2019. február 28., csütörtök

Autonómia: gyakorlatias tervek összessége

Pataky István  2019. február 28., 
Nem a konfliktusos kérdéseket kell erőltetni, hanem a konkrét, emberközeli megoldások megvalósítására van szükség – nyilatkozta az Erdélyi Naplónak Daniel Alfreider, Bolzano autonóm megye (Dél-Tirol) helyettes kormányzója, aki egyben az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) is alelnöke. Az RMDSZ kolozsvári kongresszusán felszólalt ladin nemzetiségű politikus szerint az alkotmányos keretek megkerülhetetlenek, ugyanakkor az autonómia nem elmélet, hanem alapvetően gyakorlatias tervek összessége. 

Dél-tiroli látkép: az autonómia turistaparadicsommá tette az észak-olaszországi régiót • Fotó: Makkay József 

– Lehet-e követendő példa a székelyföldi autonómia szorgalmazóinak Dél-Tirol, amelynek hosszú, konfliktusokkal tele történelmi háttere van? 
– Minden etnikai kisebbség és minden kisebbséghez kapcsolódó helyzet különbözik egymástól Európában. Így kijelenthető: a dél-tiroli autonómia is lényegesen különbözik a többi megoldástól. Ugyanakkor adott a lehetőség arra, hogy működjön a tapasztalatcsere, és a megfelelő gyakorlati megoldásokat máshol is hasznosítsák. Mi csak arról tudunk beszélni, milyen a mi történetünk, jelenünk, hogy miként találtuk meg azokat a békés megoldásokat, amelyekkel az első világháború utáni konfliktusokat rendezni tudtuk. Nem volt mindig könnyű megtalálni a járható utat az olasz kormánnyal, de végül sikerült olyan keretet kidolgozni, amely ma másoknak is példa lehet. Büszkék vagyunk, hogy kultúránkat, anyanyelvünket, közösségünket meg tudtuk tartani. Meg vagyok győződve, vannak olyan dél-tiroli megoldások, amelyeket e térségben is hasznosíthatnak. A legfontosabbnak azt tartom, hogy minden kisebbség megtalálja a számára legjobb megoldásokat, a legmegfelelőbb utat, amely eredményhez vezet. Ezekről nem lehet egyik napról a másikra dönteni, sokkal inkább egy folyamatról van szó. A határokon átívelő együttműködést ugyanakkor erősíthetjük az Európai Unión belül. A kisebbségben élő nemzeti közösségek együttműködése erősíti az európai integrációt. Így aztán úgy gondolom, erősíteni kell a közös munkát. Daniel Alfreider szerint kitartás és türelem kell az autonómia kivívásához 
– A napokban szándéknyilatkozatot írt alá Dél-Tirol helyettes kormányzójaként Kovászna, Hargita és Maros megye önkormányzatainak elnökeivel Sepsiszentgyörgyön. Milyen konkrétumokról szól ez a megállapodás? 
– A kölcsönös információ-, illetve tapasztalatcseréről szól, de ez egyelőre csak szándéknyilatkozat. Fontos megtalálni azokat a döntéseket, megoldásokat, amelyek máshol is hasznosíthatók, megvizsgálni, hogy azonos vagy hasonló gondokat miként oldottak meg a partnereink. Egész Európában probléma például, hogy nagy a bürokrácia. A döntéseket minél közelebb kell vinni az emberekhez, főleg ha egyszerű kérdésekről van szó. Olyan gyors megoldásokat kell hozni, amelyekkel az emberek életminőségét javítjuk. A gazdasági növekedés biztosítása a szülőföldön rendkívül fontos, hiszen a helyi közösségeknek gazdasági szempontból is világos jövőképpel kell rendelkezniük. Nemcsak nagy cégeket kell behozni a régióba, hanem minden egyes személynek meg kell adni a lehetőséget, hogy fejlődjék. Támogatni kell a kis gazdaságokat, a kézművességet, a faluturizmust is. Mi ebben hiszünk.
 – Romániában a kormányzat tárgyalni, párbeszédet folytatni sem hajlandó az önrendelkezés ügyében, mivel alkotmányba ütközőnek tartja a területi autonómiát. Mi a teendő e helyzetben? 
– Tapasztalatunk azt mutatja, hogy kizárólag a közös munka segít a helyzeten. Ráadásul ennek az együttműködésnek az alkotmányosság keretein belül kell zajlania. Ezt mi is így tettük Olaszországban. Dél-Tirol státusát az olasz alkotmány keretein belüli törvények szabályozzák. Ez a természetes, és ez a helyes eljárás. A lényeg, hogy az oktatásunkra, kulturális életünkre vonatkozó döntéseket mi hozhassuk meg. Ehhez elengedhetetlen a párbeszéd. Dél-Tirolnak csupán néhány képviselője és szenátora van az olasz parlamentben. Erőből mi sem tudunk elérni semmit a hatszáz fős olasz parlamentben. A kisebbségbe került német közösség autonómiaharca 1918-ban kezdődött, hiszen ezt a régiót is az első világháborút lezáró békeszerződések juttatták Olaszországnak. Ehhez képest csak 1971-ben született meg az a szabályzat, amely a dél-tiroli autonómia alapját képezi. 
– Csak a román alkotmány megváltoztatása után érdemes tárgyalni az autonómiáról? 
– Amikor hosszú folyamatról beszéltem, akkor erre is gondoltam. Tisztázni kell, mit is jelent az autonómia: speciális törvények az alkotmányos kereteken belül. Az autonómia csak lépcsőzetesen valósítható meg. Hogy egy példát említsek: a közutak felügyeletét csak 2000-ben vette át a tartomány, és sok év kellett a rendszer jó működéséhez. Az önrendelkezés nem elmélet, alapvetően gyakorlatias tervek összességéről van szó. Az idő pénz – szokták mondani. Rengeteg időt spórolunk meg, ha a konfliktusos kérdések erőltetése helyett konkrét, könnyen megvalósítható, emberközeli megoldásokra helyezzük a hangsúlyt. Nekünk, politikusoknak ebbe az irányba kell elmozdulnunk.

PROPAGANDA: Tessék megérteni végre , hogy itt háború van !

Az alábbi cikkbe foglaltak nem közönséges megállapitásokat tartalmaz, hanem a nyugati felbújtók által elkészitett forgatókönyvként is felfogható, hiszen szinte lépésről-lépésre bemutatja mi a követendő az orbántmegdönteni akaróknak.
Semmiképen sem alapos ellemzés, hanem egy előre megírt forgatókönyvnek is felfogható, csak érteni kell mit is mond. A meglepő inkább csak az, hogy hol jelent meg... 
Az is meglepő, hogy egy magát okosnak tartó újságíró miért áll egy már messziról is a butának tartott politikusnő mellé és miért tartja annak roszindulatú tevékenységét kicsi hibának...
Ami a cikkírónak a háborúra való hivazkozását illeti más a valóság, mert nem a kormánypárti sajtósok,  hanem éppen az ellenzékiek azok, akik a cikkíróval egyetemben olyant is látnak, ami nem létezik. Teszik mindezt, azért mert a burokba, amibe leledzenek még ez is belefér... 
Még lenne más kivetni való is de inkább olvassák el Önök . HZ
Szakács András 2019. február 27. 
Az ellenzék hibázik, amikor elfogadja a kormánypropagandisták által magukra öltött álcákat: világosan meg kell határozni, hogy kit tekintenek propagandistának, és úgy is kell kezelni őket.
Milyen lesz a kontinens, amikor százéves lesz a világ legsikeresebb utópisztikus projektje? Mondjátok el ti az Azonnali novellapályázatán!
Ez itt egy véleménycikk, ami nem feltétlenül tükrözi az Azonnali álláspontját, de itt van, mert szeretjük a jól érvelő és érdekes szövegeket. 
A Demeter Márta elleni legutóbbi lejáratóhadjárat és az arra adott ellenzéki és médiareakciók ismét bebizonyították, hogy az ellenzék nem érti a Fidesz politikai kommunikációjának a lényegét, és ezért nem is tud vele mit kezdeni.
„Ennél már nincs lejjebb” – hangzik el minden egyes „mélypont” alkalmával. A propaganda jelenleg azonban egy olyan stratégiát és logikát követ, amiben ez egy értelmezhetetlen kijelentés,  számára károkat nem okozó kritika. A kormányzati propagandának ugyanis jelenleg nincsenek minőségi szintjei. Nincsenek, mivel a propaganda jó ideje háborús logikát követ.
A kormánypropaganda militarista felfogása és működése nem csak az általa használt kifejezések (támadás, védekezés, harc, megszállás, invázió) útján érhető tetten. Katonai szigor és megtorlás jár minden egyes kilengését és hibáért. A központi utasítástól a legkisebb mértékben sem szabad eltérni. A hosszú távú cél érdekében rövid távon képes bizonyos állásait feladni és járulékos veszteségként tekinteni az áldozatokra.
A kormánypropaganda semmilyen teret nem enged az ellenfelei számára: ha kell, felvásárolja, elfoglalja, vagy éppen beszántja a legutolsó „végvárat” is. A hadszíntér – jelen esetben a média és a közélet – teljes egészét uralni akarja, nincsenek demilitarizált zónák. A legkisebb hibát is könyörtelenül kihasználja, ahogy tette ezt Demeter Márta kapcsán is.
Hogy miért ilyen kegyetlen és durva a propaganda? 
Mert ezt diktálja a logika, amit követ. Ez a logika pedig – ahogy a fenti példákon keresztül láthattuk – egy háborús logika. A háborúban pedig egy szabály létezik: hogy nincsenek szabályok. Hiába hangzik közhelyesen a fenti mondat, az eddigi tapasztalatok alapján a propaganda kitalálói, előállítói és terjesztői vallják ezt a megállapítást. Ez tehát az alaphelyzet, amiből az ellenzéknek ki kell indulnia, amikor a propaganda elleni védekezés és legyőzésének receptjét keresi.
Az eddigi gyakorlatuk azonban teljességgel hatástalan. A propaganda perlése és a perek tömeges megnyerése nem roppantja meg a propagandát.
Pénzügyi szempontból semmikép, hiszen állami hirdetésekkel gyorsan pótolható a kártérítések okozta veszteség, így kockázata sincs a dolognak.
A dezinformáció, fake news pedig mindig is része volt a háborúknak, így a háborús logikát követő propaganda sem fog lemondani erről az eszközről. A nézettség, a hallgatottság és az olvasottság pedig hiába csökken egyelőre a felvásárolt és propaganda terjesztésére átállított tévék, rádiók, újságok és internetes oldalak esetében, ha végül nem lesznek más forrásai a tájékozódásnak.
Milyen stratégiát kövessen tehát az ellenzék, hogy képes legyen felvenni a harcot a háborút vívó propagandával? Először is el kell fogadnia, hogy a jelenlegi politikai és közéleti térben a propaganda háborút folytat és háborús logika mentén cselekszik. Másodszorra pedig egy olyan lépést kell tennie, amit nem csak az ellenzéki pártok, de a teljes magyar közélet és média is fél megtenni: meg kell húzni a propaganda és a média közötti egyértelmű határvonalat, és be kell sorolni az információközlő csatornákat, személyeket az egyik és a másik oldalra.
A propagandisták álarc mögé bújnak
A 21. századi magyar propaganda legnagyobb versenyelőnye, illetve az ellenzéket, illetve a médiát sakkban tartó eszköze az „álarc-rendszer”. Az Abcúg riportjában megszólaltatott négy interjúalany szavaiból is kiolvasható, hogy a propaganda sikerrel értelmezte újra a magyar újságírás definícióját. Tette mindezt azért, hogy beleférhessen maga is ebbe a definícióba, és álarcként hordhassa magán, hogy ő is média és a dolgozói újságírók, nem pedig propagandisták. Így téve hihetőbbé és hitelesebbé a propaganda üzeneteit.
Ez azonban nem egyedi eset, hanem – ahogy említettem –, rendszer is egyben. A propagandisták van, hogy elemzői, szakértői, vagy éppen civil álarcot öltenek magukra, ahogy éppen a szituáció megkívánja. Az ellenzéki pártok pedig folyamatosan csak reagálnak a felöltött álarcokra, mintha az lenne a valóság, és valóban újságírókkal, elemzőkkel, szakértőkkel és civilekkel kommunikálnának.
A propaganda által felépített álvalóságra nem az álvalóság szabályai mentén kellene reagálni, hanem a keretek közül kilépve.
Nem szabad elfogadni a kormány álvalóságát
Nem csak intézményi, de személyi konfliktusokat is fel kell vállalniuk a jövőben. Például azzal, hogy nem fogadják el a propaganda és a propagandisták aktuális álarcát, és nem helyezkednek az álarc által megszabott szituációba. Ragaszkodnak például ahhoz, hogy mi számít médiának és mi számít propagandának. Ezzel a helyzettel pedig folyamatosan szembesítik a velük szemközt ülőt, így nem engedve, hogy magára öltse valamilyen szakma álarcát.
Nem tekintik interjúnak tehát az Origo alkalmazottaival való beszélgetést, nem tekintik szakmai kerekasztalnak a Nógrádi Györggyel való vitát, és nem tekintik a civilekkel való kapcsolatépítésnek az Alapjogokért Központ rendezvényein való részvételt. Már amennyiben nem akarják, hogy a propaganda által írt álvalóság szabályainak köszönhetően folytatódjon a vereségsorozatuk a kommunikációs térben.
Egyértelműen és tisztán rá kell mutatniuk, hogy szerintük mely források és milyen személyek számítanak hiteles forrásnak és melyek nem. A kulcs ugyanis a hitelesség, és ezt maga a propaganda jelenlegi legfőbb módszere, az „álarc-rendszer” bizonyítja. Semmi más célja nincs ugyanis ezzel a rendszerrel, mint az általa feltöltött álarcok, azaz szakmák és hivatások hitelességét „kölcsönvenni”, és ezzel meggyőzni a választókat, hogy releváns és valóságos az információ, amit átadnak.
Ezt a hitelesítő eszközt kell tehát semlegesítenie az ellenzéki pártoknak.
De ehhez előbb észre kell venniük, hogy amit hallanak maguk körül, az nem egy demokratikus közélet harsány fóruma, hanem csatazaj, hiszen egy háború kellős közepén állnak, és ezt a háborút ellenük vívják.

Orbán-Kelemen találkozó erős Kárpát-medencei magyar képviseletet az európai parlamentben!

2019.02.28., csütörtökfigyelo.hu/MTI
Gratulált a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hétvégi kongresszusához és a szervezet elnökévé történt újraválasztásához Kelemen Hunornak Orbán Viktor miniszterelnök kettejük csütörtöki megbeszélésén Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.
A megbeszélésen egyeztettek az Európai Néppárt keretében zajló választási felkészülésükről, és hangsúlyozták: a májusi európai parlamenti (EP-) választáson az egyik legfontosabb cél az, hogy erős Kárpát-medencei magyar képviselet legyen az újraválasztott EP-ben.
Orbán Viktor és Kelemen Hunor értékelte a magyar kormányzati segítséggel megvalósuló erdélyi gazdaságélénkítő programok alakulását; az RMDSZ elnöke tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy a kisebb pályázatok első fázisa lezárult, és már a nagyobb beruházások előkészítése, tervezése is zajlik. Az érdeklődés rendkívül nagy a teljes program iránt, ami így hatékonyan segíti Erdélyben a munkahelyteremtést és a térség gazdasági növekedését is - ismertette a tárgyaláson elhangzottakat Havasi Bertalan.

Orbán Viktor hat pontja a gazdaságfejlesztésre

2019.02.27 Szajlai Csaba
A magyar miniszterelnök 2030-ig hat gazdaságpolitikai célt tűzött ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évadnyitó eseményén.
A hazai felzárkózás a következő években is megmarad, amelynek a kulcspontja, hogy két százalékkal növekedjünk a nyugat-európai átlaghoz képest - hangsúlyozta beszédében Orbán Viktor. A kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évadnyitó eseményén aláhúzta: minden esélyünk adott erre a fejlődésre.
A miniszterelnök részletezte azt a hat pontot, amely a legfontosabb gazdaságpolitikai célok elérését is jelenti egyben 2030-ig. Egyfelől az Európai Unió öt legjobb országa közé kell, hogy kerüljünk. Ahol is a legjobb élni és dolgozni. S természetesen itt lakni is, amely biztonságot jelent. Másfelől a kontinens öt legversenyképesebb gazdaságává kell válnunk. Harmadrészt a demográfiai hanyatlást meg kell állítáni. A negyedik pont gyakorlatilag a Kárpát-medence „belakását” célozza meg. Vagyis annak újjáépítését, mind fizikai, mind pedig gazdasági értelemben.
Hasonlóan fontos terület Magyarország energiafüggetlensége, amelyhez szükséges a Paksi Atomerőmű fejlesztése. Ide vonatkozóan a kormányfő részletezte, hogy a zöldenergiát, azon belül is a napenergiát szükséges fejleszteni, illetve meg kell, hogy épüljön az Északi áramlat.
Végezetül pedig a teljes közép-európai régió gazdasági egységgé alakítása a feladat. Bár jelenleg a külföldi vállalatok jelentős szerepet játszanak, ám a nyereséget kiviszik az országból. Egyetlen lehetőségünk van: legalább annyi pénzt kell megkeresnünk külföldön, amennyit innen kivisznek, be kell szállni a globális versenybe. Utóbbi kapcsán a miniszterelnök bejeletette, hogy ennek a programnak a kidolgozására a Magyar Nemzeti Bankot felkérte.

Perrel bizonyítaná a román igazságszolgáltatás részrehajlását Árus Zsolt jogvédő

2019. február 27.,   MTI  
Pert indított a román igazságszolgáltatás részrehajló voltának a bizonyítására a Székely Figyelő Alapítvány - közölte szerdai gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján Árus Zsolt, az alapítvány elnöke, amelyről az MTI írt. 
 Amint az az alapítványi vezető blogján is olvasható: azért perelte be a román kormányt, mert a személyi igazolványokon előbb franciául, majd románul és angolul szerepel az ország megnevezése, a név, állampolgárság, lakcím feliratok pedig egymás mellett szerepelnek románul, franciául és angolul. Fotó forrása: erdely.ma Abból indult ki, hogy a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresete nyomán számos esetben marasztaltak el a bíróságok székelyföldi önkormányzatokat amiatt, hogy egyes intézmények nevének a kiírásakor nem felül tették a román nevet, és alul a magyart, hanem egymás mellé helyezték el a különböző nyelvű névtáblákat.
Árus Zsolt közölte: amiként az ADEC-et vezető Dan Tanasă blogger, úgy ő is felszólította a miniszterelnököt, hogy kezdeményezzen kormányhatározatot a személyi igazolványok megváltoztatására, mert a dokumentumon többnyelvű szövegek találhatóak úgy, hogy az idegen nyelvű nem a román alatt van. 
Mivel válasz nem érkezett a kormánytól, ezért a bírósághoz fordult. 
A Székely Figyelő Alapítvány elnöke elmondta: ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat az érveket használta a keresetben, amelyekkel a magyar feliratok és szimbólumok ellen küzdő ADEC kifogásolta a székelyföldi intézmények többnyelvű névtábláit, és amelyek a legtöbb esetben meggyőzőnek bizonyultak a bíróságok számára. Arra hivatkozott, hogy a személyi igazolványok különböző nyelvű szövegeinek az elhelyezése sérti a román államnyelvet, és azt a látszatot kelti, mintha ezek a nyelvek is hivatalos státussal rendelkeznének Romániában. 
Árus Zsolt az MTI-nek elmondta: ha a bíróság nem kötelezné a kormányt a személyi igazolványok típusának a megváltoztatására, azt bizonyítaná, hogy részrehajlóan ítélkezik, és hátrányosan különbözteti meg a magyar nyelvet.

EP-választások: „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett az MPP az RMDSZ-nek

2019. február 28.,   Cs. P. T. 
Megfogalmazásuk szerint „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett csütörtökön a parlamenti választásokon való együttműködésre az RMDSZ-nek a Magyar Polgári Párt, amit elnökük, Mezei János szerint elküldtek már Kelemen Hunornak is. Az RMDSZ elnöke azonban nem tud semmilyen ajánlatról. Mint ismert, az MPP és az RMDSZ vezetői hétfőn megállapodtak abban, hogy együttműködnek az európai parlamenti választásokon. 
A kolozsvári egyeztetések után azonban függőben maradt, hogy felkerülnek-e az MPP jelöltjei az RMDSZ EP-listájára, és ha igen, milyen helyekre. Az RMDSZ vezetői mindenesetre egyértelműsítették, hogy befutónak számító két hely nem kerülhet szóba, korábban ugyanis a polgáriak e két hely valamelyikét igényelték. Az MPP ezt tudomásul vette, és a szerda esti elnökségi ülésén kielemezte az EP-választásokon való együttműködés lehetséges változatait. 
Csütörtökön egy szűkszavú és talányos közleményben számoltak be a döntésükről. E szerint az MPP „visszautasíthatatlan ajánlatot fogalmaz meg az RMDSZ felé”, a romániai magyar szavazatok maximalizálását ajánlja, ezzel együtt pedig a Kárpát-medencei magyar képviselet erősítését az Európai Parlamentben.  
Megpróbáltunk konkrétumokat megtudni a kolozsvári tárgyalásokon is részt vevő Kulcsár Terza Józseftől, ám a képviselő elhárította kérésünket azzal: az elnökség azt a döntést hozta, hogy a javaslatuk csak pénteken legyen sajtónyilvános. 
Az MPP elnöke, Mezei János ugyanakkor a Krónikának azt nyilatkozta: a „visszautasíthatatlan” ajánlatot elküldték Kelemen Hunor szövetségi elnöknek is, tartalma nyilvánosságra kerül, miután az RMDSZ rangsorolta az EP-jelöltjeit. Kelemen Hunor azonban azt mondta, hogy nem kapott semmiféle ajánlatot a hétfői találkozó után. „Hétfőn a különböző lehetőségekről beszéltünk, de azt követően sem ma, sem tegnap más ajánlat nem érkezett” – nyilatkozta az RMDSZ elnöke a Maszolnak. A Szövetségi Állandó Tanács a péntek délben kezdődő ülésén rangsorolja a befutó helyekre pályázó politikusokat. 
Az öt jelölt: Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök, Sógor Csaba és Winkler Gyula jelenlegi EP-képviselő, Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke, valamint Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) vezetője. A listát március 9-i, nagyváradi ülésén véglegesíti a Szövetségi Képviselők Tanácsa.

P. Daea: Az agrárlíceumok a mezőgazdasági minisztérium alárendeltségébe kerülnek

2019. február 28.  
Az agrárlíceumok az mezőgazdasági minisztérium alárendeltségébe kerülnek - jelentette be csütörtökön iaşi-i látogatásán Petre Daea miniszter. Kifejtette: 'már van egy lista' azokkal a tanintézményekkel, amelyek a mezőgazdasági minisztérium fennhatósága alá kerülnek. Azt mondta: a társadalom kérte ezt a módosítást. Kifejtette: a termőföld 60 százaléka 50 évesnél fiatalabbak megművelésében van, és még több fiatalt szeretnének a mezőgazdaságba vonzani. 'Az idős gazdáról a fiatal gazdára kell áttérni. Az emberek fele idős, akitől át kell venni a tapasztalatot' - hangoztatta a tárcavezető. A miniszter úgy vélte: ha betartják a technológiákat, a mezőgazdaságból jól meg lehet élni. (agerpres)

Alternatív parlamentet akar felállítani az ellenzék

2019. FEBRUÁR 28. CSÜTÖRTÖK 06:05Nagy Kristóf
TILTOTT SZAVAK, ÉLŐLÁNC ÉS TIZENKÉT PONT AZ ÁLOMFORGATÓKÖNYVBEN
A korábbiakhoz képest új szimbólumokkal, alternatív parlament felállításával, tizenkét ponttal és azonos transzparensekkel készülnek a március 15-i nemzeti ünnepre az ellenzéki pártok, s a hozzájuk kötődő civil és szakszervezetek — derül ki a Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumból. A hármas egységbe tömörülő ellenzék össztársadalmi önszerveződést, mozgalmat szeretne hirdetni.
Közösen készülnek az ellenzéki pártok a hozzájuk köthető civil szervezetekkel és szakszervezetekkel a március 15-i nemzeti ünnepre. A Magyar Nemzet birtokába került, ellenzéki forrásaink­tól származó belső szervezői útmutató szerint a korábbiakhoz képest új narratívával áll elő a baloldali, immár hármas egységbe tömörült szerveződés.

A dokumentum szerint a pártok alternatív parlament felállítását tervezik, és korábban még nem használt szimbólumokkal vázolnak fel új jövőképet.

A nagy összefogás résztvevőit piros-fehér-zöldbe öltöztetik március 15-én
Fotó: Kurucz Árpád

Az ellenzéki színjáték egyik legfontosabb eleme egy alternatív parlament felállításának bejelentése. Ehhez kapcsolódóan a színpadi programelemek közül figyelmet érdemel, hogy a civil szférából, szakszervezetekből, közéleti szereplőkből verbuvált új, a korábbi megmozdulásokon még nem szereplő szónokok meghirdetik a „nép” tizenkét pontját.
A szervezettséget jól jelzi, hogy a papíron civil körökből származó szónokoknak kell felkérniük a pártokat az instrukciók szerint arra, hogy foglalkozzanak a tizenkét ponttal.
Ezt követően a pártok a forgatókönyv szerint felesküdnek arra, hogy mindent megtesznek a tizenkét pont teljesítése érdekében alternatív parlamentjükben. Ennek munkaterve is szerepel a dokumentumban: a tizenkét pont alapján a következő két évben minimumprogramokat, törvényjavaslat-csomagokat dolgoznának ki, s ezek eredményeit sajtónyilvános plenáris üléseken mutatnák be.
Ezeket „népi felhatalmazás szavazással” fogadnák el. A szervezők pontosan meghatározták az eddigiektől eltérő, merőben új narratív elemeket is. A terv szerint a „Fidesz által kisajátított kifejezések” visszavételére törekednek, mint a kokárda, a nemzet, a polgár, a haza, a család vagy isten. Az ajánlott kifejezések között szerepel a hit, önbizalom, tudás, felelősség, együtt.
Ugyanakkor meghatározták a tiltott szavak listáját is, a beszédek során például a „nem” szó használatát. Szintén tiltott Orbán Viktor, a Fidesz és a kormányzati képviselők nevének kimondása.
Pontos menetrendje van az önszerveződésnek álcázott aktivizálásnak is, amelyre a szónokoknak kell buzdítaniuk. A hármas egység, tehát a pártok, a szakszervezetek és a civil csoportosulások fontos feladatokat kapnak.
A pártoknak az alternatív parlamentben kell dolgozniuk. A szakszervezeteknek a toborzás, a bérek és a munkakörülmények jelentik majd a fő narratívájukat, míg a civileknek mint hangadóknak kell megszervezniük a mozgalmakat.
A műsort frappáns elemekkel is színesítenék. A Szabad sajtó útjára szervezett színpadi programok után a résztvevőknek az Erzsébet hídtól a Kossuth térig, de ha véletlenül sokan lennének, a Jászai Mari térig tartó szakaszon kellene élőláncot alkotniuk.
Közben a fogadalomtevő politikusok végighaladnának az élőlánc mentén, kézfogással megpecsételve az egységet. Az instrukciók szerint az élőlánc tagjai krétával körberajzolják a talpukat.
A korábbi megmozdulásoktól eltérő narratívát jól jelzi, hogy a nemzeti szimbólumokat támogatják, piros-fehér-zöld ruházatot, a Nemzeti dal sorainak idézését.
Az alulról szerveződő, mozgalmi narratíva átverés, mivel a tervezet szerint azonos transzparenseket, sajtóigazolványokat gyártanának a szervezők, és ők jelölnék ki azokat a szereplőket, akik a színjáték szerint felhatalmaznák az ellenzéket az alternatív parlament felállítására, és a tizenkét pont végrehajtására.

Az LMP és a székely autonómia

2019. FEBRUÁR 28.  Orbán János Dénes
Az LMP nevezetű társulat igencsak kreatív az ellenzéki kabaréműsorok megrendezésében. A tavalyi országgyűlési választások óta végigröhögtük Hadházy Ákos és Sallai Benedek zavaros ököl-, pardon: ökopárbaját, Szél Bernadett abszurd szappanoperáját és Demeter Márta honvédelmi és nemzetbiztonsági groteszk melodrámáját.
Az LMP szórakoztató produk­ciói legtöbbször üdítőbbek, mint például a Kétfarkú Kutyapárt erőltetett, mesterkélt akciói, a DK, pontosabban Gyurcsány Ferenc egyre kiszámíthatóbb és borgőzösebb stand-upja, a Jobbik taplósága vagy a Momentum kiborgjainak megnyilvánulásai, melyek meggyőznek minket arról, hogy nemcsak mesterséges intelligenciát, hanem mesterséges ostobaságot is programoznak napjainkban.
Hangosat mosolyogtam, amikor olvastam, hogy az LMP belefoglalta EP-választási programjába a székely autonómia kivívását, a multik és a klímaváltozás – kiemelten a poloskainvázió – problematikája mellé. Az LMP és a székelyek között tehát dialektikus összefogás körvonalazódik. Van egy sanda gyanúm, hogy erről a székelyek is csak a sajtóból értesültek, ugyanis nem hallottam arról, hogy Székelyföldön magyarországi politikusokat pszichológusi és pszichiáteri kezelésben részesítettek volna mostanság.
„A disznóólamat nem bíznám rád” – kedveskedett a székely atyafi Vona Gábornak tavaly márciusban, mikor az Marosvásárhelyen kampányolt. Nem tudom, mire számít az LMP, amikor az egyetlen ember, akinek van némi fogalma egy disznóól gondozásáról – azaz Sallai Benedek – mellékvágányra szorult.
Na jó, a hol LMP-s, hol „független” Hadházy Ákosnak is van állatorvosi diplomája, de ő kisállat-belgyógyászatra specializálódott, a székelyekre azonban nem igazán jellemző a csincsillák, ecsetfarkú pelék vagy japán táncoló egerek babusgatása; és a veseelégtelenség kínjaiban nyivákoló cirmos macsekkal az ölében a váróteremben szorongó székely asszonyság sem mindennapi látvány az alcsíki állatorvosi rendelőkben.
Arrafelé a lódoktornak ki kell mennie, ahova hívják, sárban, hóban, fagyban, disznóhoz, birkához, tehénhez és egyéb haszonállatokhoz, nem pedig laparoszkópos műtéteket végezni egy dzsungáriai törpehörcsögön vagy agitálni a tüntiken és az anarchista bulikákban.
Megértem én, hogy az európai parlamenti programba bele kellett foglalni valamit, ami a nemzeti oldal érdeklődését is fölkelti, szimpátiáját elnyeri, de bocsássanak meg nekem, ha kajánul vigyorogni kezdek, amikor magam elé képzelem Demeter Mártát, amint gumicsizmában téblábol Csíkszentsimonban, és a nagy barátkozás közepette megpróbálja elmagyarázni János bácsinak az ökoliberalizmus és az etnikai auto­nómia összefüggéseit, valamint az antiorbánizmus filozófiáját, némi feminizmussal fűszerezve.
Azt, hogy miket válaszolna neki a székely góbé, most inkább nem írom le, tiszteletben tartva a Magyar Nemzet polgári és konzervatív mivoltát. Ellenben készítettem egy tesztet az LMP politikusainak és aktivistáinak, mert az az érzésem, szükségük van egy kis fényre a székely éjszakában, nehogy megüsse őket a setét, ahogy mifelénk szokás mondani.
Székely teszt ökoliberális anyaországiaknak I. rész:
1. Hol helyezkedik el Székelyföld?
a) a Közel-Keleten; 
b) Romániában; 
c) Madagaszkáron. 
2. Milyen nyelven beszélnek a székelyek? 
a) románul; 
b) magyarul; 
c) székelyül. 
3. Hány lakosa van Székelyföldnek? 
a) a 2004. december 5-i népszámlálás alapján 23 millió román; 
b) 600 ezer székely, 180 ezer román, 3200 barnamedve; 
c) 1 millió székely, 2 millió szír, 3 millió afgán. 
4. Az alábbi három település közül melyik székelyföldi? 
a) Székelybagdad; 
b) Székelykabul; 
c) Székelyudvarhely. 
5. Hogyan kezdődik a székely himnusz? 
a) „Merre, te szegény cinka, merre, / szemből jő anyád, hátulról a berbécs”; 
b) „Ki tudja, merre, merre visz a végzet, / göröngyös úton, sötét éjjelen”; 
c) „Koncsentráltak az ármáskurták, / hozta őket beste vasuta”. 
6. Mi a székely mezőgazdaság legfontosabb haszonnövénye? 
a) a banán és a gyapot; 
b) a pityóka; 
c) a székely narancs. 
7. Ha netán pityókát termesztenek leginkább, az micsoda? 
a) burgonya; b) gluténmentes ősi gabonaféle; 
c) csonthéjas termésű gyümölcs. 
8. Hogyan nevezik a székelyek a magyarországiakat, különös tekintettel a fővárosiakra? 
a) drága magyar testvérek; 
b) bozgorok; 
c) táposok. 
9. Ki a szerzője a Székelyföld leírása című műnek? 
a) Orbán Balázs; 
b) Orbán János Dénes; 
c) Orbán Viktor. 
10. Kire szavazott a székelyek szinte 100 százaléka a 2014-es országgyűlési választáson? 
a) természetesen az LMP-re; 
b) a Fidesz–KDNP-re; 
c) micsoda, van szavazati joguk? 
11. Kire szavazott a székelyek szinte 100 százaléka a 2018-as országgyűlési választáson? 
a) azt a gelevőgyi mindenit, ejszen mán meginn szavaztak?; 
b) a Fidesz–KDNP-re; 
c) 115 százalékban az LMP-re. 
12. A székely liberalizmus története elfér:
 a) egy háromkötetes sorozatban; 
b) néhány oldalon; 
c) egy SMS-ben.
Székely teszt ökoliberális anyaországiaknak II. rész:
1. Találkozott már székely atyafival? 
a) igen; 
b) nem. 
2. Közölte vele, hogy le akarja váltani Orbán Viktort? 
a) igen; 
b) nem. 
3. A sérülése 
a) 8 napon belül gyógyuló volt; 
b) 8 napon túl gyógyuló volt? 
Bónuszkérdés:
 Zákhányos vagy te, kicsi barátom?
 a) igen; 
b) ejszen.
Remélem, hogy ez a teszt valamennyire rávilágít a székelyekkel való összefogás metafizikai komplikációira, és megóvja az LMP politikusait attól az iszonyú verbális vitrioltól, amit egy begurult góbé tud rázúdítani egy liberális laikusra.
Azok számára, akik a székely szavakat nem értik, javaslom Sántha Attila Bühnagy székely szótárának beszerzését.
Azoknak az LMP-seknek, akik tündéri fogadtatásról ábrándoznak a Tündérkertben, ajánlom György Attila Bestiarium Siculorum – Transzilvállatok című óvó-intő és tanulságos olvasmányát.
A kabarétársulattá degradálódott LMP programjában a székely autonómia még a kabaréjelleg tudatában is röhejesen és szánalmasan „tájidegen”, ellentétben a poloskákkal való bíbelődéssel, amely remekül passzol, lehetne akár a címerállatuk is. Ha lehet más a politika, lehet más a poloska is.
Ha majd sikerül visszatoloncolni őket oda, ahonnan jöttek, folytatjuk a Székelyföld–LMP-tárgyalásokat. Ejszen.

KÖZLEMÉNY – Az MPP Kolozs megyei szervezete is vezetőt váltott

Keizer Róbert leköszönt, Horváth Zoltán személyében új elnök vezeti a Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei szervezetét a megyei küldöttek február 27-i döntésének nyomán. A tisztújításra a Keizer Róber MPP-elnöki, illetve RMDSZ-listán szerzett megyei önkormányzati képviselői tisztsége esetén fellépő összeférhetetlenség miatt került sor, az MPP 2018. novemberében eszközölt alapszabályzat-módosításának értelmében. A módosítás leszögezi, hogy a polgári alakulat keretében nem tölthetnek be vezetői funkciót a más pártok színeiben mandátumhoz jutott személyek.
Horváth Zoltán a gazdasági és a vidékfejlesztési teendők fontosságát emelte ki székfoglaló beszédében, ugyanakkor Mezei János országos elnök rávilágításával egyetértve, feladatául tűzte ki a megyei szervezet megerősítését, illetve a vidéken élők problémáinak felkarolását.
Az ülésen a MPP Kolozs megyei szervezetének alelnöki tisztségére Búzás István Attila kapott megbízást a küldöttek részéről, az elnökség tagjai pedig Kapitány Zoltán, Kocsis Ferenc, Kelemen Zoltán lettek.
Kolozsvár, 2019. február 28
-- 
MPP sajtóiroda, 
Gyergyószentmiklós

Székelyföldi Kisállat Kiállítás 2019

Nem érhető el leírás a fényképhez.

2019/02/14
Bár a kiállítás kezdete előtt öt nappal megjelenő afrikai disznópestis kis híján keresztülhúzta a terveinket, végül mégiscsak megérkezett az engedély, és nekifoghattunk felkészíteni a nyulainkat egy minden eddiginél nagyobb megmérettetésre. Ugyanis soha eddig ennyi székely nyúl még nem volt egyszerre, egy helyen (most tekintsünk el egy pillanatra a hátsó udvaromtól). Az ötödik Székelyföldi Kisállat Kiállításra minden előzetes várakozást túlszárnyalva, 48 székely nyulat neveztek a tenyésztők, és a csapat komolyságát mutatja, hogy ezek az állatok mind meg is jelentek a helyszínen. Ez épp egy tucattal több a tavalyi kiállításon megjelenő 36 székely nyúlnál. Ha továbbra is ilyen tempóban nő a székely nyulak száma, akkor néhány éven belül a legnagyobb számban kiállított fajta lesz a székely kiállításon.
Tavaly mindössze hét havanna szallander egészítette ki a 29 fekete szallandert, az idén viszont sokat fejlődött a két kevésbé ismert színváltozat is; a 30 fekete szallander mellett 13 havanna szallander és öt kék szallander is ki lett állítva. Ez egy bíztató tendencia, főként ha arra gondolunk, hogy a 2021 őszére kitűzött Európa Kiállításra mindhárom színváltozatból legalább 20-20 példányt szeretnénk benevezni.


A győztes fekete szallander bak Tenyésztő: Fazakas Alpár

A tavalyihoz hasonlóan az idén is Botha Miklós bírálta le a nyulakat, akiről nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ország legtapasztaltabb székely nyúl bírója, és aki a kezdetektől a szívén viseli a fajtánk sorsát. Az idén is nagy odafigyeléssel, aprólékosan, de ugyanakkor jóindulatúan bírálta le az állományt, bátorítást nyújtva a kezdő tenyésztők esetlegesen gyengébb állatainak, a legjobbakat pedig biztos kézzel választotta ki a tömegből.

A győztes fekete szalander nőstény    Tenyésztő: Deák Győző

Fekete szallander kategóriában a Bihar megyéből érkező Fazakas Alpár nagy testű, kifejezetten erős rajzolatú bakja bizonyult a legjobbnak 97 ponttal, míg a nőstények között Deák Győző elegáns, jó húsformákat mutató és igen jó szőrben lévő nősténye lett a bajnok, szintén 97 ponttal. Érdekesség, hogy itt volt a mezőnyben a néhány hónappal ezelőtt Európa bajnoki címet szerzett fekete szallander nőstény is, de ezúttal szőrcsere miatt nem volt esélye a győzelemre. 
Havanna szallander kategóriában nekem is sikerült behúznom egy díjat a Köpcös névre hallgató, pózolós bakom segítségével, aki ugyan csak 95,5 pontot kapott, de még így is a legjobb lett a bakok között. A havanna szallander nőstényeknél megint csak Fazakas Alpárnak lehetett gratulálni, aki egy nagy testű, erős, jó fültartású nősténnyel ért a csúcsra, melyet 96,5 pontosnak talált a bíráló.

A győztes havanna szallander bak Tenyésztő: Rákossy Zsigmond


Kék szallander kategóriában a bajnoki címhez szükséges minimális hat példány hiányában nem avattak bajnokot, viszont kollelkcióból a minimális három helyett öt is volt. Ebben a kategóriában szoros csatában Deák Győző győzedelmeskedett (sic!), egy ponttal ráverve Fazakas Alpár kollekciójára, így a kollekcióért járó kupa mellett ő lett a legjobb székely nyúl kollekcióért járó vándorserleg első gazdája is.
Összegezve a látottakat, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kiállításon vagyunk túl, mely izgalmakban és szép nyulakban is bővelkedett. Bízom benne, hogy továbbra is hasonló ritmusban alakul majd a fajta, és jövőre még szebb és még számosabb állománnyal tudunk majd részt venni a kiállításon. Ez úton is biztatom a tenyésztőket, hogy próbáljanak meg kollekciókban gondolkodni és lehetőség szerint négy azonos színű nyulat nevezni a kiállításra, még izgalmasabbá téve a versenyt. Az sem baj ha valakinek több színből is sikerül kollekciót összeállítani! Rákossy Zsigmond

A győztes havanna szallander nőstény Tenyésztő: Fazakas Alpár

KÖZLEMÉNY – Visszautasíthatatlan ajánlatot fogalmaz meg az RMDSZ számára a Magyar Polgári Párt elnöksége

Döntött a Magyar Polgári Párt elnöksége az európai parlamenti választások tárgykörében az RMDSZ-el folytatott tárgyalások kapcsán. A végleges álláspont szerint a polgári alakulat visszautasíthatatlan ajánlatot fogalmaz meg az RMDSZ felé. Az MPP a romániai magyarság részéről a szavazatok maximalizálását ajánlja, ezzel együtt a Kárpát-medencei magyar képviselet erősítését az Európai Parlamentben.
Gyergyószentmiklós, 2019. február 28.

2019. február 27., szerda

Stafétaváltás volt a Kolozs megyei polgáriaknál

A novemberi Országos Tanács által eszközölt alapszabálymódositások értelmében Keizer Róbert úr, - aki a Kolozs megyei MPP elnöke is - el kellett döntenie, hogy melyik tisztséget tartja meg. Keizer úr a Kolozs Megyei Tanácsba az RMDSZ listán jutott be és ezt a tisztséget tartotta fontosabbnak, hogy a polgári vonalat kellő képpen tudja támogatni. Ha lemondott volna erről a tisztségről, akkor a listán az utánna következő nem a polgáriak közül került volna ki. 
A felszabadult elnöki tisztség megválasztásáért összekellett hívni a Kolozs megyei Küldöttek Tanácsát(MKT), amelyen résztvett az MPP elnöke, Mezei János is. 
Az MKT-n sikerült tisztázni a felmerült félreértéseket és a két jelölt közül végül Horváth Zoltán lett megválasztva a Kolozs megyei MPP elnöknek. 
Igy ezentúl a Kolozs megyei MPP elnöksége Horváth Zoltán (elnök), Búzás István Attila(alelnök), Kapitány Zoltán, Kocsis Ferenc, Kelemen Zoltán (elnökségi tagok) tevődik össze. 
A szaktestületeket ezentúl, Keizer Róbert koordinálja majd, átvállalva a Horváth Zoltántól a további munkákat. 
Az új elnök a székfoglalójában megköszönte, hogy a küldöttek bizalmat adtak neki és jelezte, hogy számára továbbra is a gazdasági és a vidékfejlesztési teendők mellett fontos a többi feladat is amire éppen Mezei János MPP elnök hivta fel a figyelmet. Természetesen a fiatalitást és a vidéken élők problémáinak a megoldását is maga számára fontos feladatnak tekinti. 
Gurka Balla Ilona 
Kolozs megyei MPP sajtóiroda, 

2019. február 26., kedd

Dodon pártja nyerte a moldovai választásokat

Az ellenzéki, oroszbarát szocialisták nyerték a parlamenti választást Moldovában a szavazatok 90 százalékos összesítése alapján – írja az MTI.
A csaknem végleges eredmények szerint Igor Dodon oroszbarát államfő pártja a szavazatok 31,69 százalékát szerezte meg. Második helyen a korrupció elleni küzdelmet hangsúlyozó ellenzéki blokk (ACUM) végzett a voksok 25,06 százalékával, a kormányzó Nyugat-barát Demokrata Párt pedig a harmadik lett a szavazatok 24,9 százalékával.
Moldova 2014-ben írt alá az Európai Unióval társulási szerződést, ami az első lépés lehet az uniós csatlakozás felé vezető úton. Oroszország, amely továbbra is saját befolyási övezeteként tartja számon a kicsiny köztársaságot, válaszul korlátozta a moldovai gyümölcs, zöldség, gabona, hús és bor importját. A rendelkezés alól csupán néhány olyan vállalkozás kivétel, amely Moldova orosz többségű területein van bejegyezve.
Maia Sandu, az ACUM vezetője úgy nyilatkozott a héten, hogy ez a legkevésbé demokratikus választás Moldova történetében, és arra figyelmeztetett, hogy a választópolgárok az utcákra vonulhatnak szavazataik védelme érdekében. Igor Dodon szintén jelezte, nem kizárt, hogy zavargásokra kerül sor az esetleges választási csalások miatt.
[Forrás: MTI]

Csak semmi meglepetés: folytatja az együttműködést az RMDSZ és az MPP

Folytatja együttműködését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt – ebben állapodtak meg a két politikai szervezet vezetői a hétfői találkozójukon. A kolozsvári egyeztetések után csak az maradt függőben, hogy felkerülnek-e az MPP jelöltjei az RMDSZ EP-listájára, és ha igen, milyen helyekre.
A polgári párt delegációjával Kelemen Hunor szövetségi elnök, Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök és Nagy Zoltán ügyvezető alelnök tárgyalt az RMDSZ Majális utcai hivatalában. A találkozó után Porcsalmi Bálint a Maszolnak elmondta: megállapodtak a politikai együttműködés folytatásában. „Egyetértettetünk abban, hogy az együttműködés az RMDSZ és az MPP között fontos, és szeretnénk folytatni. Ez azt jelenti, hogy az idei és a 2020-as választási évben is együttműködünk, hiszen közösek a célok és az érdekek, és a közösségépítésben is együtt lehet fellépni” – jelentette ki az RMDSZ ügyvezető elnöke.
Porcsalmi beszámolója szerint az MPP vezetői fenntartották azt a kérésüket, hogy a második, befutónak számító helyet kapják meg az RMDSZ EP-listáján. „Ezt a témát nagyon hamar tisztáztuk. Válaszként ugyanazt mondtuk el ma is, amit korábban: nem tartjuk sem méltányosnak, sem arányosnak ezt a kérést, befutó helyet nem tudunk biztosítani az MPP-nek. Úgy gondolom, hogy ezt ők elfogadták” – jelentette ki az ügyvezető elnök.
Hozzátette, abban is egyetértés volt a felek között, hogy nagy az európai parlamenti választások tétje, az MPP pedig nem fogja kockáztatni az erdélyi magyar képviseletet az EP-ben. Megállapodtak abban is, hogy jövő hét első felében újra tárgyalóasztalhoz ülnek. „Ekkor már ők is ismerni fogják az RMDSZ jelöltjeinek rangsorát. Bízom abban, hogy az MPP segíteni fogja ezt a kampányt, akár munkával, akár úgy, hogy a jelöltjeik felkerülnek a listánkra. Mi mindenképpen azt szeretnénk, ha az EP-választásokról szóló egyeztetéseket március 9-éig, a Szövetségi Képviselők Tanácsának üléséig le is zárnánk, hogy legyen idő az EP-választások előkészítésére, az aláírásgyűjtés megkezdésére” – magyarázta Porcsalmi Bálint.

A héten ülésezik az MPP országos elnöksége

Az MPP-t Mezei János elnök, Kátai Attila ás Simon Csaba alelnök, illetve Kulcsár Terza József parlamenti képviselő képviselte a kolozsvári egyeztetéseken. Kulcsár Terza József a Maszolnak megerősítette: az RMDSZ-szel folytatott tárgyalásokon egyetértés volt abban, hogy az együttműködést folytatni kell. Tájékoztatása szerint nézetkülönbség csak az MPP által kért befutó hely kapcsán alakult ki. „Mi nem érezzük úgy, hogy kérésünk méltánytalan és aránytalan lenne” – jelentette ki.
A képviselő elmondta, tudomásul vették az RMDSZ válaszát a kérésükre. Megerősítette ugyanakkor, hogy az MPP nem akarja kockáztatni az erdélyi magyar képviseletet az EP-ben. “Mindig is úgy láttuk, hogy helye van az együttműködésnek és helye van a versenynek” – fogalmazott a politikus. Tájékoztatása szerint az MPP ezen a héten elnökségi ülést tart, amelyen kialakítják álláspontjukat az EP-választásokkal kapcsolatban, és ezt ismertetik az RMDSZ-szel a jövő héten tartandó újabb egyeztetéseken. Mint ismert, a Szövetségi Állandó Tanács pénteken rangsorolja az RMDSZ EP-jelölt-aspiránsait.
[Forrás: maszol.ro]

Kelemen Hunor: az RMDSZ megőrizte azt a képességét, hogy a román politika minden oldala figyel rá

2019. február 26.  
A hétvégén lezajlott, kétnapos kolozsvári RMDSZ-kongresszus kiértékelése határozta meg a legújabb A politika belülről beszélgetés vezérfonalát. Kelemen Hunort, a szövetség szombaton újraválasztott elnökét Tibor Szabó Zoltán kérdezte a 14. kongresszuson elhangzottakról, a politikai visszajelzésekről és sajtóvisszhangról, a politikai szövetségekről, a bejelentett tervekről és az EP-jelöltek rangsorolásáról. A műsor vasárnap volt látható az Erdély TV-ben, a beszélgetés kivonatát közöljük most a Transindexen is. Gratulálok a nagyarányú újraválasztásodhoz, és kívánom, hogy amit a kongresszuson elmondtatok, az mind megvalósuljon! 
- Ez egy ambiciózus program, nem néhány esztendőnek a programja. De ez is volt a cél: egy hosszú távú jövőstratégiát fölvázolni. Volt-e valami olyasmi a szervezésében vagy a lebonyolításában, amivel nem voltál megelégedve? 
 - Nem volt, de nem is követtem a szervezést. Sok évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy ami nem az én dolgom, azzal nem foglalkozom. Csak ha szólnak, hogy segíteni kell. Az ügyvezető elnökség Porcsalmi Bálint vezetésével szervezte - persze a nagyobb kérdéseket megbeszéltük, folyamatosan tájékoztatott. A mindennapi munkába nem folytam bele. Úgy láttam, hogy annyira zökkenőmentesen folyt le a két nap, hogyha voltak is apróbb hibák, akkor azokat nem vettük észre. Remélem, hogy a kongresszusi küldöttek sem. Igyekeztünk egy 2019-hez méltó kongresszust szervezni, formailag is, tartalmilag is. Azt remélem, hogy sikerült. 
 A kongresszus legfontosabb üzenete a “Szövetség a jövőért”. Felmerült bennem, hogy realistán mennyire számítotok arra, hogy az erdélyi magyarság elfogadja ezt az ajánlott szövetséget, és megköti az RMDSZ-szel? Vagy pedig ezt még sokáig kell magyarázni, részletezni ahhoz, hogy átmenjen? 
- Ezt a szövetséget közel 30 éve minden egyes választáson meg kell újítani. Nincs olyan, hogy egy szövetségkötés, egy mandátum, egy megszavazott bizalom az idők végezetéig kitart. Mindig meg kell dolgozni érte, még kisebbségi létben is. Olyan körülmények között is, hogy az erdélyi magyar embereknek az érdekeit, a közösségi jogoknak a kivívását, a közösségi vagyonnak a visszaszerzését, ahogy az elmúlt évtizedekben, 2019-ben sem tűzi senki más a zászlajára. A román pártok a szavazatokat akarják, azt mondják, hogy megold mindent a modernizáció, és ezért azt gondolom, hogy a magyar közösségben nagy sikerük soha nem volt. Nekünk az idén is meg kell tudni magyarázni, hogy a szövetség a jövőért miről szól most, azt is, hogy miről szól 2020-ban. És mit gondolunk mi a következő 10 évről. Nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, főleg azt nem tudjuk, hogy mi lesz az RMDSZ-szel, ki lesz az elnöke. De erdélyi magyarok lesznek. Mi azt akarjuk, hogy az erdélyi magyar közösség 10 év múlva is, sőt, én szeretném tudni, hogy 100 év múlva is a szülőföldjén él, megmaradt identitásában, versenyképességében. Nemcsak megmaradt, hanem növekszik és fejlődik abban az értelemben, ahogy minden közösség alakul, fejlődik ma a régióban, Európában, a világon mindenhol. Ilyen szempontból ezeket a célokat újra és újra meg kell fogalmazni, és el kell tudni magyarázni, mint ahogyan el kell tudjuk magyarázni azt is, hogy a szövetségkötés mit jelent. Gondolom, hogy annak idején Bethlen Gábornak is el kellett magyaráznia - akkor nem volt Facebook, nem maradtak meg úgy a dokumentumok, ahogyan ma megmaradnak -, hogy miért kötött szövetséget a törökökkel vagy az osztrákokkal. A szövetségkötéseket mindig meg kell magyarázni, és ez nem magyarázkodás. Nekünk is el kell mondani, hogy 2019-ben miért kötünk szövetséget, például Kolozsváron a liberálisokkal, Maros megyében a szociáldemokratákkal, Bukarestben a kormánykoalícióval. Azt is el kell tudnunk magyarázni, hogy mit akarunk elérni, és ahhoz milyen eszközöket használunk. Ez egy nagy kihívás. Az, hogy sikerült vagy sem, a választások után szokott kiderülni, akkor, amikor megszámolják a szavazatokat, és vagy megbíznak azzal, hogy folytassuk a munkát, vagy nem. Bízom abban, hogy a 2019-es és a 2020-as választásokkor a romániai magyarok azt az eszközt, ami a szövetség, megőrzik. Mert ez tulajdonképpen egy eszköz, nem egy cél. Egy eszköz ahhoz, hogy az érdekérvényesítést, a politikai képviseletet a különböző szinteken előrébb lehessen vinni. Azt is tudom, hogy nem mindenkinek szimpatikus az, hogyha egy bizonyos politikai alakulattal, most a szociáldemokratákkal ideig-óráig szövetséget kötünk. Vagy az, ha a liberálisokkal kötünk szövetséget. Annak idején, amikor 2009-2012 között a demokrata párttal együtt kormányoztunk, hihetetlenül sok bírálatot kaptunk, jogosakat is... Pedig talán akkor értétek el a legtöbb eredményt... - Maga a hatalom az embereket kritikus álláspontra helyezi. Minél közelebb vagy egy hatalomhoz, annál több kritikusod van. Ehhez is hozzá kellett szokni. Mindig azt mondtam, hogy sem egyik, sem másik oldallal nem azért kötünk szövetséget, mert ideológiailag azonosulunk, vagy mert mindenben támogatni akarjuk őket. Ez egy pragmatikus transzszilvanizmus, ahogy tulajdonképpen évek óta mondjuk és gyakoroljuk. Az erdélyi magyarság sokféle, nem lehet azt mondani, hogy az erdélyi magyarok mind konzervatívok, liberálisok, szociáldemokraták vagy mind kereszténydemokraták lennének. Az, hogy az erdélyi magyar társadalom többségében egy konzervatív társadalom, ez igaz, így is volt, és így is lesz még hosszú ideig. Ez nem jelenti azt, hogy a különböző véleményeket nem kell meghallgatni, elfogadni vagy odafigyelni ezekre. A szövetségkötésben csak egy dolgot lehet figyelembe venni: a mi közös ügyünket egy kicsit vagy jelentősen előre tudjuk-e vinni azzal, akivel ideig-óráig szövetségben vagyunk. Van elképzelésetek arról, hogy ez a jövőbeli párbeszéd erről a programról hogyan fog lezajlani? - Azt tervezzük, hogy a következő hónapokban - hónapokról beszélek, mert itt nem csak az európai parlamenti választásról van szó - sok helyen: lakossági fórumokon vagy a különböző rétegtalálkozókon a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, ennek a fejezetnek egy-egy részét bemutatjuk. Beszélünk róla és meghallgatjuk az emberek véleményét. Azontúl a világhálón is elérhető, és oda nyilván sok vélemény szokott érkezni. Ezt egy vitairatnak szántuk, azt szeretnénk, hogy a következő hónapok konzultációja során kikristályosodjon, hogy még mit kell beletenni, esetleg mit kell kivenni. És utána azt tudjuk mondani, hogy a stratégiai és politikai döntéseinknek ez szabja meg a keretét. Ezekhez a célokhoz keresünk szövetségeseket, eszközöket és forrásokat. Egy csomó mindenhez kell pénzügyi forrás: kell a román költségvetésből, kell az EU-s költségvetésből, kell az önkormányzatok költségvetéséből, és bizonyos kérdésekben, hála Istennek, van magyar költségvetési forrás is. Ebben a jövőképben nem láttam, hogy a médiába igyekvő fiataloknak milyen jövőt ajánlotok. Majd javasolom, hogy ezt is gondoljátok végig, mert ott is sok fiatal fog megfordulni. 
 - A médiával kapcsolatosan egy politikusnak már nagyon kockázatos valamit is mondania, hogy mit akar vele... De azt látnia kell, hogy mennyire kiszolgáltatott ma a médiában dolgozó. 
 - Sajnos igaz. Anyagi szempontból is, és bizonyára nemcsak ilyen szempontból. Mi azt mondtuk, hogy a közszolgálati médiára volt annyi ráhatásunk, hogy például a területi rádióknak a frekvenciáját bővíteni tudtuk, és létrehoztuk a 24 órás magyar adást Kolozsváron és Marosvásárhelyen is. Újabb frekvenciákra van szükség, hogy a hallgatottsága nőjön, hogy a célközönség minél nagyobb legyen. De túl azon, hogy a 24 órás rádióműsor megvan, egy politikusnak ehhez már nincs mit hozzátennie. Arra kell vigyáznia, hogy ez ne sérüljön. A televízió esetében is el kell érnünk, hogy bővüljön. És természetesen ennek rengeteg ága-boga van, de ehhez a kérdéshez sokkal óvatosabban kell hozzáállni, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, amikor én is újságíróként kezdtem a pályámat itt, Kolozsváron. Amikor a politikába mentem, még mindig más volt a helyzet. Nagyon átalakult a médiatér és alakulni fog a következő években is, az biztos. A román pártok küldöttjei olyan kampányszerűen körüludvarolták a kongresszuson az RMDSZ-t, de a román sajtó méltatlanul kevés figyelmet szentelt az eseménynek. 
Szerinted ez minek köszönhető? Hogyan fogjátok megpróbálni ennek a figyelemnek a hiányában eljuttatni a román partnerek felé az üzenetet? 
- Még nem tudom, milyen a román médiavisszhangja a kongresszusnak, mert nem volt, hogy ezt mérjem – nyilván a következő napokban erről többet fogunk tudni (Az interjú szombaton, a kongresszus napján készült - szerk. megj.) Azt láttam, hogy az érdeklődés nagy volt, hiszen a hírtelevíziók és a hírügynökségek ott voltak, kérdeztek a sajtótájékoztatókon is, a kollégákat is faggatták. A román média egy részének az ingerküszöbét akkor éred el, ha valami olyat mondasz, amiből egy rettenetes nagy botrányt lehet csinálni, hogy a nézettséget, hallgatottságot növelje. Ebben a két napban sokat kellett beszéljek, bizonyára mondtam hasznos és kevésbé hasznos dolgokat is, mint bárki közülünk. De egy-két címet látva már meg sem döbbenek, hogy azt emelték ki, hogy azt mondtam, hogy a román-magyar viszony rendezésének kulcsa, hogy az autonómia Alkotmányba és törvénybe legyen foglalva. Ez így van egyébként, de én ezt következetesen mondom, ez nem új, nem botrányos, nem rendkívüli, nem Románia ellen irányul. És közben mondtam egy csomó olyan dolgot, ami ebben a pillanatban legalább akkora figyelmet kaphatott volna, mint ez a mondat, de ezt lehet fölfújni a román sajtóban. Mi ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Mi próbálunk koherensek, racionálisak lenni, próbálunk a céljainkról, az elvárásainkról, a problémáinkról nagyon őszintén és transzparens módon beszélni, mert nem lehet másképpen. Aztán ehhez úgy viszonyulnak, ahogy a jó lelkiismeretük diktálja, mert nem akarnám azt mondani, hogy valaki más diktálja, de hát soha nem lehet tudni. 
Román politikai partnerektől személyesen kaptál visszajelzést? 
- Akik pénteken itt voltak, illetve az este még volt még néhány telefonhívás, visszajelzés, köszönték, jól érezték magukat, a szervezésről is jó véleménnyel voltak. A kongresszuson az üzeneteket vettük, ismerjük, mi is hasonló üzeneteket szoktunk megfogalmazni, egymásnak nagy meglepetést nem tudunk okozni. De azért mégis van néhány fontos momentum: az, hogy megpróbálnak néhány mondatot magyarul is elmondani, azért ez 30, de még 20 évvel ezelőtt sem volt így, bár eljöttek akkor is, udvariasak, kedvesek voltak. Másrészt azt is látjuk, hogy nem változott meg az érdeklődés az RMDSZ iránt. Mindegy, hogy most éppen ki van kormányon, mindegy, hogy ki van ellenzékben, eljönnek a kongresszusunkra, beszédet mondanak és odafigyelnek ránk, ami azt mutatja, hogy fontos, amit mi teszünk, amit mondunk és hogy számítanak ránk. A napi politikai mázat le kell erről venni és azt kell látni, hogy tulajdonképpen az RMDSZ megőrizte azt a képességét, hogy a román politika minden oldala figyel rá, és adott esetben számít rá egy-egy ügynek a megoldásában. Tibori Szabó Zoltán A magyar miniszterelnökhelyettes beszédét hallgatva és főleg azt a kijelentését, hogy aki az RMDSZ-t gyengíti, az az egész erdélyi magyarságot gyengíti és az egész erdélyi magyarságnak árt, az ember nem teheti meg, hogy ne jusson eszébe az, hogy ugyanezek a személyek voltak azok néhány évvel ezelőtt, akik pénzt és paripát adtak mindenki alá, aki az RMDSZ-t tönkre akarta tenni. Minek köszönhető ez az amnézia? Ez egy ilyen politikai memóriakiesés vagy hogy van ez, hogy ma egyet mondunk, holnap meg mást? 
- Azért eltelt közben nyolc esztendő és az nem kevés idő. A politikus is emberből van, ő is tanul, változik és változnia is kell, egyre több tapasztalattal, bölcsességgel felruházva az ember tud az álláspontján változtatni. Nem tagadja senki, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem ez volt a viszonyunk. Nekem is volt sok olyan magyarországi politikussal is éles szóváltásom, akár konfliktusom is, amelyet nem felejtettünk el, és akikkel mégis rendes, akár partneri viszonyban is tudunk lenni. Fölismerték, hogy az erdélyi magyarság bizalma az RMDSZ-ben nem rendült meg, a választások ezt mindig visszaigazolták. Azt is tudjuk, hogy az erdélyi magyar emberek nagyon nagy többsége a magyarországi pártok, politikusok közül kivel szimpatizál. A politika nem arról kell szóljon, hogy egymást folyamatosan megpróbáljuk legyőzni, hanem arról kell szóljon - és főleg a nemzetpolitika -, hogy megpróbáljuk egymást segíteni, erősíteni és az elmúlt nyolc-kilenc évben ez így változott és így van helyén. Egyetértek azzal, amit Semjén Zsolt mondott, hogy aki ma az RMDSZ-t gyengíti, az az erdélyi magyarságot gyengíti. Tehát akkor ez önkritika is volt? - Bizonyára, de ezt tőle kellene megkérdezni. Azt gondolom, hogy a politikusok legalább annyit kell tanuljanak az életből, a tapasztalatokból, mint bármelyik más ember, sőt, valamivel többet. Én sem az vagyok, aki ezelőtt 30 évvel voltam, és bizonyára 30 év múlva sem leszek ugyanaz. Értékeket, elveket nem adok föl, de a mindennapi életben tejesen új élethelyzetek, kihívások vannak, és az embernek ezeket figyelembe kell vennie. Másrészt pedig ez egy folyamat volt: alkalmunk volt nagyon sok kérdésről alaposan beszélgetni a magyarországi politikusokkal, Fidesz-KDNP-és vezetőkkel és nem csak, hanem önkormányzati emberekkel is sok szinten, ami azt a fajta távolságot, bizalmatlanságot, ami egy bizonyos időben létezett (nem volt mindig így, a '90-es években szoros volt a Fidesz és az RMDSZ között a kapcsolat), fölszámolta. Mert azt tapasztaltuk, hogy van egy csomó olyan ügy, ahol együtt erősebbek tudunk lenni. Arról nem is beszélve, hogy az európai politikában ugyanabban a pártcsaládban vagyunk, de az Európai Parlamentben is ugyanabban a frakcióban van Winkler és Sógor, mint a Fidesz-KDNP képviselői vagy Csáky Pál barátunk felvidékről, és ez megint egy másfajta, mindennapi politikai tapasztalatot jelent mindenki számára. Tehát soha nem szabad ezekre a dolgokra úgy tekinteni, mintha a világ változatlanul menne előre, és rácsodálkozunk, hogy tíz-húsz évvel ezelőtt még nem ilyen volt. Azt gondolom, hogy most vagyunk a helyes úton, szövetségesek, partnerek vagyunk, egymásra odafigyelünk és egymásra soha semmit nem próbálunk ráerőszakolni. Ez megint csak fontos. Ugye, sokféle híresztelés van, sokféle butaságot beszélnek a világban szerteszét, de azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai engem abban erősítettek meg, hogy a Fidesz-KDNP-vel a párbeszéd partnerek közötti párbeszéd, az egyezségek partnerek közötti egyezségek. Amikor Pontáékkal kormányoztunk, akkor sem mondták, hogy miért kormányoztok velük. Amikor a Ponta-kormányból előbb én, majd utána az RMDSZ is kiszállt, akkor sem mondták, hogy miért szálltok ki. Amikor utána ellenzékben voltunk, nem kérdezték, hogy miért, amikor a PSD-ALDE-val kialakítottuk az együttműködést, akkor sem kérdeztek semmit, azt mondták, ha ti úgy gondoljátok, hogy ez a helyes, akkor ezt támogatjuk; tulajdonképpen ez a helyes megközelítés és a helyes viszony. 
Volt még egy látszólagos ellentmondás a kongresszuson: ugye, te azt állítottad, hogy az elnökséged éveiben a magyarság megerősödött és vele együtt az RMDSZ is. Ezt a beszédedben határozottan állítottad. Az elődöd, Markó Béla elnök úr, pedig ennek a fordítottját állította: hogy az RMDSZ és az erdélyi magyarság megtorpant, meggyengült, elbizonytalanodott. Minek köszönhető ez? 
- Szerintem semmilyen ellentmondás nem volt. Én a tényekről beszéltem, és azt mondtam, hogy a 2016-os választás volt az utolsó olyan politikai választás, ahol megmértek bennünket, és ott erősebbek voltunk, mint az azelőtti ciklusban. Ezek tények: szavazatszámban is, mandátumokban is, a polgármesterek, önkormányzati képviselők és megyei elnökök számában is. Egy csomó intézményt elindítottunk, megerősítettünk, új intézményeket felépítettünk vagy elkezdtünk építeni, ami a közösségnek az erejét növeli. Nem is beszélve olyan dolgokról, amelyek az idővel gyűltek össze, és nem feltétlenül azért, mert Markó előbb volt elnök, mint én. Például egy település infrastruktúrájának a fejlesztése az egy folyamat. Az, ami ezelőtt tíz éve nem volt, most van, vagy ami most nincs, lesz tíz év múlva, amikor más lesz az elnök. Amit Markó Béla mondott, azt az elbizonytalanodást, azt kicsit ilyen terapeuta módon mondta, hogy ne sírjunk, hanem lássuk meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nem azt mondta, hogy gyengébbek vagyunk, ő inkább abból a pozícióból beszélt, mint amikor egy ember erősíteni, bátorítani, motiválni akarja a saját közösségét, más eszközökkel, mint az az ember, aki éppen vezeti. Azt hiszem, hogy a két beszéd ilyen szempontból kiegészítette egymást, nem volt semmiféle ellentét. A kongresszusi küldöttek részéről sem éreztem, hogy bármiféle ellentétet észleltek volna. 
A magyarországi sajtó a kongresszus előtt azt állította, hogy az RMDSZ túlzott közelítése a Fideszhez az önálló politizálását gyengíti és csorbítja, és Markó Bélának is volt egy ilyen utalása, hogy az RMDSZ folytasson önálló politikát Bukarestben, Brüsszelben, de Budapesten is. Erről mi a véleménye? 
- Ez így van 29-30 éve és így is lesz, gondolom, a következő években is. Bizonyos újságírói véleményekkel nem tudok és nem kívánok vitatkozni. Nekem nem áll a rendelkezésemre minden nap két-három flekk és több óra adás vagy az interneten sok-sok buborék, hogy megtöltsem az én rendkívül okos vagy buta gondolataimmal. Ez az idő nem áll rendelkezésemre. Az RMDSZ az önállóságát nem veszítette el az elmúlt harminc esztendőben, de teljes önállóság ma a világon sehol, senki részéről nem létezik. Összefüggnek a dolgok. Ha teljesen önállók lennénk, akkor az azt jelenti, hogy van egy kicsi országunk, amiben csak mi vagyunk, és abban élünk úgy, hogy senkihez semmi közünk nincs. Önállók vagyunk abban az értelemben, hogy Bukarest nem mondja meg, hogy mit csináljunk, de azt folyamatosan nagyon meg akarja mondani, hogy mi az a határ, ameddig el lehet menni. Mi ezeket a határokat mindig feszegetjük. Budapesttel való viszonyunkban mindig is önállók voltunk és vagyunk. Önállók voltunk akkor is, amikor Markó Gyurcsánnyal nagyon összeveszett a kettős állampolgárság miatt. Erről nem beszélnek azok, akik azt állítják, hogy Markó Gyurcsánnyal milyen jó viszonyban volt. Ott voltam, tudom, ismerem a történetet, és nem igaz az, hogy elfogadta volna Markó azt, amit neki esetleg valaki elképzelt. Akkor, amikor az RMDSZ érdeke úgy kívánta, akkor mi a magyarországi politikusokkal, sok fideszes politikussal is vitában voltunk. És most állt össze az a helyzet, amikor kialakult az a partneri viszony, hogy nem vagyunk vitában. De ez nem jelent egy olyan fajta függőséget, hogy nekünk máshol mondják meg, hogy mit kell mondani. Egyébként a román szolgálatok is a politikusok és a média fele ezt a képet sugallják, ami butaság. El szoktam mondani, amikor meghívnak néhány román beszélgetőműsorba, hogy Orbán Viktor nekem az elmúlt években soha nem mondta, hogy mit kell politikailag tenni. Nagyon sokat beszélgettünk és bizonyára sokat fogunk beszélgetni, fontos dolgokat lehet megbeszélni Orbán Viktorral, de ő soha nem mondta, hogy ezt vagy azt csináld. Ezért tartom ezeket nem megalapozott véleményeknek. Mint ahogy Brüsszellel kapcsolatosan is nagyon határozottan állítom, hogy nincs semmiféle függőség. Való igaz, hogy Joseph Daul mindig megkérdezi tőlem, hogy milyen a helyzet, de elfogadták azt, hogy itthon, kisebbségi közösségként a politikai, szövetségesi viszonyainkat ideig-óráig így vagy úgy kell alakítanom, és ez nem jelent ideológiai azonosulást. Arról nem is beszélve, hogy Európában sok helyen kormányoznak együtt a jobboldali és a baloldali pártok, de az Európai Parlamentben is a Néppárt középjobboldali, nagy politikai ernyőszervezet, amelyben a szociáldemokratákkal van együtt, mert a Néppártnak egymagában nincs többsége és valószínűleg a következő ciklusban sem lesz. Választásokkor persze egymást próbáljuk legyőzni, de ez a választásokról szól. A választások után van egy időszak, amikor minden féltől azt várják el a választói, hogy értük dolgozzon. Nem azt várják el, hogy gyilkoljad a másikat és ne foglalkozz a közösségeddel. Az RMDSZ 29 év óta mindig megőrizte azt az önállóságát, amire szükség van, hogy autonóm módon hozzál meg politikai döntéseket.  
A Minority SafePack kapcsán: szerinted a románok miért nem támogatják, miért ellenzik? A határon túli román közösségeknek is jó lenne ez. 
- Azért, mert ők egyszerűen azon az állásponton vannak, hogy a kollektív jogok nem léteznek. Ez ilyen egyszerű. Ezt le is írták és el is mondták többször a Minority SafePack kapcsán. A luxemburgi keresetben is benne volt egyébként, hogy az kiszabadítja a kollektív jogok szellemét, és Románia tulajdonképpen a '90-es évek első percétől fogva azon az állásponton van, hogy a kollektív jogok nem léteznek. Márpedig közösségi jogok a világban mindenhol léteznek. Nem akarok erről most egy hosszú eszmefuttatást elindítani, amelynek bizonyára nem jutnánk a végére, de a szakszervezeti jogok is közösségi jogok, a nyelvi jogok is közösségi jogok. Nem lehet a nyelvi jogokat a konyhába száműzni, azt csak közösségben tudom gyakorolni. Ahhoz szükséges nekem intézményrendszer, iskola, színház, könyvtár, könyvkiadás, rádió, tévé. Ezek mind közösségi jogok. Tulajdonképpen ez az igazi probléma, ez az igazi baj számunkra, mert a románokat nehezen tudjuk meggyőzni, hogy a kollektív jogok elismerése semmilyen szempontból nem csorbítja Romániai érdekeit. De közben ők is ugyanilyen jogokat követelnek, például az észak-bukovinai vagy az ukrajnai román közösségnek... - És igazuk van, és határozottabban kelleme követelniük a Timok-völgyi románoknak is, az ukrajnai románoknak is. A dél-tiroli németajkú közösség jogai is akkor lettek igazából elismerve, amikor az olasz állam - igaz, hogy egy más kontextusban, de - elismerte, hogy a közösségi jogokat nyelvi kompetenciák szintjén Dél-Tirolban gyakorolni lehet a közigazgatásban is, ezt nem lehet egyéni jognak tekinteni. 
Azt mondtad a kongresszuson, hogy folytatni szeretnétek az együttműködést a Magyar Polgári Párttal. De mi a helyzet az Erdélyi Magyar Néppárttal, mert tettek nektek egy ajánlatot, méghozzá koalíciós ajánlatot: mi erre a válasza az RMDSZ-nek? 
- Az Erdélyi Magyar Néppárttal is készen állunk az együttműködésre, viszont ott azért még a bizalmi szintet növelni kell ahhoz, hogy nagyobb lépéseket tudjunk megtenni az együttműködésben. Azt mondtam Szilágyi Zsoltnak is, amikor legutóbb találkoztunk, és azt is nyilatkoztam, amikor erről kérdeztek, hogy részünkről az együttműködésnek nincs akadálya. De azért vegyük figyelembe legalább azt, hogy az elmúlt években milyen volt a viszony, és ők hogyan viszonyultak hozzánk. És azt is, hogy milyen a támogatottsága a két szervezetnek. A koalíciókötésről is ugyanez a véleményem: koalíciót kérni akkor lehet, amikor arányosan legalább hasonlítható támogatottsággal bírunk. Mert az azt jelenti, hogy ideig-óráig, amíg a koalíció működik, én feladom a politikai identitásomat. Az RMDSZ 29 év után nincs amiért, és nincs ahogyan a politikai identitását feladja. Miért kellene feladnia? De én az együttműködést hosszú távúnak tervezem. Nem feltétlenül a 2019-es európai parlamenti választásokra kell ezt kijáratni: az egy közös ügy, közös erőfeszítést kér. De két befutó helyet nem lehet háromfele arányosan elosztani. Ezért nekik azt mondom, hogy nyitva állunk az együttműködésre, de gondolkozzunk legalább egy 3-5 éves távlatban, és amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. 
Hát biztos, hogy úgy akarják, hogy mindegyik kapjon egy befutó helyét, és akkor az RMDSZ maradjon itthon, nem? Vagy mit kívánnának? 
- Sőt, a kampányt vigye végig és mozgósítson... Persze, ez is lehet egy taktika, ezt sem tartom kizártnak, de mondjuk nem tartom egészen életszerűnek. Hogyan rangsoroljátok a jelölteket? - A jövő héten, március elsején fogunk tartani egy Szövetségi Állandó Tanács ülést, előtte én is szeretnék a jelöltekkel külön, négyszemközt beszélgetni. A SZÁT-on mindenkit sorra meghallgatunk, fejenként 10-15 percnyi idő erre elegendő lesz, mert ismerjük egymást, és utána szavazni fogunk. Majd az Szövetségi Képviselők Tanácsa március 9-én megerősíti ezt a listát. Az a jó, hogy az öt ember közül mindenki alkalmas erre a munkára, van akinek kevesebb, van akinek több tapasztalata van, de felkészültségét, elkötelezettségét, tudását illetően mindenki alkalmas. Ez a jó hír: bárki kerüljön oda, nem fog csődöt mondani. A rossz hír az, hogy mégiscsak két befutó helyett tudunk az öt embernek ajánlani, és hogy hogyan válasszuk ki úgy, hogy a közösségi ügy sérüljön a legkevésbé. Ez kell a szempont legyen, mert egyébként Winkler és Sógor, akik ott vannak már 12 éve, de Vincze, Hegedüs, Oltean is, mind el tudnák ezt a munkát jól lá

Családtámogatási tervet hirdettek Varsóban is

2019. FEBRUÁR 25. Kottász Zoltán
A lengyel kormánypárt a magyaréhoz hasonló családtámogatási program kiterjesztésével harangozta be a hétvégén az európai parlamenti választásokat megelőző kampányát. A széttöredezett ellenzék ötpárti összefogással készül a választásokra, azonban a bírálatok hangoztatása mellett előremutató programot nem tudnak felmutatni.
A családtámogatási program kiterjesztésével a fiatalokat, a tizenharmadik havi nyugdíjjal az időseket igyekszik célba venni a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) kormánypárt, amely szombaton Varsóban tartotta meg választási nagygyűlését. A májusi európai parlamenti (EP-), az őszi parlamenti és a jövő évi államfőválasztásra készülő jobboldal azzal kampányol, hogy a társadalom egésze számára kíván kedvezni jóléti intézkedéseivel, nem csupán az elitnek, a nagyvárosban élőknek, mint azt a 2015 előtt kormányzó, jobboldali-liberális Polgári Platform (PO) tette.
A PiS elsősorban a vidéki szavazókat megszólítva tudta könnyen megnyerni a legutóbbi választásokat, s a szociális intézkedések, illetve a középosztály megerősítésének szándéka miatt meg tudta őrizni népszerűségét. Az 500+ elnevezésű családtámogatási program a második és a további gyermekek után havi 500 zlotys (36 ezer forintos) támogatást jelent a családoknak, ezt most az elsőszülött gyermekekre is kiterjesztik. Emellett 26 éves korig jövedelemadó-mentességet, a jövedelemadó-kulcsok csökkentését, a nyugdíjasoknak extra nyugdíjkifizetést, illetve a vidéki buszhálózat kiterjesztését jelentették be.
Jaroslaw Kaczynski, a kormánypárt vezetője úgy fogalmazott, hogy ez a mindenki Lengyelországa program. Az ellenzéki és a nyugat-európai bírálatokra utalva, miszerint a mostani kormány alatt Lengyelország eltávolodott az Európai Uniótól, Kaczynski azt mondta, éppenséggel a szociális intézkedések által csökken a társadalmi szakadék, s zárkózik fel gazdaságilag Lengyelország az EU nyugati részéhez. A varsói kormány eddigi intézkedéseinek köszönhetően sikerült két év alatt 1,29-ről 1,45-re növelni a termékenységi rátát, de a PiS arra is törekszik, hogy hazacsábítsa az EU-csatlakozás óta elvándorolt mintegy kétmillió lengyel egy részét.
A Lengyelországgal szemben megindított uniós jogállamisági eljárás és a visegrádi négyekkel szorosabbra fűzött kapcsolatai miatt az ellenzéki pártok Európa-ellenesnek titulálják a PiS-t, ennek megfelelően Európai Koalíciónak nevezték el a hétvégén azt az ötpárti összefogást, amellyel közösen indulnak az EP-választásokon.
A PO vezette, jobboldali, liberális és baloldali pártokat tömörítő koalíció a felmérések szerint a szavazatok mintegy 36-37 százalékára számíthat, így mindössze 1-2 százalékponttal marad el a PiS-től. A Rzeczpospolita című napilap értékelése szerint azonban az ellenzéknek nincs könnyű dolga, hiszen nehéz vitatkozni egy olyan családtámogatási tervvel, amely korábban a PO programjának részét is képezte, ráadásul a felmérések is azt mutatják, sokkal jobban bíznak a lengyelek a mostani kormányban az ígéretek betartását illetően.

2019. február 25., hétfő

KÖZLEMÉNY – Salamon Zoltán átadta a stafétát, Rákossy Botond József vezeti a Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezetét

A hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a vezetői feladatkörök szétválasztását szorgalmazza berkeiben a Magyar Polgári Párt (MPP), emiatt az ügyvezetői tisztséget közel két hónapja ellátó Salamon Zoltán lemondott az alakulat Hargita megyei szervezetének éléről. 
A döntés szükségessé tette a tisztújítást a megyei szervezetben – ezzel a napirendi ponttal tartottak ülést a küldöttek február 25-én, Székelyudvarhelyen.
Új megyei elnököt Rákossy Botond József személyében választottak, az alelnöki feladatkörre Albert Mátyás kapott megbízást, az elnökség tagjai Hadnagy Zoltán, Csomortáni Gál László, Egyed József, Kémenes László és Szakál Csaba lettek.
Erdélyben 500-600 ezer azoknak a száma, akiket mindeddig nem tudtak maguk mögé állítani az RMDSZ alterantívájaként létrejött pártok. Az MPP-nek fel kell térképeznie, hogy miért távolodtak el sokan a közélettől. Azon kell dolgoznunk, hogy felélesszük az inaktívvá vált szervezeteinket, megerősítsük a meglévőket, érdekeltté tegyük a közélet iránt azokat, akik elfordultak tőle. Megyei elnökként mindezt találkozók szervezésével, az alulról építkezés lehetőségének megteremtésével szeretném elérni” – fogalmazott székfoglaló beszédében Rákossy. 
Hozzátette, az MPP-n belül hiányosság az utánpótlás-nevelés, elnöki tevékenysége során erre a területre is hangsúlyt kíván fordítani.
Salamon Zoltán, leköszönő elnök az ülést követően úgy fogalmazott: „Küzdelmes, ám tapasztalokkal teli időszak végéhez értem. Számos döntés előkészítésében és meghozatalában résztvettem. Az őszinte és tisztázó vitát, valamint az elszámoltathatóságot és teljesítményelvűséget tartottam és tartom továbbra is szem előtt. Ez idő alatt több embert ismerhettem meg, akikkel -párton innen és túl- együtt dolgozva, megerősítette bennem azt, hogy a valós megoldások párbeszéd útján érhetők el. A Magyar Polgári Párt Hargita Megyei Szervezetében betöltött elnöki mandátumom még nem járt le ugyan, de mivel a tavaly novemberi országos tisztújítást követően a párt országos elnöksége ügyvezetői feladatok ellátására kért fel és mindkét tisztség egész embert kíván, ezért a megyei elnökségről lemondtam. A mai tisztújító küldöttgyűlésen új elnököt és elnökséget választottak a Hargita megyei küldöttek. Úgy gondolom, hogy Dr. Rákossy Botond-József személyében egy kiváló ember kerül a szervezet élére.
Az új megyei elnököt együttműködéséről biztosította Salamon, és munkájához sok sikert kívánt. 
Székelyudvarhely, 2019. február 25.Szerk,megj.

Beszélgetés Rákossy Botond-Józseffel
Hargita Népe 2016. jún. 15.
https://hargitanepe.eu/beszelgetes-rakossy-botond-jozseffel/
Soha nem ér véget a visszaszolgáltatás?

Amennyiben nem lesznek drasztikus változások, a visszaszolgáltatás soha nem ér véget Hargita megyében – állítja Rákossy Botond-József földmérő mérnök, hozzátéve, ha lejár a visszaszolgáltatásokra kiszabott határidő, a törvény szerint az Állami Birtokok Ügynöksége veheti birtokba a „maradék területeket”. A szakértőt többek között arról kérdeztük, mennyire reális ez a veszély, mit lehet tenni ellene, illetve melyek a legnagyobb a visszaszolgáltatások stagnálásának egyéb következményei?
Image result for Rákossy Botond József– 2013-ban jelent meg az azóta elhíresült 165-ös törvény, amelynek állítólagos célja a visszaszolgáltatás felgyorsítása volt. Már akkor sejtettük, ami ma mindenki számára nyilvánvaló: a törvény teljesen leállította a folyamatot két évre, és ma is lépten-nyomon a következményeibe ütközünk. Egy példát mondok: a térképen „hasból” tartalékként feltüntetett területek nem engedik az adott dűlőben a parcellázási terv elkészítését. Ez a törvény azt írta elő, hogy a 2016. január 1-jéig ki nem osztott területek átmennek az úgynevezett nemzeti földalapba, amelyből elvileg bárkit kárpótólhatnak. Ezt a földalapot kezeli (kezelné) az Állami Birtokok Ügynöksége. Mivel nyilvánvaló volt, hogy az adott időpontig nem történik az égvilágon semmi előrelépés, 2015 decemberében a törvényhozó adott még egy év haladékot. Vagyis a birtokba helyezést, a birtoklevelek kiállítását 2017. január 1-jéig be kellene fejezni.
Ennek az esélye nulla, figyelembe véve hogy 2016-ban mindössze néhány tucat birtoklevelet állítottak ki a megyében, azoknak is jó részét bírósági döntések alapján. De az is lehet, hogy azok is a tömbházlakások alatti területekre szóltak, mert az mindig segítette a kataszteri hivatalt a statisztikai kimutatásokban. Így valószínű, hogy lesz még egy halasztás, talán még egy… de meddig? Előbb-utóbb valaki azt mondja majd: 30 év alatt nem voltatok képesek élni jogaitokkal, nem kellett a föld, semmi baj. Mi átvesszük és megoldjuk a földproblémáitokat, ha nektek annyira bonyolult.
Összefoglalva tehát: a veszély reális. Nem az idén, talán még jövőben sem, de amennyiben elöljáróink nem mozdulnak meg – éspedig sürgősen –, nagyon kellemetlen meglepetések érhetik közösségünket.
Talán itt érdemes megemlíteni: egy áprilisi bukaresti kerekasztal-megbeszélésen illetékes személy szájából hangzott el, hogy aki 2020-ban nem tud telekkönyvet felmutatni, elesik a területalapú támogatástól. Ez Románia számára 2 milliárd euró veszteséget jelentene, Hargita megyének pedig tízmilliókat. Akkor magyarázza meg majd valaki a székely gazdának: azért nem kapod meg azt a pénzt, amiből éppen még élsz, mert 25 éven keresztül elöljáróid nem szántak kellő figyelmet a földügyeknek.
– Ön az utóbbi napokban több elgondolkodtató adatot és problémát is nyilvánosságra hozott a Facebook-profilján, többek között a birtoklevelek kiállításának késlekedésére és a csíkszeredai terelőút befejezésére vonatkozóan. Miért áll a terelőút már évek óta félkész állapotban? Hogyan kapcsolódik ez a földügyekhez?
– Már évekkel ezelőtt megállapodásokat kötött a polgármesteri hivatal az érintett gazdákkal. De ahhoz, hogy megtudjuk, ki a törvényes tulajdonos, parcellázási terveket kell készíteni, amelyet az illetékes szerveknek – helyi földosztó bizottság, kataszteri hivatal – jóvá kell hagyniuk. És itt kezdődtek a bonyodalmak.
Az apróság, hogy duplán kiállított vagy hibásan kitöltött birtokleveleket találtunk, mert az javítható. A Truța irányította kataszteri hivatallal viszont másfél éve pingpongozunk: ha feltüntetjük a terelőutat – nem jó, mert a parcellázás mezőgazdasági területekről szól; ha nem tüntetjük fel a terelőutat – az sem jó, mivel a parcellázási terv nem tükrözi a terepi valóságot.
Aztán másfél év után félhangon kinyögte a hivatal egyik alkalmazottja: valahová be kellene írjuk a kataszteri dokumentációba, hogy a terelőút építése már elkezdődött építkezési engedély nélkül… Időközben a hivatal alkalmazottjai még milliméternél kisebb átfödéseket is felfedeztek a parcellák között, amelyeket a több tízmilliós információs rendszerük jelez, de amelyeket nem tud kezelni senki. És van még centiméteres nagyságrendű határprobléma Pálfalvával is. De bízom benne, hogy ezeket a sokak számára elképzelhetetlen bürokratikus gátakat hamarosan el tudjuk távolítani. Marad még a létező út problémája: kit lehetne feljelenteni az építkezés miatt?
– Hol tartunk Hargita megyében a visszaszolgáltatásokkal? Honnan lehet pontos adatokat megtudni erről? Mekkora terület az, amire benyújtottak visszaigénylési kérést, de még nincs birtokba helyezve? Mekkora terület az, ami még birtokba sincs helyezve? Ki használja ezeket a területeket? Kap ezekre valaki területalapú támogatást?
– A kataszteri hivatal és Truța Sorin adatai szerint a visszaigényelt területeknek több mint felére sikerült kiállítani a birtokleveleket 25 év alatt. Az erdőknél valamivel rosszabb a helyzet. De azt is tudni kell, hogy a nehezebb esetek maradtak még hátra. Ha 25 év alatt sikerült megoldani a feladatok könnyű felét, félő, hogy a nehezebb feléhez sokkal több idő kell. Persze, ez a hozzáállástól is függ, és itt gondolok a helyi földosztó bizottságtól kezdve, a megyei földosztó bizottságon át, egészen a kataszteri hivatalig.
És a megoldatlan problémák mellé jönnek a hibásan kitöltött birtoklevelek, amelyeknek száma megyeszinten tízezres nagyságrendű. Miután a Truța-féle kataszteri hivatal „piacra dobott” 130 000 birtoklevelet, ugyanaz a hival azt modja, cinikus módon: pü-pü nem járja, a birtoklevelek hibásak, menjetek és javíttassátok ki. A javítási folyamat pedig rettenetesen bonyolult, esetenként már lehetetlen. Így jutottunk mára oda, hogy azt mondjuk: jobb lenne, ha nulláról kezdenénk az egészet, jobb lenne, ha egy birtoklevél sem lenne kiállítva.
A fenti problémák ellenére én azt szoktam mondani a polgármestereknek: ha van akarat, minden megoldható 2-3 év alatt. De ahhoz nagyon kemény munka szükséges mind a vállalkozó cég, mind a hivatal szakirodája részéről.
Ott van például Szentegyháza esete, ahol egyetlen birtoklevél sincs megfelelően kitöltve. A tulajdonosok saját pénzükön szeretnék a problémát megoldani, mégis a helyi hatóság, a földosztó bizottság köti a kereket, mondhatnám: fékezi a parcellázási tervek elkészítését. Kérdem én: kinek jó ez? Mert az biztos, hogy a hibás tulajdoni akták nem fognak önkijavítást végezni, és parcellázási terveket sem fognak készíteni a jó tündérek reggelig.
– Kérem, vázlatszerűen elevenítse fel, melyek a visszaszolgáltatási folyamat főbb elemei, mely hatóságok vesznek részt ebben? Fontosnak tartom átismételni, hiszen ma már nem ugyanaz a nemzedék érintett a földügyekben, mint 25 éve.
– A parcellázási tervek elkészítését mindig a visszaigénylési kérések feldolgozásával kezdjük. Ezeket a kéréseket hagyta jóvá – vagy utasította el – a helyi földosztó bizottság, majd a jóváhagyásokat továbbküldte a megyei földosztó bizottságnak, amely hozott egy határozatot – ezt szokták „validálásnak” nevezni. A megyei földosztó bizottság döntötte el végül is, hogy ki mekkora területre jogosult, ezek a területnagyságok kerültek fel a mellékletekre, az ún. „anexákra”. A megyei földosztó bizottság döntése ellen a jogfosztott a bírásághoz fordulhatott záros határidőn belül. Utána kellett volna következzen a parcellázási tervek elkészítése szakemberek által, a helyi földosztó bizottság közreműködésével. Az esetek többségében ezek a parcellázási tervek vagy nem készültek el, vagy nem ütötték a szakma mércéjét.
A parcellázási terv alapján történik a birtokba helyezés, amely egy jegyzőkönyvben materializálódik. A dokumentum a birtoklevél tükörképe kellene legyen: amit abban ír (dűlő, parcella, terület nagysága, szomszédok), az kellene megjelenjen a tulajdoni aktában, a birtoklevélben (titlu de proprietate).
A parcellázási terv elkészítése és a tulajdonba helyezési jegyzőkönyv kiállítása a helyi földosztó bizottság feladata, a birtoklevél kitöltése pedig a kataszteri hivatalé.
Az utolsó lépés lenne a birtoklevél telekkönyvi bejegyzése, ami már a tulajdonos kérésére történik, ugyancsak a kataszteri (egyes vélemények szerint „katasztrófa”) hivatal közreműködésével.
– Említett Facebook-bejegy­zésében utalt arra, hogy Hargita megyében a 165-ös törvény 2013-as megjelenése után állt le a visszaszolgáltatási folyamat. Miben látja az összefüggést?
– Amint említettem, a 165-ös törvény állítólagos célja a visszaszolgáltatás felgyorsítása volt. Sajnos a törvényt olyan „szakemberek” dolgozták ki, akiknek minimális gyakorlati tapasztalatuk sincs, és látszólag egyetlen céljuk az volt, hogy főnökeik előtt jól szerepeljenek – lévén ez a garancia székük és több ezer eurós havi fizetésük megőrzésére. Ennek érdekében minden előírást túllicitáltak, újabb és újabb témákat, feladatokat építettek be a törvény végrehajtási utasításába.
Egyébként az rendben is lett volna, hogy a hatóságok felleltározzák a földeket: mennyit kértek vissza a jogfosztottak, mennyi közterület, mennyire történt meg a birtokba helyezés stb. Ez lett volna egy Excel-táblázat. De ettől a táblázattól a térképi ábrázolásig óriási a távolság. Nem kell szakembernek lennie senkinek ahhoz, hogy belássa: terepi munka, mérések nélkül nem lehet területeket ábrázolni térképen. De a bukaresti észkombájnok helyi támogatással (Truța is kivette oroszlánrészét a végrehajtási utasítás kidolgozásában) úgy képzelték el, hogy csupán irodából néhány hét alatt pontos és komplex kataszteri térképet lehet készíteni.
Így ma van egy mindenki által jóváhagyott leltártérkép, amely kötelező, de aminek nem sok köze van a valósághoz. És amikor mérésekből készítünk egy, a realitást ábrázoló kataszteri térképet, az mondja Truța: ne-ne. Ott van a 165-ös térkép, azt kell alapul venni. Vagy menjetek és módosítsátok azt, a teljes bürokratikus hercehurcával. Röviden: ezt hozta a 165-ös.
– Az elmúlt hónapokban több polgármesterrel is beszéltem a földügyekről, és valamennyien úgy vélekedtek, hogy a prefektusi hivatalban akadtak el a birtoklevelek, a kataszteri hivatal szerint az önkormányzatok nem végzik jól a munkájukat. Mi lehet a valóság? Van adat arra vonatkozóan, hogy hogyan állnak megyeszinten a polgármesteri hivatalok a parcellázási tervekkel? A prefektusi hivatal akadályozza vagy segíti az előrelépést?
– Ahogy az lenni szokott, a valóság valahol középen van: elveszik a helyi hatóságok és a megyei hatóságok között valahol, a lakosság pedig issza a levét. Az biztos, hogy 25 éven keresztül a helyi földosztó bizottságok nem voltak a helyzet magaslatán, sokkal többet tehettek volna. De ilyen-olyan okokra hivatkozva mindig elnapolták a földügyeket, hagyták a következő polgármesterre. Gondolom, esetenként saját érdekekből, pénzügyi gondokra hivatkozva, vagy egyszerűen kényelemből. Még ma is, a 24. órában egy kézen meg tudom számolni azokat a Hargita megyei településeket, amelyek nemcsak toldoznak-foldoznak, hanem globális megoldást keresnek a földügyekre. Mások többé-kevésbé indokoltan azt állítják, hogy a megyei földosztó bizottság (a prefektusi hivatal) és a Truța-hivatal minden kérést visszadob.
De ez nem lehet megoldás. Le kell adni a kérést, dokumentációt. Ha a prefektusi hivatal vagy Truța visszadobja, meg is kell indokolja. Ha jogos a visszautasítás, ki kell javítani a hibát. Ha jogtalan, be kell perelni az illető intézményt, ismételt visszaélésért fel is lehet jelenteni az illető személyt. De mindenképpen dolgozni kell, parcellázási terveket kell készíteni, be kell fejezni a birtokba helyezést, telekkönyvezést. Ha nem akarjuk, hogy a székely gazda elveszítse földjeit, ez az egyedüli út. Ha nem akarjuk, hogy a székely gazda elveszítse a területalapú támogatását, ez az egyedüli út. Nem állhat Hargita megye jövője egy Truțán.
Daczó Katalin