem vádolható bukaresti publicistáknak a megállapításait, miszerint a szövetség jó ideje belesimult az erkölcsöt és tisztességet semmibe vevő Dâmboviţa-parti politikai tájba.
Ennek legutóbbi bizonyítéka volt a büntető törvénykönyv módosításának megszavazása, amit ellenzéki alakulatként semmi sem indokolt az RMDSZ honatyái részéről. A szövetség önként, dalolva hozzájárult a balliberális koalíció hatalomra kerülése óta dédelgetett terve végrehajtásához, amely a korrupcióellenes ügyészség és a közméltóságok gyarapodását vizsgáló feddhetetlenségi ügynökség tevékenységének ellehetetlenítését, de legalábbis hatásköre gyengítését célozza. Ami a nyomozó hatóságok, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, jogászok és külföldi diplomaták egybehangzó véleménye szerint egyértelműen a jogállamiság elleni súlyos támadásnak minősül.
Ebben a megközelítésben Ráduly Róbert kritikája csupán egy az RMDSZ politikájával kapcsolatban megfogalmazott figyelmeztétések közül. Jó lenne azelőtt megszívlelni ezeket, hogy a szövetséget végképp úgy könyvelik el, mint egyet a politikai elit érinthetetlenségén fáradozó romániai pártok közül.

Új feleségétől gyereke lesz Tőkés Lászlónak

2013. december 30.
Szombaton nősült és februárban apai örömök elé néz a romániai magyar református püspök és európai parlamenti kéviselő. Új felesége Lévay Tünde, aki általános iskolai zenetanár a magyarországi Gombán - adta hírül a Maszol.ro. 
Az egyházi esküvőt is a Pest megyei településen tartották. 
A Magyar Szó Online-nak az újdonsült feleség ismerőse árulta el, hogy Gombán már mindenki tud Lévay Tünde terhességéről. Nehéz is lenne nem észrevenni, mert már a nyolcadik hónapban van.
Megjegyzés
Miután a maszol.ro hirül adta, hogy a EP képviselünk megnősült,most a mediatica.ro volt  soron, hogy hjrül adja, hogy gyermekáldás elé néz az újdonsült házaspár.
Mindezek arra késztetnek benünket erdélyieket, hogy gratuláljunk nekik, és erőt ,egészséget kivánjunk a babának és szüleinek is!  (EP)

Diszkréten újranősült Tőkés László
2013-12-30 
Magyarországon, a Monor melletti Gambán tartották december 28-án, szombaton Tőkés László esküvőjét, ám az EP-képviselő sajtóirodája erről részletes tájékoztatást nem adott ki, csupán ma a déli órákban juttattak el közleményt (az Aradi Híreknek is) a médiának, amelyben az iroda munkatársai gratulálnak. Tőkés második feleségének, Lévay Tündének is ez a második házassága, volt férje újságíró, két közös gyermekük született. A Tőkésnél jóval fiatalabb Lévay Tünde Gomba község iskolájában zenét tanít, úgy tudni, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem diákja volt, itt ismerkedtek meg. Állítólag Tőkés László sajtóirodája majd közleményt ad ki, s lehet, abból talán megtudjuk, igaz-e, hogy újdonsült felesége terhes.
Tőkés 25 évi házasság után tavaly vált el első feleségétől, a válást Tőkés hibájából mondták ki, és a vagyonelosztási per még folyik. (irházi)

A kettős mérce bukása

2013.12.30. 
Forrás: mno.hu

Kedves karácsonyi ajándékot küldött az Európai Uniónak az amerikai Standard & Poor’s hitelminősítő, amely épp a kormányfők nemrég lezajlott csúcstalálkozóját tartotta a legalkalmasabb pillanatnak, hogy felbontsa kedves csomagját. Egy kiadós leminősítést. 
Abszurd, mert az EU-nak mint közös szervezetnek nincs adóssága, ergo nem léteznek hitelezői, az adósbesorolást ezért nem is lehet értelmezni, főleg nem lerontani. Most mégis ez történt, ám az EU leminősítése mégsem ezért érdekes. Az indokláshoz fűzött szokásos politikailag korrekt blabla zöme is értékelhetetlen, mert végső soron bármelyik államot bármikor le lehet minősíteni valamiért – az S&P azonban most véletlenül némi igazságot is leírt.
A brüsszeli diadaljelentések ellenére ugyanis a helyzet cseppet sem rózsás az euróövezetben: a 18 tagállam felében még mindig tart a recesszió, és öt ország jelenleg is csak a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Központi Bank és az unió közös hitelével ússza meg az államcsődöt. Sőt maholnap sor kerülhet a hatodik mentőcsomagra is: a következő áldozatként Szlovéniát teríthetik le a bankok. Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász szavaival élve csak a megrögzött optimisták szerint zárult le a válság az eurózónában, a pénz továbbra is a legszegényebb államoktól a leggazdagabbak felé vándorol, miközben az államadóssághegyek csak nőnek. A munkanélküliség rekordot dönt, és a megszorítások káros hatása jóval hosszabb távon érvényesül, mint ahogy korábban bárki gondolta volna. Nagyon úgy fest, hogy miközben az euróövezet kettészakad, és az egymás iránti szolidaritás gyengébb, mint valaha (ebben is igaza van sajnos az S&P-nek), addig az EU-n belül egy harmadik térség, jelesül a kelet-közép-európai is elszakad a recesszióval küszködő tagállamoktól.
És most üt vissza az a kettős mérce, amit nemcsak Magyarországgal, hanem az egész régióval szemben erőfölényből alkalmaznak évek óta a brüsszeli bürokraták. Az S&P ugyanis most mindazt a fejükre olvasta, amit nagyon szeretnének feledtetni, mert elveszne az a kiváltságos pozíciójuk, hogy ők oktathassanak ki másokat. Hogy elakadt a gazdasági kilábalás, sehol az évek óta ígérgetett bankunió, a közös bankfelügyelet, amely az újabb pénzügyi válságokat előzhetné meg, és nem működnek jól a mentőalapok. Hogy a megszorításon kívül immár az ötödik éve az égadta világon semmit nem képesek javasolni a bajba jutott tagállamoknak. Hogy Olli Rehn pénzügyi biztos úr receptje nem vált be, és az Európai Bizottság előrejelzései közül egyik sem teljesült. Sőt, csak a rajtunk oly sűrűn számon kért, az uniós alapelvek felrúgásával, vagyis a bankbetétek egy részének ellopásával (politikailag korrekt nevén a tízszázalékos betétadóval) próbáltak úrrá lenni a válságon.
Kínos lenne elismerni, hogy eközben a brüsszeli központból kezdettől fogva fölényesen lekezelt Magyarország visszaadta az IMF-hitelét (amelyre hat uniós tagállam még mindig rászorul), és hogy nálunk végre bekövetkezett a növekedési és a hitelezési fordulat. Az átmeneti fellendülést emlegetők tekintsenek rá a közel kétszázalékos pluszt mutató GDP-adatokra, amelyeket már nem lehet kizárólag a kegyes időjárással magyarázni, a pozitív folyó fizetési és külkereskedelmi mérlegre, a javuló foglalkoztatási, fogyasztási, kiskereskedelmi és ipari mutatókra és az egy százalék alatti inflációra. Mindez együttvéve már igaz javulásra utalhat, amelyet azonban még mindig csak a 2009–2010-es katasztrofális helyzethez viszonyítva lehet értelmezni.
Mert ha nem alkalmazunk kettős mércét, akkor a diadaljelentéseknek sem itthon, sem az EU-ban nincs helyük.
Szabó Anna, Magyar Nemzet

SOS (erdélyi) magyar oktatás!

2013.12.28.
Az utóbbi esztendőkben soha nem voltak időszerűbbek Reményik Sándor Templom és iskola című versének intései:
„Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Forrás: index.hu

Templomainkat s a hozzájuk tartozó ingatlanok egy részét nagy nehézségek árán sikerült visszaszereznünk, annak ellenére, hogy a Funar-félék és társaik most is és mindig féltik attól Romániát, hogy a visszaszolgáltatással kifosztják egy részét, pontosabban Erdélyt. Már az erdélyi románságnak is kezd nagyon elege lenn Bukarest teljhatalmából, és egyre többen követelik az autonóm Erdélyt. De ez még a távoli jövő.
A mi legfontosabb dolgunk az, hogy gyermekeinket olyan szellemben neveljük fel, érezzék, magyarnak lenni jó és megbecsülést jelent a nagyvilágban is. És még inkább igaz ez az erdélyi magyarokra. Manapság magyar útlevéllel bárhol a világon kaphatsz munkát, még Amerikában is, míg a románt elutasítják. Gondolja meg tehát az a magyar szülő, aki román osztályba íratja gyermekét, hogy tulajdonképpen elzárja előle a jövőt, az érvényesülés lehetőségét. Hiszen románul a magyar iskolában is tanul, de fordítva ez már nem igaz. Saját identitását, kultúráját veszíti el, ítéli magát egynyelvűségre, valamiért, aminek nincs valódi jövője. 
Ahogy Vörösmarty írta, „népek hazája nagyvilág, egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált”, s az élet mellett döntött a magyarság, itt Erdélyben is, de ez az élet csak úgy csírázik, ha politikusaink ráébrednek, mik a prioritások. Most a magyar elemi iskolai oktatás és osztályok megmentése. Az előrejelzések szerint Maros megyében sem túl jók a kilátások az egyes osztályok tanulóinak létszámemelése miatt. Osztályokat vonhatnak össze vagy szüntethetnek meg, s ezt elsősorban a magyar nyelvű oktatás sínyli meg. 
Fejünk felett Damoklész-kardja, és az a veszély fenyeget, hogy kényszerűségből román osztályokba íratják gyermekeiket a szülők, holott ezek eddig is elszippantották a magyar tanulók jó részét egyes szülők részéről rosszul értelmezett érvényesülési elvből. Annyifelé, ilyen-olyan díjakra, rendezvényekre szórja a pénzt pl. a Communitas Alapítvány. Ha minden magyar számít, akkor mennyit ér egy gyermek, hogy magyarul tanulhasson, tisztelt politikus uraim? No, erdélyi magyar milliomosok, hol vagytok ilyenkor?
Kuti Márta

Az autonómia

Olvasóink kérésére leközöljük a Bedő úr cikksorozatát. ezúton is köszönve a cikkírójának és az erdely.ma-nak a közlést. (EP)

2013.11.18. 
Forrás: kurultaj.hu

Annak ellenére, hogy az elcsatolt területeken élő magyarság fennmaradásának és gyarapodásának egyetlen biztosítéka az autonómia, nap mint nap megdöbbenve tapasztalom, hogy je- lenleg is teljes zűrzavar uralkodik a fejekben e fogalmat illetően. És ez nem csak a tisztségük vagy a bársonyszékük megtartá- sát a nemzet ügyénél fontosabbnak tartó politikusaink, hanem az értelmiségi réteg bűnös mulasztásának eredménye is. 
Akár árulás, akár kényelmességből fakadó nemtörődömség o- kozza azonban a jelenlegi áldatlan és elfogathatatlan tudatálla- potunkat, ez sajnos szolgasorsunk meghosszabbításához vezet. Egy ismeretlen fogalom zászlója alatt ugyanis nem lehet tömegeket mozgósítani, a nép támogatása nélkül autonómiaharcunk esélytelenné válik. Ugyanakkor a tájékozatlanságot kihasználva, kígyót-békát ránk kiabálhat és szemérmetlenül hazudhat az autonómia kapcsán a szülőföldünket gyarmatként kezelő, s minket kizsákmányoló bukaresti hatalom is.
Éppen ezért csak úgy kerülhetünk közelebb a szabadságunkat eredményező megoldáshoz, ha az idegen szavak burkába rejtett célkitűzéseinket mindenki számára érthető módon tudjuk kifejteni. Ha a valós jelentésüket eltakaró sűrű köd eloszlatása érdekében megértjük, értelmezzük és tisztázzuk valamennyi fogalom, így az autonómia jelentését is. Most kezdődő, minden hétfőn jelentkező sorozatunkkal ehhez szeretnénk hozzájárulni. 
Jelentése
Az autonómia görög eredetű szó, autos = ön, nomos = törvény, együttesen önkormányzást, önigazgatást, önrendelkezést, vagyis önálló döntést, saját törvénykezést, önállóságot, bizonyos fokú függetlenséget jelent. Államokon belüli területeket, intézményeket, illetve csoportokat szokás e fogalommal jelölni, amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot élveznek. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki. A legjelentősebbek a települési és a területi önkormányzatok (község, vármegye), a szakmai önkormányzatok (szakszervezetek, kamarák), a vallási közösségek önkormányzatai (egyházak), valamint az egyetemek és az egyesületek. Napjainkban gyakran használják az autonómiát a személyi szabadság egyik jellegére vonatkoztatva is, ugyanis a céljaikat önállóan megválasztó, külső erőktől független egyéneket autonóm személyiségeknek szokás nevezni.
A fogalom értelmezése
Forrás: egerjobbik.blogspot.com

Az autonómia a nemzetközi szakirodalomban a mai napig nem nyert mindenki által egységesen elfogadott, pontos meghatáro- zást, éppen ezért többféle értelmezést, illetve jelentést társít- hatunk hozzá a velük járó vagy belőlük fakadó jogokkal együtt. Hogy mikre gondolhatunk e kifejezés hallatán, az alábbi, koránt- sem teljes felsorolással próbáljuk érzékeltetni.
Önrendelkezés: egy közösség saját helyzete meghatározásának, vagyis a politikai, gazdasági, és kulturális fejlődés önálló útjára való térésnek vagy sem az eldöntési joga. Ez adott kereten, például egy államon belül, vagy abból kilépve egyaránt elképzelhető.
Önkormányzatiság: egy bizonyos államon belüli területen élő közösség azon joga, hogy saját ügyeit a törvény által megszabott keretek között, az általa demokratikus úton megválasztott képviselők révén intézze.
A hatalom megosztása: az állam határain belül létező közösség egy bizonyos területen vagy ettől függetlenül a javára átruházott bírói, törvényhozói és végrehajtói hatalommal élhet.
Politikai önrendelkezés: egy állam határain belül meghatározott területen vagy szétszórtan élő közösség megszervezheti a maga belső életét, és az etnikai pártok vagy a politikai intézményesültség más formáin keresztül részt vehet az illető állam politikai életében.
Megosztott függetlenség: az illető állam több, a határain belül élő közösség tulajdonaként van meghatározva.
Következtetés
A fenti példák alapján jól érzékelhető, hogy az autonómia esetében egy többszörösen értelmezhető, ebből fakadóan pedig sokat vitatott fogalommal van dolgunk, azonban ezt a látszólagos hátrányt az érintettek közül bárki, így az erdélyi magyarság is a saját előnyére fordíthatja. Éppen a többarcúságából kiindulva szabadon szabhatjuk meg ugyanis, hogy milyen jogokat akarunk hozzá társítani. Mi talán akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha úgy fogalmazunk, hogy az autonómia tulajdonképpen bizonyos döntési és adminisztratív jogkörök egy meghatározott csoportra történő átruházása e csoport fennmaradása, valamint nyelve és kultúrája megőrzése érdekében. Hiszen a nemzetrészek vonatkozásában az autonómia intézménye egyike azoknak a politikai biztosítékoknak, melyek ezek fennmaradását és boldogulását hivatottak szolgálni.
Már megvizsgáltuk, hogy egy, a politika iránt érdeklődő személy miként értelmezheti az autonómiát, a jobb megértés érdekében azonban szükségesnek tartjuk néhány, szakember által adott meghatározást ismertetni. 
Ruth Lapidoth Jeruzsálemben élő nemzetközi jogász például az Autonómia, az etnikai összeütközések rugalmas megoldásának lehetősége című, 1997-ben Amerikában megjelent könyvében az autonómia fogalmát egyetemes keretek között, világviszonylat- ban vizsgálja. Saját megfogalmazása szerint könyvének célja a fogalom elemzése, különös tekintettel arra, hogy alkalmazása hozzájárulhat a világ különféle államaiban jelentkező belső feszültségek csökkentéséhez. Az autonómiáról kialakított nézetei nagy fontossággal bírnak, hiszen ő is egy megoldatlan kisebbségi gonddal küszködő állam (Izrael) polgára. 
A kérdést a maga bonyolultságában, változatosságában és sokoldalúságában próbálja megragadni, elméleti és gyakorlati síkon egyaránt, ugyanakkor pedig kísérletet tesz a megoldások felvázolására is.
Megállapítása szerint az autonómia nem csodaszer, viszont egy hatásos eszköz a különböző csoportok jogainak és érdekeinek a politikai rendszerben való megjelenítésére úgy, hogy ezáltal az állam területi egysége ne sérüljön. Véleménye szerint az autonómia olyan sajátos eszközöket biztosít, amelyek által egy csoport megőrizheti önazonosságát. Hatásköre általában kulturális, gazdasági, társadalmi ügyekre, egyes esetekben azonban korlátozott nemzetközi jogosítványokra is kiterjedhet. Saját törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató szervei vannak.
Alapvető jellemvonása a hatalom megosztása, ezért annak egyik része a központban marad, a másikat pedig az autonóm egységre ruházzák át, ezen kívül bizonyos területeken a központi és helyi hatóságok párhuzamosan, másokon pedig közösen gyakorolják azt. Éppen ezért a központi állami hatalom és az autonóm egység hatalmi szervei között állandó egyeztetésre és együttműködésre van szükség, a vitás kérdések eldöntésére pedig közös szervet kell létrehozni
Betekintés a nemzetközi szakirodalomba
Forrás: mediafax

Ruth Lapidoth, Jeruzsálemben élő nemzetközi jogász Autonómia az etnikai összeütközések rugalmas megoldásának lehetősége című, 1997-ben Amerikában megjelent könyvének az előző (3.) részben már elkezdett ismertetését folytatva ki kell emelnünk, hogy az autonómiákat a szerző két osztályba sorolja:
a. Személyi elvű vagy kulturális autonómia
Ez az autonómiaforma egy adott államon belül élő, meghatáro- zott csoport tagjaira vonatkozik, tekintet nélkül azok tartózko- dási helyére, és e személyek azon jogát tartalmazza, hogy saját vallási, nyelvi és kulturális jellegük megőrzése és fejlesztése érdekében önmaguk által s a központi hatalom beavatkozása nélkül alkotott és irányított intézményekkel rendelkezhessenek. Nagyon fontos jellemzője, hogy jogának gyakorlása nem egy adott területhez, hanem egy csoporthoz való tartozáshoz kötődik vallási, etnikai vagy más alapon, lakhelytől függetlenül.
b. Területi vagy politikai autonómia
Egy olyan megoldáscsomag, mely az állam túlnyomó részét kitevő lakosságtól különböző, ám egy adott területen többséget alkotó népcsoport számára önazonosságának megőrzése végett bizonyos mértékű önkormányzást, önrendelkezést biztosít az országhatárok megváltoztatása nélkül. Hatáskörmegosztást feltételez a központi hatalom és az autonóm entitás között. Amint a neve is tükrözi, területfüggő, ezért a szóban forgó vidék minden lakosára vonatkozik, etnikai hovatartozás nélkül.
Lapidoth véleménye szerint az autonómiarendszer sikere csak jól meghatározott feltételek teljesülése mellett lehetséges, melyek közül néhányat az alábbiakban felsorolunk:
1. Az autonómiát annak a lakosságnak az egyetértésével kell létrehozni, amely azt élvezni fogja.
2. El kell nyerni annak az államnak a támogatását, amelyhez az autonóm csoportot etnikai szálak fűzik.
3. Az autonómiának mind az állam, mind az autonóm régió javát szolgálnia kell.
4. Az autonóm lakosságnak biztosítani kell saját jelképei és anyanyelve hivatalos használatát.
5. A hatalom megosztását világosan kell megfogalmazni.
6. A központi kormány a maga számára fenntartott hatalmi ágak keretében sem hozhat az autonóm régiót érintő intézkedéseket a helyi hatóságok beleegyezése nélkül.
7. A legnagyobb részletességgel ki kell dolgozni a központi és az autonómia hatóságai közötti viták rendezésének módjait és mechanizmusát.
8. A siker legfontosabb és nélkülözhetetlen feltétele a megbékélés és a jóakarat légkörének érvényesülése.
Forrás: www.trthungarian.com

Hans-Joachim Heintze Németországban élő nemzetközi jogász az Autonomy and Protection of Minorities under International Law című, 1997-ben megjelent tanulmányában az autonómiát olyan meghatározatlan és általános jogi szakkifejezésnek tartja, amelynek esetről esetre kell értelmet és tartalmat adni. Megállapítja, hogy az autonómia nem más, mint egy eltérő identitással rendelkező csoport bizonyos fokig terjedő önkormányzásának biztosítása, vagyis a szubszidiaritás elvének kiteljesítése. 
Szerinte a nemzetközi jogban az autonómia jelentését olyan megállapodásként kellene rögzíteni, amely kimondja, hogy az állam bizonyos területén a kisebbség saját helyi ügyeit az önkormányzás alapján intézheti, új állam létrehozatala nélkül. Általa egyensúlyt kell teremteni az állami szuverenitás megtartása, valamint a nemzeti kisebbség önazonosságának megőrzése között. Heintze értelmezése szerint tehát az autonómia a nemzeti kisebbség önrendelkezésének olyan formáját jelenti, amelyben bizonyos területek, mint például a bel- és külpolitika, továbbra is az állam hatáskörében maradnak. Az autonómiaformákat ő is két nagy osztályba, így területi és nem területi autonómiába sorolja, az utóbbit pedig további alosztályokra osztja.
Területi autonómia: az ország egészében számbeli kisebbségben, azonban egy adott területen többségben élő nemzeti közösségnek a központi hatalommal szembeni politikai, gazdasági vagy kulturális függetlenségét foglalja magába, amely alkotmányos rendelkezéseken vagy a kormányzattal való megegyezésre épülő intézményeken alapul. Olyan kollektív terminológia, amely a világ különböző pontjain található területeket egységbe rendezi – az államszerű önállósággal rendelkezőktől a központi hatalomnak teljesen alárendeltekig. 
A nem területi autonómia három alosztályra osztható: 
1. kulturális autonómia, amelynek során a kisebbségi közösség választott szervei átveszik a központi államtól a kultúrájuk és nyelvük megőrzéséhez szükséges igazgatási jogosítványokat és intézményeket; 
2. személyi autonómia, amely kizárólag a kisebbségi csoporthoz való tartozás elvén alapul (az autonómia jogának gyakorlása tehát nem egy adott területhez, hanem az etnikai hovatartozáshoz kötődik, lakhelytől függetlenül); 3. funkcionális autonómia, amely azt jelenti, hogy az autonómia-jogokat olyan magánjogi intézményre ruházzák, például egy szövetségre, amely magába foglalja az érintett nemzeti kisebbség tagjait.
Forrás: www.vhegy.com

Ajánlások, határozatok 
Miután megismerkedtünk két nemzetközi jogász autonómia-meghatározásával, szükségesnek tartjuk, hogy legalább nagyvonalakban áttekintsük a nemzetközi szervezetek e témával kapcsolatos álláspontját is, ezért az alábbiakban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a 2003-ban elfogadott, 1334. sz. határozatából idézünk, melyet Bakk Miklós politológus fordított le.
Az autonóm régiók pozitív tapasztalata mint konfliktusmegoldást sugalmazó ihletforrás Európában:
1. Az újjáéledő, erősségükben és gyakoriságukban változó feszültségek Európában, melyek az államokon belüli megoldatlan konfliktusok eredményei, a Parlamenti Közgyűlés figyelmében maradnak. Napjainkban Európában a legtöbb politikai válság ténylegesen az államokon belül jelentkezik.
2. E megújult feszültségek részben azoknak a területi változásoknak és új államok keletkezésének tulajdoníthatók, amelyek a két világháború és a korábbi kommunista rendszer 90-es években bekövetkező összeomlása nyomán jelentek meg.
3. Ezek a feszültségek tükrözik azt az elkerülhetetlen fejlődést, amelyen a nemzetállam fogalma átment, s amely a nemzeti szuverenitást és a kulturális homogenitást mint lényegi kérdést tekintette. Napjainkban, a demokrácia gyakorlatának, valamint a nemzetközi jognak a fejlődését tekintve, az államoknak új elvárásokkal kell szembenézniük.
4. Legtöbb jelenlegi nézeteltérés nagyon gyakran az államok oszthatatlansága és az identitás elve közötti dichotómiaként vázolható fel, és az államok, valamint az identitásuk megőrzéséhez való jogot követelő kisebbségi csoportok közötti feszültségben gyökerezik.
5. Az európai államok óriási többsége ma olyan közösségeket foglal magában, amelyek eltérő identitással rendelkeznek. Egyesek közülük saját intézményeket követelnek, és külön törvényeket akarnak, melyek lehetővé teszik eltérő kultúrájuk kifejezését.
6. Az államoknak a feszültséget meg kell előzniük olyan rugalmas alkotmányi vagy törvényhozási szintű egyezségekkel, amelyek elébe mennek ezen elvárásoknak. Hatalmat, illetve hatásköröket adván a kisebbségeknek önnön ügyeikre nézve, akár átruházván azt a központi kormányzattól, akár azzal megosztva, az államok néha összeegyeztethetik a területi egység elvét a kulturális sokszínűség elvével.
Forrás: www.magyartudat.com

Vádak és cáfolatok 

A rosszindulatú és a valóságot elferdítő hivatalos román állásponttal ellentétben, az autonómiának nem konfliktusgerjesztő, hanem épp ellenkezőleg, konfliktusmegelőző és feloldó szerepe van, amint azt a világszerte működő autonómiák a gyakorlatban is bebizonyították. 
Közigazgatási és nemzetiségi autonómia
Az önkormányzatiság elve alapján egy adott közösség demokratikus úton vezetőket választ magának, akik a továbbiakban képviselik, irányítják, és egy olyan testületet alkotnak, mely a közvetlenül érintő ügyekben az államhatalomtól független döntéseket hozhat. Ebből következik, hogy az önkormányzatiság csak akkor működhet, ha a központi hatalom bizonyos hatásköröket átruház a helyi közigazgatási egységekre, az ott felmerülő gondok és feladatok megoldása érdekében, vagyis az adott helyi közösség saját ügyeiben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik, s a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük. Helyi közügyet csak kivételesen és csak törvény utalhat más szervezet feladat- és hatáskörébe. Mindez a közigazgatási autonómiát biztosítja ugyan, de nemzetiségi autonómia csak akkor válik belőle, mikor a már felsoroltak mellett az önazonosság megőrzéséhez szükséges feltételeket és jogokat is biztosítja. 
Ezek a következők: Az anyanyelv használatának joga a magánéletben, oktatásban, igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban; A saját oktatási rendszer kialakításának joga; A köztisztség­viselethez és közszolgáltatásokhoz való jog; A hazához való jog; A természeti kincsekkel való szabad rendelkezés joga; A helyi politikai képviselethez való jog; Pénzügyi autonómia.
A közigazgatási autonómia tehát szükséges, de nem elégséges feltétele a nemzetiségi autonómiának, így a román hatalom azon álláspontja, mely szerint a helyi hatáskörök országos szintű kiszélesítése a nemzetiségi kérdésre is megoldást kínál, nem felel meg a valóságnak, ugyanis másféle autonómiának kell működnie Kovásznán például, mint Caracalon.Bedő Zoltán
Székely Hírmondó

Ha nem lennének székelyek, magyarok – nem lenne Románia!

2013.12.25.
Forrás: www.delmagyar.hu

Annak ellenére, hogy néhány román történész kezd feleszmélni a Csehó éra alatt adagolt dicső román történelmi mákony okozta kábulatból, a nagy többség még mindig a számára mézédes magyarellenességből pótolja az elmúlt haszontalan évek elmaradt sikerélményeit.
A gyávaság paródiája volt az új jobboldal sepsiszentgyörgyi masírozása, toroköblögetése. Hiszen akkor lehetett volna bátor tettnek nevezni, ha rendőri biztosítás nélkül mernek kosornyázni a főtéren.
Azt viszont nem merik megtenni!
De azóta abból a „hőstettből”, ahhoz kapcsolódó dicsekvésekből élnek tyúkocskáik ölében.
Pedig, ha ismernék a valós történelmüket, akkor azt is tudnák, hogy a Magyar Királyság védelme alatt álló moldvai, havaselvei fejedelemségek minden döntő jelentőségű török-tatár elleni háborújukat a magyar királyi hadak, vagy később az erdélyi magyar fejedelmi hadak segítségével vívtak meg, és csak azokban győztek ahol a magyar királyi segédhad mellettük állt, s vállalta a harcok oroszlánrészét.
Ez a magyar hadi segítség a földrajzi közelség végett majdnem mindig a székely hadakból állt.
Mihály soha nem tudott volna Erdélyben egyetlen sátorcöveket sem leütni, ha nincsenek a székely hadak mellette. A legkeményebb csatáiban nem Baba Novákban bízott, hanem a székelyekben.
A Mircea győzelmeiről írt nagyhangú ömlengések, Eminescunak minden valós történelmi alapot nélkülöző, Mirceát dicsőítő költeménye összeomlik a valós történelmi tények feltárásával.
Ezt nem a magyarok, hanem a saját józan történészeik mondják, írják.
Következésképp, ha nem lettek volna a magyar királyi – többnyire székely – hadak, ma Bukarestben nem beszélnének egységes román nemzeti államról, Erdogan török miniszterelnök rendeleteire táncolna a politika, és nem román lenne az állam hivatalos nyelve.
Nem volna jobb, végre eldobni a sok kitalált, hazug történetet, és végre a valót keresni, kutatni minden öntömjénező szándék és tömény magyar-székely ellenérzés, gyűlölet nélkül?
A bukaresti, de minden más politikai csoportosulás is a magyarellenességből tartja fenn a pártok közti marakodásra kiépített stratégiai állásait. A román belpolitika egyhuzamban és kizárólag valakik megvetésére, gyűlöletére épül. Ha nincs gyűlölet tárgya, megbénul, leáll a politikai tevékenység. 
Ha egy adott pillanattól eltűnne a magyarság ebből az országból, fél éven belül szétesne Románia!
Miért?
Mert nem bírnak valakik megvetése, gyűlölése nélkül politizálni, s akkor egymást kezdenék ki.
Aki ismeri a román történelmet, az tudja, hogy a két fejedelemség egész fennállása alatt utálta egymást, és folyamatos versengés volt köztük. Persze másként írják a történelemkönyvek, de a tisztábban látó román történészek már úton-útfélen szót ejtenek, írnak erről.
Most a hagyományos másság iránti derékig érő gyűlöletet, utálatot le lehet vezetni a magyarokon.
De ha nem lennének magyarok, akkor keresnének mást, mondjuk a dobrudzsaiakat vagy az olténiaiakat, mivel azok elmaradottabbak. Ha azok is elfogynának, akkor egymásnak esne Moldva és Munténia. Úgy szétmarnák az országot, hogy nincs többé olyan európai vagy világhatalom, amely még egyszer összecsirizelné azokat. 
Ezért ajánlom a román ország-vezetőknek, dobják ki maguk közül a kekeckedő, álnemzeties, minden egyébhez csak az igazi magas szintű politikához nem értő, színészkedő, prosztikat hajkurászó gigoló szépfiúkat, és vegyék elő végre a jobbik eszüket.
A vegyes lakosú városok éléről lökjék félre, dobják politikai szemétkosárba az uszító, hozzá nem értő, hasznavehetetlen, nyáltúró, magyargyűlölő, pökhendi polgármestereket, és próbáljanak meg idegengyűlölet nélkül, igazi emberbarát, mindenki hasznára váló politikát folytatni.
Bánjanak már végre – kilencven valahány év után – úgy a székelységgel, magyarsággal, mintha azok is ennek az országnak az állampolgárai volnának.
Mert ezt eddig nem érezték a hatalom részéről. Csak a moldvai kecskepásztorból estéről reggelre diplomás belügyi kiskirállyá vedlő, magyart köpködő, félanalfabéta senkik nagyképűségét tapasztaltuk meg.
Hagyják hadd intézze a magyar, a székely saját sorsát, rendezze belső ügyeit, mert addig van Románia, amíg magyar, székely van ebben az országban.
Mert mihelyt nem lesz – fél évre rá összeomlik az ország!
Kolumbán Sándor

Csipetkét Rohonyi D. Iván a Szabadság napilap fotósának a fényképeiből

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/99784
Ne vigy bennünket a kisértésbe...
No comment
Na, fiúk, mondjátok bátran, melyiketek szavazott a kóborkutya-törvényre?
Hol az ördögbe van a pénztárcája?
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Autonómiára várva „három széken”

Soha ilyen meleg még nem volt Erdélyben december 28-án

2013. december 29.maszol/rtv.net
Sorra megdőltek szombaton az eddigi december 28-i pozitív hőmérsékleti rekordok Erdélyben és Romániában. Nagyszebenben 15 Celsius fokot mértek, ami 13 fokkal magasabb a december 28-án jegyzett átlaghőmérsékleteknél.
Hasonló meleg volt több erdélyi, partiumi és bánsági városban, így Besztercén, Aradon, Szatmárnémetiben és Nagybányán is. A legmagasabb hőmérsékletet az országban Karánsebesen mérték, 16 Celsius fokot.
A rendkívül enyhe decemberi időjárást egy meleg légtömeg Európába történő beáramlása okozza. Emiatt sorra dőltek meg a melegrekordok Magyarországon is.

Századvég: erősödtek a magyar kormánypártok és a Jobbik

2013. december 28. szombat, 16:04 maszol/MTI
A Századvég decemberben készített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP tovább növelte támogatóinak arányát az előző hónaphoz képest, és erősödött a Jobbik is, míg az MSZP támogatottsága változatlan, az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció pedig továbbra is a parlamenti bejutási küszöb alatt van. A kutatás eredményei szerint Fodor Gábor új pártja, a Liberálisok 2 százalékon áll a teljes népességen belül
A december 16-19. között ezer ember telefonos megkérdezésével készült felmérésben a választókorúak 53 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan részt venne az azon a héten vasárnap tartandó parlamenti voksoláson, azaz a választási hajlandóság nem változott novemberhez képest. Jelentősen csökkent viszont a pártszimpátiájukban bizonytalanok teljes népességbeli aránya, jelenleg már csak a választókorúak 33 százaléka tartozik ebbe a csoportba, szemben az előző hónapban mért 37 százalékkal.
A decemberi adatok alapján a Fidesz-KDNP tovább növelte támogatóinak arányát novemberhez képest, jelenleg a teljes népesség 31 százaléka szavazna a kormányzó pártokra. Novemberben 30 százalék nyilatkozott így. Az MSZP támogatottsága változatlan, továbbra is a válaszadók 15 százaléka voksolna a szocialista pártra. A Jobbikra szavazók aránya 8 százalékra nőtt a novemberi 7 százalékról. Az Együtt 2014-PM és a Demokratikus Koalíció pedig egyaránt 4-4 százalékon áll, az LMP-t és a Magyar Liberális Pártot a lakosság 2 százaléka támogatja, más pártokra a megkérdezettek 1 százaléka adná szavazatát.
A Századvég felmérése szerint a Fodor Gábor volt SZDSZ-es politikus által áprilisban alapított Magyar Liberális Párt (Liberálisok) a megkérdezettek kétharmada hallott, és a válaszadók számottevő része, 13 százaléka elképzelhetőnek tartja, hogy a Fodor Gábor vezette Liberálisokra szavaz. A Századvég háttérelemzése szerint Fodor Gábor elsősorban a politikai önbesorolásuk alapján magukat baloldalinak vallók, illetőleg a baloldali ellenzéki pártok (leginkább a DK és az Együtt 2014-PM) támogatóinak szavazatára számíthat a választásokon.
A kormánypártok a biztos szavazó pártválasztók körében jelenleg 52 százalékon állnak. Az MSZP-re a biztos szavazók 23, a Jobbikra 13 százaléka szavazna. 
Mind az Együtt 2014-PM, mind a DK támogatottsága 4-4 százalékos ebben a körben. 
Az LMP-re 2, a Liberálisokra és más pártokra 1-1 százalék voksolna a felmérés szerint a biztos párválasztók közül.

Petőfi megemlékezés az új esztendő első napján

2013-12-24 hírek • Szatmár.ro
Ha esett ha fújt, az utóbbi öt esztendőben a szatmári polgárok jókedvűen és egyre nagyobb számban jöttek el a megemlékezésre, melyen nemzeti költőnk, Petőfi Sándor előtt rójuk le kegyeletünk. Az ünnepség ezúttal sem marad el, az Örökifjú Petőfi Sándor Baráti Társaság január elsején 16.00 órai kezdettel várja az költő előtt tisztelgőket az István-téren található mellszobornál.
"Az Újesztendő első napján ismét hívjuk és várjuk a Szatmárnémeti és környező települések polgárait, akik fontosnak tartják és megtehetik, hogy tisztelegjenek a nagy forradalmár költőnk Petőfi Sándor mellszobránál", áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
"Boldogok lennénk, ha a város összes magyar irodalmat tanító tanára, egy-két tanítványukat kézen fognák és eljönnének... Petőfi leginkább az ifjúság szimbóluma!", írja Tóth István közgazdász, a Örökifjú Petőfi Sándor Baráti Társaság tagja.
A szervezők reményei szerint mindenkinek élmény lesz meghallgatni 2-3 verset, elénekelni 5-6 Petőfi dalt. Ezt követően a résztvevők koccinthatnak a legfrissebb erdődhegyi borokkal.
A kommüniké nem maradt köszöntő nélkül, amelyben szűkszavúan kívánnak „Boldog Újesztendőt mindenkinek!".

Ezek lesznek 2014-ben a hivatalos munkaszüneti napok

2013. december 28.   maszol
A munkatörvénykönyv által biztosított 12 szabadnap közül 2014-ben csak kilenc esik hétköznapra, így mondhatni, hogy három szabadnap kárba vész, hiszen hétvégére esik.
Jól alakul viszont jövőben a karácsonyi minivakáció, hiszen a két hivatalos munkaszüneti napot (december 25-26.) a hétvégi két szabadnap követi.
A 2014-es hivatalos munkaszüneti napok listája
Január 1. - szerda
Január 2. – csütörtök
Húsvét első napja - Április 20. – vasárnap
Húsvét másodnapja – Április 21. - hétfő
Május 1. – csütörtök
Pünkösd első napja – június 8. – vasárnap
Pünkösd másodnapja – június 9. - hétfő
Nagyboldogasszony – augusztus 15. - péntek
Szent-András napja – november 30. - vasárnap
Románia nemzeti ünnepe – december 1. – hétfő
Karácsony első napja – december 25. – csütörtök
Karácsony másodnapja – december 26. - péntek

A maszol.ro szerint : Újranősült szombaton Tőkés László

2013. december 29. vasárnap, 14:42 maszol
Újranősült szombaton Tőkés László – értesült lapunk a volt püspökhöz közel álló forrásokból. Úgy tudjuk, hogy az európai parlamenti képviselő egyházi esküvőjét Magyarországon, a Monor melletti Gombán tartották. Új felesége, Lévay Tünde a község iskolájában zenetanárnő.
Tőkés László kabinetfőnöke, Szilágyi Zsolt megkeresésünkre nem kívánt részletekkel szolgálni az esküvőről. "Úgy tudom, hamarosan közlemény is lesz erről" – hárította el kérdésünket.
A barcasági születésű Lévay Tündének is ez a második házassága. Volt férjével, Kristály Lehel újságíróval két gyermekük van, értesüléseink szerint idén decemberben váltak el. (...)
A magyarországi esküvőt teljes diszkrécióval, szűk körben tartották meg. Értesüléseink szerint Tőkés László három testvére ott volt az eseményen. Ács Miklós gombai református lelkész a maszol.ro kérdésére nem kívánt részletekkel szolgálni. Úgy fogalmazott: nem kommentálja az eseményt.
Megjegyzés
Ha  igaz a fenti hír, akkor a új házaspárnak erőt, egészséget és hosszú életet kívánunk (Erdélyi Polgár)

A pénzügyminisztérium új rendeletei

Balázs Katalin 2013. december 27., 
A Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság ezúton is értesíti a körzetébe tartozó közintézményeket, hogy a 2013. december 17-i Hivatalos Közlönyben megjelent a pénzügyminisztérium 2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as, 2011-es és 2024-es számú rendelete. 
2014. január elsejétől kezdődően, valamennyi, az államkincstáron keresztül lebonyolítandó pénzügyi műveletet kizárólag ezeknek az új jogszabályoknak az előírásai alapján lehet elvégezni, szigorúan tiszteletben tartva a nevezett rendeletekben megszabott határidőket és feltételeket.
A 2004-es rendelet a 950-es űrlap – a közintézmények lapja – kitöltésére vonatkozik; a hitelnyitási kérvény űrlapját a 2005-ös és a 2011-es rendelet előírásai alapján kell kitölteni. Az államkincstárba benyújtandó fizetési meghagyások kitöltésére a 2006-os és a 2007-es rendelet vonatkozik. Ezzel kapcsolatban a főigazgatóság sajtóközleménye külön is hangsúlyozza, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a 2014. január 6-tól kezdődően folyósítandó bérek fizetési meghagyásainak kitöltésére. Az IBAN-kódok (OMFP2006) új szerkezetét (összetételét) kell használni.
Ezeknek az űrlapoknak a korrekt kitöltése kizárólag a hitelutalványozó felelőssége.
A teljes egészében vagy csak részben az állami költségvetésből, a társadalombiztosítási költségvetésből, a speciális pénzalapok költségvetéséből finanszírozott közintézmények kötelessége, hogy a hátralékos kifizetésekre vonatkozó helyzetjelentést a 2008-as rendelet alapján készítsék el.A fentebb említett törvényhozási újdonságok tanulmányozhatók a regionális főigazgatóság www.dgfp.ro honlapján. Ugyanakkor az államkincstárak is megadják a gyakorlati alkalmazásukkal kapcsolatos információkat, szakmai tájékoztatást.

Új típusú Szojuz-hordozórakétával lőttek fel műholdat Oroszországban

2013. december 29.,
Többszöri halasztás után szombaton sikeresen felbocsátottak Oroszországban egy tudományos műholdat a Szojuz-hordozórakéták új modelljével, a Szojuz-2.1v-vel.
A Szojuz-család új, könnyű osztályú tagját az észak-oroszországi Pleszeck űrállomásról lőtték fel délután, közép-európai idő szerint fél 3-kor. Három órakor a műhold levált a kétlépcsős hordozórakéta felső részéről és alacsony magasságban Föld körüli pályára állt - közölte az orosz védelmi minisztérium.
Forrás: Roszkoszmosz
Az új hajtóművű és új digitális vezérlésű hordozórakétával szamarai egyetemisták Aiszt (Gólya) nevű, 39 kilogrammos Föld-megfigyelő műholdját helyezték Föld körüli pályára.
A Szojuz-2.1v első fellövését eredetileg 2012 végére tervezték, de el kellett halasztani egy baleset miatt, amely a kísérleti fázisban megrongálta a hajtóművet. Különböző okokból többször módosították az e heti indítás időpontját is.
A Szojuz a világ leggyakrabban használt hordozórakétája.
Az orosz védelmi minisztérium szigorúan titkosnak minősítette a Szojuz-2.1v fejlesztését, ezért egyelőre nem tettek közzé mozgóképet az első sikeres felbocsátásról.
A modernizált Szojuz-hordozórakéta akár 2800 kilogramm hasznos terhet is szállíthat 1500 kilométeres magasságig. Használatba vételével Oroszország még nagyobb szeletet akar kihasítani magának az üzleti célú műholdfelbocsátások egyre növekvő piacából.
(hirado.hu/MTI)

Új adókat hozhat az új év

Bálint Eszter | 2013.12.23.
A kieső adóbevételek pótlását javasolja Romániának a Nemzetközi Valutaalap (IMF), miután Victor Ponta miniszterelnök bejelentette: kormánya áprilisig elhalasztja az üzemanyag jövedéki adójának eredetileg január elsejétől tervezett, literenként hét eurócenttel történő emelését. A cél az, hogy a deficit ne haladja meg a tervezett szintet, a bruttó hazai termék (GDP) 2,2 százalékát.
Mint Guillermo Tolosa, az IMF Romániáért és Bulgáriért felelős képviselője (képünkön) hétfői közleményében emlékeztetett, a washingtoni székhelyű pénzintézet küldöttsége januárban ismét Bukarestbe látogat. 
„A romániai hatóságok kérték, hogy a januári IMF-viziten tárgyaljunk hasonló (az adókiesést kompenzáló – szerk. megj.) megoldásokról” – részletezte Tolosa. Az IMF nevében ugyanakkor üdvözölte, hogy Traian Băsescu államfő kihirdette a 2014-es évi állami költségvetést. A dokumentum egyébként a csütörtöki Hivatalos Közlönyben már meg is jelent.
Az IMF igazgatótanácsa szeptember végén hagyta jóvá a Romániának megítélt újabb elővigyázatossági hitelszerződést, amelynek értéke 2 milliárd euró. Románia számára további 2 milliárd eurót biztosít az Európai Bizottság.
Hasonlóképpen örülnek a büdzsének az Európai Unió illetékesei is: a Mediafax hírügynökségnek nyilatkozó források szerint együtt szeretnének dolgozni a román kormánnyal annak érdekében, hogy az ország teljesíteni tudja a hitelprogramban vállalt célkitűzéseket azt követően is, hogy három hónappal elhalasztotta a hétcentes adó bevezetését.
Hogy pontosan mit tervez a kormány, még nem lehet tudni. Victor Ponta hétfő délben újságírói kérdésre cinikusan mindössze annyit jegyzett meg, hogy a hétcentes adó halasztása miatt kieső összegeket majd az államelnöki hivatal büdzséjéből fogják pótolni, mivel „az elnök azt mondta, van pénz”.
A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján viszont Ponta már arról beszélt, hogy az ügyben nem most kell dönteni, a büdzsét ugyanis az uniós rendelkezéseknek megfelelően legközelebb csak július elsejétől lehet módosítani, s akkor majd a számok tükrében dönthetnek egy negatív költségvetés-kiigazításról.
Az államfő a hétcentes adó miatt nem írta alá a Nemzetközi Valutaalappal megkötött készenlétihitel-megállapodás szándéknyilatkozatát, s már az első perctől jelezte, hogy nem hirdeti ki a büdzsét sem mindaddig, amíg az számol az autópálya-építésre szánt illetékkel.
A kormány eközben egy ideig hajthatatlannak tűnt, aminek fő oka az volt, hogy a Nemzetközi Valutaalapnak és az Európai Bizottságnak is megígérte, hogy kiveti a plusz adót a költségvetési bevételek növelése érdekében.
A nemzetközi hitelezők később jelezték, felőlük halasztható vagy el is törölhető az új illeték, ha a kabinet más forrásokból pótolni tudja a tervezett bevételeket. A kormány végül a fuvarozók meghatározatlan időre elindított általános sztrájkja nyomán hátrált meg, igaz, akkor Victor Ponta miniszterelnök még arról beszélt, hogy a benzin Romániában a legolcsóbb európai uniós szinten, így annak esetében januártól kivetik a hétcentes adót, a gázolajra azonban csak három hónap késéssel vezetik azt be.
A múlt héten viszont már általánosan üzemanyagokról volt szó. A bejelentést követően Băsescu alá is írta a költségvetést. „600 millió lejjel folyik be így kevesebb az államkasszába. Kevesebb pénz ez, mint amilyen hatása lenne az adó bevezetésének. Amikor januárban idelátogat az IMF és az EB küldöttsége, majd nekik is elmagyarázom, hogy ez egy elhibázott intézkedés lenne, hiszen nőnének az árak, így a legkisebb jövedelemmel rendelkezők járnának a legrosszabbul” – hangsúlyozta akkor az államfő.
Hozzátette: szerinte, ha sikerül visszaszorítani az adócsalás mértékét, akkor már a jövő év második felétől – a hétcentes adó bevezetése nélkül is – csökkenteni lehet a társadalombiztosítási hozzájárulást. „Szerintem a három hónap mindörökre meghosszabbodik” – összegzett derűlátóan Traian Băsescu, aki úgy vélte: a kiesést az úgynevezett „oszlopadó” (az ipari létesítményekre újonnan kivetett különadó) is fedezi, mert az abból befolyó bevételeket a kormány „mélyen alábecsülte".