2017. február 28., kedd

Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje Oscar-díjat nyert

Rényi Pál Dániel  február 27.,
Hétfőre virradó reggel Oscar-díjat kapott Los Angelesben, a Dolby Theatre-ben zajló Oscar-gálán Deák Kristóf kisjátékfilmje, a Mindenki (Sing). Óriási dolog ez, és különösképpen óriás azután, hogy tavaly a Saul fia ugyaninnen elhozta a legjobb idegennyelvű filmnek járó szobrot is. Januárban Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről az egyik legrangosabb európai filmfesztivál, a Berlinale fődíját nyerte el. A magyar film új aranykorát éljük most.
A Mindenki két 10 év körül lány kapcsolatán és egy iskolai énekkar életén keresztül mesél barátságról, kiállásról, bátorságról és összetartásról. 

Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya a Mindenkiben.

A díjátadón színpadra állt Deák Kristóf mellett Udvardy Anna producer, és Szamosi Zsófia, a film főszereplője is. Deák, aki Salma Hayektől vette át a díjat, megköszönte az elismerést tanítóinak, családjának, mindenkinek aki vele dolgozott, és külön "köszönet a gyerekeknek, mert csak ők képesek jobbá tenni a világot, próbáljuk meg úgy nevelni őket, hogy büszkék lehessünk rájuk."
Ott volt a gálán egyébként a stábbal a film két gyerekszereplője, Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya is. Mindeközben a filmben szereplő kórus többi tagja otthon, a budapesti Bakáts téri iskolában virraszt és ünnepel. 

Nina Kov koreográfus, Deák Kristóf rendező, mellette Udvardy Anna producer és Szamosi Zsófia főszereplő. Fotó: AFP

A Mindenkit viszonylag esélyesnek tartották a végső győzelemre is, jelentős fórumokon kapott megerősítést, de távol sem volt akkora favorit, mint akár a Saul fia tavaly. 
Scott Feinberg, a Hollywood Reporter megmondóembere a kategória legnagyobb esélyesének tartotta, a pozitív mondanivaló és a gyerekszereplők miatt. A másik esélyes a szoborra a francia Sélim Azzazi filmje, az Ennemis intérieurs (Enemies Within) volt, amely egy Algériából Franciaországba emigráló muszlim férfi történetét mutatja be. 
A Mindenki tavaly végignyerte szinte az összes filmfesztivált, ahol short kategóriában egyáltalán indulni lehet.
Lille Európai Filmek Fesziválja - közönségdíj
Lanzarote Nemzetközi Filmfesztivál - közönségdíj
Toronto TIFF Kids Filmfesztivál - közönségdíj / legjobb rövidfilm
Tokio Short Shorts - legjobb rövidfilm / fődíj
Sapporo Shortsfest - fődíj
Chicago International Children’s Film Festival - legjobb rövidfilm
A film júniusban, a tokiói díjjal szerezte meg a lehetőséget az Oscar-nevezésre, november végén válogatták be a 10-es shortlistre. Január végén jelentette be az akadémia a végleges listát. Emlékezetes és bájos pillanat volt már az is, amikor a stáb megtudta, hogy bekerült a legjobbak közé, és utazhat Los Angelesbe. Ennél már csak az volt megindítóbb, amikor a magyar film nevét húzták ki a díjátadón.
(Az alkotók azt kérik mindenkitől, hogy ne terjessze a Facebookon és Youtube-on terjedő linkeket, mert azok nem legálisak). A film március 5-ig aMédiaklikk oldalán tekinthető meg jogtiszta módon.

Wass Albert és halálos ítélete

Kincses Előd  2017.02.26
Miután a román hatóságok változatlan vehemenciával hadakoznak Wass Albert ellen, érdemes összefoglalni mindazt, amit bizonyossággal tudunk a magyar írót távollétében halálra ítélő egykori Népbíróság kirakatpereiről. Jellemző, hogy a román bíróság minden szinten elutasította a Wass Albert ártatlanságát hangoztató perújítási kérésünket. Ma már bizonyított, hogy Wass Albert gróf nem lehetett a romángyilkosságok felbujtója
Wass Albert Erdélyben köztudottan a legolvasottabb magyar író, és Magyarországon is dobogós. Népszerűsége egyeseket irritál. Ellenzői azzal érvelnek, hogy háborús bűnöst nem illik ünnepelni. Amikor Wass Albert fiainak felkérésére elvállaltam a román Népbíróság ítélete ellen benyújtandó perújítási kérelem ügyvédi képviseletét, magamban megfogalmaztam: ha az ügyirat áttanulmányozása és a beszerzendő újabb dokumentumok alátámasztják Wass Albert bűnösségét, visszaadom az ügyvédi meghatalmazást. Elveim, neveltetésem, családi hátterem következtében nem vállalhattam egy háborús bűnös szerecsenmosdatását.
Amikor a magyar hadsereg a második bécsi döntés után 1940 szeptemberében bevonult a visszacsatolt Észak-Erdélybe, a magyar többségű helységekben kitörő lelkesedéssel fogadták. Ami a magyaroknak örömöt, az a románoknak bánatot jelentett. Ennek ismeretében a magyar honvédségnek parancsba adták, hogy határozottan le kell törni minden román ellenállást, ezért három hónapra bevezették a katonai közigazgatást. A bevonulás során a magyar honvédség 16 helységben erőszakot alkalmazott.
16 napos „bírósági” eljárás
A nyomozást a román hatóságok öt évvel később, 1945 nyarán indították el. A vádirat benyújtására 1946. február 25-én, a kolozsvári Népbíróság 1. sz. ítéletének kihirdetésére 16 nappal később, 1946. március 13-án került sor. Tehát 16 helységben elkövetett atrocitások tárgyalására, az idézésekre, védők kirendelésére, vádismertetésre, a vádlottak meghallgatására (64 személyt helyeztek vád alá), a tanúvallomásokra, a vádbeszédre, a védők beszédére, a bírák tanácskozására 16 nap elégséges volt! A „népbírák” tisztában voltak azzal, hogy a tényállást nem sikerült kideríteni. Ezért csak olyan személyeket ítéltek halálra (köztük Wass Albertet és apját, Wass Endrét) akikről tudták, hogy nem tartózkodnak Észak-Erdélyben.
A vasasszentgotthárdi atrocitások
1941. szeptember 23-án hat személyt (négy románt, Caţi Ioant, Moldovan Iosifot, Mărgineanu Petrut és Mureşan Mărioarát, és két magyar zsidó lányt, Mihály Esztert és Mihály Rozáliát) vett őrizetbe a magyar csendőrség. Közülük két személyt, Mărgineanu Petrut és nevelt lányát, Mureşan Mărioarát néhány óra múlva elengedtek, négy személyt az ítélet szerint átkísértek a vasasszentgotthárdi Schilling-kastélyba. Az indoklás szerint a következő nap hajnalán kivégezték őket. Rosenberg Jakab, a falu zsidó boltosa a nyomozati eljárás során azt vallotta, hogy sógornőinek, Mihály Eszternek és Mihály Rozáliának letartóztatására „azért került sor a szentgotthárdi Wass Endre gróf közbenjárá­sára, mivel azt hitték, kommunista érzelműek”. Ha készpénznek vesszük Rosenberg Jakab nyilatkozatát, aki nem lehetett jelen a csendőrök és Wass Endre állítólagos megbeszélésén, a letartóztatáshoz való esetleges hozzájárulást akkor sem tekinthetjük gyilkosságra való felbujtásnak – ezért a bűncselekményért rótta ki ugyanis a Népbíróság a két Wass halálos büntetését. A gyilkosságokra való állítólagos felbujtást azzal találta bizonyítottnak a Népbíróság, hogy egyetlen szemtanú (Rotaru Axente) állítása szerint Wass Endre és második felesége, Mansberg Izabella a gyilkosságok előtti este átkocsikázott Vasasszentgotthárdra a Schilling-kastélyba, ahova a magyar tisztikart elszállásolták. Egyetlen bizonyíték sincs arról, hogy Wass Endre és felesége miről beszélt a magyar honvédség tisztjeivel. A kivégzést a helybéliek közül senki sem látta.
Mivel csak Wass Endre utazott át Vasasszentgotthárdról Cegére, Wass Albert semmi esetben sem lehetett volna felbujtó. Ha a népbírósági ítéletben rögzített tényállás szerint született meg a kivégzési parancs, akkor a parancskiadót, a nyíregyházi tizenkilencesek parancsnokát kellett volna vád alá helyezni és halálra ítélni. E parancsnoknak a nevét sem derítették ki, így megmenekült. Helyette Pakucs hadnagyot (akinek még a keresztnevét sem derítették ki), mint a gyilkos parancs kiadóját, távollétében halálra ítélték.
Perújítási eljárás
A 2007-ben beindított perújítási eljárást egy 1941. márciusi román titkosszolgálati jelentésre alapoztuk, amelyik Wass Endrét jelölte meg egyedüli felbujtóként. Ez a jelentés megerősítette a vasasszentgotthárdi átkocsikázás egyetlen szemtanújának, Rotaru Axintének a vallomását, aki mindvégig határozottan állította: csak Wass Endre és második felesége, Mansberg Izabella utaztak át Cegéről Va­sas­szentgotthárdra. A perújítási eljárás során becsatolásra került 1940. október 5-én, tehát 15 nappal a vasasszentgotthárdi gyilkosságok után szerkesztett csendőrségi jelentés, amelynek valóságtartalmát nem kérdőjelezte meg a perújítási kérelmet elutasító kolozsvári táblabíróság. A cegei csendőrőrs a kékesi honvédparancsnokságnak azt jelentette, hogy a Vasasszentgotthárdon letartóztatott négy személyt átadták a magyar honvédség 11-es regimentje K osztagának. A négy letartóztatott Cege község határában szökést kísérelt meg, felszólításra nem állt meg, ezért „fegyvehasználatra került sor”.
Ebből az iratból, amellyel Măr­gineanu Petru magyarellenes román internálását javasolják, kiderül, hogy négy áldozatot nem a Népbíróság szerint a Wass Endre és Wass Albert által állítólag „felbujtatott” nyíregyházi 19-esek, hanem a 11-esek lőtték le! Igencsak releváns az is, hogy szeptember 23-án a későbbi négy halásos áldozattal együtt letartóztatott Mărgineanu Petrut annak ellenére szabadlábra helyezték, hogy ő volt az, aki a román hadsereg visszavonulásakor kiraboltatta a Wass család istállóját. Joggal kérdezhetjük: mennyire életszerű az, hogy a két Wass négy személy legyilkolására felbujtott, de megkíméltette az őket kiraboltató, letartóztatásban lévő volt polgármester, Mărgineanu Petru életét?
Ellentmondó ítéletek
A felsorolt érveket a Táblabíróság 2008. március 10-i 35. számú ítéletében az alábbi indoklással söpörte le az asztalról: „Mărgineanu Petrut szabadlábra helyezték, a többieket a magyar hadsereg járőre kísérte, Cege község határában próbáltak megszökni, nem álltak meg, a fegyverhasználat következtében elvesztették életüket; megállapítható, hogy ez az irat (vagyis az általam az előbbiekben hivatkozott csendőrségi jelentés) nem vonatkozik a bírósági tanács által nem ismert helyzetre, hanem megegyezik az általunk rögzített tényállással és indokolással. Az a tény, hogy a honvédségi járőr száma nem egyezik (az ítéletben foglaltakkal), nem bizonyítja az elítélt ártatlanságát” (ismétlem, 1946-ban szó sem volt arról, hogy szökés közben lőtték le a négy áldozatot, hiszen ez a tényállás teljes mértékben kizárta volna a két Wass felbujtói szerepét).
Sajnálom, hogy a kolozsvári Táblabíróság ilyen suta és önellentmondó indoklással élt. Jogilag akkor járt volna el helyesen, ha a perújítási kérelem jóváhagyása után lefolytatja a bizonyítási eljárást. Ennek során tisztázhatta volna, hogy a népbírósági ítéletben rögzített tényállást teljes mértékben megcáfoló csendőrségi jelentés az igazságot tükrözte, vagy pedig ködösített. Meggyőződésem szerint a nyomozati eljárást levezető és a vádiratot megszerkesztő neves büntetőjogász, Grigore Râpeanu, a bukaresti egyetem jogi karának későbbi dékánja is tisztában volt azzal, hogy sem Wass Endre, sem Wass Albert nem volt felbujtója a vasasszentgotthárdi gyilkosságoknak.
A Schilling-kastélyba férjével, Wass Endrével átkocsikázó Wassné Mansberg Izabellát a nyomozati eljárás során Râ­peanu nyomozó ügyészként kihallgatta, majd néhány napos előzetes letartóztatás után szabadlábra helyezte. Ha a Schilling-kastélyban tényleg sor került volna a honvédségi tisztikar felbujtására, a néhány napig előzetesben levő feleségnek társtettesként kellett volna felelnie.
Gyilkosságok Omboztelkén
Bojor Andrei görög katolikus pap családjának és társaiknak omboztelki legyilkolása még kacifántosabb módon került elbírálásra. A vádirat szerint a gyilkos parancsot kiadó Csordás Gergely hadnagyot Körösi József omboztelki lakos, későbbi polgármester bujtotta fel. Körösi előzetes letartóztatásban volt, és az eljárás során csak nehezen ismerte el egy szembesítéskor, hogy ő volt Csordás Gergely hadnagy tolmácsa. Ilyen körülmények között Körösit, mint tolmácsot a Népbíróság felmentette és helyette e cselekményekért a vád alá nem is helyezett Wass Albertet ítélte halálra, gondolom abból kiindulva, hogy halálos ítéletet úgyis csak egyszer lehet végrehajtani. A perújítási kérelemhez csatolt román titkosszolgálati jelentés szerint az omboztelki gyilkosságok felbujtói Körösi és a szávai Szakács Alexandru voltak. Körösit valóban felmentette a Népbíróság, de Szakácsot csak tanúként hallgatták ki. 1945. augusztus 27-én azt vallotta, hogy Körösi József omboztelki polgármester azt mondta neki: Csordás hadnagy, aki a falu honvédségi parancsnoka volt, meg akarta bosszulni azt, hogy szüleit az első világháborúban, 1918-ban a román csapatok megölték. Ezzel magyarázta azt, hogy Csordás hadnagy miért parancsolta meg az áldozatok legyilkolását. Fuia Alexandru, a község volt román polgármestere pedig azt vallotta, Csordás hadnagy magyarul azt mondta neki, hogy „meg akarta öletni a község valamennyi románját, de megelégedett a pappal”.
Nyilvánvalóan ezeknek a tanúvallomásoknak a következtében mentették fel Körösi Józsefet – de azt még senki sem magyarázta meg, hogy e tanúvallomá­soknak ismeretében miért kellett valaki Csordás hadnagyot a gyilkosságokra felbujtassa, hiszen ő ártatlan román civileken torolta meg a román hadsereg 1918-as gyilkosságait.
Bizarr indoklások
A kolozsvári Táblabíróság a következő bizarr és a tényeket figyelmen kívül hagyó indoklással utasította el a Wass Albert ártatlanságát hangoztató perújítási kérést: „az omboztelki civil lakosság nyilatkozatai nem jelentenek új tényt, amelyeket nem ismert a népbírósági tanács, hiszen pont ezeknek az omboztelki közösségi nyilatkozatoknak az alapján állapították meg Szakács bűnösségét és rendelték el Körösi Iosif felmentését.” Csak annyi a gond, hogy nem Szakácsot, hanem Wass Albertet ítélték el, méghozzá halálra és ártatlanul. Sajnos fellebbezésünket a bukaresti Legfelső Ítélő Tábla és Semmitőszék is elutasította.
Wass Albertet amerikai emigrációs politikai tevékenysége miatt a Ceauşescu-rendszer halálos ellenségként kezelte. Életére törtek és mindenáron el akarták érni a kiadatását. Jellemző módon népbírósági dossziéját a hírhedt Securitate (mai nevén SRI) irattárában őrzik és nem a bírósági irattárban. Ez a tény és a megalapozott perújítási kérelem elutasítása arra utal, hogy Romániában tovább élnek a régi reflexek, a múlt rendszer káderei még mindig jelentős befolyással rendelkeznek.

HA NEM ÜLÜNK AZ ASZTALNÁL, AKKOR FÖLTÁLALNAK MINKET AZ ASZTALON

2017. FEBRUÁR 13.
Tisztújító kongresszust tartott Szatmárnémetiben az erdélyi Magyar Polgári Párt. A kongresszus szerepét betöltő országos tanács módosította a párt alapszabályát és programját, valamint megválasztotta a párt vezetőtestületeit, ugyanakkor megerősítette tisztségében a régi-új elnököt, Biró Zsoltot. A kongresszuson részt vett a magyar kormány részéről Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is.
A román, magyar valamint a székely himnusz eléneklésével kezdődött el a Magyar Polgári Párt ötödik Országos Tanácsa Szatmárnémetiben. A kongresszust Kereskényi Gábor szatmárnémeti polgármester házigazdaként köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt összefogásaként ma Szatmárnémetinek magyar városvezetője lehet.
Egy ilyen közösségben, ahol a magyarság számaránya 35 százalék alatt van, csak úgy lehetünk sikeresek, ha együtt gondolkodunk, ha nemzetben gondolkodunk, és ez megvalósult már a júniusi helyhatósági választásokon, amikor az MPP-vel és a Német Demokrata Fórummal együtt indultunk és támogatták a jelöltségemet, én azt gondolom, hogy ez a siker, ez a közös siker az egész szatmári magyarságnak a sikere volt – mondta Kereskényi Gábor.
A magyar kormány üdvözletét Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes tolmácsolta.
Ha nem ülünk az asztalnál, akkor föltálalnak minket az asztalon, és csak akkor tudunk az asztalnál ülni, hogyha összefogunk, ez látszott a mostani választásokon is – hangoztatta a kormányfőhelyettes, aki üdvözölte az RMDSZ és az MPP közötti megállapodást. Ugyanakkor elmondta, hogy Magyarország minden lehetséges eszközzel támogatni fogja a külhoni magyarság törekvéseit.
Kell egy erős anyaország, kell egy komoly támogatás az iskoláktól, a kulturális programokon át az élet minden területén. Fontos az állampolgárságnak a megadása, ami a nemzet közjogi egyesítése, de mindez akkor tudja a magyar nemzetrész biztos megmaradását szolgálni, hogyha olyan erős a magyar politika az adott nemzetrészben, ami megkerülhetetlen erővé teszi a többségi nemzet számára is. Ezért kulcsfontosságú, hogy Erdélyben a magyar összefogáson keresztül a bukaresti parlamentben megkerülhetetlen erő legyünk – nyilatkozta Semjén Zsolt.
Kelemen Hunor RMDSZ elnök köszöntőbeszédében elmondta, hogy erdélyi magyarok akaratát teljesítették a széles körű összefogással.
Az RMDSZ nyitott volt minden irányba, aki velünk párbeszédet akart, aki velünk együttműködni akart, mi arra megteremtettük a lehetőséget és a Magyar Polgári Párt 2014-ben elfogadta a kinyújtott kezet, mi is elfogadtuk a kinyújtott kezet, leültünk, megbeszéltük a dolgainkat és egy stratégiai megállapodást kötöttünk – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.
Szili Katalin az autonómia fontosságáról beszélt.
Ez nem elszakadás kérdése, ez egyszerűen egy közösségi és egy közösségi megmaradásának a lehetőségét biztosítja. Ebből a szempontból az autonómia nem cél, hanem éppen eszköz a közösség fennmaradása érdekében. Mivel Európában ez bárhol bevett szokás, én úgy látom, és úgy érzékelem, hogy a magyarság számára ezt biztosítani kell, hiszen hogyha a demográfiai trendeket tekintjük, akkor sajnos, ha ezt most nem tudjuk kivívni, akkor távlatosan a történelem fogja zárójelbe tenni ezt a kérdést – fogalmazott.
A kongresszuson szó esett arról is, hogy az Európai Unió alakítson ki egy kisebbségi keretszabályozást.
Ezt a Minority Safepack kezdeményezést érdemben meg kell vizsgálnia, és minden egyes intézkedési javaslatunkra véleményt kell mondania, és én bízom abban, hogy ebben olyan pozitív elemek lesznek, amelynek nyomán elindíthatjuk az egymillió aláírás összegyűjtését, és majd egy éven keresztül Európában arról beszélhetünk, hogy miért fontos Európának, hogy a lakossága nyolc százalékát alkotó nemzeti kisebbségek és nyelvi csoportok elismerésben részesüljenek, védje őket az Európai Unió – érvelt Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke.
Biró Zsolt pártelnök elmondta, a Magyar Polgári Párt életében új korszakot jelent, hogy most már a parlamentben is jelen vannak két képviselővel.
A Magyar Polgári Párt immár parlamenti pártként, megnövekedett [7]önkormányzati testülettel vehet részt a közügyek alakításában, ehhez próbáltuk igazítani vagy gombolni újra a mellényt ahogy szokták mondani, ezért kellett hozzányúlni az alapszabályzatunkhoz is – emelte ki.
A kongresszus küldöttei újraválasztották négy évre Biró Zsoltot a párt élére.

2017. február 27., hétfő

Így örültek az Oscar-díjnak a magyar film gyerekszereplői

2017. február 27. 
A Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskolában óriási volt az öröm miután a Mindenki kapta az Oscar-díjat a kisfilmek mezőnyében. A győztes filmben ők alakították a kórust, írja a HVG. Az MTI képekben mutatta meg az iskolában a várakozást, a párnacsatát és az öröm pillanatait is.
Molnár Mónika kórusvezető nagyon boldog, egy picit el is pityeredett a meghatódottságtól. A HVG-nek elmondta, ő érezte, hogy nyerni fognak, de azért félt tőle, hogy csalódottak lennének a gyerekek, ha mégsem így történne.
Az egész napos gyerekzsivajtól és lelkesedéstől óriásira nőtt benne az izgalom - a gyerekek is ugrabugráltak az örömtől, elfogytak a gyerekpezsgők és a torták, a legtöbben már nyugovóra tértek.
A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola énekkarának tagjai, az Oscar-díjas Mindenki című kisfilm szereplői az iskolában 2017. február 27-én, az Oscar-gála éjszakáján. A film rendezője Deák Kristóf, producere Udvardy Anna. MTI

Nagyon jól menedzselte a Mindenkit Deák Kristóf
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=136&cid=206262
Az első magyar élőszereplős filmként kapott Oscar-díjat a Mindenki – hangsúlyozta a Klubrádióban Csákvári Géza. A filmkritikus szerint a sikerhez azon kívül, hogy jó a film, az is kellett, hogy az alkotók megfelelően menedzseljék a művet. Nagyon erős időszakot élünk, a magyar filmkészítés most a mennyekben jár – fogalmazott Csákvári Géza, utalva a mostani Oscar-díj mellett a Saul fia tavalyi győzelmére, valamint Enyedi Ildikó Berlinben elnyert fődíjára.
Hozzátette: reméli, hogy a továbbiakban is hasonlóan erős magyar filmek készülnek majd, és meg tudjuk tartani a helyünket a világ élvonalában.
A mezőnyben voltak olyan filmek, melyek sikeresen szerepeltek a cannes-i szemlén és voltak úgynevezett fontos tematikájú, politikai témájú filmek, míg a Mindenki egy sokkal univerzálisabb, emberibb témájú alkotás azzal, hogy a korrupt tanárnő felett a gyerekek győzedelmeskednek.
(Klubrádió)

2017. február 24., péntek

Árad az Iza, a Túr, a Lápos, a Ruscova, a Vasér és a Nagy-Szamos

2017. február 23.,  Agerpres
Másodfokú árvízkészültséget rendelt el a hidrológiai intézet több Máramaros, Szatmár és Beszterce-Naszód megyei folyóra. 
Az elmúlt órákban hullott jelentős mennyiségű csapadék, illetve a hóolvadás hatására a Tisza több mellékfolyója, az Iza, a Túr, a Lápos, a Ruscova, a Vasér és a Nagy-Szamos vízgyűjtő medencéiben kell a vízszint emelkedésével számolni.
Máramaros és Beszterce-Naszód megyében, valamint Maros és Szatmár megye hegyvidéki térségeiben csapadékra és felerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés van érvényben csütörtök 18 óráig. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja 20-25, helyenként a 30 litert is négyzetméterenként.

Több száz Hargita megyei gazdaságot elárasztott a víz

2017. február 24.
 Az esők és a nagy mennyiségű hó hirtelen olvadása miatt, csütörtökön több száz Hargita megyei gazdaságot elárasztott a víz, két iskolában pénteken szünetel az oktatás. Az egyik legérintettebb község Szárhegy (Lăzarea), ahol mintegy 800 háztartás udvaráról, pincéjéből és kútjából szivattyúzták ki a vizet. A község polgármestere, 
Danguly Ervin az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, az önkéntes tűzoltók jelenleg is dolgoznak, munkájukat a ditrói (Ditrău) és gyergyóújfalusi önkéntesek segítik. Szárhegyen a domboldalról lefolyó víz elöntötte az iskolák körüli területeket, az oktatási intézményekbe körülményes a bejutás, ezért úgy döntöttek, hogy pénteken nem lesz tanítás. Gyergyóújfaluban (Suseni) is gondokat okozott az áradás. Egy patak kilépett medréből és hat házat valamint 100 pincét és udvart öntött el - tudtuk meg Egyed József polgármestertől. A községben mintegy 30 hidat tett tönkre az árvíz, a lakosok homokzsákokkal védik háztartásaikat. 
Az önkéntes tűzoltók jelenleg is szivattyúzzák a vizet az udvarokról. Csíkszentmihályon (Mihăileni) a csütörtökön lezúduló víz 30 pincét árasztott el és két kilométernyi megyei útszakaszt is elöntött - tudtuk meg Izsák-Székely Lóránt polgármestertől. 
A Hargita Megyei Sürgősségi Felügyelet (ISU) csapatai több településen is beavatkoztak az árvízvédelmi munkálatokba. Csíkszentléleken (Leliceni), Székelyudvarhelyen (Odorheiu-Secuiesc), Gyergyószentmiklóson (Gheorgheni), Csíkszeredában, Szárhegyen, Maroshévízen (Topliţa) és Csíkpálfalván (Păuleni-Ciuc) is dolgoztak- tájékoztatott Alina Ciobotariu, az ISU szóvivője. 
A tűzoltók felhívják a lakosság figyelmét, hogy takarítsák ki a lefolyókat és sáncokat, hogy a lezúduló víznek semmi ne állhasson útjába. (agerpres)

A Kolozs megyei PSD felszólította Emil Bocot, hogy helyezze ki a többnyelvű táblákat

2017. február 23. 
Felszólította Emil Boc kolozsvári polgármestert a PSD - helyi szinten ellenzékben működő - szervezete, hogy ne akadályozza a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését - közölte csütörtöki számában a Szabadság. 
Horia Nasra képviselő, a PSD Kolozs megyei szervezetének elnöke közleményében úgy vélekedett, hogy Emil Boc és a PNL-s többségű helyi közigazgatás hamis politikai témát táplál, ha ellenzi a többnyelvű városnévtáblákat, miután tavaly júniusban az RMDSZ és a PNL helyi szervezetei között megkötött egyezmény magában foglalta a háromnyelvű - román, magyar, német - táblák kihelyezését azokon a településeken, ahol ők többségben vannak a helyi önkormányzatokban. 
"Sajnálatos, hogy Emil Boc napirenden tartja ezt a kérdést, miközben Temesvár, Brassó, Nagyszeben vagy Medgyes már túllépte a kulturális súrlódások ezen szakaszát. Meg kell érteniük, hogy a populista témák már nem jelentenek prioritást, és szükséges a város bejáratainak korszerűsítése, amelyek több mint 50 éve változatlanok. Cluj-Napoca, Klausenburg, Kolozsvár, Claudiopolis ugyanazt a várost, ugyanazt a közösséget jelentik" - összegzett Horia Nasra. (mti)

2017. február 22., szerda

Erdély egyre inkább lemarad Bukaresttől a bérversenyben

2017. február 22.  Pengő Zoltán
2008-ban még csak kb. 29 százalékkal volt alacsonyabb a nettó átlagbér Erdélyben, mint a fővárosban, 2015 végére azonban a különbség 36 százalékra nőtt.
Körülbelül hatszorosára nőtt a dollárban számított nettó átlagbér a rendszerváltás óta az országban. 1993-ban a romániai munkavállalók átlagos havi jövedelme 79 dollár volt. 2000-re ez 99 dollárra nőtt, 2008-ban, a világgazdasági válság kirobbanásának évében elérte az 520 dolláros rekordszintet, 2015-ben pedig 458 dollár volt.
A jövedelmek növekedése területi levetítésben nagyon aránytalanul ment végbe. Három évvel a rendszerváltást követően az országrészek közötti különbségek minimálisak voltak: Bukarestben és Ilfov megyében 82 dollárt keresett egy alkalmazott, a hat moldvai megyét tömörítő Észak-Keleti Fejlesztési Régióban 73 dollárt, a Székelyföldet is magába foglaló Központi Régióban 77, míg az Észak-Nyugatiban 76 dollárt.
A legnagyobb lemaradás tehát 11 százalékos volt, a Temesvár és Arad dominálta Nyugati Régióban ugyanakkor a fizetések mindössze 1 százalék voltak kisebbek a bukarestieknél. Kisebb anomáliának minősül, hogy akkoriban a legjobb béreket a Dél-Nyugati Régióban fizették, ezek 1 százalékkal haladták meg a fővárosi átlagfizetést.
Kettészakadt az ország 2008-ban
2008-ra lényegében kettészakadt Románia gazdasága a bérezés tekintetében. Az országos nettó átlagbér 520 dollárra emelkedett, a bukarestiek azonban ennél 38 százalékkal többet, 719 dollárt kerestek. A bánságiak bérei a 15 évvel korábbi 1 százalék helyett már 26 százalékkal voltak kisebbek a fővárosiakénál, a másik két erdélyi régióban pedig még nagyobb, 29, illetve 31 százalékos volt a lemaradás.
A gazdasági válság kitörésekor a Bihar, Szatmár, Kolozs, Máramaros, Szilágy és Beszterce-Naszód megyékből álló Észak-Nyugati Régióban kerestek legkevesebbet az emberek, átlagban 444 dollárt, de a központi erdélyi régióban is alacsonyabbak voltak a bérek, mint Moldvában, ha csak 2 dollárral is.
A válság kirobbanása óta eltelt időszak lényegesen átrajzolta a bérezési térképet. 2015 végén 458 dollár volt az országos átlag, a bukarestiek és ilfoviak pedig 652 dollárt kerestek. A legnagyobb visszaesés Moldvában következett be, az átlagbér 385 dollárra csökkent, ami 41 százalékkal kisebb a fővárosinál.
A legjobban fizetett vidéki munkavállalók a bánságiak, ők a bukaresti fizetések 67 százalékát keresik meg a legfrissebb adatok szerint, 440 dollárt. A Központi Régió 37, az Észak-Nyugati pedig 39 százalékkal van lemaradva a fővárostól. A régiókon belül szintén nagyok az eltérések, a központiban Brassóban és Szebenben lehet viszonylag jól keresni, Hargita ellenben országos viszonylatban az utolsó helyen áll.
Az infrastruktúra fejlettségétől függ
Az Országos Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy a fizetések terén megnyilvánuló területi eltérések megegyeznek az egy főre jutó bruttó hazai termék eloszlásában mutatkozó aránytalanságokkal. „A bérek egyenetlen növekedése az országrészek infrastrukturális fejlettsége közötti különbségeknek tudható be, a multinacionális nagyvállalatok ugyanis ott telepednek meg, ahol jobb az infrastruktúra” – véli Cezar Mereuță, a Román Akadémia Makrogazdasági Modellezési Központjának kutatója.
Az urbanizációs szint, valamint az 1000 főre jutó kis- és közepesvállalatok száma szintén befolyásolja az átlagos bérszintet. „A bérezés terén területi viszonylatban mutatkozó egyenlőtlenségek növekedése annak a következménye, hogy nem létezik egy valós vidékfejlesztési stratégia” – állapítja meg Cezar Mereuță.

Hat nyugati folyó gyűjtőmedencéjére adtak ki árvízriadót

2017. február 22.  Agerpres
Az Országos Vízgazdálkodási Hivatal (INHGA) sárga jelzésű árvízriadót adott ki szerdán hat vízgyűjtő medencére, amely péntek reggelig érvényes. 
Az érintett folyók a Tisza romániai mellékfolyói, a Visó, az Iza, a Túr, a Lápos, a Nagy-Szamos, a Kis-Szamos és a Kraszna, amelyeknek a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű víz hatására vízhozamuk és szintjük jelentősen megnövekedhet.

Hatmillió migráns áll indulásra készen Európába

2017. február 22. 
Egyedül Törökországban 2,95 millió ember él menekültszállásokon, Líbiában pedig 1,2 millióan várnak arra, hogy átkelhessenek Európába - írta a Bild egy bizalmas jelentésére hivatkozva.
Egyedül Törökországban 2,95 millió ember él menekültszállásokon, Líbiában pedig 1,2 millióan várnak arra, hogy átkelhessenek Európába - írta a Bild egy bizalmas jelentésére hivatkozva.
A német biztonsági szervek adatai szerint Jordániában mintegy hétszázezer, Egyiptomban nagyjából ötszázezer, Tunéziában körülbelül százötvenezer, Algériában négyszázezer, Marokkóban hatvanezer menekült készül az EU-ba.
További mintegy nyolcvanezer ember a balkáni migrációs útvonalon vesztegel, köztük hatvanháromezren Görögországban vannak.
Sok menekült a közép-afrikai térségből származik, és Malin, illetve Nigeren keresztül vándorol északra a Földközi-tenger felé. Ezért a német szövetségi kormány igyekszik elérni a bamakói és a Niamey-i vezetésnél, hogy zárják le a migrációs útvonalakat és lépjenek fel az embercsempészek ellen.
Thomas de Maiziere német belügyminiszter egy keddi berlini sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, hogy már látszanak a Malival és Nigerrel kezdett együttműködés első eredményei, mert csökken a Nigerből Líbiába átkelő emberek száma. Azt viszont még nem tudni, hogy ez valódi csökkenés-e, vagy az útvonalak átrendeződését jelzi.
Líbiáról szólva rámutatott, hogy a 2011-ben megbuktatott diktátor, Moammer Kadhafi idején tömegesen dolgoztak vendégmunkások az észak-afrikai országban, és most mind menekültként tartják számon azokat, akik nem távoztak. Nem világos, hogy közülük mennyien akarnak átkelni az EU-ba, és mennyien maradnának Líbiában. Az viszont biztos, hogy az észak-afrikai országban több külföldi van, mint amennyien tavaly a Földközi-tengeren átkeltek Olaszországba - száznyolcvanezren jutottak be így 2016-ban az EU-ba -, ezért a líbiai hatóságokkal kezdett együttműködés ellenére nem lehet kizárni, hogy az időjárás javulásával ismét sokan nekivágnak majd az EU felé vezető tengeri útnak - mondta a német belügyminiszter.
[Bild.de, Alfahir.hu]

Négy minisztérium élén lesz csere szerdán

2017. február 22. 
Elfogadta szerdán a PSD országos végrehajtó bizottsága az igazságügyi, az európai alapok, a gazdasági és az üzleti környezetért felelős miniszteri tisztségre vonatkozó jelöléseket - nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek politikai források. 
Eszerint a Florin Iordache lemondásával megüresedett igazságügyi miniszteri tisztségre Tudorel Toadert javasolja a PSD. Ugyanakkor Rovana Plumbot jelöli az alakulat vezetőségi testülete az európai alapok minisztériumának, Mihai Tudosét a gazdasági minisztérium, Alexandru Petrescut pedig az üzleti környezetért felelős minisztérium élére. Utóbbi tisztség Florin Jianu lemondásával üresedett meg. (agerpres)

A magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság alakult a parlamentben

2017. február 22. 
A magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság alakult a parlament alsóházának emberi jogi bizottságában - jelentette be Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője, az albizottság létrehozásának a kezdeményezője egy szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. 
Kulcsár Terza József a sajtótájékoztató után az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az albizottság tagja lett Benkő Erika, az RMDSZ háromszéki képviselője, valamint a roma kisebbség képviselője és a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) két képviselője. 
A kedd délutáni alakuló ülésen az albizottság kezdeményezőjét választották elnökké. A politikus szerint a romániai magyar kisebbségnek több rendezetlen problémája van, és az albizottság a szimbólumhasználat és a nyelvhasználat kérdéseinek a rendezésében, de akár a román-magyar viszony javításában is szerepet vállalhat. 
A képviselő úgy vélte: az albizottság afféle közvetítő szerepét is betöltheti majd a parlamentben, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar közösség számára fontos törvénykezdeményezéseket előbb az albizottság keretei között vitassák meg. 
Hozzátette: az albizottságok működését sem a házszabály, sem az emberi jogi bizottság szabályzata nem szabályozza, így a tagokra hárul a feladat, hogy kialakítsák a működési feltételeket. "Intézményesítettük ezt a keretet, most ebben a keretben kerekasztal-beszélgetéseket, fórumokat lehet szervezni a román parlamentben" - magyarázta a politikus. 
Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt ciklusban is működött, és most is megalakult az emberi jogi bizottság roma albizottsága. 
Ebbe ő maga is beiratkozott, hogy viszonozza a roma képviselőnek a magyar albizottság megalakításához nyújtott támogatását. A házszabály szerint három képviselő alakíthat albizottságot valamely parlamenti bizottságon belül. (mti)

Legyen-e Kolozsváron többnyelvű helységnévtábla? A Musai-Muszáj megszavaztatta

2017. február 21. 
Élővideós online szavazást tett közzé Facebook-oldalán hétfőn a Musai-Muszáj mozgalom a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblákról. 
A videó négy óra alatt több, mint 1,3 millió emberhez jutott el, és félmillióan nézték meg. A videóban arra a kérdésre lehetett emojikkal szavazni, hogy "Fontosnak találod, hogy a kolozsvári törvényszék holnap elrendelje a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését?" 
A szavazatok a következőképpen oszlottak meg: mellette - 35 200, ellene - 1 680. A poszt ezalatt több, mint 150 000 reakciót, 38 000 like-ot, 5 200 megosztást gyűjtött be, 10 000 hozzászólást generált, és a mozgalom közleménye szerint a romániai internet egyik legdinamikusabban viralizálódó videójává vált. 
A videó promoválás nélkül terjedt. 
A Musai-Muszáj mozgalom szerint Romániában, az Európai Unió egyik tagországában, Kolozsváron, egy kozmopolita, interkulturális városban, az anyanyelv nemzetközi napján, azon a napon, amelyen a kolozsvári törvényszék dönteni fog, nem kérdőjelezhető meg a kolozsváriak többnyelvű helységnévtáblákhoz való joga. 
A kolozsvári táblákról kedden dönt a törvényszék, miután múlt héten elhalasztották az ítélethirdetést. (hírszerk.)

Ponta nekiment a kormánynak és Dragneának

2017. február 21. 
Victor Ponta volt kormányfő a kormánykoalíció vezetőit és Sorin Grindeanu miniszterelnököt bírálta egy hétfő esti tévéinterjúban a büntetőjogot módosító, nagyszabású tüntetéssorozatot kiváltó sürgősségi kormányrendelet elfogadása miatt. 
A PSD közismert politikusai közül Ponta az első, aki nyíltan Liviu Dragnea pártelnököt és koalíciós szövetségesét, Calin Popescu Tariceanut, az ALDE vezetőjét hibáztatja amiatt, hogy "egy korrekt elképzelés végül katasztrófához vezetett". 
A PSD volt elnöke úgy vélekedett: a koalíciós vezetők és Grindeanu elsősorban azzal hibáztak, hogy nem vállalták fel a büntetőjog - egyébként szerinte is szükséges - módosítását, hanem úgy állították be, mintha nem is tudtak volna az azóta menesztett Florin Iordache igazságügyi miniszter terveiről. "Ezt senki sem hiszi el. Én sem" - szögezte le Ponta. 
Másfelől a hivatali visszaélés meghatározását módosító sürgősségi rendelet tartalmát is érthetetlennek nevezte, amely szerinte nem oldotta volna meg a Btk. alkotmányossági problémáit, ugyanakkor hatályba lépésének tíznapos halasztásával maga a jogszabály szövege kérdőjelezte meg, hogy mi szükség volt a kormány sürgősségi beavatkozására a rendes parlamenti eljárás helyett. 
Ponta arra a következtetésre jutott, hogy ezek után a "jelenlegi kormánynak aligha van már esélye arra, hogy bármiről is meggyőzze az embereket". 
Megjegyezte: ő már nem tagja a párt vezetésének, nem kérték ki véleményét, de "nem mindegy" számára, mi történik a PSD-vel. 
A Hotnews.ro hírportál kedden arról számolt be, hogy Ponta találkozóra hívta Brassóba egykori kormánya volt minisztereit: a lap ezt is azzal hozta összefüggésbe, hogy rendkívül "hűvös" Ponta kapcsolata utódjával, a pártot lemondása óta vezető Liviu Dragneával, és most már a jelenlegi pártelnök és a miniszterelnök között is "törésvonalak" alakultak ki. Dragnea szerdára hívta össze a PSD végrehajtó bizottságát, ahol egyebek mellett a pártvezetés döntéseit korábban megkérdőjelező Mihai Chirica iasi-i polgármester elleni esetleges szankciókról készülnek dönteni. (mti)

NASA-bejelentés: 7 Föld-szerű bolygót találtak egy közeli naprendszerben. Ennyi Föld-méretű bolygót még sehol sem találtak eddig.

2017.02.22 19:45ma.hu
NASA/JPL-Caltech
Fontos bejelentést harangozott be az amerikai űrhivatal szerda délutánra, és valóban izgalmas dolgot találtak, bár az már előre feltételezhető volt, hogy exobolygókról lesz szó. A csillagászok ugyanis Földhöz hasonló bolygót találtak a TRAPPIST-1 nevű vörös csillag körül.
A kutatók szerda - helyi idő szerint délutáni - bejelentése szerint a tőlünk nagyjából 39 fényévnyire lévő naprendszerben legalább hét, a Földhöz nagyjából hasonló méretű bolygót lát keringeni a Spitzer űrtávcső a TRAPPIST-1 hideg törpecsillag körül. Persze, hét bolygós rendszerekre már korábban is bukkantak, de hogy mind Föld-méretű bolygó legyen, na ilyet még nem találtak.
A tudósok feltételezése szerint mind a hét bolygónál van esély a folyékony víz jelenlétére. A hétből három bolygó van a lakhatósági zónában, ami azt jelenti, hogy ezek felszínén akár élet is lehet.
A tudósok ezt követően a létfontosságú gázok, többek között oxigén valamint a metán nyomai után kutatnak. Sőt, a James Webb űrtávcsövet is bevetik, hátha talál a légkörben l ózonmolekulákat is!

Visszavonják Budapest olimpiai pályázatát

Szabó Zsolt, 2017. február 22.
Visszavonják Budapest 2024-es olimpiai pályázatát – ebben állapodott meg egymással Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke – tudta meg a Magyar Nemzet. A döntés meghozására Tarlós István várhatóan a jövő hétre összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését.
„Igen nagy korrupciós kockázattal járna a budapesti olimpia” – mondta szerdán portálunknak Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Kocsis Máté, a VIII. kerület fideszes polgármestere, önkormányzati és rendészeti tanácsnok az olimpiai rendezés ügyét érintő előterjesztéssel érkezett a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére, melyet a testület 19 igen szavazattal, 8 nem ellenében el is fogadott. A vitát valóságos politikai adok-kapokká változtatták a közgyűlés politikai oldalai.
Kedd este a Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM) elnöke képtelen kijelentést tett Baló György műsorában, ami ellentmond a pályázati bizottság által közöltekkel.
Kedd délelőtt sajtótájékoztatót tartott Borkai Zsolt, aki szerint a fő gond, hogy az olimpiát politikai célra használják bizonyos pártok, amelyek korábban még támogatták a magyar pályázatot. Ha pedig kudarc lesz, a felelőst ott kell keresni, ahol megbontották a nemzeti egységet, és a pályázás közben azt mondták, hogy adjuk fel.

2017. február 21., kedd

Fellebbez a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal a helységnévtábla-perben

2017. február 21.
Felfolyamodványt nyújt be a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal a helységnévtábla-perben, amelyet alapfokon megnyert a Minority Rights Egyesület. A polgármesteri hivatalnak törvényes kötelessége kimeríteni az összes jogi lehetőséget, éppen ezért felfolyamodványt nyújt be az alapfokú ítélet ellen. 
Amennyiben ezt nem tenné meg, mulasztással lenne megvádolható - mondta el megkeresésünkre Oana Buzatu, a polgármesteri hivatal szóvivője. A Kolozs Megyei Táblabíróságnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy a részletes indoklást kibocsássa, az indoklás kiközlésétől számított 15 napon belül a döntés megtámadható. 
A Kolozs Megyei Törvényszék kedden a Minority Rights javára döntött a helységnévtábla-perben, és arra kötelezi a perben alperesként szereplő polgármesteri hivatalt, hogy románul és magyarul helyezze ki a város nevét a helységnévtáblán. (hírszerk.)

Kiszivárgott egy dokumentum: Schulz máris óriási bajban van?

2017. február 20., 
Hatáskörét túllépve és szabályokon átlépve egyengette bizalmasai karrierjét az Európai Parlament (EP) elnökeként Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje és jövendő elnöke - írta a Der Spiegel. Az EP szerint nem történt szabálysértés.
A Der Spiegel belső parlamenti dokumentumokra hivatkozva azt írta, hogy a baloldali politikus nemcsak kancellárjelölti kampányának vezetője, Markus Engels pályafutását segítette kétes módon, hanem EP-elnöki kabinetje négy további tagjának előmeneteléről is igyekezett gondoskodni, nemigen törődve a szokásokkal és a személyzeti szabályzattal.
Tavaly októberben önhatalmúlag kezdeményezte a négy munkatárs előléptetését, és azon kívül, hogy jól fizetett osztályvezetői posztra helyezzék őket, azt is el akarta érni, hogy vezető tisztségben eltöltött szolgálati időként számolják el nekik azt az időszakot, amelyben mellette dolgoztak.
Máshol, több fizetésért
A lap szerint az EP-ben nehezen tudták feltartóztatni az elnök törekvését, és nem is teljesen, hiszen Markus Engels esetében Martin Schulz keresztül tudta vinni elképzelését. Engels 2012-től Schulz közbenjárására az EP berlini tájékoztatási irodájában kapott munkát, méghozzá olyan szerződéssel, amelynek alapján Brüsszelben volt a munkahelye. Az úgynevezett hosszú távú kiküldetés révén Engels a fizetése 16 százalékának megfelelő külszolgálati pótlékhoz jutott, és csak 2012-ben több mint 16 ezer euró értékben számolt el útiköltséget, pedig szinte mindig Berlinben volt.
Az EP sajtóosztálya német hírportálokon idézett közleményében azt írta, hogy a parlamentnek "nincs tudomása munkatársak szabályellenes áthelyezéséről vagy előléptetéséről".
Takarékos megoldás
A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című lapnak az EP egy szóvivője azt mondta, hogy azért alkalmazták a hosszú távú kiküldetés formáját, mert takarékosabb megoldás volt, mint nagy számú Brüsszel-Berlin szolgálati utat finanszírozni.
Az EP költségvetési ellenőrző bizottságának (CONT) elnöke, Ingeborg Grässle ezt másként látja. Szerinte az eset azt jelenti, hogy Martin Schulz hosszú távú kiküldetéshez, vagyis 16 százalékos adómentes pótlékhoz és napidíjhoz juttatta egy munkatársát, akinek elő sem kellett vennie a bőröndjét, mert továbbra is berlini otthonában lakhatott. "A szabályokat nem ilyen esetekre alkották" - állapította meg Ingeborg Grässle, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.
A Der Spiegel felidézte, hogy a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) készített egy "Schulz-dossziét" a volt EP-elnök kifogásolható ügyeiről. Azonban Markus Engels és az elnöki kabinet további négy tagjának támogatását nem politikai vetélytársak kifogásolják, hanem az EP-ben dolgozó hivatalnokok, olyan bürokraták, akikre nem jellemző a politikai sárdobálás - tette hozzá a Der Spiegel.
A kedvenc vendéglő
A CDU/CSU egyelőre nem teregette ki a dosszié tartalmát, így csak néhány részlet ismert, köztük az, hogy Martin Schulz kedvenc strasbourgi vendéglője egy előkelő, drága étterem. Sajtóértesülések szerint a CDU elnökségében nem örülnek annak, hogy kiszivárogtak részletek, és ugyan még nem döntötték el, hogy miként reagáljanak az SPD támogatottságának lendületes emelkedésére, de arról már határoztak, hogy kerülik a személyeskedést a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás kampányában, így például nem hozzák szóba Martin Schulz fiatalkori alkoholbetegségét, és azt sem, hogy nem tett érettségi vizsgát.
A CSU szerint sem ilyen ügyekkel kell foglalkozni. Az SPD-s jelölt politikáját kell támadni, és nem a személyét - mondta Horst Seehofer CSU-elnök, bajor miniszterelnök a Der Spiegelnek nyilatkozva. Megjegyezte: "ugyan kinek használna, ha arról beszélnénk, hogy melyik vendéglőbe járt Martin Schulz".
Martin Schulz január vége óta az SPD kancellárjelöltje. Színre lépése óta pártjának országos választói támogatottsága a 20-23 százalék közötti sávból 30 százalék fölé emelkedett. Egy vasárnap ismertetett felmérés szerint már meg is előzte a CDU/CSU-t; az Emnid adatai szerint az SPD 33 százalékon áll, ami a kutatóintézet vizsgálataiban példátlan mértékű, 12 százalékpontos emelkedés az egy hónappal korábbihoz képest, míg az Angela Merkel kancellár vezette jobbközép pártszövetség 5 százalékponttal 32 százalékra gyengült.
A FAS kommentárja szerint Martin Schulz a Der Spiegel leleplezései miatt első alkalommal kényszerül védekezésre, és az EP-ből kikerült dokumentumok rendkívül veszélyesek számára, mert felvetik azt a kérdést, hogy miként kérhet támogatást egy politikus a - Martin Schulz visszatérő fordulata szerint - "keményen dolgozó és szabálykövető emberektől", ha ő maga megsérti a szabályokat, és hogyan léphet fel a politikai elitben bekövetkező változás reményének képviselőjeként, ha ő maga is protezsálja kegyeltjeit.
A Martin Schulz körüli médiafelhajtás és a felmérési eredmények nagy lendületet adtak az SPD-s jelöltnek, "de mélyre zuhanhat, aki magasra száll" - tette hozzá a FAS.
Azonban a lap szerint az EP-elnökség idejéből származó ügyek nem alkalmasak arra, hogy botrányt okozzanak, a többi között azért, mert az iratokból kiderül, hogy az EP igazgatása ellenállt az elnök törekvéseinek, és azért sem, mert amikor a CDU-s Hans-Gert Pöttering volt az EP elnöke, az uniópártok embereivel kivételeztek.

Megszűnt egy csomó illeték – ezekért mostantól nem kell fizetni

2017. február 21., Privátbankár, MTI
Megszavazta egy csomó közigazgatási illeték és díj eltörlését az Országgyűlés.
Ennek következtében március 1-től nem kell illetéket fizetnünk egyebek mellett az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Továbbá ingyenes lesz a családi név korrekciójára irányuló eljárás is.
Könnyebb lesz csokot is igényelni, nem kell fizetni ugyanis az ehhez szükséges jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítványért sem. A teljes bürokráciacsökkentő-csomag összesen 1,2-1,3 milliárd forint megtakarítást jelent majd a vállalkozásoknak, míg a lakosságnál 400 millió forint marad majd.
Egyszerűbb lesz vállalkozni, gazdálkodni
A döntést követően a vállalkozóknak is könnyebb lesz az élete, nem kell illetéket fizetniük azoknak, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban ezentúl a közzétételi költségtérítést sem kell majd fizetni. Az építőiparban 3000 forint lesz a hatósági bizonyítvány kiadása, a nem hiteles, elektronikus tulajdonilap-másolatot pedig évente kétszer díjmentesen lehet ezentúl lekérni.
A módosítás értelmében illetékmentes lesz az öntözési berendezések engedélyezésnek eljárása és a közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése, továbbá a szétaprózott termőföldek egyszerűbb egyesítése miatt megszűnik a telekalakítási eljárásért fizetendő díj. A döntés érinti az igazságszolgáltatást is: a továbbiakban nem kell díjat fizetni az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés és a szakterület kiterjesztése esetén.

Jégárban a tiszacsegei komp


<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kX5qwDjznwc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Az elszabadult tiszai kompon ragadt az éjjeliőr, helikopterrel kellett kihozni
http://hvg.hu/itthon/20170213_Az_elszabadult_tiszai_kompon_ragadt_az_ejjelior_helikopterrel_kell_kihozni
Elsodorta a jégzajlás a tiszacsegei kompot hétfő reggel, az éjjeliőr az elszabadult és a folyó közepén a jégtáblák közé szorult járművön rekedt – közölte a település polgármestere.
Szilágyi Sándor azt mondta, hogy a Tiszacsege és Ároktő között közlekedő komp a csegei parton vesztegelt, amikor a zajló jég a vastag drótköteleket szétpattintotta, és a járművet mintegy 500 méteren át sodorta a Tiszán.
Ezután a komp a jégtáblák között megrekedt, a szakemberek attól tartottak, hogy egy újabb jégmozgás összeroppantja a járművet – tette hozzá a helyszínen tartózkodó polgármester.
A férfit végül honvédségi helikopterrel mentették ki.

Véget ért a komp-saga: Kiskörére vontatták a kompot
Egy jégtörő hajó vontatta be a Tiszacsegén a jégzajlásban elszabadult kompot.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jégtörő hajója csütörtök délután a kiskörei téli kikötőbe vontatta a meglehetősen viharvert tiszacsegei kompot, amelyet a partról sodort el a Tiszán végigvonuló jeges áradat - közölte az Országos Műszaki Irányító Törzs az MTI-vel. 
Ezzel végül jó vége lett a történetnek, amely már a hét eleje óta húzódott. 
Íme a komppal történt legfontosabb események hétfő óta:
A Tiszacsege és Ároktő között közlekedő kompot még hétfőn ragadta magával a zajló jég, rajta egy emberrel, Janival, akit később helikopterrel mentettek ki
A vízi járművet tovább sodorta a jeges folyó. Szerdán Tiszafürednél a 33-as út hídjánál, majd az éjszaka folyamán a jégfolyam közepén Tiszaörvénynél tűnt fel.
Csütörtök délelőtt viszont a tiszaderzsi szűkületnél megállt a jármű.
Csütörtökön késő délután a Jégtörő VIII. végül kiszabadította és elvontatta.
A komp most már a kiskörei téli kikötőben állomásozik.
Az OMIT egyébként külön kiemelte, hogy a Tiszán levonuló jeges árvíz miatt a Kisköre alatti folyószakaszon változó intenzitású jégzajlás tapasztalható, amely folyamatosan közelít Szolnokhoz. Ennek következtében nagy mennyiségű, több órán át tartó zajló jég és uszadék jelenhet meg a következő időszakban. Ezért a szakemberek felhívták a vízi eszközök tulajdonosainak figyelmét, hogy lehetőség szerint távolítsák el azokat a mederből, vagy erősítsék meg rögzítésüket. A kompok és pontonhidak tulajdonosai, üzemeltetői szintén számoljanak vízszintváltozással, jég, uszadék megjelenésével, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket - tették hozzá.

Partra húzták a híres csegei kompot, elég rossz állapotban van
Körülbelül 15 millió forintba kerül a jeges árban megrongálódott tiszacsegei komp felújítása – olvasható a Dehir.hu-n. A köztévének a csegei polgármester azt mondta: volt, aki azt javasolta, hogy nevezzék el az újjászülető kompot Janinak.
Három hétig is eltarthat a tiszacsegei komp felújítása, amelyet múlt hétfőn sodort el a jeges ár, fedélzetén a Jani nevű éjjel őrrel együtt, akit végül honvédségi helikopterrel mentettek ki.
Megrongálódott a komp fedélzete és a gépház is. A hatalmas jégdarabok felszakították a gépház oldalát és elgörbítették a hajtókerék lapátjait. A fedélzet deszkáit ki kell cserélni – olvasható a hírportálon.
Az aknák szárazak viszont, tehát maga a komptest nem sérült annyira, hogy elsüllyedjen – mondta Lévai Zoltán, a komp üzemeltetője. A helyreállítása körülbelül 15 millió forintba kerül.
A komp elsodródása után négy nappal, körülbelül ötven kilométerrel lejjebb, a tiszaderzsi szűkületnél állt meg. Pénteken vontatta eredeti kikötőjébe egy jégtörő hajó. Tiszacsegére kedden érkezett meg az a csörlő, amellyel a kompot kihúzták a szárazra, hogy megvizsgálhassák.
A javításra az önkormányzat költségvetéséből csoportosít át pénzt, de számítanak vis maior támogatásra is. A tervek szerint március második felében fejezhetik be a felújítást. Ezután újra kell vizsgáztatni a járművet, hogy ismét szállíthassa az utasokat, autókat Tiszacsege és Ároktő között.
A köztévé is beszámolt a komp partra húzásáról. A tudósítás szerint Tiszacsegén a múlt héten új szólás született: sodródunk, mint Jani a komppal.
Szilágyi Sándor polgármester azt nyilatkozta, hogy a komp elszabadulása sok olyan embert is megérintett, akikre nem is gondolt. A hivatalba sok email érkezik, és volt, aki azt javasolta: nevezzék el a kompot Janinak. 
Hozzátette: vannak további kárai is az önkormányzatnak, a kikötőjük is sérült ugyanis.

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

2017. február 21. 
Százhuszonegy évvel ezelőtt, 1896. február 21-én született a Krassó-Szörény vármegyei Oravicabányán Mihalik Kálmán, a Székely himnusz zenéjének szerzője.
Apja Kassáról származott, anyja csíki székely asszony volt. A kolozsvári piarista gimnáziumban érettségizett, majd a kolozsvári egyetem orvosi karára iratkozott be. Az első világháború félbeszakította tanulmányait, két évig a fronton szolgált. A vesztes háború után az egyetemmel Budapestre, majd Szegedre költözött, végzése után kutatóorvos, tanársegéd lett.
Mihalik 1921-ben zenésítette meg a székelyudvarhelyi születésű, szintén az első világháború után Magyarországra költözött Csanády György költő, hírlapíró, szerkesztő költeményét. Szerzeményüket 1922. május 22-én énekelte először egy lánykar a Csanády által alapított Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SZEFHE) “májusi nagyáldozat” névre keresztelt első ünnepélyes találkozóján. Az eredeti vers címe Kantáta volt, a SZEFHE gyűlésén is ezen a néven csendült fel, Csanády ezután változtatta a címet Székely himnuszra.

Mihalik Kálmán síremléke a szegedi temetőben

A bemutatót Mihalik csak fél évvel élte túl, alig huszonhat évesen, 1922. szeptember 6-án tífuszban elhunyt. 
Temetésén – a Csanády által szerkesztett Új Élet című lap tudósítása szerint – a gyászoló közönség a Székely himnusszal búcsúztatta, “hogy kísérje azt, aki életében csak dalolni tudott, még szenvedésében is”.
A dal viszonylag nehéz zenéjét és egyesek szerint képzavaros szövegét sokan és sokat bírálták, mégis szájról szájra terjedt, ma már több, kisebb eltéréseket tartalmazó változata forog közszájon. (Az eredeti versben például “Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!” áll, de ma így éneklik: “Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”)
Népszerűségét semmilyen hatalom nem tudta kikezdeni, pedig Erdélyben – a második bécsi döntést követő néhány évet kivéve – a kommunista rezsim bukásáig betiltották, éneklését büntették. Magyarországon 1941 és 1944 között az iskolában kötelezővé tették tanítását, de ekkor még nem vált általánosan népszerűvé. A cserkésztalálkozókon azonban rendszeresen énekelték, terjedését segítették az erdélyi származású értelmiségiek és szervezeteik.
A szocializmus idején Magyarországon is tiltották a “nacionalista, soviniszta” Székely himnusz előadását, de így is a magyarság összetartozásának kifejezőjévé vált, a néhány strófa a néma ellenállást jelentette. A művet a 2009-ben Székelyudvarhelyen tartott Székely Önkormányzati Nagygyűlés Székelyföld himnuszává nyilvánította, Erdélyben a Csíkszeredai Sportklub és a gyergyószentmiklósi Progym jégkorongcsapat, a székelyudvarhelyi FK teremlabdarúgó-csapat és KC kézilabdacsapat, valamint a sepsiszentgyörgyi Sepsi Sic női kosárlabdacsapat mérkőzései előtt vagy után a hazai nézők el szokták énekelni. Magyarországon a dalt tömegrendezvényeken gyakran éneklik a Himnusszal és a Szózattal együtt. A vers és a dal emlékművét 2009-ben avatták fel Szegeden, a fából faragott, kereszt alakú kopjakapu mellett a két szerző egész alakos szobra áll.
Mihalik Kálmán sírjának holléte a halála után eltelt évtizedekben csaknem feledésbe merült. Pontos helye csak a rendszerváltás környékén vált ismertté, az Erdélyi Kör tagjai akkor újra megváltották a sírhelyet és rendbe hozták a sírt. Halálának kilencvenedik évfordulóján avatták fel a zeneszerző, orvos méltó, központi sírhelyét a szegedi Belvárosi temető főbejárata mellett, kopjafás síremlékét Gál Imre székely fafaragó készítette.
[Forrás: ultrasinfo.com]

Ki kell tenni a többnyelvű helységnévtáblákat Kolozsváron az elsőfokú ítélet szerint

2017. február 21.
A táblabíróság honlapján időközben megjelent ítélet szerint csak a román-magyar kétnyelvű táblát kell kihelyezni. A többi kérést elutasították. * 
Első fokon megnyerte a kolozsvári többnyelvű táblák perét a Minority Rights Egyesület, az ítélet szerint ki kell helyezni a többnyelvű helységnévtáblát - tudtuk meg Szőcs Izabellától, a felperes képviselőjétől. 
Az ítélet egyelőre nem jelent meg a Kolozs Megyei Táblabíróság honlapján, az ítéletről a szóvivő tájékoztatta a felperes képviselőjét. 
Az indoklás hiányában egyelőre még azt sem tudni, hogy a benyújtott két kérelem közül melyiket hagyta helyben a bíróság: azt, amelyben magyarul és románul, vagy azt, amelyben németül is kérték a helységnévtábla kihelyezését. A polgármesteri hivatal 15 napon belül fellebbezhet a döntés ellen. A részletekre visszatérünk. (hírszerk.)

2017. február 20., hétfő

FUEN PRESIDENT ATTENDS THE CONGRESS OF MEMBER ORGANISATION MPP

14.02.2017 - PRESS RELEASES
Loránt Vincze, President of the Federal Union of European Nationalities (FUEN) was invited by the FUEN member Hungarian Civic Party (MPP) to attend its congress on February 11th in Satu Mare / Szatmárnémeti, Romania. RMDSZ President Hunor Kelemen and several representatives of the kin-state Hungary were also present at the general assembly, which re-elected Zsolt Biró as President of the MPP.
“Our goal, the goal of the European national communities is clear: we want to stay and live in our homeland, we want to use our mother tongue and protect our culture with our own institutions. In general, we would like to decide on matter regarding our communities ourselves, in autonomy.” – said Loránt Vincze about the scope of FUEN. 
He spoke about the struggles that the political representation of Hungarians faced in Romania, until it became obvious that there is a great need for solidarity, common goals and joint action. The FUEN President also stressed that dissonance is a luxury that only societies lacking values and vision can afford. Mr Vincze praised the partnership between the RMDSZ and the MPP, two FUEN member organizations representing the Hungarian community in Romania. The cooperation started in 2014 with the MPP’s FUEN membership application also supported by the RMDSZ and it has recently resulted in a successful common election list under the logo of the RMDSZ and a joint parliamentary group in the Romanian Parliament. Now, they are already preparing the 2017 FUEN Congress in Cluj-Napoca / Kolozsvár / Klausenburg, Romania
Regarding the Minority SafePack’s case President Vincze told the audience that the European Commission continuously ignored minority issues claiming that it had no competence in this matter. The MSPI was an elaborate answer to break this attitude and even though it was refused at first by the Commission, the initiators won the first appeal in the history of the European Citizens’ Initiative. “We would very much like to see this initiative turned into law and then we could proudly say that the journey we had started in 2011 eventually led to success in Brussels.” – concluded FUEN President Loránt Vincze in Satu Mare / Szatmárnémeti.

Igy ünnepli Mátyás király születésnapját az RMDSZ

2017. február 20.
Díjazással, táncelőadással és rendhagyó versmondással ünnepeli Mátyás király születésnapját csütörtökön a Kolozs megyei RMDSZ. 
"Az előző évektől eltérő műsort szervez a Kolozs megyei RMDSZ csütörtökön, 4 órai kezdettel Kolozsvár Főterén, a Mátyás szoborcsoport előtt.Az eseményen kiállításra kerülnek a gyerekek által beküldött rajzok, illetve a Mátyás király álruhában pályázatra beérkezett munkákat is itt díjazzák, és sok más érdekes program van készülőbe" - olvasható a közleményben.
„Idén töltené 574-ik életévét Hunyadi Mátyás, aki többek közt királyként is tevékenykedett. Marketingesei kiváló szakemberek voltak, számos legenda, mítosz, történet terjeszti igazságosságának hírét. Érdeklődő figuraként tartják számon, szerette az irodalmat, a törcit, a tudományokat, többnyire pártolta is őket. De mit közünk van nekünk hozzá? Ha most volna vezetőnk, akkor is szeretnénk és igazságosnak tartanánk? És ha az ő korában éltünk volna? Mit adhat az egykori uralkodó a mai fiatalság, gyerekek számára? Idén is meglepetés bulit szervezünk neki február 23-án, ahol gyerekek mutatják be, hogy mit jelent számukra saját történeteik, rajzaik által, szólunk hozzá alkalmatosságra írt versekkel, és ha ünnep, akkor legyen tánc is. Reméljük, Kolozsváron nem csak ő, de mi is otthon érezhetjük magunk általa” – hirdeti a Facebook esemény.

Tavaly 1624-határsértőt fogott el a határrendészet

2017. február 20.  MTI
A határrendészet éves jelentése szerint 2016-ban 1624-en próbálták törvénytelenül átlépni Románia határait - közölte hétfőn a Digi24 hírtelevízió. A határsértők száma 20 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi adathoz képest, de így is tízszer kisebb mint a Bulgáriában előállított határsértők száma.
A határrendészet honlapján elérhető adatok szerint a határsértők többsége Szerbiából és Bulgáriából próbált a zöld határon bejutni Romániába. A legnagyobb migrációs nyomás a román-magyar-szerb hármas határ térségére nehezedett. A hatóságok 1075 illegális belépőt tartóztattak fel a déli, délnyugati határszakaszon, 549 emberrel szemben pedig akkor intézkedtek, amikor illegálisan akarták elhagyni az országot. A határsértők többsége a zöld határon próbálkozott, de 197 személyt járművekben elbújva találtak meg.
Alexandra Popescu, a határrendészet szóvivője a hírtelevíziónak elmondta: az elmúlt évben 351 szervezett csoportot fogtak el a zöld határon, akiket 140 személy segített az átlépésben. A Digi24 azt is hozzátette, hogy a hazai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) tavaly 15 embercsempész ellen emelt vádat.
A legtöbb határsértő Irakból, Szíriából, Afganisztánból és Törökországból származik. Közülük csak kevesen fejezték ki abbéli szándékukat, hogy Romániában maradjanak. Legtöbbjük azt közölte a hatóságokkal, hogy valamely nyugat-európai országba szeretne eljutni.
A határrendészet éves jelentésében megállapította, hogy Románia nem szerepel a migrációs főútvonalakon, ennek ellenére a déli, dél-nyugati határaira továbbra is erős migrációs nyomás nehezedik. A határrendészet 2017-ben is a legfontosabb feladatai közé sorolta az illegális határátlépések visszaszorítását, megelőzését.

Ismét nagy sikert arattak Székelyföld turisztikai értékei a Romexpón

2017. február 19., közlemény
A vasárnap véget érő bukaresti nemzetközi turisztikai vásáron, a Romexpón Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai egyesületeinek kínálata csábította Székelyföldre az érdeklődőket – számolt be a háromszéki önkormányzat sajtóirodája.
Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója elmondta, ebben az évben egy megújult arculattal vettek részt az Országos Turisztikai Vásáron. Szavai szerint életet, dinamizmust, sokszínűséget vittek a székelyföldi standdal a vásárra. Nemcsak szórólappal reklámozták a térséget, hanem minden napra beterveztek egy-egy hagyományos interaktív tevékenységet, ahol a látogatók gyógyvizet kóstolhattak, mézeskalácsot díszíthettek és a bútorfestést is kipróbálhatták.
Ezek mellett a kézművesekkel a pantomim Pufi színház bevonásával növelték az érdeklődést a Székelyföld stand iránt. „Az odalátogatók elmondása szerint már többen jártak Székelyföldön, ahol nagyon jól érezték magukat és bármikor szívesen visszatérnek. A vásár során a legnagyobb kereslet a húsvéti ajánlatok iránt volt, erre az alkalomra több ilyen turisztikai csomagot is összeállítottunk, legyen az gyógyturizmus, nemesi- vagy aktív turizmus vagy egyszerűen üdülési kínálat az év bármelyik periódusában” – fogalmazott az igazgató.
A Székelyföld stand Hargita megyei részénél a több napos programokat kínálták az érdeklődőknek, ezek a csomagok több, a megyében található helyszínt és eseményt is érintenek. A Hargita Megye Tanácsa által létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója, Mezey Zsolt tapasztalatai szerint a korábbi évekhez képest sokkal többen látogattak a standhoz, kíváncsibbak voltak az emberek, hosszabb beszélgetést igényeltek a megye turisztikai látványosságairól, hagyományairól, valamint voltak olyanok is, akik korábbi pozitív tapasztalataik miatt szívesen visszatérnének, és további lehetőségeket kerestek.
„Egyre érdekesebb lesz Székelyföld, mint turisztikai desztináció. A Hargita megyei standhoz látogatók többsége a nyári programokat kereste, és a szálláslehetőségek mellett az iránt érdeklődtek, hogy milyen programokon tudnak részt venni, tehát ha több napos tartalmas csomagokat tudunk ajánlani a turistáknak, akkor többen és szívesebben látogatnak megyénkben. Kevesen keresték az extrém sportokkal kapcsolatos tevékenységeket, inkább relaxációs hétvégéket keresték, a víz közeli élményeket, mivel tudják, hogy sok itt a borvízforrás, jó a levegő, valamint az itteni gasztronómiáról is kérdeztek” – osztotta meg a Romexpón szerzett tapasztalatait Mezey Zsolt.
Orbán Dénes Albert, a Szovátai Turisztikai Információs Központ irodavezetője kiemelte: „Idén először Maros megye is részt vett a februári Országos Turisztikai Vásáron, kiegészítve ezzel a Székelyföld standot, amely figyelem felkeltő arculattal, programokkal és ajánlatokkal képviselte a térséget a rendezvényen. Bár Maros megyének is vannak turisztikai látványosságai és Szováta városa kiemelkedő látogatottságnak örvend Székelyföldön belül, ennek ellenére fontosnak tartjuk az egységes brand és kommunikáció használatát.”
Az idei Romexpó is bizonyítéka annak, hogy a külföldi országok csábító turisztikai csomagjai, ajánlatai mellett a belföldi turisták nagy százalékban választják Románia és ezen belül a Székelyföld nyújtotta pihenési és kikapcsolódási lehetőségeit.

Dragnea: a pletykák szerint a multik kiküldték az alkalmazottaikat tüntetni

2017. február 20. 
A pletykák szerint a multinacionális cégek arra biztatták, sőt, fizették saját alkalmazottaikat, hogy menjenek tüntetni a kormány ellen - jelentette ki Liviu Dragnea PSD-elnök a Romania TV-ben
.Dragnea ismét felemlegette, hogy furcsának találta, hogy egy "külföldi tőkével rendelkező bank vezetője" (Steven van Groningen, a Raiffeisen Bank romániai vezérigazgatója) tüntessen a kormány ellen. A PSD-elnök ugyanakkor információkat kért a SRI-t ellenőrző parlamenti bizottság vezetőjétől a multikkal kapcsolatban. 
A bizottságelnök, Adrian Tutuianu a maga során korábban bejelentette, hogy ők meg a SRI-től várnak információkat, mivel szerinte ha a multik támogatták a tüntetéseket, az nemzetbiztonsági kérdés lehet.
[Forrás: Transindex.ro, Hotnews.ro]

Wass Albertre emlékeztek a székelyek

2017. február 20. 
Halálának 19. évfordulója alkalmából Sepsiszentgyörgyön szombat délután hajtottak fejet Wass Albert emberi nagysága előtt.
Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert a mezőségi Válaszúton született 1908. január 8-án, az USA Florida államának Astor városában hunyt el 1998. február 17-én. A neves erdélyi magyar író, költő, szerkesztő a második világháború, illetve Észak-Erdély újbóli román elfoglalása után emigrált nyugatra, 1951-től Amerikában élt és dolgozott. Egy kommunista népbíróság 1946-ban távollétében halálra ítélte egy koncepciós perben, hamis vádak alapján, Romániában azóta sem sikerült rehabilitálni. 1997-ben megkapta a magyar állampolgárságot, de életében már nem került sor a hazajövetelére. Csupán végső kívánsága teljesült azzal, hogy hamvai Erdélyben, a marosvécsi kastély kertjében, a Kemény Jánosé mellett nyugszanak.
A sepsiszentgyörgyi megemlékezésre a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai által az író, katona, politikus és közéleti személyiség tiszteletére ültetett és a Bács család jóvoltából emléklappal megjelölt fánál került sor, a vártemplom falánál.
A Magyar Megmaradásért Mozgalom nevében elsőként felszólaló Bedő Zoltán újságíró az erdélyi magyarságot Trianon után vagyonából kiforgató, intézményeitől megfosztó és azóta is elnyomására törekvő bukaresti hatalom ármánykodásaira hívta fel a figyelmet. A szónok szerint Wass Albert azért esett ezek áldozatául, mert egy nemzet megtörését szellemi vezetői elhallgattatásával kell kezdeni.
A továbbiakban Bács Lilla és Rita sepsiszentgyörgyi, valamint Kurta Melinda és Vass Emőke kézdivásárhelyi diáklányok szavaltak Wass Albert verseiből, majd Bács Emese felolvasta a mindenkori magyar ifjúságnak címzett üzenetét. Ezt követően a Bács család, a Magyar Erdélyért Egyesület és Kézdivásárhelyi Székely Tanács képviselői, illetve magánszemélyek helyezték el az emlékhelynél koszorúikat és virágaikat az egyik legolvasottabb – ha nem a legolvasottabb – erdélyi magyar író tiszteletére.
(Forrás: Székely Hírmondó)

2017. február 19., vasárnap

SZUPER IMMUNERŐSÍTŐ AZ APRÓ GOJI BOGYÓ

MALINA ADRIENN
A goji bogyó a világon a második olyan gyümölcs, amely a legnagyobb mennyiségben tartalmaz C-vitamint, farkasbogyó vagy közönséges ördögcérna néven is szokták emlegetni. Legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy 500-szor annyi C-vitamint tartalmaz súlyarányosan, mint a narancs, és többet, mint bármilyen más gyümölcs. A hagyományos keleti gyógyászat már több mint 5000 éve használja. A tradicionális kínai gyógyászatban évezredek óta különleges és fontos szerepe van a lícium gyümölcsének. Az utóbbi időben a nyugati orvostudomány érdeklődését is felkeltette, mivel egyre nagyobb sikereket ért el a rákkutatás, az öregedés, az immunfunkciók és a cukorbetegség javításának terén.
VITAMINOKBAN, ÁSVÁNYOKBAN, AMINOSAVAKBAN GAZDAG
A goji bogyó a B-vitaminnak és az antioxidánsoknak is gazdag forrása, amelyek a káros szabadgyökök ellen védik meg a szervezet sejtjeit. Az A-vitaminnak is kiváló forrása, de B1-, B2-, B6- és E-vitamint is tartalmaz, amelyek kiváló antioxidánsok. Gazdag továbbá poliszacharidokban, amelyek az immunrendszert erősítik. 18 különböző aminosavat tartalmaz és bőséges káliumforrás is. 21 nyomeleme közül a legértékesebb a germánium, amely ritkán fordul elő élelmiszerben, és amely rákellenes hatású. Szív- és bőrvédő hatása is ismert.
E-vitamint is tartalmaz, ami ritkán fordul elő gyümölcsökben, csak gabonában és magvakban. Több fehérje (13 százalék) található benne, mint a teljes kiőrlésű gabonában. Esszenciális zsírsavakat is tartalmaz, amelyek szükségesek a szervezet hormontermeléséhez, és az agy és idegrendszer tökéletes működéséhez. Ezen kívül az antioxidáns karotinoidok egész tárházát tartalmazza, beleértve a béta-karotint is, és a zeaxantint, ami a szemet védi.
ERŐSÍTI AZ IMMUNRENDSZERT
Vizsgálatok igazolták, hogy már 5-10 mg/kg napi dózis esetén is egy hét után nőtt a szervezet leghatékonyabb betegség ellen küzdő immunsejtjeinek aktivitása. A goji bogyóban található ásványi anyagoknak köszönhetően több féle ráksejtet is elpusztíthat. Meggátolja a ráksejtek osztódását, amely által csökken azok reproduktív kapacitása, emellett alkalmas ólommérgezés kezelésére is, mivel gátolja a T-sejtek redukcióját és késlelteti az ólom által kiváltott allergiás reakciót. De segít az emésztési zavarok leküzdésére, és védelmet nyújt a kóros elhízás ellen is, így nem csak belülről nyújt egészséget a testnek, de kívülről is.
ÖREGEDÉSGÁTLÁS, LÁTÁSJAVÍTÁS, SZEXUALITÁS – ERRE IS JÓ! 
A gojit tradicionálisan az életkor meghosszabbítására, a test fizikai erejének és a szexuális potencia növelésére használják. Már az ősi Kínában is népszerű látás javító volt, sőt szexuális impotencia kezelésére is használták és használják a mai napig. Kutatások beszámoltak arról, hogy a goji fogyasztása jelentősen növelte a vér androgen szintjét, ami által a páciensek sokkal energikusabbnak érezték magukat. Éppen ezért a goji legendásan híres vágyfokozó hatásáról is.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Goji_bogy%C3%B3
A goji bogyót, a piros színű, nyers termést elrágcsálva, a szárított bogyókat vagy vízbe áztatva teába (müzlivel, turmixokhoz), de akár főzve is különböző kásákkal fogyasztják. Fogyasztásának tulajdonítják a hosszan tartó fiatalos közérzetet, szépséget, erőt, kitartást. A világ több részén afrodiziákumként ismerik. A nagy mennyiségű C-vitaminon kívül 18-féle aminosavat és 21-féle ásványi anyagot is tartalmaz.
Az aszalvány főbb beltartalmi értékeinek összehasonlítása a kajszibarackkal:

Goji bogyó aszalva
Kajszibarack aszalva
100 g-ban mért érték
Energia (kcal)
370
226
Fehérje (g)
11,7
2,5
Cukrok (g)
67,7
46,3
Zsírok (g)
8,2
0,28
Rostok (g)
10
13
C-vitamin (mg)
29
3,8
Kalcium (mg)
112
55
Kálium (mg)
1132
1520
Béta-karotin (mikrogramm)
7400
2280

A goji bogyó (Lycii fructus) az ördögcérna (Lycium) nemzetségbe tartozó egyes fajok ehető terméseinek neve. Angolwolfberry nevének magyar fordítása révén nevezik farkasbogyónak is. Az Ázsiából, főként Kínából származó aszalt gyümölcsöket gyógyhatása miatt fogyasztják.
A ördögcérna (Lycium) nemzetség sok (80-130) faját nevesítik, mivel az egész világon elterjedt növénycsoportról van szó. Sokuk elkülönítése bizonytalan, hisz esetleg csak a földrajzi elterjedés miatt kapott eltérő nevet egy lényegében egyező növény. Mivel a burgonyafélék családjába tartoznak, éretlen termésük nagy mennyiségű szolanint tartalmaz.
Lycium barbarum: Vékony vesszőkből álló tövis nélküli bokrot alkot. Kis levelei lándzsa alakúak, nyéllel, virága lilás. Termése vörös, ehető.
Lycium chinesis: Vékony vesszőkből álló tövis nélküli bokrot alkot. Kis levelei kerekded alakúak, nyél nélkül, virága lilás, tövise nincs. Termése vörös, ehető.
Lycium europaeum: Erősebb vesszőkből álló tövises bokrot alkot. Kis, húsos levelei lándzsa alakúak, nyél nélkül, virága lilás. Termése vörös, enyhén mérgező lehet. Fiatal hajtásai főzve ehetőek.
Atropa belladonna, vagyis nadragulya, melyet szintén neveznek farkasbogyónak is: Különálló, fásan elágazó növény. Levelei akár tenyérnyiek, tövistelen. Virága fakó lila. Termése fekete, erősen mérgező. A fentiektől könnyen megkülönböztethető, csupán nevében azonos.
Az ördögcérna -25 °C-ig télálló, minden kerti talajon jól fejlődik. Szereti a napos, félárnyékos helyet. A növény erőteljes növekedésű, 4 m magasra is megnő, és a 2. évtől már teremhet. Egylaki növény, azaz nem igényel külön porzófát. Virágai nyáron élénk lilás színűek, augusztustól októberig pedig korallvörös bogyókat terem. Évente ritkító metszést igényel. Magról történő vetése bizonytalan kimenetelű.
Forrás