2018. április 30., hétfő

Ingatlanpiaci meglepetés: országos első Csíkszereda lakásdrágulásban

2018. április 27.,   Pengő Zoltán
Három hónap leforgása alatt 17,8 százalékkal drágultak a lakások, jelenleg átlagban 820 euróba kerül egy négyzetméter. A legolcsóbb megyeszékhely Resicabánya, ott csupán 470 euró az átlagár. A legnagyobb ütemű ingatlandrágulást Csíkszeredában jegyezték.
Valamennyi város közül Csíkszeredában drágultak legnagyobb mértékben a lakások az első negyedévben az ország leglátogatottabb szakportálja, az imobiliare.ro adatai szerint. A székelyföldi városban március végén 17,8 százalékkal kerültek többe az ingatlanok, mint január elején, a négyzetméterenkénti átlagár 820 euró volt.

Fotó: Kovács Boglárka

A drágulási rangsorban Turnu-Severin került a második helyre, 7,7, a harmadikra pedig Suceava 7,4 százalékkal. Az árrobbanás ellenére Csíkszereda még mindig nem tartozik a drága városok közé, boldogok lennének a kolozsváriak és a temesváriak, ha ugyanannyi pénzért tudnának ingatlant venni, mint a szeredaiak. A kincses városban a lakások átlagára 75 százalékkal magasabb, mint Hargita megye székhelyén, 1480 euró/négyzetméter, Temesváron pedig 1150 euró/négyzetméter.
Szabó Lehel, a Well ingatlanközvetítő ügynökség vezetője megerősítette, hogy az imobiliare.ro adatai megfelelnek a valóságnak. „Elégedetlenkednek is az ügyfelek, akik lakást szeretnének vásárolni” – nyilatkozta a szakember a Maszolnak. Véleménye szerint a rohamos drágulás alapvető oka az, hogy a városban és környékén nem épülnek középkategóriás ingatlanok, hanem jobbára csak felsőkategóriások.
Az építőanyagok ára Csíkszeredában ugyanakkora, mint Kolozsváron, Brassóban vagy Marosvásárhelyen, a munkaerő sem sokkal olcsóbb, azonban a középkategóriás lakásokért nem lehet annyi pénzt elkérni, mint a tehetősebb városokban, ezért ódzkodnak tőlük a fejlesztők.
Szabó Lehel számított rá, hogy Csíkszeredát is eléri az ingatlanpiaci drágulás, ami a legtöbb erdélyi városban az elmúlt egy-két évben ment végbe. „Nálunk minden később történik. A gazdasági válság is később ért el hozzánk, máshol már össze volt omolva az ingatlanpiac, amikor nálunk még semmit sem lehetett érezni” – mondja a Well vezetője, aki arra számít, hogy a folyamat tartós lesz, akár évekig növekvő pályán maradhatnak az árak.
Kolozsvárhoz semmi sem mérhető
Bár Kolozsváron az átlagkereset lényegesen magasabb, mint Csíkszeredában, utóbbiban viszonylag kisebb anyagi erőfeszítést feltételez a lakásvásárlás. A városban egy 80 négyzetméteres lakás átlagos ára 65 600 euró, ami 14 évi és kéthavi Hargita megyei átlagfizetéssel egyenértékű. A nagyobbik székely megyében a nettó átlagbér 386 euró. Kolozs megyében hiába 575 euró az átlagfizetés, mert egy 80 négyzetméteres lakás átlagáron 118 400 euróba kerül, ez az összeg pedig 17 évi és kéthavi fizetésnek felel meg.
A megyeszékhelyek közül Resicabányán lehet legolcsóbban ingatlant vásárolni, egy négyzetméter ott csak 470 euróba kerül. Ez a kolozsvári árnak mindössze harmada. Az egykori kohászati- és gépipari központban már 37 600 euróért meg lehet vásárolni egy 80 négyzetméteres, háromszobás ingatlant, ami szinte pontosan megegyezik a helyi 404 eurós átlagbér 8 éves összegével. Ennyi pénzért Kolozsváron egy garzont lehet kapni.

Horthy - Kádár - Orbán

Az alábbi cikk írója kicsit elragadtatta magát, amikor az említett nevek mellé a diktatura szót is rendelte, hiszen szinte egyikre sem lehetne alkalmazni! Sőt, ismerve a két már nem élő államvérfiú életútját köztudott, hogy közülük csak az elsőnek sikerült egy tökéletesen lerombolt gazdaságú országból egy normális országot teremteni, igaz ugyan autokrata módon, de mindenképpen a magyar nép nevében. Horthy idejében teljesen normális volt, minden európai országban ha a kommunista mozgalmat betiltották Horthy-korban kaptak a nők választójogot  előszőr míg a nyugati országokban ez sokkal később lett törvényesítve. A rassista törvényeket is nagyon késön vezették be Magyarországon pedig mindenhol általánosak voltak az USA-ban a 60-as 70-es évekig. Ezért nem igen lehet diktátornak nevezni.
Furcsa mód az ahogyan az alábbi cikk írójának nem tünt fel, hogy összehasonlítása több szempontből is sántít, hiszen a baloldali államférfiút nem a nép választotta meg, hanem egy idegen hatalom bábjaként sikerült neki 33 évig fennmaradni és a "gulyáskommunizmust" megterenteni... Tehette hiszen a nagyhatalom katonasága az országban ezt biztositotta, de lényegében ő csak egy szimpla végrehajtó volt! Hiányos történelmi ismeretre vall hogy az is, hogy Kádárt és nem Rákossyt nevezi diktátornak a cikkíró! Persze az is lehet, hogy csak egy nemtelen csúsztatást hajt végre.
A cikk írója azt is elfelejtette , hogy a harmadik államférfiút pedig kétharmados többség választotta újra - demokratikus választás útján! Éppen ezért egy demokratikusan megválasztott államférfiút "diktátornak" nevezi semmiképp sem lehetne!
A cikk írója nagyon gyenge eszmefuttatással próbálja a jelenlegi a sajtószabadságot összeboronálni a kommunista és a náci bárdok alatt sinylődő sajtós közösséget. pedig látható, hogy a ballib sajtótermékek nemcsak a kritikai eszközöket, hanem a valótlanságokatb állítanak, a hazugságokat használják fel és az ellenségsekedést propagálják, miközben a kormánysajtót azzal vádolják, hogy azok osztják meg a magyar közvéleményt. A megszünt ballibes sajtóorgánomokat inkább a piaconmaradásban való gyengeség és a nehéz gazdasági élet valamint az állami reklám megrendelések elmaradása és sajtótámogatások lecsökkenése okozta, nem a politikai "boszúnak" lettek az áldozatai.
Ami a szólásszabadságot illeti azzal ugye mindenki egyetért, hogy pl. fasiszta, náci, stb. eszmék ne nyerhessenek teret. Az ilyen eszméknek nem szabad teret adni. De ki húzhatja meg a határt?
A többi következtetéseiben is téved a cikkíró, de ha elolvassuk a blogját mindjárt megértjük, honnan származik a magas undora  amit a magyarsá iránt érez. A Morpheus álnév alatt lényegében egy olyan egyén "létezik" aki fél mindentől. Pedig ha megnézzük mit is jelent az az álnév amit választott igencsak fura, de ha elolvassuk miként értelmezi a saját szerepét már érthető, mért van a balibbesek oldalán : "Morpheus a görög és római mitológia egyik fontos alakja, akit az ókorban az álmok isteneként tiszteltekM orpheus tehát az álomvilág ura, annak a világnak vezetője, ahová mindannyian időről időre eljutunk és ahová mindannyian vágyunk - akár alszunk, akár ébren vagyunk - mert ott minden lehetséges" Igaz megadja a választás lehetőségét is azzal, hogy igy folytatja: "A piros és kék kapszula is ott vár rád és a választás csakis rajtad áll." , de ezt csak azért teszi, hogy irásaiért ne lehessen beperelni...
Orbán nem diktátor. Horthy autoriter rendszerét meg se közelíti. Orbán egy irányított demokráciát követ, amiben neki nem kell átadnia a hatalmat. Nincsenek betiltott pártok, nincsenek cenzusok a választójog esetén (kivéve életkori), minden ember úgy szavazhat, ahogy akar. 
Az is fura, hogy semmiképpen sem esik egybe a választottt álnév és a kiválasztott kép, hiszen a görögöknél kevés a valószínűsége annak, hogy egy néger irástudót találjunk, hogy a tudosokról ne is szóljunk. Zöld Sára
Morpheus. 2018. április 29.,
Történelmünk utolsó 100 évét három diktátor határozta meg, akik együttesen 1920 és 2020 közt (megelőlegezve, hogy az elkövetkező két évben minden marad úgy, ahogyan most van) pontosan 71 évig kormányozták Magyarországot. Az első Horthy Miklós volt: 1920 és 1944 közt (24 éven át), a második Kádár János: 1956 és 1989 közt (33 éven keresztül), a harmadik pedig Orbán Viktor 1998-2002, és 2010 óta (vagyis 2020-al bezárólag 14 éven át. Persze 2022-ig lesz miniszterelnök, de a kerek 100 esztendő miatt vegyük most a 2020-at alapul). Egy jobboldali konzervatív, egy szocialista és egy jobboldali nemzeti rendszer követte egymást, melyekben közös volt, hogy antidemokratikus módon működtek, bár nem egyforma mértékben. Kádár időszakát az egypárti diktatúra jellemezte, szovjet függésben, Horthy és Orbán pedig autokráciát valósítottak meg, egyikük a Hitler vezette Németországgal, másikuk pedig a Putyin vezette Oroszországgal építve ki szoros kapcsolatokat. 
A három rendszer ugyanúgy marginálta a pártokat: Horthy betiltotta a kommunistákat (1921. évi III. tc.) és nyílt választásokat tartott (lehetővé téve a nyomásgyakorlást), Kádár egyetlen pártot sem engedett működni (csak a kommunistákat), Orbán pedig belülről bomlasztja az ellenzéki szervezeteket és ellehetetleníti a civilek működését. Mindhárom rendszer korlátozta a szabad sajtó működését is: Horthy alatt a baloldali újságírók "rejtélyes" halála volt jellemző (pl. Somogyi Béla és Rózsa Ferenc megöletése), Kádár csak pártlapokat engedett működni, Orbán pedig kiszorítja a az ellenzéki orgánumokat és újságokat a közéletből (lásd: Népszabadság, Class FM, Lánchíd Rádió, Magyar Nemzet, megyei lapok ... stb megszűnései). 
Mindhárom rendszer ellenségképeket gyártott, melyekkel manipulálni tudta a lakosságot: Horthy a trianonista nyugatot démonizálta (pedig valójában az antant segítette hatalomra), Kádár a nyugati mételynek tartott imperialistákkal riogatott, Orbán meg azt akarja elérni, hogy legfőbb ellenségeinknek az EU vezetőket és a migránsokat tekintsük. Mindhárom rendszer szoros kapcsolatokat ápolt bizonyos nagyhatalmakkal: Horthy Németországgal, Kádár a Szovjetunióval, Orbán meg a keleti diktatúrákkal, így Oroszországgal, Kínával, Törökországgal ... stb. Mindhárom rendszer kialakította a maga példaképeit és ikonjait: Kádár a nagy kommunista vezetőket és elődöket (Marxt, Lenint), Horthy a konzervatív magyar arisztokratákat, Orbán pedig a történelmi múltunkból vett példákat, például: Tisza Istvánt, Klebelsberg Kúnót, Horthyt ... stb. Mindhárom rendszer kitermelte a maga külön elit kasztját, a megkülönböztetett, kiváltságosokat: Kádár a párt-főtitkárokat (akiknek bármit lehetett), Horthy a vitézeket (hiszen a vitéz rendben csak hívei kerülhettek), Orbán meg az oligarchákat és a Fidesz-vállalkozókat. Mindhárom rendszer hosszú távra rendezkedett be, jelentős szerviensi kört kialakítva, akiket érdekeltté tett a hatalom kiszolgálásában, így egy-egy, több évtizedes korszak fűződik neveikhez: Horthy-kor, Kádár-kor, Orbán-kor. 
A magyar néplélek mindig kedvelte az erőskezű vezetőket, a korszakokat teremtő vezéreket, kormányzókat, diktátorokat, akik országunkat a jellegzetes pannon-gőg jegyében világhatalmi tényezőkké tették (vagy azt hitték, hogy azzá teszik). Horthy a Nagy-Magyarország visszaállításáról álmodozott, Kádár a legnagyobb hidegháborús tömb élenjáró államává és legvidámabb barakkjává tette hazánkat, Orbán pedig az egész EU -val áll szemben, miközben azt hiszi, ha Kínával és Oroszországgal "barátkozik", akkor egyenrangú lesz velük, Magyarország pedig világhatalmi tényezővé válik. Mindhárman rosszul mérték fel helyzetüket: Nagy-Magyarország visszaállítása helyett előbb a nácik, majd a kommunisták fosztották ki hazánkat (és rombolták le városainkat), a Szovjetunió úgy omlott össze, hogy Magyarország jelentéktelen kisállam maradt, mely a rendszerváltás utáni versenyben még le is maradt KGST beli társaitól, ma pedig a nagy keleti diktatúrák (Oroszország, Kína) inkább kihasználják kétkulacsos szerepünket és afféle trójai falóként tekintve ránk csak felhasználnak arra, hogy befolyást (és infókat) nyerjenek az EU működésében. Végül érdemes megjegyezni: mindhárom rendszerben fontos szerepet töltött be egy-egy karhatalmi erőszakszervezet: a Horthy idején a szuronyos puskákkal járöröző csendőrség, Kádárnál az ÁVH örökébe lépő BM - állambiztonsági szolgálat, Orbánnál pedig a TEK és a felbérelhető kopaszok (lásd: liget-tüntetés, Nyakó féle ügy).
Zárásul feltehetjük a kérdést: vajon képesek vagyunk e tanulni történelmünkből és végre nem diktátorokat szolgálni? Aligha. Legalábbis a felerészben ázsiai, felerészben európai identitású magyarság egyik része biztosan nem. De kérdés az is: vajon megértjük e valaha, hogy a magyarság csak akkor vívhatja ki tiszteletét a népek közösségében, ha becsületes úton jár? Vajon tudunk e mit kezdeni egy igazi demokráciával, mely csak egyetlen egyszer, 1989 és 2010 közt fordul elő történelmünkben? A válaszokat a jövő rejti és csak az idő tudja megválaszolni. De a jelenlegi helyzetet elnézve nagyon nem úgy tűnik, hogy a helyes úton járnánk. Már megint.

Megvan az új brit belügyminiszter

2018. április. 30.
Sajid Javidot nevezte ki belügyminiszterré hétfőn Theresa May brit miniszterelnök. Javid Amber Ruddot váltja a belügyi tárca élén.
Rudd vasárnap éjjel nyújtotta be lemondását, miután kiderült, hogy az illegálisnak minősített bevándorlók kitoloncolásának belügyminisztériumi gyakorlatával kapcsolatban akaratlanul ugyan, de félrevezető tájékoztatást adott a londoni alsóháznak.
A 48 éves Sajid Javid eddig az önkormányzatokért és helyi közösségekért felelős miniszter volt Theresa May konzervatív párti kormányában, de korábban, még az előző tory kormányfő, David Cameron idején a kulturális, média- és sportügyi minisztériumot, illetve az üzleti ügyek minisztériumát is vezette.
Javid pakisztáni bevándorlók gyermekeként született Nagy-Britanniában, apja buszsofőrként dolgozott, csakúgy, mint London munkáspárti polgármesterének, a szintén pakisztáni bevándorló családban született Sadiq Khannak az apja.
(BBC, MTI)

Vályogfal van, csatorna nincs

nepszava.hu 2018. ápr 30. 
Egyes alföldi megyékben a házak harmada vályogból épült, a lakások 12 százaléka nincs rákötve a csatornahálózatra, viszont az otthonok negyede 100 négyzetméternél nagyobb - lakáskörkép.

Még állnak a kerti vécék - Fotó: Shutterstock

A lakhatási körülmények folyamatosan javulnak, de azért még több százezer lakást kellene fejleszteni - ez derül ki a KSH napokban közzétett lakáskörülményekről szóló statisztikáiból, írj a portfolio.hu
A lakott lakások átlagos alapterülete 2016-ban 82 négyzetméter volt, 4 négyzetméterrel több, mint a megelőző, 2011. évi népszámláláskor. Az ok az, hogy az az újonnan épített otthonok nagyobbak - ma már minden negyedik otthon tágasabb, mint 100 négyzetméter. (A legkisebb, 30 négyzetméter alatti lakások közel fele a háború előtt épült.)
Ami az infrastruktúrát illeti 2016-ban a háztartások 98 százalékában csobogot vezetékes víz (ez az arány 1970-ben kevesebb, mint 50 százalék volt). A csatornázási helyzet már nem ilyen rózsás: az otthonok 12 százaléka nincs rákötve a hálózatra, így a szennyvízelvezetés kevésbé korszerű módjait kénytelen használni. (Több mint 70 ezer lakást sújt a szennyvízelvezetés teljes hiánya.)
A modern építési módok, technológiák alkalmazásával és a régebbi építésű lakások korszerűsítésével folyamatosan nő a lakásállományf komfortossága - állapítja meg a mikrocenzus. 1990-ben az összkomfortos lakások aránya nem érte el a 40, a komfort nélküli vagy szükséglakásoké meghaladta a 20 százalékot. Mára a két legmagasabb komfortfokozatba (összkomfortos és a komfortos kategóriába) sorolt lakások aránya 95 százalékra nőtt - igaz, az összkomfortos lakások aránya még mindig egy hajszállal elmarad a kétharmadtól. Vagy jóval többel: Nógrád valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében éppen csak alkások fele összkomfortos, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében annyi sem.
A lakások közel 30 százaléka 1960 előtt épült - azaz majdnem hatvan éves, vagy öregebb. A lakott otthonok kétharmada téglafalazatú, 14 százaléka panelelemekből épült, 13 százaléka vályogból épült. A vályog az Alföldön volt kedvelt alapanyag: Jász-Nagykun-Szolnok megyében 37, Békés és Bács-Kiskun megyében 31-33 százalék körüli volt a vályoglakások aránya, de Tolna, Szabolcs-SzatmárBereg és Csongrád megye lakott lakásainak is közel negyede ebből az alapanyagból épült

Egy Toyota a bolygó legnépszerűbb darabja

Kissé sótlan, kissé unalmas, viszont megbízható, és a világ legtöbb pontján ezt a típust választják az újautó vásárlók

Az idei első negyedévben nem változott a helyzet: ahogy 2017 végén, most is a Toyota Corollából vásárolnak világszerte a legtöbbet.
A Focus2Move szervezet 2010 óta folyamatosan bővíti globális újautó-adatbázisát, s mostanra a világ legteljesebb körű eladási statisztikáival büszkélkedhetnek, amely 140 ország és 320 autómárka teljesítményét fogja át. Erre a páratlanul gazdag és részletes, 300 különböző statisztikai forrásból táplálkozó adatbázisra épül a Global Top 100-as lista, amely az adott időszak nemzetközi újautó-eladási rangsorát tartalmazza.
A Ford nagy platósára is óriási a kereslet, viszik is rendesen
Ezt a listát pedig 2018 első negyedévének végén – ahogy a 2017-ben is– a Toyota Corolla vezeti: a típus összes változatából nem kevesebb mint 192 422 darab fogyott világszerte az év első három hónapjában.
Európai gyártók közül a VW került be a Top 3-ba, a Golf igazi slágermodell
A típus eladásai 4,4 százalékkal nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest, a Corollából 30,5 százalékkal többet vásároltak, mint a második legnépszerűbb típusból (Ford F-széria), míg a harmadik helyen álló Volkswagen Golfhoz képest közel 40 százalék az alsó-középkategóriás Toyota előnye.
A Toyota a Top 10-es mezőny legnagyobb számban eladott márkája, ugyanis a Camry is bekerült ide…
A japán márka diadalmenete ezzel még nem ért véget: a világranglista negyedik helyén a Toyota RAV4 áll 122 646 darabos eladással (+14,6%), ami új értékesítési világrekord a szabadidőjárművek kategóriájában. Szintén a Top 10-ben szerepel a Toyota Camry szedán, 102 120 eladott autóval (+15,3%).
…valamint a SUV-ok közül egyedüliként a RAV4-es is, így biztosítva a japán cég világszintű elsőbbségét
Ezzel a Toyota az első negyedéves Top 10 legnagyobb számban eladott márkája: az élmezőnyben szereplő három típusából összesen 417 208 darab talált gazdára világszerte, míg a második helyezett Volkswagen három legkelendőbb modelljéből (Golf, Tiguan, Polo: 366 149 darab) 12 százalékkal kevesebbet adtak el az év első negyedében.
AB

Belebukott a bevándorlási botrányba a brit belügyminiszter

2018. április 30., 
Amber Rudd brit belügyminiszter Londonban 2018. április 24-én. (EPA / ANDY RAIN)

Benyújtotta lemondását vasárnap este Amber Rudd brit belügyminiszter. A Downing Street közölte, hogy Theresa May miniszterelnök elfogadta Rudd lemondását
Amber Rudd – aki Theresa Mayt követte a belügyminiszteri tisztségben – abba a hirtelen rendkívüli erővel fellángolt belpolitikai botrányba bukott bele, amely az egykori brit gyarmatokról az elmúlt évtizedekben Nagy-Britanniába áttelepült bevándorlókkal szembeni brit kormányzati bánásmód miatt robbant ki.
Rudd az utóbbi napokban egymásnak ellentmondó hivatalos nyilatkozatokat tett arról, hogy voltak-e a belügyi tárcának kijelölt “célszámai” a tisztázatlan jogi státusú egykori bevándorlók és leszármazottaik kitoloncolására, és arról, hogy neki pontosan mennyi információja volt erről az ügyről.
A londoni alsóházban tett minapi nyilatkozatában először azt mondta, hogy nem volt tudomása ilyen kitoloncolási tervszámokról. Nem sokkal később azonban kénytelen volt elnézést kérni, miután The Guardian című baloldali brit napilap közölt egy belső leiratot, amelyet a belügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője küldött tavaly Amber Ruddnak, és amely egyértelműen utalt ilyen célszámok létezésére. Ráadásul vasárnap este a lap közzétett egy olyan levelet is, amelyet Rudd maga írt Theresa May miniszterelnöknek “nagyra törő és megvalósítható” kitoloncolási célszámok kijelölésének szükségességéről.
A botrány közvetlen előzményeként ugyancsak a The Guardian feltárta, hogy a konzervatív párti brit kormány az elmúlt években egyre több olyan nagy-britanniai lakost minősített illegális bevándorlóvá, akik, vagy akiknek közvetlen felmenői a II. világháború után, a felbomló brit gyarmatbirodalomból települtek át Nagy-Britanniába és a korabeli nemzetközösségi törvény alapján brit állampolgárságot kaptak.
Őket és leszármazottaikat közkeletűen Windrush-nemzedéknek nevezik Nagy-Britanniában, mivel a háború utáni első bevándorló csoportok között volt az a 693 egykori gyarmati polgár, aki az Empire Windrush nevű személyszállító hajón érkezett Jamaicából Londonba 1948-ban.
A The Guardian feltáró riportja szerint az elmúlt időszakban – részben még Theresa May belügyminisztersége idején – a Windrush-nemzedék számos tagja kapott hivatalos értesítést a brit kormánytól, hogy számítson közeli kitoloncolására, mivel nincsenek olyan hiteles okmányok, amelyek bizonyíthatnák tartózkodási jogosultságukat.
Az érintettek zöme Nagy-Britanniában született, vagy kisgyermekként 50-60 éve érkezett az országba, az elmúlt évtizedekben törvényesen dolgozott és adót fizetett, abban a tudatban, hogy brit állampolgársága van. Közülük sokan arról számoltak be, hogy a kitoloncolással fenyegető hivatalos értesítések mellett az utóbbi időben a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) is gyakran megtagadta tőlük az ellátást.
A gyorsan belpolitikai botránnyá fajuló ügy kirobbanása után Amber Rudd – egyik utolsó belügyminiszteri ténykedésével – a múlt hét elején bejelentette az alsóházban, hogy a belügyminisztérium leállította a kitoloncolási értesítések kiküldését, és az érintettek soron kívül, ingyen kérelmezhetik állampolgársági státusuk rendezését.
Amber Rudd személyében a Konzervatív Párt egyik legelkötelezettebb EU-párti politikusa távozik a kormányból. A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott – a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert – népszavazás kampányában Rudd a bennmaradás mellett érvelő tábor prominens politikai személyisége volt, és többször is nyilvánosan összecsapott Boris Johnsonnal, a jelenlegi brit külügyminiszterrel, a kilépésért kampányoló konzervatív párti szárny frontemberével.
Rudd a népszavazás után vette át a belügyi tárca vezetését Theresa Maytől, aki David Cameront váltotta a miniszterelnöki székben. Cameron, aki szintén a további brit EU-tagság mellett kampányolt, a referendum után lemondott és kivonult a brit nagypolitikából.
Forrás: MTI

A szupervonat fejlesztők már a Közel-Keletért versenyeznek

2018. április 30.,
Egyre élesedik a verseny a Hyperloop-ot (szupergyors vákuumvasutat) üzemeltető két vezető vállalat, a Hyperloop Transportation Technologies (HTT) és a Virgin Hyperloop One között.
A Hyperloop a vasúti tömegközlekedés jövője, ahol az utasszállító kapszulák egy légritkított csőben haladnak, melyeket egy lineáris motor hajt meg. Az ötlettel nem más állt elő, mint Elon Musk, aki kijelentette, hogy ez az új szállítási rendszer a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés után az ötödik önálló rendszer lenne. Az elképzelést sokáig abszolút futurisztikusnak tartották, ám mára számos országban megkezdődött az építése.
Mint azt Bibop Gresta, a HTT ügyvezető igazgatója elmondta a CNBC-nek, a vállalat „az utasokra összpontosít”.
„Mi vagyunk az első olyan cég, amely valóban megvalósítja ezt a technológiát, és mi építjük az első kereskedelmi vonalat Abu-Dzabiban” – tette hozzá. Gresta szerint éppen ezért a „hyperloop” márkanév is az ő cégét illeti, és más vállalatnak nincs joga ezt a nevet használni.
A HTT egyike a szupervasutat fejlesztő számos vállalat egyikének. Az elgondolás alapja egy csővezeték, melyen belül alacsony légsűrűségű vagy vákuum-közeli környezetben, kompressziós vagy mágnes-levitációs meghajtással hermetikusan zárt kocsik („kapszulák”) félpercenként követik egymást, mintegy 1220 km/óra sebességgel száguldva. A csővezeték mehet a föld alatt, avagy oszlopokon a föld felett – utóbbi esetben az energiaellátás talán teljes egészében megoldható lehetne a tetőn elhelyezett napelem-sorral.

A HTT Hyperloop-elképzelése. Kép forrása: HTT

A HTT újabban a Közel-Keleten kíván terjeszkedni: a nagysebességű szállítási rendszerrel a Dubaj, Abu-Dzabi és Szaúd-Arábia közötti utazási időt akarnák lerövidíteni.
A Közel-Keleten a HTT legfőbb riválisa a Virgin Hyperloop One, a verseny pedig azért folyik, hogy melyik vállalat tud előbb működőképes rendszert kiépíteni.
Gresta 2020-ra ígérte a debütálást Abu-Dzabiban, Richard Branson, a Virgin Group vezérigazgatója pedig azt mondta, hogy 2-3 éven belül látja reálisnak az első hálózat elindulását.
Forrás: CNBC / Kitekintő / Wikipédia

XXIII. Bánsági Magyar Napok

Temes  2018. április 27., 
Május 7., hétfő
10 óra és 12 óra – TEMESVÁR – Bartók Béla Elméleti Líceum:
TÜNDÉRÓVODA – Lukácsy Katalin budapesti színművésznő zenés, verses, mesés, vidám, interaktív illemtanórája óvodásoknak és kisiskolásoknak.
19 óra – TEMESVÁR – Csiky Gergely Állami Magyar Színház, stúdióterem:
Görgey Gábor: WIENER WALCZER bűnügyi komédia, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása. Rendező: Szász Enikő.
Május 8., kedd
09 óra – TEMESVÁR – Gerhardinum Katolikus Líceum, díszterem:
TÜNDÉRÓVODA – Lukácsy Katalin budapesti színművésznő zenés, verses, mesés, vidám, interaktív illemtanórája óvodásoknak és kisiskolásoknak.
11 óra - ÚJSZENTES – óvoda épülete:
TÜNDÉRÓVODA – Lukácsy Katalin budapesti színművésznő zenés, verses, mesés, vidám, interaktív illemtanórája óvodásoknak és kisiskolásoknak.
17.30 óra – TEMESVÁR – Csiky Gergely Állami Magyar Színház, felső előcsarnok:
KÉPZELETVILÁG – Szücs Petra, 7 éves rajztehetség, a Bartók Béla Elméleti Líceum előkészítő osztályos növendéke rajzkiállításának megnyitója.
19 óra – TEMESVÁR – Csiky Gergely Állami Magyar Színház, stúdióterem:
ÖRÖK TÉL – a II. világháború után „malenkíj robotra” a Szovjetúnióba hurcoltakról szóló magyar film levetítése. Közönségtalálkozó, beszélgetés az alkotókkal: Köbli Norbertforgatókönyvíróval, Szász Attila rendezővel és Lajos Tamásproducerrel (Magyarország). Moderátor: Bartha Csaba, a Temesvári Rádió magyar adásának a szerkesztője.

Ivan Rioufol - A történelem szele Közép-Európa felől fúj - Mandiner cikke

2018. április 26.  Leimeiszter Barnabás
Két civilizáció feszül egymásnak: az európai és a muszlim, az erőpróba elkerülhetetlen lesz – mondja Ivan Rioufol, a Le Figaro vezető publicistája a Mandinernek. A reakciós nézeteiről ismert Rioufol csodálattal figyeli az európai identitásválság elleni mozgalmakat. Macront nárcisztikus figurának, Orbánt konzervatív forradalmárnak tartja, a politikai iszlamizmust pedig letörné, amíg lehet. Interjúnk.
Mit jelent 2018-ban reakciósnak lenni? Nem egyszerű választ adni a kérdésre, főképp Franciaországban, ahol ennek a jelzőnek a jelentése végtelenül tág, miután egy időben válogatás nélkül hajigálták a Sztálintól akár csak hajszálnyira is jobbra állók fejéhez.
2002-ben a baloldali Daniel Lindenberg nagy vitát kiváltó könyvben bírálta azokat az általa újreakciósnak nevezett értelmiségi elhajlókat, akik valamilyen módon megkérdőjelezték a hatvannyolc után kialakult, liberális társadalmi rendet. Lindenberg szerint ezek a jellemzően a baloldalról indult és sok esetben zsidó származású értelmiségiek újra kiszabadították a palackból a reakció szellemét. A feketelistán természetesen előkelő helyen szerepelt a fogyasztói, megengedő társadalom nagy kritikusa, Michel Houellebecq. De ott találjuk a kortárs, szépelgő erkölcsi fanatizmust ostorozó esszéistát, Philippe Muray-t (a Mandiner olvasói számára ismerősen csenghet a neve), ahogy Maurice G. Dantec sci-fi-írót, a történész Marcel Gauchet-t, valamint Alain Finkielkraut, Pierre Manent és Alain Badiou filozófusokat is.
Houellebecq utolsó interjújában elmondta: hízelgett neki, hogy neoreakciósnak titulálták, mivel jó társaságban találta magát, a baloldali értelmiség azonban egy ideje „igazán gonosszá” vált, mindenkire vádakat szór, aki valamit mondani merészel. Hasonlóképpen vélekedett Finkielkraut, Gauchet, Manent és Muray is, akik Lindenberg könyvére válaszul közös kiáltványban tettek hitet a szabad gondolkodás mellett.
A Mandiner kortárs francia gondolkodókkal indított interjúsorozatában a Republikánusok és a Nemzeti Front összebékítésére törekvő Jacques de Guillebon, az Új Jobboldal vezéralakja, Alain de Benoist, a Macron-párti, ám a transzhumanizmus veszélyeire figyelmeztető Chantal Delsol, a konzervatív anarchista Kévin Boucaud-Victoire, valamint a Nagy Felcserélés elméletét kidolgozó Renaud Camus nyilatkozott eddig lapunknak.
Most Ivan Rioufollal, a Figaro vezető publicistájával beszélgetünk. A 68 éves Rioufol büszkén vállalja a reakciós jelzőt, nemrégiben könyvet is írt arról, mit jelent számára ez a fogalom. Újságírói pályafutását a hetvenes évek közepén kezdte, 1985-től riporterként dolgozott a Figarónál, majd a lap különböző vezető pozícióiban dolgozott. 2002-től minden pénteken jegyzetei jelennek meg a francia jobboldal vezető lapjában. Publicisztikáiban kikelt a gyarmati múlt miatti szégyenkezés, az antirasszista ideológia, a nemzetállamokat elutasító európai eszmény, a mind fenyegetőbb iszlamizmus ellen.
Interjúnkban a humanista elnyomásról, Emmanuel Macron elnökségének első évéről, a francia jobboldal esélyeiről, a migrációról és 1968-ról is beszélgetünk vele.
***
Néhány éve könyvet írt arról, hogy ideje reakciósnak lenni – hangsúlyozva azért, hogy nem a Joseph de Maistre-féle reakcióról van szó, még ha osztozik is vele azon az örömön, hogy nemtetszést válthat ki a szalonok népéből. Hogyan határozná meg ma a reakciós értékeket?
A reakciós, ahogyan én értelmezem, és ahogyan az ájtatos prédikátorokkal szemben magaménak vallom ezt a jelzőt, olyasvalaki, aki kiáll a politikai reakció mellett. Így definiálja a fogalmat a régi, 1922-es Larousse-szótár. A reakciós tehát az, aki megkérdőjelezi a szellemi kényelmet, az uralkodó gondolkodást, a média megfélemlítését. Az új reakciós a haladás reakciósa. Szeretne kitörni egy egyenlőtlen játszmából, amely csak hazugságokat eredményezett.
A reakciós minden, csak nem ideológus.
A valóságban él, számba veszi azokat a borzalmakat, amiket a hamis gondolkodás hozott magával. Bizalmatlan a mindenáron való progresszizmussal szemben, és nem restell visszafordulni a bejárt úton, ha a múltban jobb volt. Reaktívabb természettel bír tehát, mint a konzervatív, aki a reakciós unokatestvérének nevezhető.
„A »humanista« elnyomás fojtogat bennünket: a szabad gondolkodást megfojtják az etnikai vagy szexuális kisebbségek előtti kötelező hajlongások” – írja. Honnan eredeztethető ez az elnyomás, és hogyan nyilvánul meg a hétköznapi életben?
Ez az elnyomás elhallgattatja azokat, akik megkérdőjeleznék a védelmezett kisebbségeket és a zsarnokságukat. Rasszista, fasiszta, szexista, iszlamofób, homofób, röviden szélsőjobboldali az, aki bírál egyes kisebbségi csoportokra jellemző magatartásokat vagy gondolkodási módokat. A marxizmustól örökölt új dialektika szerint ezeket a csoportokat alávetettnek és így szükségszerűen áldozatnak állítják be. Az osztályharcnak vége: immár a rasszok, a nemek, a vallások harcolnak egymással. Egy hozzám hasonló újságíró, aki arra törekszik, hogy hűen leírja a tényeket, amiket maga előtt lát, azzal szembesül, hogy a gondolatait meghamisítják és kiforgatják. Azzal vádolják meg, hogy gyűlöletet kelt, meg hogy kétségbe vonja a békés együttélést. Hála Istennek, a tények makacs dolgok. A tisztán gondolkodó emberek ráébrednek a valóságra. De mennyi időt vesztegettünk el!
Ön szerint „a forradalom, amellyel Emmanuel Macron hivalkodik, nem más, mint megtévesztés, kommunikációs trükk”, Macron uralma pedig „egy haldokló világ agóniáját hosszabbítja meg”. Hogyan értékeli a Macron-elnökség első évét?
„Minden korszak álarcosbállal végződik” – írta Nicolas Gómez Dávila. Ő ihlette legutóbbi könyvem címét: Macron, a nagy álarcosbál. Macron kiválóan szemlélteti a két korszak közti átmenetet, még ha azzal büszkélkedik is, hogy ő az új világ megtestesülése. Valójában nem számolt le a régi világgal: elég csak arra gondolni, hogy újrahasznosította a francia technokrata apparátust, és reaktiválta a politikailag korrekt beszédmódot. Ennek eredményeként pedig még jobban eltávolította egymástól az eliteket és a népet. Elnöksége első éve alatt Macron úgy tett, mintha minden erejével a reformok végrehajtásán dolgozna, miközben nem tudott válaszolni arra az identitásválságra, amely lerontja a franciák közérzetét. Igaz, ő úgy gondolja, hogy a válság elsődlegesen gazdasági és társadalmi jellegű. Ebben a téves diagnózisban rejlik a nagy gyengesége.
A elnök „zsarnoki és éretlen vérmérsékletéről” beszél, ugyanakkor sokan csodálják benne azt, hogy visszaállította az elnökség tekintélyét, megértette a szimbólumok fontosságát. Miképpen írná le Macront, az embert?
Kétségtelen, hogy a két elődjéhez, Nicolas Sarkozy-hez és főképp François Hollande-hoz képest Macronnak sikerült emelnie az elnöki tisztség imidzsén. Elismerem, hogy van érzéke ehhez, ami egyébként jól passzol Macron színház iránti rajongásához és meglehetős nárcizmusához.
Mindemellett tekintélyelvűséget is érzékelek nála. Amikor egyfajta „jupiteri” szerepre támaszt igényt, emlékeztetnie kellene magát arra az ókori Rómából származó mondásra, miszerint Jupiter az eszét veszi azoknak, akiket el akar veszejteni. Ő csak egy kis törzsőrmester, még ha így hepciáskodott is de Villiers tábornok előtt: „Én vagyok a maguk főnöke”. [Macron ezekkel a szavakkal kívánta helyretenni a katonai költségvetést érintő megszorítások miatt elégedetlenkedő katonai vezetőket, köztük mindenekelőtt Pierre de Villiers vezérkari főnököt, aki néhány nap múlva lemondott – a szerk.] 
A politikájában is tetten érhető ez a hozzáállás: a gyengékkel szemben erősnek mutatja magát, az erősekkel szemben viszont meghunyászkodik. A nyugdíjasokat vagy az autóvezetőket előszeretettel egzecíroztatja, míg a szalafisták és a Muzulmán Testvériség tagjai a legnagyobb nyugalomban élik a mindennapjaikat. Mindent összevéve intelligens embernek tartom őt, ám arroganciája és önelégültsége miatt meghökkentően ügyetlennek is.
Hogyan jellemezné az elnök kapcsolatát a francia médiával?
A médiumok többsége Macront támogatta az elnökválasztási kampány során, mivel azt ígérte, hogy gátat szab a populizmusnak. Azóta az elnök számos véleményformálóra egyfajta hipnotikus hatást gyakorol, akik az új, fehér Obamát látják benne.
A sajtó olyannyira alárendelődik Macronnak, olyannyira lenyűgözi őt a személyisége, hogy még az a megvetés sem sérti, amit az elnök az újságírók iránt tanúsít. Régebben az elnökséggel foglalkozó újságírók egy, az Élysée-palota udvarára nyíló irodában kaptak helyet, hogy mindig testközelből követhessék a történéseket, Macron hatalomra kerülése után viszont egy sötét, félreeső utcába költöztették őket, ez pedig a legkisebb botrányt sem váltotta ki.
Úgy véli, a jobboldali mozgalmak szövetsége Macron rémálma, amely a szocialisták és a kommunisták között több mint negyven éve kötött együttműködést venné mintául. De vajon a Republikánusok és a Nemzeti Front képesek lesznek túllépni ellentéteiken és nézetkülönbségeiken?
A jobboldali pártok uniója meg fog valósulni, a Republikánusok és a Nemzeti Front között ugyanis egyre jelentéktelenebbek a különbségek, mióta Marine Le Pen a centrum felé lavírozta az apjától megörökölt szélsőjobboldali pártot. Csupán a gazdasági kérdésekben vannak még eltérő álláspontok. Az egyesülés távlata nyilvánvalóan frászt hoz a baloldalra, amely egészen idáig úgy tudta bebiztosítani magának a győzelmeit, hogy ördögi színekben festették le a jobboldali mozgalmak közeledését.
Úgy tűnik, ma már Marine Le Pen is elismeri ennek a szövetkezésnek a szükségességét, a Wauquiez-féle jobboldal viszont továbbra is elutasítja a gondolatot. Ebben a kérdésben, úgy hiszem, Wauquiez téved: a jobboldalak közti lövészárok-háború abszurddá vált. Wauquiez azt kockáztatja a hajthatatlanságával, hogy nem tudja megértetni magát a választókkal, akiknek elegük van abból, hogy elrabolják a szavazataikat egy, a baloldal által kiszabott „erkölcsi elv” jegyében, miközben ők a hetvenes években gond nélkül lepaktáltak a Francia Kommunista Párttal, ami a legtotalitáriusabb kommunista párt volt Nyugat-Európában.
„Az amatőrizmus, ami egyaránt jellemző Jean-Marie Le Penre és lányára, Marine-ra, teljességgel idegen Mariontól. Mi több, azt a profi aprólékosságot észlelhetjük az esetében, amelyről Macron tett tanúbizonyságot mozgalma felépítése során” – írja a sokak által a tradicionális értékeket felvállaló jobboldal reménységeként számon tartott Marion Maréchal-Le Pen visszatérése kapcsán. [A pártalapító unokája, Marine Le Pen unokahúga 2012-ben visszavonult a pártpolitikától, idén februárban azonban beszédet mondott az amerikai konzervatívok fő seregszemléjén, a CPAC-en, majd bejelentette egy metapolitikai iskola létrehozását – a szerk.] Milyen szerepet játszhat majd a jobboldal újraalapozásában? 
Ő a francia politika sötét lova. Jelenleg fogadkozik, hogy nem kíván visszaugrani a politikai pocsolyába, és őszintének hiszem ezt a kijelentését. Egy ideológiai mátrix kidolgozásának szenteli az energiáit, ami jó módszernek tűnik számomra. Emellett liberális konzervativizmusa nyilvánvalóan összeegyeztethető azzal, amit a jobboldal egy jó része gondol. A Nemzeti Front állampártisága egyre inkább anakronisztikussá válik.
Nemrégiben interjút közöltünk a Nagy Felcserélés sok vitát kiváltó fogalmát feltaláló Renaud Camus-val. Az író szerint a felcserélés – a tömeges bevándorlás, a demográfiai elsüllyesztés, a nép és a civilizáció megváltoztatása és így tovább – a „hétköznapi, pőre valóság” Nyugat-Európában. Mit gondol Camus víziójáról?
Nagyon nagyra tartom Renaud Camus-t intelligenciájáért és műveltségéért, rendkívüli irodalmi tehetség. Kimagasló művészi érzékenysége nyomán olyan dolgokat is pontosan meglát vagy megérez, amikre sok hivatásos szociológus még csak gondolni sem merne, hát még hogy megvizsgálja őket. A népességcsere különféle jelenségei, amelyeket egyes kerületekben, városokban, sőt megyékben megfigyelhetünk, tények.
Párizs tizedik kerületének egyes részein, ahol lakom, az európai világ gyakorlatilag eltűnt,
a helyét pedig afrikai és maghrebi utcák vették át. A Nagy Felcserélésre vonatkozó meglátásai nem valamiféle összeesküvés-elméleten alapulnak, ahogy azt sok ellenfele állítja. Ha semmit nem teszünk, hogy visszaszorítsuk a tömeges bevándorlást, és nem vesszük fel a harcot az iszlamista terrorizmussal, amely az előbbi leple alatt bontakozik ki, 2050 Franciaországa semmiben nem fog emlékeztetni a száz évvel azelőttire. Camus-hoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy elengedhetetlen küzdenünk a multikulturalizmus ellen, valamint megvédeni a francia civilizációt, az emlékezetét, a nyelvét, a kultúráját, az erkölcseit, a tájait. Azzal viszont nem értek egyet, hogy ő ezt a nemzeti identitást etnikai alapon határozza meg. Szerintem ez az identitás nem lehet a fehérek előjoga, ennek ugyanis ma már nincs semmi értelme. Alexandre Dumas mulatt volt. Semmi sem hat meg jobban, mint amikor látok egy frissen franciává lett sárgát vagy feketét, aki a keblére ölelte Franciaországot, magáévá téve annak minden értékét.
A közelgő polgárháború című, 2016-ban kiadott könyvével arra kívánta figyelmeztetni „a némiképp kába közvéleményt, hogy olyasféle multikulturalizmust szenvedünk el, amiből akár egy polgárháború is kicsírázhat”. A polgárháborúnak ez az előérzete erősebbé vált a könyv publikálása óta?
Sajnos azóta több merénylet is tanúskodott a Franciaországot átszelő identitárius törésvonalról.
Két civilizáció feszül egymásnak: az európai és a muszlim.
A veszély abban áll, hogy az utóbbi kihasználhatja az előbbi bódultságát. Én a részemről elkerülhetetlennek gondolom az erőpróbát. Azt kívánom ugyanakkor, hogy ez az erőpróba törvényes, verbális, erkölcsi jellegű legyen. Úgy vélem, még van időnk arra, hogy megtörjük ez a totalitárius, szexista és antiszemita ideológiát, a politikai iszlámot, amely a sariát és annak tilalmait szeretné bevezetni Európában. 
„Vége az unió prédikálásának a békés együttélésről, a diszkrimináció elleni harcról, a migránsok befogadásáról. Vége a globalisták átkainak a rasszisták, a xenofóbok, a szélsőségesek ellen. (…) A határok eltörlésének gondolatán felépült unió pere megkezdődött” – írta az olasz választások után. Milyen módon kellene megreformálni az európai együttműködést, és mi lehet a kelet-európai országok szerepe ebben a folyamatban?
A történelem szele a kelet-közép-európai országok felől fúj.
Az ott élők tudják, mit jelent a totalitárius elnyomás, és a többségük elszenvedte az oszmán imperializmust. Nagy-nagy érdeklődéssel és csodálattal követem az európai identitásválságot megérteni képtelen unióval szemben kialakult ellenállási mozgalmakat. Orbán Viktor, akit megerősített az országgyűlési választásokon aratott győzelme, úton van afelé, hogy megtestesítse ezt a „konzervatív forradalmat”, amely végigsöpör a kontinensen. A francia jobboldal jól tenné, ha közeledne hozzá. Ami az uniót illeti, a népek védelmének, és nem a határok elutasításának távlatát szem előtt tartva kell újjáépíteni.
Éric Zemmour a nagy bomlasztás kezdeteként tekint 1968-ra. Ön hogyan emlékszik '68 májusának eseményeire, miképpen értékeli a hatvannyolcasok örökségét?
Hatvannyolcban 15 éves voltam, és úgy éltem meg ezeket a heteket, mint az elkényeztetett gyerekek komédiázását – hiszen azok is voltunk. Sokan ugyanakkor hamar komolyan kezdték venni magukat. Ösztönösen menekültem ettől a dogmatizmustól és az indoktrinációtól. Érdekes, hogy a korszak vezéralakjait, Daniel Cohn-Benditet és Romain Goupilt ma Emmanuel Macron nekihevült támogatói között találjuk. Úgy hiszem, Macronnal a relativizmusra és a jó érzésekre alapozott világ végét éljük, amely csak rettenetes dolgokat eredményezett.

2018. április 29., vasárnap

Megérkezett a Windows 10 legújabb frissítése

forrás: Prím Online, 2018. április 29. 
Továbbfejlesztett hangfelismerő funkcióval, idővonal alapú keresési móddal, digitális zajszűréssel segíti a felhasználókat az April Update, a Windows 10 legújabb frissítése. A korábban RedStone4 kódnéven ismert, minden eddiginél intuitívabb, gyorsabb és egyszerűbb verzió már elérhető.
A Gallup kutatása szerint az emberek negyven százalékának nem jut elég ideje azt csinálni, amit szeretne. A felmérés leszámol a multitasking mítoszával is, ugyanis kiderült, hogy míg több feladat párhuzamos futtatása a számítógépnek és az operációs rendszernek nem megterhelő, az embereknek annál inkább: a különböző teendők és feladatok között egyensúlyozva értékes időt veszíthetünk, visszaeshet a hatékonyságunk. Rohanó világunkban az egyik legnagyobb kincs az idő: az April Update pont az elvesztegetett időt segít visszaszerezni.
A Windows 10 legújabb frissítése minden eddiginél hatékonyabbá teszi a felhasználókat: a feladatok sokkal gyorsabban és eredményesebben elvégezhetők, legyen szó kreativitásról, szórakozásról vagy munkavégzésről.

Idővonal – keress gyorsabban, egyszerűbben, hatékonyabban
Fotók, dokumentumok, videók, prezentációk – a legtöbb ember rengeteg időt fecsérel el a gépén tárolt képek, dokumentumok böngészésével, miközben egy adott fájlt keres. Az idővonal (timeline) funkcióval azonban minden eddiginél könnyebbé válik a keresés, legyen szó egy nappal, egy héttel vagy egy évvel ezelőtti fájlokról vagy webhelyekről. Az idővonal ráadásul összeköti a számítógépen, illetve az Android vagy iOs alapú mobileszközön történő műveleteket is.
Focus Assist – Figyelemsegéd
A digitális zajban gyakran nehéz egy dologra koncentrálni, az értesítések hadában könnyen elkalandozik a figyelmünk. Az új funkciónak köszönhetően pár kattintással aktiválhatók azok a szűrők, amelyek a kiválasztott időszakban egyszerűen kizárják például a közösségi média értesítéseket vagy az egyéb zavaró, figyelmet elterelő funkciókat.
Megújul a Microsoft Edge
A zavaró tényezők kiszűrését a Microsoft Edge böngészője is támogatja: egy gombnyomással elnémíthatóvá válnak a hangos hirdetések vagy az automatikusan lejátszódó videós bejegyzések, a könyvek és dokumentumok pedig mostantól valódi teljes képernyős módban is megtekinthetők. Az intelligens, automatikus űrlapkitöltő funkciók pedig anélkül gyorsítják fel az online fizetést, hogy a felhasználónak aggódnia kellene az adatai biztonsága miatt.
A Windows 10 frissítése nem csupán minden eddiginél teljesebb körű felhasználói élményt hoz, hanem maximális biztonságot is. A Windows Defender beépített vírusvédelmi program valós idejű védelmet kínál az e-mailekben, az alkalmazásokban és a weben terjedő vírusok, kártevők és más szoftveres veszélyforrások ellen.

Vastag bőr: A helyi autonómiára hivatkozva minősítették alaptörvénybe ütközőnek a marosvásárhelyi iskola újraalapítását

http://www.itthon.ma/vastag-bor-helyi-autonomiara-hivatkozva-minositettek-alaptorvenybe-utkozonek-marosvasarhelyi-iskola-ujraalapitasat/
Nem lehet megtiltani a törvényhozásnak, hogy közbelépjen, ha a helyhatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a kisebbségek védelmében, ellenkező esetben a kisebbségi kérdés kizárólag helyi üggyé válna – állítja az a négy romániai alkotmánybíró, aki különvéleményt fogalmazott meg a marosvásárhelyi iskolaügyben.
A testület csütörtökön tette közzé annak a határozatnak az indoklását, amelyben alaptörvénybe ütközőnek minősítette a – felelősséget egymásra hárító helyhatóságok által tavaly felszámolt – marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvényt.
A kilenc alkotmánybíró közül öten értékelték úgy: a helyi autonómia elve sérülne, ha a parlament iskolaalapítóként lépne fel, és csak négy alkotmánybíró volt azon a véleményen, hogy a helyi autonómia elve nem írhatja felül a törvényhozás egyéb alkotmányos kötelezettségeinek teljesítését.
A többségi álláspont szerint a marosvásárhelyi iskola újraalapításáról szóló, az RMDSZ által előterjesztett és a kormánytöbbség segítségével februárban elfogadott törvény hatályba lépése a helyi autonómiát sértő beavatkozást jelentene a helyhatóságok hatáskörébe, hiszen a hatályos törvények szerint a közoktatás megszervezése, az iskolák alapítása, felszámolása, összeolvasztása vagy szétválasztása a helyi hatóságok kompetenciájába tartozik.
Az indoklás szerint az alkotmánybíróság nem a kisebbségi jogok vonatkozásában vizsgálta a törvényt, hanem abból a szempontból találta megalapozottnak az ellene emelt ellenzéki kifogást, hogy a jogszabály nem általános érvényű, hanem egyetlen jogi személy számára vannak jogkövetkezményei.
Bár egyetlen szavazaton múlott csak, de a törvény így elbukta az előzetes normakontrollt, az alkotmányossági óvást megalapozatlannak tartó alkotmánybírók – Marian Enache, Petre Lazaroiu, Simona-Maya Teodoroiu és Varga Attila – csak annyit tehettek, hogy írásban rögzítették különvéleményüket, miszerint a törvényhozás szerintük nem háríthatja a helyhatóságokra a kisebbségekkel kapcsolatos alkotmányos kötelezettségeit.
[Forrás: MTI]

Még mindig a BBTE a legjobb felsőoktatási intézmény Romániában

 2018. április 27. 
Ismét az első helyre sorolta a Times Higher Education a romániai felsőoktatási intézmények között a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet - írja közleményében a BBTE. Most egy olyan összesítésben szerepel a legjobb romániaiként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, ahol az úgynevezett Új Európa - 13 olyan közép-, kelet- és délkelet-európai országot jelöl, amelyek 2000 után csatlakoztak az Európai Unióhoz, így Bulgáriát, Csehországot, Ciprust, Horvátországot, Észtországot, Lettországot, Litvániát, Máltát, Lengyelországot, Romániát, Szlovákiát, Szlovéniát és Magyarországot - felsőoktatási intézményeit hasonlították össze. 
A 13 országból összesen 53 intézményt értékeltek különböző szempontok szerint: az oktatáshoz, a kutatáshoz, a társadalmi-gazdasági szférával való viszonyhoz és a nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő kritériumokat veszik figyelembe. 
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem az 53 egyetem közül a 17. helyre került. Romániából a Temesvári Nyugati Tudományegyetem a 29. helyen, a Bukaresti Tudományegyetem és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem a 31–40. helyen, a jászvásári Grigore T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem pedig a 41. helyen szerepel. 
Összességében a legjobb az észtországi Tartui Egyetem lett, míg utána következik Ciprusi Műszaki Egyetem, a Ciprusi Egyetem, a prágai Károly Egyetem, majd a budapesti Semmelweis Egyetem. Az említetten kívül Magyarországról még a következő intézmények szerepelnek a listán: Eötvös Loránd Tudományegyetem (11.), a Pécsi Tudományegyetem (13.), a Szegedi Tudományegyetem (18.), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (25.), a Debreceni Egyetem (27.) és a Budapesti Corvinus Egyetem (31-40.). 
Az országok szerinti rangsorban öt (5) egyetemével Románia a 13 ország közül a negyedik helyet foglalja el, Csehország (13), Lengyelország (12) és Magyarország (7) után. "Megfigyelhetjük, hogy ezen a szinten Románia teljesítménye leginkább éppen azoknak az egyetemeknek köszönhető, amelyeket az elmúlt időszakban a jelenlegi vezetés, a Valentin Popa tanügyminiszter úr által irányított Nemzeti Oktatási Minisztérium révén, a tandíjmentes helyek csökkentésére vonatkozó döntésével sújtott. 
A szankció pontosan ezeknek az egyetemeknek a versenyképességi területeit célozta meg – a magiszteri és doktori képzést –, így ezeknek az eredményeknek az elérése a minisztériumtól függetlenül, annak támogatása nélkül történt. 
Ugyanakkor, a legjobb Romániai kutatási teljesítményeken és a nemzetköziesítésen túl (amelyek pillanatnyilag megmenekültek a minisztérium támadásától), a minisztériumnak az oktatás és a munkaerőpiac minőségére vonatkozó álérvelésére ellenvéleményként megjegyezzük, hogy az oktatás és a társadalmi-gazdasági szférával kialakított viszony tekintetében ezek a hazai egyetemek mutatták fel a legjobb eredményeket, amelyeket az Európai Unióban Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa legkiválóbb egyetemeinek teljesítményeivel lehet összehasonlítani" – fogalmazta meg véleményt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vezetősége a frissen kiadott lista kapcsán. A BBTE első helye egyáltalán nem meglepő ebben a rangsorolásban, lévén Times Higher Education által tavaly novemberben összeállított, a világ egyetemeit felsoroló rangsorban is legjobb romániai felsőoktatási intézmény volt,

2018. április 28., szombat

Jobbik: első körben Sneiderék győztek

Népszava|2018. ápr 28. 
Ahogyan azt megírtuk, a Jobbik szombati kongresszusán a párt alapszabályának módosítása volt napirenden, két hét múlva pedig jön a tisztújítás. Abból, hogy a küldöttek elfogadják-e az elnökség által javasolt konstrukciót, következtetni lehet a tisztújítás eredményére is.
A legfontosabb kérdés az volt, a kongresszus rábólint-e arra az indítványra, hogy Vona Gábor lemondása után a pártelnök mellett elnökhelyettesi tisztség is legyen a Jobbikban. A személyre szabott elképzelés alapján Sneider Tamás lenne az elnök, Gyöngyösi Márton pedig a helyettese. Az elnökjelöltségért szintén induló Toroczkai László nem támogatta az elnökhelyettesi poszt bevezetését.
A kongresszuson újságírók nem vehettek részt. A rendezvény után az egyik résztvevőtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a küldöttek túlnyomó többsége, több mint 80 százaléka megszavazta az „elnök-elnökhelyettes” szisztémát. Mirkóczki Ádám szóvivő megerősítette értesülésünket.
Szintén nagy többséggel a kongresszus úgy döntött, hogy az elnöknek megmarad a vétójoga: Vona Gábor korábban ezzel a lehetőséggel élve akadályozta meg, hogy Novák Előd és mások bekerüljenek az elnökségbe.
A kongresszust Szabó Gábor pártigazgató vezette, felszólalások nem voltak. Az alapszabály mostani módosításával már nem csak a szomszédos országokban működő „külhoni” jobbikos szervezetek, hanem a más államokban, jellemzően Nyugat-Európában létrejött csoportok is képviseltethetik magukat a párt választmányában és a kongresszuson.
Cz. G.

Alex Soros: Mindenki azt kérdezi az apámtól, miért támogat egy országot, amely üldözte és ma is üldözi?

A HVG cikkírója - miközben szemelget egy izraeli lapból - megpróbálja a Soros ifjút pozitiv fényben szeretné bemutatni, eközben érdekes infókat oszt meg, amiért az alábbi cikk  megjelenthetett az Erdélyi Pogár hasábjain. Viszont senkit sem kell megtévesztenie a mosolygás nagyon is mély undort és sok titkos gondolatot takargat. 
A CEU-nak kiváltságos helyzetét kellene törvényesíteni, hiszen a többi egyetemet nem zavarta, hogy az akreditációs folyamatnak eleget tegyen, s amelyet minden országban törvényi előirások alapján akreditálnak. 
Mi lehet a CEU alapitóinak a hátsó gondolata, hogy nem akarnak a törvényi előírásoknak megfelelni? Az évek folyamán a CEU amerikai dokumentumokkal igazolta, hogy az egyetem, de közbe kiderült, hogy Amerikában nincs semmilyen anyaegyetem, amelynek lenne a fiókja. De ott Amerikában sem megengedett, hogy egy alapitvány egyetemi végzettséget igazoljon, egyetemi diplomákat osztogasson, akkor az anyaországban a CEU fenntartó, miért akarja ezt természetes vélni? 
A fiatal Soros ez esetben is hamisan állitja, hogy a magyar kormányfő a CEU bezárását szeretné! A törvényen kivüliség megszüntetése nem egyenlő a "bezárással" Bezárni csak a tulajdonos zárhatja be... Z.S.
2018. április. 27. Lengyel Miklós
A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott exkluzív interjút. A lap tudósítóját azért érdekelte különösen Alex Soros, mert ő apjának politikai örököse, és mert vállalta zsidó örökségét is.
Ha komolyan veszed a zsidóságot, akkor telepedj le Izraelben! – tanácsolta Alexnek az édesapja. Alex nem ezt választotta, de igen aktív Izraelben: NGO-kat támogat, és pénzügyi befektetései is vannak. A Netanjahu-kormányzat ellenfelének tekinti. A Knesszetben van egy lex Soros törvényjavaslat, amely azoknak a nem kormányzati szervezetek tevékenységét kívánja korlátozni, melyeket a Nyílt Társadalom Alapítvány támogat.
Milyen viszonyban van Soros György Donald Trumppal hiszen mindketten ugyanannak a New York-i dollármilliárdos elitnek a tagjai? – kérdezte a lap riportere.
„Ne légy olyan, mint Donald Trump! – mondta az apám gyerekkoromban – felelte Alex Soros. „Trump dúsgazdag papa gyereke volt, ahogy én is. Apám nem vette komolyan Trumpot, aki gyakran állt a csőd szélén, de ezt úgy adta el, mint sikertörténetet.” 2008-ban Soros György nagy pénzzel támogatta Barack Obamát. 2016-ban Hillary Clinton kampányának egyik legfőbb szponzora volt. Ezeket a pénzeket mind a saját vagyonából fizette, nem pedig az alapítványból.
A közép- és kelet-európai kormányok a migráns ügyek miatt harcolnak a Soros-alapítvány ellen, de Oroszország miért? Ott semmilyen migránsprobléma sincs! Miért tiltották ki a Soros alapítványt Oroszországból? – kérdezte a riporter.
„A Szovjetunió bukása után Soros György Marshall-tervet javasolt, de ezt lesöpörték az asztalról Washingtonban. Aztán jött Putyin, akivel elsősorban Hodorkovszkij és Ukrajna miatt került szembe az apám” – mondta Alex Soros.” Hodorkovszkij az eszményképének tekintette Soros Györgyöt, aki emiatt elfogadhatatlanná vált Putyin számára. A végső szakítás Ukrajna miatt következett be”.
Mi lesz Magyarországon? A Közép-európai Egyetembe Soros eddig több mint 250 millió dollárt fektetett be – kérdezte a riporter.
"Orbán Viktor miniszterelnök be akarja záratni a CEU-t!" – felelte Alex Soros. "Kaptunk egy év haladékot, de a szándék világos, a CEU-t Orbán meg akarja fosztani attól, hogy amerikai diplomákat adjon ki, és ez a bezáráshoz vezethet. Nem hiszem, hogy a Soros elleni kampánnyal nyerte meg a választást Orbán Viktor. Sokkal inkább arról van szó, hogy nincs ellenzék, a média nagy része a kormányt támogatja, a tehetséges fiatalok pedig kivándorolnak Magyarországról, mert úgy látják, nincs jövő. Mindenki azt kérdezi az apámtól, miért támogat egy országot, mely üldözte és ma is üldözi őt? Mire ő azt válaszolja: a szegényeket akarom támogatni ebben az országban – nekem ezt jelenti a zsidó hagyomány!" – felelte Alex Soros a Yedioth Ahronot izraeli lap tudósítójának.

Európában gyártják majd az új kínai autókat, amiket már érdemes nagyon komolyan venni

2018. április. 28. hvg.hu
A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.
A Volvot birtokló Geely a közelmúltban alapított egy új márkát, a Lynk & Co-t, melynek révén a kínai vállalat nem titkoltan komoly sikereket szeretne elérni Európában. A korábban kijött Lynk & Co 01 egy divatterepjáró, a Lynk & Co 03 egy szedán, a márciusban leleplezett Lynk & Co 02 pedig egy kompakt crossover, ami így néz ki:
© Lynk & Co

Friss hír, hogy az európai piacra szánt összes Lynk & Co, tehát a bal- és jobbkormányos modellek egyaránt Európában, a vállalat belgiumi üzemében fognak készülni. A cég kínai gyártó egységében már megkezdődött az összeszerelés, azonban az itt készülő és idén nyáron forgalomba kerülő kocsik csak a kínai piacon lesznek kaphatóak.
A Lynk & Co várhatóan 2019-ben indítja be a belgiumi gyártást, az első európai vásárlók pedig 2020 elején vehetik majd át autóikat.
© Lynk & Co

A 4,45 méter hosszú, 1,89 méter széles, illetve 1,53 méter magas legfrissebb modell, a Lynk & Co 02 2,7 méteres tengelytávolsággal rendelkezik, melynek köszönhetően tágas beltérrel kecsegtet. A típusban a nemrégiben Év Autójának választott és általunk is alaposan letesztelt XC40-ből ismerős háromhengeres 1,5 literes benzinmotor teljesít szolgálatot, mely többek közt hibrid és plug-in hibrid változatban is elérhető lesz.
Érkezőben van továbbá egy tisztán elektromos hajtásláncú kivitel is: a 2021-ben debütáló villanymotoros Lynk & Co 02 várhatóan az elektromos Volvo XC40 technikájára fog épülni. Azt sajnos egyelőre nem tudni, hogy a Lynk & Co modellek milyen áron kerülnek debütálnak majd Európában.
© Lynk & Co

Május 1., a négynapos pihenés ünnepe

2018-04-27 
Szezont nyitó strandok, szebbnél szebb kirándulóhelyek és majálisok sokasága várja a kikapcsolódni vágyókat, határon innen és túl. Bográcsozás-sütögetés közben tartsuk be az alapvető szabályokat, s ne feledkezzünk meg az ideiglenes határátkelők használatáról sem.
Még ha itt-ott felhők tarkítják is az eget, az időjósok hamisítatlan kora nyári meleget és ragyogó napsütést ígérnek a május elsejei minivakáció napjaira — amely egyébként a nyári strandszezon hivatalos kezdete is. A hosszú hétvégén Szatmár megye legtöbb strandja tárt kapukkal várja a pancsolás szerelmeseit: Szatmárnémetiben a „régi strand”, azaz a Nord Vest Termal Park már ma délelőttől és előszezoni árakkal (felnőtteknek 18, nyugdíjasoknak és 14 év alatti gyermekeknek 8 lej, 4 év alatti kismanóknak ingyenes), míg az Aquapark külső medencéit és csúszdáit május elsején, kedden vehetik birtokukba a strandolók. Termál- és hideg vízzel csordultig töltött medencékkel várják a fürdőzőket Tasnádon, Ákoson és Krasznamihályfalván is, és mint megtudtuk, utóbbi két helyen van még pár szabad szoba/összkomfortos faházikó is — ám mielőtt még a fürdőruha mellé pizsamát is csomagolnának, előbb érdeklődjenek telefonon; a nagykárolyiak pedig ne tervezzenek hazai lubickolást, ugyanis strandjuk csak június 1-jétől várja a látogatókat. Akik nem csak a klasszikus strandolásra vágynak, azok számára nagyszerű célállomás lehet az oţeloaia-i tó, a partján kialakított, modern agropanzióval, úszómedencével és sütögetésre kialakított helyekkel, valamint az Avasban, az erdők övezte Máriavölgy, ahol a két, fedett medencében való pancsolás mellett hatalmasat lehet sétálni a fák között, akárcsak Büdössáron.
Csak a tűz, ne az erdő égjen!
Akik május elsejét a hagyományokhoz illően, kint a zöldben, szalonna- és miccssütögetéssel akarják megünnepelni, azok számára remek és közeli kirándulóhely — akár kerékpáros túra céljára is — a 16-os lakótelep végén, a Szamos parton kialakított piknikezőhely, a csonkási erdő, Szatmárhegy és Csonkás között, vagy a Sárerdő, Nagykároly környékieknek a mezőfényi nagyerdő, vagy az Avas elbűvölő tájai, Lunaforrás, Lajosvölgy, a kányaházi- és a muzsdaji tó s partjai. Ám bárhová is kiránduljanak, hogy a természetben, a pattogó tűznél bográcsost főzzenek, szalonnát süssenek, vagy az izzó parázson ínycsiklandó finomságokat grillezzenek, pár fontos szabályt tartsanak be, hogy a szalonnasütés ne bozót- vagy erdőtűzzel érjen véget. A katasztrófavédelem nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy szeles időjárás esetén a tűzgyújtás még az erre kijelölt helyeken is szigorúan tilos, hiszen elég egyetlen tovaröppenő szikra és kész a baj. Tűzrakásnál figyeljünk arra, hogy az erdő/liget széle legkevesebb 50 méter távolságra, kézügyben pedig nagyobb mennyiségű víz legyen és sütés közben folyamatosan tartsuk figyelemmel a lángokat, még ha le is vettük már a bográcsot az ágasról — és tartsuk szemmel a gyerkőcöket is, hiszen őket köztudottan mágnesként vonzzák a lángok, és sajnos nem egyszer végződött súlyos sérülésekkel a kellemes kirándulás, de erdőtűz is volt már amiatt, mert egy kisfiú arra volt kíváncsi: ugyanúgy ég-e a láng a fák között is, mint a piknikezőhelyen. Hazainduláskor győződjünk meg róla, hogy eloltottuk az utolsó parazsat is és a hamuban sem pislákol zsarátnok, ugyanis ezek ugyanolyan veszélyforrások, mint maga a nyílt láng — s amennyiben lehetőségünk van erre, szórjunk homokot vagy három-négy marék földet is az egykori tűzhelyre, javasolják a lánglovagok. Elvileg magától értetődő, de persze és sajnos nem az: a dohányosok se pöccintsék szerte szét a csikkeket — a kirándulás végén pedig az üres pillepalackokat, sörösdobozokat, zöldséghéjat, a szemetet gyűjtsük össze és az erre kijelölt helyen rakjuk le. Ha pedig ilyen nincs, tegyük be az autóba és vigyük haza, hiszen lakóhelyünk közelében számtalan kuka és szemétgyűjtő konténer található. A tűzoltók nyomatékosan kérnek mindenkit: amennyiben mégis baj történne, azonnal hívják az ingyenes 112-es egységes segélyhívószámot!
Majálisözön
Május első napja elválaszthatatlan a majálisoktól, s akik ragaszkodva a hagyományokhoz május 1-jén igazi majálisi forgatagban akarnak forgolódni, azok számtalan rendezvény közül is választhatnak — és nem csak május 1-jén. Nyíregyházán a Sóstói Falumúzeum „Falusi hosszú hétvégén” falusi gasztronómiai kóstolóval, fazekasbemutatókkal és népi játszóudvarral várja a látogatókat, no meg kedvezményes jegyárakkal. Debrecenbe két majális is csábítja az érdeklődőket: április 28.–május 1. között a Kerekerdő Élményparkban mesefigurák, akrobaták, bohócok, lézeres kalózpálya mellett az ország legnagyobb cukor májusfája várja a felmászni vágyó apukákat, pókember csúsztatja át a bátrakat a tó fölött, Piroska nagymamájával lehet kézműveskedni, Mátyás király lovagvárában kóborolni; május 1-jén pedig a Táncos Majális nyitja a szezont, természetesen tánckavalkáddal, szórakoztató térzenével, kézműves játszóházzal és enni-innivaló finomságokkal — s a közkívánatra ismét megrendezett Hajdúsági Kézműves Sörök Mustrájával, melynek keretében csapra verik a megye sörfőzdéinek (Hajdúsági Serfőzde, Bocskai Freedom, Mianyánk Kézműves Sörfőzde, Debreczeni Sörfőzde és Ugar Sörfőzde) söreit.
Hajdúszoboszlón szombat délutántól kezdődik a buli, az LGT sztárjainak Zenevonat-szuperkoncertjével, vasárnap a Bagossy Brothers Company, hétfőn a The Balkan Fanatik koncertezik — kedden pedig egész nap majális, élő dinóshow-val, hastánccal, néptánccal, slágerkavalkáddal, valamint délután Balázs Klári és Korda György-, kora este pedig Republic-koncerttel.
A külföldre indulók ne feledjék a szombaton 10–17 óra között működő, ideiglenes határátkelőket sem Szárazberek–Garbolc, Szaniszló–Ömböly és Nagypeleske–Zajta között (Zajtáról pedig Rozsály, majd Csengersima vagy Fehérgyarmat érintésével fel lehet jutni a 49-es főútra s onnan tovább az M3-asra is!). Mint ahogy azt sem: ha a román állampolgárságú kiskorú hivatalosan bejelentett lakhelye vagy lakcíme az utazás célországában (például Magyarországon) van — amit természetesen hivatalosan igazolni kell —, egyáltalán nem szükséges a határátkelésnél jelen nem lévő szülő nyilatkozata. Amennyiben a kiskorú csak egyik szülője kíséretében utazik, ellenőrzésnél be kell mutatni a másik szülő beleegyezési nyilatkozatát, elvált szülők esetében pedig a jelen nem lévő szülő hitelesített engedélyét, amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják. S ha az útra indulók az eredeti mellett fénymásolatot is visznek magukkal az engedélyről, jó pár percet megspórolnak az átkelésnél, mert nem kell majd megvárni, amíg a határrendészek lefénymásolják az eredetit és visszaadják. Amennyiben a 18 év alatti kiskorú nem szülei, hanem más nagykorú személy kíséretében szeretné átlépni a határt, az illetőnek kötelezően fel kell mutatnia erkölcsi bizonyítványát és a szülő/k beleegyezési nyilatkozatát (amelyben már nem kell már pontosítani az utazás célját, útvonalát és az úti célt).

27. Komáromi Napok Díszpolgárrá avatás, Pro Urbe- és Polgármesteri díjak az ünnepi ülésen

2018. április 26. 
Hivatalosan is kezdetét vette a 27. Komáromi Napok. A május elsejei programsorozat nyitányát minden évben a két város testületének ünnepi ülése jelenti.
BUMM-HÍR
A két testület ünnepi ülésével hivatalosan is kezdetét vette a 27. Komáromi Napok.

A Klapka indulóra vonult be Észak- és Dél-Komárom vezetése a dél-komáromi városi hivatal dísztermébe, hogy az együttes testületi üléssel kezdetét vegye a 27. Komáromi Napok. Az ünnepi ülésen díszpolgárt avatnak, átadják a Pro Urbe- és a Polgármesteri-díjat.

A jelenlévőkhöz elsőként Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere szólt, majd Stubendek László, Észak-Komárom polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Mindketten kiemelték a Komáromi Napok történelmi hátterét, amikor is 1849. április 26-án a magyar csapatok áttörték az osztrák ostromgyűrűt. A polgármesterek kiemelték, a Komáromi Napok több egy fesztiválnál, a szeretet, az összetartozás és a példamutatás szimbóluma.
Észak-Komárom képviselő-testülete az idei évben Pro Urbe díjat adományozott a Selye János Gimnázium és Városi Művelődési Központ GIMISZ Diákszínpada, valamint dr. Bende István részére. Polgármesteri díjat kapott Mgr. Roberta Krmášková, Mgr. Júlia Černeková, Janka Pipíšková, a Magyar Lovas Színház Komárom, a Magyarock Dalszínház, Hodek Dávid és Hodek Áron, a Regionális Közművelődési Központ, Borbély Alexandra, Ing. Eva Gajdáčová, Lakatos Róbert, Szénássy Edit, a RÉV Polgári Társulás valamint Kristóf Réka.
Dél-Komárom díszpolgárává avatták Sárai János önkormányzati képviselőt. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Szalai Gabriella, Csókáné dr. Varga Mária, Beigelbeck Attila, Fazekas László és Horsa István.
Polgármesteri díjban részesült Legát István, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, valamint a Street Generations Extrém Sport Csapat.
Dr. Bende István az észak-komáromi díjazottak nevében elmondta, hogy mindig az a legnagyobb elismerés, amikor az embert a saját környezete jutalmazza. Míg Fazekas László püspök a dél-komáromi díjazottak nevében szólt, ő azt emelte ki, hogy Komárom lélekben egy és oszthatatlan, egyik fél sem létezhet a másik nélkül.
(bumm/se)

2018. április 27., péntek

Megvan az Orbán-kormány minisztereinek hivatalos listája

2018-04-27 
Orbán Viktor miniszterelnök Áder János köztársasági elnök felkérésének megfelelően az elmúlt napokban konzultációt folytatott a kormányalakításról.
A konzultációs folyamat lezárult, eredményéről a miniszterelnök tájékoztatást adott a Fidesz és a KDNP elnökségének, írja az MTI. Magyarország új kormánya az Országgyűlés alakuló ülését követő hetekben áll fel – olvasható Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének MTI-hez eljuttatott közleményében.
Orbán Viktor Semjén Zsoltot nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettesnek,
Pintér Sándort belügyminiszternek,
Varga Mihályt pénzügyminiszternek,
Benkő Tibort honvédelmi miniszternek,
Bártfai-Mager Andreát a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek javasolja.
A kormányfő felkérte Palkovics Lászlót nemzeti innovációs és technológiai miniszternek,
Gulyás Gergelyt a Miniszterelnökséget vezető miniszternek,
Rogán Antalt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek,
Trócsányi Lászlót pedig igazságügyi miniszternek.
Nagy Istvánt agrár- és vidékfejlesztési miniszternek,
Kásler Miklóst emberi erőforrásokért felelős miniszternek,
Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszternek,
Süli Jánost pedig a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek javasolja Orbán Viktor.
A magyar emberek döntésének megfelelően Magyarország új kormánya nemzeti kormány lesz, mely Európa és Magyarország keresztény értékeken alapuló kultúrájának megőrzését, az ország határainak megvédését, a teljes foglalkoztatottság megteremtését, a gyermekvállalás támogatását és hazánk idős polgárainak megbecsülését tartja elsődleges feladatának – olvasható a közleményben.

Elkezdődött a mangalica- és báznaiprogram

2018-04-27
A báznai és a mangalica sertés tenyésztésének támogatását tűzte ki célul a mezőgazdasági szaktárca. A kisgazdák ingyen kapják a malacokat, majd az állam visszavásárolja a hízott sertéseket.
A hazai őshonos sertésfajták tenyésztésének fellendítését tűzte ki újabb célként a mezőgazdasági szaktárca — ismertette tegnap a szokondi polgármesteri hivatalban Ioan Cioltean, a Szatmár Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, mielőtt gazdát cserélt az a négy mangalica sertés, amelyek gazdája részt vesz a támogatási programban. Egy olyan kormányrendelet van hatályban, amelynek értelmében a gazdák báznai vagy mangalica fajtájú malacokat vehetnek át nevelésre. A malacokért nem kell fizetni, később húsfeldolgozó vásárolja vissza a legalább százharminc kilósra hizlalt sertéseket előre megszabott áron. A kezdeti szakaszban a hizlalt sertések felét vásárolják vissza, a többit a gazdának kell értékesítenie. A tervezet szerint nem engedélyezett gazdaságokból is eladható a sertés vágóhídnak, feldolgozónak, de feltétel, hogy a körzeti állatorvos ellenőrizze az illető gazdaság teljes sertésállományát, és adjon ki bizonylatot, hogy egyik állaton sem észlelte a sertéspestis jeleit. Ezt követően a gazdaság nyilvántartásából a vágóhíd feldolgozandó állományába vezethetik át az eladott sertéseket. Mivel kevés a báznai és mangalica sertés az országban, ezért az állam támogatja a tenyésztésüket. A program kimondottan a kisgazdaságok részvételét célozza meg, így egy igénylő legkevesebb két, legtöbb tíz malacot vehet át nevelésre, hizlalásra. Az átvett malacokat a lakossági gazdaságokban, megszokott takarmányozás mellett lehetne hizlalni, így nem jelentene külön feladatot a programban részt vevő tenyésztőknek. A hizlalásra szánt malacoknak fajtatiszta kocától kell származniuk, de nem kötelező, hogy engedélyezett farmon legyenek nyilvántartva. Elméletileg bárki, aki fajtatiszta malacot tenyészt, részt vehet a programban: kis értékű támogatás révén kétszázötven lejes egyedenkénti árban fizetik ki a malacokat. Az érdeklődők a megyei mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül kaphatják meg a pénzt. A tervezet szerint a legkevesebb százharminc kilós hízókat minimum tizenegy lejes kilogrammonkénti áron kell átvennie a feldolgozónak — ez az érték már jelentős hasznot hozhat a tenyésztőknek. Szatmár megyében eddig százhuszonnégy sertéstartó adott le kérvényt ezeregyszázhetvennyolc sertés (ötszázharminckét mangalica és hatszáznegyvenhat báznai) eladására. Jelenleg Huszti Zoltán szatmárhegyi magánvállalkozó kétszáz (százötven mangalica és ötven báznai) hízott sertés felvásárlására kötött szerződést a mezőgazdasági igazgatósággal. Tegnap cserélt gazdát az első négy mangalica, Ioan Sava szokondi gazdától vette át ezeket Sandu Costea, aki Középhomoródon hizlalja tovább, majd Szatmárhegyre fogja szállítani a sertéseket. Cioltean arról is beszélt, hogy a program aránylag jól működik, vannak azonban akadályok, ugyanis több olyan község van a megyében, ahonnan/ahova a sertéspestis miatt nem lehet élő állatot szállítani.

Elek György

Magyarország 1290, Románia 1330 migránst fogadott be tavaly

Az alábbi cikkben egy összehasolitást olvashatunk,  de a cikk szerzője nem veszi figyelembe, hogy a magyar hatóságok csak oltamazott státust adott azoknak akik nem a zöld határon akartak az ország területére belépni, hanem az arra kijelőlt helyen. A hazai hatóságok viszont menekült státuszt adtak. Zöld S.
Tavaly Magyarországon 4170 migráns kért oltalmat Magyarországon, ebből a magyar hatóságok 1 290 személy számára menedéket nyújtott – derül ki az Eurostat (uniós statisztikai hivatal) friss jelentéséből. Romániában 2065 kérelmezőt jegyeztek, ebből 1330 kérelem pozitív elbírálásban részesült.
A legtöbb kérelem Németországban volt tavaly (524 185) , a német hatóságok 325 370 esetben döntöttek úgy, hogy oltalmat nyújtanak.
Az európai uniós tagállamok összesen 538 ezer menedékkérő számárára nyújtottak védelmet 2017-ben. A kedvezményezettek közel egyharmada szíriai volt. Az Eurostat jelentése szerint a tavalyi számadatok mintegy 25 százalékos csökkenést mutatnak a 2016-ban regisztráltakhoz képest. A tagállamok összesen mintegy 24 ezer embert fogadtak be az uniós áthelyezési program keretében.
A beszámoló szerint a legtöbb, közel 200 ezer befogadott szíriai volt. A szíriaiak száma az összes menedékkérő között 33 százalék volt tavaly, ez csökkenést mutat 2016-hoz képest , amikor az összes menedékkérő 57 százalékát tették ki. A szíriaiakat legnagyobb számban az afgán (19 százalék), az iraki (12 százalék), majd az eritreai (5 százalék) végül az iráni, a szomáliai és a nigeri menekültek követték az unió országaiban.
Magyarország Afganisztánból, Szíriából és Irakból érkezőknek adott oltalmat, Románia úgyszintén. A jelentést itt olvashatja.
[Forrás: Maszol, MTI]

Dragnea szerint „van egy adag antiszemitizmus” Johannis reakciójában

2018. április 27. 
Liviu Dragnea PSD-elnök szerint "van egy adag antiszemitizmus" abban, ahogyan Klaus Johannis államfő a miniszterelnök és az ő izraeli látogatásával kapcsolatban nyilatkozott - írja az Agerpres. Johannis azt mondta egy csütörtök délutáni nyilatkozatában, hogy a miniszterelnök és a képviselőház elnöke felhatalmazás nélkül utazott Izraelbe, így csak a kormány, nem Románia nevében tárgyalt az ottani vezetőkkel. Az államfő hozzátette, aggasztja a látogatás körül titkolózás, Dragnea kapcsán pedig úgy fogalmazott, 'ki tudja, milyen titkos megállapodásokat köt ott a zsidókkal'. Erre reagálva Dragnea úgy vélekedett, Johannis nyilatkozatában "van egy adag antiszemitizmus". A képviselőházi elnök szerint az államfő nemcsak őt és a miniszterelnököt, hanem az izraeli vezetőket is megsértette, amikor azzal vádolta meg őket, hogy titkos megállapodásokat kötnek romániai hivatalosságokkal. A képviselőházi elnök rámutatott: ha meghívást kap valahová, nem kell jóváhagyást kérnie az államfőtől a hivatalos látogatáshoz. Hozzátette, hogy a miniszterelnök izraeli látogatásáról tudomása volt Johannisnak, Dăncilă ugyanis elmondása szerint tájékoztatta őt erről. (agerpres)

Johannis lemondásra szólította fel a miniszterelnököt

2018. április 27. 
Klaus Johannis köztársasági elnök lemondásra szólította fel Viorica Dăncilă miniszterelnököt, mivel állítása szerint Dăncilă megszegte a hivatali esküjét és pártutasításokat hajt végre. (hírszerk) Az elnök szerint a kormányfő megkérdőjelezte a román jegybank függetlenségét, az államfő szerepét az ország külpolitikájának kialakításában, képtelennek bizonyult az állam más intézményeivel folytatott lojális együttműködésre, és csak a pártjától kapott utasításokat hajtotta végre. Az államfő szerint az alig három hónapja tisztségben lévő Dăncilă alkalmatlansága sérülékennyé tette Románia kormányát, ezért távoznia kell tisztségéből. Az alkotmány szerint a kormányfőt csak a parlament válthatja le, az elnöknek semmilyen eszköze nincs ennek kikényszerítésére. (mti)